Triển Khai Đề Án Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Ninh Bình

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Cuối: Du Lịch Đà Nẵng
 • Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Việt Nam: Rõ Định Hướng, Rõ Hiệu Quả Lâu Dài
 • Quảng Nam Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp
 • Chiến Lược Mới Cho Sự Phát Triển Của Du Lịch Quảng Ninh
 • Chiến Lược Marketing Của Vietravel
 • Ngày 12-2, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Đề án chiến lược phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030.

  Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã…

  Theo dự kiến, Đề án chiến lược phát triển du lịch đến năm 2022, tầm nhìn 2030 sẽ tập trung vào 8 nhóm vấn đề, đó là: Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch; nâng cấp phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh và cơ sở vật chất phục vụ du lịch; chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và vệ sinh môi trường; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; phát triển thị trường và quảng bá, xúc tiến du lịch; giáo dục cộng đồng về phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với những nội dung, giải pháp trong Đề án chiến lược phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Đóng góp xây dựng đề án, nhiều ý kiến cho rằng: Để thu hút du khách, tạo hình ảnh, thương hiệu của du lịch Ninh Bình, cần phải tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch; xây dựng nếp văn hóa, văn minh du lịch.

  Ngành Du lịch phải nâng cao năng lực quản lý, chất lượng sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực phục vụ du lịch, tích cực tuyên truyền, quảng bá, xây dựng nhiều tua, tuyến hấp dẫn, nâng cao năng lực lưu trú.

  Phát triển du lịch phải gắn với phát triển các dịch vụ du lịch, thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở các địa phương. Tạo điều kiện thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp làm du lịch.

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trung tâm dịch vụ tại thành phố Ninh Bình để sớm đưa vào hoạt động. Để du lịch phát triển bền vững phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; đồng thời các cấp, các ngành cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giáo dục ý thức cộng đồng về phát triển và bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ninh Bình là tỉnh có tiềm năng du lịch, với đa dạng các loại hình như du lịch sinh thái; du lịch hang động, du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, du lịch thể thao, nghỉ dưỡng…

  Khai thác và phát huy thế mạnh của du lịch, những năm qua, tỉnh đã ban hành Nghị quyết, quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch, đồng thời có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, đầu tư cho du lịch.

  Trong thực tế còn bộc lộ những hạn chế trong công tác quy hoạch, nhất là chưa dự báo chính xác các chỉ tiêu và nhu cầu phát triển chủ yếu của ngành du lịch Ninh Bình nên việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án phát triển du lịch đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030 là rất cần thiết.

  Để Đề án phù hợp với lộ trình phát triển của du lịch, có tính khả thi cao, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp tích cực đóng góp ý kiến xây dựng để sớm hoàn thiện Đề án.

  Thanh Thủy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Cần Thơ
 • Vai Trò Du Lịch Biển Trong Chiến Lược Biển Việt Nam
 • Cơ Sở Lý Luận Chung Về Chiến Lược Marketing Du Lịch
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Thái Lan An Toàn Dành Cho Phái Nữ
 • Blogger 9X Chia Sẻ Kinh Nghiệm Bỏ Túi Đi Du Lịch Thái Lan 5N4Đ
 • Ninh Bình: Triển Khai Đề Án Chiến Lược Phát Triển Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Hiện Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Việt Nam Đến 2030: Phú Quốc Là Trọng Tâm
 • Chiến Lược Đột Phá Cho Du Lịch Quảng Nam
 • Quảng Nam Định Vị Phát Triển Du Lịch Xanh, Mở Rộng Không Gian Điểm Đến
 • Sẵn Sàng Chiến Lược Phát Triển 10 Năm
 • Giúp Huế Trong Chiến Lược Phát Triển
 • Ngày 12/02 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Đề án chiến lược phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030.

  Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã…

  Theo dự kiến, Đề án chiến lược phát triển du lịch đến năm 2022, tầm nhìn 2030 sẽ tập trung vào 8 nhóm vấn đề, đó là: Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch; nâng cấp phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh và cơ sở vật chất phục vụ du lịch; chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và vệ sinh môi trường; chuẩn hoá và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; phát triển thị trường và quảng bá, xúc tiến du lịch; giáo dục cộng đồng về phát triển du lịch và bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với những nội dung, giải pháp trong Đề án chiến lược phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Đóng góp xây dựng đề án, nhiều ý kiến cho rằng: Để thu hút du khách, tạo hình ảnh, thương hiệu của du lịch Ninh Bình, cần phải tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch; xây dựng nếp văn hoá, văn minh du lịch.

  Ngành Du lịch phải nâng cao năng lực quản lý, chất lượng sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực phục vụ du lịch, tích cực tuyên truyền, quảng bá, xây dựng nhiều tua, tuyến hấp dẫn, nâng cao năng lực lưu trú.

  Phát triển du lịch phải gắn với phát triển các dịch vụ du lịch, thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở các địa phương. Tạo điều kiện thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp làm du lịch.

  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trung tâm dịch vụ tại thành phố Ninh Bình để sớm đưa vào hoạt động. Để du lịch phát triển bền vững phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân; đồng thời các cấp, các ngành cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giáo dục ý thức cộng đồng về phát triển và bảo vệ tài nguyên du lịch.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ninh Bình là tỉnh có tiềm năng du lịch, với đa dạng các loại hình như du lịch sinh thái; du lịch hang động, du lịch văn hoá, tâm linh, lễ hội, du lịch thể thao, nghỉ dưỡng…

  Khai thác và phát huy thế mạnh của du lịch, những năm qua, tỉnh đã ban hành Nghị quyết, quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch, đồng thời có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, đầu tư cho du lịch.

  Trong thực tế còn bộc lộ những hạn chế trong công tác quy hoạch, nhất là chưa dự báo chính xác các chỉ tiêu và nhu cầu phát triển chủ yếu của ngành du lịch Ninh Bình nên việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án phát triển du lịch đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030 là rất cần thiết.

  Để Đề án phù hợp với lộ trình phát triển của du lịch, có tính khả thi cao, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp tích cực đóng góp ý kiến xây dựng để sớm hoàn thiện Đề án.

  Theo NB

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Chủ ” Cần Biết ” Văn Bản Du Lịch
 • Cần Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Gắn Với Nông Nghiệp Bền Vững
 • Cơ Hội Để Du Lịch Huế Có Những Phát Triển Mới
 • Du Lịch Huế Cần Thêm Sản Phẩm Đột Phá
 • Ra Mắt Hội Đồng Tư Vấn Du Lịch Giúp Huế Trong Chiến Lược Phát Triển
 • Đề Án Phát Triển Du Lịch Đồng Tháp Phát Huy Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Địa Điểm Du Lịch Một Mình Gần Hà Nội
 • Du Lịch Gần Hà Nội 2 Ngày 1 Đêm Nên Đi Những Đâu?
 • Những Lưu Ý Khi Đi Du Lịch Amsterdam
 • Khi Đi Sang Du Lịch Nước Anh Nên Mua Gì Ở Đây?
 • Mẹo Xin Visa Đi Du Lịch Anh Quốc Nhanh
 • Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp đã đón trên 1,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt hơn 170 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2014. Có được kết quả này là do Đồng Tháp đã triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp.

  Sau khi tỉnh Đồng Tháp khởi động Đề án phát triển du lịch (giai đoạn 2022 – 2022), nhiều điểm du lịch của Đồng Tháp đã có những thay đổi, phát triển. Khu di tích Xẻo Quít đã trồng thêm các loại thực vật, trưng bày bộ sưu tập hoa súng. Vườn quốc gia Tràm Chim cũng đã tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư vùng đệm tham gia khai thác phát triển du lịch bằng việc vận động một số hộ dân tham gia dịch vụ lưu trú. Đoàn viên thanh niên của huyện Tam Nông tham gia hướng dẫn du khách tham quan, tạo sự thích thú, thiện cảm cho khách du lịch trong và ngoài nước.

  Với Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp, một số dự án đầu tư về du lịch trước đây chậm thực hiện hoặc tạm ngưng, nay đã được khởi động lại như: dự án của Công ty CP Du lịch Đồng Tháp trong việc xây dựng khách sạn 4 sao ở TP. Sa Đéc; dự án Sao Mai ở khu nghỉ dưỡng phường 6, TP. Cao Lãnh…Bên cạnh đó, để thu hút và tạo niềm tin cho du khách mỗi khi đặt chân đến Đồng Tháp, ngành du lịch tỉnh này cũng đã thực hiện nhiều hành động thiết thực như thực hiện chương trình du lịch chào mùa hè 2022.

