Xem Nhiều 9/2022 ❤️️ Thời Tiết Tân Châu Di Linh Lâm Đồng Mới Nhất ❣️ Top Trend | Samthienha.com

Xem Nhiều 9/2022 # Thời Tiết Tân Châu Di Linh Lâm Đồng Mới Nhất # Top Trend

Xem 137,808

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Tân Châu Di Linh Lâm Đồng mới nhất ngày 26/09/2022 trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Tân Châu Di Linh Lâm Đồng để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 137,808 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Cập nhật lúc 22:20 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 24°C 91% 8.028 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 28°C 75% 10.368 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 32°C 57% 15.984 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 73% 11.556 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 80% 2.412 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 89% 5.076 km/giờ
18:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 96% 7.128 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhiều 24°C 98% 14.22 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.028 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 10.368 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 15.984 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 11.556 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 2.412 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 7.128 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 14.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 2.15 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 4.15 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 97% 5.02 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa rất nặng 23°C / 24°C 97% 7.55 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 96% 5.44 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 8.19 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 95% 8.15 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 23°C / 24°C 96% 7.89 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa rất nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 7.55 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.44 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 8.19 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 8.15 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 7.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mây cụm 26°C / 30°C 67% 5.05 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 73% 8.96 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 94% 8.96 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 3.27 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 1.66 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 2.27 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 4.82 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 5.74 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 27°C / 28°C 91% 3.62 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 4.5 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 6.36 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 81% 6.36 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 79% 4.62 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 78% 4.25 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 71% 4.09 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 24°C / 27°C 67% 3.7 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 24°C / 28°C 62% 3.39 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 29°C 62% 3.9 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 65% 4.43 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 62% 4.98 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 23°C / 27°C 62% 4.68 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 23°C / 27°C 55% 3.93 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 23°C / 27°C 50% 6.1 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Nhiều mây 22°C / 24°C 57% 4.85 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 62% 5 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 77% 6.07 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 62% 5.2 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 64% 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Hôm nay , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 8.96 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 8.96 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 6.1 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước Huyện Cẩm Thủy Huyện Đông Sơn Huyện Hà Trung Huyện Hậu Lộc Huyện Hoằng Hóa Huyện Lang Chánh Huyện Mường Lát Huyện Nga Sơn Huyện Ngọc Lặc Huyện Như Thanh Huyện Như Xuân Huyện Nông Cống Huyện Quan Hóa Huyện Quan Sơn Huyện Quảng Xương Huyện Thạch Thành Huyện Thiệu Hóa Huyện Thọ Xuân Huyện Thường Xuân Huyện Triệu Sơn Huyện Vĩnh Lộc Huyện Yên Định Sầm Sơn Thành Phố Thanh Hóa Thị xã Bỉm Sơn Thị xã Nghi Sơn

Thời tiết Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An hôm nay

Cập nhật lúc 21:18 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mây rải rác 20°C 97% 3.564 km/giờ
03:00 - 26/09 Nhiều mây 26°C 70% 0.864 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 54% 2.448 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 92% 3.816 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 97% 2.592 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 97% 4.392 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 97% 3.96 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 99% 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 0.864 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.168 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày mai

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 93% 3.03 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 96% 6.91 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 95% 8.46 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 9.6 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 9.69 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 10.88 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 12.13 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 27°C / 27°C 91% 10.84 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 6.91 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 9.6 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 9.69 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 10.88 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 12.13 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 10.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 5.09 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 87% 8.88 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 94% 7.69 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 1.67 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 0.83 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.63 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 88% 2.13 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mây rải rác 26°C / 31°C 74% 3.45 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 4.87 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 84% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 87% 2.7 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 4.17 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 5.68 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 5.86 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 4.36 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 3.79 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 85% 3.56 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 24°C / 27°C 74% 4.08 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 23°C / 28°C 70% 3.64 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 29°C 70% 3.77 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 72% 4.38 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 72% 5.04 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây rải rác 23°C / 28°C 70% 4.93 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 23°C / 28°C 62% 4.04 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 23°C / 27°C 57% 5.96 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 65% 4.72 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 67% 4.35 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 83% 5.62 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 76% 5.06 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 79% 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 8.88 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 7.69 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.68 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.86 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.96 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn Huyện Con Cuông Huyện Diễn Châu Huyện Đô Lương Huyện Hưng Nguyên Huyện Kỳ Sơn Huyện Nam Đàn Huyện Nghi Lộc Huyện Nghĩa Đàn Huyện Quế Phong Huyện Quỳ Châu Huyện Quỳ Hợp Huyện Quỳnh Lưu Huyện Tân Kỳ Huyện Thanh Chương Huyện Tương Dương Huyện Yên Thành Thị xã Cửa Lò Thị xã Hoàng Mai Thị xã Thái Hoà Vinh

