Xem Nhiều 5/2022 # Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Duy Xuyên, Quảng Nam # Top Trend

Xem 13,068

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Duy Xuyên, Quảng Nam mới nhất ngày 28/05/2022 trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,068 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Giá Thuê Xe Hợp Đồng Du Lịch 7 Chỗ Sài Gòn Đi Duyên Hải
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Bắc
 • Tour Du Lịch Đà Bắc Hòa Bình 2 Ngày 1 Đêm Giá Rẻ
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Lạt 2 Ngày 1 Đêm Cực Chi Tiết!
 • Tour Đà Lạt 2 Ngày 1 Đêm 2022 ” Siêu Hot ” Và Ưu Đãi Giảm Đến 50%
 • Ngày đăng: 10/06/2014, 10:09

  tìm hiểu về thực trạng phát triển du lịch huyện Duy Xuyên, Quảng Nam và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tại đó. Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam A. PHN M U 1. Lý do chn ti ụng Nam hin nay ang l khu vc din ra nhng hot ng sụi ng. Trong ú, Vit Nam do c im v a lý, lch s, kinh t v s giao lu quc t l iu kin thun li ho nhp vi tro lu phỏt trin du lch ca khu vc. Thi c cho du lch Vit Nam phỏt trin ngy cng c th hin rừ nột vi chớnh sỏch m ca ca ng v nh nc ta. c bit, t khi gia nhp ASEAN mi giao lu trong khu vc ngy cng m rng v nay chớnh thc tr thnh thnh viờn ca WTO – mt sõn chi nng ng y th thỏch. Thc t cho thy, mi quan tõm ca khỏch du lch i vi Vit Nam trc ht l quan tõm n mt t nc cú nhiu sn phm du lch vn hoỏ c ỏo. Ngoi mt ngun ti nguyờn thiờn nhiờn a dng gm: bói bin, hang ng, nc khoỏng, o, sinh vt, cnh quan thiờn nhiờn c ỏo, in hỡnhVit Nam cũn cú mt ngun ti nguyờn nhõn vn a dng, c sc: Cỏc di tớch lch s, ngh thut, kin trỳc, nhng phong tc tp quỏn, truyn thng vn hoỏ cỏc dõn tc thiu s c bit, Vit Nam l ngó t giao lu ca 2 nn vn hoỏ n Trung ó li nhng di sn quý giỏ luụn luụn l s hp dn du khỏch thp phng. L mt tnh duyờn hi nm trung tõm min Trung vi nhng yu t thun li phỏt trin du lch, Qung Nam nm trong vựng du lch trng im ca t nc. Phn ln khỏch n Qung Nam u n Hi An v M Sn hai sn phm du lch vn hoỏ chớnh ca Qung Nam v c nc. Trong mi quan h ú, Duy Xuyờn cú c hi rt ln phỏt trin du lch a phng. Cựng vi Hu – Nng – Hi An – M Sn ó to ra vựng du lch vn hoỏ c ỏo. Ngoi M Sn, Tr KiuDuy Xuyờn vi con sụng Thu Bn th mng y s tớch: Tuyn giao thụng gia Duy Xuyờn – Hi An, Duy Xuyờn – i Lc, Duy Xuyờn – in Bn hoc theo tuyn ũ dc vi Ca i – Giao Thu – Tuy Trang 1 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Phc – i Bỡnh – Hũn Km ỏ Dngs m ra nhiu c hi phỏt trin du lch Duy Xuyờn. Tuy nhiờn, du lch Duy Xuyờn vn cũn nhiu tn ti trong cụng tỏc qun lý, t chc, c s h tng k thutVỡ vy, cn cú nhng ti nghiờn cu v du lch Duy Xuyờn v xõy dng nhng gii phỏp hp lý phỏt trin tng xng vi tim nng. L mt ngi con trờn quờ hng x Qung v l mt sinh viờn ngnh Vn hoỏ Du lch, trong tng lai s l nhng ngi m nhn cụng tỏc nghiờn cu vn hoỏ du lch. Vỡ vy, tụi luụn mong mun tỡm tũi hc hi, trao di tri thc v em nhng kin thc ngnh ó hc gúp phn nh bộ vo xõy dng quờ hng giu p. ú chớnh l lý do tụi chn ti ny: Thc trng v gii phỏp phỏt trin du lch Duy Xuyờn tnh Qung