Xem Nhiều 6/2022 # Dự Báo Thời Tiết Chiềng Khương Sông Mã Sơn La Mới Nhất # Top Trend

Xem 91,674

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết Chiềng Khương Sông Mã Sơn La mới nhất ngày 25/06/2022 trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết Chiềng Khương Sông Mã Sơn La để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 91,674 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Ít mây 29°C 79% 7.992 km/giờ
03:00 - 26/06 Nhiều mây 33°C 57% 11.124 km/giờ
06:00 - 26/06 Nhiều mây 37°C 43% 12.456 km/giờ
09:00 - 26/06 Nhiều mây 37°C 41% 11.736 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 64% 21.996 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 77% 16.812 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 84% 9.252 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 89% 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.992 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 11.124 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 43%, tốc độ gió 12.456 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 41%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 21.996 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 16.812 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 9.252 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.984 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 84% 3.68 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 89% 1.96 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 83% 1.74 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 33°C / 40°C 61% 2.17 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 37°C / 43°C 44% 2.86 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 38°C / 43°C 37% 1.75 km/giờ
19:00 - 27/06 Mây cụm 32°C / 38°C 60% 5.97 km/giờ
22:00 - 27/06 Mây cụm 30°C / 36°C 76% 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 43°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 38°C / 43°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 3.64 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 63% 2.69 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 2.57 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.92 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 2.06 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 2.56 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.94 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 67% 2.9 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 2.47 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.93 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.77 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 1.7 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 1.6 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 2.14 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 68% 2.7 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 3.01 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 66% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 59% 2.86 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 57% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 68% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 81% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 85% 2.51 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 93% 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 00:16 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 100% 13.068 km/giờ
03:00 - 26/06 Nhiều mây 31°C 70% 17.028 km/giờ
06:00 - 26/06 Ít mây 32°C 66% 20.052 km/giờ
09:00 - 26/06 Ít mây 32°C 70% 20.556 km/giờ
12:00 - 26/06 Ít mây 31°C 70% 15.696 km/giờ
15:00 - 26/06 Ít mây 30°C 74% 14.76 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 81% 14.58 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 83% 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 13.068 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 17.028 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 20.052 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 20.556 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 15.696 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 14.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 14.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 11.196 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 82% 4.83 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 84% 5.55 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 78% 5.6 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 33°C / 40°C 60% 6.44 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 35°C / 41°C 53% 6.22 km/giờ
16:00 - 27/06 Mây rải rác 33°C / 40°C 58% 5.51 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 29°C / 36°C 81% 4.49 km/giờ
22:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 85% 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 6.22 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 6.12 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 4.78 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 5.11 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 5.08 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 5.29 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 4.18 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 3.48 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 4.02 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 4.16 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.41 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.8 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 4.59 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 73% 5.4 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 74% 4.8 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 75% 4.93 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 76% 4.77 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.58 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 3.08 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.55 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 4.34 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 5.28 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 4.68 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 69% 5.18 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 4.28 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 72% 4.49 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 79% 4.72 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 28°C / 30°C 83% 4.18 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 90% 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.83 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Nhiều mây 28°C 85% 6.156 km/giờ
03:00 - 26/06 Mây rải rác 32°C 64% 7.02 km/giờ
06:00 - 26/06 Mây rải rác 35°C 51% 9.36 km/giờ
09:00 - 26/06 Ít mây 36°C 46% 9.036 km/giờ
12:00 - 26/06 Ít mây 32°C 62% 18.576 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 77% 17.784 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 86% 10.152 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 93% 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 9.36 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 18.576 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 17.784 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.152 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.968 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 00:16 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mây thưa 27°C / 31°C 86% 2.65 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 93% 1.32 km/giờ
07:00 - 27/06 Mây cụm 28°C / 33°C 87% 0.47 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 39°C 67% 1.5 km/giờ
13:00 - 27/06 Mây cụm 36°C / 43°C 49% 1.66 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 37°C / 43°C 43% 1.66 km/giờ
19:00 - 27/06 Nhiều mây 33°C / 38°C 58% 2.55 km/giờ
22:00 - 27/06 Mây cụm 30°C / 35°C 75% 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.47 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 43°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:16 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 3.06 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 2.13 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 1.8 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 77% 2.06 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 2.12 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.18 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 2.22 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 74% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 81% 2.22 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 1.4 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 1.49 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 69% 2.35 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 71% 2.52 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 2.11 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 60% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 59% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 27°C / 33°C 74% 1.74 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 87% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 89% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 95% 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.71 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 02:19 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 80% 11.52 km/giờ
03:00 - 26/06 Nhiều mây 34°C 55% 14.292 km/giờ
06:00 - 26/06 Nhiều mây 37°C 41% 16.38 km/giờ
09:00 - 26/06 Mây rải rác 35°C 49% 22.068 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 69% 22.428 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 80% 17.712 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 83% 14.616 km/giờ
21:00 - 26/06 Ít mưa 28°C 87% 13.284 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 11.52 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 14.292 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 41%, tốc độ gió 16.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 22.068 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 22.428 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 17.712 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 14.616 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 13.284 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 84% 3.61 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa vừa 27°C / 31°C 90% 2.9 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 82% 3.92 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 34°C / 41°C 59% 3.71 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 37°C / 43°C 43% 2.8 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 37°C / 43°C 41% 1.96 km/giờ