Thời tiết Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh hôm nay

Cập nhật lúc 22:20 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 24°C 88% 7.776 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 27°C 76% 11.124 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 30°C 67% 15.984 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 27°C 82% 11.196 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 26°C 83% 6.12 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 87% 8.784 km/giờ
18:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 96% 16.02 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhiều 25°C 96% 28.224 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 11.124 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 15.984 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.784 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 16.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 28.224 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 4.51 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 96% 7.95 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 9.31 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 9.11 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 8.25 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 9.88 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 10.08 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 26°C 89% 8.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 7.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 9.31 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 9.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 8.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 9.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 8.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 5.42 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 89% 9.29 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 93% 6.86 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 85% 1.59 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 0.71 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 2.12 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mây rải rác 26°C / 31°C 73% 3.31 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 4.8 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 2 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 88% 3.93 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 5.43 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 93% 5.82 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 4.41 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 3.81 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 88% 3.56 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 24°C / 27°C 75% 4.23 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 23°C / 28°C 69% 4 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây thưa 23°C / 29°C 70% 4.13 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 4.72 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 74% 5.31 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây rải rác 24°C / 28°C 69% 5.2 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 24°C / 28°C 60% 4.27 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 23°C / 27°C 55% 6.38 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 65% 4.79 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 67% 4.33 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 82% 5.65 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 79% 5.16 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 82% 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 9.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 6.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên Huyện Can Lộc Huyện Đức Thọ Huyện Hương Khê Huyện Hương Sơn Huyện Kỳ Anh Huyện Lộc Hà Huyện Nghi Xuân Huyện Thạch Hà Huyện Vũ Quang Thành Phố Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Kỳ Anh

Thời tiết Quảng Bình

Dự báo thời tiết Quảng Bình hôm nay

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 20°C 89% 4.392 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 22°C 81% 10.836 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 85% 12.204 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 20°C 93% 10.152 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 19°C 96% 9.36 km/giờ
15:00 - 26/09 Ít mưa 20°C 99% 10.8 km/giờ
18:00 - 26/09 Ít mưa 20°C 99% 16.2 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhiều 20°C 99% 20.088 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 10.836 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 12.204 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 10.152 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 9.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 10.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 16.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 20.088 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 4.83 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 97% 6.13 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 96% 5.99 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 95% 7.05 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 95% 7.87 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 96% 8.34 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 7.6 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 7.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 8.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 7.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 6.04 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 92% 8.95 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 92% 4.72 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 1.52 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 1.21 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 1.59 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 1.77 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 3.11 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 3.07 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 3.28 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 4.29 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 5.15 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 4.17 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 93% 3.47 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 3.39 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 76% 4.15 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 66% 4.32 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mây rải rác 23°C / 29°C 70% 4.32 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 72% 5.02 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 77% 5.3 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây cụm 24°C / 29°C 67% 4.92 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 23°C / 28°C 57% 4.39 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 21°C / 27°C 52% 6.59 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 67% 4.98 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 69% 4.21 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 81% 5.2 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 85% 5.26 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 86% 5.49 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 8.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 6.59 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Hới Huyện Bố Trạch Huyện Lệ Thủy Huyện Minh Hóa Huyện Quảng Ninh Huyện Quảng Trạch Huyện Tuyên Hóa Thị xã Ba Đồn

Thời tiết Quảng Trị

Dự báo thời tiết Quảng Trị hôm nay

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 94% 9.54 km/giờ
03:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 91% 17.424 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mưa 25°C 87% 21.708 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 23°C 95% 21.6 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 23°C 96% 22.176 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhiều 25°C 92% 35.316 km/giờ
18:00 - 26/09 Ít mưa 26°C 94% 42.3 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhiều 26°C 97% 40.464 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 17.424 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 21.708 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 21.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 22.176 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 35.316 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 42.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 40.464 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 95% 11.36 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 97% 10.72 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 92% 12.76 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 12.27 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 10.73 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 26°C 85% 9.54 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 2.54 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 91% 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 11.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 10.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 12.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 12.27 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 10.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.83 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 7.38 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 92% 8.19 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 86% 3.87 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 2.74 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.8 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.09 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.02 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 3.11 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 3.32 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 4.81 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 89% 3.87 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 3.54 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 84% 3.49 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 85% 3.78 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 67% 4.62 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 79% 4.33 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 5.54 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 5.13 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 75% 4.61 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây cụm 23°C / 28°C 60% 5.23 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 22°C / 27°C 53% 7.13 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 75% 5.4 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 74% 4.47 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 82% 4.89 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 24°C / 24°C 91% 5.13 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 24°C / 24°C 91% 5.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 8.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 7.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Đông Hà Huyện Cam Lộ Huyện Cồn Cỏ Huyện Đa Krông Huyện Gio Linh Huyện Hải Lăng Huyện Hướng Hóa Huyện Triệu Phong Huyện Vĩnh Linh Thị xã Quảng Trị

