Xem Nhiều 5/2022 # Phát Triển Bền Vững Du Lịch Biển Nha Trang # Top Trend

Xem 17,226

Cập nhật thông tin chi tiết về Phát Triển Bền Vững Du Lịch Biển Nha Trang mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 17,226 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nguyễn Thị Hải Lê. Văn Hóa Sinh Thái Biển Trong Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Nha Trang
 • Giải Pháp Cho Bài Toán Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Khánh Hòa
 • Phát Triển Du Lịch Bền Vững Là Gì?
 • Phát Triển Du Lịch Bền Vững Tại Cù Lao Chàm
 • Phát Triển Du Lịch Biển Bền Vững Tại Việt Nam
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  KHOA KINH TẾ

  BỘ MÔN QUẢN TRỊ DU LỊCH

  KỶ YẾU

  HỘI THẢO KHOA HỌC

  Phát triển bền vững du lịch biển Nha Trang – Khánh Hòa

  Sustainable marine tourism development in Nha Trang – Khánh Hòa

  Nha Trang, ngày 11 tháng 01 năm 2013

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  KHOA KINH TẾ

  BỘ MÔN QUẢN TRỊ DU LỊCH

  KỶ YẾU

  HỘI THẢO KHOA HỌC

  Phát triển bền vững du lịch biển Nha Trang – Khánh Hòa

  Sustainable marine tourism development in Nha Trang – Khánh Hòa

  Nha Trang, ngày 11 tháng 01 năm 2013

  1

  MỤC LỤC

  1. Quan điểm về phát triển du lịch bền vững và du lịch không bền vững ……………………………. 3

  2. Phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Khánh Hòa ………………………………………………….. 6

  3. Nhận diện một số thách thức với du lịch bền vững ở thành phố Nha Trang …………………… 13

  4. Một số giải pháp xây dựng nhãn bông sen xanh cho các khách sạn tại Nha Trang…………. 19

  5. Những nguyên tắc phát triển du lịch bền vững …………………………………………………………. 23

  2

  LUẬN BÀN VỀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG

  VÀ KHÔNG BỀN VƯNG

  Th.S Lê Chí Công

  1. Dẫn nhập

  Sự phát triển nhanh và mạnh của ngành công nghiệp không khói trong những năm vừa qua

  đã và đang mang lại nguồn thu quan trọng cho các nền kinh tế. Hơn nữa, với tiềm năng hết sức to

  lớn của mình, du lịch ngày càng được xem là một trong những ngành kinh tế lớn của thế giới. Tuy

  nhiên, cũng như các ngành kinh tế khác phát triển của ngành du lịch ngày càng nhận được nhiều sự

  quan tâm hơn và đã được đặt trong bối cảnh của sự phát triển hướng tới tính bền vững. Vì thế, chủ

  đề phát triển du lịch bền vững đang được nhiều nhà khoa học, các nhà quản lý ở trong và ngoài nước

  nước hết sức quan tâm. Để có cơ sở về mặt lý luận cho phát triển các nghiên cứu tiếp theo, trong

  khuôn khổ Hội thảo này tác giả xin bước đầu luận bàn đến quan điểm phát triển du lịch bền vững, và

  không bền vững.

  2. Phát triển du lịch bền vững và không bền vững

  2.1

  Quan điểm phát triển du lịch bền vững

  Butler’s (1993) cho rằng phát triển du lịch bền vững là quá trình phát triển và duy trì trong

  Du lịch bền vững

  Chậm

  Phù hợp

  Dài hạn

  Theo chất lượng

  Tìm kiếm sự cân bằng

  Địa phương

  Quy hoạch trước,

  triển khai sau

  Theo quan điểm

  Toàn bộ

  Phân tán

  Quanh năm, cân bằng

  Địa phương

  Bản địa

  Tập trung, theo đối tượng

  Vừa phải, tiết kiệm

  Sản xuất tại địa phương

  Có chất lượng

  Số lượng ít

  Không

  Thông cảm và lịch thiệp

  Trở lại tham quan

  4

  Du lịch không bền vững

  Nhanh

  Không

  Không phù hợp

  Ngắn hạn

  Theo số lượng

  Tìm kiếm sự tối đa

  Trung ương

  Không có quy hoạch,

  triển khai tùy tiện

  Theo dự án

  Vùng trọng điểm

  Tập trung

  Thời vụ, cao điểm

  Bên ngoài

  Theo thị hiếu của du khách

  Tràn lan

  Lãng phí

  Không

  Nhập khẩu

  Kém chất lượng

  Số lượng nhiều

  Không

  Không ý tứ

  Không trở lại tham quan

  5

  6

  vệ, hạn chế những tác động tiêu cực do khách tham quan gây ra, và tạo ra ích lợi cho những người dân

  địa phương tham gia tích cực.”

