Xem Nhiều 5/2022 # Đánh Giá Tài Nguyên Du Lịch Tự Nhiên Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Cuối Tuần Của Hà Nội # Top Trend

Xem 16,137

Cập nhật thông tin chi tiết về Đánh Giá Tài Nguyên Du Lịch Tự Nhiên Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Cuối Tuần Của Hà Nội mới nhất ngày 23/05/2022 trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 16,137 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Vì Sao Nên Đi Du Lịch Miền Tây Vào Mùa Hè
 • “bật Mí” Đi Du Lịch Đà Lạt Tháng 6 Có Gì Hay Và Thú Vị
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Cù Lao Chàm Đà Nẵng Từ A Đến Z
 • Tour Du Lịch Hong Kong Trọn Gói 3 Ngày 2 Đêm Giá Tốt Nhất
 • Du Lịch Hội An: Cẩm Nang Từ A Đến Z
 • Ngày đăng: 27/03/2015, 12:31

  li MỤC LỤC Danh mục các báng iv Danh mục các hình vẽ vi Danh mục cúc bàn dồ Vỉ MỞ ĐẦU Ì CHƯƠNG 1. Cơ SỚ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH PHỤC vụ PHÁT TRIỂN DU LỊCH cuối TUẦN 7 LI. Tống quan các vấn đề vé tài nguyên du lịch, nhu cầu du lịch và hoat động du lịch cuối tuần 7 1.1.1. Tài nguyên du lịch 7 1.1.2. Nhu cáu và cáu du lịch 10 1.1.3. Du lịch cuối tuần 12 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu đánh giá tài nguyên du lịch 19 1.2.1. Trên thế giới 19 1.2.2. Ớ Việt Nam 21 ỉ.2.3. ơ khu vực Hà Nội và phụ cận 23 Ì .2.4. Một số van đe quan trọng trong đánh giá tài nguyên du lịch 24 1.3. Cư sở lý luận đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển du lịch cuối tuần 28 1.3.1. Phương pháp luận đánh aiứ 28 Ì .3.2. Phương pháp đánh giá 30 CHƯƠNG 2. NHƯ CẦU VÀ TIỀM NÀNG PHÁT TRIỂN DƯ LỊCH cuối TUẦN ơ HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN 42 2.1. Khái quát đặc diêm tự nhiên và kinh té – xã hội cùa khu vực nghiên cứu 42 2. Ì. Ì. Đặc điếm tư nhiên 42 2. Ì .2. Đặc điểm kinh tế – xã hội 47 2.2. Nhu cầu du lịch cuối tuân của Hà Nội 49 2.2. Ì. Nguồn khách và đặc điếm 50 2.2.2. Số lượng khách và cơ cấu 54 2.2.3. Nhu cáu đối vói dịch vu đặc tame 56 2.2.4. Nhu cáu đối vói các dịch vụ chính 58 2.2.5. Nhu cầu về dịch vụ bổ sung 60 2.3. Tài nguyên du lịch tự nhiên 60 2.3.1. Các loại tài nguyên du lịch tự nhiên và khả năng khai thác phục vụ du lịch cuối tuân ÓI 2.3.2. Tống quan các điếm du lịch chính trong khu vực 63 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TƯNHIẼN PHỤC vu PHÁT TRIỂN Dư LỊCH cuối TUẦN TẠI MỘT số ĐIẾM NGHIÊN cứu 68 3.1. Mục tiêu và đôi tượng đánh giá 68 3.1.1. Mục tiêu 68 iii 3.1.2. Đối tượng đánh giá 68 3.2. Lựa chọn và khái quát các điếm nghiên cún 69 3.2. Ì. Lựa chọn các điếm nghiên cứu 69 3.2.2. Khái quát các điếm nghiên cứu 70 3.3. Các yếu tố, chi tiêu và thang đánh giá 98 3.3. Ì. Đô hấp dẫn của điếm tài nguyên 98 3.3.2. Sơ thích của du khách 104 3.3.3. Khoảng cách 105 3.3.4. Bans liệt kê toàn bộ các vếu tố và chí tiêu đánh giá 106 3.4. Kết quả đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên cùa các điếm nghiên cứu 107 3.4. Ì. Đánh giá riêng các vếu tố 107 3.4.2. Kết quả đánh dà tons hợp 112 3.4.3. Phân hạng các điếm du lịch 112 CHƯƠNG 4. HIỆN TRANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DƯ LỊCH cuối TUẦN CỦA HÀ NỘI 114 4.1. Hiện trạng khai thác tài nguyên và hoạt động du lịch cuối tuân trong khu vực 114 4. Ì. Ì. Tinh hình phát