Xem Nhiều 11/2022 #️ Bảng Giá Vé Tàu Lửa Phan Thiết Đi Sài Gòn Giá Rẻ Tàu Thống Nhất Bắc Nam / 2023 # Top 15 Trend | Samthienha.com

Xem Nhiều 11/2022 # Bảng Giá Vé Tàu Lửa Phan Thiết Đi Sài Gòn Giá Rẻ Tàu Thống Nhất Bắc Nam / 2023 # Top 15 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bảng Giá Vé Tàu Lửa Phan Thiết Đi Sài Gòn Giá Rẻ Tàu Thống Nhất Bắc Nam / 2023 mới nhất trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thời gian đi – đến

GIÁ VÉ TÀU KHÁCH ĐÃ MUA TRƯỚC ĐÓ

Tàu SPT1 Phan Thiết đi Sài Gòn

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Nguyễn thị dung Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 261222117

Hành trình: SPT3 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:55 chỗ 1 Ngồi mềm điều hòa

341.000

2

Họ và tên: Nguyễn Anh Thư Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 03/01/2008

Hành trình: SPT3 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:55 chỗ 2 Ngồi mềm điều hòa

341.000

Tổng tiền

682,000

Tàu SPT5 Phan Thiết đi Sài Gòn

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Pham Nhi Ha Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 023707359

Hành trình: SPT5 – Phan Thiết – Sài Gòn – 02/05/2021 15:15 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1

437.000

Tổng tiền

437,000

Tàu SPT1 Phan Thiết đi Sài Gòn

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Nguyễn minh tuấn Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 001179001012

Hành trình: SPT1 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:20 chỗ 64 Ngồi mềm điều hòa

325.000

2

Họ và tên: Nguyễn thị thu hằng Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 001079000989

Hành trình: SPT1 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:20 chỗ 57 Ngồi mềm điều hòa

325.000

3

Họ và tên: Nguyễn minh thư Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 001303000461

Hành trình: SPT1 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:20 chỗ 56 Ngồi mềm điều hòa

325.000

4

Họ và tên: Nguyễn minh anh Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – C3414232

Hành trình: SPT1 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:20 chỗ 49 Ngồi mềm điều hòa

325.000

Tổng tiền

1300,000

Tàu SPT1 Phan Thiết đi Sài Gòn

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo Khuyên Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 023705031

Hành trình: SPT1 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:20 chỗ 17 Ngồi mềm điều hòa

325.000

2

Họ và tên: Cormac Alexander Symington Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 566726894

Hành trình: SPT1 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:20 chỗ 18 Ngồi mềm điều hòa

325.000

Tổng tiền

650,000

Tàu SPT1 Phan Thiết đi Sài Gòn

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Võ thị tuyết mai Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 261362249

Hành trình: SPT1 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:20 chỗ 1 Ngồi mềm điều hòa

325.000

2

Họ và tên: Võ thị tuyết mai Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 261362249

Hành trình: SPT1 – Phan Thiết – Sài Gòn – 03/05/2021 13:20 chỗ 2 Ngồi mềm điều hòa

325.000

Tổng tiền

650,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vé Tàu Lửa Tphcm Sài Gòn Đi Phan Thiết Của Tàu Hỏa Thống Nhất Giá Rẻ / 2023

Thời gian đi – đến

GIÁ VÉ TÀU KHÁCH ĐÃ MUA TRƯỚC ĐÓ

Tàu SPT2 Sài Gòn đi Phan Thiết

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Đinh Thị Kim Nhung Đối tượng: Sinh viên Mã số đi tàu: VeTau – 261629420

Chuyến Đi

Hành trình: SPT2 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/05/2021 06:45 chỗ 24 Ngồi mềm điều hòa

216.000

Tổng tiền

216,000

Tàu SPT2 Sài Gòn đi Phan Thiết

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Dương thị tuyết trinh Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 079189010094