Thời tiết Huế

Dự báo thời tiết Thừa Thiên-Huế hôm nay

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Ít mưa 25°C 94% 9.936 km/giờ
03:00 - 26/09 Ít mưa 25°C 92% 14.076 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mưa 25°C 89% 23.76 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhiều 24°C 95% 29.916 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 96% 28.44 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhiều 25°C 96% 38.556 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhiều 26°C 95% 44.964 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhiều 26°C 96% 44.316 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 9.936 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 14.076 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 23.76 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 29.916 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 28.44 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 38.556 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 44.964 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 44.316 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 95% 12.12 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 96% 11.94 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 95% 14.1 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 12.42 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 10.87 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 7.94 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 89% 3.8 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 25°C 88% 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 12.12 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 11.94 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 14.1 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 12.42 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 10.87 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 7.94 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 86% 7.82 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 8.01 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 82% 4.45 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 2.86 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 1.99 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.25 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.55 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.1 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 3.39 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 90% 3.5 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 4.96 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 86% 4.14 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 3.95 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 81% 4.02 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 4.21 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 69% 4.95 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 82% 4.79 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 6.13 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 89% 5.72 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 79% 5.59 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 62% 6.24 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 22°C / 27°C 55% 7.73 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 77% 6.03 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 73% 4.81 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 80% 5.01 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 89% 5.46 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 89% 6.46 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Hôm nay , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.82 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 8.01 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.59 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 7.73 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Huế Huyện A Lưới Huyện Nam Đông Huyện Phong Điền Huyện Phú Lộc Huyện Phú Vang Huyện Quảng Điền Thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Trà

Thời tiết Đà Nẵng

Dự báo thời tiết Ðà Nẵng hôm nay

Cập nhật lúc 21:18 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 93% 11.736 km/giờ
03:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 94% 18.432 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mưa 24°C 95% 21.42 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhiều 24°C 96% 19.728 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhiều 25°C 96% 23.256 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhiều 25°C 97% 28.296 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhiều 26°C 96% 43.128 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhiều 26°C 96% 63.936 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 18.432 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 21.42 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 19.728 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 23.256 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 28.296 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 43.128 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 63.936 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 94% 17.32 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 94% 24.43 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 94% 19.81 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 91% 17.37 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa vừa 26°C / 26°C 87% 12.16 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 5.38 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 3.24 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 86% 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 17.32 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 24.43 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 19.81 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 17.37 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 12.16 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.71 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 87% 9.59 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 94% 7.74 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 78% 5.22 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.12 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.07 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 3.01 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.9 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 2.4 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 2.47 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 83% 3.77 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 3.3 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 4.95 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 84% 4.37 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 4.79 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 82% 4.89 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 90% 4.94 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 72% 5.57 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 85% 5.53 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 7.05 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 7.01 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 84% 7.23 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 65% 7.13 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 23°C / 27°C 57% 8.25 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 79% 6.76 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 74% 5.05 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 78% 5.19 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 87% 5.98 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 88% 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Hôm nay , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 9.59 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 7.01 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 7.23 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 7.13 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 8.25 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.76 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.98 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang Huyện Hoàng Sa Quận Cẩm Lệ Quận Hải Châu Quận Liên Chiểu Quận Ngũ Hành Sơn Quận Sơn Trà Quận Thanh Khê

Thời tiết Quảng Nam

Dự báo thời tiết Quảng Nam hôm nay

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 22°C 93% 3.816 km/giờ
03:00 - 26/09 Ít mưa 22°C 98% 8.676 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mưa 23°C 99% 7.416 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 23°C 99% 7.452 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 22°C 99% 5.796 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhiều 22°C 100% 9.792 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhiều 23°C 99% 13.86 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhiều 23°C 98% 25.704 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 8.676 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 7.416 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 13.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 25.704 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 96% 14.77 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa rất nặng 24°C / 25°C 95% 17.84 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa rất nặng 24°C / 24°C 92% 14.36 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 25°C 88% 12.33 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 7.05 km/giờ
16:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 3.29 km/giờ
19:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 84% 3.58 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 25°C 85% 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 14.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa rất nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 17.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa rất nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 14.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 12.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 88% 9.43 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 93% 6.77 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 5.34 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.12 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 86% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 2.15 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 1.82 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.79 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 2.06 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 84% 3.25 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 4.39 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 85% 4.26 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 4.91 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 83% 5.23 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 5.06 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 75% 5.75 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 84% 5.7 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 7.24 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 7.2 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 88% 7.93 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 68% 7.06 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 23°C / 27°C 59% 7.48 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 75% 6.65 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 72% 4.52 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 76% 5.01 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 83% 6.05 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 25°C 90% 7.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Hôm nay , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 9.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 7.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 7.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 7.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Hội An Huyện Bắc Trà My Huyện Đại Lộc Huyện Đông Giang Huyện Duy Xuyên Huyện Hiệp Đức Huyện Nam Giang Huyện Nam Trà My Huyện Nông Sơn Huyện Núi Thành Huyện Phú Ninh Huyện Phước Sơn Huyện Quế Sơn Huyện Tây Giang Huyện Thăng Bình Huyện Tiên Phước Tam Kỳ Thị xã Điện Bàn

