Xem Nhiều 11/2022 #️ Các Ngành Của Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội Mới Và Chi Tiết / 2023 # Top 12 Trend | Samthienha.com

Xem Nhiều 11/2022 # Các Ngành Của Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội Mới Và Chi Tiết / 2023 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Ngành Của Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội Mới Và Chi Tiết / 2023 mới nhất trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông tin về các ngành của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội cho những ai chưa biết. Hanoi1000 xin tổng hợp các ngành đào tạo tại trường cũng như thông tin tuyển sinh của trường trong năm 2020.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, tham gia hoạch định chính sách của Nhà nước về văn hóa và hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát triển theo hướng là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa cấp thuộc khoa học xã hội nhân văn, được xếp hạng ngang tầm với các  đại  học  tiên  tiến  trong  khu  vực  Châu Á, trong đó có một số ngành và nhiều chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

Ngành Bảo tàng

Chuyên ngành Bảo tàng

Chuyên ngành Bảo tồn di tích

Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa

Ngành Phát hành Xuất bản phẩm

Ngành Văn hoá Dân tộc

Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số

Chuyên ngành Tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số

Ngành Quản lý Văn hoá

Chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

Chuyên ngành Quản lý các hoạt động âm nhạc

Chuyên ngành Quản lý nhà nước về gia đình

Ngành Văn hoá Du lịch

Chuyên ngành Văn hóa du lịch

Chuyên ngành Lữ hành – Hướng dẫn du lịch

Chuyên ngành Quản lý du lịch

Ngành Khoa học Thư viện

Ngành Thông tin học

Ngành Văn hoá học

Chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa

Chuyên ngành Văn hóa truyền thông

Ngành Sáng tác văn học

Chuyên ngành Viết văn

Chuyên ngành Viết báo

Thông tin tuyển sinh các ngành của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

TT Mã ngành Tên ngành/ chuyên ngành đào tạo Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3

Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính

1 7220201 Ngôn ngữ Anh

(1)

D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh

2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

3 7380101 Luật C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh

4 7320101 Báo chí C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

5 7229045 – Gia đình học

7229045 Quản trị dịch vụ gia đình C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

6 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh

7 7320201 Thông tin – Thư viện C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh

8 7320205 Quản lý thông tin C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh

9 7320305 Bảo tàng học C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

10 7229040 – Văn hóa học

7229040A Nghiên cứu văn hóa C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

7229040B Văn hóa truyền thông C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

7229040C Văn hóa đối ngoại C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

11 7220112 – Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

7220112A Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

7220112B Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

12 7229042 – Quản lý văn hóa

7229042A Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

7229042B Quản lý nhà nước về gia đình C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

7229042C Quản lý di sản văn hóa C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

7229042D Biểu diễn nghệ thuật

(2)

N00 Năng khiếu

7229042E Tổ chức sự kiện văn hóa N00 Năng khiếu C00 Văn D01 Tiếng Anh

13 7810101 – Du lịch

7810101A Văn hóa du lịch C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

7810101B Lữ hành – Hướng dẫn DL C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh

7810101C Hướng dẫn DL Quốc tế D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh

Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:

C00 :

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01 :

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D78 :

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D96 :

Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

(1) Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.

(2) Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.

3

/

5

(

4

bình chọn

)

Dự Án Xây Dựng Trường Đại Học Văn Hóa / 2023

Sau 8 năm được chấp thuận địa điểm, Dự án Xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn (tại Khu đô thị Tây Bắc, chúng tôi của Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn vẫn nằm… trên giấy, còn những hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án vẫn tiếp tục phải chờ đợi bồi thường.

Đến nay, Dự án Xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn mới chỉ “đầu tư” được tấm biển.

“Nợ” bồi thường vì ngân hàng không cho vay

Hơn 10 năm trước, chủ trương thành lập Trường đại học Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (gọi tắt là Trường đại học Du lịch Sài Gòn) trên cơ sở nâng cấp từ Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã được UBND chúng tôi chấp thuận tại Công văn số 6850/UBND-VX, ngày 21/12/2009.

Tháng 6/2012, UBND chúng tôi chấp thuận địa điểm xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn tại Khu đô thị Tây Bắc (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, chúng tôi trên diện tích 5,1 ha thuộc sở hữu của 5 hộ dân và phần đất do UBND xã Tân Thông Hội quản lý.

Đến tháng 6/2017, UBND huyện Củ Chi đã ra các

văn bản thông báo thu hồi đất của 5 hộ dân để thực hiện Dự án Xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn. Sau đó, phương án bồi thường hỗ trợ Dự án được UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 4400/QĐ-UBND, tháng 4/2018.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Củ Chi đã chiết tính bồi thường cho 5 hộ dân với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng. Ngoài ra, Dự án còn phải bồi thường phần đất do UBND xã Tân Thông Hội quản lý, với số tiền 10,9 tỷ đồng. Tổng số tiền bồi thường cho 5 hộ dân và UBND xã Tân Thông Hội là 23,1 tỷ đồng.

