Xem Nhiều 12/2022 #️ Sự Phát Triển Của Thế Giới Factbook 2022 Bằng Tiếng Việt / 2023 # Top 19 Trend | Samthienha.com

Xem Nhiều 12/2022 # Sự Phát Triển Của Thế Giới Factbook 2022 Bằng Tiếng Việt / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Sự Phát Triển Của Thế Giới Factbook 2022 Bằng Tiếng Việt / 2023 mới nhất trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

 Sự phát triển của Sách Thực tế Thế giới 2018 cung cấp thông tin về lịch sử, con người, đất đai, nước, xã hội, chính phủ, kinh tế, địa lý, bản đồ, cờ, truyền thông, vận tải, chính trị, dân số, lực lượng quốc phòng, quân sự và các vấn đề xuyên quốc gia cho 280 các thực thể trên thế giới. Đây là nguồn thông tin cần thiết cho sinh viên, du khách, nhà báo, trường học, quan chức chính phủ, nhà ngoại giao, học giả, chuyên gia và doanh nhân muốn có thêm thông tin về thế giới của họ trong lòng bàn tay của họ.

Chỉ cần nhớ một điều mà học tập không bao giờ dừng lại! Đọc đọc đọc! Và viết, viết, viết!

Một lời cảm ơn tới vợ tôi là Beth (Griffo) Nguyễn và những đứa con tuyệt vời của tôi, Taylor Nguyen và Ashton Nguyen, đã không có sự hỗ trợ tinh thần và sự giúp đỡ của họ, thì không thể có sách điện tử và âm thanh giáo dục nào cả.

The Evolution of The World Fact book 2018 provides information on the history, people, land, water, society, government, economy, geography, maps, flags, communication, transportation, politics, population, defense forces, military, and transnational issues for 280 world entities. This is a must-have resource for students, travelers, journalists, schools, government officials, diplomats, academics, professionals, and business people with a desire to know more about their world in the palm of their hand.

Just remember one thing that learning never stops! Read, Read, Read! And Write, Write, Write!

A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible.

Sự Phát Triển Của Du Lịch Hiện Đại Như Thế Nào ? / 2023

Nguyên nhân phát triển nhanh chóng của du lịch hiện đại

Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, tình hình chính trị quốc tế tương đối ổn định, kinh tế thế giới đang được khôi phục và phát triển, việc tăng thu nhập và nâng cao khả năng chi tiêu của mọi người đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và phổ cập du lịch. Sau chiến tranh, dân số thế giới tăng lên nhanh chóng, sự mở rộng cơ sở dân số thế giới trở thành cơ sở tăng số người du lịch đại chúng sau chiến tranh. Sự tiến bộ phương tiện giao thông sau chiến tranh đã rút ngắn khoảng cách không gian của lữ hành, tăng nhanh tốc độ phát triển của lữ hành và du lịch, có lợi cho việc tăng số người du lịch và tăng hành trình.

Sự nâng cao trình độ tự động hóa sản xuất sau chiến tranh, khiến chế độ nghỉ phép có lương của người lao động được phổ biến hóa, đi du lịch đã có sự bảo đảm về thời gian, khoảng cách đi du lịch và thời gian lưu lại ở bên ngoài đã tăng lên nhiều. Sau chiến tranh, mức độ đô thị hóa của Trung Quốc tăng nhanh chóng và phổ biến, nhân dân thành thị làm các công việc mang tính lặp đi lặp lại đơn điệu, cần phải thư giản thể lực và tinh thần căng thẳng, muốn hướng về thiên nhiên không bị ô nhiễm của thành phố và ô nhiễm công nghiệp.