Chuyến Đi

Hành trình: SPT2 – Sài Gòn – Phan Thiết – 16/05/2021 06:45 chỗ 1 Nằm khoang 4 điều hòa T1

295.000

Tổng tiền

295,000

Tàu SPT2 Sài Gòn đi Phan Thiết

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Jung Tai In Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – M90601507

Chuyến Đi

Hành trình: SPT2 – Sài Gòn – Phan Thiết – 07/05/2021 06:45 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1

330.000

2

Họ và tên: Đoàn Thị Thu Hằng Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 025345219

Chuyến Đi

Hành trình: SPT2 – Sài Gòn – Phan Thiết – 07/05/2021 06:45 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1

330.000

Tổng tiền

660,000

Tàu SPT6 Sài Gòn đi Phan Thiết

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Phạm văn minh Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 079089008110

Chuyến Đi

Hành trình: SPT6 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 08:10 chỗ 27 Nằm khoang 4 điều hòa T2

403.000

2

Họ và tên: Đoàn đào thư Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 079194008976

Chuyến Đi

Hành trình: SPT6 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 08:10 chỗ 25 Nằm khoang 4 điều hòa T1

437.000

3

Họ và tên: Nguyễn trịnh nguyệt ánh Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 079189001886

Chuyến Đi

Hành trình: SPT6 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 08:10 chỗ 26 Nằm khoang 4 điều hòa T1

437.000

4

Họ và tên: Đoàn văn quang Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 021562513

Chuyến Đi

Hành trình: SPT6 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 08:10 chỗ 22 Nằm khoang 4 điều hòa T1

437.000

5

Họ và tên: Ngô thị nhật ly Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 020474418

Chuyến Đi

Hành trình: SPT6 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 08:10 chỗ 18 Nằm khoang 4 điều hòa T1

437.000

6

Họ và tên: Nguyễn ngọc phi Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 024513526

Chuyến Đi

Hành trình: SPT6 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 08:10 chỗ 21 Nằm khoang 4 điều hòa T1

437.000

7

Họ và tên: Nguyễn hoài Nam Đối tượng: Trẻ em Mã số đi tàu: VeTau –

Chuyến Đi

Hành trình: SPT6 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 08:10 chỗ 23 Nằm khoang 4 điều hòa T2

302.000

8

Họ và tên: Nguyễn song thư Đối tượng: Trẻ em Mã số đi tàu: VeTau –

Chuyến Đi

Hành trình: SPT6 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 08:10 chỗ 24 Nằm khoang 4 điều hòa T2

302.000

9

Họ và tên: Phạm đoàn tú Uyên Đối tượng: Trẻ em Mã số đi tàu: VeTau –

Chuyến Đi

Hành trình: SPT6 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 08:10 chỗ 28 Nằm khoang 4 điều hòa T2

0.000

Tổng tiền

3192,000

Tàu SPT2 Sài Gòn đi Phan Thiết

STT Thông tin vé mua Giá

1

Họ và tên: Phuong Anh Nguyen Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 031841897

Chuyến Đi

Hành trình: SPT2 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 06:45 chỗ 9 Nằm khoang 4 điều hòa T1

437.000

2

Họ và tên: Nguyen Thi Lien Đối tượng: Người lớn Mã số đi tàu: VeTau – 030797581

Chuyến Đi

Hành trình: SPT2 – Sài Gòn – Phan Thiết – 30/04/2021 06:45 chỗ 10 Nằm khoang 4 điều hòa T1