19:00 - 27/06 Mây cụm 31°C / 36°C 66% 6.88 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 36°C 80% 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 43°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 43°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 6.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.96 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 2.91 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 65% 3.02 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 2.88 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.98 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.12 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 2.25 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 2.71 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 2.87 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.58 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.12 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 3.2 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 2.74 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.2 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 1.84 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 2.29 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 2.83 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 3.25 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 2.89 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 61% 3.09 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 60% 2.71 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 69% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 28°C / 31°C 81% 2.91 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 84% 2.75 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 92% 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 02:19 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Ít mây 29°C 78% 11.088 km/giờ
03:00 - 26/06 Ít mây 34°C 51% 12.816 km/giờ
06:00 - 26/06 Nhiều mây 37°C 40% 15.624 km/giờ
09:00 - 26/06 Ít mây 36°C 46% 22.32 km/giờ
12:00 - 26/06 Ít mây 30°C 68% 17.064 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời quang 29°C 77% 14.508 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 83% 15.084 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 84% 13.68 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 11.088 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 12.816 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 40%, tốc độ gió 15.624 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 46%, tốc độ gió 22.32 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 17.064 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 14.508 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 15.084 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 13.68 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 83% 4.17 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 84% 3.78 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 35°C 77% 2.75 km/giờ
10:00 - 27/06 Mây cụm 35°C / 41°C 50% 3.44 km/giờ
13:00 - 27/06 Mây cụm 39°C / 43°C 36% 3.71 km/giờ
16:00 - 27/06 Mây cụm 38°C / 43°C 39% 4.88 km/giờ
19:00 - 27/06 Nhiều mây 31°C / 37°C 68% 4.81 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 37°C 79% 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 39°C / 43°C , độ ẩm 36% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 38°C / 43°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 4.52 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.51 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 61% 3.54 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 3.62 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.56 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 3.37 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 2.81 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.41 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.43 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.21 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.3 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.46 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 4.03 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 3.38 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.69 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.44 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 2.05 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.69 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 3.77 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 4.04 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 3.38 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 59% 3.89 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 57% 3.19 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 65% 3.18 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.32 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 28°C / 31°C 81% 2.98 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 89% 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 00:16 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mây rải rác 29°C 76% 12.312 km/giờ
03:00 - 26/06 Mây rải rác 31°C 52% 14.688 km/giờ
06:00 - 26/06 Mây rải rác 32°C 49% 14.652 km/giờ
09:00 - 26/06 Mây rải rác 32°C 51% 22.896 km/giờ
12:00 - 26/06 Mây rải rác 31°C 72% 20.952 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời quang 30°C 81% 14.256 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 85% 11.808 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 86% 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 12.312 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 14.688 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 22.896 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 20.952 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 14.256 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 11.808 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.712 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 82% 4.59 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 83% 4.25 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 78% 4.68 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 35°C / 41°C 53% 4.96 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 38°C / 43°C 39% 3.92 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 36°C / 43°C 47% 4.2 km/giờ
19:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 36°C 72% 5.77 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 36°C 81% 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 38°C / 43°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 4.96 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.78 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 66% 3.97 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.93 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 4.06 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.63 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 2.86 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 3.33 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 3.46 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.93 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 3.17 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 3.63 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 69% 4.26 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 69% 3.7 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 4.01 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 3.82 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 2.83 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.58 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 4.23 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 3.67 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 64% 4.1 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 62% 3.44 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 69% 3.46 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 3.74 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 28°C / 31°C 83% 3.4 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 90% 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 00:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Trời âm u 29°C 73% 15.48 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời âm u 32°C 58% 17.532 km/giờ
06:00 - 26/06 Trời âm u 33°C 54% 21.096 km/giờ
09:00 - 26/06 Trời âm u 32°C 59% 20.988 km/giờ
12:00 - 26/06 Trời âm u 29°C 75% 18.18 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời quang 28°C 80% 17.424 km/giờ
18:00 - 26/06 Trời quang 28°C 82% 11.88 km/giờ
21:00 - 26/06 Ít mây 28°C 81% 11.988 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 15.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 17.532 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 21.096 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 20.988 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 18.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 17.424 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 11.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 11.988 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 82% 6.57 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 35°C 81% 6.56 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 36°C 75% 5.76 km/giờ
10:00 - 27/06 Ít mây 33°C / 39°C 57% 6.54 km/giờ