Đặc điểm của du lịch hiện đại

– Sự phát triển của du lịch hiện đại càng có xu hướng đại chúng hóa. Sau Chiến Tranh Thế Giới thứ hai, kinh tế thế giới được khôi phục và phát triển nhanh chóng, sự nghiệp giáo dục cũng ngày càng phát triển, khiến thu nhập cá nhân và tố chất văn hóa của toàn thể loài người được phổ biến nâng cao, từ đó làm cho hoạt động du lịch phát triển thành một hoạt động mang tính quần chúng. Nếu nói rằng người chủ của lữ hành và du lịch cổ đại và cận đại, là người giàu có, thế thì trong giai đoạn du lịch hiện đại, quản chúng lao động đã trở thành người tham gia chủ yếu của hoạt động du lịch. Hình thức “du lịch đại chúng” này là đặc điểm nổi bật nhất của du lịch hiện đại, du lịch đại chúng đã trở thành đại danh từ của du lịch hiện đại.

– Sự phát triển của du lịch hiện đại ngày càng đa dạng hóa. Hoạt động du lịch thời kỳ đầu là du lịch thương mại, lấy kinh tế làm mục đích là chính, du lịch tiêu khiển và du lịch du học lấy giáo dục làm mục đích cũng đã có lịch sử tương đối lâu đời, nhưng vẫn không có sự phát triển đáng kể. Cùng với sự phát triển của xã hội và sự tiến bộ về văn minh vật chất, văn minh tinh thần của loài người , du lịch nghỉ phép, nghỉ ngơi mang tính tiêu khiển dần dần trở thành chủ thể của hoạt động du lịch hiện đại. Đồng thời các hình thức du lịch với mục đích khác, đặc biệt là hoạt động du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của mọi người như du lịch văn hóa, du lịch thăm viếng di tích, du lịch điều dưỡng, du lịch thám hiểm, du lịch khảo sát, du lịch biển, … ngày càng đa dạng, nội dung của hoạt động du lịch ngày càng phong phú.

– Tính liên tục của sự phát triển du lịch hiện đại. Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, hoạt động du lịch ngày càng phổ biến và đang trở thành một bộ phật hoạt động tất yếu trong đời sống mọi người. Từ những năm 50 của thế kỷ XX, sự phát triển của du lịch thế giới (bao gồm du lịch quốc tế và du lịch trong nước) vẫn được duy trì, xu thế chung là đi lên. Chỉ cần không xảy ra đại chiến thế giới mới, không xảy ra khủng hoảng kinh tế trầm trọng mang tính toàn cầu thì sự tăng trưởng liên tục của du lịch thế giới khẳng định sẽ được tiếp tục.

– Tính thời vụ của du lịch hiện đại. Nguyên nhân hình thành tính thời vụ của du lịch là ở hai mặt quốc gia đón khách du lịch và quốc gia có nguồn du lịch. Ở quốc gia đón khách du lịch, điều kiện khí hậu ở đó có ảnh hưởng rất lớn tới sự hình thành tính thời vụ du lịch. Đặc biệt là các nhân tố hấp dẫn du lịch khác ở nơi đó trên mức độ lớn, bị thay đổi theo sự thay đổi của thời tiết, thì ảnh hưởng đó càng nặng nề. Ở quốc gia có nguồn du lịch thì mục đích du lịch và việc sắp xếp thời gian kỳ nghỉ có lương của mọi người sẽ có ảnh hưởng nhất định tới tính thời vụ của hoạt động du lịch.

Phân loại du lịch hiện đại

– Phân chia theo mục đích du lịch

Theo sự phân loại về mục đích thăm viếng của du khách ở Hội Nghị Du Lịch Quốc Tế La Mã của Liên Hiệp Quốc, du lịch được chia ra du lịch nghỉ phép, du lịch thương mại, du lịch điều dưỡng bệnh, du lịch du học, du lịch hội nghị, du lịch việc gia đình (thăm viếng người thân), du lịch tôn giáo, du lịch thể dục thể thao và các du lịch khác.

