Triển Khai Đề Án Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Ninh Bình

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Cuối: Du Lịch Đà Nẵng
 • Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Việt Nam: Rõ Định Hướng, Rõ Hiệu Quả Lâu Dài
 • Quảng Nam Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp
 • Chiến Lược Mới Cho Sự Phát Triển Của Du Lịch Quảng Ninh
 • Chiến Lược Marketing Của Vietravel
 • Ngày 12-2, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Đề án chiến lược phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030.

  Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã…

  Theo dự kiến, Đề án chiến lược phát triển du lịch đến năm 2022, tầm nhìn 2030 sẽ tập trung vào 8 nhóm vấn đề, đó là: Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch; nâng cấp phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh và cơ sở vật chất phục vụ du lịch; chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và vệ sinh môi trường; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; phát triển thị trường và quảng bá, xúc tiến du lịch; giáo dục cộng đồng về phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với những nội dung, giải pháp trong Đề án chiến lược phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Đóng góp xây dựng đề án, nhiều ý kiến cho rằng: Để thu hút du khách, tạo hình ảnh, thương hiệu của du lịch Ninh Bình, cần phải tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch; xây dựng nếp văn hóa, văn minh du lịch.

  Ngành Du lịch phải nâng cao năng lực quản lý, chất lượng sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực phục vụ du lịch, tích cực tuyên truyền, quảng bá, xây dựng nhiều tua, tuyến hấp dẫn, nâng cao năng lực lưu trú.

  Phát triển du lịch phải gắn với phát triển các dịch vụ du lịch, thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở các địa phương. Tạo điều kiện thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp làm du lịch.

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trung tâm dịch vụ tại thành phố Ninh Bình để sớm đưa vào hoạt động. Để du lịch phát triển bền vững phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; đồng thời các cấp, các ngành cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giáo dục ý thức cộng đồng về phát triển và bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ninh Bình là tỉnh có tiềm năng du lịch, với đa dạng các loại hình như du lịch sinh thái; du lịch hang động, du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, du lịch thể thao, nghỉ dưỡng…

  Khai thác và phát huy thế mạnh của du lịch, những năm qua, tỉnh đã ban hành Nghị quyết, quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch, đồng thời có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, đầu tư cho du lịch.

  Trong thực tế còn bộc lộ những hạn chế trong công tác quy hoạch, nhất là chưa dự báo chính xác các chỉ tiêu và nhu cầu phát triển chủ yếu của ngành du lịch Ninh Bình nên việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án phát triển du lịch đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030 là rất cần thiết.

  Để Đề án phù hợp với lộ trình phát triển của du lịch, có tính khả thi cao, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp tích cực đóng góp ý kiến xây dựng để sớm hoàn thiện Đề án.

  Thanh Thủy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Cần Thơ
 • Vai Trò Du Lịch Biển Trong Chiến Lược Biển Việt Nam
 • Cơ Sở Lý Luận Chung Về Chiến Lược Marketing Du Lịch
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Thái Lan An Toàn Dành Cho Phái Nữ
 • Blogger 9X Chia Sẻ Kinh Nghiệm Bỏ Túi Đi Du Lịch Thái Lan 5N4Đ
 • Ninh Bình: Triển Khai Đề Án Chiến Lược Phát Triển Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Việt Nam Đến 2030: Phú Quốc Là Trọng Tâm
 • Chiến Lược Đột Phá Cho Du Lịch Quảng Nam
 • Quảng Nam Định Vị Phát Triển Du Lịch Xanh, Mở Rộng Không Gian Điểm Đến
 • Sẵn Sàng Chiến Lược Phát Triển 10 Năm
 • Giúp Huế Trong Chiến Lược Phát Triển
 • Ngày 12/02 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Đề án chiến lược phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030.

  Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã…

  Theo dự kiến, Đề án chiến lược phát triển du lịch đến năm 2022, tầm nhìn 2030 sẽ tập trung vào 8 nhóm vấn đề, đó là: Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch; nâng cấp phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh và cơ sở vật chất phục vụ du lịch; chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và vệ sinh môi trường; chuẩn hoá và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; phát triển thị trường và quảng bá, xúc tiến du lịch; giáo dục cộng đồng về phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với những nội dung, giải pháp trong Đề án chiến lược phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Đóng góp xây dựng đề án, nhiều ý kiến cho rằng: Để thu hút du khách, tạo hình ảnh, thương hiệu của du lịch Ninh Bình, cần phải tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch; xây dựng nếp văn hoá, văn minh du lịch.

  Ngành Du lịch phải nâng cao năng lực quản lý, chất lượng sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực phục vụ du lịch, tích cực tuyên truyền, quảng bá, xây dựng nhiều tua, tuyến hấp dẫn, nâng cao năng lực lưu trú.

  Phát triển du lịch phải gắn với phát triển các dịch vụ du lịch, thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở các địa phương. Tạo điều kiện thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp làm du lịch.

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trung tâm dịch vụ tại thành phố Ninh Bình để sớm đưa vào hoạt động. Để du lịch phát triển bền vững phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; đồng thời các cấp, các ngành cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giáo dục ý thức cộng đồng về phát triển và bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ninh Bình là tỉnh có tiềm năng du lịch, với đa dạng các loại hình như du lịch sinh thái; du lịch hang động, du lịch văn hoá, tâm linh, lễ hội, du lịch thể thao, nghỉ dưỡng…

  Khai thác và phát huy thế mạnh của du lịch, những năm qua, tỉnh đã ban hành Nghị quyết, quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch, đồng thời có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, đầu tư cho du lịch.

  Trong thực tế còn bộc lộ những hạn chế trong công tác quy hoạch, nhất là chưa dự báo chính xác các chỉ tiêu và nhu cầu phát triển chủ yếu của ngành du lịch Ninh Bình nên việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án phát triển du lịch đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030 là rất cần thiết.

  Để Đề án phù hợp với lộ trình phát triển của du lịch, có tính khả thi cao, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp tích cực đóng góp ý kiến xây dựng để sớm hoàn thiện Đề án.

  Theo NB

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Chủ ” Cần Biết ” Văn Bản Du Lịch
 • Cần Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Gắn Với Nông Nghiệp Bền Vững
 • Cơ Hội Để Du Lịch Huế Có Những Phát Triển Mới
 • Du Lịch Huế Cần Thêm Sản Phẩm Đột Phá
 • Ra Mắt Hội Đồng Tư Vấn Du Lịch Giúp Huế Trong Chiến Lược Phát Triển
 • Chiến Lược Mới Cho Sự Phát Triển Của Du Lịch Quảng Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Chiến Lược Marketing Của Vietravel
 • Kinh Nghiệm Phát Triển Du Lịch Của Thái Lan Và Một Số Gợi Ý Đối Với Việt Nam
 • An Giang Phát Triển Du Lịch Trở Thành Điểm Đến Hấp Dẫn
 • Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư Phát Triển Du Lịch
 • Một Số Vấn Đề Trong Phát Triển Du Lịch Bền Vững Đảo Phú Quốc, Kiên Giang
 • (Xây dưng) – Không chỉ nổi tiếng với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long hay những đền chùa vốn đã quen thuộc với du khách, Quảng Ninh vẫn còn rất nhiều kho báu đang chìm trong quên lãng. Khi được đánh thức, đây sẽ là những động lực tăng trưởng mới của vùng di sản.

  Con đường tất yếu để có “nền kinh tế mạnh”

  Là vùng đất có sự đa dạng văn hóa gắn với 22 dân tộc, chiếm gần một nửa trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và trên 600 thắng cảnh, di tích lịch sử, Quảng Ninh được ví như một “Việt Nam thu nhỏ”. Bởi thế, khi vùng di sản chọn phát triển du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Ninh cho thấy họ đã đi đúng hướng.

  Mở cửa, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, du lịch Quảng Ninh từ chỗ chỉ được biết đến với những Vịnh Hạ Long, biển và hải sản cùng những ngôi chùa thì nay đã nổi danh khắp trong nước và khu vực, với những dự án du lịch, hạ tầng mà chẳng nơi nào có thể làm được đồng bộ như thế. Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng; Hạ Long – Vân Đồn; Vân Đồn – Móng Cái; Nhà thi đấu 5.000 chỗ; Cung Quy hoạch – Hội chợ – Triển lãm và Văn hóa tỉnh; Thư viện – Bảo tàng… Cùng với đó là các khu nghỉ dưỡng, sân golf và các khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí Sun World Halong Complex tầm cỡ châu lục. Du khách từ chỗ đến Quảng Ninh, Hạ Long nghỉ một đêm thăm vịnh rồi về, thì giờ, đi hai, ba ngày không hết chỗ chơi. Hầu hết những sản phẩm du lịch mới mẻ của Quảng Ninh, đều có sự đóng góp của những tên tuổi các nhà đầu tư lớn như BIM Group, Vingroup, Sun Group, MyWay, FLC…

  5 năm trở lại đây, kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng bứt tốc mạnh mẽ, tỷ lệ tăng trưởng từ 8,8% vào năm 2014 tăng lên mức 2 con số qua các năm và đạt mức 11,1% vào năm 2022. Chỉ trong 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng của Quảng Ninh đạt 11,9% vượt kế hoạch tăng trưởng cả năm đã đề ra, tăng 0,8% so với cả năm 2022 (11,1%). Năm 2022, du lịch Quảng Ninh đón trên 12 triệu lượt khách du lịch. Lượng khách du lịch trung bình trong 1 năm gấp 10 lần dân số của tỉnh. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, bằng 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022. Riêng 9 tháng năm 2022, du khách đến Quảng Ninh đạt hơn 11 triệu lượt.

  Đã đến lúc những địa danh du lịch mới được gọi tên

  Hội thảo “Du lịch Quảng Ninh, vươn tầm di sản” được tổ chức vừa qua, lãnh đạo Quảng Ninh cũng một lần nữa khẳng định rõ mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; trở thành một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á.

  Những con số tăng trưởng ấn tượng khiến Quảng Ninh được kỳ vọng là có vai trò dẫn dắt, mang sứ mệnh trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Đó là động lực nhưng cũng là sức ép không nhỏ của tỉnh. Nếu không gian du lịch không được mở rộng, các địa điểm du lịch dễ trở nên nhàm chán, thậm chí còn dẫn đến sự quá tải cục bộ. Và lời giải hay cho bài toán đó là cần đánh thức những kho báu vẫn đang bị lãng quên của du lịch Quảng Ninh. Theo đó, thời gian tới, những địa danh đẹp vẫn chưa được nhắc đến nhiều như Bình Liêu, Quan Lạn, Cô Tô, hay suối nước nóng Quang Hanh… có thể sẽ được gọi tên.

  Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực tế thời gian qua, du lịch Quảng Ninh còn thiếu sự gắn kết nên tập trung phần lớn khách du lịch ở những thành phố như Hạ Long, Uông Bí. Tuy nhiên, thực tế Quảng Ninh còn có 600 di tích lịch sử văn hóa trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, 3 di tích cấp quốc gia, 8 di tích cấp tỉnh.

  Lấy ví dụ Cô Tô, nơi đây được ví như thiên đường miền Bắc với hàng chục bãi biển dài thơ mộng, nước biển xanh ngọc trong vắt, bãi cát trắng đẹp không thua kém gì Malpes. Quần đảo có khoảng hơn 50 đảo lớn nhỏ, có nhiều điểm du lịch lãng mạn như: Trạm hải đăng Cô Tô, bãi đá Cầu Mỵ, đường Tình yêu, bãi tắm Vạn Chảy, Hồng Vàn… nhưng bao năm qua vẫn hoang sơ. Thiếu cơ sở hạ tầng và dịch vụ nghèo nàn khiến du khách ít lựa chọn nơi đây làm điểm đến.