  Ở Việt Nam, tại Hội thảo quốc gia về “Xây dựng chiến lược phát triển du lịch sinh thái ở

  Việt Nam” đã đưa ra định nghĩa: “Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn

  hóa bản địa, gắn với giáo dục môi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững,

  với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương”.

  Như vậy, có thể nói du lịch sinh thái biển là loại hình du lịch dựa vào các nguồn tài nguyên

  thiên nhiên gắn liền với biển và văn hóa bản địa vùng biển, gắn với giáo dục môi trường biển, có

  đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái biển, với sự tham gia tích cực của

  cộng đồng địa phương vùng biển.

  Du lịch sinh thái biển có bản chất và mục tiêu đảm bảo cho cả việc bảo tồn và mang lại lợi

  ích kinh tế thông qua việc giúp đỡ cộng đồng địa phương quản lý tài nguyên của họ. Do đó, du lịch

  sinh thái biển được coi như một hoạt động bảo tồn giúp cho quá trình phát triển bền vững về tài

  nguyên và môi trường biển. Tuy nhiên, tính bền vững của tài nguyên sẽ tồn tại và phát triển khi mức

  độ sử dụng một tài nguyên không vượt quá mức độ bổ sung của tài nguyên đó. Thực tế, sự tồn tại và

  phát triển du lịch sinh thái biển luôn gắn với môi trường biển và trong nhiều trường hợp hoạt động

  du lịch đã làm mất đi tính hấp dẫn cùng với sự xuống cấp của tài nguyên và môi trường tự nhiên.

  Bên cạnh đó, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường chịu sức ép lớn từ những quan điểm

  chính trị. “Phi chính trị hoá môi trường” là một quan điểm nhằm làm cho các vấn đề môi trường trở

  nên ít được quan tâm. Trong khi đó thì quan điểm “Xanh hoá chính trị” lại đặt các chính sách, chiến

  lược đều phải được thẩm định về mặt môi trường. Mặc dù “Xanh hoá chính trị” là con đường ngắn

  nhất dẫn tới phát triển bền vững, nhưng hình như khả năng “Xanh hoá chính trị” sẽ khó được thực

  hiện vì chính các nhà lập kế hoạch là những người đầu tiên cảm thấy bị mất quyền lực. Phát triển

  cực đoan và môi trường cực đoan là hai quan điểm đối lập cả hai đều nhằm làm tan rã tính hệ thống

  của môi trường. Tệ nạn tham nhũng, lối sống tiêu thụ, bùng nổ dân số là những sức ép dễ thấy, tuy

  nhiên thay đổi được hiện trạng này lại là vấn đề cực kỳ khó khăn. Cuối cùng, mặt trái của khoa học

  và công nghệ là thách thức khó quản trị nhất. Vì chúng chỉ được nhận thấy sau một thời gian khá dài

  kể từ khi các tiến bộ khoa học và công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn. Vì lẻ đó nên việc nghiên

  cứu phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt là du lịch sinh thái biển trong mối quan hệ với sự phát

  triển bền vững nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương thực sự cần thiết.

  2. Tác động của hoạt động du lịch sinh thái biển đến tài nguyên và môi trường tự nhiên

  Tác động từ hoạt động du lịch sinh thái và việc thực hiện các dự án quy hoạch phát triển du

  lịch thường tác động đến tài nguyên môi trường tự nhiên, gồm những thành phần: tài nguyên nước,

  7

  tài nguyên không khí, tài nguyên đất và cát, tài nguyên sinh vật… Trong phạm vi bài viết, tác giả đề

  cập đến sự hưởng của du lịch sinh thái biển lên chính tài nguyên và môi trường biển.