  Thời gian qua, ở các địa phương của Đồng Tháp, nhiều mô hình du lịch đã được triển khai phong phú, đa dạng, hấp dẫn khách tham quan. Đáng chú ý như mô hình du lịch cộng đồng lưu trú triển khai tại TP. Sa Đéc. Đây là dự án do Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, đơn vị thực hiện là Khoa Văn hóa – Du lịch Trường ĐH Đồng Tháp, nhằm khai thác thế mạnh du lịch và quảng bá hình ảnh của địa phương đến với du khách, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân trong vùng dự án. Dự án này sẽ thực hiện thí điểm ở khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông. Dự án sẽ hỗ trợ người dân một phần kinh phí để cải tạo không gian sống xung quanh nhà, đầu tư một số hạ tầng thiết yếu phục vụ du khách…

  Với các dự án được triển khai tại Vườn quốc gia Tràm Chim nhiều năm qua, việc quản lý thủy văn được cải thiện, mực nước được điều chỉnh, các loài thủy sinh, thủy sản phát triển, thảm thực vật được phục hồi… đã góp phần duy trì môi trường đất ngập nước, bảo tồn các loài chim quý hiếm, đặc biệt là sếu đầu đỏ, một loài chim nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Các dự án đã hỗ trợ nâng cấp, cải thiện một phần cơ sở hạ tầng, mở ra nhiều tuyến điểm, sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch mùa nước nổi, góp phần làm tăng lượng khách đến tham quan. Bên cạnh đó, còn góp phần cải thiện sinh kế cho người dân sống quanh Vườn quốc gia Tràm Chim thông qua các hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; tăng cường sự tham gia của người dân trong việc quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên…

  Để phát triển ngành du lịch, tỉnh Đồng Tháp cũng đã chú trọng công tác đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Theo đó, nhiều năm qua, ngành du lịch tỉnh này đã đầu tư khai thác các dịch vụ, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, nhân viên nhằm thu hút khách tham quan tại các khu, điểm du lịch. Ngành du lịch Đồng Tháp đã phối hợp với Trường CĐ nghề du lịch Sài Gòn tổ chức chương trình tư vấn, quản lý, đào tạo và khai thác dịch vụ du lịch. Chương trình được thí điểm trong tháng 9 và tháng 10/2015 tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Đối tượng chương trình hướng đến là lực lượng lao động tại Vườn quốc gia Tràm Chim và cộng đồng dân cư vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Chương trình tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở, hộ dân trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành và kỹ năng phục vụ, góp phần đưa du lịch tỉnh Đồng Tháp phát triển. Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là chương trình tư vấn quản lý, đào tạo và khai thác dịch vụ du lịch đầu tiên được tổ chức thí điểm với hình thức tư vấn, đào tạo chuyển giao công nghệ, vì thế có ý nghĩa quan trọng để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình này cho các khu, điểm du lịch khác trong tỉnh Đồng Tháp.

  UBND tỉnh Đồng Tháp cũng vừa ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, từ nay đến năm 2022, tỉnh sẽ tập trung khai thác hai loại hình đặc trưng. Thứ nhất là loại hình phát triển sản phẩm du lịch tham quan, trải nghiệm cuộc sống của cộng đồng gắn với những giá trị cảnh quan sông nước và văn hóa bản địa. Đối với loại hình này, tỉnh sẽ phát triển sản phẩm du lịch thưởng ngoạn cảnh quan sông nước, tham quan di chỉ khảo cổ văn hóa Phù Nam…; phát triển sản phẩm du lịch tìm hiểu cuộc sống cộng đồng dân cư vùng Đồng Tháp Mười tại Vườn quốc gia Tràm Chim với các hoạt động của người dân trong mùa nước nổi; phát triển sản phẩm du lịch tìm hiểu về sinh kế của người dân như xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở Làng hoa cảnh TP. Sa Đéc gắn với các hoạt động cho du khách cùng tham gia, tìm hiểu đời sống sinh hoạt truyền thống, trải nghiệm quy trình sản xuất sản phẩm, thưởng thức các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống địa phương tại nhà người dân.

  Thứ hai là phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, gồm phát triển sản phẩm du lịch sinh cảnh rừng tràm ngập nước với các hoạt động tham quan cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tìm hiểu các giá trị di tích lịch sử, văn hóa ẩm thực đồng quê tại Khu di tích Xẻo Quýt và Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng; phát triển sản phẩm du lịch sinh cảnh đất ngập nước nội địa vùng trũng Đồng Tháp Mười với các hoạt động tham quan, tìm hiểu về môi trường và các giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Tràm Chim./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tour Du Lịch Thái Lan Vietravel
 • Đánh Giá Khả Năng Cạnh Tranh Sản Phẩm Du Lịch Của Việt Nam Với Sản Phẩm Du Lịch Của Trung Quốc
 • Đánh Giá Máy Ảnh Du Lịch Sony Cyber
 • Những Tiềm Năng Góp Phần Phát Triển Du Lịch Quảng Bình
 • 10 Kinh Nghiệm Hay Khi Đi Du Lịch Hàn Quốc
 • Góp Phần Thực Hiện Hiệu Quả Đề Án Phát Triển Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Diện Mạo Đồng Tháp: Thay Đổi Mạnh Mẽ Từ Đề Án Phát Triển Du Lịch Tỉnh Giai Đoạn 2022
 • Du Lịch Đồng Tháp Định Hướng Phát Triển Du Lịch Xanh
 • Nghe Báo Cáo Đề Án Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Quảng Ninh
 • Ubnd Tỉnh Nghe Báo Cáo Đề Án Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng
 • Đề Án “phát Triển Kinh Tế Du Lịch Tỉnh Lào Cai, Giai Đoạn 2011
 • ĐTO – Tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh đã triển khai, thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2020 và Kế hoạch tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng; phát triển du lịch chúng tôi Đéc, phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp… Đồng thời củng cố, phát triển, đa dạng các loại hình phục vụ du khách theo hướng từng bước chuyên nghiệp, góp phần đưa du lịch Đồng Tháp tạo được những ấn tượng tích cực trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

  Du khách trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, chúng tôi Lãnh

  UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai, thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh. Trong đó tập trung đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách trải nghiệm các hoạt động du lịch, loại hình, sản phẩm du lịch cấp tỉnh, địa phương. Đối với các khu, điểm du lịch trọng điểm, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng được UBND tỉnh, sở, ngành,

  Tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP.Cao Lãnh) nhiều du khách thích thú khi nơi đây tái hiện giá trị truyền thống làng Hòa An xưa với các nghề thủ công truyền thống, đậm chất nông thôn từ ngôi nhà mái lá, đến hàng cau, dây trầu, cây cầu tre… Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc còn khai thác loại hình du lịch homestay thu hút du khách nước ngoài khi tham quan, trải nghiệm cảm giác lưu trú trong những căn nhà gỗ đặc trưng. Vào các dịp lễ, hội, nơi đây được chọn để tổ chức các cuộc thi ẩm thực, trưng bày các sản phẩm du lịch độc đáo, quầy hàng đặc sản của địa phương, văn nghệ, thể thao… Ngoài hệ thống phòng lưu trú, hệ thống nhà vệ sinh cũng được đầu tư đạt các tiêu chuẩn theo quy định phục vụ du khách.