Nam. 2. Mc tiờu ca ti – Gúp phn thc hin cỏc mc tiờu m tnh Qung Nam v huyn Duy Xuyờn ó ra phỏt trin du lch. V mong mun phỏt trin du lch Duy Xuyờn vi tc tng trng nhanh, tr thnh ngnh kinh t mi nhn ca a phng – Gúp phn gii quyt lao ng d tha – Xúi úi gim nghốo – Phỏt trin du lch Duy Xuyờn tng xng vi tim nng. 3. Lch s nghiờn cu Trong nhiu nm qua, ó cú rt nhiu hc gi nghiờn cu v Duy Xuyờn. iu ú ó c th hin trongnhng trang sỏch, bỏo, tp chớ, s kinnh trong sỏch Di tớch v danh thng Qung Nam, Non nc Vit Nam, Qung Nam th v lc mi, S tht v huyn thoi v thỏp Chm, hoc trong cỏc tp chớ ca S vn hoỏ thụng tin Qung Nam, trong cỏc ỏn, quy hoch ca tnh v huyn. Hu ht cỏc tỏc phm ú ó c nghiờn cu k lng v cú nhng úng gúp to ln cho du lch Duy Xuyờn. Nhng vi tụi thỡ thi gian thc tp cú gii hn Trang 2 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam (6 tun) nờn vic nghiờn cu cũn nhiu hn ch. Do vy, ti cha th gi l hon ho c. 4. im mi ca ti ti ny ó ỏnh giỏ c tim nng du lch v xõy dng c h thng gii phỏp nhm a du lch Duy Xuyờn phỏt trin tng xng vi tim nng. 4. i tng v gii hn nghiờn cu ti tp trung nghiờn cu v tim nng ti nguyờn du lch v t ú xõy dng nhng gii phỏp phỏt trin du lch Duy Xuyờn. Vỡ vy, ti c gii hn trong phm vi huyn Duy Xuyờn 5. Phng phỏp nghiờn cu – Thu thp v tng hp ti liu – Thc a – in gió – Thng kờ 6. B cc A. Phn m u B. Phn ni dung Gm 3 chng: Chng 1: C s lý lun ca vic ỏnh giỏ v xõy dng gii phỏp phỏt trin du lch huyn Duy Xuyờn tnh Qung Nam Chng 2: Thc trng phỏt trin du lch huyn Duy Xuyờn Chng 3: Mt s gii phỏp phỏt trin du lch huyn duy Xuyờn C. Phn kt lun v kin ngh Trang 3 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam B. PHN NI DUNG Chng 1: C S Lí LUN CA VIC NH GI V XY DNG GII PHP I. Mt s khỏi nim v du lch 1. Khỏi nim v du lch Du lch l mt dng hot ng ca dõn c trong thi gian ri, liờn quan vi s di chuyn v lu li tm thi bờn ngoi ni c trỳ thng xuyờn nhm mc ớch ngh ngi, cha bnh, tham quan, tỡm hiu trong mt khong thi gian nht nh. 2. Cỏc khỏi nim cú liờn quan n du lch – Du lch vn hoỏ l hỡnh thc du lch da vo bn sc vn hoỏ dõn tc vi s tham gia ca cng ng nhm bo tn v phỏt huy cỏc giỏ tr vn hoỏ truyn thng. – Du lch bn vng l s phỏt trin du lch ỏp ng c cỏc nhu cu hin ti m khụng lm tn hi n kh nng ỏp ng nhu cu v du lch ca tng lai. – Ti nguyờn du lch l cnh quan thiờn nhiờn, yu t t nhiờn, di tớch lch s vn hoỏ, cụng trỡnh lao ng sỏng to ca con ngi v cỏc giỏ tr nhõn vn khỏc cú th c s dng nhm ỏp ng nhu cu du lch, im du lch, tuyn du lch, ụ th du lch – Khỏch du lch l ngi i du lch hoc kt hp i du lch, tr trng hp i hc, lm vic hoc hnh ngh nhn thu nhp ni n. Ngoi ra cũn cú nhiu khỏi nim khỏc: du lch sinh thỏi, mụi trng du lch, xỳc tin du lch, hot ng du lch II. c im ca hot ng du lch 1. c im v du khỏch Du khỏch tham gia vo hot ng du lch gm: khỏch ni a v khỏch quc t. Trong ú khỏch quc t n nh nhiu quc tch khỏc nhau. Khỏch du lch tham gia vo hot ng du lch vi nhiu mc ớch khỏc nhau: tham quan, ngh dng, nghiờn cu vi thi gian lu trỳ khỏc nhau. Trang 4 Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch huyÖn Duy Xuyªn tØnh Qu¶ng Nam 