Thông tin gia vien kim cuong 5 ly mới nhất

10

Cập nhật thông tin chi tiết về gia vien kim cuong 5 ly mới nhất ngày 19/07/2019 trên website Samthienha.com

Bảng giá kim cương hôm nay

STT KÍCH THƯỚC NƯỚC ĐỘ SẠCH GIÁ BÁN
1 3,1 F VVS1 3,745,000
2 3,1 E VVS1 3,959,000
3 3,2 F VVS1 4,494,000
4 3,2 E VVS1 4,708,000
5 3,5 F VVS1 7,233,200
6 3,6 F VVS1 7,447,200
7 3,6 E VVS1 7,682,600
8 3,6 D VVS1 7,918,000
9 3,7 G VVS1 7,169,000
10 3,8 F VVS1 8,346,000
11 3,8 E VVS1 8,560,000
12 3,8 D VVS1 8,774,000
13 3,9 F VVS1 9,095,000
14 4,0 F VVS1 12,476,200
15 4,0 E VVS1 12,733,000
16 4,0 E IF 12,947,000
17 4,0 D VVS1 13,182,400
18 4,1 F VVS1 12,690,200
19 4,1 E VVS1 12,947,000
20 4,2 E VVS1 15,194,000
21 4,3 F VVS1 16,799,000
22 4,3 E VVS1 17,505,200
23 4,3 D VVS1 18,190,000
24 4,4 F VVS1 17,976,000
25 4,4 E VVS1 18,703,600
26 4,4 D VVS1 19,409,800
27 4,5 F VVS1 23,968,000
28 4,5 F IF 24,396,000
29 4,5 E VVS1 25,380,400
30 4,5 D VVS1 26,835,600
31 4,6 E VVS1 25,166,400
32 4,6 D VVS1 27,563,200
33 4,7 F VVS1 26,536,000
34 4,7 E VVS1 27,178,000
35 4,7 D VVS1 27,820,000
36 4,8 E VVS1 31,158,400
37 4,8 E IF 31,650,600
38 4,9 E VVS1 35,952,000
39 4,9 E IF 36,444,200
40 5,0 E VVS1 52,729,600
41 5,1 E VVS1 55,126,400
42 5,2 E VVS1 59,920,000
43 5,4 F VVS1 78,409,600
44 5,4 E VVS1 82,689,600
45 5,5 F VVS1 81,320,000
46 5,6 F VVS1 87,483,200
47 5,6 E VVS1 91,806,000
48 5,7 F VVS1 95,872,000
49 5,9 F VVS1 124,120,000
50 6,0 F VVS1 150,998,400
51 7,0 E IF 395,472,000

Video clip liên quan gia vien kim cuong 5 ly

Lắc kim cương 5 viên chủ 5 ly f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 10 ly d 4.03 carat vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 5 ly f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 55.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 5 ly 4 f vvs1 kiểm định gia

Lắc tay kim cương 7 viên chủ 4 ly 5 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 250.000.000 vnđ

Vòng và nhẫn kim cương viên chủ 5 ly 4 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 5 ly 4 d vvs1 kiểm định gia

Vòng tay kim cương 20 viên chủ 4 ly 5. giá vỏ : 125.000.000 vnđ

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 5 ly f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 28.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 5 ly 4 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương 5 viên chủ 3 ly 6 f vvs1 kiểm định pnj

Nhẫn nam kim cương viên chủ 5 ly 4 d vvs1 kiểm định gia

Mặt dây kim cương viên chủ 5 ly f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 48.000.000 vnđ

Măt dây kim cương viên chủ 4 ly 5 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 32.000.000 vnđ

Nhẫn nam kim cương viên chủ 5 ly 4 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 31.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 12 ly 6,5 carat kiểm định gia

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 40.000.000 vnđ

Vòng tay kim cương 5 viên chủ 4 ly 5 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 180.000.000 vnđ

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 3 ly 6 d vvs1 kiểm định gia

Vòng kim cương 10 viên chủ 5 ly e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 5 ly f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 45.000.000 vnđ

Vòng và nhẫn kim cương viên chủ 5 ly 4 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 5 ly d vvs1 kiểm định gia

Vòng kim cương 5 viên chủ 4 ly 5 f vvs1 kiểm định gia

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 5 ly f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 25.000.000 vnđ

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 5 ly 4 d vvs1 kiểm định gia

Nhẫn cưới kim cương viên chủ 5 ly 4 và 4 ly 5 f vvs1 kiểm định gia

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 4 ly 5 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 28.000.000 vnđ

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 4 ly f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 53.000.000 vnđ

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 4 ly e vvs1 kiểm định gia , giá vỏ : 28.000.000 vnđ

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 5 ly f vvs1 kiểm định gia

Kim cương thiên nhiên 6,5 ly si1 màu d

Nhẫn nam kim cương viên chủ 5 ly 4 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 60.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 5 ly 2 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 30.000.000 vnđ

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 5 ly 4 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 60.000.000 vnđ

Lắc tay kim cương 5 viên chủ 4 ly 5 f vvs1 kiểm định gia

Hoa kim cương 2 viên chủ 7 ly 2 f vvs1 kiểm định gia

Bông tai kim cương 2 viên chủ 4 ly 5 d if kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 5 ly f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia

Vòng tay kim cương 5 viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 165.000.000 vnđ

Mặt dây nhẫn kim cương viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 48.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 5 ly 4 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 40.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 5 ly 4 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia

Hoa tai kim cương 2 viên chủ 4 ly 5 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 26.000.000 vnđ

 • Gia tien hot xoan 5 ly
 • Giá thu mua kim cương
 • Giá ổ nhẫn kim cương
 • Giá nhẫn kim cương doji
 • Giá nhẫn kim cương đẹp
 • Giá nhẫn kim cương của pnj
 • Giá tiền kim cương xanh
 • Hột xoàn 3 carat giá bao nhiêu
 • Hot xoan 2ly ruoi gia bao nhieu
 • Hot xoan 2li gia bao nhieu
 • Gia vo nhan hot xoan nam
 • Giá viên kim cương lớn nhất thế giới
 • Giá viên kim cương 6 ly
 • Giá viên kim cương 4 ly
 • Giá trị của kim cương xanh
 • Giá trị của kim cương hồng
 • Gia trang suc hot xoan