  Du khách dự lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại Khu di tích Gò Tháp, huyện Tháp Mười

  Tại Khu di tích lịch sử văn hóa khảo cổ Gò Tháp – Đồng Sen, mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt du khách khắp nơi vào dịp lễ hội Bà Chúa Xứ, lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều… Các dự án du lịch được Nhà nước đầu tư, tạo động lực tích cực để người dân quyết định chọn du lịch là một loại hình làm kinh tế mang lại lợi nhuận tốt. Cụ thể như mô hình tham quan vườn cam soàn, quýt hồng, mận tại huyện Lai Vung hoặc khai thác loại hình du lịch trải nghiệm với các dịch vụ như ngắm đồng sen, câu cá, thưởng thức ẩm thực đồng quê với nhiều món ăn được chế biến từ sen tại huyện Tháp Mười. chúng tôi Đéc vẫn giữ thế mạnh trong kinh doanh, khai thác du lịch với địa điểm làng hoa Sa Đéc, đường hoa Sa Nhiên – Cai Dao… Huyện Châu Thành khai thác các điểm tham quan vườn trái cây kết hợp với dịch vụ ăn uống. Huyện Lấp Vò khai thác các điểm du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống, trang trại nông sản, khu du lịch văn hóa…

  C.Phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đà Nẵng: Sở Du Lịch Xin Ý Kiến Ubnd Tp Về Đề Án Phát Triển Du Lịch Ở Làng Chài Nam Ô
 • Đà Nẵng: Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Gắn Liền Với Bảo Tồn Di Sản Tại Khu Vực Nam Ô
 • Chính Sách Phát Triển Du Lịch Việt Nam Và Định Hướng Đầu Tư Phát Triển Cơ Sở Lưu Trú Trong Thời Gian Tới
 • Luận Văn Đề Tài Đầu Tư Phát Triển Ngành Du Lịch Việt Nam
 • Du Lịch Bạch Mã Hằng Ngày Xuất Phát Tại Huế
 • Đề Án Phát Triển Du Lịch Tỉnh Đồng Tháp Giai Đoạn 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tỉnh Lào Cai Lãnh Đạo Thực Hiện Hoàn Thành Các Chỉ Tiêu Đề Án Số 03
 • “Phát Triển Du Lịch Tỉnh Lào Cai Giai Đoạn 2022
 • Sa Pa Sau 2 Năm Thực Hiện Đề Án Phát Triển Du Lịch
 • Học Phần Địa Lí Du Lịch
 • Địa Lý Du Lịch Việt Nam (Phần 1)
 • TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

  Đề án phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2022

  (Kèm theo Công văn số1803-CV/BTGTU, ngày 29/5/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)

  I.- SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH.

  Trên thế giới hiện nay, du lịch là một trong những ngành tạo nhiều việc làm và mang lại thu nhập cao; là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Hoạt động du lịch giải quyết 7% – 8% về việc làm, 30% xuất khẩu dịch vụ, tạo ra khoảng 5% GDP toàn thế giới. Đặc biệt, du lịch là ngành nhanh chóng tạo cơ hội cho thanh niên và phụ nữ trẻ tham gia lực lượng lao động, đem đến cơ hội bảo vệ xã hội và bình đẳng giới. Do vậy, phát triển du lịch còn là yếu tố giúp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bền vững, cân bằng.

  Du lịch không những là nguồn thu ngoại tệ chủ chốt đối với hầu hết các nước đang phát triển, tạo ra nhiều việc làm cần thiết và các cơ hội cho sự phát triển, mà còn đang ngày càng quan hệ mật thiết hơn với sự bền vững về môi trường. Du lịch có trách nhiệm với môi trường là một trong những trụ cột mới của “nền kinh tế xanh”. Vai trò của du lịch không chỉ được khẳng định ở các nước đang phát triển mà ngay cả ở các nước phát triển hàng đầu như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Hà Lan, Hàn Quốc và gần đây là Trung Quốc.

  1.- Tình hình và xu hướng phát triển du lịch của thế giới.

  1.1- Tình hình du lịch thế giới:

  Trong những năm qua, tình hình du lịch thế giới và khu vực có sự tăng trưởng liên tục. Số lượng khách du lịch quốc tế đạt 940 triệu lượt (năm 2010), 983 triệu lượt (năm 2011) và chạm mốc 1 tỷ lượt (năm 2012).

  Theo dự báo của tổ chức du lịch thế giới (UNWTO), trung bình hàng năm, tăng 43 triệu khách du lịch quốc tế. Đến năm 2022, khách du lịch quốc tế sẽ đạt gần 1,4 tỷ lượt và năm 2030 đạt khoảng 1,8 tỷ lượt.

  1.2- Xu hướng phát triển du lịch thế giới:

  – Nhu cầu của du khách ngày càng mong muốn được hòa nhập vào cuộc sống địa phương (du lịch trải nghiệm).

  – Hưởng thụ sản phẩm du lịch xanh. Ưa chuộng sản phẩm du lịch sinh thái, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, kết hợp với các hoạt động vui chơi, giải trí, bảo tồn, phát triển văn hóa địa phương và môi trường tự nhiên. Hơn 1/3 du khách sẵn sàng trả thêm 20 – 40% chi phí để trải nghiệm du lịch thân thiện với môi trường.

  – Kết hợp du lịch thể thao và hành trình ẩm thực.

  – Giữ vững kết nối: du khách dễ dàng tiếp cận các hành trình du lịch mới trong thời gian ngắn nhất dù họ ở bất cứ nơi đâu nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị thông tin hiện đại máy tính, điện thoại thông minh, đặc biệt là du khách trẻ tuổi.

  2.- Tình hình phát triển du lịch Việt Nam.

  Việt Nam hiện nằm trong top 5 điểm đến hàng đầu khu vực ASEAN và top 100 điểm đến hấp dẫn của du lịch thế giới. Năm 2013, khách du lịch đến Việt Nam đạt 7.572.352 lượt.

  Thị trường nguồn của du lịch Việt Nam năm 2012 chủ yếu là khách đến từ các nước Đông Bắc Á (46%). Các nước còn lại chiếm tỷ trọng thấp: ASEAN (20%), Châu Âu (13%), Bắc Mỹ (8%), Thái Bình Dương (5%) và thị trường khác (8%).

  Mục đích của khách quốc tế đến Việt Nam năm 2012 chủ yếu là du lịch nghỉ ngơi (61%). Các mục đích khác như: công việc (17%), thăm thân nhân (17%)…

   Mấy năm qua, mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, năm 2010 (34,8%), năm 2011 (19,1%) nhưng mức tăng tuyệt đối của Việt Nam còn thấp xa so với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan, Singapore. Về hướng phát triển trong thời gian tới, cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là sự cạnh tranh với các nước có ngành du lịch phát triển trong khu vực.

  3.- Thực trạng phát triển du lịch Đồng Tháp.

  3.1- Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp:

  Đồng Tháp có nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, sông nước hữu tình, bốn mùa hoa thơm quả ngọt, cùng với tài nguyên thiên nhiên phong phú, kết hợp với con người thân thiện, tinh hoa văn hóa, lịch sử của cộng đồng và nhiều lễ hội dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc… là những lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh.

  Sản phẩm tiêu biểu nhất là du lịch sinh thái theo mùa, du lịch sông nước, du lịch trải nghiệm, làng nghề, ẩm thực… gắn liền với tham quan các địa danh đặc trưng trong vùng và nổi tiếng cả nước, như:

  – Khu di tích Xẻo Quýt là khu căn cứ kháng chiến chống Mỹ tiêu biểu của vùng đồng bằng ngập lũ.

  – Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vườn quốc gia Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar thứ 04 của Việt Nam và thứ 2000 của thế giới.

  – Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, nơi được mệnh danh là lá phổi xanh giữa vùng Đồng Tháp Mười.

  – Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  – Khu di tích Khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đặc biệt Gò Tháp.

  – Làng hoa kiểng Sa Đéc, Nhà Cổ Huỳnh Thuỷ Lê…

  – Ngoài ra, Đồng Tháp còn nhiều đình, chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp Tỉnh và cấp Quốc gia như: Chùa Kiến An Cung, Chùa Hương, Chùa Bà, Chùa Tổ, Đình Tân Phú Trung, đền thờ thượng tướng quân Trần Văn Năng; các làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Làng dệt chiếu Định Yên, Làng nem Lai Vung, Làng dệt choàng Long Khánh, Làng bột Tân Phú Đông, Bánh phồng tôm Sa Giang, Bột Bích Chi; nhiều món ăn đặc trưng của vùng đồng bằng Nam Bộ như: cá lóc nướng trui cuốn lá sen non, cá rô kho tộ, canh chua cá linh non với bông điên điển, mắm kho bông súng, chuột đồng quay lu, bánh canh vịt xiêm, cơm hạt sen; nhiều loại trái cây miệt vườn nổi tiếng như: xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, quýt hồng Lai Vung, bưởi Phong Hòa…

  – Đồng Tháp còn được xem là một tỉnh có nhiều nét văn hóa lễ hội đặc sắc của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Mỗi năm, có hàng trăm lễ hội lớn nhỏ, có những lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của Tỉnh như: Lễ hội Gò Tháp, lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường. Nghệ thuật đờn ca tài tử gắn liền với đời sống người dân – nơi nổi tiếng với giọng “Hò Đồng Tháp”.