2. Tính thời vụ Thời vụ du lịch là sự dao động lặp đi lặp lại hằng năm của “cung” “cầu” trong du lịch, dưới tác động của một số nhân tố xác định. Trong thực tế thời vụ du lịch của một trung tâm, một đất nước nào đó, là tập hợp hàng loạt các biến động theo mùa của cung cầu, cũng như sự tác động tương thổ của chúng trong tiêu dùng du lịch. Thời vụ trong du lịch là một hiện tượng phổ biến khách quan. Nó tồn tại ở tất cả các nước các vùng có hoạt động du lịch. Ở các nước khác nhau, vùng khách nhau có thể có một hoặc nhiều thời vụ du lịch tuỳ thuộc vào các thể loại du lịch phát triển ở đó. Thời gian cường độ của thời vụ du lịch có sự khác biệt phụ thuộc vào từng loại khách du lịch. Ví dụ: Các trung tâm dành cho du lịch thanh niên thường có mùa ngắn hơn cường độ mạnh hơn các trung tâm đón khách cao tuổi trung niên. Thời gian cường độ của các mùa du lịch có sự khác biệt phụ thuộc vào mực độ khai thác tài nguyên du lịch điều kiện đón tiếp, phục vụ khách du lịch. Ví dụ: Ở các nơi có các công trình kiên cố như khách sạn, khu điều dưỡng… thì mùa du lịch kéo dài cường độ mùa du lịch chính không chênh lệch quá cao so với thời gian còn lại ngược lại. Thời gian cường độ của thời vụ du lịch có sự khác biệt theo từng loại hình du lịch. Ví dụ: Du lịch nghỉ biển có thời gian ngắn hơn cường độ cao hơn nhiều so với du lịch chữa bệnh. Thời gian cường độ của thời vụ du lịch có sự khác biệt tuỳ thuộc vào điều kiện phát triển của từng quốc gia, từng vùng. Cường độ của thời vụ du lịch không bằng nhau theo chu kỳ kinh doanh (hay là các tháng khác nhau). Trang 5 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam 3. c im ti nguyờn du lch Khi lng cỏc ngun ti nguyờn v din tớch phõn b cỏc ngun ti nguyờn l c s cn thit xỏc nh kh nng khai thỏc v tim nng ca h thng lónh th ngh ngi, du lch. Thi gian cú th khai thỏc (nh thi k khớ hu thớch hp, mựa tm, th nm ca lp tuyt ph n nh) xỏc nh tớnh mựa ca du lch, nhp iu dũng khỏch. Tớnh bt bin v mt lónh th ca a s cỏc loi ti nguyờn to nờn lc hỳt c s h tng v dũng du lch ti tp trung cỏc loi ti nguyờn ú. Vn u t tng i thp v giỏ thnh sn xut khụng cao cho phộp xõy dng tng i nhanh chúng c s h tng v mang li hiu qu kinh t xó hi cng nh kh nng s dng c lp tng loi ti nguyờn. Kh nng s dng nhiu ln ti nguyờn du lch nu tuõn theo cỏc quy nh v s dng t nhiờn mt cỏch hp lớ, thc hin cỏc bin phỏp bo v chung. Ngoi ra, ti nguyờn du lch cũn cú nhiu c im khỏc: tớnh hp dn, tớnh khụng th di chuyn, tớnh vn hoỏ III. Cỏc nhõn t tỏc ng n du lch 1. Dõn c v lao ng Dõn c l lc lng sn xut quan trng ca xó hi. Cựng vi hot ng lao ng, dõn c cũn cú nhu cu ngh ngi v du lch. S lng ngi lao ng v hc sinh tng lờn s tham gia vo cỏc loi hỡnh du lch khỏc nhau. S lng ngi lao ng trong hot ng sn xut v dch v ngy cng ụng gn lin trc tip vi kinh doanh du lch. Vic nm vng s dõn, thnh phn dõn tục, c im nhõn khu, cu trỳc s phõn b v mt dõn c cú ý ngha rt ln i vi phỏt trin du lch. S tp trung dõn c v tng dõn s cú nh hng n s phỏt trin du lch. 2. S phỏt trin ca nn sn xut xó hi v cỏc ngnh kinh t khỏc S phtỏ trin ca nn sn xut xó hi cú tm quan trng hng