triển hoạt đôns du lịch cuối mán 114 4. Ì .2. Các hình thức du lịch cuối tuần hiện nay của người dân Hà Nội 114 4. Ì .3. Tinh hình khai thác tài nguyên du lịch Ì ì 5 4.1.4. Phát triển du lịch và vấn đe tài nguyên, môi trường 117 4.2. Định hướng khai thác và bảo vệ tài nguyên phục vụ phát triến du lịch cuối tuần 118 4.2. ì. Mục tiêu định hướng ] Ì s 4.2.2. Những căn cứ đế định hướng Ì I L J 4.2.3. Định hướng khai thác tài nguyên cho việc phát triển du lịch cuối mán 122 4.2.4. Định hướng phát mến và tố chức không gian lãnh thổ du lịch 127 4.2.5. Định hướng quán lý, báo vệ và cái tao tài nguyên 130 4.3. Kiến nghị một sò giai pháp cho việc khai thác tài nguyên phát triển du lịch cuối tuân 136 4.3. Ì. Giải pháp về qui hoạch 136 4.3.2. Giải pháp vé tổ chức, quản lý 137 4.3.3. Giải pháp ve cơ chế, chính sách 137 4.3.4. Giải pháp nhầm báo vệ tài nguyên và mòi trường 138 KẾT LUẬN 140 NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG Bố CỨA TÁC GIÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 142 TÀI LIỆU THAM KHẢO 143 PHU LÚC 150 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Ì Bảng LI. Các giai đoạn trong hoạt động đánh giá 30 2 Bảng 2.1. Vài đặc trưng của chế độ nhiệt ở khu vực nghiên cứu 43 3 Bảng 22. Vài đặc trưng của chế độ mưa ở khu vực nghiên cứu 45 4 Bảng 23. Dân số Hà Nội chia theo khu vực 51 5 Bảng 2.4. Số trường và học sinh các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp và cao đẳng, đại học ở Hà Nội ( năm 2000) cọ 6 Bảng 25. Số lượt người tham gia du lịch cuối tuần năm 1996 và năm 2000 55 7 Bảng 2.6. Sở thích đối với các loại hình du lịch cuối tuần khác nhau 56 8 Bảng 2.7. Mục đích của chuyến đi 57 9 Bảng 2.8. Sở thích đối với các điểm tài nguyên du lịch khác nhau 58 Ỉ0 Bảng 2.9. Sở thích về khoảng cách tới các điếm du lịch 58 11 Bảng 2.10, Các loại phương tiện giao thông hiện sử dụng 59 12 Bảng 3.1. Đặc điểm các bãi tắm ở Đồ Sơn 71 13 Bảng 3.2. Lượng khách du lịch đến Đồ Sơn từ năm 1995 đến năm 2000 72 14 Bảng 33. Đặc điểm khí hậu khu vực Đồ Sơn 73 15 Bảng 3.4. Đặc điểm khí hậu khu vực Thịnh Long 77 16 Bảng 3.5. Đặc điểm khí hậu khu vực Sầm Sơn 80 17 Bảng 3.6. Lượng khách du lịch Quan Sơn năm 1998 – 2000 82 18 Bảng 3.7. Đặc điểm khí hậu khu vực hồ Quan Sem 84 19 Bảng 3.8. Hệ thống các hổ tại khu vực Đồng Quan-Sóc Sơn 85 20 Bảng 3.9. Đặc điểm khí hậu khu vực hồ Đồng Quan 87 21 Bảng 3.10. Đặc điểm khí hậu khu vực Đảo Cò 91 22 Bảng 3.11. Đặc điểm khí hậu khu vực Tam Đảo 93 23 Bảng 3.12. Đặc điểm khí hậu khu vực Khoang Xanh 97 24 Bảng 3.13. Số lượng khách đến Khoang Xanh từ 1996-2000 98 25 Bảng 3.14. Các chỉ tiêu và thang đánh giá bãi biến cho tắm biển 99 26 Bảng 3.15. Các chỉ tiêu và thang đánh giá hồ nước 99 27 Bắng 3.16. Các chì tiêu và thang đánh giá địa hình đồi núi 102 28 Bắng 3.77.Các chi tiêu và thang đánh giá tính đa dạng, tương phản, độc đáo và khả năng mở rộng hoạt động tham quan 29 Bảng 3 J8. Các chỉ tiêu và thang đánh giá cơ sờ hạ tầng 104 30 Bảng 3.19. Toàn bộ các yếu tố và chi tiêu đánh giá 106 31 Bảng 3.20. Kết quả đánh giá sự phù hợp của các hồ nước cho hoạt động du lịch 1Q7 107 32 Bảng 3.21. Kết quả đánh giá sự phù hợp của Khoang Xanh và Tam Đảo cho hoạt động du lịch 33 Bảng 3.22. Kết quả đánh giá sự phù họp của các bãi