  Mặc dù là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch, nhưng du lịch Đồng Tháp được đánh giá là đang phát triển dưới mức tiềm năng. Năm 2013, Đồng Tháp đón và phục vụ 1.727.176 lượt khách du lịch. Tuy nhiên, chủ yếu là khách tham quan hành hương (1.289.867 lượt); khách nội địa và khách quốc tế còn ít (khách quốc tế 42.667 lượt, khách nội địa 393.642 lượt). Tổng doanh thu du lịch đạt thấp (243 tỷ đồng).

  3.2- Những khó khăn, hạn chế của du lịch tỉnh Đồng Tháp hiện nay:

  – Cơ sở hạ tầng phục vụ ngành du lịch yếu kém, nhất là hệ thống đường giao thông dẫn vào các khu, điểm du lịch chưa thuận tiện cho xe vận chuyển khách đạt chuẩn du lịch nhiều chỗ ngồi.

  – Sản phẩm du lịch đơn điệu, thô sơ, trùng lắp, chất lượng dịch vụ thấp, chưa có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, trải nghiệm để tạo cảm giác hứng thú, hấp dẫn giữ chân du khách.

  – Trình độ chuyên môn, kỹ năng của lao động ngành du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên và phục vụ khách du lịch chưa được đào tạo kỹ lưỡng, sự am hiểu về du lịch chưa được sâu, bộc lộ nhiều yếu kém trong cung cách phục vụ và quảng bá du lịch.

  – Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch thiếu ấn tượng, hiệu quả chưa cao.

  – Nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho du lịch còn hạn chế, dàn trải, thiếu đồng bộ; mức độ tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch còn thấp, chủ yếu mang tính tự phát. – Công tác quản lý Nhà nước về du lịch có lúc, có nơi, có việc còn hạn chế.

  II.- ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2022 – 2022.

  1.- Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp.

  1.1- Quan điểm:

  – Tập trung ưu tiên phát triển du lịch. Coi phát triển du lịch là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm chiến lược của Tỉnh từ đây đến năm 2022.

  – Đầu tư phát triển du lịch phải hướng đến đối tượng thụ hưởng cuối cùng là người dân địa phương và du khách.

  1.2- Mục tiêu của Đề án:

  – Giai đoạn 2022-2020, định hình cơ bản mô hình phát triển của du lịch Tỉnh với các nét văn hóa truyền thống, lợi thế đặc trưng tại các tuyến điểm du lịch trọng điểm với từng định vị rõ ràng. Qua đó, tạo nên một bức tranh Du lịch Đồng Tháp hoàn thiện với những nét riêng, không trùng lặp với các địa phương khác.

  – Đến năm 2022, du lịch Đồng Tháp tổ chức đưa, đón và phục vụ 3,5 triệu lượt khách, tăng gấp đôi; tổng doanh thu du lịch đạt 900-1.000 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2013, vươn lên tốp đầu Khu vực ĐBSCL. Xây dựng Đồng Tháp trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực ĐBSCL, là ưu tiên lựa chọn của du khách trong và ngoài nước.

  1.3- Nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp:

  – Khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để xác định bước đi phù hợp với thực tiễn, đặt du lịch Đồng Tháp trong điều kiện mở, nằm trong mối liên kết với du lịch trong khu vực Đồng bằng Cửu Long, có nối tuyến qua Campuchia.

  – Cụ thể hóa thế mạnh về du lịch của du lịch Đồng Tháp trong mối tương quan với du lịch ĐBSCL và cả nước để định vị sản phẩm du lịch chủ đạo cho từng khu điểm du lịch trọng yếu của Tỉnh, tạo nên một bức tranh Du lịch Đồng Tháp hoàn thiện với những nét riêng, không trùng lặp với các địa phương khác trong Vùng.

  – Trên cơ sở chiến lược phát triển xuyên suốt đến năm 2022, có những chính sách phân bổ nguồn lực và tài chính một cách hợp lý.

  – Quảng bá và xây dựng hình ảnh, hệ thống thương hiệu du lịch “Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen” tạo nét đặc trưng, ấn tượng và hấp dẫn.

  – Tuyên truyền, chuyển biến nhận thức về vai trò của du lịch, “phát triển du lịch không chỉ là kinh tế mà còn là niềm tự hào quê hương xứ sở” tạo sự đồng thuận; có cơ chế, chính sách để phát huy nội lực, khai thác ngoại lực, vận động nhân dân và các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng làm du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch trải nghiệm mùa nước nổi, du lịch văn hóa lịch sử, sen, cảnh quan nguyên sơ, làng nghề thủ công truyền thống…

  – Xây dựng phong phú các sản phẩm du lịch; tour, tuyến du lịch bao gồm cả đường thủy và đường bộ, kết nối tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng nhằm thu hút du khách đến với Đồng Tháp ngày càng nhiều hơn, lưu lại lâu hơn, sớm đưa du lịch Tỉnh trở thành ngành kinh tế quan trọng.

  2.- Định hướng phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp.

  2.1- Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực:

  a)- Nguồn nhân lực chuyên môn:

  Phát triển nguồn nhân lực chuyên môn là hướng đi lâu dài và trọng tâm, vừa để định hướng và tăng cường năng lực hoạch định chính sách, vừa để hình thành khung pháp lý và cơ chế cho phát triển nhân lực du lịch. Trong đó tập trung:

  – Xây dựng chương trình, cập nhật nội dung đào tạo mới gắn với thực tiễn của địa phương để nâng cao kiến thức quản lý, quản trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm giúp cán bộ quản lý có cái nhìn tổng quát về du lịch để phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung phát triển du lịch.

  – Tập trung tuyển chọn đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành như lễ tân, phục vụ buồng, phục vụ bàn, bar, bếp, hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch… Trước mắt cần tuyển chọn và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch Đồng Tháp nhằm xây dựng một lực lượng nòng cốt chuyên nghiệp vừa giới thiệu du lịch Đồng Tháp, tham gia các chương trình xúc tiến của Tỉnh, vừa là sứ giả du lịch Đất Sen hồng.

  b)- Nguồn nhân lực cộng đồng:

  – Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cộng đồng dân cư địa phương quanh vùng có khu, điểm du lịch về đặc điểm của các ngành nghề du lịch, những lợi ích từ hoạt động du lịch mang lại để tạo sự đồng thuận chung trong phát triển du lịch.

  – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phát triển du lịch, kỹ năng giao tiếp chăm sóc khách hàng, các kỹ năng nghề du lịch chuyên sâu, ngoại ngữ giao tiếp thông dụng cho đội ngũ lao động phục vụ du lịch tại địa phương như hộ gia đình, con em của cộng đồng dân cư địa phương vừa lao động ngành nghề khác vừa có thể tham gia hướng dẫn khách du lịch tham quan hoặc phục vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm tại các điểm tham quan du lịch cộng đồng, làng nghề thủ công truyền thống.

  – Mở các khoá đào tạo ngắn hạn, tại chỗ, vừa đào tạo kỹ năng phục vụ, vừa xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn trong phục vụ khách du lịch. Các kiến thức về nhu cầu, sở thích, thói quen, tập quán giao tiếp ứng xử của khách du lịch (cả khách quốc tế và khách nội địa).

  – Tổ chức các khóa học về quản lý doanh nghiệp nhỏ và kinh tế gia đình cho chủ doanh nghiệp, chủ hộ cá thể có tham gia kinh doanh du lịch trên địa bàn, góp phần tạo nét mới về kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống văn hóa, vật chất của người dân ở các điểm đến du lịch của Tỉnh.