u lm xut hin nhu cu du lch v bin nhu cu ca con ngi thnh hin thc. Khụng th núi Trang 6 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam ti nhu cu hoc hot ng du lch xó hi nu lc lng sn xut xó hi cũn tỡnh trng thp kộm. S phỏt trin ca nn sn xut xó hi v cỏc ngnh kinh t khỏc l tin , c s thỳc y du lch phỏt trin. 3. Nhu cu ngh ngi du lch Nhu cu ngh ngi du lch v s thay i ca nú theo thi gian v khụng gian tr thnh mt trong nhng nhõn t quan trng nh hng n quỏ trỡnh ra i v phỏt trin du lch. S hot ng mang tớnh cht xó hi ca cỏ nhõn trong thi gian ri c quyt nh bi nhu cu v nhng nh hng cú giỏ tr, nhu cu ngh ngi l hỡnh thc th hin v gii quyt mõu thun gia ch th vi mụi trng bờn ngoi, gia iu kin sng hin cú vi iu kin sng cn cú thụng qua cỏc dng ngh ngi khỏc nhau. 4. Cỏch mng khoa hc k thut Cỏch mng khoa hc k thut, cụng nghip hoỏ v t ng hoỏ quỏ trỡnh sn xut liờn quan cht ch vi nhau. Chỳng l nhng nhõn t trc tip lm ny sinh du cu du lch v hot ng du lch. Hay núi cỏch khỏc, cỏch mng khoa hc k thut ng thi l nhõn t y mnh phỏt trin du lch. Cụng nghip du lch chc chn khụng phỏt trin mnh nu thiu s h tr ca cỏch mng khoa hc k thut v quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ. L tin nõng cao thu nhp ca ngi lao ng, tng thờm kh nng thc t tham gia hot ng ngh ngi du lch hon thin c cu h tng v to cho du lch cú bc phỏt trin mi, vng chc hn 5. ụ th hoỏ L kt qu quỏ s phỏt trin lc lng sn xut ụ th hoỏ nh nhõn t phỏt minh gúp phn y mnh nhu cu du lch. ụ th hoỏ to nờn mt li sng c bit – li sng thnh th ng thi hỡnh thnh cỏc thnh ph ln, cm thnh ph. Trang 7 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam ụ th hoỏ cú nhng úng gúp to ln trong ci thin i sng cho nhõn dõn v phng tin vt cht v vn hoỏ, thay i tõm lớ v hnh vi ca con ngi. 6. iu kin sng iu kin sng ca nhõn dõn l nhõn t quan trng phỏt trin du lch. Nú hỡnh thnh nh vo vic tng thu nhp thc t v ci thin iu kin sinh hot, nõng cao khu phn n ung, phỏt trin y mng li y t, vn hoỏ, giỏo dc Du lch ch cú th phỏt trin khi mc sng ca con ngi t n trỡnh nht nh v cỏc iu kin sng khỏc liờn tc c ci thin. 7. Thi gian nhn ri Du lch trong nc v quc t khụng th phỏt trin c nu con ngi thiu thi gian nhn ri. Nú thc s tr thnh mt trong nhng nhõn t quan trng thỳc y hot ng du lch. Ngun quan trng lm tng thi gian ri l gim di ca tun lm vic v gim thi gian ca cụng vic ni tr. y mnh phỏt trin du lch trong nc iu kin quan trng c bit l cú nhiu thi gian ri vo cui tun. Cú th coi õy l nhõn t thun li nht phỏt trin loi hỡnh du lch di ngy. 8. Cỏc nhõn t chớnh tr L iu kin c bit quan trng cú tỏc dng thỳc y v kỡm hóm s phỏt trin du lch trong nc v quc t. Khụng phi ngu nhiờn m nm 1967 c cụng b l nm du lch quc t di khu hiu du lch l giy thụng hnh ca ho bỡnh. Du lch ch xut hin v phỏt trin trong iu kin ho bỡnh v quan h hu ngh. Ho bỡnh l ũn by y mnh hot ng du lch. Ngc li, du lch cú tỏc dng tr li n vic cựng tn ti ho bỡnh. Thụng qua du lch quc t con ngi th hin nguyn vng núng bng ca mỡnh l c sng, lao ng trong ho bỡnh v hu ngh. Trang 8 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Vớ d: Thỏi Lan du lch phỏt trin mnh nhng