biến cho hoạt động tắm biển 1 Qg 34 Bảng 3.23. Kết quả đánh giá sự đa dạng, tương phản và độc đáo 108 35 Bảng 3.24. Kết quả đánh giá cơ sở hạ tầng của điểm du lịch 110 36 Bảng 3.25. Kết quả đánh giá độ hấp dẫn của tài nguyên 111 37 Bảng 3.26. Kết quả đánh giá khoảng cách 111 38 Bảng 3.27. Kết quả đánh giá sức hút du lịch 112 vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Tên hình vẽ Trang Ì Hình 1.1. Du lịch cuối tuần theo phân loại của Lozato Giotard 12 2 Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống du lịch của Leiper (1990) 32 3 Hình 13. Vòng đòi của một điểm du lịch 36 4 Hình 3.1. Biểu đồ lượng khách du lịch Thịnh Long từ 1996-2000 76 5 Hình 3.2. Biểu đồ lượng khách du lịch Sầm Sơn từ 1996-2000 79 ó Hỉnh 3.3. Biểu đồ lượng khách du lịch Đảo Cò từ 1996-2000 90 7 Hỉnh 3.4. Biểu đồ lượng khách du lịch Tam Đảo từ 1996-2000 94 DANH MỤC BAN ĐÔ Tên bản đồ 1. Tài nguyên du lịch tự nhiên Hà Nội và phụ cận 2. Điếm du lịch Đồ Sơn 3. Điểm du lịch Thịnh Long 4. Điểm du lịch Sầm Sơn 5. Điểm du lịch Quan Sơn 6. Điếm du lịch Đồng Quan – Đến Sóc 7. Điểm du lịch Đảo Cò 8. Điểm du lịch Tam Đảo 9. Điểm du lịch Khoang Xanh 10. Độ hấp dẫn và sức hút du lịch MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI Tài nguyên thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội. Dù là tài nguyên tái tạo được hay không tái tạo được, nếu không có chiến lược khai thác hợp lý sẽ dẫn đến suy thoái và cạn kiệt. Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên là cơ sở cần thiết cho việc hoạch định chiến lược và đề ra các giải pháp tối ưu cho việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, đảm bảo phát triển một cách bền vững. Cùng với quá trình công nghiệp hoa và đô thị hoa, hoạt động du lịch cuối tuần không ngừng gia tăng. Đây là xu thế chung trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay, nhất là từ sau ngày 1/10/1999, Nhà nước ban hành chế độ làm việc 40giờ/tuần. Đối với các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu về cơ sở nghỉ cuối tuần ở khu vực phụ cận đã trở nên cấp thiết, nhiều điểm du lịch đã quá tải, có nguy cơ ảnh hưởng tới tài nguyên và môi trường địa phương. Để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên du lịch ở Hà Nội và phụ cận, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu du lịch cuối tuần của người dân, cần nhanh chóng xây dựng một chiến lược khai thác tài nguyên theo hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên trong khu vực, phục vụ cho việc phát triển du lịch cuối tuần của Hà Nội. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã chọn để tài “Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên, phục vụ phát triển du lịch cuối tuần của Hà Nội” với mong muốn góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết 45 CP của Chính phủ là: “đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, phục hồi sức khoe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. 