  Hay như Bình Liêu – “Sa Pa thu nhỏ” với khí hậu mát mẻ trùm lên những thửa ruộng bậc thang xanh mướt và cung đường đèo ngập tràn cỏ lau tuyệt đẹp, vậy mà xưa nay vẫn chỉ có dân phượt lui tới săn mây và check-in bên những cột mốc miền biên ải.

  Ông Thủy chia sẻ: “Để cán mốc đón 50 triệu du khách vào năm 2030 như kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta có nhiều việc phải làm như: mở rộng không gian du lịch Hạ Long, khai thác thêm một số điểm như Cô tô, Quan Lạn, Minh Châu, suối nước nóng Quang Hanh… và làm phong phú thêm loại hình dịch vụ như: du lịch tâm linh, du lịch khám phá Bình Liêu – Ba Chẽ, du lịch nông nghiệp Đông Triều, Quảng Yên”.

  Ông Thủy có lý khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc mở rộng điểm du lịch và thiết kế những sản phẩm du lịch mới, coi đó là một trong những chiến lược phát triển của du lịch Quảng Ninh trong những năm tiếp theo. Đánh thức những vùng đất đẹp đang “say ngủ” để đa dạng hoá các sản phẩm du lịch mang những nét đặc trưng riêng có của từng vùng đất chính là những “món ăn thịnh soạn” mà du lịch của Quảng Ninh đang lên thực đơn.

  Với kinh nghiệm thu hút nhà đầu tư để phát triển du lịch bền vững từ Hạ Long, Vân Đồn,… thời gian tới, Quảng Ninh hoàn toàn có thể mời gọi nhiều nhà đầu tư chiến lược, để khai thác những vùng đất mới, địa điểm du lịch có tiềm năng này, như chia sẻ của bà Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: “Với quyết tâm chính trị cao nhất, Quảng Ninh sẽ đồng hành với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để thúc đẩy phát triển dịch vụ và du lịch, duy trì vị trí quán quân trong nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả điều hành kinh tế”.

  Vân Phương

  Theo

  Link gốc:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quảng Nam Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp
 • Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Việt Nam: Rõ Định Hướng, Rõ Hiệu Quả Lâu Dài
 • Bài Cuối: Du Lịch Đà Nẵng
 • Triển Khai Đề Án Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Ninh Bình
 • Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Cần Thơ
 • Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Của Nước Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Đền Cửa Ông Quảng Ninh Chiêm Bái Chi Tiết Nhất
 • Tiềm Năng Du Lịch Của Việt Nam
 • Du Lich Anh Quốc, Vuong Quoc Anh, Du Lich Vuong Quoc Anh
 • Du Lịch Cuba Có Gì Đặc Biệt?
 • Du Lịch Cuba Có Cần Visa?
 • I. Tầm nhìn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao

  1.1 Tầm nhìn của tôi về sự phát triển của du lịch Anh trong tương lai được thể hiện trực tiếp và trên quan điểm thẳng thắn. Tôi muốn nhìn thấy những doanh nghiệp thành công sẽ cung cấp sự đa dạng của những cuộc trải nghiệm trong du lịch cho các du khách ngày nay và tạo những lợi ích thực sự về mặt kinh tế và xã hội cho sự phát triển của toàn bộ đất nước trong quá trình này. Tôi muốn chứng kiến tốc độ tăng trưởng ổn định với sự hợp tác chặt chẽ hơn của ngành du lịch và các ngành kinh tế công trong các hoạt động quảng bá đất nước Anh như một địa điểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Và trên tất cả tôi muốn nhìn thấy khách hàng trở thành trung tâm của mọi hoạt động của chúng ta. Chúng ta cần xác định vai trò của các doanh nghiệp trong các hoạt động cung cấp các sản phẩm tốt nhất và các dịch vụ có chất lượng cao nhất cho các khách hàng thông qua các mối quan hệ đối tác hiệu quả.

  1.4 Khi thực hiện quá trình này, chúng ta sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực trọng điểm:

  – Quảng bá du lịch và phát triển du lịch sinh thái

  – Chất lượng của các sản phẩm du lịch

  – Những kỹ năng cần thiết

  – Những cơ sở dữ liệu mà chúng ta dựa vào đó để đưa ra những quyết định kinh doanh.

  1.6. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ lớn trong các lĩnh vực này. Cơ quan Du lịch Anh (VisitBritain) và các tổ chức khác đang tận dụng tối đa những cơ hội phát triển của ngành du lịch sinh thái. Ngành du lịch cũng đang trên đà thực hiện hài hòa các tiêu chuẩn phân cấp về nhà ở phục vụ du khách. Chúng ta đã thành công khi một Hội đồng Phát triển Kỹ năng Du lịch mới được thành lập. Đồng thời, chúng ta đang xác định sự cần thiết phải tiến hành các cuộc đổi mới thực sự trong việc huy động và phát triển các nguồn dữ liệu.

  1.7. Tuy nhiên, chúng ta cần phải kết thúc công việc này. Quá trình thực hiện trên các lĩnh vực này sẽ được giám sát bởi nhóm Rà Soát và Thực thi các hoạt động Du lịch mới được thành lập (TRIG). TRIG bao gồm những đại diện cấp cao từ ngành du lịch, từ ngành kinh tế công và từ các tổ chức lớn, chính quyền địa phương và khu vực, từ các tổ chức giáo dục. Tôi đã yêu cầu TRIG giám sát và quản lý các hoạt động và thông tin phản hồi cho tôi sau một năm.

  1.8. Chúng tôi đã xác định các nhà hoạt động chính trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chúng tôi đều ý thức được rằng họ chắc chắn không phải là những người duy nhất làm nên sự thành công. Ngành du lịch bao gồm những người trong độ tuổi lao động thực sự đang chiếm một phần lớn trong dân số nước này. Ngành du lịch chính là yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế của địa phương và khu vực. Ngành này có thể tăng cường sự đa dạng và tính công bằng thông qua mở rộng phương thức tiếp cận với cơ hội phát triển du lịch mọi người dân và một chính sách phát triển môi trường hợp lý góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và công trình đã được xây dựng.

  1.10. Hiện nay, có một mối quan hệ chặt chẽ giữa sự phát triển thành công trong ngành du lịch và tăng cường các tài sản văn hóa của quốc gia như di sản, nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng, cảnh đẹp thiên nhiên, không gian thu hút khách du lịch và sự cởi mở, thân thiện của người dân nơi đây. Trong khi các tài sản này đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của ngành du lịch nước Anh, chúng nằm chủ yếu tại các vùng nông thôn nơi có sự phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của môi trường. Tuy nhiên, dù được sắp xếp theo một phương thức này, sự quản lý hiệu quả làm cho cuộc sống mỗi ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, mang lại lợi ích cho chúng ta về mặt kinh tế và xã hội thông qua các hoạt động thu hút các du khách.

  2. Tóm tắt

  2.1. Du lịch thực sự là một ngành công nghiệp chính của Vương Quốc Anh với doanh thu hàng năm đạt 76 tỷ pound hoặc chiếm trên 4% tổng GDP. 2,1 triệu người hiện đang đảm nhận công việc trong lĩnh vực này- chiếm trên 7% tổng số việc làm trên cả nước. Đồng thời, Vương Quốc Anh đứng thứ 7 trong số các ngành du lịch có doanh thu lớn nhất trên thế giới.

  2.2. Tuy nhiên, cán cân thanh toán của ngành du lịch Vương Quốc Anh chỉ đạt 15 tỷ pound trong năm 2002.

  2.3. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đang liên kết các đối tác chính trong ngành du lịch bao gồm: Ủy ban Tư vấn Quảng bá du lịch Anh, các cấp chính quyền địa phương, Hiệp hội Chính quyền địa phương, Olympic London 2012, Thị trưởng thành phố London, Công ty Đào tạo và Quản lý nhân lực, các tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch, Cơ quan Phát triển khu vực, Ban Quản lý Du khách khu vực và các đối tác trung gian khu vực, Liên minh Du lịch và Cơ quan Du lịch Anh.

  2.4. Trên cơ sở những hoạt động tư vấn chi tiết cho các đối tác và những người tham gia khác, bản tuyên bố này xác định năm lĩnh vực trọng điểm mà chúng ta xem có vai trò tối quan trọng đối với sự phát triển của ngành du lịch trong thế kỷ 21.

  2.5. Bản tuyên bố này thiết lập vai trò và những ưu tiên hàng đầu của các cơ quan chịu trách nhiệm về thực hiện các hoạt động. Kế hoạch chi tiết trong các lĩnh vực này chính là vấn đề quan trọng đối với các tổ chức này.

  2.6. Trong các hoạt động quảng bá du lịch sinh thái, Cơ quan Du lịch Anh đã liên kết chặt chẽ với ngành du lịch nhằm đạt được các mục tiêu hàng đầu về tăng chi phí cho các hoạt động quảng bá du lịch trên thế giới với tỷ lệ 30:1 và doanh thu quảng bá du lịch trong nước theo tỷ lệ 14:1 trong sự so sánh giữa 2005 và 2006. Đồng thời phải đảm bảo rằng ít nhất 62% doanh thu từ các hoạt động du khách quốc tế được chi phí cho phát triển du lịch ngoài London trong cùng lộ trình thời gian. Sáng kiến về Sự đặt trước và Phân bổ trên trang mạng du lịch EnglandNet nên tăng cường khả năng tiếp cận của khách hàng với các thông tin và dịch vụ du lịch.

  2.7. Về chất lượng, ngành du lịch đang thông qua và thực hiện các tiêu chuẩn chung cho mọi kế hoạch phân cấp cơ sở nhà nghỉ chính cho du khách vào cuối năm 2004/05 và tăng đáng kể tỷ lệ tham gia vào kế hoạch tương tự đến năm 2006 ở mức như hiện nay 43%.

  2.8. Về mặt kỹ năng, DCMS và ngành du lịch sẽ hỗ trợ nhân lực trong quá trình xác định những yếu kém về mặt chuyên môn và thực hiện các đề xuất về tăng cường tuyển dụng và sử dụng nhân lực.

  2.9. Về mặt dữ liệu, một kế hoạch hành động đang được thực hiện hướng tới những khuyến nghị của bản báo cáo Rà soát Thông tin Thống kê trong ngành du lịch được tiến hành vào mùa thu năm 2004.

  2.10. Các hoạt động sẽ được quản lý và giám sát bởi Nhóm Rà Soát và Thực thi các hoạt động Du lịch mới được thành lập (TRIG) do Bộ trưởng Du lịch dẫn đầu. TRIG cũng sẽ xem xét các vấn đề lớn ảnh hưởng từ cơ cấu hoạt động đối với ngành du lịch.

  2.11. DCMS, VisitBritain và Liên Minh Du lịch sẽ hướng tới hội nghị toàn ngành du lịch được tổ chức hàng năm, bắt đầu trong 2005 như một diễn đàn về chính sách và như một sự kiện quảng bá cho ngành du lịch Vương quốc Liên Hiệp Anh (GB).

  2.12. DCMS sẽ cung cấp đội ngũ lãnh đạo giỏi thông qua đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, tăng cường năng lực và tính hiệu quả của thông tin dữ liệu thông qua các hoạt động liên kết mạnh mẽ hơn.

  3. Hoạt động của ngành du lịch

  3.1. Mở đầu trong các hoạt động đánh giá về nhu cầu của ngành du lịch Vương Quốc Anh phải là các thông tin sẵn có về du lịch trong nước và quốc tế. DCMS và các đối tác ý thức đầy đủ về sự yếu kém về các nguồn thông tin sẵn có. Thậm chí khi phải đối mặt với vấn đề này, DCMS vẫn cung cấp cơ sở để đánh giá về các hoạt động xuyên suốt và so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác trong lĩnh vực này.