13:00 - 27/06 Ít mây 35°C / 41°C 50% 6.36 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 34°C / 40°C 55% 5.95 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 30°C / 37°C 78% 5.28 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 37°C 82% 6.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 6.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 5.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 5.69 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 4.56 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 4.67 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 4.79 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 4.73 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 3.88 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.51 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.2 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.28 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.79 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 4.06 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 4.49 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 5.22 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 4.49 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 71% 4.6 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 4.33 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 3.38 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.78 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 73% 3.46 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.66 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 5.16 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 67% 4.52 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 63% 5.02 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 63% 4.32 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 4.22 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 77% 4.25 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 3.71 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 88% 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.65 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Ít mây 29°C 77% 14.076 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời quang 33°C 56% 15.804 km/giờ
06:00 - 26/06 Ít mây 35°C 49% 20.34 km/giờ
09:00 - 26/06 Nhiều mây 34°C 54% 23.472 km/giờ
12:00 - 26/06 Ít mây 30°C 72% 18.72 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời quang 30°C 77% 20.808 km/giờ
18:00 - 26/06 Ít mây 29°C 81% 21.312 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 29°C 80% 20.412 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 14.076 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 15.804 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 20.34 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 23.472 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 18.72 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 20.808 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 21.312 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 20.412 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mây thưa 29°C / 35°C 83% 5.48 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 35°C 82% 5.28 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 36°C 75% 4.28 km/giờ
10:00 - 27/06 Ít mây 34°C / 40°C 53% 5.09 km/giờ
13:00 - 27/06 Ít mây 37°C / 42°C 44% 5.25 km/giờ
16:00 - 27/06 Ít mây 35°C / 41°C 49% 5.78 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 30°C / 37°C 74% 4.89 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 37°C 81% 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 42°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 5.13 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 4.11 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 63% 4.14 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 4.28 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.17 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.61 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.23 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.9 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.95 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 3.63 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 3.79 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 4.04 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 4.7 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 66% 4 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 4.17 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.89 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 2.96 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.44 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 3.13 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 4.37 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 4.69 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 65% 4.03 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 60% 4.56 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 59% 3.92 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 66% 3.75 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 76% 3.8 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 3.35 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 88% 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 01:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Nhiều mây 29°C 78% 7.164 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời quang 34°C 52% 12.888 km/giờ
06:00 - 26/06 Nhiều mây 37°C 43% 18.468 km/giờ
09:00 - 26/06 Trời quang 35°C 49% 21.24 km/giờ
12:00 - 26/06 Trời quang 30°C 71% 15.984 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời quang 29°C 79% 18.432 km/giờ
18:00 - 26/06 Ít mây 29°C 80% 16.092 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 28°C 82% 12.564 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 12.888 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 43%, tốc độ gió 18.468 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 21.24 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 15.984 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 18.432 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 16.092 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 12.564 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 29°C / 35°C 84% 4.34 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 28°C / 33°C 85% 3.25 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 35°C 74% 2.86 km/giờ
10:00 - 27/06 Mây rải rác 35°C / 40°C 49% 3.89 km/giờ
13:00 - 27/06 Mây rải rác 38°C / 43°C 39% 4.41 km/giờ
16:00 - 27/06 Ít mây 37°C / 42°C 44% 5.23 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 31°C / 37°C 72% 4.51 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 36°C 81% 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 40°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 38°C / 43°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 42°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 4.75 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 3.94 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 60% 3.82 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 62% 4.05 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.83 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 3.4 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 64% 3.11 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 3.83 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 3.85 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 3.71 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.75 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.8 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 62% 4.47 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 3.75 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.92 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.61 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 64% 2.9 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 2.45 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.98 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 4.4 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 4.5 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 62% 3.83 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 57% 4.42 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 56% 4.03 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 3.61 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 3.5 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 3.31 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 88% 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Ít mây 28°C 78% 9.324 km/giờ
03:00 - 26/06 Trời quang 34°C 50% 12.6 km/giờ
06:00 - 26/06 Ít mây 38°C 39% 13.356 km/giờ
09:00 - 26/06 Nhiều mây 36°C 45% 22.284 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 66% 17.1 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời quang 29°C 77% 14.688 km/giờ
18:00 - 26/06 Trời quang 29°C 81% 12.276 km/giờ
21:00 - 26/06 Mây rải rác 28°C 82% 11.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 12.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 38°C,độ ẩm 39%, tốc độ gió 13.356 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 45%, tốc độ gió 22.284 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 17.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 14.688 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 12.276 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 11.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 85% 3.73 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 86% 2.98 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 35°C 78% 1.95 km/giờ
10:00 - 27/06 Ít mây 35°C / 41°C 51% 2.87 km/giờ
13:00 - 27/06 Ít mây 39°C / 43°C 36% 3.53 km/giờ
16:00 - 27/06 Ít mây 38°C / 43°C 37% 4.6 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 31°C / 37°C 66% 4.69 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 36°C 79% 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 39°C / 43°C , độ ẩm 36% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 38°C / 43°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 4.29 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 3.34 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 60% 3.34 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 3.43 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 3.24 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 66% 2.68 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 3.28 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.27 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.13 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.18 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.33 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 3.82 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 3.17 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.51 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.26 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.55 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 3.67 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 3.87 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 3.19 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 58% 3.72 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 56% 3.08 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 65% 3.01 