Định Hướng Phát Triển Của Đà Nẵng Đến 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Đà Nẵng Theo Hướng Bền Vững, Hài Hòa Với Thiên Nhiên Và Môi Trường
 • Phát Triển Du Lịch Đô Thị
 • Phát Triển Du Lịch Huế Bền Vững
 • “định Hướng Phát Triển Du Lịch Huế Và Vùng Duyên Hải Miền Trung
 • Cổng Điện Tử Tỉnh Kiên Giang
 • 1. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị động lực, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng, hướng mô hình tập trung đa cực, không gian mở rộng; liên kết hợp tác chặt chẽ với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước; phát triển kinh tế biển và hội nhập kinh tế quốc tế.

  2. Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp và nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật của vùng và cùng với các thành phố lân cận hình thành hành lang kinh tế Bắc – Nam.

  3. Phát triển kinh tế – xã hội gắn với chỉnh trang, nâng cấp đô thị và phát triển không gian đô thị. Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho bước phát triển thời kỳ tiếp theo.

  4. Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với phát triển các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục nhằm đảm bảo không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao dân trí. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

  5. Kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các cam kết thiên niên kỷ của Việt Nam.

  Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế – xã hội của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ, cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về vận tải và trung chuyến hàng hóa trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính – ngân hàng; một trong những trung tâm y tế, văn hóa – thể thao, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ cao của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và của cả nước.

  – Tăng trưởng kinh tế: duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 12 – 13%/năm, đưa Đà Nẵng trở thành địa bàn có sức thúc đẩy phát triển kinh tế các vùng phụ cận.

  – Cơ cấu kinh tế: chuyển đổi theo hướng dịch vụ – công nghiệp, xây dựng – nông nghiệp. Dự kiến cơ cấu kinh tế của thành phố đến năm 2022 là: dịch vụ: 55,6%, công nghiệp và xây dựng: 42,8%; nông nghiệp: 1,6%.

  – Đến năm 2022, tỷ trọng GDP của thành phố chiếm khoảng 2,8% GDP cả nước; kim ngạch xuất khẩu thời kỳ 2011 – 2022 tăng bình quân 19 – 20%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 4.500 – 5.000 USD; duy trì tỷ trọng thu ngân sách so với GDP đạt từ 35 – 36%; tốc độ đổi mới công nghệ bình quân hàng năm đạt 25%.

  – Quản lý nhà nước thành phố theo Đề án chính quyền đô thị.

  – Duy trì nhịp độ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%, tạo việc làm cho lực lượng lao động mới hàng năm khoảng trên 3,0 vạn người. Phấn đấu đến năm 2022 không còn trẻ suy dinh dưỡng, không còn hộ nghèo.

  – Tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục – đào tạo, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cấp hệ thống trường lớp, đảm bảo tất cả các trường hệ phổ thông đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo tất cả lao động được đào tạo nghề phù hợp.

  – Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa về y tế, tăng cường các nguồn lực đáp ứng nhu cầu phục vụ phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân.

  – Xây dựng nền văn hóa thành phố theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, đồng thời làm tốt công tác bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

  – Phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng môi trường sống, đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ công đối với mọi người dân thành phố.

  – Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kết hợp với việc nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích đô thị như giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cây xanh, công viên, điện chiếu sáng, vận tải công cộng… tạo cảnh quan không gian đô thị, cải thiện điều kiện môi trường.

  – Tăng cường củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

  + Bảo đảm 90% đạt tiêu chuẩn môi trường chất lượng nước thải của các khu công nghiệp, khu chế xuất và nước thải sinh hoạt của tất cả các quận nội thành được thu gom, xử lý.

  + Kiểm soát được các nguồn phát sinh chất thải nguy hại và thực hiện xử lý hợp vệ sinh (hoàn thành việc điều tra thống kê chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố; hoàn thành việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải nguy hại; xây dựng khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung).

  + Đẩy mạnh xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Phân loại chất thải tại nguồn và phấn đấu 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý hợp vệ sinh.