  3.2. Phần này cũng và chủ yếu phân tích về cơ cấu hoạt động của ngành du lịch Vương Quốc Anh.

  3.3. Những hoạt động chính

  Hàng trăm nghìn kỳ nghỉ được tổ chức và các chuyến thăm quan trong ngày được thực hiện. Các ngành kinh doanh phục vụ du khách hàng năm đạt doanh thu lớn khoảng 76% – chiếm 4,4% GPD của Vương Quốc Anh. Dự báo rằng 2,1 triệu người hoặc 7,4% dân số trong độ tuổi làm việc hiện tham gia vào ngành công nghiệp này (trong số đó, 1,8 việc làm được tạo ra ở Anh).

  3.4. Doanh thu từ ngành du lịch của Anh trong năm 2002 được phân tích như sau (đơn vị tính tỷ pound):

  3.5. Chúng ta có một ngành công nghiệp trong nước rất phát triển. Doanh thu của ngành từ những người dân Anh được thể hiện như sau trong năm 2002 (đơn vị tính tỷ pound):

  3.6. 86% doanh thu của ngành du lịch Anh đến từ các du khách lục địa. Trong tổng số 194 triệu số kỳ nghỉ qua đêm được thực hiện ở Anh trong năm 2002, 135 triệu đến từ du khách nội địa.

  3.7. Hơn nữa, Anh vẫn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất đối với các du khách kinh doanh và giải trí trên toàn cầu. Theo như Tổ chức Du lịch Thế giới, chúng ta đang đứng thứ 7 trong loại hình du lịch khách hồi hương. 10 nước hàng đầu trong danh sách bao gồm: (đơn vị tính tỷ đô la):

  3.8. Sự thâm hụt “Cán cân thanh toán”

  Trên thực tế, chúng ta đang phải cạnh tranh trên một thị trường đầy thách thức và khốc liệt và trong ba năm qua chúng ta đã tụt xuống hai vị trí trong bảng. Các thị trường và các điểm du lịch mới đang mọc lên nhanh chóng và các thị trường phản ánh ảnh hưởng và những biến động ngày càng tăng về số du khách đến từ các nước Đông Âu và châu Á.

  3.10. Ngành du lịch trong nền kinh tế Anh

  Chúng ta có thể giảm đáng kể mức thâm hụt bằng cách thu hút nhiều du khách nước ngoài hơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước cũng có nhiều tiềm năng để giảm mức thâm hụt này nếu các chuyến thăm quan được thực hiện trong GB thay vì tới các nước khác. Những nỗ lực của chúng ta để thực hiện được điều đó phải bắt đầu từ một sự nhận thức đúng về cơ cấu phát triển của ngành du lịch.

  3.11. Phần lớn các hoạt động kinh tế của Anh phụ thuộc toàn bộ hoặc một phần vào các du khách. Một loạt các nhà hoạt động trong các lĩnh vực hiện nay đã đáp ứng nhu cầu và được coi như một phần trong toàn bộ cơ cấu mở rộng hơn của ngành du lịch. Các nhà hoạt động này bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và nhà ở, các công viên du lịch và các địa điểm thu hút khách du lịch. Sự thành công của ngành du lịch cũng mang lại lợi ích cho rất nhiều ngành khác hiện nay đang đóng góp lớn cho sự hấp dẫn của nước Anh đối với các du khách trong nước và của Vương Quốc Anh như một điểm du lịch hấp dẫn với du khách quốc tế. Sự hấp dẫn này thể hiện ở cơ sở hạ tầng giao thông, các triển lãm nghệ thuật, bảo tàng, nhà hát và các khu di tích thuộc sở hữu công và tư, các nơi tổ chức hội nghị và triển lãm, các cửa hàng, quán rượu, câu lạc bộ và nhà hàng. Các lĩnh vực này đã góp phần hình thành nên một sản phẩm du lịch liên kết.

  3.12. Kết quả cho thấy, các nhà hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch rất đa dạng với nhiều đặc điểm riêng biệt và quy mô khác nhau ở từng công ty kinh doanh và các tổ chức khác trong ngành. Họ đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Các du khách trong nước và quốc tế ngày nay hy vọng các cơ sở cung cấp nhà ở, thực phẩm, các địa điểm du lịch sẽ đạt chất lượng cao. Họ cũng hy vọng sẽ nhìn thấy những con đường sạch và an toàn, các mạng lưới giao thông thuận tiện và khả năng tiếp cận lớn với các thông tin. Vì vậy, việc du khách rời một địa điểm du lịch mà vẫn muốn quay trở lại và một địa điểm được giới thiệu cho những du khách khác sẽ phụ thuộc vào sự đầu tư của nhiều nhà cung cấp bao gồm những người được giao nhiệm vụ trong xây dựng và phát triển cơ sơ hạ tầng công cộng.

  3.13. Xu hướng Tiêu dùng

  Hiểu về cơ cấu của ngành du lịch là một chuyện. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức được rằng các phương thức tiêu dùng đang thay đổi. Ngành du lịch phải bắt kịp với các nhu cầu mới.

  3.15. Đáp ứng nhu cầu

  Chúng ta biết rằng đất nước này có thể cung cấp những gì mà du khách ngày nay đang tìm kiếm:

  – Các chuyến đi nghỉ ngắn là một thị trường nội địa, thu hút cả du khách trong nước và nước ngoài;

  – Có một tiềm năng lớn về tăng cường hơn nữa loại hình du lịch kết hợp kinh doanh, tạo ra số lượng lớn các du khách có mức chi phí du lịch cao, góp phần duy trì hoạt động của các cơ sở cung cấp chỗ nghỉ cấp cao và các công ty kinh doanh trong lĩnh vực tổ chức hội nghị và triển lãm;

  – Các trường đại học và trường quốc tế Anh ngữ thu hút số lượng lớn các sinh viên nước ngoài;

  – Sự quan tâm đến các hoạt động ngoài trời như đi bộ, đạp xe ngày càng tăng và chúng ta sẽ tổ chức tốt để phát huy tối đa tiềm năng kinh tế của các loại hình du lịch này;

  – Du lịch nông thôn tiếp tục là một loại hình có vai trò quan trọng, là cơ sở để phát triển nhiều hoạt động kinh tế tại những nơi đẹp nhất của cả nước.

  3.16. Năng lực sản xuất

  4. Mục tiêu về sự phát triển ngành Du lịch

  4.1. Chúng ta tin rằng ngành dịch vụ với doanh thu 76 tỷ pound có nhiều tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai. Các tài sản du lịch có thể được tận dụng hiệu quả hơn để tăng năng lực và khả năng sinh lời. Nếu chúng ta chỉ vượt quá một chút so với mức tăng tưởng hàng năm theo như dự báo so với các nước châu Âu, ngành du lịch Anh sẽ trở thành ngành dịch vụ với doanh thu đạt 100 tỷ pound tới năm 2010.

  4.3. Nếu chúng ta đảm bảo rằng đây là một lĩnh vực cần phát triển, chúng ta cần tăng cường mối quan hệ hiệu quả giữa các ngành kinh tế tư nhân, những người tình nguyện và các ngành công cộng.

  4.4 Chính phủ, các tổ chức khu vực, chính quyền địa phương, những người tình nguyện và ngành du lịch phải cam kết đáp ứng và vượt quá mong đợi ngày càng tăng của du khách thông qua:

  – Đảm bảo liên tục tăng cường chất lượng của các sản phẩm du lịch;

  – Tăng cường đầu tư vào phát triển các kỹ năng cần thiết trong ngành;

  – Giúp đỡ các công ty kinh doanh du lịch thông qua hoạt động cung cấp nhiều hơn các thông tin hiệu quả cho khách hàng, tạo các phương thức tiếp cận dễ dàng hơn và đặt trước các kỳ nghỉ cũng như các dịch vụ du lịch khác;

  – Phát triển chính sách và các quyết định kinh doanh với sự tăng cường cơ sở dữ liệu xác thực hơn;

  – Đưa ngành du lịch vào trong các chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia và khu vực, đồng thời tận dụng hiệu quả hơn các nguồn lực có giá trị thông qua các hoạt động tăng cường hợp tác ở cấp quốc gia, khu vực và tại các điểm du lịch;

  – Tăng cường mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa các tổ chức công cộng, góp phần phát triển du lịch, văn hóa, di sản và thể thao;

  – Ý thức đầy đủ và khai thác thế mạnh của các mối quan hệ liên kết giữa du lịch, văn hóa và đối sống thể thao của đất nước này thông qua việc bao gồm các chương trình và sự kiện vào trong các kế hoạch chung.

  – Quảng bá và du lịch sinh thái;

  – Chất lượng sản phẩm;

  – Kỹ năng chuyên môn của lực lượng lao động;

  – Cơ sở dữ liệu;

  4.6. Rõ ràng, các lĩnh vực này không mang tính tự lực và các hoạt động mà chúng ta đang khuyến nghị không thể đạt được thành công khi được thực hiện riêng rẽ. Các hoạt động quảng bá hiệu quả sẽ mang lại thành công nếu chúng ta có một sản phẩm chất lượng sẽ được tạo ra với sự đầu tư trong phát triển kỹ năng du lịch. Tăng cường các hoạt động ra quyết định trong những lĩnh vực này và các lĩnh vực khác có thể được thực hiện nếu chúng ta có các thông tin chính xác, hữu ích và kịp thời. Tất cả các hành động vì vậy cần phải được liên kết với nhau.

  4.7. Các mục tiêu, chiến lược và nhiệm vụ về tiến hành các cuộc cải cách và đổi mới trên bốn lĩnh vực trọng điểm đã được thiết lập trong phần 6.9 bên dưới. Mỗi phần bao gồm những chi tiết về nhiệm vụ và hành động đã được thông qua của các đối tác phát triển.

  4.8. Để thực hiện các nhiệm vụ này trong những bối cảnh phát triển phù hợp, sự thành công của Chương trình Cải cách ngành Du lịch cho đến này đề cập trong phần tiếp theo.

  5. Chương trình Cải cách của ngành du lịch

  5.1. Chương trình này không nên được tiến hành một cách riêng rẽ. Nó là một phần trong chương trình cải cách trên quy mô lớn hơn nhằm mục đích phát triển năng lực của ngành du lịch, tăng năng xuất và đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước và dành được sự công nhận rộng rãi hơn như một động lực chính để tạo nên sự phát triển kinh tế và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

  5.2. Một loạt các cuộc cải cách sâu rộng về các phương thức theo đó ngành du lịch được hỗ trợ phát triển và đã được thực hiện vào 4/2003:

  – VisitBritain được thành lập như một tổ chức quảng bá về du lịch hàng đầu của quốc gia, tăng cường quảng bá Vương quốc Liên Hiệp Anh trên thị trường du lịch quốc tế và nước Anh trên thị trường nội địa;

  – Liên minh Du lịch được thành lập như một cơ quan đại diện cho tiếng nói của ngành du lịch (Liên minh Du lịch Welsh và Diễn đàn Du lịch Scotland đang thực hiện các vai trò tương tự tại Wales và Scotland;

  – Ban Cố vấn Quảng bá du lịch nước Anh được thành lập nhằm tư vấn cho VisitBritain về vai trò của cơ quan này trong chỉ đạo và liên kết các hoạt động quảng bá du lịch nội địa;

  – Các Cơ quan Phát triển Khu vực (RDAs) tại Anh có vai trò chỉ đạo chiến lược trong các khu vực và được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng các cơ cấu hoạt động phù hợp sẽ được áp dụng;

  – Chúng ta đều nhất trí rằng các hoạt động liên kết trung gian sẽ được thực hiện thông qua các Ban Quản lý du khách khu vực và các đối tác khác trong các chiến lược khu vực trên quy mô lớn của RDAs;

  – Thị trưởng London được ủy quyền thực hiện trách nhiệm phát triển vai trò cửa ngõ du lịch của London theo luật Vương quốc Liên hiệp Anh 1999 và liên kết các khu vực và các tổ chức quốc gia nhằm phát triển du lịch trên khắp Anh.