  2.1. Ảnh hưởng đến tài nguyên nước

  Du lịch sinh thái biển phát triển kéo theo sự phát triển các khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống

  và các dịch vụ khác làm tăng lượng nước thải sinh hoạt (thường xử lý không triệt để) lâu ngày

  ngấm xuống nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến nguồn nước giếng ở các địa phương.

  Du khách xả rác bừa bãi, dầu mỡ do phương tiện giao thông đường thủy trong quá trình phục vụ

  các tour trên biển nên ảnh hưởng đến nước sạch ở các sông, biển.

  Theo kết quả khảo sát môi trường của chúng tôi Phạm Trung Lương tại Nha Trang cho hay chỉ số

  ô nhiễm đo trong nước và hàm lượng kim loại nặng đã vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Điều này

  làm hạn chế lớn tới chất lượng các bãi tắm tự nhiên.

  2.2. Ảnh hưởng đến không khí

  Các phương tiện giao thông vận tải phục vụ du khách thải vào không khí khói bụi và các chất

  gây ô nhiễm. Đồng thời, một số hoạt động của du lịch như ăn uống thường diễn ra cùng một thời

  điểm, dẫn đến việc gia tăng bụi khói, làm nóng dần bầu không khí.

  2.3. Ảnh hưởng đến tài nguyên đất, cát

  Phát triển du lịch kéo theo việc xây dựng các cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du

  lịch, điều này đã làm cho diện tích biển bị xâm lấn và thu hẹp.

  Việc quy hoạch du lịch sinh thái không đúng nơi, xây dựng các công trình hạ tầng không đúng

  quy cách cũng là nguyên nhân khiến tài nguyên đất bị phá vỡ.

  Tại Khánh Hoà, ven bờ biển xuất hiện các lớp nhầy màu xám đen dày cả gang tay, trộn với xác

  chết của sinh vật, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Một số khu vực tại Tp. Nha Trang có nhiều loại rác

  thải, từ túi nilon, bao bì, vỏ bánh kẹo đến vỏ bánh lọc, vỏ hoa quả,… Rác và nước thải ra đã gây

  ô nhiễm nghiêm trọng bờ biển, gây ấn tượng không tốt cho du khách đến tham quan.

  2.4. Ảnh hưởng lên tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học biển

  Hoạt động du lịch làm gia tăng lượng rác thải, gây ô nhiễm môi trường biển, tác động tới sự tăng

  trưởng của nhiều loài sinh vật biển.

  Các hành động thái quá của khách như: đánh bắt hải sản, gặt hái san hô,… của người dân để

  phục vụ du khách cũng là nguyên nhân làm giảm sút cả số lượng và chất lượng của giới sinh vật

  trong phạm vi khu du lịch.

  8

  Việc phát triển thiếu quy hoạch các khu vực thuộc phạm vi các khu bảo tồn tự nhiên biển, vùng

  ven biển có thể phá huỷ môi trường cư trú, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến các loài sinh vật biển.

  3. Một số khuyến nghị nhằm phát triển du lịch sinh thái biển Khánh Hòa bền vững

  3.1. Trách nhiệm với các nhà hoạch định chính sách

  Tổ chức quản lý việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên du lịch biển

  Thành lập ban quản lý có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và giám sát việc khai thác, bảo vệ, tôn

  tạo tài nguyên môi trường du lịch biển ở Tp. Nha Trang và các huyện, đảo trong tỉnh có gắn liền

  với biển.

  Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái biển bền vững

  Tiến hành lập và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch sinh thái biển bền vững, đảm bảo phát

  triển du lịch sinh thái biển có quy hoạch, thực hiện các mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu phát

  triển du lịch bền vững; hòa nhập chung trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

  Tiến hành phân chia các khu vực để đầu tư bảo vệ tài nguyên có hiệu quả.

  Duy trì tính đa dạng sinh học, sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch sinh thái

  biển một cách bền vững

  Sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ cho công tác giáo dục môi trường biển, xây dựng thu gom và xử lý

  chất thải đúng quy định, khuyến khích việc tái chế và sử dụng các sản phẩm tái chế.

  Tăng cường thu hút vốn đầu tư và các nguồn lực cho việc thực hiện các dự án, chiến lược,

  chương trình hành động nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo tồn các sinh vật biển đặc hữu quý

  hiếm, các hệ sinh thái bị phá hủy.