Lẽ ra, Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn phải hoàn tất việc bồi thường cho các hộ dân vào tháng 5/2018.

Chờ mãi không thấy tiền về, tháng 12/2018, Ban Bồi thường GPMB huyện Củ Chi đã gửi Văn bản số 960/BBT-KT đề nghị Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn chuyển chi phí bồi thường và chi phí phục vụ công tác bồi thường Dự án. Trước khi ra văn bản này, Ban Bồi thường GPMB huyện Củ Chi đã trao đổi qua điện thoại và nhận được sự thống nhất của Hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, ngoài yêu cầu chi trả hơn 23 tỷ đồng chi phí bồi thường hỗ trợ, Ban Bồi thường GPMB huyện Củ Chi yêu cầu Trường phải chi trả thêm hơn 3,7 tỷ đồng do chậm trả.

Ngày 27/4/2018, ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ký Văn bản số 27-18/CV-CĐSG gửi Ban Bồi thường GPMB huyện Củ Chi, viện nhiều nguyên nhân để xin miễn giảm chi phí chi trả thêm do chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đáng nói là, chính Văn bản 27-18/CV-CĐSG đã “lộ” ra sự thật về việc chậm chi trả tiền bồi thường khi nêu lý do rằng, đoàn thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra khu đất đã có ý kiến: “Khu đất chưa phù hợp để xây dựng trường học, do vị trí khu đất nằm cách xa khu dân cư, cơ sở hạ tầng hiện tại chưa có gì và hệ thống giao thông chưa đảm bảo việc đi lại cho học sinh, sinh viên”.

Văn bản này cũng thể hiện: “Trong thời gian từ 5 năm đến 10 năm tới, trường mới có thể hoạt động được. Phía ngân hàng cũng đã có ý kiến không đồng ý việc thực hiện Dự án Xây dựng trường tại khu đất này. Vì vậy, Nhà trường đã không thể thực hiện các bước tiếp theo của việc đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong Dự án”.

Tháng 1/2019, Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn có thông báo gửi các hộ dân đến nhận tiền bồi thường vào ngày 26/2/2019, nhưng tới ngày hẹn, Trường lại tiếp tục xin gia hạn thời gian thanh toán tiền bồi thường đến ngày 10/3/2019.

Từ đó đến nay, cơ quan chức năng huyện Củ Chi và người dân vẫn… tiếp tục chờ.

Sau 8 năm được chấp thuận địa điểm, Dự án Xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn trên thực địa hiện nay chỉ có mỗi tấm bảng ghi tên, dựng nghiêng ngả.

Với các văn bản về hỗ trợ bồi thường GPMB nêu trên, ai cũng nghĩ rằng, Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn là chủ đầu tư Dự án Xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn.

Đất xây dựng dự án là một trong những điều kiện hết sức quan trọng để từ đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận trình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Trường đại học Du lịch Sài Gòn tại Văn bản 802/TTg-KGVX ngày 7/6/2017.

Ngày 10/2/2020, tại Văn bản số 807/STNMT-QLĐ góp ý điều chỉnh Dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường chúng tôi chỉ ra, Dự án Xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn nằm trong Khu đô thị Tây Bắc, phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Căn cứ quy định tại nghị định này, Dự án nằm tại phân khu quy hoạch khu giáo dục đại học – cao đẳng của Khu đô thị Tây Bắc, được UBND chúng tôi ra quyết định lựa chọn chủ đầu tư căn cứ trên kết quả đấu thầu, đấu giá hoặc quyết định giao chủ đầu tư trong trường hợp chỉ định trực tiếp.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường chúng tôi Dự án Xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn thuộc trường hợp thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, dự án có sử dụng đất trên địa bàn chúng tôi

Theo Quyết định số 5166/QĐ-UBND ngày 2/10/2017 của UBND chúng tôi về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, theo Luật Đầu tư và Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015, Dự án bắt buộc phải “thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định tại pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai”.

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc cho rằng, chỉ khi Sở Kế hoạch và Đầu tư chúng tôi chủ trì quyết định lựa chọn xong nhà đầu tư, thì mới là căn cứ để hoàn tất thủ tục hồ sơ giao, thuê đất theo quy định.