  + Hình thành và phát triển công nghiệp tái chế chất thải để tái sử dụng, phấn đấu 50% chất thải thu gom được tái chế và khoảng 50% người chết được mai táng bằng phương pháp hỏa táng.

  + Phấn đấu 90% dân số nội thành và 70% dân số các xã ngoại ô được sử dụng nước sạch. Kiểm soát ô nhiễm không khí từ các nguồn phát sinh gồm giao thông đường bộ, khí thải công nghiệp và khí thải từ các khu vực đô thị. Đảm bảo chỉ số ô nhiễm không khí (API) nhỏ hơn 100.

  + Phát triển diện tích không gian xanh đô thị (cây xanh công viên, cây xanh vườn hoa, cây xanh đường phố, cây xanh công sở, trường học), bố trí hợp lý về tỷ lệ và chủng loại cây, phấn đấu đạt 3 – 4 m2/người. Thực hiện các biện pháp để bảo tồn đa dạng sinh học rừng của thành phố. Tiếp tục thực hiện chủ trương “đóng cửa rừng tự nhiên”, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đẩy nhanh tiến độ trồng rừng để nâng độ che phủ của rừng lên 50,6% vào năm 2022.

  + Xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố môi trường” vào năm 2022.

  + Tiếp tục hoàn thiện các mục tiêu ở giai đoạn 2022 – 2022, đảm bảo đạt được tất cả các tiêu chí thành phố môi trường, cụ thể: 100% nước thải công nghiệp và sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 70% chất thải rắn được tái chế; 25% lượng nước được tái sử dụng.

  + Phát triển diện tích không gian xanh đô thị, phấn đấu đạt 9 – 10 m2/người vào năm 2022.

  III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC

  – Tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển dịch vụ nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

  – Phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành khu vực dịch vụ cao hơn tăng trưởng chung nền kinh tế thành phố, giai đoạn 2011 – 2022 tăng 13,5%/năm, giai đoạn 2022 – 2022 tăng 14%/năm, tỷ trọng khu vực dịch vụ cơ cấu kinh tế thành phố đến năm 2022 chiếm 52,2%, năm 2022 đạt 55,6% tổng GDP của thành phố.

  – Thương mại: xây dựng ngành thương mại phát triển vững mạnh, có hệ thống kết cấu hạ tầng lương đối diện hiện đại. Dự kiến tăng trưởng thời kỳ 2011 – 2022 đạt 12,2%/năm, thời kỳ 2022 – 2022 đạt 14,1%. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; phát triển dịch vụ thu ngoại tệ tại chỗ thông qua các hoạt động dịch vụ du lịch, thu kiều hối và bán hàng tại chỗ để góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu.

  – Khách sạn, nhà hàng: phấn đấu tốc độ tăng trưởng thời kỳ đầu 12,3%, thời kỳ sau 13,6%. Tỷ trọng GDP đạt 26,5% năm 2022 và 26% năm 2022.

  – Vận tải, kho bãi, thông tin truyền thông: phấn đấu tốc độ tăng trưởng thời kỳ đầu đạt 14,0%, thời kỳ tiếp theo đạt 17,4%; tỷ trọng GDP đạt 13% năm 2022 và 15% năm 2022.

  – Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm: xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm lớn của khu vực miền Trung và cả nước.

  – Du lịch: phát triển du lịch Đà Nẵng trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố, góp phần chuyển dịch theo hướng cơ cấu kinh tế “dịch vụ – công nghiệp, xây dựng – nông nghiệp”. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hàng năm 15 – 16%, đến năm 2010 doanh thu ngành du lịch đạt 1.200 tỷ đồng, năm 2022 đạt 2.420 tỷ đồng, năm 2022 đạt 3.890 tỷ đồng.

  2. Công nghiệp và xây dựng

  – Mục tiêu phát triển đến năm 2022: tốc độ tăng bình quân GDP công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2011 – 2022 là 12,2% và giai đoạn 2022 – 2022 là 12,3%. Tỷ trọng GDP công nghiệp – xây dựng trong tổng GDP của thành phố năm 2022 là 45,4% và năm 2022 là 42,8%.