– Phân chia theo phạm vi khu vực

Căn cứ vào phạm vi khu vực có thể chia du lịch thành : du lịch trong nước và du lịch quốc tế. Du lịch trong nước là chỉ du lịch do cư dân trong nước rời khỏi nơi thường trú của mình, tới một nơi khác trong nước để du lịch. Du lịch một nơi nào đó trong nước còn có thể gọi là du lịch khu vực. Du lịch quốc tế là chỉ cư dân của một nước vượt đường biên giới quốc gia tới một hoặc vài nước khác để tiến hành du lịch. Du lịch quốc tế bao gồm du lịch nhiều nước, du lịch xuyên châu lục, và du lịch vòng quanh thế giới. Du lịch quốc tế có thể chia ra hai loại : một là cư dân nước khác tới Trung Quốc du lịch gọi là du lịch nhập cảnh, hai là cư dân Trung Quốc ra nước ngoài du lịch gọi là du lịch xuất cảnh. Trong du lịch trong nước và du lịch quốc tế, lại chia ra du lịch đường dài và du lịch ngắn. Bất kể du lịch trong nước hay du lịch quốc tế, thì du lịch đường dài nói chung chỉ du lịch qua đêm một hoặc nhiều đêm. Đối với hoạt động du lịch một ngày, quay về ngay trong ngày, không qua đêm ở ngoài thông thường gọi là du lịch chặng ngắn. Loại du lịch chặng ngắn cũng có thể chia ra du lịch chặng ngắn trong nước và du lịch chặng ngắn quốc tế.

– Phân chia theo nội dung du lịch

Du lịch công vụ : khách nước ngoài nhận lời mời tới Trung Quốc thăm viếng việc quốc gia, đàm phán, ngoại giao, thăm viếng hữu nghị, … trong tình hình chung các tham quan du lịch công vụ đó được sắp xếp một hoặc vài hoạt động du lịch. Loại du lịch này tuy chiếm tỷ trọng không lớn trong lợi ích kinh tế của ngành du lịch quốc tế, nhưng cùng với sự tăng lên của sự giao lưu quốc tế, số người tới sẽ ngày càng nhiều, cần được coi là một hình thức du lịch quan trọng.

Du lịch thương mại : thương nhân nước ngoài tới Trung Quốc tìm hiểu tình hình thị trường, kết giao với các nhân sĩ, đàm phán mậu dịch, trong đó có ăn ở khách sạn, mời tiệc, xã giao, du ngoạn đã trở thành bộ phận hợp thành quan trọng của hoạt động du lịch hiện đại ngày nay.

Du lịch du ngoạn : tới nước khác để thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên, và phong thổ nhân tình, thông qua lữ hành đạt được sự hưởng thụ cái đẹp, được vui vẻ nghỉ ngơi. Đó là hình thức du lịch chủ yếu nhất hiện nay, cũng là loại hình cơ bản nhất trong tiếp đãi du lịch của Trung Quốc.

Du lịch văn hóa : những người tiến hành du lịch văn hóa phần lớn là những người có học. Họ tới một nơi khác để tìm hiểu văn vật cổ tích, văn hóa nghệ thuật, kiến trúc dân tộc, khoa học kỹ thuật giáo dục với mục đích khảo sát văn hóa và giao lưu văn hóa, có lợi cho việc mở rộng tầm mắt, tăng cường kiến thức, giao lưu thành quả. Nó mang tính tri thức, tính mới lạ, phản ánh xu thế phát triển của du lịch hiện đại.

Du lịch hội nghị : một số nước hoặc khu vực tận dụng dịp tiếp đãi hội nghị, gắn hội nghị và du lịch với nhau, tức là vừa hội nghị vừa du lịch, đã thu được lợi ích kinh tế nhất định. Đặc điểm của loại du lịch này là địa vị của du khách cao, thời gian lưu lại dài, khả năng mua mạnh, số nhân viên đi theo nhiều, lượng thông tin lớn, thu lợi kinh tế của ngành du lịch tốt. Hình thức du lịch này đang phát triển mạnh trên thế giới, trở thành một bộ phận ưu tú của thị trường du lịch quốc tế.

Du lịch tôn giáo : đây là hình thức du lịch cổ xưa vẫn tiếp tục đến nay, chủ yếu là kết quả của sự tồn tại và ảnh hưởng của tôn giáo phản ánh trên tư tưởng con người. Ở Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á có rất nhiều chùa chiềng cổ, ở Châu Âu có nhiều nhà thờ lịch sử lâu đời và hình thức kiến trúc phong phú đa dạng của chúng đã thu hút được các tín đồ tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, đồng thời cũng thu hút nhiều du khách tới tham quan du ngoạn.