  Tiến hành thu phí môi trường, sử dụng các công cụ tài chính thưởng phạt nhằm ngăn chặn việc

  khai thác bừa bãi, phá hủy và gây hậu quả xấu cho tài nguyên và môi trường biển trong du lịch.

  Áp dụng các quy chế ngăn chặn sự phá hủy các hệ sinh thái, các hành động khai thác sinh vật

  biển mang tính hủy diệt. Nghiêm cấm việc sử dụng các loại sinh vật biển quý hiếm có nguy cơ bị

  tuyệt chủng để làm sản phẩm lưu niệm, hoặc thực phẩm phục vụ cho nhu cầu của du khách.

  9

  Tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế và du lịch địa

  phương, khuyến khích cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch và bảo tổn sinh thái biển, phát

  triển kinh tế sản xuất hàng hóa cung cấp cho du khách để giảm sự lệ thuộc của cộng đồng địa

  phương và tác động tiêu cực của họ lên các hệ sinh thái.

  Ưu tiên miễn giảm hoặc không thu thuế trong thời gian nhất định với các hình thức đầu tư thuần

  túy cho hoạt động bảo vệ môi trường du lịch biển…

  3.2. Trách nhiệm với các đơn vị tổ chức đào tạo

  Nguồn nhân lực du lịch được đào tạo có chất lượng cao, được trang bị những kiến thức về nghiệp

  vụ, phẩm chất nói chung và những kiến thức về tài nguyên môi trường du lịch, văn hóa đầy đủ sẽ

  làm cho du khách nhận thức đúng và có những hành vi đúng đắn, có ý thức trách nhiệm đóng góp

  cho việc bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa

  phương. Để làm được điều này, Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hòa khi thiết lập và thực hiện các dự án

  quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch tỉnh cần hoạch định các chiến lược giải pháp đầu tư nâng cao

  chất lượng nguồn nhân lực và nhận thức của các đối tượng tham gia du lịch về tài nguyên môi

  trường du lịch. Riêng các trường, trung tâm đào tạo du lịch cần tăng cường đào tạo nhân lực, nâng

  cao nhận thức của các đối tượng tham gia du lịch về tài nguyên và môi trường tự nhiên, bao gồm:

  Đưa nội dung phát triển du lịch bền vững, tài nguyên môi trường, văn hóa vào chương trình

  đào tạo cũng như trong các chương trình giáo dục du lịch cho cộng đồng địa phương.

  Ưu tiên đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực du lịch là người địa phương, đặc biệt chú ý đào tạo

  cán bộ lãnh đạo quản lý là người địa phương và nâng cao nhận thức của họ về tài nguyên và môi

  trường tự nhiên.

  Tăng cường phối hợp, hợp tác đầu tư giữa các cơ sở đào tạo trong nước với các tổ chức và cơ sở

  đào tạo quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực du lịch nói chung và đặc biệt là giáo dục nâng cao nhận

  thức của các đối tượng tham gia du lịch về tài nguyên và môi trường.

  Lồng ghép giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề phát triển du lịch bền vững, tài

  nguyên và môi trường du lịch với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.

  Dành một tỷ lệ thỏa đáng thu nhập từ du lịch cho việc đầu tư giáo dục nâng cao hiểu biết của các

  đối tượng tham gia du lịch về các vấn đề tài nguyên và môi trường du lịch.

  Khuyến khích phát triển nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực môi trường

  biển; ưu tiên các dự án đầu tư du lịch có giải pháp hữu hiệu cho vấn đề môi trường, các loại hình

  du lịch thân thiện với môi trường.

  10

  3.3 Trách nhiệm với các đơn vị tổ chức du lịch

  Các nhà điều hành là những người có hiểu biết toàn diện về tổ chức kinh doanh, song phải luôn

  tôn trọng những nguyên tắc của du lịch sinh thái biển.

  Đảm bảo tiếp thị du lịch sinh thái biển (du lịch xanh) phản ánh đúng chất lượng sản phẩm du

  lịch, các chính sách và những hoạt động có lợi cho môi trường du lịch, hướng dẫn cho du khách

  những điều họ cần làm, nên làm, những điều họ không nên làm và không được làm về phương

  diện tài nguyên môi trường, văn hóa và xã hội.