Thời tiết Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi hôm nay

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 23°C 92% 13.32 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhiều 23°C 93% 8.172 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhiều 23°C 94% 22.356 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 23°C 91% 28.224 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhiều 23°C 95% 27.576 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhiều 23°C 94% 34.236 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhiều 23°C 91% 49.608 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa dày đặc 24°C 86% 50.652 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 13.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.172 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 22.356 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 28.224 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 27.576 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 34.236 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 49.608 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa dày đặc, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 50.652 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 23°C / 24°C 91% 13.78 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa rất nặng 24°C / 25°C 86% 14.07 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 84% 8.94 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa vừa 24°C / 25°C 89% 7.19 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 7.03 km/giờ
16:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 79% 5.63 km/giờ
19:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 77% 5.49 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 79% 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 13.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa rất nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 14.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 8.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 7.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 7.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.49 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.4 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 88% 9.64 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 92% 7.55 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 5.58 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 3.31 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 2.23 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 2.3 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 80% 1.35 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.58 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 84% 2.64 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 4.03 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 85% 4.43 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 5.17 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 5.46 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 5.58 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 81% 6.06 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 84% 6.36 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 79% 7.72 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 7.52 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 90% 8.98 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 71% 7.36 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 23°C / 27°C 62% 6.97 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 74% 6.65 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 72% 4.38 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 77% 5.26 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 82% 6.52 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 91% 8.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Hôm nay , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 9.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 7.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 7.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 7.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 8.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 7.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 6.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 8.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ Huyện Bình Sơn Huyện Lý Sơn Huyện Minh Long Huyện Mộ Đức Huyện Nghĩa Hành Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tịnh Huyện Trà Bồng Huyện Tư Nghĩa Thành Phố Quảng Ngãi Thị xã Đức Phổ

Thời tiết Bình Định

Dự báo thời tiết Bình Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 21:18 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 92% 4.104 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 93% 4.212 km/giờ
06:00 - 26/09 Ít mưa 21°C 95% 6.3 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 91% 12.348 km/giờ
12:00 - 26/09 Ít mưa 20°C 90% 22.14 km/giờ
15:00 - 26/09 Ít mưa 20°C 91% 30.744 km/giờ
18:00 - 26/09 Ít mưa 20°C 91% 37.188 km/giờ
21:00 - 26/09 Ít mưa 20°C 91% 39.924 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 12.348 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 22.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 30.744 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 37.188 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 39.924 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định ngày mai

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 71% 12.15 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 74% 12.5 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 73% 9.39 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 27°C / 28°C 72% 7.16 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 6.79 km/giờ
16:00 - 27/09 Nhiều mây 28°C / 31°C 71% 5.63 km/giờ
19:00 - 27/09 Nhiều mây 27°C / 27°C 76% 3.91 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 80% 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 12.15 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 12.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 9.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 7.16 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 6.79 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 8.59 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 78% 8.65 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mây cụm 26°C / 29°C 78% 5.48 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 3.93 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.82 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.18 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 1.92 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 1.49 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 2.76 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 4.08 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 86% 5.17 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 5.97 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 88% 5.93 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 5.78 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 83% 6.88 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 7.5 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 7.12 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 8.3 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 76% 7.36 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 24°C / 28°C 64% 5.89 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 68% 4.92 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 80% 4.15 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 81% 5.42 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 6.61 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 6.98 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 8.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 8.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 8.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.89 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Lão Huyện Hoài Ân Huyện Phù Cát Huyện Phù Mỹ Huyện Tây Sơn Huyện Tuy Phước Huyện Vân Canh Huyện Vĩnh Thạnh Quy Nhơn Thị xã An Nhơn Thị xã Hoài Nhơn

Thời tiết Phú Yên

Dự báo thời tiết Phú Yên hôm nay

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 91% 13.104 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 93% 19.008 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 90% 18.54 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 84% 21.78 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 83% 27.684 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 87% 27.756 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 79% 31.644 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 74% 30.672 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 13.104 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 19.008 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 18.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 21.78 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 27.684 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 27.756 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 31.644 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 30.672 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 82% 7.48 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 76% 7.63 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 76% 6.59 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 74% 5.13 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 71% 4.62 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 75% 3.69 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 82% 1.78 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 89% 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.48 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.63 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.59 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 6.18 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 72% 6.36 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 75% 4.83 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 72% 3.93 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 2.67 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 86% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 85% 1.54 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 87% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 1.64 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 1.43 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 1.21 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 88% 0.53 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 85% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 3.44 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 83% 4.31 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 82% 4.95 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 85% 4.78 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 74% 4.9 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 80% 5.2 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 66% 5.37 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 82% 5.32 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 6 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 79% 5.66 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 23°C / 27°C 61% 4.42 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 63% 3.01 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 86% 3.53 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 84% 4.54 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 74% 5.5 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 90% 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân Huyện Phú Hoà Huyện Sơn Hòa Huyện Sông Hinh Huyện Tây Hoà Huyện Tuy An Thị xã Đông Hòa Thị xã Sông Cầu Tuy Hoà

Thời tiết Khánh Hòa

Dự báo thời tiết Khánh Hòa hôm nay

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 91% 6.444 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 25°C 88% 6.336 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 27°C 71% 5.652 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 26°C 81% 4.608 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 85% 6.804 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 83% 5.868 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 79% 5.22 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 78% 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 4.608 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 3.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa ngày mai