  – Phát triển công nghiệp có chọn lọc, tập trung ưu tiên phát triển những ngành hàng và sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, có giá trị gia tăng cao; coi trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch và giá trị gia tăng cao, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

  – Ưu tiên nguồn lực, ưu đãi về chính sách phát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực, đại diện cho công nghiệp thành phố trong tương lai như: công nghiệp công nghệ thông tin (phần mềm, phần cứng), điện tử, cơ khí chính xác, dược phẩm, hàng tiêu dùng cao cấp…

  – Đẩy mạnh ngành khai thác và chế biến hải sản phục vụ xuất khẩu, phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ cảng và vận tải biển; các loại hình công nghiệp gắn liền với hệ thống cảng.

  – Chuyển đổi dần cơ cấu công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, hình thành ngành nghề, sản phẩm mới; tăng cường xúc tiến hợp tác đầu tư nước ngoài; chủ động tham gia vào mạng lưới công nghiệp ASEAN (AICO) và thế giới.

  – Phát triển và phân bố các cơ sở sản xuất công nghiệp phải theo nguyên tắc sử dụng hợp lý tài nguyên, lao động và đảm bảo các yêu cầu về môi trường. Kết hợp chặt chẽ các quy mô, loại hình sản xuất. Trong đó khu vực kinh tế nông thôn cần chú trọng hơn đối với phát triển sản xuất công nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

  – Xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao (điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới…) và các ngành công nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông.

  3. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

  – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng năng suất, chất lượng cao, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung, tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong nông nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thủy sản trong cơ cấu kinh tế thủy sản nông lâm.

  – Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông, nước sinh hoạt nông thôn, dịch vụ nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trọng tâm là công nghệ sinh học.

  – Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng, trồng rừng kinh tế, trồng cây chắn sóng ven biển và phát triển mạnh công nghệ chế biến gỗ từ nguyên liệu gỗ rừng trồng.

  GDP ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2001 – 2010 đạt 4 – 5%/năm, giai đoạn 2011 – 2022 đạt 4,8%/năm. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp đến hết năm 2010 là: thủy sản 69,5%, nông nghiệp 26,8%, lâm nghiệp 3,7% và đến năm 2022 là: thủy sản 73,3%, nông nghiệp 23,5%, lâm nghiệp 3,2%.

  Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố và khu vực, là động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội của vùng kinh tế trọng điểm.

  – Xây dựng đường bộ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Đà Nẵng – Cam Lộ (Quảng Trị), nâng cấp quốc lộ 14 đoạn từ Túy Loan đến ranh giới Đà Nẵng – Quảng Nam đạt tiêu chuẩn cấp I với 4 làn xe; nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua địa phận Đà Nẵng dài 45 km đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi. Mở rộng 4 tuyến đường bộ vào thành phố và xây dựng các nút giao thông từ Đà Nẵng đi các tỉnh. Xây dựng mới một số tuyến đường bộ nối khu vực nội thành với đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc.

  – Xây mới cảng Liên Chiểu phục vụ vận chuyển hàng xuất nhập khẩu của khu vực và hàng quá cảnh của hành lang Đông – Tây, có công suất 6 – 7 triệu tấn/năm, tiếp nhận tầu có trọng tải tới 50.000 DWT trong giai đoạn từ 2010 – 2022. Xây dựng cảng Thọ Quang cho tầu dưới 50.000 DWT, mở rộng, nâng cấp cảng Tiên Sa đủ khả năng tiếp nhận tầu 60.000 DWT. Đầu tư mở rộng, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng theo quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2022.

  – Xây dựng ga đường sắt mới nhằm chuyển hệ thống đường sắt ra ngoài trung tâm thành phố.

  – Xây dựng mới các nút giao thông nội đô, nâng cấp các tuyến giao thông trục nội thành. Xây dựng hệ thống bến xe liên khu vực và tu sửa hệ thống bến bãi nội đô. Quy hoạch hệ thống đỗ xe con phục vụ dân cư đô thị.