  Cung cấp cho du khách những thông tin về việc cần tôn trọng những di sản văn hóa địa phương,

  tài nguyên môi trường và dân cư ở những nơi họ đến. Đồng thời khuyến khích du khách sử dụng

  những sản phẩm du lịch có lợi cho tài nguyên môi trường, kinh tế, và xã hội địa phương.

  Hướng dẫn viên du lịch sinh thái phải có kiến thức, nắm được đầy đủ thông tin về đặc điểm môi

  trường tự nhiên và sinh thái biển, văn hoá cộng đồng địa phương; có trách nhiệm phổ biến nội

  quy của tour du lịch sinh thái với du khách nhằm hạn chế hành vi gây hại hệ sinh thái và môi

  trường của du khách, bằng cách nào đó giúp khơi dậy và kích thích sự hưng phấn của khách du

  lịch sinh thái muốn tìm hiểu về hệ sinh thái biển và có ý thức bảo vệ hệ sinh thái biển.

  11

  thác. Kết quả là các dự án luôn tác động xấu đến cảnh quan, môi trường biển mà lẽ ra người ta

  hoàn toàn có thể hạn chế được”.

  Như vậy, quản lý phát triển du lịch sinh thái biển bền vững là hoạt động không ngừng phải đổi mới

  trên cơ sở khoa học kinh tế và xã hội. Theo ý kiến của Phó GSTS. Nguyễn Tác An – Viện trưởng

  Viện Hải dương học Nha Trang thì không có bất cứ một mô hình quản lý phát triển nào có thể áp

  dụng có hiệu quả cho tất cả mọi vùng địa lý nên trong điều kiện cụ thể của Khánh Hòa, quản lý phát

  triển bền vững hoạt động du lịch biển là nhằm xây dựng cơ chế, chính sách và công cụ phù hợp, dựa

  trên cơ sở khoa học, kinh tế, xã hội, đặc thù của tỉnh, nhằm đạt được mục tiêu là xây dựng, phát

  triển ngành kinh tế du lịch Khánh Hòa có vị thế cạnh tranh cao trong hệ thống kinh tế của Việt Nam,

  của khu vực và quốc tế.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Du lịch sinh thái (2009), Lê Huy Bá, NXB Giáo dục

  2. Môi trường và phát triển bền vững (2009), Nguyễn Đình Hòe, NXB Giáo dục

  3. Tài nguyên du lịch (2009), Bùi Thị Hải Yến, NXB Giáo dục

  4. Tư duy sáng tạo sản phẩm du lịch (2011), Nguyễn Thu Hạnh, NXB Xây dựng

  5. Website:

  www.dulichbenvung.vn

  http://www.fc4.edu.vn/du-lich-bien-vn-lai-dau-dau-chuyen-pht-trien-ben-vung-2/

  http://thuvienkhanhhoa.gov.vn/Default.aspx?ArticleId=3ccd50d7-ee5e-4a7d-a38fc9bd804efcfa

  http://vnexpss.net/gl/khoa-hoc/bao-ve-moi-truong/2012/07/o-nhiem-moi-truong-tai-cacdiem-du-lich-ven-bien/

  www.wikipedia.org

  12

  NHẬN DIỆN MỘT SỐ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DU LỊCH BỀN VỮNG

  TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG

  Th.S Phan Thị Kim Liên

  Mục đích của du lịch bền vững ra là mang lợi ích cho cộng đồng địa phương nhưng vẫn bảo tồn

  nguồn lợi tự nhiên và giá trị văn hoá truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay du

  lịch Việt Nam nói chung, thành phố Nha Trang nói riêng đang phải đối mặt với một số thách thức

  trong quá trình gìn giữ và phát triển du lịch bền vững. Sự phát triển quá nóng của kinh tế du lịch

  mang lại hình ảnh lộn trộn của sự phát triển ồ ạt thiếu kiểm soát làm mất cảm tình đối với du khách

  khi lưu trú. Sự ô nhiễm văn hóa từ sự phát triển du lịch quá nhanh đã góp phần làm giảm các giá trị

  văn hóa địa phương. Ngoài ra, một thách thức đáng chú ý nhất là sự phát triển nóng du lịch biển đã

  gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái nơi đây. Dựa vào việc xem xét những thách thức

  trên đối với du lịch bền vững Nha Trang, bài viết đề xuất một số giải pháp trên bốn phương diện,

  nhà chức trách, các doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương và du khách, để giúp cho lịch bền

  vững ở thành phố Nha Trang được đảm bảo đúng nguyên tắc phát triển của nó.