Trước ý kiến của các cơ quan chuyên môn, ngày 21/2/2020, ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ký Văn bản số 01-20/CV-CĐSG gửi Phó chủ tịch UBND chúng tôi Võ Văn Hoan viện dẫn: Trường thực hiện Đề án Nâng cấp thành Trường đại học Du lịch Sài Gòn, được UBND chúng tôi đồng ý chủ trương. Sau đó, từ đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 802/TTg-KGVX ngày 7/6/2017 đồng ý chủ trương thành lập Trường đại học Du lịch Sài Gòn, thời hạn hoàn thành trong 3 năm (từ ngày 17/6/2017 đến ngày 17/6/2020).

Trong thời hạn 3 năm nêu trên, Nhà trường phải hoàn thiện tất cả điều kiện để có quyết định chính thức.

Theo ông Vũ Khắc Chương, Nhà trường đã hoàn thiện xong các điều kiện, ngoại trừ điều kiện có quỹ đất tại Khu đô thị Tây Bắc.

Trên thực tế, khu đất trên đã được UBND huyện Củ Chi ban hành quyết định

bồi thường hỗ trợ, nhưng theo Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, lý do đến nay chưa bồi thường cho dân, thực hiện thủ tục giao thuê đất

bởi “UBND chúng tôi có văn bản 7362/VP-DA ngày 15/8/2019 chỉ đạo sở, ngành rà soát, báo cáo UBND chúng tôi về phương án sử dụng đất, thủ tục giao cho thuê đất phù hợp với quy định pháp luật về đất đai”.

Với ý kiến tham mưu của các sở, ngành đã đề cập ở trên, Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cho rằng, “Nhà trường đã hoàn tất thủ tục giao đất và đang tiến hành đền bù cho dân để được giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường là chủ đầu tư duy nhất của Dự án, nên không phải xem xét chủ đầu tư”.

Từ đó, Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn kiến nghị UBND chúng tôi chỉ đạo Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc không phải xác nhận lại chủ đầu tư và xin hỗ trợ việc đền bù, giao đất để Trường hoàn tất thủ tục, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, đảm bảo điều kiện nâng cấp thành trường đại học trước ngày 7/6/2020.

Như vậy, có thể thấy, quan điểm của phía các cơ quan tham mưu (Sở Tài nguyên và Môi trường chúng tôi Ban quan lý Khu đô thị Tây Bắc) và Trường cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đang có sự khác biệt.

Vụ việc này đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng, trong khi những người dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn phải chịu “treo ngược” quyền lợi 8 qua vẫn tiếp tục phải chờ đợi.

Theo phương án bồi thường cho 5 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng Trường đại học Du lịch Sài Gòn do Ban Bồi thường GPMB huyện Củ Chi tính toán, hộ gia đình ông Vương Duy Nhường được bồi thường 3,9 tỷ đồng; hộ gia đình ông Trần Thái Quốc được bồi thường 2,4 tỷ đồng; hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Bích được bồi thường 3,7 tỷ đồng; hộ gia đình ông Võ Hồng Sơn được bồi thường 1,5 tỷ đồng và hộ gia đình bà Võ Thị Thanh Thúy được bồi thường 310,9 triệu đồng.

Qua bài viết Dự án Xây dựng Trường đại học Văn hóa – Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn: “Treo ngược” quyền lợi của người dân đến bao giờ?, hy vọng chúng tôi có thể giúp bạn có thêm thông tin.

Du Học Úc Ngành Du Lịch: Học Gì? Các Trường Tốt Nhất Và Chi Phí / 2023

Những năm gần đây, ngành Du lịch trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu khi du học Úc của sinh viên quốc tế. Không phải ngẫu nhiên ngành dịch vụ này lại trở nên hấp dẫn đến như thế!

Úc sở hữu nền giáo dục tiên tiến, bằng cấp của Úc được công nhận trên toàn thế giới, cùng với Thụy Sỹ, Úc là một trong những quốc gia đào tạo chuyên ngành du lịch – khách sạn tốt nhất. Bên cạnh đó, sau khi học xong khóa học, sinh viên có cơ hội ở lại Úc 2-3 năm để làm việc. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các bạn có kế hoạch định cư lâu dài tại Úc.

Trong giai đoạn 2015 – 2016, Ngành Du lịch đã tạo công ăn việc làm trực tiếp cho 580,200 lao động, tương đương với 4.9% tổng lao động của toàn nước Úc.

Du học Úc ngành du lịch bạn sẽ được học về du lịch hoặc học chuyên ngành kép giữa Nghệ thuật, Khoa học xã hội với ngành Du lịch, tạo điều kiện cho sinh viên có được cùng lúc 2 chuyên ngành sau khi tốt nghiệp.