do khng b vỡ vy khỏch du lch khụng dỏm n hoc chin tranh Irc Cũn Vit Nam do tỡnh hỡnh chớnh tr n nh, khỏch n du lch ngy cng nhiu. Vit Nam c xem l im n an ton nht. Ngoi ra cũn rt nhiu nhõn t tỏc ng n du lch nh: v trớ a lớ, khớ hu, cỏc cụng ty t chc hot ng du lch, cỏc chớnh sỏch, ti nguyờn du lch, c s vt cht, ngun nhõn lc Trang 9 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Chng 2: THC TRNG PHT TRIN DU LCH DUY XUYấN TNH QUNG NAM I. Tỡnh hỡnh phỏt trin du lch t 2002 n 2007 1. Kt qu hot ng phỏt trin du lch trong thi gian qua T T Ch tiờu V T 2002 2003 2004 2005 2006 2007 01 Tc tng % 14,22 13,51 15,13 8,71 19,60 02 C cu ngnh du lch trong nn kinh t % 0,70 0,77 1,32 1,27 1,47 03 Ngun vn u t tớnh n nm Ton xó hi T ng 220,00 Nh nc T ng 201,62 5 04 Lt khỏch M Sn + Khu du lch ST Duy Sn Lt 91.00 0 103.94 7 117.99 2 135.842 147.68 2 176.63 0 05 Khỏch quc t Lt 61.80 0 51.992 66.034 82.461 89.496 113.58 7 06 S phũng (nh ngh, nh tr) Phũ ng 13 17 26 35 51 07 Lao ng liờn quan n du lch Ng i 08 Lao ng trc tip trong ngnh du lch Ng i 60 72 100 130 150 09 Tng s d ỏn u t n 2007 D ỏn 15 2. Cỏc loi hỡnh du lch trờn a bn Huyn Duy Xuyờn tranh th mi ngun lc, tng bc u t xõy dng v phỏt trin a dng cỏc loi hỡnh du lch: Trang 10 […].. .Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng NamDu lch di sn di tớch vn hoỏ nh: Di sn vn hoỏ th gii M Sn, cm di tớch: Lng b on Quý Phi, lng b Mc Th Giai, lng b Chiờm Sn, chựa Vua xó Duy Trinh, Kinh ụ Tr Kiu – Bo tng Chm, Nh th Ng Xó Tr Kiu xó Duy Sn, lng b Thu Bn xó Duy Tõn v cỏc di tớch chin tranh – Du lich sinh thỏi: Khu du lch sinh thỏi Duy Sn, du lch sinh… gn khu du lch c bit Duy Ngha v Hi An nờn trong quy hoch ny khụng t vn phỏt trin c s lu trỳ, m ch b trớ cỏc nh ngh, cỏc tin nghi sinh hot Núi cỏch khỏc, khu du lch ngh dng vựng ụng Duy Xuyờn l khu vc nh hng ca khu du lch ngh dng Hi An Trang 25 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Cỏch huyn l Duy Xuyờn 6 km l thu in Duy Sn II hin nay ó thu hỳt mt lng khỏch du lch… sụng Thu Bn, bói tm Duy Hi, vựng sụng nc Tr Nhiờu Trang 21 huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Chng 3: MT S GII PHP PHT TRIN DU LCH HUYN DUY XUYấN TNH QUNG NAM I C s xõy dng gii phỏp – Lut du lch Vit Nam c Quc hi thụng qua thỏng 6 nm 2005 – ỏn Phng hng v gii phỏp y mnh phỏt trin du lch khu vc min trung Tõy nguyờn s 194/2005/Q-TTg c chớnh ph phờ duyt ngy 13 thỏng… Thch Bn (18,689 t ng), nh trng by Chm (3,6 t ng) ó quy hoch chi tit Khu du lch M Sn – Thch Bn v khu du lch sinh thỏi Duy Sn Quy hoch chi tit cỏc lng ngh cú gn vi du lch: Dt vi t la Mó Chõu TT Nam Phc, Dõu tm t Trang 11 huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam ụng Yờn xó Duy Trinh; Dt chiu An Phc xó Duy Phc Trong ú lng ngh Mó Chõu ó c u t xõy dng h thng ng giao thụng vi… trin du lch huyn nh Trang 14 huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam 7 Cụng tỏc qun lớ nh nc v du lch, nhng vn cũn tn ti trong phỏt trin du lch Nm 2005, thnh lp Phũng Cụng nghip – Thng mi Du lch nhm tng cng nng lc qun lớ nh nc v du lch trờn a bn huyn – Lp ỏn