top

★ Khi được pháp luật bảo hộ logo, chủ sở hữu có quyền gì? - Xem 136

Đối với một chủ thể quyết định đăng kí bảo hộ logo, chủ thể đó cần có kiến thức toàn diện và đầy đủ về quyền và hạn chế quyền của mình đối với logo đó. Từ đó có thể tận dụng hết những lợi ích và tránh những điều [...]


★ Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm đăng ký bản quyền logo ở đâu? - Xem 144

Mỹ phẩm bao giờ cũng là thị trường tiềm năng mang lại nhiều nguồn lợi cho doanh nghiệp. Có thể thấy hàng loạt các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tạo được dấu ấn riêng trong lòng người tiêu dùng chẳng hạn Maybeline, Mac, Innisfree, E.L.F hay Makeup Revolution,… Thực [...]