2 2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM vụ NGHIÊN cứu Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch tự nhiên (TNDLTN), mục tiêu của đề tài là xây dựng cơ sở khoa học cho việc qui hoạch phát triển du lịch cuối tuần (DLCT) của Hà Nội. Để thực hiện được mục tiêu trẽn, để tài tập trung giải quyết những nhiệm vụ chính sau đây: – Nghiên cứu nhu cầu, sở thích của người dân Hà Nội đối với hoạt động du lịch cuối tuần. – Kiểm kê tài nguyên của khu vực Hà Nội và phụ cận cho việc đáp ứng nhu cầu du lịch cuối tuần. – Xây dựng cơ sở lý luận cho việc đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên trong khu vực, phục vụ phát triển du lịch cuối tuần. Trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu, đánh giá một số điểm tài nguyên du lịch trong khu vực. – Đề xuất định hướng sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên cho việc phát triển du lịch cuối tuần trong khu vực nghiên cứu. 3. GIỚI HẠN NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu Phạm vị nghiên cứu của đề tài được giới hạn ở khu vực Hà Nội và phụ cận. Song, khái niệm “phụ cận” ở đây là một khái niệm mang tính chất tương đối. Giới hạn của nó phụ thuộc vào nhu cầu và vào khả năng khai thác tài nguyên du lịch. Do thời gian và khả nâng có hạn, luận án chỉ giới hạn ở khoảng 150km kể từ trung tâm Hà Nội theo các trục giao thông chính. Do đó khu vực phụ cận chủ yếu bao gồm toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ thuộc các tỉnh như: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tây, Hoa Bình và tới Thanh Hoa. Như vậy, ngoài các tỉnh thuộc đổng bằng sông Hồng, khu vực nghiên cứu còn bao gồm cả bộ phận rìa đổng bằng ở phía bắc, phía tây và phía nam. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là TNDLTN và mối quan hệ giữa TNDLTN với các hoạt động DLCT của người dân Hà Nội. Song, hoạt động DLCT bao gồm nhiều loại hình như: nghỉ dưỡng, thể thao, tham quan, lễ hội, vui chơi giải 3 trí Các loại hoạt động này có đặc điểm khác nhau và có những đòi hỏi khác nhau đối với tài nguyên du lịch. Vì vậy, chỉ có thể chọn một dạng hoạt động phổ biến, được nhiều người ưa thích nhất trong thời gian nghỉ cuối tuần để đánh giá. Đó chính là loại hình nghỉ ngơi và vui chơi giải trí. Đề tài chỉ nghiên cứu, đánh giá TNDLTN cho loại hình này. Để minh hoa cho cơ sở lý luận đánh giá TNDLTN phục vụ phát triển DLCT đã được xây dựng, đề tài chỉ chọn một số điểm trong khu vực để đánh giá vì địa bàn quá rộng, bao gồm nhiều tỉnh xung quanh Hà Nội. Hơn nữa, nguồn tài nguyên trong khu vực có thể sử dụng cho du lịch lại rất đa dạng và phong phú. Việc đánh giá đòi hỏi phải tiến hành nghiên cứu chi tiết và toàn diện. Vì vậy không thể tiến hành đánh giá toàn bộ tài nguyên có trong khu vực được. 4. NHŨNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN – Đề tài đã xác định được nhu cầu và sở thích của người dân Hà Nội đối với hoạt động du lịch cuối tuần và khả năng đáp ứng về mặt tài nguyên cho các hoạt động đó ở khu vực Hà Nội và phụ cận. – Xây dựng cơ sở lý luận đánh giá TNDLTN phục vụ phát triển DLCT cho khu vực nghiên cứu, từ đó tiến hành đánh giá tổng hợp tám điểm tài nguyên trong khu vực. – Lần đầu tiên, đề tài đã tiến hành xây dựng một hộ thống bản đồ du lịch cho từng điểm nghiên cứu và bản đổ đánh giá chung tài nguyên du lịch. – Luận án đã đề xuất định hướng sử dụng và bảo vệ TNDLTN phục vụ phát triển du lịch cuối tuần trong khu vực một cách hiệu quả và bền vững. 5. CÁC LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ – Du lịch cuối tuần là nhu cầu tất yếu của