  5.3. Những nhân tố quan trọng khác đối với chương trình cải cách bao gồm:

  – Hội đồng Phát triển Kỹ năng Cung cấp Dịch vụ, Giải trí, Du lịch và Lữ hành được phát động vào 5/2004;

  – Quá trình thực thi Luật Cấp phép hoạt động 2003 cho phép tiến hành sửa đổi các luật về cấp giấy phép hoạt động đối với các sản phẩm có cồn và các dịch vụ giải trí tại Anh và Wales với mục đích chính nhằm khuyến khích phát triển các ngành du lịch hiện đại và các nhà cung cấp các dịch vụ cho du khách;

  – Tổ chức Xổ số Quốc gia đã tạo ra những bước chuyển biến lớn về chất lượng của các cơ sở văn hóa và góp phần tăng cường sự phát triển kinh tế của các địa điểm du lịch mới trên khắp cả nước như Tate Modern (Bảo tàng quốc gia về Nghệ thuật đương đại), Eden Project (Trung tâm môi trường lớn ở Cornwall) và The Deep;

  – Trung vào phát triển các thành phố như những trung tâm thể thao và văn hóa được thể hiện với những thành công của Manchester trong tổ chức Thế vận hội của Khối thịnh vượng chung Anh năm 2002 ;

  – Nỗ lực của London trong tổ chức Thế vận hội Olympic năm 2012 đang tập trung vào các địa điểm du lịch hấp dẫn du khách hàng đầu thế giới tại thành phố này và tăng cường phát triển hơn nữa về cơ sở hạ tầng.

  6. Quảng bá và loại hình du lịch sinh thái

  6.1. Các hoạt động quảng bá hiệu quả và mang tính liên kết đều có ý nghĩa lớn nếu chúng ta muốn đạt được các mục tiêu phát triển của ngành du lịch. Trong những năm qua, Chính phủ đã đầu tư khoảng 50 triệu pound/năm cho các hoạt động quảng bá du lịch thông qua VisitBritain. Chúng ta đều biết rằng sự thành lập một tổ chức quảng bá du lịch có năng lực và hoạt động hiệu quả là mục tiêu chính của Chương trình Cải cách Du lịch trên quy mô lớn.

  6.2. Nước Anh vẫn là một điểm du lịch hàng đầu đối với du khách quốc tế và chúng ta có thể làm cho địa điểm du lịch này ngày càng nổi tiếng hơn. Chúng ta có thể thu hút du khách đến các thị trường hiện nay và các thị trường du lịch mới nổi trên toàn cầu. Các tài sản truyền thống của chúng ta trong lĩnh vực du lịch boa gồm di sản, văn hóa và nông thôn vẫn có sức hấp dẫn lớn. Tuy nhiên, các tài sản này ngày càng được tăng cường phát triển theo một cách hiểu mới về các điểm thu hút khách du lịch với một nền văn hóa hiện đại và vị thế hàng đầu của chúng ta khi cung cấp các hoạt động du lịch mới. Sở thích du lịch và các chuyến tham quan trọn gói, các trò chơi thể thao, các hoạt động giải trí, sự liên kết giữa điện ảnh và truyền hình là các lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn và London vẫn giữ vị thế là một thành phố du lịch lớn của thế giới và Anh là cửa ngõ du lịch.

  6.3. Hiện nay, nhiều thay đổi đang diễn ra trên thị trường du lịch Anh. Các chuyến bay giá trẻ hiện nay cũng tạo cơ hội cho du khách có các cuộc trải nghiệm du lịch thoải mái và hài lòng cũng như tương xứng với khả năng tài chính của họ. Thị trường du lịch nội địa ngoài mùa du lịch sẽ ngày càng thu hút số lượng lớn du khách ở độ tuổi trung niên và các quan chức cấp cao – những người có sự chọn lọc và những yêu cầu cao về thị hiếu cũng như sở thích du lịch.

  6.4. Các phương tiện giúp các khách hàng tiếp cận thông tin, lên kế hoạch và đặt trước các chuyến đi nghỉ của họ ngày càng có sự đổi mới đáng kể. Du lịch là một trong những ngành dịch vụ quan trọng nhất chịu ảnh hưởng của mạng Internet. Không phải tất cả các thành phần trong ngành đều thích nghi nhanh chóng với những thay đổi này và nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với nhưng thách thức đặc biệt.

  6.5. VisitBritain và các tổ chức khác đều tăng cường sự hiểu biết về những thay đổi trong nhu cầu của du khách và nhanh chóng thực hiện các hoạt động quảng bá thị trường mới trong nước và quốc tế. Tổ chức này cũng tăng cường đảm bảo sự cân bằng giữa các phương thức quảng bá chiến thuật ngắn hạn và xây dựng thương hiệu dài hạn.

  6.6. Quảng bá du lịch Vương quốc Liên hiệp Anh trên thế giới

  Để đạt được các mục tiêu về quảng bá du lịch trên thế giới, ngành du lịch tàn thành với DCMS, VisitBritain đã tái cơ cấu các hoạt động du lịch tại nước ngoài nhằm đảm bảo rằng ngành du lịch sẽ tạo được ảnh hưởng tối đa trong các hoạt động quảng bá du lịch trên thị trường quốc tế và đặc biệt tại các thị trường mới nổi. Các hoạt động du lịch tại nước ngoài được tái tổ chức thành nhiều trung tâm khu vực với vai trò cung cấp kinh nghiệm và sự tập trung lớn hơn. VisitBritain đã mở rộng hoạt động du lịch tại nhiều thị trường mới nổi. Tại Trung Quốc và Nam Triều Tiên, các hoạt động phát triển nội dung thông tin hiệu quả và có sức thuyết phục của các trang mạng điện từ và thương hiệu của các sản phẩm du lịch được tập trung thực hiện; tại Balan và Nga, tổ chức đã chú trọng lớn đến duy trì và phát triển các trang mạng mới, cung cấp kiến thức về thông tin và kinh doanh. Các hoạt động tăng cường quảng bá đang được thiến hành tại các nước thành viên khác và Malaysia, Thái Lan.

  6.7. Quảng bá du lịch nước Anh

  Mọi người thường nói rằng dễ dàng hơn nhiều khi đặt trước một kỳ nghỉ kéo dài một tuần ở Địa Trung Hải hơn là một kỳ nghỉ kéo dài hai ngày tại vùng nông thôn của nước Anh. Trong chương trình cải cách này, VisitBritain được giao nhiệm vụ quảng bá nước Anh trên thị trường du lịch nội địa và tàn thành một mục tiêu lớn nhưng xác thực với DCMS (xem bên dưới). Chương trình này cũng thành lập Ban Cố vấn Quảng bá Du lịch Anh (EMAB) với sự tập trung và cung cấp các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực du lịch để cố vấn cho VisitBritain. Cả hai biện pháp đều cần thiết phải được thực hiện.

  6.8. EMAB chịu trách nhiệm về giám sát các hoạt động sáng tạo, phát triển, tăng cường và thực hiện một chiến lược quảng bá du lịch nước Anh. Tổ chức này đã cố vấn cho VisitBritain để giải quyết các vấn đề du lịch trong nước và hỗ trợ hình thành chiến lược quảng bá du lịch lớn trên thị trường nội địa của VisitBritain nhằm tăng cường sự phát triển của ngành du lịch Anh. Chiến lược – Tận hưởng du lịch nước Anh – được đưa ra vào mùa thu năm 2003 sau khi tiến hành các hoạt động tư vấn của các ngành kinh tế công và tư.

  6.9. Bộ phận quan trọng trong quảng bá du lịch nội địa là trang web EnglandNet với vai trò khuyến khích các công ty du lịch với quy mô nhỏ nhất cũng có cơ hội trưng bày các sản phẩm du lịch thông qua các phương tiện thông tin qua mạng trong một môi trường hấp dẫn và liên kết. EnglandNet cũng có tiềm năng phát triển mối quan hệ giữa các công ty kinh doanh du lịch và những khách hàng của họ thông qua cho phép những người truy cập tiếp cận thông tin trong vòng 24 giờ với các sản phẩm và dịch vụ du lịch đảm bảo chất lượng, đồng thời tăng khả năng đặt trước các chuyến du lịch qua mạng.

  6.10. Liên kết

  Nhiều chương trình nghị sự về cải cách được thực hiện với nội dung tập trung vào khách hàng và tạo sự phát triển năng động, đồng thời đảm bảo rằng những nỗ lực quảng bá thị trường được liên kết theo phương thức phù hợp.

  6.14. Chính ngành du lịch và các ngành kinh tế công khác phải đầu tư lớn vào các hoạt động quảng bá du lịch. Các tổ chức công trong các ngành di sản và văn hóa chi phí hàng triệu pound để phát triển các tài sản du lịch của họ và nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm mục tiêu vào các du khách. Chúng ta cần sử dụng tất cả nguồn lực tài chính một cách hiệu quả hơn để tạo ra những chương trình có sự thống nhất cao và mang tính liên kết, tránh sự rập khuôn hoặc các thông điệp có ảnh hưởng tiêu cực, và tăng tối đa các khoản thu hồi từ hoạt động chi tiêu cho quảng bá du lịch. Chúng ta tin rằng, yếu tố quan trọng nhất – sự liên kết giữa các khu vực khác nhau thuộc nước Anh; giữa các tổ chức du lịch khu vực và địa phương; giữa các ngành kinh tế công, tư nhân và các nhóm tình nguyện có thể nhanh chóng mai lại lợi ích cho sự phát triển của ngành du lịch.

  6.13. Quảng bá – Nhiệm vụ, Hành động và Mục tiêu

  Để đạt được các mục tiêu được nói đến ở trên, nhiệm vụ và hành động của các đối tác chiến lược bao gồm:

  Trong lĩnh vực quảng bá du lịch Anh trên thế giới:

  – Cung cấp các nguồn kinh phí cho hoạt động quảng bá du lịch trên thế giới của VisitBritain;

  – Khuyến khích các tổ chức hiện đang công tham gia vào trong hoạt động quảng bá du khách nước ngoài hài hòa giữa kế hoạch của hộ với các chiến lược phát triển của quốc gia và khu vực;

  – Liên kết với các ban ngành Chính phủ và các tổ chức khác để đảm bảo Hiệp định Phê chuẩn Vị thế đối xử riêng sẽ được thực hiện từ phía các nhà cung cấp du lịch của Trung Quốc;

  – Tư vấn cho các Ban Quản lý được ủy quyền về các mục tiêu thực hiện chính của VisitBritain;

  VisitBritain sẽ:

  – Phát triển một chiến lược liên kết và tập trung vào khách hàng để quảng bá du lịch Anh tại thị trường quốc tế, căn cứ vào các mục tiêu đã được DCMS thông qua:

  + Đạt được mức thu hồi từ các khoản đầu tư cho quảng bá du lịch Anh tại nước ngoài với tỷ lệ 30:1 trong hai năm 2005/ 2006;

  + Đảm bảo rằng cho đến 2005/2006 ít nhất 62% doanh thu từ các hoạt động du lịch nước ngoài do VisitBritain quản lý sẽ được chi phí cho các hoạt động phát triển du lịch ngoài London.