437.000

Tổng tiền

874,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bảng Giá Vé Tàu Lửa Tphcm Sài Gòn Đi Nha Trang Giá Rẻ Trực Tuyến / 2023

tàu SE6 , SE2, SE22 đều là những loại tàu nhanh nhất chỉ mất 8 tiếng để hoàn thành tuyến đường sắt Sài gòn – Nha Trang.Trang bị trên tàu là những khoang ghế ngồi với đủ mọi dịch vụ, chỗ ngồi rộng rãi ,thoải mái, để được nhiều hành lý chứ không chật như khoang máy bay. Khoang ghế cứng thường được chọn nhiều nhất vì giá vé rẻ, đặc biệt thích hợp cho những người sợ say xe .Gía vé thấp nhất của loại tàu ưu tiên SE là khoảng 200,000 VND. Ngoài ra còn những khoang ghế nằm, ghế mềm, êm ái và tránh sóc hơn, có cả điều hòa với mức giá chỉ 400,000 VND. Đoàn tàu thống nhất TN2 là loại tàu đầu tiên, di chuyển có phần chậm hơn nên mất khoảng 11 tiếng, tàu này trước khi tới Nhatrang còn dừng ở một số ga như Biên Hòa, Long Khanh, Tháp chàm…ga nhỏ dừng ít, ga nào có khách dừng 5 tới 15 phút. Đặt vé tàu sài gòn đi Nha Trang hãy gọi trực tiếp đến phòng vé Lý Hải là quý khách đã có thể dễ dàng mua ngay vé tàu với nhiều khoang ghế, lựa chọn chỗ ngồi và báo giá trực tiếp.

Nha trang là thành phố du lịch nên có rất nhiều chuyến tàu khởi hành tới đây. Mỗi ngày có tới hơn 10 chuyến với đủ các khung giờ từ sáng tới tối . Nếu khởi hành từ ga Sài gòn tới Nha Nha thường sẽ mất 8- 10 tiếng lộ trình do đó nên chọn các chuyến khởi hành vào đêm hoặc rạng sáng thì sẽ tới Nha Trang trong ngày.tàu SE6 , SE2, SE22 đều là những loại tàu nhanh nhất chỉ mất 8 tiếng để hoàn thành tuyến đường sắt.Trang bị trên tàu là những khoang ghế ngồi với đủ mọi dịch vụ, chỗ ngồi rộng rãi ,thoải mái, để được nhiều hành lý chứ không chật như khoang máy bay.Khoang ghế cứng thường được chọn nhiều nhất vì giá vé rẻ, đặc biệt thích hợp cho những người sợ say xe .Gía vé thấp nhất của loại tàu ưu tiên SE là khoảng 200,000 VND. Ngoài ra còn những khoang ghế nằm, ghế mềm, êm ái và tránh sóc hơn, có cả điều hòa với mức giá chỉ 400,000 VND.Đoàn tàu thống nhất TN2 là loại tàu đầu tiên, di chuyển có phần chậm hơn nên mất khoảng 11 tiếng, tàu này trước khi tới Nhatrang còn dừng ở một số ga như Biên Hòa, Long Khanh, Tháp chàm…ga nhỏ dừng ít, ga nào có khách dừng 5 tới 15 phút.Đặthãy gọi trực tiếp đến phòng vé Lý Hải là quý khách đã có thể dễ dàng mua ngay vé tàu với nhiều khoang ghế, lựa chọn chỗ ngồi và báo giá trực tiếp.

1/ 2/

1/ ĐẶT VÉ TÀU 2/ BẢNG GIÁ GIỜ TÀU CHẠY

Tour Du Lịch Giá Rẻ Bằng Xe Lửa (Tàu Hỏa): Phan Thiết / 2023

LỊCH TRÌNH TOUR DU LỊCH PHAN THIẾT – MŨI NÉ (3 NGÀY 2 ĐÊM) BẰNG XE LỬA (TÀU HỎA) :

Tàu khởi hành chuyến tàu SPT2 đi tour Phan Thiết bằng xe lửa (Quý khách dùng điểm dùng điểm tâm sáng tự túc trước khi lên tàu hoặc trên tàu có căn tin quý khách tự túc chi phí)

Lưu ý : Giờ và ký hiệu tàu có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian đăng ký của quý khách.

10h30: Tàu đến Ga Phan Thiết, Xe đón quý khách khởi hành về nhà hàng dùng cơm trưa, sau đó về resort nhận phòng nghĩ ngơi.