– Phân chia theo hình thức tổ chức du lịch

Du lịch tập thể : là chỉ với số người nhất định tổ chức lại tiến hành hoạt động du lịch với hình thức tập thể. Trước mắt phần lớn là thông qua hãng du lịch, những người mua hàng cùng tuyến du lịch, cùng mục đích du lịch tổ chức thành đoàn du lịch tiến hành hoạt động tập thể. Đặc điểm của nó là thoải mái, tiện lợi, an toàn, nhưng thiếu tính tự chủ, mọi hoạt động đều tiến hành theo kế hoạch.

Du lịch lẻ : cũng còn gọi là du lịch cá thể, hay du lịch tự túc. Du lịch lẻ, so với du lịch tập thể chủ yếu là chỉ du lịch cá nhân, gia đình hoặc 15 người trở xuống tự kết bạn. Đặc điểm là tự chủ linh hoạt, nội dung phong phú, lần đầu tiên ra nước ngoài du lịch dễ có cảm giác xa lạ, cảm giác không an toàn, chi phí có thể cao có thể thấp tùy theo tình hình mỗi người.

– Phân chia theo hình thức tiếp đón du lịch

Du lịch ủy thác, làm thay : thực hiện các ủy thác du lịch thay du khách, chia ra hai loại ủy thác một khoản và ủy thác liên tuyến. Ủy thác một khoản là chỉ thay mặt, du khách đặt phòng, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay, thay mặt mua, ký vé hóa đơn giao thông, … ủy thác liên tuyến là chỉ du khách ở trạm xuất phát ủy thác làm thủ tục lữ hành qua một số nơi. Ngoài ra, còn ủy thác lấy và gửi hành lý, làm thay passport du lịch.

– Phân chia theo không gian hoạt động của du lịch

Du lịch trên không : hiện nay đi máy bay, twownglai có thể đi các phương tiện bay khác, từ trên không nhìn xuống mặt đất và biển cả, khiến du khách có cảm giác đa chiều đối với cảnh quan, càng có tính kích thích lớn.

Du lịch trên biển : bao gồm các hình thức du lịch bờ biển, du lịch hải đảo, du lịch gần bờ, du lịch biển khơi, du lịch đáy biển, … Các nước ven biển trên thế giới đều rất coi trọng khai thác tài nguyên du lịch trên biển, khiến du lịch biển đã trở thành một trong các điểm nóng của hoạt động du lịch hiện đại.

Du lịch lục địa : hình thức hoạt động du lịch lục địa muôn hình muôn dạng, tài nguyên du lịch lục địa là đối tượng chủ yếu để con người khai thác, và tận dụng. Trình độ phát triển của du lịch lục địa có ảnh hưởng sâu đối với sự phát triển của du lịch trên không và du lịch trên biển.

Đổng Ngọc Minh & Vương Lôi Đìnhhttps://www.tampacific.net

du lịch hiện đại là gì

thực trạng du lịch việt nam hiện nay

tổng quan về ngành du lịch việt nam

việt nam nên phát triển loại hình du lịch nào

phát triển ngành du lịch

khái niệm các loại hình du lịch

tiềm năng du lịch việt nam

các lĩnh vực trong ngành du lịch

Nhìn Nhận Về Sự Phát Triển Của Ngành Du Lịch Việt Nam / 2023

(TITC) – Trong những năm qua, du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển, lượng khách quốc tế đến cũng như khách du lịch nội địa ngày càng tăng. Du lịch Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới, nhiều điểm đến trong nước được bình chọn là địa chỉ yêu thích của du khách quốc tế. Du lịch đang ngày càng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Chất lượng và tính cạnh tranh của du lịch là những vấn đề nhận được nhiều sự chú ý và thảo luận rộng rãi. Một cách tiếp cận đa chiều về đánh giá chất lượng du lịch sẽ góp phần hình thành các giải pháp đúng đắn nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Một số ý kiến cho rằng tỷ lệ khách quay trở lại cho thấy tính cạnh tranh của du lịch. Tuy nhiên, do du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, nên tính cạnh tranh của du lịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dưới góc độ kinh tế du lịch, tỷ lệ khách quay trở lại không phải là chỉ tiêu nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách phát triển ngành. Hiệu quả của ngành Du lịch thường được đánh giá qua các chỉ số chính như: tốc độ tăng trưởng khách, độ dài lưu trú bình quân của khách, chi tiêu bình quân của khách, đóng góp của du lịch vào cơ cấu GDP.