  2.2- Phát triển hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch:

  a)- Định hướng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú:

  Đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở lưu trú du lịch hiện có theo đúng tiêu chuẩn quốc gia; phát triển thêm một số cơ sở lưu trú chất lượng cao để đảm bảo phục vụ tốt các sự kiện của ngành, của Tỉnh, chú trọng nâng cao chất lượng buồng cũng như nâng cấp và đổi mới trang thiết bị của khách sạn; khuyến khích các cơ sở lưu trú bổ sung các dịch vụ vui chơi, giải trí phục vụ khách lưu trú.

  b)- Định hướng phát triển cơ sở vui chơi giải trí, thể thao:

  Tăng cường công tác xã hội hóa trong đầu tư phát triển các cơ sở vui chơi giải trí, thể thao tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của Tỉnh. Xây dựng, đưa 16 vào khai thác các show biểu diễn văn hóa nghệ thuật; khôi phục lại các loại hình vui chơi giải trí dân gian; phát triển các loại hình vui chơi, giải trí chuyên đề như: công viên chuyên đề, khu giải vui chơi giải trí chuyên đề tại các khu, điểm du lịch. Hình thành hệ thống các trung tâm vui chơi giải trí hỗn hợp về văn hoá, thể thao… phục vụ cho nhiều đối tượng ở các tuyến du lịch, điểm dừng chân, điểm tham quan để thu hút và giữ chân du khách.

  c)- Định hướng phát triển hệ thống cơ sở dịch vụ ăn uống:

  Xây dựng hệ thống cơ sở dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu phục vụ khách du lịch. Nghiên cứu phát triển những món ăn truyền thống của người dân Nam bộ nói chung, các món ăn đặc trưng của địa phương nói riêng để xây dựng thương hiệu gắn với cơ sở ăn uống. Tăng cường đào tạo, huấn luyện đội ngũ phục vụ trong cơ sở ăn uống chuyên nghiệp hơn, có kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, am hiểu văn hóa ẩm thực địa phương để tư vấn, giới thiệu cho khách.

  d)- Định hướng phát triển hệ thống các cơ sở thương mại – dịch vụ:

  Xây dựng hệ thống cơ sở mua sắm, cửa hàng bán các sản phẩm lưu niệm, quà tặng và cửa hàng đặc sản Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn cấp biển hiệu phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch. Phát triển hệ thống cơ sở dịch vụ thông tin, tư vấn du lịch, cơ sở dịch vụ đặt giữ chỗ, đại lý lữ hành, hướng dẫn; phương tiện và cơ sở dịch vụ phục vụ vận chuyển khách du lịch, cơ sở dịch vụ phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao, hội nghị và các mục đích khác nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch và đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách. Xây dựng hệ thống các điểm trưng bày các làng nghề thủ công truyền thống Đồng Tháp phục vụ khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

  2.3- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

  a)- Định hướng phát triển giao thông đường bộ:

  – Tập trung các trục giao thông chính kết nối các tour, tuyến du lịch của địa phương. Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh – Hồng Ngự, Tuyến đường ĐT843 đoạn Thanh Bình – Tam Nông; tuyến đường Tân Nghĩa – Gáo Giồng, tuyến đường N2 – Gò Tháp, tuyến đê bao khu vực đồng sen Tháp Mười, xúc tiến, bố trí vốn để thực hiện đoạn Cầu Cô Hai – Bằng Lăng và tuyến ĐT853 đoạn quốc lộ 54 – Sông Tiền và Bến phà Phong Hoà – Ô Môn, đảm bảo giao thông thông suốt.

  – Phát huy hiệu quả cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống (khi hoàn thành) nhằm kết nối tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Kết nối các trục giao thông đường Tỉnh với các tuyến đường giao thông quốc gia.

  – Ưu tiên xây dựng các trục giao thông đối nội gắn kết mạng lưới giao thông từ Tỉnh đến huyện, xã, mở rộng diện tích mặt đường ở các tuyến giao thông có các khu, điểm du lịch trọng điểm đảm bảo cho xe tải trọng lớn và xe đạt chuẩn du lịch 45 chỗ ngồi trở lên lưu thông thông suốt giữa các khu, điểm du lịch trong Tỉnh.

  – Nghiên cứu phát triển các tuyến xe buýt theo các tour tuyến du lịch đã được định vị. Khôi phục và sử dụng hợp lý các loại xe lôi, xích lô để đón khách tham quan đảm bảo tiện lợi, hấp dẫn, chất lượng, an toàn, giá cả hợp lý.

  b)- Định hướng phát triển hệ thống giao thông đường thuỷ:

  Tập trung phát triển hệ thống đường thuỷ, bến thủy nội địa tại các điểm tham quan du lịch (có phương tiện vận chuyển đường thủy). Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đường thuỷ nội địa phù hợp với yêu cầu phát triển. Quy hoạch chi tiết hệ thống bến thủy nội địa tại các địa phương tạo điều kiện cho các tàu du lịch có thể cặp bến và đưa khách vào tham quan Đồng Tháp. Ngoài ra, nghiên cứu hình thành và phát triển thêm các tuyến đường thuỷ như tuyến du lịch đường thuỷ xuyên cồn Tân Thuận Tây ra sông Tiền và các tuyến kết nối từ trung tâm thành phố Cao Lãnh đi đến các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Tỉnh.

  c)- Định hướng về công tác vệ sinh môi trường và xử lý chất thải:

  – Xây dựng hệ thống các biển hướng dẫn du khách và nhân dân bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao ý thức, thói quen sinh hoạt của nhân dân và du khách trong việc bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại các khu di tích, điểm tham quan du lịch trên địa bàn. Có biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường, phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường do hoạt động du lịch gây ra.

  – Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, du khách; tăng cường việc kiểm soát thu gom, xử lý chất thải của các đơn vị; xử lý nghiêm việc xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước nhất là tại các khu di tích, điểm tham quan du lịch trọng điểm của Tỉnh; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. Điều tra, thống kê, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xả nước thải, đổ chất thải vào nguồn nước trong quá trình khai thác và sinh hoạt, chất thải phải được kiểm soát và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường khi thải vào nguồn nước.

  2.4- Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của Tỉnh và xây dựng tour, tuyến du lịch:

  Định hướng phát triển tổng thể điểm đến Đồng Tháp với các sản phẩm du lịch sinh thái – du lịch trải nghiệm nông nghiệp – du lịch trải nghiệm mùa nước nổi – văn hóa cộng đồng – sen, cảnh quan nguyên sơ, tâm linh thư giãn, làng nghề thủ công truyền thống…

  Căn cứ vào các giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của Tỉnh, định hướng phát triển trong thời gian tới, tập trung đầu tư khai thác giá trị nổi bật của từng khu, điểm du lịch thành sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn cao để thu hút khách, trong đó trọng tâm là xây dựng sản phẩm du lịch riêng biệt của từng khu, điểm du lịch trọng điểm như:

  – Đón khách đến Tỉnh qua 3 cửa ngõ chính: huyện Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.

  – Khu Di tích mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc: phát triển là tuyến điểm trọng điểm giáo dục lịch sử, truyền thống quan trọng của Tỉnh;

  – Các tài nguyên du lịch khác như hệ thống các cồn, di tích, thắng cảnh, làng nghề… thuộc các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Hồng Ngự, Tân Hồng, Thanh Bình và thị xã Hồng Ngự, phát triển theo hướng mở, định hình chuyên đề hoặc tham gia vào chuỗi các vệ tinh, điểm, tuyến du lịch phù hợp với quy mô, giá trị tài nguyên, khả năng khai thác và nhu cầu thị trường du lịch.

  – Chuẩn hóa và bổ sung các lễ hội định kỳ, tạo sản phẩm du lịch độc đáo góp phần làm nên tên tuổi, thương hiệu của điểm đến Đồng Tháp. Một số các lễ hội đặc sắc cần có kế hoạch khai thác tốt như: Lễ hội Gò Tháp, Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường, Lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Lễ hội sinh vật cảnh, Lễ hội Hoa Sa Đéc, Lễ hội xuân chúng tôi Lãnh…

  2.5- Định hướng phát triển kết nối các điểm du lịch và liên kết khu vực (tour, tuyến du lịch):

  a)- Các tuyến du lịch mới:

  * Tour đường thủy:

  – Vĩnh Long/Cái Bè – Sa Đéc – Làng bè Bình Thạnh – Xẻo Quýt.

  – Vĩnh Long/Cái Bè – Sa Đéc – Làng bè Bình Thạnh – Châu Đốc – Campuchia.

  * Tour đường bộ:

  – chúng tôi – Tân Phước (Long An) – Gò Tháp/Đồng Sen – Tràm Chim – Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà – Campuchia.

  – chúng tôi – Tân Phước (Long An) – Gò Tháp/Đồng Sen – Tràm Chim – Châu Đốc (An Giang).

  – Mỹ Tho – Gò Tháp/Đồng Sen – Tràm Chim – Châu Đốc (An Giang).

  – chúng tôi – Gò Tháp/Đồng Sen – Tràm Chim – Mộ Cụ Sắc/TP.Cao Lãnh – Gáo Giồng – Xẻo Quýt – Làng bè Bình Thạnh – Sa Đéc.

  b)- Sản phẩm:

  Xây dựng Tour Bắc Sông Tiền, xuyên Đồng Tháp Mười kết nối, hoàn thiện bản đồ du lịch MeKong.

  c)- Thị trường mục tiêu:

  – Đối tượng: Du khách muốn trải nghiệm du lịch sinh thái – cộng đồng.