người dân Hà Nội. Nhu cầu này đang ngày càng tăng, nó gắn với hoạt động nghỉ ngơi và vui chơi giải trí ngoài trời. Nhu cầu này hoàn toàn có thể đáp ứng được bời nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú và đa dạng ờ khu vực Hà Nội và phụ cận. 4 – Đánh giá tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch cuối tuần của Hà Nội chính là xác định sức hút du lịch giữa điểm đi (nội thành Hà Nội) và các điểm đến. Kết quả đánh giá tám điểm tài nguyên ở phụ cận Hà Nội cho thấy các điểm du lịch có hổ nước, nằm ở khoảng cách phù hợp, rất thuận lợi đối với việc phát triển du lịch cuối tuần của Hà Nội; các điểm du lịch đổi núi, thuận lợi; còn các điểm du lịch biển, ít thuận lợi. Vì vậy, cần ưu tiên khai thác các hổ nước và đổi núi, nằm ở những khoảng cách phù hợp kể từ trung tâm Hà Nội phục vụ phát triển DLCT trong thời điểm hiện tại. 6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIEN – Luận án đã xác định được nhu cầu và sở thích của người dân Hà Nội đối với hoạt động du lịch cuối tuần, làm cơ sở cho việc đánh giá tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch cuối tuần của Hà Nội, đồng thời góp phần hoàn thiện phương pháp luận chung về đánh giá tài nguyên du lịch. – Cơ sở lý luận đánh giá TNDLTN được xây dựng cho khu vực nghiên cứu có thể vận dụng để đánh giá cho khu vực phụ cận các thành phố khác phục vụ phát triển DLCT. – Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tài liệu tin cậy và cần thiết cho việc xây dựng qui hoạch phát triển du lịch cuối tuần của Hà Nội và phụ cận. 7. Cơ SỞ TÀI LIỆU Luận án đã sử dụng các nguồn tài liệu sau: – Tài liệu khảo sát thực địa mà tác giả đã thu thập được trong suốt quá trình nghiên cứu từ năm 1996 đến 2001 tại các điểm du lịch. – Tài liệu điều tra xã hội học theo các bảng hỏi. – Tài liệu từ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cấp Đại học Quốc gia và cấp Thành phố, trên địa bàn Hà Nội và phụ cận do NCS chủ trì hoặc tham gia như: “Đánh giá giá trị du lịch của Vườn quốc gia Cúc Phương” (1997); “Nghiên cứu tính bền vững của hệ thống lãnh thố du lịch Hà Nội- phụ cận M (2000-2001); “Xác định giá trị du lịch của Hạ Long” (2000) và “Bổ sung, 5 điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nội giai đoạn 2002-2010” (2001). – Các tài liệu, số liệu thống kê, các báo cáo của các Sở Du lịch, Công ty Du lịch thuộc các tỉnh trên địa bàn nghiên cứu. – Các bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:10.000, các sơ đồ du lịch của các điểm nghiên cứu. 8. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ đa dạng và phức tạp giữa tài nguyên thiên nhiên và con người. Vì vậy, để thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu. luận án đã sử dụng kết hợp các phương pháp như: khảo sát thực địa, thu thập và xử lý các số liệu thống kê, phương pháp đánh giá kỹ thuật, phương pháp bản đồ là những phương pháp đã được sử dụng rộng rãi trong địa lý. Bằng các phương pháp này, tác giả đã tiến hành nghiên cứu chi tiết các điểm du lịch trong khu vực và tiến hành đánh giá để xác định được mức độ thuận lợi của chúng cho việc khai thác, phát triển du lịch cuối tuần. Để nghiên cứu nhu cầu, sở thích của người dân đối với hoạt động du lịch cuối tuần, luận án sử dụng phương pháp điều tra xã