Nhìn từ kinh nghiệm bên ngoài, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), các chỉ số cơ bản đo lường tính cạnh tranh của ngành du lịch một quốc gia gồm có: đóng góp của du lịch vào GDP, thu nhập từ khách du lịch inbound theo từng thị trường, thời gian lưu trú qua đêm, giá trị xuất khẩu dịch vụ du lịch, năng suất lao động, sức mua và giá cả dịch vụ du lịch, thủ tục thị thực nhập cảnh, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, tài nguyên văn hóa, mức độ thỏa mãn của du khách, và chương trình hành động của ngành Du lịch. Ngoài ra còn có một số chỉ số phụ như: mức độ đa dạng hóa thị trường, nguồn nhân lực, mức độ kết nối hàng không và các phương tiện khác, phân bổ ngân sách chính phủ dành cho ngành Du lịch, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch… Tham khảo những chỉ số này có thể thấy tỷ lệ khách quay trở lại không nằm trong các tiêu chí đánh giá tính cạnh tranh của ngành du lịch.

Mặt khác, về bản chất hoạt động du lịch là sự khám phá, trải nghiệm. Nhìn chung, khách du lịch luôn muốn đi đến những vùng đất mới lạ, tìm hiểu những nền văn hóa độc đáo, trải nghiệm những lối sống khác nhau. Đối với khách du lịch ở nhiều nền kinh tế phát triển, du lịch là một phần thiết yếu trong cuộc sống bên cạnh quá trình lao động, làm việc. Họ có điều kiện dành thời gian và nguồn tài chính để thực hiện nhiều chuyến du lịch trong đời và coi đây là cơ hội vừa để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, vừa để khám phá những nền văn hóa mới và bồi đắp kiến thức cho mình. Việc lựa chọn một điểm đến cũ có thể sẽ không phải là ưu tiên của họ nếu không có một nhu cầu đặc biệt nào đó hoặc sự cảm mến, gắn kết đặc biệt.

Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu và khách đến từ hai lần trở lên lần lượt là 72% và 28% (năm 2003); 65,3% và 24,7% (năm 2005), 56,3% và 43,7% (năm 2006); 60,4% và 39,6% (năm 2009); 61,1% và 38,9% (năm 2011); 66,1% và 33,9% (năm 2013). Có thể thấy tỷ lệ này không biến động lớn qua các năm và duy trì ở mức độ khá hài hòa.

Xét về tổng thể, điều quan trọng là các chỉ số về lượng khách và tổng thu của Du lịch Việt Nam đạt tăng trưởng tốt qua các năm. Nếu năm 2000, chúng ta mới đón được 2,1 triệu lượt khách quốc tế thì năm 2005 đón được 3,4 triệu lượt, năm 2010 đón được 5 triệu lượt và năm 2013 vừa qua là 7,5 triệu lượt. Đồng thời, lượng khách du lịch nội địa cũng ngày càng tăng: năm 2000 là 11,2 triệu lượt, 2005 là 16,1 triệu lượt, năm 2010 là 28 triệu lượt và năm 2013 là 35 triệu lượt. Đặc biệt, tổng thu từ du lịch những năm gần đây có sự tăng trưởng vượt bậc khi năm 2013 đạt tới 200 nghìn tỷ đồng, trong khi năm 2010 mới đạt 96 nghìn tỷ, năm 2005 đạt 30 nghìn tỷ và năm 2000 chỉ đạt 17,4 nghìn tỷ. Tốc độ tăng trưởng của tổng thu từ khách du lịch đang tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng khách du lịch, đóng góp của ngành Du lịch vào cơ cấu GDP đất nước ngày càng lớn trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn.