phỏt trin du lch huyn Duy Xuyờn giai on 2003-2015 nhm ỏnh giỏ thc trng v t ra mc tiờu, gii phỏp phỏt trin du. .. Lng quờ – Du thuyn (ũi hi trỡnh t chc cao) 7 Khỏch tu Nng – Tham quan M Ch yu l hng lu bin Sn, Tr Kiu nim + dch v n – Lng ngh ung – Lng quờ Yờu cu lu trỳ t tri Nh ngh ti Duy Sn Nh trờn Lu trỳ ti Duy Sn hoc Hi An, Nng Lu ngh tm lỳc tra Bit th cao cp Khụng lu trỳ ti Duy Xuyờn 2 Gii phỏp phỏt trin cỏc tuyn im du lch Trang 27 huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Vic… Du lch sinh thỏi thiu tớnh bn vng, vnh ai cỏc khu du lch hin ang c trng cõy kinh t khai tỏc theo thi hn ngn, do ú nh hng n cnh quan mụi trng du lch khi khai thỏc, cỏc lng ngh gn vi du lch cha c tp trung trng cõy xanh theo ỳng ngha lng quờ, mc ụ th hoỏ cao Trang 15 huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam – Cha kt ni c gia du lch di tớch vn hoỏ, du lch lng ngh v du. .. Trang 12 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam – BQL di tớch v du lch M Sn ó xõy dng c sn phm du lch cú cht lng nh Mỳa Chm ti khu di tớch M Sn, cỏc doanh nghip ang xõy dng cỏc sn phm du lch ca mỡnh nhng cha thu hỳt c du khỏch 5 Cụng tỏc tuyờn truyn qung bỏ, xỳc tin du lch – Vi nhiu hỡnh thc tuyờn truyn khỏc nhau: bỏo, i, in sỏch, tp gp, hi tho, tham gia hi ch, Duy Xuyờn… dt mỏy Vit Nam c tin hoỏ t mỏy dt bng tay tr thnh mỏy dt nh bõy gi l nh s sỏng kin ca cỏc ngh nhõn ca Trang 19 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam lng dt Duy Trinh Ngi cú cụng trong s phỏt minh ny l c Cu Dim, hin nay lng ngh Duy Trinh ó xõy dng n rt ln ti xó tng nh n v ngh nhõn ca lng ngh ni ting ny Tuy dt mỏy em li hiu qu kinh t cao nhng phỏt trin du lch ta cn… Trang 23 Thực trạng giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam – y mnh cụng tỏc tuyờn truyn qung cỏo trờn mi phng tin thụng tin i chỳng v cỏc th trng gi khỏch: Hi An, Nng, Hu, Tp H Chớ Minh, Nha Trang, H Ni b Tham quan lng quờ Qung Nam, hn õu ht cỏc lng quờ Duy Xuyờn cũn gi sau lu tre lng rt nhiu du n, li sng cng ng ca nn vn hoỏ Vit Nam õy l mt trong nhng trng im hp dn du khỏch . cao tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển du lịch huyện nhà. Trang 14 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam 7. Cụng tỏc qun lớ nh nc v du lch, nhng. ngun nhõn lc Trang 9 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Chng 2: THC TRNG PHT TRIN DU LCH DUY XUYấN TNH QUNG NAM I. Tỡnh hỡnh phỏt trin du lch t 2002 n 2007 1 cao. Trang 15 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam – Cha kt ni c gia du lch di tớch vn hoỏ, du lch lng ngh v du lch sinh thỏi. Cỏc nh u t v lnh vc du lch n vi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ A Đến Z Những Điều Cần Biết Khi Du Lịch Dubai
 • Cẩm Nang Du Lịch Dubai Từ A Đến Z
 • Kinh Nghiệm Xin Visa Du Lịch Dubai Tự Túc 2022
 • Bỏ Túi Kinh Nghiệm Du Lịch Dubai Tự Túc Tiết Kiệm Chi Phí Nhất
 • Tour Du Lịch Dubai Trọn Gói
 • Bạn đang xem bài viết Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Duy Xuyên, Quảng Nam trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100