hội học bằng các bảng hỏi. Sau đó, dùng phần mém chuyên dụng SPSS để xử lý, phân tích. 9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Nội dung của luận án được trình bày trong 150 trang với 38 bảng biểu, 7 hình vẽ và 10 bản đồ, sơ đồ. Ngoài phần mở đấu và kết luận, nội dung chính của luận án được kết cấu thành bốn chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đánh giá tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch cuối tuần Chương 2: Nhu cầu và tiềm năng phát triển du lịch cuối tuần ờ khu vực Hà Nội và phụ cận , , , Đẩu tiên là đề tài “Đánh giá và khai thác các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên huyện Ba Vì (Hà Tây) phục vụ mục đích du lịch” , 1993 [27] Trong công trình của mình, tác giả Đặng Duy Lợi đã đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của khu vực cho mục đích phát triển du lịch nói chung Căn cứ vào số điểm đánh giá của khu vực so với điểm tối đa để… (1992) của Đặn g Duy Lợi; “Nghiên cứu đặc điểm tài n guyên du lịch thủ đô Hà Nội phục vụ cho việc khai thác có hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch” của Phạm Vàn Du (1996) và gần đây n hất là “Quy hoạch tổng thể phát tr iển du lịch Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận” của Tổng cục Du lịch (2001) Tuy nhiên, các còng tr ình này hoặc là chỉ mới đánh giá tài nguyên tại một điểm cho mục đích du lịch n… chỉ dẫn cho vièc đánh giá Đánh giá tài nguyên du lích Đối tượng Tìm hiểu mối tác động tương hỗ giữa tài nguyên du lịch với các hoai đông cụ thể Nghiên cứu đác điểm của tài nguyên du lích Xây dựng các chỉ dẫn cho việc đánh giá Chuyển các đặc điểm của tài nguyên sang các cấp đánh giá (theo thang đánh giá) Các chỉ dẫn phương pháp đánh giá Bản đồ đánh giá, chú giải vá bảng kết quả đánh giá Biện pháp Sản… mục tiêu đánh giá Mục tiêu đánh giá Khi đánh giá tài nguyên du lịch cần chú ý xem việc đánh giá được tiến hành trên quan điểm của ai, của người đi du lịch đơn thuần hay của những người tổ chức kinh doanh du lịch Nếu chỉ trên quan điểm của người đi du lịch thì mức độ đánh giá đơn giản hơn nhiều Người ta chỉ cần xem đặc điểm của tài nguy ên có phù hợp với bản thân khi tiến hành một hoạt động du lịch nào . khai thác tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lích cuối tuần ở Hà Nội và phụ cận. 7 CHƯƠNG 1. Cơ SỎ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CUỐI TUẦN 1.1 được bời nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú và đa dạng ờ khu vực Hà Nội và phụ cận. 4 – Đánh giá tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch cuối tuần của Hà Nội chính là. LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH PHỤC vụ PHÁT TRIỂN DU LỊCH cuối TUẦN 7 LI. Tống quan các vấn đề vé tài nguyên du lịch, nhu cầu du lịch và hoat động du lịch cuối tuần

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Thái Lan Mua Sắm Gì Hấp Dẫn Rẻ
 • Bạn Sẽ Cảm Thấy Thế Nào Khi Du Lịch Nhật Bản Một Mình?
 • Du Lịch Bali Tự Túc
 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Nhật Bản Một Mình
 • Những Điều Cần Lưu Ý Khi Du Lịch Một Mình Tại Myanmar
 • Bạn đang xem bài viết Đánh Giá Tài Nguyên Du Lịch Tự Nhiên Phục Vụ Phát Triển Du Lịch Cuối Tuần Của Hà Nội trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100