  – Khuyến khích sự tham gia đầy đủ của Cơ quan Du lịch Scotland (VisitScotland), Ủy ban Du lịch Wales, Cơ quan du lịch London và các khu vực thuộc Anh trong chiến dịch này nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết của tất cả các ban ngành trong quảng bá cho các quốc gia và khu vực thuộc Vương quốc Anh;

  – Liên kết chặt chẽ với ngành kinh tế tư nhân, đảm bảo rằng chiến lược đáp ứng các nhu cầu của mọi công ty kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

  Liên minh Du lịch sẽ:

  – Thực hiện các cam kết của các thành viên về phát triển các chiến lược quảng bá;

  – Tăng cường khuyến khích các thành viên xem xét sự đóng góp vào quá trình hình thành và cung cấp tài chính cho các chương trình và chiến lược phát triển chung;

  Trong các hoạt động quảng bá du lịch Anh trên thị trường nội địa:

  DCMS sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của VisitBritain trong lĩnh vực quảng bá du lịch nước Anh.

  Ban Tư vấn Quảng bá du lịch Anh sẽ cố vấn cho VisitBritain về :

  – Chỉ đạo và liên kết các hoạt động quảng bá du lịch trên thị trường nội địa ở mọi cấp;

  – Xây dựng và thực hiện một kế hoạch chiến lược về quảng bá du lịch Anh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức công cộng khác và các ngành kinh tế tư nhân trong quá trình thực hiện kế hoạch này.

  VisitBritain sẽ:

  – Hỗ trợ quá trình thực hiện chiến lược phát triển du lịch Anh, căn cứ vào các mục tiêu đã được thông qua về đạt mức thu hồi từ các khoản đầu tư trong lĩnh vực quảng bá du lịch Anh trên thị trường nội địa với tỷ lệ 14:1 trong các năm 2005/2006;

  – Chuẩn bị các kế hoạch xác định và giải quyết các vấn đề về thiếu thông tin và thiết lập cơ sở vững chắc cho sự hiểu biết về các hoạt động quảng bá du lịch nước Anh;

  – Tạo ra một thương hiệu du lịch nước Anh được sử dụng ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia, tiến hành bảo trợ và tăng cường phát triển các dự án EnglandNet.

  Các Cơ quan Phát triển Khu vực sẽ:

  – Phát triển các chiến lược quảng bá khu vực theo phương thức phù hợp, chú trọng đến triển vọng, ưu tiên và thế manh của khu vực;

  – Hỗ trợ quá trình phát triển của EnglandNet.

  Các đối tác Liên kết Khu vực sẽ:

  – Đảm bảo rằng các chương trình quảng bá của họ sẽ được liên kết với chiến lược phát triển quốc gia của EMAB và các chiến lược kinh tế khu vực;

  – Cung cấp sự hỗ trợ về quảng bá và tăng cường chất lượng của các sản phẩm du lịch ở cấp khu vực.

  Hiệp hội Chính quyền địa phương sẽ khuyến khích các cấp chính quyền:

  – Tập trung các nguồn lực dồi dào cho sự phát triển của các hoạt động quảng bá du lịch và liên kết các hoạt động này với các chiến lược của khu vực và quốc gia;

  – Huy động các nguồn lực cho hoạt động quảng bá theo phương thức phù hợp;

  – Tăng cường phát triển một mạng lưới hiện đại của các Trung tâm Thông tin Du lịch.

  nguồn: culture.gov.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cửa Khẩu Tây Ninh Ở Đâu? Kinh Nghiệm Đi Cửa Khẩu Mộc Bài Tây Ninh: Thủ Tục, Chi Phí…
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Trung Quốc Qua Cửa Khẩu Lào Cai
 • Tất Tần Tật Về Du Lịch Cù Lao Xanh Tự Túc Tiết Kiệm Chi Phí
 • Du Lịch Cù Lao Xanh
 • Du Lịch Đảo Cù Lao Chàm: Cẩm Nang Từ A Đến Z
 • Chiến Lược Phát Triển Của Du Lịch Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Chiến Lược Rút Ra Từ Chương Trình Truyền Thông Quốc Tế Của Sở Du Lịch Đà Nẵng Trên Kênh Bbc Global
 • Tiktok Hợp Tác Chiến Lược Với Sở Du Lịch Đà Nẵng Ra Mắt Trào Lưu #hellodanang Nhằm Quảng Bá Du Lịch Đà Nẵng Đến Đối Tượng Người Dùng Trẻ
 • Chiến Lược Quảng Bá Du Lịch Việt Nam Qua Điện Ảnh
 • Chiến Lược Quảng Bá Du Lịch Thông Minh Nhất Thế Giới
 • Du Lịch Thái Lan [Trọn Gói
 • (VOV5) Slogan “Việt Nam – vẻ đẹp bất tận” (Vietnam – timeless charm) với biểu tượng cánh hoa sen đang hé nở chính thức trở thành biểu tượng của chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2012-2015.

  Biểu tượng là bông hoa sen cách điệu với năm cánh và năm màu sắc tượng trưng cho những sản phẩm du lịch chính của Việt Nam: du lịch biển đảo; du lịch sinh thái, thiên nhiên; du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch khám phá, mạo hiểm. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn, sau khi công bố logo mới ngành du lịch sẽ có chương trình quảng bá hình ảnh logo tới khách quốc tế trong và ngoài nước, coi đây là trọng tâm và đột phá của năm 2012 và những năm tiếp theo.

  Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết: ” Năm 2012 khó khăn, thách thức còn rất nhiều, thế giới và trong nước tiềm ẩn những yếu tố bất thường nhưng những yếu tố thuận lợi cũng đã được tạo dựng trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là việc Vịnh Hạ Long được công nhận là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới sẽ tạo ra động lực để thu hút khách du lịch đến Hạ Long. Nếu như một khách đến Hạ Long chỉ lưu trú từ một đến hai ngày thì người ta bỏ từ năm đến bảy ngày cho điểm đến khác cho nên chúng ta tận dụng cơ hội này quảng bá không chỉ cho Hạ Long mà còn cho du lịch Việt Nam. Đây là yếu tố tạo ra sự đột phá cho năm 2012. Trong một cách tiếp cận như thế thì chúng tôi phấn đấu năm 2012 sẽ đạt được khoảng 6,5 đến 6,6 triệu khách quốc tế và phục vụ khoảng 32 triệu khách du lịch nội địa, thu nhập từ du lịch đạt khoảng 150 ngàn tỷ đồng”.

  2012, là năm ngành du lịch chính thức triển khai, phổ biến và thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2022 tầm nhìn 2030 và Triển khai quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2022 tầm nhìn 2030, đồng thời xây dựng một loạt các quy hoạch phát triển vùng, đặc biệt là bảy vùng du lịch trọng điểm.Chiến lược này được xem như đòn bẩy thúc đẩy ngành du lịch phát triển hơn nữa, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp trong khu vực và trên thế giới. Mục tiêu tổng quát của chiến lược đến năm 2022, du lịch Việt Nam cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

  Ông Nguyễn Văn Tuấn cho rằng: ” Ngành du lịch sẽ đột phá vào vấn đề tăng cường quản lý điểm đến thông qua vấn đề kiểm soát chất lượng dịch vụ và quản lý môi trường du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến trong nước và nước ngoài và các hoạt động về nghiệp vụ thì vẫn duy trì theo kế hoạch đặt ra. Cái chúng tôi đặt ra là bài học mà ngành du lịch rút ra được từ chiến lược 10 năm trước là hiệu quả về kinh tế xã hội mới là mục tiêu cuối cùng. Doanh nghiệp chính là động lực để đảm bảo cho sự phát triển bền vững . Liên kết sẽ là một phương châm. Lấy việc xây dựng sản phẩm và quảng bá thương hiệu là yếu tố đột phá. Và bài học rút ra từ 10 năm trước là rất sâu sắc để chúng ta bước vào phát triển du lịch vào thập kỷ tới”.

  Chiến lược “Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2022 tầm nhìn 2030” có nhiều điểm mới và mang tính đột phá. Tính đột phá thể hiện trong quan điểm phát triển du lịch bền vững theo hướng có chất lượng, có thương hiệu, chuyên nghiệp, hiện đại; khai thác hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm mọi nguồn lực và lợi thế quốc gia; phát huy tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa với vai trò động lực của các doanh nghiệp… Điểm mới trong chiến lược là đã đặt nhiệm vụ phát triển thương hiệu trở thành yếu tố then chốt trong cạnh tranh quốc tế và nâng cao hiệu quả; phấn đấu hình thành và phát triển một số thương hiệu nổi bật của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc tập trung xây dựng các sản phẩm, loại hình du lịch có hệ thống, có kiểm soát chất lượng và có tính đặc trưng, đặc sắc; phát triển mạnh du lịch biển với quy mô, tầm cỡ quốc tế; phát triển du lịch văn hóa làm nền tảng; phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và liên kết phát triển sản phẩm vùng, khu vực.

  Là trung tâm du lịch của Việt Nam, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh luôn biết làm mới mình. Theo ông Lã Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, trọng tâm trong những năm tiếp theo của ngành du lịch thành phố tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch xanh. Ông Lã Quốc Khánh cho biết: ” Ttrong năm 2012, sẽ có nhiều chương trình du lịch cho tuyến tầm trung như từ thành phố Hồ Chí Minh ra chấn biên Đồng Nai, dọc sông Đồng Nai, theo tuyến từ thành phố HCM đi Củ Chi, Bình Dương, dọc theo sông Sài Gòn. Đặc biệt tuyến du lịch dọc từ thành phố xuống Cần Giờ, chúng ta đang xây dựng phát triển các tuyến du lịch bằng du thuyền. trong đó có du thuyền khảo sát, phát hiện tham gia vào du lịch sinh thái hơn 40 nghìn ha rừng sinh thái tại Cần Giờ. Đây là loại du lịch cao cấp vừa tham gia tìm hiểu phát hiện sinh thái nhưng bảo đảm giữ gìn mỗi trường và phát triển bền vững, phải tạo ra những sản phảm cao cấp, đầu tư các bến cảng, nơi cung cấp dịch vụ cho du thuyền, giải quyết được vấn đề vệ sinh, nước thải”.

  Ngành du lịch xác định thị trường theo mục đích du lịch và khả năng thanh toán, ưu tiên thu hút khách du lịch có khả năng chi trả cao, có mục đích du lịch thuần tuý, lưu trú dài ngày. Phát triển mạnh thị trường nội địa, chú trọng khách nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nghỉ cuối tuần, công vụ, mua sắm. Đối với thị trường quốc tế, tập trung thu hút phát triển mạnh thị trường khách quốc tế cao cấp: Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Đông Nam Á và Thái Bình Dương (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Australia); tăng cường khai thác thị trường khách cao cấp đến từ Tây Âu (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Scandinavia), Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) và Đông Âu (Nga, Ucraina); mở rộng thị trường mới từ Trung Đông. Mục tiêu năm 2022, Việt Nam đón 10,5 triệu khách du lịch quốc tế và 48 triệu lượt khách du lịch nội địa. Đạt tổng doanh thu từ khách du lịch khoảng 19 tỷ USD, đóng góp 7% GDP cả nước và tạo ra 3 triệu việc làm. Đến năm 2030 thì tổng thu từ khách du lịch tăng gấp hai lần năm 2022./. Lan Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hội Thảo “chiến Lược Phát Triển Công Nghiệp Du Lịch Tàu Biển Việt Nam”
 • Giúp Huế Trong Chiến Lược Phát Triển
 • Sẵn Sàng Chiến Lược Phát Triển 10 Năm
 • Quảng Nam Định Vị Phát Triển Du Lịch Xanh, Mở Rộng Không Gian Điểm Đến
 • Chiến Lược Đột Phá Cho Du Lịch Quảng Nam
 • Chiến Lược Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Tỉnh Kiên Giang

  --- Bài mới hơn ---

 • Sản Phẩm Du Lịch Là Gì? Các Yếu Tố Cấu Thành Sản Phẩm Du Lịch
 • Lễ Hội Với Phát Triển Kinh Tế Du Lịch
 • Phát Triển Du Lịch Mice Gắn Với Trải Nghiệm Sản Phẩm Du Lịch Văn Hóa
 • Mice Là Gì? Du Lịch Mice Có Lợi Ích Như Thế Nào?
 • Việt Nam Quảng Bá Nhiều Sản Phẩm Du Lịch Mới Tại Wtm 2014
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 phê duyệt “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2022 và định hướng đến năm 2030”.

