Số phận của một tác phẩm được bảo hộ bản quyền

Một tác phẩm ra đời, đó là thành quả của cả quá trình lao động trí óc, là sự sáng tạo của tác giả. Trên thực tế, nhiều tác phẩm đã, đang và có nguy cơ bị sao chép bất hợp pháp. Vậy để bảo vệ tác phẩm do chính mình tạo ra hoặc mình là chủ sở hữu bản quyền, chúng ta cần có kiến thức đầy đủ về vấn đề một tác phẩm được bảo hộ bản quyền sẽ có những ý nghĩa gì.

★ Khi được pháp luật bảo hộ logo, chủ sở hữu có quyền gì?

★ Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm đăng ký bản quyền logo ở đâu?

Ý nghĩa của việc một tác phẩm được bảo hộ bản quyền

Một tác phẩm được bảo hộ bản quyền khi tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả được cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng kí bản quyền.

Thứ nhất, bảo vệ quyền lợi chính đáng của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Khi một tác phẩm được định hình trên thực tế, nó là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của người trực tiếp sáng tạo. Tác phẩm có thể mang ý nghĩa tinh thần, cũng có thể tạo ra giá trị vật chất cho tác giả.

Chính vì vậy, nó có nguy cơ bị chủ thể khác lợi dụng, sử dụng để thu nguồn lợi bất hợp pháp. Hành vi xâm phạm quyền tác giả ảnh hưởng trực tiếp và tiêu cực tới người nắm giữ quyền bị xâm phạm đó.

Khi một tác phẩm được pháp luật bảo hộ bản quyền, đồng nghĩa với việc tác giả, chủ sở hữu quyền được pháp luật bảo vệ và ghi nhận quyền đối với tác phẩm. Hơn thế nữa, pháp luật cũng có biện pháp, chế tài xử lý những trường hợp xâm phạm quyền tác giả.

Thứ hai, bảo hộ bản quyền có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia.

Đi cùng với việc đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói chung sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của khoa học, nghệ thuật, kinh tế và góp phần thu hút đầu tư nước ngoài. Nếu tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không được giải quyết, kiểm soát chặt chẽ, hậu quả là môi trường cạnh tranh trong nước trở nên không lành mạnh.

Điều này ảnh hưởng xấu tới các doanh nghiệp nội địa, đồng thời trong mắt của các nước trên thế giới, đầu tư vào Việt Nam khó đảm bảo được quyền lợi của họ. Nếu làm tốt vấn đề bảo hộ bản quyền, Việt Nam sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó để làm động lực phát triển kinh tế, xã hội quốc gia.

Xây dựng khung pháp lý bảo vệ quyền tác giả và kiểm soát được tình trạng xâm phạm quyền này sẽ tạo một môi trường khuyến khích sự sáng tạo để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm trí tuệ cho xã hội, phục vụ nhu cầu của cộng đồng. Ngoài ra còn có ý nghĩa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Pháp luật bảo vệ quyền tác giả như thế nào?

Khi phát hiện hành vi xâm phạm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ thể bị thiệt hại do hành vi xâm phạm này gây ra có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự để ngăn chặn và khắc phục thiệt hại của hành vi này, kể cả khi hành vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự.

Biện pháp hành chính cũng có thể áp dụng để xử phạt hành vi xâm phạm. Biện pháp này được áp dụng khi có yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, chủ thể phát hiện hành vi xâm phạm hoặc cơ quan có thẩm quyền chủ động phát hiện.

Ngoài ra, biện pháp hình sự cũng có thể được áp dụng nếu hành vi xâm phạm cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự.

Những thông tin trên đây đã cung cấp tới quý vị kiến thức quan trọng liên quan tới vấn đề lợi ích khi một tác phẩm được bảo hộ bản quyền và các biện pháp có thể được áp dụng để bảo vệ quyền này. Quyền tác giả đối với tác phẩm là quyền đặc biệt quan trọng, vì vậy nó cần được sự bảo hộ của pháp luật.

Bạn đang xem bài viết Số phận của một tác phẩm được bảo hộ bản quyền trên website Samthienha.com. Nếu bài viết hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ với bạn bè của mình. Chúc bạn một ngày tốt lành!