  – Độ tuổi: Ưu tiên nhóm trẻ độ tuổi từ 20 – 40.

  – Thu nhập: Phân khúc trung bình khá

  – Địa điểm: Hà Nội, TP.HCM

  – Liên kết: Các đơn vị đang làm tour nội địa và quốc tế có ghé Sa Đéc và liên vận sang Campuchia.

  d)- Phân khúc thị trường:

  Với xuất phát điểm thấp, năng lực phục vụ chưa cao, thị trường mục tiêu của du lịch Đồng Tháp hướng vào các đối tượng như sau:

  * Giai đoạn 2022 – 2022:

  – Du khách nội địa ở chúng tôi Hà Nội và các tỉnh lân cận.

  – Du khách trong tỉnh.

  – Du khách Campuchia.

  – Khách bình dân và trung bình khá.

  – Giới chụp ảnh, nghiên cứu khoa học, các bạn trẻ yêu môi trường, sinh thái, thích khám phá, trải nghiệm trong và ngoài nước.

  * Giai đoạn 2022 – 2022:

  – Du lịch nội địa: Khách du lịch từ chúng tôi Miền Bắc và các tỉnh ĐBSCL.

  – Khách bình dân và trung bình khá.

  – Khai thác thêm phân khúc cao cấp và du khách quốc tế từ các thị trường có nhu cầu nghỉ dưỡng sinh thái (Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp…) theo tình hình phát triển thực tế.

  3. Các giải pháp trọng tâm phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp.

  3.1- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch Đồng Tháp:

  Đây là giải pháp trọng tâm, có ý nghĩa quyết định. Thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng các lực lượng, nhiều hình thức, kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp hiện đại, nâng cao nhận thức đội ngũ những người tham gia hoạt động du lịch, cán bộ quản lý và cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động phát triển du lịch đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận thực hiện các mục tiêu Đề án.

  3.2- Đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch:

  Tập trung đầu tư hoàn thiện và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông dẫn đến các khu, điểm du lịch trọng điểm của Tỉnh để xây dựng các tuyến du lịch, tour du lịch khép kín; đầu tư nâng cấp hệ thống điện, cấp thoát nước, cải thiện môi trường du lịch để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển du lịch. Đầu tư phát triển các công trình dịch vụ du lịch, các khu vui chơi giải trí phù hợp tại các khu di tích, điểm tham quan du lịch trọng điểm; phát triển hệ thống các trạm dừng chân trên các tuyến du lịch. Tiếp tục đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc cổ để đưa vào các tuyến điểm tham quan du lịch nhằm làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Đồng Tháp, tăng tính hấp dẫn đối với du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng chi tiêu của khách.

  Nâng cấp, phát triển hệ thống các cơ sở lưu trú và công trình phục vụ du lịch chất lượng cao theo Tiêu chuẩn Quốc gia như hệ thống khách sạn – nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, Trung tâm Hội nghị – Triển lãm – Thương mại cao cấp… tập trung ở trung tâm du lịch chúng tôi Lãnh và chúng tôi Đéc. Khôi phục, cải tiến có chọn lọc một số phương tiện vận tải hành khách thô sơ như: xích lô, xe lôi, xe ngựa hoặc thí điểm áp dụng xe điện năng lượng mặt trời phù hợp với tiêu chuẩn du lịch xanh và đô thị sinh thái.

  3.3- Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng khu, điểm du lịch trọng điểm và xây dựng thương hiệu du lịch:

  Nghiên cứu sâu sắc nét đặc trưng riêng của từng khu, điểm du lịch để xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù gắn với thương hiệu của khu, điểm du lịch đó. Trùng tu, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh, hỗ trợ khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với văn hóa bản địa để phục vụ khách tham quan, trải nghiệm. Phát huy văn hóa phi vật thể, đặc biệt là phát huy thế mạnh văn hóa ẩm thực, giá trị giọng “Hò Đồng Tháp” và sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương gắn với các hoạt động du lịch trải nghiệm. Đa dạng, nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và hàng quà tặng, hàng đặc sản. Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở vật chất, mở rộng và bổ sung dịch vụ tại các điểm đến du lịch của Tỉnh đang thu hút nhiều khách du lịch như: Khu di tích cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Xẻo Quýt, Gáo Giồng, Vườn quốc gia Tràm chim, Gò Tháp, Làng hoa Sa Đéc, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê… gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống để khai thác sản phẩm du lịch đặc thù của từng khu điểm du lịch.

  3.4- Truyền thông quảng bá hình ảnh, tài nguyên, sản phẩm du lịch Đồng Tháp:

  – Thông điệp để quảng bá du lịch: “Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen” – Đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến du lịch, vận động đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Tỉnh. Gắn việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao kết hợp với quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống của Tỉnh mang tính chuyên nghiệp hơn, có chiều sâu. Tổ chức các Đoàn Famtrip doanh nghiệp du lịch, lữ hành, báo, đài trong cả nước để tăng cường việc liên kết, nối tour đưa khách về tham quan du lịch Đồng Tháp và quảng bá hình ảnh điểm đến. Tổ chức Đoàn xúc tiến du lịch và học tập kinh nghiệm mô hình phát triển du lịch trong và ngoài nước để xây dựng sản phẩm mới, đặc trưng của Tỉnh.

  3.5- Đào tạo nguồn nhân lực du lịch:

  3.6- Cải thiện môi trường du lịch:

  Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu di tích, điểm tham quan du lịch; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh an toàn cho khách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, tránh tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, cạnh tranh không lành mạnh… làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của ngành du lịch Tỉnh, nhằm phát triển du lịch Tỉnh theo hướng có trách nhiệm, bền vững.

  3.7- Mời gọi đầu tư phát triển du lịch:

  Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài Tỉnh tham gia đầu tư phát triển du lịch nhằm đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ du lịch đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư khai thác dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng. Tập trung khơi gợi, tạo cảm hứng, kêu gọi đầu tư đúng các hạng mục còn yếu và thiếu như Đề án đã đề ra theo từng giai đoạn, tương ứng với từng tuyến điểm du lịch cụ thể.

  III.- KẾT LUẬN.

  Du lịch có vai trò quan trọng, không chỉ đối với kinh tế mà còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao hình ảnh và niềm tự hào của nhân dân địa phương. Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2022 là một trong ba trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh từ đây đến năm 2022, vừa có ý nghĩa thúc đẩy nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, vừa góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động dôi dư trong quá trình tái cơ cấu, hiện đại hóa nền nông nghiệp của Tỉnh và tiêu thụ xuất khẩu tại chỗ sản phẩm đặc sản nông sản, sản phẩm làng nghề. Cốt lõi của Đề án là: đặt du lịch Tỉnh trong mối quan hệ tổng thể với du lịch ĐBSCL và cả nước; phân công từng điểm du lịch với những chuyên đề và sản phẩm đặc thù, tìm hướng đi riêng, không trùng lắp, tạo sự hấp dẫn thu hút du khách; coi trọng giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội và đổi mới quản lý tại các khu điểm du lịch cho phù hợp, có cơ chế linh hoạt, thông thoáng để xã hội hóa, thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế cả trong Tỉnh, trong nước và nước ngoài để phát triển, sớm đưa du lịch của Tỉnh trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2022./.

  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp. 

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Tại Khu Vực Thọ Quang – Mân Thái
 • Xây Dựng Thành Phố Du Lịch Hấp Dẫn
 • Đầu Tư Phát Triển Du Lịch, Sân Chơi Hấp Dẫn Những Tên Tuổi Lớn
 • Tour Di Thai Lan Cua Vietravel Tour
 • Khách Sạn Hàng Đầu Tại Tam Đảo 2022 (Hủy Miễn Phí Tại Nhiều Khách Sạn)
 • Ubnd Tỉnh Nghe Báo Cáo Đề Án Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Án “phát Triển Kinh Tế Du Lịch Tỉnh Lào Cai, Giai Đoạn 2011
 • Giám Sát Việc Thực Hiện Đề Án “phát Triển Du Lịch Tỉnh Lào Cai Giai Đoạn 2022
 • Lào Cai Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Đề Án Phát Triển Kinh Tế Du Lịch
 • Triển Khai Đề Án “phát Triển Sản Phẩm Lưu Niệm, Đặc Sản Phục Vụ Du Lịch Tỉnh Vĩnh Phúc”
 • Ma Trận Đề Thi Thpt Qg Môn Địa Lí 2022
 • Ngày 6/5, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo Đề án và dự thảo báo cáo trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

  Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

  Đề án Phát triển du lịch cộng đồng được triển khai tại 23 điểm phát triển du lịch cộng đồng thuộc 10 địa phương, gồm: Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái, Vân Đồn, Hạ Long, Quảng Yên, Đông Triều.