  Mục tiêu nhằm góp phần cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ tăng trưởng du lịch Kiên Giang đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang cũng như Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương theo các nghị quyết của Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang.

  Về chiến lược bao gồm các chiến lược thâm nhập thị trường, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Định vị cạnh tranh của 5 loại sản phẩm du lịch chính của tỉnh Kiên Giang so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, sẽ triển khai 16 định hướng liên kết tuyến, điểm du lịch quốc tế với các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt với nước láng giềng có đường biên giới trên địa phận tỉnh Kiên Giang bằng cả đường bộ, đường biển và đường hàng không. Song song đó cũng sẽ có 7 định hướng liên kết với các tuyến, điểm du lịch nội địa với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tp. Hồ Chí Minh và các địa phương khác bằng cả đường thủy, đường không và đường bộ.

  Về thị trường khách du lịch nội địa: Chú trọng các thị trường khách với mục đích nghỉ dưỡng, giải trí, nghỉ cuối tuần, mua sắm và du lịch gia đình. Tập trung thu hút có lựa chọn các phân đoạn thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày. Thị trường khách du lịch nội địa được phân đoạn theo tiêu chí mục đích du lịch bao gồm nghỉ dưỡng, các kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ phép; lễ hội, khách du lịch tâm linh; du lịch cuối tuần, mua sắm; khuyến thưởng; kết hợp công vụ; sinh thái, mạo hiểm, thể thao, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp v.v…

  Về thị trường khách quốc tế: tập trung thu hút, phát triển mạnh thị trường khách quốc tế gần như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc; khu vực Đông Nam Á. Đồng thời tăng cường khai thác thị trường khách cao cấp đến từ Tây Âu (Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Bắc Âu, Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) và Đông Âu (Nga, Ukraina), Thái Bình Dương (Australia, New Zealand), mở rộng thị trường mới: Trung Đông, Ấn Độ.

  Cũng theo quyết định này, hệ thống sản phẩm du lịch Kiên Giang sẽ tập trung theo 3 nhóm sản phẩm:

  Sản phẩm đặc thù: Du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; du lịch hội nghị cao cấp; tham quan Khu bảo tồn động vật hoang dã trên đảo; tham quan hệ sinh thái núi đá vôi (karst) giao thoa biển và đồng bằng; tham quan và mua sắm tại trang trại nuôi trồng và cửa hàng bán sản phẩm ngọc trai; tham quan trại nuôi giống chó xoáy Phú Quốc và xem đua chó;

  Sản phẩm du lịch chính: Du lịch nghỉ dưỡng biển trung cấp; du lịch nghỉ dưỡng biển đại trà; tham quan Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc; du lịch xem vườn chim; câu cá, câu mực; tham quan các làng chài biển, làng nghề trồng tiêu, sản xuất nước mắm, làng nghề đan bàng, làng nghề gốm; tham quan khu di tích Hòn Đất và khu mộ AHLLVTND Phan Thị Ràng (chị Sứ); khu di tích lịch sử cách mạng U Minh Thượng; lặn biển xem san hô và sinh vật biển.

  Sản phẩm du lịch bổ sung: tham quan, nghiên cứu khoa học hệ sinh thái rừng tràm ven biển; hoạt động du lịch sinh thái ở rừng tràm ven biển; tham quan và tắm suối; tham quan cơ sở sản xuất nước mắm; tham quan các làng nghề; tham quan chợ cá sáng; tham quan chợ đêm…

  Chiến lược cũng xác định lộ trình phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh theo 2 giai đoạn từ 2014 – 2022 và giai đoạn 2022 – 2030.

  Để tổ chức triển khai đạt hiệu quả, Chiến lược đã đề ra các giải pháp cơ bản về cơ chế chính sách cho xây dựng sản phẩm du lịch; đầu tư phát triển hệ thống sản phẩm du lịch; liên kết phát triển sản phẩm du lịch; xây dựng thương hiệu và xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; hợp tác quốc tế trong phát triển sản phẩm du lịch; quản lý chất lượng sản phẩm du lịch; tăng cường vai trò của Hiệp hội Du lịch; hạn chế ảnh hưởng của việc Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính – kinh tế trực thuộc Trung ương đến phát triển du lịch.

  Thái Nguyên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Kiên Giang Còn Nhiều Dư Địa Phát Triển
 • Sản Phẩm Du Lịch Huế Quá Rẻ
 • Hội An Biến Rác Thải Thành Sản Phẩm Du Lịch
 • Hà Giang Ưu Tiên Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Mang Bản Sắc Văn Hóa
 • Hà Giang: Tăng Cường Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Đặc Trưng Trong Liên Kết Vùng
 • Quần Thể Danh Thắng Tràng An Trong Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Ninh Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Giải Pháp Xây Dựng Thương Hiệu Điểm Đến Du Lịch Ninh Bình
 • Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Việt Nam Đến Năm 2030
 • Ra Mắt Hội Đồng Tư Vấn Du Lịch Giúp Huế Trong Chiến Lược Phát Triển
 • Du Lịch Huế Cần Thêm Sản Phẩm Đột Phá
 • Cơ Hội Để Du Lịch Huế Có Những Phát Triển Mới
 • Quần thể danh thắng Tràng An có các giá trị văn hóa lịch sử và thiên nhiên đặc sắc, hàm chứa nhiều giá trị nổi bật, với cảnh quan thiên nhiên đẹp, được tạo nên bởi sự kết hợp hài hòa sông, núi, các hang động ngập nước quanh năm với thảm động, thực vật còn hoang sơ nguyên vẹn. Nơi đây còn mang đậm dấu ấn và lưu truyền những giá trị lịch sử – văn hóa truyền thống đặc sắc. Nổi bật là các công trình lịch sử có kiến trúc nghệ thuật như cố đô Hoa Lư, đền Nội Lâm… hay các lễ hội truyền thống: lễ hội cố đô Hoa Lư, lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội đền Thái Vi… cho đến văn hóa ẩm thực với những món ăn dân dã nổi tiếng cả nước như: tái dê, cơm cháy, ốc núi, cá rô Tổng Trường, mắm tép…

  Địa hình khối đá vôi Tràng An là một trong những cảnh quan karst nhiệt đới nóng ẩm, gió mùa nổi bật toàn cầu, đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của quá trình karst hóa với một loạt kiểu dạng như cảnh quan karst dạng tháp, cảnh quan karst dạng nón và các dạng cảnh quan trung gian chuyển tiếp, bao quanh vô số những thung lũng, hố sụt kín, liên kết với nhau bởi hệ thống hàng trăm hang động, trong đó có nhiều hang động xuyên thủy. Hình thành do kết quả tương tác của một số cấu trúc địa chất chính trên trái đất, hơn thế nữa lại nằm sát biển, khối đá vôi Tràng An độc đáo, đã từng bị biển xâm lấn, biến cải nhiều lần và nổi lên trên cạn. Môi trường tự nhiên hết sức biến động đã tạo ra những cảnh quan đẹp lạ thường, một sự pha trộn giữa những đỉnh núi muôn hình vạn trạng, được che phủ bởi thảm thực vật nguyên sinh phong phú, đa dạng, những vách đá dốc đứng bao quanh những thung lũng rộng, sâu, quanh năm yên tĩnh và ngập nước. Bối cảnh tự nhiên đặc biệt đó là nền tảng để khu vực này trở thành một trong những cái nôi cư trú và tiến hóa của người tiền sử, ít nhất cách ngày nay cũng tới 30.000 năm. Những di tích khảo cổ học đã được phát hiện, cho thấy mật độ phân bố rất đậm đặc chứng tỏ rằng người tiền sử ở đây đã thích ứng một cách hài hòa với mọi biến cố của tự nhiên ở khu vực này, tiến hóa liên tục qua một số nền văn hóa cổ.

  Tất cả những giá trị tự nhiên và nhân văn đó đã được người dân Ninh Bình lưu giữ, bảo tồn và phát huy để làm nên một quần thể danh thắng Tràng An với những giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa, thẩm mỹ cảnh quan và địa chất – địa mạo, đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước nhận diện và đề cử trong hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An đệ trình UNESCO xem xét công nhận là Di sản thế giới. Quần thể danh thắng Tràng An đang và sẽ tiếp tục có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình.

  Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động, một bộ phận quan trọng của Di sản cố đô Hoa Lư – Tràng An, là điểm đến quan trọng trong hệ thống các khu du lịch quốc gia. Điều này đã khẳng định những giá trị đặc biệt ở tầm quốc gia của quần thể cố đô Hoa Lư – Tràng An từ góc độ du lịch. Quần thể danh thắng Tràng An có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Du lịch Ninh Bình mà còn đối với hoạt động phát triển du lịch của Trung tâm Du lịch Hà Nội và phụ cận. Điều này còn có ý nghĩa hơn khi phát triển du lịch văn hóa – lịch sử được xác định là định hướng ưu tiên trong Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Du lịch Việt Nam hội nhập tích cực với du lịch khu vực và quốc tế.

  Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng Di tích quốc gia Đặc biệt cho di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cố đô Hoa Lư, danh lam thắng cảnh Tràng An – Tam Cốc – Bích Động. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản của quần thể danh thắng Tràng An.

  Trong Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2007 – 2022, khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc – Bích Động đã được xác định là khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

  Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của khu du lịch chính là “thương hiệu du lịch” đã được khẳng định với các địa danh nổi tiếng như cố đô Hoa Lư, Tràng An và Tam Cốc – Bích Động. Đây cũng chính là những địa danh được du khách biết đến nhiều nhất khi nhắc đến Du lịch Ninh Bình.

  Trong khu vực di sản quần thể danh thắng Tràng An có hàng trăm di tích, danh thắng đã được nhận diện, lập hồ sơ xếp hạng, trong đó có các di tích đã được kiểm kê, 30 di tích khảo cổ học đã được nghiên cứu, thăm dò, khai quật, 12 di tích cấp tỉnh, 20 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt.

  Khoảng cách từ Tràng An tới các điểm du lịch khác của tỉnh trong bán kính 30km, rất thuận tiện cho việc kết nối các khu, điểm du lịch thành các tour, tuyến, sản phẩm du lịch chuyên đề, riêng có của tỉnh Ninh Bình (du lịch sinh thái, khám phá hang động, du khảo đồng quê, tìm hiểu văn hóa lịch sử…)

  Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thiên nhiên là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Du lịch Việt Nam nói chung, Du lịch Ninh Bình nói riêng, không chỉ nâng cao hình ảnh Du lịch Ninh Bình trên bản đồ Du lịch Việt Nam và khu vực, mà nó còn định hình lại trục phát triển của du lịch các tỉnh phía Bắc, hình thành nên tam giác phát triển du lịch mới (Hà Nội – Ninh Bình – Quảng Ninh). Tận dụng tốt lợi thế về tài nguyên du lịch và cơ sở hạ tầng cùng với một môi trường du lịch an toàn, thân thiện, Ninh Bình sẽ có nhiều cơ hội phát triển thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước, là điểm đến trung chuyển và phân phối khách du lịch lớn ở phía Bắc.