Tự do tham gia các trò chơi trên cát như trượt cát, chạy đua… Hoặc có thể nghỉ ngơi tự túc thưởng thức hương vị dừa Hàm Tiến tươi mát hoặc thưởng thức đặc sản Bánh bột lộc.

NGÀY 02 : THAM QUAN BÀU SEN – TẮM BÙN KHOÁNG – (Ăn sáng, trưa, chiều)

Sau đó xe đưa quý khách tham quan Bàu Sen – chinh phục Đồi Cát tuyệt đẹp trải dài bên một hồ sen, nơi đây quý khách có thể đi dạo và thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình hay tham gia các trò chơi với mố hình xe địa hình, cưỡi Đà Điểu…(chi phí tự túc)

15h30 : Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại khách sạn

Sau đó đi Trung Tâm Bùn Khoáng Mũi Né Sao Mai – Tại đây quý khách có thể thư giãn với những dịch vụ như : Tắm bùn, ngâm khoáng nóng, ôn tuyền thủy liệu, massage thư giản (giá vé có thể tham khảo tại quầy bán vé của trung tâm với chi phí tự túc)

Buổi trưa: Xe đưa quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó khởi hành đến Ga Phan Thiết đón chuyến tàu SPT1 lúc 13h10 – 14h10 khởi hành về chúng tôi

18h00: Tàu về đến Ga Sài Gòn. Kết thúc Tour du lịch Phan Thiết – Mũi Né (3 ngày 2 đêm) khởi hành bằng Xe Lửa (Tàu Hỏa) , chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Vận chuyển : Xe tham quan máy lạnh tham quan chương trình tại Phan Thiết

Vé tàu lửa loại Ngồi mềm điều hoà.

HDV hướng dẫn và phục vụ đoàn suốt tuyến.

Resort 3 sao: Hòn Ngọc, Thái Hoà, Canary… hoặc các resort khác tương đương

Resort 4 sao: Novela Mũi Né, Mường Thanh, Ocean Palace Mũi Né…. hoặc cá resort khác tương đương

Phí tham quan theo chương trình.

Bảo hiểm DL : Mức bồi thường tối đa: 30.000.000 đồng/ trường hợp.

Ăn uống theo chương trình ( 2 buổi sáng tại resort và 5 buổi chính cơm phần tại nhà hàng 05,06 món )

Qùa tặng : Nón, khăn lạnh, nước tinh khiết.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, ăn uống – tham quan – vận chuyển ngoài chương trình

Vé tắm bùn khoáng.

Trẻ em < 5 tuổi: miễn phí; gia đình tự lo ( nếu có phát sinh trên tour ).

Trẻ em 5 < 10 Tuổi: mua 75% giá vé người lớn; tiêu chuẩn như người lớn ( 1 vé xe lửa, 1 ghế ngồi, ăn uống, tham quan ) ngủ ghép chung với bố mẹ không có giường riêng.

Từ 10 Tuổi trở lên 100% giá Tour người lớn.

Quy định trẻ em đi kèm: 2 người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 mua 75% vé người lớn .

Đặt cọc 50 % tổng tiền tour ngay khi quý khách đăng ký tour, không giữ chỗ nếu chưa đặt cọc.

Phạt 100% nếu hủy tour trong vòng 48 giờ sau khi quý khách đăng ký tour

Phạt 50% trước 7 ngày khởi hành, phạt 30% sau khi đăng ký tour.

Xin lưu ý: Các ngày nêu trên chỉ tính theo ngày làm viêc, không nhận hủy tour qua điện thoại.

INTOUR – VUI TRON TOUR!

Bạn đang xem bài viết Bảng Giá Vé Tàu Lửa Phan Thiết Đi Sài Gòn Giá Rẻ Tàu Thống Nhất Bắc Nam / 2023 trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!