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.13 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 81% 2.82 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 90% 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Nhiều mây 25°C 96% 1.944 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 69% 4.644 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 34°C 57% 6.048 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 34°C 60% 6.66 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 91% 3.492 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 92% 3.564 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 92% 2.556 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 94% 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.82 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 95% 0.64 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 92% 0.17 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 38°C 65% 0.82 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 52% 1.01 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 35°C / 41°C 53% 1.23 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 84% 1.45 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 27°C / 31°C 82% 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.17 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 56% 2.64 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 26°C / 29°C 96% 1.72 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 29°C 96% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 72% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 1.15 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 92% 1.46 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 82% 1.11 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 65% 1.49 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 57% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 1.54 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 90% 1.65 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 90% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 25°C / 31°C 82% 1.58 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.58 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 99% 1.66 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 1.45 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 58% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 49% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 54% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 2.12 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 92% 1.56 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 99% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 97% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 99% 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 95% 0.72 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 78% 3.852 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 64% 5.832 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 34°C 57% 4.788 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 84% 3.816 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 92% 1.872 km/giờ
18:00 - 26/06 Nhiều mây 26°C 94% 2.052 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 25°C 95% 1.188 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 5.832 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.188 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 0.41 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 94% 0.39 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 92% 0.1 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 36°C 76% 1.31 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 39°C 65% 1.19 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 33°C / 40°C 63% 1.65 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 30°C / 37°C 79% 1.33 km/giờ
22:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 84% 0.18 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.41 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.1 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.18 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 68% 2.33 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 65% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 26°C / 32°C 82% 1.33 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 30°C 92% 1.44 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 89% 1.55 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 79% 1.44 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 86% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 85% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.34 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 70% 1.68 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 34°C 74% 1.31 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 84% 1.3 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 86% 1.41 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 26°C / 32°C 84% 1.44 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 86% 1.14 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.42 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.28 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 65% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 69% 2.03 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 77% 1.49 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 57% 1.85 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 26°C / 35°C 62% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 32°C 83% 1.37 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 95% 1.42 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 95% 1.51 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 98% 0.51 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 22°C 98% 2.844 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 74% 4.86 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 60% 4.536 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 75% 2.124 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 24°C 94% 1.944 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 22°C 98% 0.648 km/giờ
18:00 - 26/06 Nhiều mây 22°C 99% 2.268 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 21°C 99% 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.648 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.348 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Nhiều mây 24°C / 25°C 96% 0.58 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 23°C / 24°C 97% 0.58 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 95% 0.9 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 35°C 71% 1.35 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 61% 1.51 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 76% 2.03 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 96% 1 km/giờ
22:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 67% 2.13 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 59% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 92% 2.43 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 25°C / 27°C 98% 1.84 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 27°C 97% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 24°C / 29°C 84% 1.55 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 68% 1.54 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 70% 1.28 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 92% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 1.09 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 61% 1.59 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 59% 1.9 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 1.62 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 88% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 24°C / 30°C 80% 1.56 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 91% 1.56 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 24°C / 26°C 100% 1.87 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 74% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 54% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 46% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 77% 2.01 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 59% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 24°C / 32°C 74% 2.07 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 94% 1.58 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 98% 2.42 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 98% 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 22°C 98% 2.844 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 74% 4.86 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 60% 4.536 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 75% 2.124 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 24°C 94% 1.944 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 22°C 98% 0.648 km/giờ
18:00 - 26/06 Nhiều mây 22°C 99% 2.268 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 21°C 99% 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.648 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.348 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mây rải rác 22°C / 23°C 99% 0.61 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 22°C / 23°C 99% 0.88 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 23°C / 24°C 98% 0.75 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 33°C 62% 1.68 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 31°C / 34°C 59% 1.23 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 31°C / 34°C 57% 1.39 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 0.22 km/giờ