Ngành Du lịch cũng đang góp phần tạo công ăn việc làm, giải quyết an sinh xã hội. Đến năm 2013, ước tính đã có trên 1,7 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, trong đó 550 nghìn lao động trực tiếp và 1,2 triệu lao động gián tiếp.

Cùng với đó, hình ảnh du lịch quốc gia ngày càng được nâng cao. Hệ thống di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận ngày càng phong phú. Nhiều điểm du lịch được các tổ chức uy tín bình chọn là địa chỉ yêu thích của đông đảo du khách quốc tế. Trong đó, điển hình như Vịnh Hạ Long được trang web BuzzFeed của Mỹ bình chọn là 1 trong 25 địa danh có vẻ đẹp khó tin nhất trên thế giới; Hà Nội được TripAdvisor bình chọn là 1 trong 10 thành phố thu hút khách du lịch hàng đầu trên thế giới năm 2014; Việt Nam được Tạp chí du lịch Travel & Leisure của Mỹ bình chọn đứng thứ 6 trong số 20 điểm đến tốt nhất dựa trên độ an toàn và thân thiện của người dân dành cho khách du lịch lẻ; Hang Sơn Đoòng được Tạp chí du lịch Business Insider của Mỹ bình chọn là 1 trong 12 hang động ấn tượng nhất thế giới và Tạp chí National Geographic phiên bản tiếng Nga bình chọn là tour du lịch mạo hiểm đẳng cấp nhất thế giới của năm 2014; Tuyến du lịch trên sông Mê Kông (đoạn Việt Nam-Campuchia) được báo Telegraph (Anh) xếp thứ 4/5 tuyến du lịch trên sông hàng đầu châu Á… Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn của Việt Nam cũng đã được các tổ chức, website tiêu dùng vinh danh do chất lượng dịch vụ xuất sắc của mình.

Điều này cho thấy chất lượng du lịch Việt Nam đang dần tốt lên, đi vào chiều sâu thay vì chiều rộng theo đúng định hướng trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh”.

Nâng cao chất lượng du lịch để thu hút khách, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách là một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch nước ta. Một điều tất nhiên, trong quá trình phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế – xã hội đất nước nói chung, sẽ phát sinh nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết. Mâu thuẫn và việc giải quyết mâu thuẫn nội tại trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng là nguồn gốc và động lực của quá trình vận động, phát triển.

Sự phát triển của du lịch phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm chính trị của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan, sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, sự năng động tích cực của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, sự đồng cảm và tham gia của cộng đồng dân cư, du khách và sự quan tâm khích lệ của các cơ quan thông tin truyền thông – một kênh quan trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch đất nước cũng như phát hiện những bất cập cần khắc phục để du lịch Việt Nam trở thành một thương hiệu được mỗi người chúng ta cũng như bạn bè quốc tế ngày càng quý mến.