  1. Bối cảnh chung

  Du lịch được ví như ngành công nghiệp không khói đóng góp phần lớn vào thu nhập quốc gia,

  nó cũng là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên toàn cầu, có thị trường phát triển

  nhanh tập trung vào các môi trường còn hoang sơ như các vùng biển và các khu bảo tồn biển.

  Du lịch mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng địa phương thông qua việc tạo ra việc làm và

  nguồn thu nhập từ du khách. Tuy nhiên, du lịch cũng có thể đe doạ đến nguồn lợi của địa phương.

  Chính vì vậy du lịch bền vững ra đời và được lập kế hoạch một cách cẩn thận để mang những lợi

  ích đến cho cộng đồng địa phương nhưng vẫn bảo tồn nguồn lợi tự nhiên, và tôn trọng các giá trị

  văn hoá truyền thống của địa phương, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn du khách cũng như cư

  dân địa phương về tầm quan trọng của việc bảo tồn các giá trị này.

  Có thể đưa ra định nghĩa du lịch bền vững như sau: “Du lịch bền vững là du lịch mà giảm thiểu

  các chi phí và nâng cao tối đa các lợi ích của du lịch cho môi trường tự nhiên và cộng đồng địa

  phương và có thể được thực hiện lâu dài nhưng không ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi mà nó phụ

  thuộc vào”, hay “du lịch bền vững là việc di chuyển và tham quan đến các vùng tự nhiên một cách

  có trách nhiệm với môi trường để tận hưởng và đánh giá cao tự nhiên (và tất cả những đặc điểm văn

  hoá kèm theo, có thể là trong quá khứ và cả hiện tại) theo cách khuyến cáo về bảo tồn, có tác động

  13

  thấp từ du khách và mang lại những lợi ích cho sự tham gia chủ động về kinh tế – xã hội của cộng

  đồng địa phương (World Conservation Union,1996).

  Du lịch bền vững mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương, nhưng hiện tại vấn đề này ở Nha

  Trang đang đối mặt với một số thách thức cần được xem xét. Bài viết này sẽ đi vào xem xét những

  thách thức đáng chú ý mà Nha Trang đang phải đối mặt trong việc duy trì và phát triển du lịch bền

  vững, qua đó đưa ra một số giải pháp hỗ trợ việc duy trì du lịch bền vững ở Nha Trang.

  2. Nhận diện một số thách thức đối với du lịch bền vững tại Nha Trang

  Du lịch bền vững cần đảm bảo 3 yếu tố: lợi ích kinh tế, môi trường và cộng đồng (International

  Ecotourism Society, 2004). Tuy nhiên, hiện tại du lịch Nha Trang đang đối mặt với thách thức là 3

  các yếu tố trên chưa được đảm bảo hoạt động đúng nguyên tắc và hướng phát triển của nó.

  2.1 Thách thức từ sự phát triển kinh tế

  Du lịch góp phần lớn cho sự phát triển kinh tế Nha Trang thông qua việc tạo việc làm và thu

  nhập cho cộng đồng địa phương từ hoạt động chi tiêu của du khách. Tuy nhiên, những năm gần đây

  ngành du lịch Nha Trang phát triển quá nhanh, dẫn đến sự xuất hiện ngày càng đông các doanh

  nghiệp du lịch như khách sạn, nhà hàng, các đơn vị lữ hành làm mất đi vẻ đẹp đặc trưng của thành

  phố. Ngoài ra sự nâng giá phòng thiếu kiểm soát của các nhà quản lý trong các thời điểm nóng và

  sự phân biệt giá đối với khách quốc tế và khách nội địa; cộng thêm sự lôi kéo khách một cách ồ ạt

  đã làm giảm sự lưu trú và việc quay trở lại của khách.