22:00 - 27/06 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.22 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 29°C 63% 2 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 64% 2.68 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 95% 2.86 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 98% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 99% 2.06 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 81% 1.63 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 55% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 53% 1.74 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 90% 1.83 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 83% 1.42 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 68% 1.83 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 68% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 82% 1.91 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 90% 1.87 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 61% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 23°C / 28°C 78% 1.58 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 22°C / 24°C 100% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 68% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 46% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 43% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 59% 2.58 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 63% 2.7 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 89% 1.87 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 24°C / 26°C 99% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 23°C / 26°C 96% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 96% 1 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 22°C 95% 1.656 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 74% 1.44 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 50% 1.8 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 65% 1.728 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 24°C 84% 3.312 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 23°C 88% 2.808 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 22°C 93% 3.528 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 21°C 95% 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.656 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.096 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 94% 0.81 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 96% 0.7 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 23°C / 24°C 92% 0.63 km/giờ
10:00 - 27/06 Mây cụm 30°C / 32°C 59% 1.08 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 31°C / 34°C 56% 1.33 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 35°C 56% 1.24 km/giờ
19:00 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 83% 0.98 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 24°C / 24°C 86% 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 29°C 61% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 58% 2.6 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 84% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 23°C / 26°C 89% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 22°C / 25°C 96% 2.06 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 89% 1.25 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 66% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 22°C / 34°C 52% 1.31 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 89% 1.34 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 83% 1.1 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 73% 1.49 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 65% 1.75 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 62% 1.64 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 86% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 22°C / 27°C 89% 1.49 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 73% 1.77 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 22°C / 27°C 83% 1.77 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 22°C / 24°C 99% 1.77 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 65% 1.45 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 49% 1.64 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 48% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 23°C / 31°C 65% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 56% 2.53 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 22°C / 31°C 56% 2.53 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 85% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 23°C / 26°C 98% 1.43 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 97% 1.35 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 98% 0.74 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Ít mây 27°C 89% 2.7 km/giờ
03:00 - 26/06 Mây rải rác 33°C 62% 3.6 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 36°C 49% 7.272 km/giờ
09:00 - 26/06 Mây rải rác 34°C 58% 7.02 km/giờ
12:00 - 26/06 Nhiều mây 30°C 72% 9.072 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời quang 28°C 81% 7.92 km/giờ
18:00 - 26/06 Trời quang 27°C 89% 4.176 km/giờ
21:00 - 26/06 Mây rải rác 26°C 90% 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 7.272 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.528 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Bầu trời quang đãng 27°C / 27°C 89% 1.16 km/giờ
04:00 - 27/06 Ít mây 26°C / 26°C 90% 0.98 km/giờ
07:00 - 27/06 Ít mây 29°C / 34°C 81% 0.55 km/giờ
10:00 - 27/06 Ít mây 35°C / 42°C 55% 1.09 km/giờ
13:00 - 27/06 Ít mây 39°C / 43°C 37% 1.38 km/giờ
16:00 - 27/06 Ít mây 39°C / 44°C 37% 2.09 km/giờ
19:00 - 27/06 Nhiều mây 33°C / 39°C 61% 2.13 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 35°C 77% 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 39°C / 43°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 39°C / 44°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 2.91 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 2.24 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 64% 2.35 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 67% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2.03 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 2.24 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 1.72 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 76% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa vừa 27°C / 34°C 69% 2.3 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 70% 1.97 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 82% 2.14 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 26°C / 32°C 69% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 84% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.59 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 63% 2.47 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 72% 2.59 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 65% 2.18 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 58% 2.53 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 27°C / 35°C 55% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.92 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 88% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 98% 5.544 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 88% 7.596 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 33°C 62% 8.1 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 68% 8.856 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 94% 3.852 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 96% 1.44 km/giờ
18:00 - 26/06 Mây rải rác 25°C 98% 2.664 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 98% 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.596 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 8.856 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.636 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Ít mây 24°C / 25°C 98% 0.78 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 97% 0.82 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 97% 0.82 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 79% 1.3 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 39°C 59% 1.85 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 38°C 64% 1.6 km/giờ
19:00 - 27/06 Nhiều mây 28°C / 32°C 85% 0.45 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 2.45 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 2.25 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa vừa 25°C / 31°C 79% 1.69 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.32 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.35 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 96% 1.68 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 86% 1.51 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 88% 1.6 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.86 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa vừa 25°C / 32°C 71% 2.09 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 88% 1.42 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.65 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.5 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 92% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 98% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 98% 1.6 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 1.52 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 2.19 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 56% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 77% 1.46 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.09 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 98% 1.69 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 98% 1.71 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 99% 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Nhiều mây 26°C 90% 0.54 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 72% 3.78 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 33°C 61% 7.236 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 34°C 55% 3.42 km/giờ
12:00 - 26/06 Mây rải rác 29°C 77% 3.348 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 91% 2.952 km/giờ
18:00 - 26/06 Nhiều mây 25°C 94% 4.788 km/giờ
21:00 - 26/06 Mây rải rác 25°C 96% 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.988 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 99% 0.98 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 24°C / 25°C 99% 0.57 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 96% 0.11 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 27°C / 31°C 89% 0.21 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 34°C / 41°C 58% 0.92 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 34°C / 40°C 53% 0.92 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 29°C / 34°C 79% 0.92 km/giờ
22:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.11 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.21 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 68% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 1.61 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 26°C / 31°C 86% 1.2 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 30°C 93% 1.37 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 91% 1.79 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 78% 1.61 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 85% 1.63 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 88% 1.74 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 1.66 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 74% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 1.49 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 85% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 25°C / 31°C 85% 1.67 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.3 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 95% 1.55 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.54 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 83% 1.48 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 59% 1.76 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 68% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 86% 1.21 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 95% 1.69 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.68 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 99% 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 89% 1.944 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 68% 5.688 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 34°C 55% 6.696 km/giờ
09:00 - 26/06 Ít mây 36°C 50% 13.068 km/giờ
12:00 - 26/06 Ít mây 31°C 66% 6.228 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 78% 11.484 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 87% 1.26 km/giờ
21:00 - 26/06 Mây rải rác 26°C 92% 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 13.068 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 11.484 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.672 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 0.62 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 93% 0.89 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 27°C / 31°C 89% 0.71 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 39°C 66% 0.12 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 36°C / 43°C 49% 0.63 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 38°C / 43°C 40% 1.16 km/giờ
19:00 - 27/06 Nhiều mây 31°C / 37°C 67% 1.03 km/giờ
22:00 - 27/06 Ít mây 29°C / 35°C 74% 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.12 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 38°C / 43°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 71% 2.6 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 1.83 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 1.81 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 26°C / 33°C 76% 1.47 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 31°C 86% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 25°C / 31°C 84% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 74% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 80% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 1.91 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.6 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 34°C 74% 1.69 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.54 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 82% 1.77 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 26°C / 32°C 84% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 80% 1.19 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 1.37 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 1.51 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 67% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 72% 2.19 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 73% 1.67 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 59% 1.92 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 26°C / 36°C 59% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 33°C 78% 1.43 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 91% 1.61 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 92% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 97% 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 90% 5.688 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 67% 9.792 km/giờ
06:00 - 26/06 Mây rải rác 35°C 52% 8.388 km/giờ
09:00 - 26/06 Mây rải rác 34°C 54% 10.62 km/giờ
12:00 - 26/06 Nhiều mây 30°C 71% 17.604 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 85% 9.288 km/giờ
18:00 - 26/06 Ít mây 26°C 92% 6.912 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 94% 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 17.604 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 01:19 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 93% 1.66 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 94% 1.3 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 91% 1.51 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 73% 2.14 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 36°C / 43°C 51% 2.48 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 36°C / 42°C 47% 2.01 km/giờ
19:00 - 27/06 Nhiều mây 30°C / 37°C 71% 4.22 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 28°C / 34°C 82% 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 42°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:19 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 3.22 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 74% 2.28 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 27°C / 32°C 75% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 26°C / 31°C 83% 2.13 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 1.81 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 2.18 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2.34 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.34 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.13 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 2.62 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 74% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.11 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 2.5 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 1.49 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 1.61 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 75% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 70% 2.62 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 75% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 62% 2.35 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 63% 2.08 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 27°C / 33°C 76% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 87% 2.29 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 89% 2.23 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 95% 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 00:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 91% 3.456 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 30°C 70% 6.948 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 64% 8.532 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 69% 7.056 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 87% 3.96 km/giờ
15:00 - 26/06 Nhiều mây 25°C 92% 4.212 km/giờ
18:00 - 26/06 Mây rải rác 25°C 94% 2.628 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 25°C 94% 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.556 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 00:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mây rải rác 24°C / 25°C 97% 0.46 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 25°C / 26°C 96% 0.28 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 95% 0.38 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 92% 0.72 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 61% 1.55 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 61% 1.1 km/giờ
19:00 - 27/06 Mây cụm 28°C / 33°C 81% 0.3 km/giờ
22:00 - 27/06 Mây cụm 27°C / 27°C 89% 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:17 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 82% 2.91 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 2.04 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 26°C / 31°C 84% 1.57 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 30°C 90% 1.74 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 2.18 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.95 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 2.36 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 82% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 2.14 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 92% 1.39 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 93% 1.68 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 24°C / 29°C 89% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 84% 1.85 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 65% 2.04 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 71% 1.71 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 83% 1.67 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 2.03 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 94% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Nhiều mây 25°C 87% 7.308 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 29°C 72% 9.288 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 69% 11.808 km/giờ
09:00 - 26/06 Mưa nhẹ 31°C 67% 10.62 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 86% 4.788 km/giờ
15:00 - 26/06 Ít mây 26°C 93% 4.968 km/giờ
18:00 - 26/06 Nhiều mây 25°C 93% 6.948 km/giờ
21:00 - 26/06 Trời âm u 24°C 97% 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 11.808 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.076 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.58 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 24°C / 25°C 98% 1.43 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 27°C 93% 1.48 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 84% 1.87 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 39°C 61% 2.78 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 39°C 66% 2.65 km/giờ
19:00 - 27/06 Nhiều mây 28°C / 32°C 85% 0.99 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 92% 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.79 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa vừa 25°C / 29°C 91% 1.68 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 93% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 2.29 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 88% 2.24 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 91% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 2.17 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 93% 2.2 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 96% 1.52 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 94% 1.96 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 87% 2.19 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 2.34 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 91% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 2.21 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 84% 1.69 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 91% 1.63 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 95% 2.11 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 96% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 99% 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Nhiều mây 26°C 85% 9.864 km/giờ