  Mục tiêu của Đề án là đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch cộng đồng của Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, hình thành, xây dựng thương hiệu mạnh. Bên cạnh đó, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng đa dạng, chuyên nghiệp có những sản phẩm đặc thù, đặc trưng riêng, gắn với bảo vệ môi trường, giá trị văn hóa; trở thành nền tảng hỗ trợ thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội và các ngành, lĩnh vực kinh tế khác.

  Đồng thời, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tạo ra việc làm thay đổi cơ cấu việc làm địa phương và cải thiện chất lượng lao động ở các vùng địa phương, giảm di cư từ nông thôn ra các đô thị.

  Đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt Đề án Phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

  Tại cuộc họp, các sở, ngành đã tham gia ý kiến như: Chỉnh sửa một số địa danh chưa đúng; bổ sung thêm những điểm du lịch cộng đồng tiềm năng; cụ thể nội dung hỗ trợ, nguồn lực đầu tư; chọn lọc các điểm du lịch cộng đồng đặc trưng…

  Đồng chí Đặng Huy Hậu nhấn mạnh, việc thực hiện Đề án là nội dung cần thiết để phát triển kinh tế địa phương, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa. Trong đó, việc triển khai phải có sự kiên trì, bền bỉ, quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện đến cùng.

  Đối với các nội dung của Đề án, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn cần rà soát lại một số địa danh, xây dựng bản đồ du lịch cộng đồng, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự…

  Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến vào Đề án.

  Đối với địa phương, cần đăng ký cụ thể điểm đến, loại hình du lịch cộng đồng, đề xuất đơn vị, phương án thực hiện; đưa sản phẩm OCOP vào hoạt động du lịch. Đồng thời, chỉnh trang lại các điểm du lịch cộng đồng sẵn có, bảo đảm vấn đề vệ sinh môi trường; lên phương án khôi phục, bảo tồn văn hóa dân tộc như: Trang phục, ẩm thực, nghệ thuật…

  Dương Hà

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghe Báo Cáo Đề Án Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Quảng Ninh
 • Du Lịch Đồng Tháp Định Hướng Phát Triển Du Lịch Xanh
 • Diện Mạo Đồng Tháp: Thay Đổi Mạnh Mẽ Từ Đề Án Phát Triển Du Lịch Tỉnh Giai Đoạn 2022
 • Góp Phần Thực Hiện Hiệu Quả Đề Án Phát Triển Du Lịch
 • Đà Nẵng: Sở Du Lịch Xin Ý Kiến Ubnd Tp Về Đề Án Phát Triển Du Lịch Ở Làng Chài Nam Ô
 • Nghe Báo Cáo Đề Án Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Quảng Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Ubnd Tỉnh Nghe Báo Cáo Đề Án Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng
 • Đề Án “phát Triển Kinh Tế Du Lịch Tỉnh Lào Cai, Giai Đoạn 2011
 • Giám Sát Việc Thực Hiện Đề Án “phát Triển Du Lịch Tỉnh Lào Cai Giai Đoạn 2022
 • Lào Cai Sau Hơn 2 Năm Thực Hiện Đề Án Phát Triển Kinh Tế Du Lịch
 • Triển Khai Đề Án “phát Triển Sản Phẩm Lưu Niệm, Đặc Sản Phục Vụ Du Lịch Tỉnh Vĩnh Phúc”
 • QTV – Chiều 10/4, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án phát triển sản phẩm du lịch Quảng Ninh đến năm 2022, định hướng năm 2030.

  Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

  Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo một số nội dung chính của Đề án phát triển sản phẩm du lịch Quảng Ninh, trong đó tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng sản phẩm du lịch hiện nay. Tuy Quảng Ninh đã bước đầu khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương thu hút ngày càng đông du khách, hình thành 4 trung tâm du lịch trọng điểm: Hạ Long, Móng Cái – Trà Cổ, Vân Đồn – Cô Tô, Uông Bí – Đông Triều – Quảng Yên nhưng sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn. Đề án đưa ra 29 giải pháp cụ thể phát triển sản phẩm du lịch như hoàn thiện hạ tầng du lịch cảng biển, giao thông, trung tâm giải trí, mua sắm; hình thành các dịch vụ du lịch đặc thù tương ứng với 5 nhóm sản phẩm du lịch biển đảo, tâm linh, sinh thái, biên giới và nghỉ dưỡng ẩm thực.

  Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các đề án đã cơ bản đáp ứng định hướng phát triển du lịch của tỉnh, đồng thời chỉ đạo cụ thể với từng đề án. Đối với đề án phát triển sản phẩm du lịch làng chài, đồng chí yêu cầu BQL vịnh Hạ Long cần tham khảo ý kiến của Ủy ban Quốc gia Unesco Việt Nam trong quy hoạch các khu vực làng chài, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triền khai công tác di dân và duy trì liên tục hoạt động du lịch tại khu vực làng chài trên vịnh. Đối với đề án phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTT & DL phối hợp các ngành, địa phương rà soát, bổ sung các sản phẩm du lịch đặc thù, tránh bỏ sót các ý tưởng hay, tạo sản phảm du lịch độc đáo. Thống nhất đưa sản phẩm biểu diễn nghệ thuật dân tộc và sản phẩm du lịch các địa phương biên giới vào đề án chung trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh, hoàn thiện đề án trước ngày 25/4.

  Nguyễn Thơm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Đồng Tháp Định Hướng Phát Triển Du Lịch Xanh
 • Diện Mạo Đồng Tháp: Thay Đổi Mạnh Mẽ Từ Đề Án Phát Triển Du Lịch Tỉnh Giai Đoạn 2022
 • Góp Phần Thực Hiện Hiệu Quả Đề Án Phát Triển Du Lịch
 • Đà Nẵng: Sở Du Lịch Xin Ý Kiến Ubnd Tp Về Đề Án Phát Triển Du Lịch Ở Làng Chài Nam Ô
 • Đà Nẵng: Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Gắn Liền Với Bảo Tồn Di Sản Tại Khu Vực Nam Ô
 • Đồi Cát Bay Mũi Né, Đề Án Tôn Tạo Và Phát Triển

  --- Bài mới hơn ---

 • Khám Phá 4 Bãi Biển Tuyệt Đẹp Ở Lagi Bình Thuận
 • Khu Du Lịch Đồng Mô Hà Nội Có Gì Hấp Dẫn
 • Review Và Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội
 • Khám Phá Khu Du Lịch Phú An Khang Bến Tre
 • Khu Du Lịch Đồng Sen Gò Tháp
 • Đồi cát bay Mũi Né có diện tích khoảng 35ha nằm tại khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Đây là một trong những điểm tham quan thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động, Đồi cát bay Mũi Né ngày càng mất đi sự hấp dẫn vốn có. Đồng thời, việc thu gom rác thải, vệ sinh môi trường chưa được quản lý tốt… khiến khu vực này bị ô nhiễm. Do đó, việc tôn tạo, quản lý, sử dụng và khai thác Đồi cát bay Mũi Né là vấn đề hết sức cần thiết, không những góp phần quan trọng trong việc giữ gìn nét đẹp tự nhiên của đồi cát, mà còn giúp phát triển thương hiệu, bổ sung sản phẩm du lịch, loại hình du lịch của tỉnh.

  Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng đề án quản lý, sử dụng và khai thác Khu du lịch đồi cát bay Mũi Né cần phải lưu ý đến vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; cần phải có đề tài nghiên cứu khoa học để bảo vệ, tôn tạo nét đẹp tự nhiên Đồi cát bay Mũi Né; cần đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, có năng lực để thực hiện đảm bảo mục tiêu đề án…

  Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Niên – Tiêu Hồng Phúc cho biết, Đề án hướng tới tổ chức hoạt động cộng đồng và khai thác các loại hình dịch vụ tại Khu du lịch đồi cát bay Mũi Né kết hợp với cơ sở hạ tầng hiện có của Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Bình Thuận. Trong đó có một số loại hình mới như: thả diều, nhảy dù, trượt cát sẽ được cải tiến về mặt hình thức hoặc máng trượt di động, đu văng, chạy xe ô tô địa hình, các trò chơi dân gian, hoạt động lễ hội…

  Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thành Tâm yêu cầu Tỉnh Đoàn Thanh niên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó lưu ý, công việc trước mắt cần quan tâm đến công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho du khách tại Khu du lịch đồi cát bay Mũi Né; đồng thời, nghiên cứu đề xuất mức phí vào cổng tham quan Đồi cát bay, phí giữ xe cho phù hợp, đặc biệt quan tâm tổ chức quản lý, sắp xếp thời gian hợp lý để các thanh thiếu niên địa phương được tiếp tục tham gia vào các hoạt động dịch vụ tại khu vực Đồi cát bay Mũi Né, có thu nhập phụ giúp gia đình và trang trãi việc học tập…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khu Du Lịch Đồ Sơn Hải Phòng Có Gì Hấp Dẫn?
 • Khu Du Lịch Đồi Rồng Đồ Sơn Hải Phòng Của Tập Đoàn Geleximco Để Nghỉ Dưỡng?
 • Khu Du Lịch Cam Ranh Thu Hút Nhiều Vốn Đầu Tư Cho Các Dự Án Nghỉ Dưỡng
 • Khu Du Lịch Sinh Thái Đỉnh Vàng Cam Ranh
 • Những Khu Du Lịch Quanh Hà Nội Hấp Dẫn Du Khách
 • Sa Pa Sau 2 Năm Thực Hiện Đề Án Phát Triển Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Phần Địa Lí Du Lịch
 • Địa Lý Du Lịch Việt Nam (Phần 1)
 • Cách Xin Visa Đi Brazil Năm 2022
 • Du Lịch Bụi Sapa, Những Điều Không Phải Ai Cũng Biết
 • Lịch Trình Phượt Tây Bắc 5 Ngày, Đi Đâu “Hot” Và Chi Phí?
 • Sa Pa đạt được những kết quả nhất định sau 2 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch.

  Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay, hầu hết các mục tiêu của Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Sa Pa đều đã đạt 100% kế hoạch. Kết quả phát triển du lịch thể hiện rõ ở mức tăng trưởng du khách. Năm 2022, Sa Pa đón 1.720.000 lượt khách, đạt trên 130% mục tiêu Đề án, doanh thu đạt gần 2.300 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, địa phương này đã đón trên 1,4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch – dịch vụ đạt tương đương với mức của cả năm 2022.

  Về dịch vụ du lịch, Sa Pa hiện có 571 cơ sở dịch vụ, gồm các khách sạn từ 1 đến 5 sao và hệ thống cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà hàng… với trên 9.000 lao động tham gia vào lĩnh vực du lịch – dịch vụ; 34 đơn vị kinh doanh lữ hành. Huyện đã có nhiều giải pháp trong việc quản lý hoạt động dịch vụ du lịch, quản lý giá và các tour, tuyến du lịch cộng đồng. Sa Pa đang thu hút được nhiều dự án đầu tư với quy mô lớn; hệ thống đường giao thông, bãi đỗ xe tĩnh được quan tâm đầu tư. Huyện cũng tích cực phát triển các sản phẩm du lịch, tăng cường nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá, đầu tư cơ sở hạ tầng… tạo ra thế và lực mới để thúc đẩy du lịch Sa Pa phát triển tương xứng với tiềm năng.

  Tuy nhiên, các dự án hạ tầng đang triển khai tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa hầu hết chậm tiến độ, đang ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của du lịch địa phương. Vấn đề vệ sinh môi trường cũng chưa đảm bảo, công tác quản lý Nhà nước về du lịch còn bất cập, dẫn đến một số vấn đề xã hội phát sinh.

  Từ thực trạng trên, huyện Sa Pa đang đề nghị Chính phủ và tỉnh Lào Cai cần có cơ chế chính sách đặc thù cho Khu du lịch quốc gia Sa Pa để thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, các hoạt động khai thác, phát triển và vận hành Khu du lịch quốc gia theo quy hoạch đã được phê duyệt; xem xét thành lập Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Sa Pa và ban hành chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn.

  Đức Tính

  --- Bài cũ hơn ---

 • “Phát Triển Du Lịch Tỉnh Lào Cai Giai Đoạn 2022
 • Tỉnh Lào Cai Lãnh Đạo Thực Hiện Hoàn Thành Các Chỉ Tiêu Đề Án Số 03
 • Đề Án Phát Triển Du Lịch Tỉnh Đồng Tháp Giai Đoạn 2022
 • Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Tại Khu Vực Thọ Quang – Mân Thái
 • Xây Dựng Thành Phố Du Lịch Hấp Dẫn
 • Đà Nẵng: Sở Du Lịch Xin Ý Kiến Ubnd Tp Về Đề Án Phát Triển Du Lịch Ở Làng Chài Nam Ô

  --- Bài mới hơn ---

 • Góp Phần Thực Hiện Hiệu Quả Đề Án Phát Triển Du Lịch
 • Diện Mạo Đồng Tháp: Thay Đổi Mạnh Mẽ Từ Đề Án Phát Triển Du Lịch Tỉnh Giai Đoạn 2022
 • Du Lịch Đồng Tháp Định Hướng Phát Triển Du Lịch Xanh
 • Nghe Báo Cáo Đề Án Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Quảng Ninh
 • Ubnd Tỉnh Nghe Báo Cáo Đề Án Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng
 • Đề án này nhằm phát huy tiềm năng tài nguyên du lịch địa phương và tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho người dân làng chài Nam Ô.

  Một góc làng chài Nam Ô.

  Theo đề án, thành phố sẽ nghiên cứu, phát triển 8 sản phẩm du lịch tại khu vực, gồm: Trải nghiệm bình minh, hoàng hôn ở vịnh Nam Ô trên thuyền thúng; Xây dựng bãi tắm biển công cộng Nam Ô; Tổ chức tour tham quan tìm hiểu di tích, làng nghề truyền thống, ẩm thực địa phương; Đi bộ, chụp ảnh, tham quan tại khu vực ghềnh Nam Ô và phát triển các dịch vụ lưu trú homestay trải nghiệm tại nhà dân, tham quan làng bích họa.

  Đặc biệt, mở 5 lối xuống biển để phục vụ người dân, đồng thời xây dựng bãi tắm công cộng với các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường đảm bảo, làm sạch bãi biển để người dân và du khách có thể sử dụng.

  Để phục vụ Đề án, khoảng 40 hộ dân sẽ được đào tạo thực hiện hoạt động du lịch trải nghiệm trên thuyền thúng cho du khách ngắm bình minh, hoàng hôn vịnh Nam Ô.

  Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng bên cạnh việc tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp vào dự án, cần phải làm rõ mô hình hoạt động, vấn đề khai thác tài nguyên cũng như quản lý, vận hành các mô hình du lịch.

  “Sau khi đưa vào khai thác khu du lịch tại Nam Ô, thành phố sẽ tổ chức đầu thấu theo đúng quy định. Về lâu dài, tôi nghĩ nên chuyển về cho UBND quận Liên Chiểu khai thác sẽ hợp lý hơn. Không phải cứ doanh nghiệp hỗ trợ thành phố rồi sau này lấy đó làm cơ sở tranh quyền quản lý dự án, như vậy là trái quy định”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.

  Được biết, Dự án KDL sinh thái Nam Ô (Lancaster Nam Ô Resort ) được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt năm 2010 với diện tích 43,2 hecta không chỉ phù hợp với định hướng phát triển các sản phẩm du lịch – lưu niệm mới, mà còn tạo sinh kế cho người dân làng chài.

  Dự án do Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng – thuộc Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư. Đây cũng là KDL nằm xen kẽ trong vùng lõi của khu vực nghiên cứu dự án.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đà Nẵng: Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Gắn Liền Với Bảo Tồn Di Sản Tại Khu Vực Nam Ô
 • Chính Sách Phát Triển Du Lịch Việt Nam Và Định Hướng Đầu Tư Phát Triển Cơ Sở Lưu Trú Trong Thời Gian Tới
 • Luận Văn Đề Tài Đầu Tư Phát Triển Ngành Du Lịch Việt Nam
 • Du Lịch Bạch Mã Hằng Ngày Xuất Phát Tại Huế
 • Tour Huế Động Phong Nha 1 Ngày
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100