T.P

Du Lịch Và Sự Phát Triển Của Cộng Đồng / 2023

Tác động của du lịch vào sự phát triển của cộng đồng

Khi phát triển du lịch sẽ góp phần tạo việc làm tại địa bàn có tài nguyên du lịch. Không phải chỉ có những người trong độ tuổi lao động, mà cả những người ngoài tuổi lao động như trẻ em, người già và những người khuyết tật đều có thể tham gia vào hoạt động du lịch. Nhiều phụ nữ và thanh niên dễ tìm được việc làm trong du lịch hơn so với các ngành khác, ngay từ khi xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đến khi các điểm, khu du lịch đi vào hoạt động. Có thể khẳng định: Du lịch mang lại lợi ích kinh tế và sự độc lập của phụ nữ, người trẻ là rất quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển của chính họ và phá vỡ vòng nghèo đói, nhờ tạo thêm thu nhập của dân cư địa phương. Phát triển du lịch sẽ đánh thức các nghề thủ công truyền thống tại địa bàn, có thêm điều kiện phục hồi và phát triển hơn (như nghề làm gốm, khảm, khắc, sơn mài, đẽo, tạc tượng, làm tranh lụa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải …) làm tăng thêm thu nhập của người dân trong cộng đồng. Phát triển du lịch còn góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác như giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng, viễn thông, công nghiệp, nông nghiệp…. phát triển theo. Các ngành này phát triển sẽ tăng nguồn thu ngân sách địa phương thông qua các khoản nộp thuế của các doanh nghiệp. Thu ngân sách của địa phương tăng, chính quyền địa phương sẽ có thêm các khoản cân đối ngân sách phục vụ cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Phát triển du lịch sẽ mở mang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế, mạng lưới giao thông công cộng, điện, nước, thông tin… Đặc biệt là ở những vùng phát triển du lịch, do xuất hiện nhu cầu ăn nghỉ, lưu trú, đi lại, vận chuyển, thông tin liên lạc… của du khách và những điều kiện cần thiết cho cơ sở kinh doanh du lịch hoạt động tăng lên. Hạ tầng cơ sở phát triển sẽ cải thiện cuộc sống người nghèo, tăng khả năng tiếp cận với nước sạch, điện, đường giao thông, giáo dục, truyền thông, y tế…

Phát triển du lịch sẽ có thêm nguồn thu bổ sung dinh dưỡng cho các bữa ăn, nuôi bản thân và gia đình của người làm du lịch, cải thiện cuộc sống của người nghèo và nâng cao dân trí, thể lực cho cộng đồng dân cư. Qua giao lưu văn hóa, qua việc học hành để làm du lịch sẽ tăng khả năng hiểu biết. Điều rõ nhất là khi tham gia những hoạt động du lịch, người dân sẽ có việc làm, có thu nhập, nhờ thế cải thiện được đời sống và cũng là cách tích cực góp phần xóa đói giảm nghèo; nuôi được mình, có tiền cho con đi học; được tiếp thu cái hay, cái đẹp.

Phát triển du lịch phải xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, văn hóa của cộng đồng cư dân, từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị, từ ven biển đến hải đảo trải rộng trên vùng miền của đất nước. Cùng với sự phát triển du lịch thì văn hóa du lịch cũng được hình thành do sự tác động lẫn nhau giữa các thành phần tham gia vào hoạt động du lịch, bao gồm tài nguyên du lịch, khách du lịch, dân cư nơi khách đến, chính quyền địa phương và doanh nghiệp du lịch. Khi đi du lịch, khách thường tiếp xúc với dân cư địa phương; qua đó, văn hóa của cả khách du lịch và của cộng đồng dân cư nơi khách đến được trau dồi và nâng cao. Du lịch tạo khả năng cho con người mở mang, tăng cường sự hiểu biết về lịch sử truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán, đạo đức, chế độ xã hội,…

Khi tạo cung trên thị trường du lịch, giao lưu văn hóa cũng được hình thành và thúc đẩy. Sự khai thác tài nguyên du lịch, việc xây dựng các công trình du lịch đã phản ánh trí tuệ và sức sáng tạo của con người trên nền văn hóa của cộng đồng. Trong quá trình toàn cầu hóa, một mặt phải giữ gìn bản sắc trong hoạt động du lịch để có cái riêng của mình, cần phải tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm phát triển du lịch và tinh hoa văn hoá thế giới, của các địa phương khác, nước khác, cộng đồng khác trong hoạt động du lịch, từ xây dựng đến vận hành các cơ sở kinh doanh du lịch đều có sự đan xen, khu vực hóa và toàn cầu hoá cái đẹp, cái hay của các nền văn minh thế giới.