03:00 - 26/06 Nhiều mây 30°C 64% 14.472 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 59% 15.012 km/giờ
09:00 - 26/06 Mây rải rác 32°C 55% 15.228 km/giờ
12:00 - 26/06 Nhiều mây 27°C 74% 12.096 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời quang 25°C 89% 6.48 km/giờ
18:00 - 26/06 Trời quang 24°C 96% 5.076 km/giờ
21:00 - 26/06 Nhiều mây 24°C 95% 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 14.472 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 15.012 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 15.228 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 12.096 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.048 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 01:19 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mây thưa 24°C / 25°C 94% 1.46 km/giờ
04:00 - 27/06 Nhiều mây 24°C / 25°C 93% 1.59 km/giờ
07:00 - 27/06 Nhiều mây 27°C / 31°C 81% 2.35 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 32°C / 38°C 64% 4.87 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 59% 4.72 km/giờ
16:00 - 27/06 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 60% 3.87 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 28°C / 32°C 79% 2.06 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:19 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 3.83 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa vừa 25°C / 29°C 87% 3.09 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 3.46 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.08 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 3.53 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 86% 2.93 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.45 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.96 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.5 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 2.65 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 2.87 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 85% 3.01 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 2.96 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 84% 3.24 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 3.27 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 2.22 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 86% 2.52 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.13 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 84% 3.02 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.9 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.77 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 3.23 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 2.88 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 84% 9.792 km/giờ
03:00 - 26/06 Nhiều mây 33°C 58% 16.452 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 34°C 55% 17.496 km/giờ
09:00 - 26/06 Mây rải rác 34°C 55% 24.768 km/giờ
12:00 - 26/06 Mưa nhẹ 28°C 76% 17.316 km/giờ
15:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 84% 12.528 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 88% 8.892 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 93% 9.216 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 16.452 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 17.496 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 24.768 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 17.316 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 12.528 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 8.892 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.216 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 3.28 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa vừa 27°C / 30°C 90% 3.36 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 83% 4.63 km/giờ
10:00 - 27/06 Nhiều mây 34°C / 40°C 59% 4.62 km/giờ
13:00 - 27/06 Nhiều mây 37°C / 43°C 44% 2.99 km/giờ
16:00 - 27/06 Nhiều mây 36°C / 42°C 47% 2.2 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 30°C / 36°C 69% 6.24 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 29°C / 34°C 81% 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 43°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 42°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 4.08 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 3.19 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 71% 3.02 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 3.18 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 3.14 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.72 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.96 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.59 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.62 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 3.13 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 71% 3.3 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 2.86 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 3.3 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 3.16 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 1.98 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.33 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 2.84 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 3.34 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 2.99 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 64% 3.19 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 63% 2.78 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 72% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa vừa 28°C / 31°C 82% 3.06 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 86% 2.86 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 93% 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 01:18 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/06 Mưa nhẹ 27°C 87% 2.412 km/giờ
03:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 61% 12.744 km/giờ
06:00 - 26/06 Mưa nhẹ 32°C 59% 14.688 km/giờ
09:00 - 26/06 Nhiều mây 32°C 63% 13.32 km/giờ
12:00 - 26/06 Nhiều mây 27°C 88% 5.472 km/giờ
15:00 - 26/06 Trời quang 27°C 95% 3.528 km/giờ
18:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 94% 2.988 km/giờ
21:00 - 26/06 Mưa nhẹ 26°C 93% 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 2.412 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 12.744 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 14.688 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 13.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 26/06, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 26/06, dự báo trời quang, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 26/06, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.356 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 01:19 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 94% 0.83 km/giờ
04:00 - 27/06 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 1.21 km/giờ
07:00 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 86% 2.28 km/giờ
10:00 - 27/06 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 71% 3.75 km/giờ
13:00 - 27/06 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 61% 3.59 km/giờ
16:00 - 27/06 Ít mây 32°C / 38°C 62% 3.14 km/giờ
19:00 - 27/06 Ít mây 28°C / 32°C 88% 1.32 km/giờ
22:00 - 27/06 Nhiều mây 27°C / 30°C 95% 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 27/06, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 27/06, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 27/06, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:19 - 26/06/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 29°C 86% 6.41 km/giờ
Thứ 2 - 27/06 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 85% 5.58 km/giờ
Thứ 3 - 28/06 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 5.97 km/giờ
Thứ 4 - 29/06 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 83% 5.68 km/giờ
Thứ 5 - 30/06 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 85% 6.13 km/giờ
Thứ 6 - 01/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 4.2 km/giờ
Thứ 7 - 02/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 3.27 km/giờ
Chủ Nhật - 03/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.76 km/giờ
Thứ 2 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 4.37 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 3.61 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 4.1 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 5.4 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 5.56 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 5.5 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 5.5 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 5.37 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 4.2 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 85% 3.75 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 3.61 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 4.1 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 5.38 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 80% 5.16 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 80% 5.47 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 79% 4.96 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 80% 5.07 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 83% 5.32 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 28°C / 30°C 85% 4.53 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 90% 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 27/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 28/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 29/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 30/06 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 01/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 02/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 03/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 04/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 25/6: miền bắc nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 26/06/2022 | bắc bộ, trung bộ nắng nóng cục bộ | vtc16