  2.2 Thách thức từ yếu tố văn hóa – xã hội

  Một trong những thách thức lớn nhất đối với du lịch bền vững là sự ô nhiễm văn hóa (World

  Tourism Forum, 2012). Bản chất của du lịch bền vững là không gây hại đến các cấu trúc xã hội hoặc

  văn hoá của cộng đồng, mà ngược lại du lịch bền vững thể hiện sự tôn trọng văn hoá và truyền thống

  địa phương. Trên thực thế, có một xu hướng tiêu cực cho du lịch bền vững ở Nha Trang là văn hóa

  bị ô nhiễm bởi những hành vi tận hưởng thái quá của một bộ phận du khách quốc tế.

  Du khách quốc tế khi đi du lịch ngoài mục đích được hưởng thụ vẻ đẹp của điểm đến, một bộ

  phận khách còn có tâm lý muốn được làm những điều mình thích mà ở cuộc sống thường nhật cần

  phải kiểm soát như uống rượu thâu đêm, hút cần sa v.v… điều này đã góp phần làm tăng các tệ nạn

  như ma túy và mại dâm.

  Do sự cám dỗ của việc kiếm tiền dễ dàng, một số ngư dân ngừng việc đánh bắt cá để chuyển

  hướng sang làm tour du lịch thuyền, điều này góp phần làm xóa dần các văn hóa làng nghề; một bộ

  14

  phận trẻ em khu vực nông thôn không thích đi học để đi làm trò giải trí cho du khách vì nghĩ rằng

  đây là cách kiếm tiền nhanh hơn, giáo dục vì thế bị ảnh hưởng tụt lùi. Đây là một mô hình đáng buồn

  có thể được nhìn thấy ở trên khắp thế giới nói chung và ở Nha Trang, Việt Nam nói riêng vì tính bền

  vững của du lịch bị vi phạm do tính chất phát triển kinh tế thiếu tầm nhìn của một số bộ phận người

  dân.

  Ngoài ra các giá trị văn hóa cũng đang bị hòa nhập một cách thiếu kiểm soát và tiêu cực, nhất là

  sự gia tăng du khách quốc tế đã du nhập một số văn hóa không phù hợp, thậm chí làm ảnh hưởng

  xấu đến văn hóa truyền thống địa phương.

  Sự phát triển quá tải các điểm du lịch tâm linh góp phần phá hủy các giá trị văn hóa tâm linh địa

  phương. Số lượng khách đến thăm gia tăng tại các đình, chùa như Chùa Long Sơn, Tháp Bà Po-naga v.v… làm giảm đi sự tôn nghiêm của những địa điểm văn hóa tâm linh này, nhất là khi sự phát

  triển kinh tế “ăn theo” của những người bán hàng rong, ăn xin.

  2.3 Thách thức từ sự ô nhiễm môi trường

  Bản chất của du lịch bền vững là gây tác động thấp đến nguồn lợi tự nhiên nói chung và các khu

  bảo tồn nói riêng. Nhưng trên thực tế hiện nay ở Nha Trang sự phát triển nóng của ngành du lịch đã

  làm cho việc tham quan ồ ạt thiếu sự hướng dẫn bảo vệ môi trường đã góp phần phá hỏng hệ sinh

  thái các khu bảo tồn địa phương.

  Du lịch biển được xem là một vấn đề rất quan trọng của du lịch bền vững. Sự biệt lập của các

  khu bảo tồn biển đảo giúp tạo nên sự đa dạng sinh học riêng biệt ở quần đảo đó, nhưng bằng cách

  mở cửa cho du lịch, một số đa dạng sinh học có nguy cơ bị phá hủy. Các hoạt động của du lịch biển

  như lặn, câu cá, và chèo thuyền đều được xem là một trong những tác nhân đáng kể của sự ô nhiễm

  và phá hoại các rạn san hô và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên biển. Một ví dụ điển hình là, Hòn Mun

  15 năm trở về trước được xem là khu bảo tồn biển đa dạng sinh thái bậc nhất Đông Nam Á (WWF),

  nhưng thực tế hiện nay các rạn san hô quý hiếm ở hòn đảo này và những đảo lân cận đã bị phá hủy

  nghiêm trọng do sự thiếu ý thức bảo vệ của một bộ phận khách du lịch.