Tuy nhiên, du lịch cũng tác động tiêu cực đến nhiều khía cạnh của cộng đồng; trước tiên môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Dòng khách du lịch tăng lên nếu không quản lý tốt sẽ dẫn đến thương mại hóa, tầm thường hóa văn hóa bản địa; sự phỏng cổ tùy tiện trong kiến trúc, trong biểu diễn, trong tôn tạo duy tu bảo dưỡng các di tích không theo nguyên bản sẽ gây ra sự thương tổn nghiêm trọng lòng tự tôn dân tộc đối với nền văn hóa bản địa, làm suy giảm sự phát triển bền vững của du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng. Các tác động tiêu cực khác như sự lai căng văn hóa, sự bắt chước lối sống của du khách, sự sa sút quan niệm đạo đức truyền thống dẫn đến băng hoại đạo đức… Môi trường tự nhiên sẽ ô nhiễm do khai thác quá tải tài nguyên du lịch tự nhiên, dẫm đạp lên cây cỏ, bẻ hái thực vật quý hiếm, ăn và mua động vật quý hiếm, xả rác và nước thải, gây tiếng ồn, sử dụng quá mức nước sạch, không khí sạch, làm biến động hệ sinh thái, nhất là giảm thiểu tính đa dạng sinh thái khi du lịch phát triển, số lượng du khách tăng lên quá tải…

Những mặt tiêu cực này không phải là bản chất vốn có của du lịch, không phải cứ phát triển du lịch sẽ gây ra những ô nhiễm môi trường, mà do sự quản lý kém hiệu quả sẽ dẫn tới hậu quả du lịch là mảnh đất thuận lợi để cho các mặt tiêu cực hình thành và phát triển. Điều quan trọng là làm sao nhìn rõ các ảnh hưởng tiêu cực để kiểm soát, giảm thiểu nó.

Du lịch cộng đồng: Nhận thức, quan điểm và định hướng phát triển

Du lịch cộng đồng là một mô hình phát triển du lịch, trong đó cộng đồng dân cư là người cung cấp các sản phẩm cho khách. Cộng đồng dân cư có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch và được chia sẻ các lợi ích do du lịch mang lại. Phát triển du lịch cộng đồng tạo ra thêm công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho cộng đồng dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo và công cuộc làm giàu của địa phương. Vì vậy, Việt Nam cần phải phát triển du lịch cộng đồng một cách bài bản hơn.

Phát triển du lịch cộng đồng phải theo hướng bền vững, có trách nhiệm, đó là kết hợp hài hoà nhu cầu của hiện tại và tương lai trên cả hai góc độ tổ chức, sản xuất du lịch và tham gia tiêu dùng du lịch, nhằm đạt tới một mục đích bảo tồn, tái tạo và phát triển được tài nguyên tự nhiên, giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc và hồn cốt thiêng liêng của truyền thống.

Vấn đề con người của cộng đồng làm du lịch – nhân lực du lịch bản địa được coi là yếu tố quyết định trong phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Nếu phối hợp lồng ghép việc phát triển du lịch với các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phong trào trồng cây, trồng và kinh doanh rừng, chăn nuôi hoặc các phong trào khác thì hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều.

Bảo tồn và phát triển sự độc đáo riêng có của từng cộng đồng dân cư về di tích, cảnh quan, nếp sống, các lễ hội và các nghề thủ công truyền thống. Khuyến khích cộng đồng dân cư khôi phục và tổ chức lễ hội dân gian truyền thống phục vụ phát triển du lịch; khôi phục các làng nghề, phố nghề sản xuất hàng lưu niệm bằng vật liệu địa phương, tránh sao chép, làm dối không mang tính chất văn hóa của cộng đồng, không đúng với tính chất phác của người dân.

Những vấn đề trên khi được hướng dẫn cụ thể sẽ góp phần tạo điều kiện tối đa cho các cộng đồng dân cư tham gia vào phát triển du lịch và được hưởng lợi một cách công bằng từ sự phát triển du lịch đem lại; để cái đẹp được bảo tồn và phát triển.

Giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch vì sự phát triển của cộng đồng

Thứ nhất, tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thông qua việc đề ra các chính sách, cơ chế phù hợp, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các quy định của luật pháp.

Thứ hai, phân chia hợp lý lợi ích từ hoạt động du lịch ở địa phương.

Thứ ba, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch.

Thứ tư, phát huy sự tham gia của các doanh nghiệp.

Thứ năm, phát triển hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn.

TS. Nguyễn Văn Lưu

Bạn đang xem bài viết Sự Phát Triển Của Thế Giới Factbook 2022 Bằng Tiếng Việt / 2023 trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!