  ThS. Bùi Văn Mạnh (Tạp chí Du lịch)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vị Trí Chiến Lược Của Việt Nam Trong Sự Phát Triển Du Lịch Tàu Biển
 • Hội Thảo Về Chiến Lược Phát Triển Công Nghiệp Du Lịch Tàu Biển Việt Nam
 • Hội Thảo Chiến Lược Phát Triển Công Nghiệp Du Lịch Tàu Biển Vn
 • Xây Dựng Chiến Lược 4P (Mix) Trong Marketing Du Lịch
 • 6 Chiến Lược Marketing Du Lịch Chi Phí Thấp Mang Lại Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ
 • Tầm Nhìn Trong Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Quảng Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Phú Quốc Bằng Phương Tiện Gì?
 • Mẹo Chuẩn Bị Hành Lý Khi Đi Du Lịch Thái Lan
 • Mẹo Vặt Khi Đi Du Lịch Thái Lan Để Không Bị Bỡ Ngỡ
 • Tour Du Lịch Phú Quốc 5 Ngày 4 Đêm
 • Tây Ninh: Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch
 • Hoạt động du lịch Quảng Ninh thời gian qua tiếp tục có những khởi sắc và chuyển biến tích cực mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức, nhiều dự án đầu tư về du lịch của các nhà đầu tư lớn được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường… Qua đó, bước đầu đã xây dựng được thương hiệu hình ảnh du lịch của tỉnh; tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.

  Xây dựng định hướng phát triển

  Để thúc đẩy phát triển du lịch, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát triển du lịch. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2013-2020, định hướng 2030. Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 5828/KH-UBND ngày 28/10/2013 triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn. Theo đó, các ngành, địa phương đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai. Định kỳ, tổ chức kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy.

  Tỉnh đã xây dựng và hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với quy hoạch về du lịch, tỉnh đã tập trung xây dựng một số quy hoạch như quy hoạch kinh tế – xã hội, quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch môi trường… Các quy hoạch này là cơ sở để xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển du lịch. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung về du lịch theo quy hoạch; xây dựng quy hoạch chi tiết các vùng, khu, điểm du lịch.

  Cùng với đó, tỉnh tập trung vào nhiệm vụ xây dựng chính sách, quy định quản lý. Trong đó, tập trung vào một số quy định về quản lý tài nguyên (quy định về quản lý vịnh Hạ Long); quy định quản lý kinh doanh như: quản lý tàu du lịch, quản lý lữ hành, quản lý dịch vụ du lịch, quản lý về môi trường kinh doanh du lịch… Đề xuất Chính phủ các bộ, ngành cho phép Quảng Ninh được áp dụng một số chính sách quản lý vĩ mô, tăng cường công tác ủy quyền trong một số lĩnh vực quản lý. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các ngành, địa phương.

  Mở rộng thị trường

  Đáng chú ý, thời gian qua, tỉnh đã chủ động xây dựng chiến lược phát triển thị trường, chú trọng phát triển các thị trường khách quốc tế gồm: Trung Quốc, Đông Bắc Á, ASEAN, Châu Âu, Nga, Bắc Mỹ, Nam Á, Trung Đông và hướng đến các dòng khách có khả năng chi trả cao, đồng thời quan tâm đến thị trường khách trong nước. Cùng với công tác hợp tác quốc tế, công tác hợp tác với các địa phương trong nước tích cực được triển khai như việc ký kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương như Hải Phòng, Hải Dương, Bạc Liêu, TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục trao đổi, thống nhất hợp tác với Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Lạng Sơn….Việc thống nhất trên để tạo sự liên kết phát triển các tuyến du lịch và chuỗi sản phẩm du lịch giữa các địa phương và khu vực.

  Thời gian qua, Quảng Ninh đã xây dựng nhiều kế hoạch quảng bá, xúc tiến rất bài bản, trên cơ sở đó các cơ quan chức năng, các địa phương và doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Trong đó nổi bật và có tác động mạnh mẽ như chương trình Carnaval Hạ Long, Lễ hội Yên Tử…. đã có tác động lớn đến hoạt động du lịch. Cùng với đó là thực hiện chương trình tiếp thị, quảng bá, tham gia các hội chợ du lịch tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia , Nga, Anh – Bắc Ailen, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… Công tác xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh đã và đang được các cơ quan, doanh nghiệp tích cực thực hiện, trong đó nổi bật là chương trình Nụ cười Hạ Long đã được phát động và đang tiếp tục triển khai thực hiện, góp phần tác động tích cực đến nhận thức của người dân, du khách. Song hành với địa phương, các doanh nghiệp du lịch đang tiếp tục thực hiện chương trình kích cầu du lịch với các gói sản phẩm hấp dẫn, thu hút khách./.

  (Nguồn: Báo Quảng Ninh)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nên Đi Phú Quốc Bằng Phương Tiện Gì
 • Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Nước Ngoài Trên Văn Hóa Việt Nam
 • Du Lịch Sydney Nên Đi Đâu? Những Địa Điểm Phải Đến Tại Xứ Sở Chuột Túi
 • Kinh Nghiệm Khi Đi Du Lịch Hà Nội Bạn Cần Biết
 • Văn Hóa Du Lịch
 • Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Hội An

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài Chiến Lược Phát Triển Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Hội An
 • Cảng Ba Ngòi Cam Ranh
 • Mách Bạn Lý Do Nên Đi Du Lịch Phú Thọ Vào Mùa Thu Này
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Hay Đi Du Lịch Quảng Châu Tự Túc
 • Du Lịch Phú Yên 3 Ngày 2 Đêm, Tour Du Lich Phu Yen 3 Ngay 2 Dem
 • Thứ sáu – 06/03/2015 02:01

  Xây dựng điểm đến hấp dẫn, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, giữ vững sự phát triển… là những kế hoạch mang tính chiến lược mà ngành du lịch Hội An đang hướng đến.

  Xây dựng lộ trình

  Trong vài năm trở lại đây, du lịch Hội An được du khách biết đến như là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất miền Trung và cả nước. Con số 1,7 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan thành phố năm 2014 là minh chứng cho sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch này. Không gian du lịch Hội An không chỉ là phố cổ mà còn được mở rộng đến các vùng quê, làng nghề, biển đảo… Điều này đã đáp đứng được nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách từ nghỉ dưỡng, khám phá đến trải nghiệm, vui chơi… Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thị trường cũng như những tác động nội tại và bên ngoài như hiện nay (suy giảm thị trường khách châu Âu, châu Mỹ do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, chính trị, sắc tộc; xu hướng sụt giảm khách nội địa; sạt lở biển Cửa Đại…) đã trở thành những thách thức đòi hỏi thành phố có sự chuyển hướng phù hợp để giữ vững thương hiệu và tốc độ tăng trưởng khách.

  Du lịch cộng đồng được ngành du lịch của Hội An ưu tiên trong chiến lược phát triển từ nay đến năm 2022. Ảnh: V.L

  Thực tế, những năm qua Hội An đã có nhiều giải pháp và hướng đi phù hợp nhằm đa dạng hóa điểm đến cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, theo bà Đinh Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Thương mại và du lịch Hội An, để hướng đến sự phát triển bền vững, thời gian tới thành phố cần tập trung vào 5 vấn đề cụ thể. Trước mắt là từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm; thứ hai là tiếp tục đầu tư những sản phẩm mới, trong đó chú trọng các sản phẩm mang tính cộng đồng, trải nghiệm văn hóa sinh thái, nhất là những điểm đến ngoại vi có lợi thế du lịch như các làng nghề, rừng dừa Cẩm Thanh, Cù Lao Chàm, làng rau An Mỹ (Cẩm Châu)… Đặc biệt, sẽ xúc tiến, kêu gọi đầu tư cho những sản phẩm du lịch dịch vụ sông nước như thuyền ăn uống, nhà hàng nổi cũng như phát triển loại hình du lịch lưu trú trên thuyền. Ngoài ra, phát triển các điểm vui chơi giải trí, các khu giải trí đêm để tạo thêm điểm vui chơi cho khách lưu trú. Thứ tư, tiếp tục nâng cao tiện ích lưu trú theo hướng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách từ thu nhập thấp đến thu nhập cao, vì hiện tại thành phố rất thiếu các nhà hàng dành cho đối tượng khách cao cấp. Và cuối cùng là phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm. “Phố cổ Hội An sẽ đóng vai trò là trung tâm thu hút khách còn điểm lan tỏa là các vùng ven phục vụ cho đối tượng khách nghỉ dưỡng. Đồng thời sẽ phát huy các mô hình du lịch cộng đồng theo đúng định hướng của thành phố để người dân được hưởng lợi bền vững” – bà Thủy cho biết.

  Phân vùng phát triển

  Phân vùng, xây dựng 6 cụm phát triển du lịch

  Theo định hướng, du lịch Hội An sẽ được phân vùng thành 6 cụm phát triển với các chương trình cụ thể gồm cụm du lịch di sản thế giới phố cổ Hội An; cụm du lịch biển Cửa Đại – Cẩm An; cụm du lịch biển Cù Lao Chàm; hệ thống chuỗi du lịch sinh thái sông nước Thu Bồn, Cổ Cò, Đế Võng và rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh; hệ thống chuỗi du lịch cộng đồng gắn với làng nghề, làng quê. Tương ứng với mỗi cụm du lịch trên là những sản phẩm tham quan, trải nghiệm độc đáo. Ngoài ra, Hội An cũng sẽ phát triển mạng lưới sản phẩm lưu trú có sức cạnh tranh khu vực để đến năm 2022 sẽ bổ sung thêm 2.000 phòng cho cả 3 loại hình lưu trú: khách sạn, biệt thự du lịch và homestay. Đặc biệt, ưu tiên khuyến khích phát triển loại hình biệt thự nhà vườn, nhà có sân vườn, các cụm homestay để giữ gìn cảnh quan làng quê sinh thái, tập trung đầu tư hình thành các cụm du lịch Cửa Đại, Cẩm Thanh, Cẩm An, Cẩm Châu, Cẩm Phô; cho phép xây dựng mô hình khách sạn với số lượng và quy mô vừa đạt tiêu chuẩn 2 – 3 sao, dưới 50 phòng/khách sạn tại một số tuyến nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực…

  Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, để đảm bảo du lịch Hội An phát triển bền vững, từ nay đến năm 2022 thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung mở rộng không gian du lịch ra những vùng xung quanh nhằm giảm áp lực phố cổ cũng như tạo sinh kế, việc làm cho người dân tại các vùng ven có lợi thế phát triển du lịch. Đặc biệt, chú trọng phát triển đa dạng đồng bộ du lịch văn hóa, du lịch biển và du lịch sinh thái, làng nghề làng quê sông nước, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa môi trường sinh thái, tự nhiên, nhân văn, xã hội, phấn đấu đến năm 2022 thu hút được 3,09 triệu lượt khách (trong đó 1,58 triệu lượt khách quốc tế); phục vụ 1,47 triệu lượt khách lưu trú (gồm 1,18 triệu lượt khách quốc tế). Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế giai đoạn 2022 – 2022 đạt 13 – 17%/năm và khách nội địa đạt 8 – 10%, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 13 – 17%/năm. Ngày lưu trú trung bình của khách quốc tế đạt 3 – 3,5 ngày, tạo việc cho hơn 26.000 lao động trực tiếp và hơn 53.000 lao động gián tiếp. “Bên cạnh du lịch phố cổ vẫn là trọng tâm, thành phố cũng sẽ quan tâm phát triển các loại hình du lịch khác mà Hội An có tiềm năng như du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch khoa học – nghiên cứu… Đây là sự phân vùng phát triển không gian du lịch Hội An theo hướng mở, có trọng điểm và mang tính chuyên đề, góp phần bổ trợ để tạo nên các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách cũng như giảm tải cho khu phố cổ” – ông Sơn phân tích.

  Để thực hiện thành công những mục tiêu trên, theo ông Sơn, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế về tài nguyên theo hướng chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, phát huy giá trị nổi trội của tài nguyên du lịch đặc thù của từng địa phương trên địa bàn; giữ gìn và bảo vệ tốt giá trị văn hóa, tự nhiên, môi trường. Phát triển những sản phẩm du lịch có tính cạnh trạnh cao, phù hợp với thị trường, nhất là chú trọng thị trường có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày… Khi đó, mục tiêu xây dựng Hội An trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của miền Trung, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á vào năm 2022 mới có thể trở thành hiện thực được.