  Ngoài ra vấn đề ô nhiễm tiếng ồn cũng là một thách thức đáng chú ý khác của du lịch bền vững

  Nha Trang. Du khách phương tây thường thích nhiều hoạt động giải trí về đêm nên các quầy bar

  xuất hiện và hoạt động thâu đêm gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn đến cộng đồng dân cư xung quanh,

  nổi bật là khu vực gọi là “khu phố Tây” trên cụm đường Biệt Thự, Nguyễn Thiện Thuật, Hùng

  Vương, và Trần Quang Khải.

  15

  17

  4. Kết luận:

  Bản chất của du lịch bền vững là mang lại các lợi ích ngắn hạn và dài hạn cho môi trường và

  cộng đồng địa phương từ du lịch mà không gây tác hại cho các nguồn lại khác. Tuy nhiên, du lịch

  bền vững cũng đang đối mặt mới một số thách thức, bài viết này đã xác định một số thách thức đối

  đối với du lịch bền vững ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Qua đó đưa ra một số đề xuất chính

  sách và phương pháp để hỗ trợ trong lĩnh vực này.

  18

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÃN BÔNG SEN XANH

  CHO CÁC KHÁCH SẠN TẠI NHA TRANG – KHÁNH HÒA

  Đoàn Nguyễn Khánh Trân

  Ngày nay, du lịch đã và đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng của nhiều quốc gia. Song

  một vấn đề quan trọng không kém là làm sao phát triển du lịch một cách bền vững hơn. Nhìn nhận được

  vấn đề đó Bộ VHTT&DL đã ban hành Bộ tiêu chí Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh áp dụng đối với

  các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam để đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả các

  tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và phát triển du lịch bền vững.

  Bài viết này sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng quát về các tiêu chí đánh giá và đưa ra các giải pháp,

  chính sách phù hợp để các cơ sở lưu trú phát triển mình một cách hiệu quả và bền vững hơn.

  1. Khái niệm Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh

  Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh (sau đây gọi là Nhãn Bông sen xanh) là nhãn hiệu cấp

  cho các cơ sở lưu trú du lịch (viết tắt là CSLTDL) đạt tiêu chuẩn về bảo vệ một trường và phát triển

  bền vững. CSLTDL được cấp Nhãn Bông sen xanh là đơn vị đã có những nỗ lực trong việc bảo vệ

  môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, góp phần bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế,

  văn hóa, xã hội của địa phương và phát triển du lịch bền vững.

  2. Tổng quát Bộ tiêu chí Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh

  Bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh gồm 81 tiêu chí với tổng số 154 điểm và 25 điểm thưởng,

  chia làm 3 cấp: cấp cơ sở (30 tiêu chí), cấp khuyến khích (29 tiêu chí), cấp cao (22 tiêu chí)

  Tiêu chí cấp cơ sở là những tiêu chí cần thiết, dễ thực hiện, chủ yếu mang tính quản lý nội

  bộ.

  Tiêu chí cấp khuyến khích và cấp cao là các tiêu chí yêu cầu cao hơn, khó hơn, đòi hỏi phải

  đầu tư nhiều hơn nhằm khuyến khích các cơ sở lưu trú du lịch liên tục đổi mới, cố gắng để đạt được

  ở mức cao hơn.

  Tiêu chí thưởng với tổng số điểm thưởng 25 điểm, áp dụng cho các CSLTDL đã đạt chứng

  chỉ Công trình Xanh – LOTUS (15 điểm) hay được cấp chứng chỉ ISO 14001 chứng nhận đạt tiêu

  chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường (10 điểm).

  Nguyên tắc cho điểm: Mỗi tiêu chí cấp cơ sở: 1 điểm.

  – Mỗi tiêu chí cấp khuyến khích: 2 điểm.

  19

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Án: Kinh Tế Du Lịch Theo Hướng Phát Triển Bền Vững Ở Huế
 • Phát Triển Du Lịch Đà Nẵng Bền Vững Theo Hướng Từ “lượng” Sang “chất”
 • Giải Pháp Chủ Yếu Phát Triển Du Lịch Đà Nẵng Theo Hướng Bền Vững
 • Bến Tre: Điểm Nhấn Trong Phát Triển Du Lịch?
 • Bến Tre Phát Triển Du Lịch Bền Vững
 • Bạn đang xem bài viết Phát Triển Bền Vững Du Lịch Biển Nha Trang trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100