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 78% 1.95 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 25°C 76% 1.58 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 77% 1.68 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 29°C / 32°C 64% 0.23 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 30°C / 33°C 64% 0.67 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 80% 0.23 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 1.66 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 89% 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.23 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.23 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 6.58 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Nhiều mây 26°C / 28°C 76% 6.58 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Nhiều mây 26°C / 29°C 78% 6 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 5.61 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.21 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 2.37 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 0.96 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 89% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 1.79 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 1.39 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 1.32 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 1.39 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 1.43 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 3.21 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 3.73 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 4.62 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 85% 4.88 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.02 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 5.02 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 4.3 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 3.65 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 93% 5 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 86% 5 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 69% 3.29 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 70% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 4.2 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 5.56 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 5.8 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.58 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.58 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Cam Ranh Huyện Cam Lâm Huyện Diên Khánh Huyện Khánh Sơn Huyện Khánh Vĩnh Huyện Trường Sa Huyện Vạn Ninh Nha Trang Thị xã Ninh Hòa

Thời tiết Ninh Thuận

Dự báo thời tiết Ninh Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 23:23 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 22°C 86% 5.364 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 85% 5.652 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 76% 5.94 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 77% 9.648 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 77% 10.188 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 24°C 74% 9.576 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 74% 9.792 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 73% 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 9.648 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 10.188 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 9.576 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 11.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 21:18 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 73% 4.46 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 26°C / 26°C 74% 4.79 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 27°C / 27°C 75% 4.44 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 30°C / 33°C 62% 4.97 km/giờ
13:00 - 27/09 Nhiều mây 32°C / 35°C 55% 7.08 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 70% 7.32 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 83% 4.34 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 25°C / 26°C 85% 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 7.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 7.32 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.48 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:18 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 8.11 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Nhiều mây 27°C / 28°C 78% 8.11 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Nhiều mây 27°C / 28°C 82% 7.89 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 6.99 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.64 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 3.36 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 88% 1.08 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 89% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 1.83 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 1.49 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 1.61 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 2.59 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 3.02 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 4.58 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 5 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 4.88 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 4.88 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 3.68 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.83 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 89% 5.11 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 87% 5.11 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 74% 2.56 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 74% 3.5 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 4.94 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 6.45 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 76% 6.31 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 8.11 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 8.11 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.89 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái Huyện Ninh Hải Huyện Ninh Phước Huyện Ninh Sơn Huyện Thuận Bắc Huyện Thuận Nam Phan Rang-Tháp Chàm

Thời tiết Bình Thuận

Dự báo thời tiết Bình Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 20°C 88% 9.216 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 73% 16.488 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 25°C 66% 18.252 km/giờ
09:00 - 26/09 Trời âm u 23°C 76% 15.624 km/giờ
12:00 - 26/09 Trời âm u 21°C 86% 11.304 km/giờ
15:00 - 26/09 Trời âm u 21°C 86% 13.968 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 21°C 89% 14.004 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 21°C 88% 14.796 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.216 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 16.488 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 18.252 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 15.624 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 11.304 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 13.968 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 14.004 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 14.796 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 23:24 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 23°C / 24°C 88% 3.28 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 23°C / 24°C 87% 3.77 km/giờ
07:00 - 27/09 Nhiều mây 24°C / 24°C 85% 4.23 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 27°C / 28°C 69% 5.72 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 66% 5.84 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 81% 4.18 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 2.15 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 96% 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.01 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:24 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 6.08 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 79% 6.35 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 6.18 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 78% 4.41 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 74% 2.82 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 2.34 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.37 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 1.73 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 82% 1.36 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 73% 1.2 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 73% 1.6 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 1.64 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 71% 1.24 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 86% 1.1 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 91% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 76% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 76% 2.48 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 61% 2.32 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 73% 1.52 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 66% 2.68 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 24°C / 30°C 64% 3.03 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 90% 3.63 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 3.63 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 80% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 70% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 81% 3.22 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 89% 3.49 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 72% 3.49 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 72% 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 6.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 6.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình Huyện Đức Linh Huyện Hàm Tân Huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Nam Huyện Phú Quí Huyện Tánh Linh Huyện Tuy Phong Phan Thiết Thị xã La Gi

Thời tiết Kon Tum

Dự báo thời tiết Kon Tum hôm nay

Cập nhật lúc 23:24 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 20°C 96% 1.8 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 95% 6.66 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 97% 5.94 km/giờ
09:00 - 26/09 Ít mưa 21°C 98% 9.576 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 6.876 km/giờ
15:00 - 26/09 Ít mưa 20°C 99% 11.268 km/giờ
18:00 - 26/09 Ít mưa 21°C 99% 19.26 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhiều 20°C 98% 23.688 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 9.576 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 11.268 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 19.26 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 23.688 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa vừa 21°C / 21°C 99% 5.33 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 20°C / 21°C 98% 6.56 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 20°C / 21°C 97% 7.29 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 20°C / 21°C 97% 8.1 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa cường độ nặng 21°C / 21°C 97% 6.19 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 98% 3.93 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 98% 2.4 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 99% 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 6.56 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 7.29 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 21°C / 24°C 92% 4.8 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa vừa 20°C / 22°C 91% 5.59 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 82% 3.59 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 78% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 82% 1.46 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 22°C / 26°C 91% 1.04 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 22°C / 26°C 92% 1.13 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 88% 1.32 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 82% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 85% 0.97 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 87% 1.52 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 82% 1.4 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 91% 1.13 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 93% 2.06 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 93% 2.45 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 92% 2.83 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 76% 3.55 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 87% 3.17 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 67% 3.16 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 19°C / 25°C 79% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 19°C / 28°C 62% 3.31 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 88% 3.18 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 19°C / 21°C 97% 3.53 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 66% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 17°C / 26°C 51% 2.8 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 17°C / 27°C 57% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 19°C / 25°C 65% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 76% 2.36 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 70% 3.55 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 19°C / 22°C 96% 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.59 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 27°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.83 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk Tô Huyện Ia H' Drai Huyện Kon Plông Huyện Kon Rẫy Huyện Ngọc Hồi Huyện Sa Thầy Huyện Tu Mơ Rông Thành Phố Kon Tum