Thời tiết hôm nay 26/06/2022:bắc bộ nắng nóng gia tăng, tiết trời oi bức| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 26/6. thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 24/6: miền bắc nắng nóng gay gắt vào trưa và chiều | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 25/6/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 25/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 24/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết 22/06/2022 | miền bắc mưa to, gió lớn, mưa lớn, lốc, sét | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 24/06: miền bắc tiếp tục có mưa dông rải rác | antv

Thời tiết hôm nay 23/06/2022: vùng núi bắc bộ có mưa dông, nhiệt độ giảm nhẹ | vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25/6: bắc bộ đêm mưa, ngày tiếp tục nắng gắt | antv

Miền bắc thời tiết dịu mát cả ngày, nhiều nơi có mưa | vtc now

Thời tiết trưa, chiều 25/06/2022:bắc bộ nắng nhiều, nhiệt độ tăng| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 23/06: miền bắc bước vào đợt mưa dông, cảnh báo có lốc sét | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/6 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/6: bắc bộ có mưa to, miền trung vẫn nắng nóng | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 22/6: miền bắc mưa dông quay trở lại từ đêm nay | antv

Thời tiết hôm nay 24/06/2022: bắc bộ hôm nay mưa giảm , trời nắng | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 25 tháng 6 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết tối ngày 22/06: miền bắc có mưa dông kèm theo tố lốc, gió giật mạnh | antv

Dự báo thời tiết 25/6: bắc bộ nắng nóng, nam bộ mưa dông | skđs

Dự báo thời tiết tối ngày 24/6: miền bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 25/6. tin bão mới nhất. thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 20/06/2022 | nắng nóng gay gắt, bắc bộ có nơi 37 độ | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 23/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 25/6:nam bộ mưa rải rác, miền bắc nắng nóng trở lại | skđs

Miền bắc tiếp tục mưa lớn: dự báo một năm thời tiết bất thường | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/6/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết 24/06/2022 | mưa lớn ở vùng núi và trung du bắc bộ | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 19/6: miền bắc nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 22/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 25/05/2022 | miền bắc còn mưa to đến hôm nào? | vtc16

Thời tiết trưa, chiều 16/05/2022: miền bắc đang trong ngày lạnh hiếm gặp| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 21/6: miền bắc ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 31/5: miền bắc đón nắng nóng gay gắt, kết thúc đợt mưa diện rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 21/6 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết trưa, chiều 21/06/2022: miền bắc nóng nực, chiều tối có thể có mưa| vtc14

Dự báo thời tiết mới nhất trưa 20/6 miền bắc nắng đặc biệt gay gắt, nam bộ mưa rào và dông diện rộng

Thời tiết 3 ngày tới (25/05 đến 27/05):bắc bộ vẫn có mưa dông | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 26/6/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết 24/2: miền bắc vẫn rét khô, băng giá phủ trắng đỉnh núi | vtc now

Thời tiết hôm nay 13/06/2022: bắc bộ hôm nay thời tiết oi nóng | vtc14

Dự báo thời tiết | miền bắc mưa lớn | cảnh báo châu chấu tre gây hại | vtc16

Thời tiết trưa, chiều 06/06/2022: miền bắc mưa dông diện rộng, phòng ngập úng| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 14/04/2022 | miền bắc nắng nóng | vtc16

Thời tiết biển ngày 25/06/2022:khu vực vịnh bắc bộ, bắc biển đông có gió cấp 3 cấp 4, biển êm| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 15/06/2022 | miền bắc mưa lớn, cảnh báo lũ quét | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 27/03/2022 | không khí lạnh tràn về, miền bắc mưa rét | vtc16

Thời tiết 18/04 | miền bắc tiếp tục hứng không khí lạnh, miền nam mưa to | vtc16

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Mường La Sơn La
 • Dự Báo Thời Tiết Sơn La Mấy Ngày Tới
 • Thời Tiết Sơn La Sốp Cộp
 • Dự Báo Thời Tiết Lâm Đồng
 • Dự Báo Thời Tiết Tại Lâm Đồng
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Sơn La 7 Ngày Tới
 • Giá Xăng Đã Bao Gồm Vat Chưa
 • Giá Xăng Đắt Nhất
 • Giá Cả Thị Trường Cá Rô Phi
 • Giá Cả Thị Trường Sữa
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Sài Gòn Gió
 • Thời Tiết Sài Gòn Hàng Giờ
 • Thời Tiết Sài Gòn Giao Thừa
 • Thời Tiết Sài Gòn Gò Vấp
 • Thời Tiết Sài Gòn Trở Lạnh
 • Thời Tiết Sài Gòn Sáng Mai
 • Thời Tiết Sài Gòn Se Lạnh
 • Thời Tiết Sài Gòn Lúc Này
 • Thời Tiết Sài Gòn Theo Giờ
 • Thời Tiết Sài Gòn Trong 3 Ngày Tới
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết Chiềng Khương Sông Mã Sơn La trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×