  Tác giả bài viết: VĨNH LỘC

  Nguồn tin: Báo Quảng Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Khuyên Khi Đi Du Lịch Thái Lan
 • Du Lịch Đảo Điệp Sơn: Cẩm Nang Từ A Đến Z
 • Các Khoản Chi Phí Du Lịch Huế Bạn Cần Biết
 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Huế Tự Túc Tiết Kiệm Chi Phí Nhất
 • Những Điểm Du Lịch Tuyệt Đẹp Trong Mùa Thu Miền Bắc
 • Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Nhật Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhật Bản “đau Đầu” Vì… Du Lịch Phát Triển Mạnh
 • Nhật Ký Du Lịch Bụi Lào (1): Luang Prabang Và Thác Kuang Si
 • Nhật Kí Du Lịch Bụi Lào: Chơi Zipline Ở Vang Vieng
 • Nhật Ký Mèo Đi Bụi: Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Singapore
 • Nhật Ký Du Lịch Bụi Lào (3): Qua Thái Lan
 • Với mục tiêu hút khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản đạt 40 triệu người năm 2022, 60 triệu người năm 2030; Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản đạt 8.000 tỷ Yên năm 2022, 15.000 tỷ Yên năm 2030; Số đêm khách quốc tế nghỉ ngoài 3 khu đô thị chính đạt 70 triệu đêm/2020 và 130 triệu đêm/2030; Lượng khách du lịch quốc tế quay lại Nhật đạt 24 triệu năm 2022 và 36 triệu năm 2030; Chi tiêu của khách du lịch nội địa cho du lịch đạt 21.000 tỷ Yên năm 2022 và 22.000 tỷ Yên năm 2030, Nhật Bản đã đưa ra Chiến lược phát triển đến năm 2022 và tầm nhìn đến năm 2030. TẦM NHÌN 1: Tối đa hóa sự hấp dẫn của các tài nguyên du lịch để đưa du lịch thành nền tảng cho sự khôi phục cấp vùng.

  Mùa hoa anh đào ở Kyodo thu hút rất đông khách du lịch Nhật Bản và quốc tế (Ảnh: asia.nikkei.com)

  Cho phép sử dụng những khu di sản công cộng.

  + Người dân sẽ được quyền tiếp cận những khu di sản công, những nơi mang nhiều truyền thống lịch sử.

  + Các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng khác sẽ được sử dụng tốt hơn cho du lịch nhằm góp phần phát triển cấp vùng.

  + Một hệ thống giúp các công ty du lịch tư nhân dễ dàng sắp xếp các tour du lịch trọn gói sẽ được giới thiệu trên cơ sở thử nghiệm.

  + Những trang web giới thiệu những tour sẽ được cải thiện.

  Cho phép sử dụng các cơ sở văn hóa với vai trò như tài nguyên du lịch.

  + Trọng tâm chính sách di sản sẽ được điều chỉnh theo hướng cho phép nhiều hơn việc sử dụng và thể hiện tốt hơn các địa điểm di sản như từ “chỉ tập trung vào công tác bảo tồn” sang khuyến khích khách du lịch tìm hiểu nhiều hơn về điểm di sản.

  + Chương trình Chiến lược thúc đẩy Sử dụng và Đánh giá các Tài sản Văn hoá năm 2022 (tên dự kiến) sẽ được xây dựng. Khoảng 200 trung tâm du lịch, bao gồm các di sản Nhật Bản sẽ được triển khai. Khoảng 1,000 dự án sẽ được thực hiện vào năm 2022, bao gồm việc liên kết các di sản cá nhân và cung cấp thông tin mô tả đa ngôn ngữ cho các tài sản văn hoá.

  + Phạm vi hoạt động của Cơ quan Văn hóa cũng sẽ được mở rộng để đáp ứng nhu cầu chính sách mới của quản trị văn hóa.

  Xây dựng thương hiệu công viên quốc gia ở Nhật Bản.

  + Các công viên quốc gia ở Nhật Bản sẽ được cải thiện để trở thành ví dụ toàn cầu.

  + Một phần của Dự án Thưởng thức Công viên Quốc gia 2022 (tên dự kiến) sẽ được xây dựng để phục vụ cho 5 công viên quốc gia.

  Những nỗ lực bao gồm:

  + Việc thể hiện những nơi tham quan tự nhiên sẽ được hỗ trợ.

  + Không gian lưu trú gây thiện cảm tại các điểm đến du lịch.

  + Tăng cường cung cấp thông tin ở nước ngoài.

  + Củng cố các chiến lược tiếp thị.

  + Khuyến khích các Cơ quan của tỉnh cải thiện các công viên gần được danh hiệu Công viên quốc gia.

  Tăng cường tính hấp dẫn của các khu vực di sản thông qua sự cân bằng cách tiếp cận bảo tồn và thể hiện các tài nguyên danh lam thắng cảnh.

  + Đến năm 2022, “kế hoạch danh lam” cho những điểm du lịch thế mạnh sẽ được xây dựng.

  + Kết hợp mối quan hệ công và tư.

  + Xây dựng hành trình tour thành phố.

  + Hướng dẫn du lịch và dịch vụ Internet sẽ được cải thiện.

  + Xây dựng và phát triển nhà ở nông trại, nhà ở trên núi và những làng đánh cá ban ngày để du khách có thể cảm nhận được thiên nhiên Nhật Bản.

  + Tăng chi tiêu du lịch tại các đường phố mua sắm địa phương và tiêu thụ các sản phẩm thủ công truyển thống.

  + Tạo ra các tuyến du lịch diện rộng đẳng cấp thế giới.

  TẦM NHÌN 2: Thúc đẩy đổi mới trong ngành du lịch để tăng sức cạnh tranh quốc tế và phát triển ngành thành một trong những ngành công nghiệp cốt lõi.

  Nới lỏng các yêu cầu thị thực là một trong nội dung được đề ra trong Chiến lược

  Rà soát các quy định và quy tắc để ngành du lịch đạt hiệu quả cao hơn.

  + Giấy phép hướng dẫn, xây dựng tour, nhà nghỉ, đại lý du lịch sẽ được cải thiện để trở thành một hệ thống chào đón số lượng khách du lịch ngày càng gia tăng đến Nhật Bản cũng như đảm bảo tính an toàn và cạnh tranh quốc tế.

  + Có trách nhiệm với các dịch vụ nhà nghỉ tư nhân đối với khách du lịch nước ngoài. Cải thiện nguồn nhân lực trong ngành quản lý du lịch.

  + Thiết lập chương trình đào tạo cấp quản lý vào năm 2022.

  + Tăng cường phát triển nguồn nhân lực cho các vị trí quan trọng bằng cách cải thiện chương trình của khoa du lịch ở cấp đại học.

  + Phát triển nguồn nhân lực tại các tổ chức giáo dục đại học mới để cung cấp giáo dục nghề nghiệp thực tế.

  + Tăng cường phát triển nguồn nhân lực bằng cách sử dụng các trường dạy nghề địa phương chuyên về du lịch.

  + Loại bỏ nhanh chóng tình trạng thiếu chỗ ở và cung cấp chỗ ở đa dạng hơn.

  + Tạo và phát triển DMO (quản lý điểm đến du lịch/ tổ chức tiếp thị) đẳng cấp thế giới.

  + Xây dựng các quỹ Tái sinh/Phục hồi khu vực Du lịch có khả năng kích hoạt dòng tiền của khu vực tư nhân.

  + Nâng cao tiếp thị du lịch đến Nhật Bản.

  + Hướng ưu tiên đến thị trường châu Âu, Mỹ, Úc.

  + Xây dựng hình ảnh Nhật Bản bằng cách sử dụng các cơ quan truyền thông toàn cầu và thành lập ban cố vấn bao gồm các trí thức Nhật Bản.

  + Sản xuất video trải nghiệm của các du khách đã đến Nhật Bản.

  + Tăng cường tính phổ biến tài sản du lịch Nhật Bản ở nước ngoài.

  Chiến lược nới lỏng các yêu cầu thị thực.

  + Nới lỏng các yêu cầu thị thực phù hợp với nỗ lực nâng cao nhận thức về Nhật Bản ở nước ngoài, bao gồm quốc gia cần thị thực nhập cảnh (Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Ấn Độ và Nga).

  Tăng cường học bổng đến Nhật Bản. Cải thiện du lịch giáo dục. Tăng cường các chuyến đi du lịch từ những người trẻ. TẨM NHÌN 3: Đảm bảo tất cả du khách tận hưởng trải nghiệm tham quan thoả mãn, thoải mái và không căng thẳng.

  Xúc tiến các hoạt động thiết kế toàn diện cho Olympic 2022 và Paralympic

  Cổng nhập cảnh sẽ được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất.

  + Biocarts được sử dụng để có thông tin nhận dạng cá nhân của du khách nước ngoài khi họ xếp hàng ở khu vực thủ tục ra vào.

  + Giới thiệu cổng tự động cho du khách “đáng tin cậy”.

  + Xúc tiến tích hợp phục hồi thị trấn và du lịch đường phố thông qua hoạt động xây dựng cộng đồng khu vực tư nhân.

  + Hướng tới hiện thực hoá một môi trường không tiền mặt.

  + Cải thiện viễn thông để mọi người có thể di chuyển độc lập.

  + Thúc đẩy phổ biến thông tin đa ngôn ngữ.

  + Cải thiện hệ thống nhận bệnh nhân nước ngoài (bao gồm cả cấp cứu) tại các cơ sở y tế.

  + Cải thiện môi trường an ninh đảm bảo du khách nước ngoài có thể trải nghiệm an ninh công cộng cấp cao.

  + Hoàn thành hành lang phát triển kinh tế khu vực.

  + Tăng cường chức năng của các sân bay địa phương như là cửa ngõ đến thế giới và xúc tiến dịch vụ vận chuyển giá rẻ (LCC).

  + Để biến các vùng biển ở Đông Bắc Á thành thị trường du thuyền nổi tiếng thế giới Nhật Bản cần biến các khu vực vịnh thành điểm đến phổ biến cho cả khách du lịch bình dân lẫn sang trọng và tăng số lượng khách đi tàu lên 5 triệu vào năm 2022.

  Đổi mới trong giao thông công cộng.

  + Cho phép đăng ký giữ chỗ cho phương tiện công cộng trên mạng.

  + Giới thiệu hệ thống tìm kiếm lộ trình bao gồm cả hệ thống phương tiện công cộng vào năm 2022.

  + Tăng số lượng trạm.

  + Thành lập văn phòng hành lý cho khách du lịch tại các trung tâm vận tải nội địa vào năm 2022.

  + Để tiếp tục cải thiện ngành du lịch trong nước cần tăng tỷ lệ ngày nghỉ được trả lương hàng năm lên 70% vào năm 2022 và cho phép các kỳ nghỉ so le.

  + Xúc tiến các hoạt động thiết kế toàn diện cho Olympic 2022 và Paralympic.Tầm nhìn Du lịch đã đề xuất 3 tầm nhìn làm trụ cột chính trong chiến lược của Nhật Bản. Tất cả các cấp chính quyền, các bộ, và các khu vực công và công ty sẽ làm việc cùng nhau để Nhật Bản trở thành điểm đến đẳng cấp thế giới.

  Nguồn: Bản tin VHTTDL I/2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Ngành Du Lịch Việt Nam Hiện Nay
 • Những Quan Niệm Về “sản Phẩm Du Lịch”
 • Để Được Nhận Câu Trả Lời Yes Khi Xin Visa Du Lịch Úc
 • Nhãn Du Lịch Xanh Cho Cơ Sở Dịch Vụ
 • Giới Thiệu Bộ Tiêu Chí Nhãn Du Lịch Xanh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100