Thời tiết Gia Lai

Dự báo thời tiết Gia Lai hôm nay

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 1.44 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 98% 7.344 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 97% 9.468 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 98% 13.86 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 15.516 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 97% 19.224 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 20.916 km/giờ
21:00 - 26/09 Ít mưa 20°C 98% 23.436 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 9.468 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 13.86 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 15.516 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 19.224 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 20.916 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 23.436 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai ngày mai

Cập nhật lúc 23:24 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa vừa 21°C / 22°C 94% 11.51 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa vừa 21°C / 21°C 94% 12.4 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa vừa 21°C / 21°C 93% 11.84 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 92% 9.54 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 88% 8.33 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 88% 6.68 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 89% 4.56 km/giờ
22:00 - 27/09 Nhiều mây 21°C / 22°C 91% 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 11.51 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 12.4 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 11.84 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 8.33 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.68 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:24 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 25°C 87% 7.06 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa vừa 22°C / 24°C 84% 7.45 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 80% 4.44 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 78% 2.88 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 79% 2.19 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 85% 1.56 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 87% 1.56 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 82% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 84% 1.57 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 81% 1.48 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 1.83 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 81% 1.74 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 87% 1.54 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 88% 2.49 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 90% 3.46 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 90% 4 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 84% 4.63 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 88% 4.5 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 78% 4.56 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 82% 4.6 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 71% 5.66 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 89% 5.22 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 21°C / 23°C 95% 6.02 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 73% 4.83 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 20°C / 26°C 60% 4.15 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 19°C / 26°C 64% 3.75 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 75% 3.01 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 79% 3.78 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 76% 5.14 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 21°C / 23°C 94% 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 7.06 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 7.45 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.62 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh Huyện Chư Prông Huyện Chư Pưh Huyện Chư Sê Huyện Đăk Đoa Huyện Đăk Pơ Huyện Đức Cơ Huyện Ia Grai Huyện Ia Pa Huyện KBang Huyện Kông Chro Huyện Krông Pa Huyện Mang Yang Huyện Phú Thiện Pleiku Thị xã An Khê Thị xã Ayun Pa

Thời tiết Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 20°C 99% 6.336 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 99% 7.74 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 99% 9.18 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 98% 12.204 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 13.608 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 14.508 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 16.992 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 97% 18.432 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 9.18 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 12.204 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 13.608 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 14.508 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 16.992 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 18.432 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk ngày mai

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 98% 4.72 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 20°C 97% 5.12 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 97% 4.98 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 94% 4.67 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 96% 4.06 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 97% 3.15 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 99% 1.44 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 20°C / 21°C 100% 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 25°C 84% 3.85 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 74% 4.81 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 79% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 84% 2.14 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 71% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 90% 1.03 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 93% 0.69 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 89% 0.86 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 89% 1.1 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 85% 1.1 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 86% 1.09 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 79% 0.72 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 93% 0.55 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 90% 1.07 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 96% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 81% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 71% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 76% 2.8 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 61% 2.5 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 70% 2.17 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 54% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 68% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 20°C / 22°C 98% 2 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa vừa 19°C / 23°C 81% 1.43 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 18°C / 28°C 54% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 19°C / 27°C 55% 1.25 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 83% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 91% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 65% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 87% 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột Huyện Buôn Đôn Huyện Cư Kuin Huyện Cư M'gar Huyện Ea H'leo Huyện Ea Kar Huyện Ea Súp Huyện Krông A Na Huyện Krông Bông Huyện Krông Búk Huyện Krông Năng Huyện Krông Pắc Huyện Lắk Huyện M'Đrắk Thị xã Buôn Hồ

Thời tiết Đắk Nông

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 22:21 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 20°C 99% 6.336 km/giờ
03:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 99% 7.74 km/giờ
06:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 99% 9.18 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 98% 12.204 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 13.608 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 14.508 km/giờ
18:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 16.992 km/giờ
21:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 97% 18.432 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 9.18 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 12.204 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 13.608 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 14.508 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 16.992 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 18.432 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông ngày mai