Các trường cao đẳng, đại học và học viện ở Úc thường xuyên liên kết với các tập đoàn lớn, tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thực tế. Trong quá trình học tập, hầu hết các trường ở Úc đều có chương trình thực tập hưởng lương trong thời gian 6-9 tháng (12 tháng đối với trường Blue Mountain International Hotel Management School) với mức lương thực tập tối thiểu là 17.25 AUD /giờ.

Sau khi học ngành du lịch ở Úc, các bạn sinh viên có thể quay về Việt Nam xin việc, hoặc ở lại Úc định cư hay nộp đơn tại các Tập đoàn lớn trên toàn thế giới. Cơ hội việc làm cho ngành Quản trị Du lịch Khách sạn rất rộng mở và hứa hẹn sẽ có nhiều triển vọng phát triển mạnh trong tương lai.

Một số trường đại học của Úc đào tạo mạnh về ngành này: Trường Le Cordon Bleu, trường Blue Mountains International Hotel Management School, Trường William Blue College, Trường International College of Hotel Management (ICHM), Holmes Institute…

Du học Úc ngành du lịch học gì?

Các chuyên ngành học phổ biến về ngành du lịch và khách sạn tại Úc là:

– Quản lý nhà hàng, khách sạn – Tổ chức sự kiện – Quản lý du lịch quốc tế – Dịch vụ khách hàng – Văn hóa và thể thao – Quản lý thể thao và du lịch – Nghệ thuật ẩm thực – Du lịch biển – Phát triển du lịch bền vững – Du lịch sinh thái – Và học bằng kép các chuyên ngành trên với chuyên ngành kinh doanh

– Tổ chức sự kiện – Quản lý và huấn luyện nhân viên – Quản lý dịch vụ khách hàng – Tư vấn du lịch – Hướng dẫn viên du lịch – Nghiên cứu văn hóa – Phát triển dịch vụ du lịch – Phát triển du lịch bền vững

– Flinders University – James Cook university – La Trobe University – Griffith University – University of Western Sydney – University of South Australia – University of Sydney

Các trường tư cung cấp chương trình thực tập cho sinh viên ngành quản trị du lịch khách sạn:

– Le Corden Blue (French) – Blue Mountain College – ICHM (International College of Hospitality Management ) đào tạo theo chuẩn chương trình tại Thụy Sỹ

Ngoài ra còn có nhiều trường dạy nghề về dịch vụ du lịch khách sạn cung cấp khóa học Diploma trong 1-2 năm. Mức học phí dao động từ 15,000 ASD – 30,000 ASD/năm (khoảng 250-500 triệu đồng/năm).

Việt Nam Học (Chuyên Ngành Văn Hóa Du Lịch) / 2023

CÔNG VIỆC SINH VIÊN CÓ THỂ ĐẢM NHẬN SAU KHI TỐT NGHIỆP

– Có thể làm công tác giảng dạy về Việt Nam học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước khi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.

– Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm khoa học xã hội và nhân văn, các cơ quan văn hóa – du lịch, viện nghiên cứu khoa học Việt Nam học.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

– Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực  Việt Nam học.

– Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực Việt Nam học ở các cấp khác nhau.

GIỚI THIỆU

Trong xu thế toàn cầu hoá, quan hệ hợp tác và giao lưu giữa Việt Nam với các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng và phát triển. Những vấn đề văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội… của Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại đang được nhiều người Việt Nam và nước ngoài quan tâm. Chính vì thế ngành Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) là một ngành học được rất nhiều bạn lựa chọn,  nhất là đối với những ai yêu thích du lịch, thích đi và khám phá những miền đất mới.

Nếu bạn tham gia học ngành Việt Nam học, bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về Việt Nam học như: kiến thức về văn hoá Việt Nam, lịch sử Việt Nam, địa lý Việt Nam, văn học Việt Nam… Bạn sẽ hiểu biết nhiều về đất nước và con người Việt Nam.

CHUẨN ĐẦU RA

VỀ KIẾN THỨC

– Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu, hệ thống, hiện đại và thiết thực về lĩnh vực Việt Nam học, văn hóa và nghiệp vụ du lịch; đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.

– Có khả năng nghiên cứu khoa học Việt Nam học nói chung, nghiên cứu về văn hóa – du lịch nói riêng.

VỀ KỸ NĂNG

– Có kỹ năng vận dụng kiến thức về Việt Nam học (văn hóa và du lịch) trong

 đời sống xã hội, hướng dẫn và giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

– Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm.

VỀ THÁI ĐỘ

– Có ý thức trách nhiệm công dân, có 

phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.

– Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.

– Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.

 

Bạn đang xem bài viết Các Ngành Của Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội Mới Và Chi Tiết / 2023 trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!