Cập nhật lúc 23:24 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 98% 4.72 km/giờ
04:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 20°C 97% 5.12 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 97% 4.98 km/giờ
10:00 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 94% 4.67 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 96% 4.06 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 97% 3.15 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 99% 1.44 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa vừa 20°C / 21°C 100% 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:24 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 25°C 84% 3.85 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 74% 4.81 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 79% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 84% 2.14 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 71% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 90% 1.03 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 93% 0.69 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 89% 0.86 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 89% 1.1 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 85% 1.1 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 86% 1.09 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 79% 0.72 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 93% 0.55 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 90% 1.07 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 96% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 81% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 71% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 76% 2.8 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 61% 2.5 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 70% 2.17 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 54% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 68% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 20°C / 22°C 98% 2 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa vừa 19°C / 23°C 81% 1.43 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 18°C / 28°C 54% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 19°C / 27°C 55% 1.25 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 83% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 91% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 19°C / 26°C 65% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 87% 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Nghĩa Huyện Cư Jút Huyện Đăk Glong Huyện Đắk Mil Huyện Đắk R'Lấp Huyện Đắk Song Huyện Krông Nô Huyện Tuy Đức

Thời tiết Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Lâm Ðồng hôm nay

Cập nhật lúc 23:24 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 26/09 Trời âm u 19°C 95% 6.336 km/giờ
03:00 - 26/09 Trời âm u 20°C 92% 7.236 km/giờ
06:00 - 26/09 Trời âm u 22°C 80% 9.756 km/giờ
09:00 - 26/09 Mưa nhẹ 22°C 84% 8.928 km/giờ
12:00 - 26/09 Mưa nhẹ 21°C 90% 8.388 km/giờ
15:00 - 26/09 Mưa nhẹ 20°C 88% 10.692 km/giờ
18:00 - 26/09 Trời âm u 21°C 86% 11.628 km/giờ
21:00 - 26/09 Trời âm u 20°C 89% 10.944 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 00:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 03:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 06:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 09:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 8.928 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 12:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 15:00 ngày 26/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 10.692 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 18:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 11.628 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 21:00 ngày 26/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.944 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng ngày mai

Cập nhật lúc 22:22 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 27/09 Nhiều mây 21°C / 21°C 86% 3.23 km/giờ
04:00 - 27/09 Nhiều mây 20°C / 20°C 89% 3.04 km/giờ
07:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 90% 2.71 km/giờ
10:00 - 27/09 Nhiều mây 22°C / 23°C 80% 2.79 km/giờ
13:00 - 27/09 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 67% 3.79 km/giờ
16:00 - 27/09 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 86% 1.93 km/giờ
19:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 96% 0.44 km/giờ
22:00 - 27/09 Mưa nhẹ 20°C / 20°C 98% 0.47 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 01:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 04:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 07:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 10:00 ngày 27/09, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 13:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 16:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 19:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 22:00 ngày 27/09, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.47 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:22 - 26/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 22°C 89% 6.1 km/giờ
Thứ 4 - 28/09 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 78% 6.28 km/giờ
Thứ 5 - 29/09 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 86% 5.94 km/giờ
Thứ 6 - 30/09 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 80% 4.64 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 75% 2.52 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 83% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 92% 1.04 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 88% 1.77 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 83% 1.77 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 84% 1.35 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 79% 1.13 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 76% 1.21 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 82% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 78% 1.1 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 88% 1.56 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 88% 1.78 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 77% 3.02 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 78% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 64% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 73% 2.49 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 64% 2.34 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 20°C / 26°C 68% 2.7 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa vừa 20°C / 22°C 92% 3.48 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa vừa 19°C / 20°C 92% 3.48 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 74% 1.77 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 69% 2.34 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 19°C / 22°C 86% 3.32 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 19°C / 21°C 91% 3.97 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 72% 3.88 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 77% 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.1 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 28/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 29/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 30/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 22°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.18 km/giờ

Dự báo thời tiết Bảo Lộc Đà Lạt Huyện Bảo Lâm Huyện Cát Tiên Huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Tẻh Huyện Đam Rông Huyện Di Linh Huyện Đơn Dương Huyện Đức Trọng Huyện Lạc Dương Huyện Lâm Hà

Video clip

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 27/9: siêu bão noru ảnh hưởng tới đất liền, gây mưa to ở miền trung | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất trưa 26/9 thời tiết chiều nay miền bắc mưa nắng đan xen,miền trung mưa lớn

Video

Dự báo thời tiết tối nay 26/9: ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh miền trung có mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết 26-9: dự báo đường đi của bão số 4; miền trung có nơi mưa trên 400mm/đợt

Video

Dự báo thời tiết ngày 26/09: trung bộ mưa lớn do ảnh hưởng của bão noru | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 24/9: miền bắc có mưa dông, gió giật mạnh | antv

Video

Tin khẩn bão số 4: sáng 28/9 bão noru đổ bộ miền trung, sức gió giật cấp 14 | skđs

Video

Siêu bão noru đổ bộ miền trung: tâm đi vào quảng nam, càn quét 4 giờ đất liền quảng ngãi-huế | skđs

Video

Dự báo thời tiết 24/09/2022: mưa lớn dội xuống miền trung, có nơi trên 400mm | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 26/09/2022 | tin mới nhất siêu bão noru, đổ bộ đất liền khi nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết 23/9: miền bắc và trung bộ tiếp diễn mưa tầm tã

Video

Tin bão số 4: bão sẽ hình thành trong vài ngày tới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến miền trung | skđs

Video

Bão noru di chuyển cực nhanh ở biển đông, hướng về miền trung với sức gió giật cấp 13 | skđs

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 24/9: miền bắc trời nhiều mây, cục bộ có mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 25/09: miền bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to và dông | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 24/9: miền bắc cục bộ có mưa to và dông | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 25/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Thời tiết 24/9: hà nội ngày nắng nhẹ, đêm có mưa rào và dông | skđs

Video

Thời tiết 26/9: khi nào bão số 4 đổ bộ miền trung? | toàn tỉnh quảng ngãi tập trung ứng phó bão số 4

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 24/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 24/9. thời tiết đêm nay: miền bắc và nhiều vùng trên cả nước mưa dông

Video

Thời tiết 3 ngày tới (20/12 đến 22/12): miền trung vẫn có mưa do tác động của không khí lạnh | vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và mai ngày 24/09: bão noru chuẩn bị tiến về đất liền gây mưa lớn | antv

Video

Thời tiết 3 ngày tới (24/09 đến 23609):trung bộ vẫn có mưa dông | vtc14

Video

Thời tiết hôm nay 25/09/2022:bắc bộ có mưa dông diện rộng | vtc14

Video

Bản tin dự báo thời tiết đêm 24/09, ngày 25/09/2022

Video

Thời tiết 3 ngày tới (25/09 đến 27/09):trung bộ vẫn có mưa dông | vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 21/09/2022: mưa dông trở lại toàn bắc bộ, cảnh báo lốc sét | vtc16

Video

Dự báo thời tiết mới nhất trưa 24/9thời tiết đêm nay miền bắc miền trung mưa lớn trước thềm bão mạnh

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 08/09/2022 | miền trung mưa to đến rất to | vtc16

Video

Cập nhật tình hình siêu bão noru đang đi nhanh, miền trung sẵn sàng sơ tán hơn 868.000 người | tv24h

Video

Thời tiết 19/07/2022 | miền bắc, miền trung nắng như đổ lửa trước khi hứng mưa lớn | vtc16

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 24/9 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Thời tiết 12h 02/06/2019: các tỉnh miền trung bước vào giao đoạn tăng nhiệt | vtc14

Video

Bão noru giật cấp 14 hướng về miền trung, đang tiếp tục mạnh thêm

Video

Thời tiết hôm nay 22/09/2022: bắc bộ và bắc trung bộ mưa to đến rất to | vtc14

Video

Thời tiết 12h 02/03/2019: miền trung trời nắng, nhiệt độ trưa, chiều ở mức từ 28 – 31 độ | vtc14

Video

Thời tiết cuối ngày 19/06/2019: miền trung nắng nóng, kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh|vtc14

Video

Dự báo thời tiết 15/08/2022: miền bắc và miền trung hết mưa, ngày nắng ráo | vtc16

Video

Bản tin sáng ngày 24-9-2022 | tin tức thời sự mới nhất hôm nay

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 22/09/2022: mưa dông trải dài khắp 3 miền | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 06/04: miền trung cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất | antv

Video

Thời tiết 6h 18/07/2019: miền trung tiếp tục nắng nóng | vtc14

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 23/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết ngày 24/9: trung bộ, tây nguyên, nam bộ mưa lớn kéo dài | vtc now

Video

Dự báo thời tiết tối nay 23/9: bắc bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 02/09: miền bắc mưa giảm, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Video

Dự báo thời tiết: bắc bộ đón mưa lớn do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn xuống | skđs

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/9: hà nội nhiều mây, mưa to và dông rải rác | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 20/09: miền bắc đêm mưa dông ngày nắng nóng | antv

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Ngày Mai Ở Lâm Đồng
 • Thời Tiết Sài Gòn Ngày Mai
 • Dự Báo Thời Tiết Sài Gòn Chiều Nay
 • Thời Tiết Sài Gòn Quận 10
 • Thời Tiết Sài Gòn Trở Lạnh
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Đạ Tẻh Lâm Đồng
 • Dự Báo Thời Tiết Tỉnh Lâm Đồng 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Quỳnh Nhai Sơn La Ngày Mai
 • Thời Tiết Sơn La Lai Châu
 • Dự Báo Thời Tiết Sơn La Theo Giờ
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Sài Gòn Giao Thừa
 • Thời Tiết Sài Gòn Gò Vấp
 • Thời Tiết Sài Gòn Sáng Mai
 • Thời Tiết Sài Gòn Trở Lạnh
 • Thời Tiết Sài Gòn Se Lạnh
 • Thời Tiết Sài Gòn Lúc Này
 • Thời Tiết Sài Gòn Theo Giờ
 • Thời Tiết Sài Gòn Trong 3 Ngày Tới
 • Đặc Điểm Thời Tiết Sài Gòn
 • Thời Gian Tiết Học Đại Học Sài Gòn
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Tân Châu Di Linh Lâm Đồng trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top