  – Xây dựng mở rộng mặt cắt các tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương nội đồng đảm bảo thực hiện cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành 100% các tuyến giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

  – Phát triển giao thông công cộng nhằm hạn chế sự phát triển phương tiện giao thông cá nhân, tránh tình trạng gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

  Xây dựng mạng lưới bưu chính viễn thông trở thành trung tâm bưu chính viễn thông của khu vực miền Trung với các trang thiết bị tiên tiến phấn đấu theo kịp các nước có nền công nghiệp công nghệ thông tin hiện đại.

  – Bưu chính: triển khai và tiến hành nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới. Áp dụng công nghệ tự động hóa với việc đầu tư các thiết bị chấp nhận và phát bưu phẩm, bưu kiện tự động đặt tại các nơi công cộng, hoạt động liên tục (24/24h) đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

  – Viễn thông: đảm bảo tốc độ truy cập cao để đáp ứng yêu cầu băng thông cho các dịch vụ giải trí và truyền hình. Phương thức truy nhập: truy nhập quang và vô tuyến. Đảm bảo 100% nhu cầu về dịch vụ viễn thông được đáp ứng.

  – Về nguồn điện: tiếp tục sử dụng nguồn từ lưới điện quốc gia thông qua Trạm 500 kV Đà Nẵng 500/220/35 – 450 MVA; các trạm biến áp 220, 110 kV và các nguồn phát điện diezel độc lập của các thành phần kinh tế. Đến năm 2022, căn cứ công suất phụ tải dự báo và thực tiễn vận hành nâng công suất Trạm 500 kV Đà Nẵng từ 450 MVA lên 900 MVA đến 1.350 MVA, đồng thời bổ sung thêm các trạm biến áp nguồn cấp điện áp 220 kV.

  – Về lưới điện: từ nay đến năm 2022 có xét đến 2022 hệ thống truyền tải cao thế cấp điện áp 220 kV, 110 kV tiếp tục đóng vai trò chính trong việc truyền tải điện từ các nguồn điện quốc gia cấp điện cho thành phố. Hệ thống lưới điện cấp trung thế dần thay thế chuyển đổi thành cấp điện áp 22 kV; lưới điện hạ thế dần chuyển đổi thành cáp ngầm trong nội thành và cáp vặn xoắn đi trên không cho các vùng ven đô.

  d) Thủy lợi và hệ thống cấp nước

  – Đầu tư xây dựng mới hồ chứa nước Trung An, sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước, công trình thủy lợi và kiên cố hóa kênh mương đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới cho 100% diện tích đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

  – Tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ cấp nước sinh hoạt nông thôn, phấn đấu tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đến năm 2010 đạt trên 80%, năm 2022 đạt 90% và đạt 95% trước năm 2022.

  – Đầu tư, hoàn thành hệ thống đê, kè biển, kè sông và khơi thông các dòng chảy sông để đảm bảo an toàn, nâng cao năng lực phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

  Bố trí đồng bộ các công trình thoát nước mặt, nước thải và các công trình ngầm khác như cáp điện lực, điện thoại, cáp tín hiệu… theo tiêu chuẩn đường đô thị. Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tại các khu phố cũ để tránh ngập lụt và đảm bảo chất lượng các công trình. Mật độ cống thoát nước đạt tiêu chuẩn 200 – 300m/ha đất xây dựng. Đến năm 2022 phấn đấu hoàn thành việc tách nước thải và nước mưa riêng.

  Tăng cường trồng cây xanh trên các dải phân cách của các tuyến đường đô thị cấp I, II, vỉa hè, bến xe, bãi trông xe… để tạo cảnh quan và môi trường đảm bảo tiêu chuẩn 4 – 5 m2/người vào năm 2010 và 9 – 10 m2/người vào năm 2022.

  5. Phát triển các vấn đề xã hội

  a) Về lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình nhằm ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1%; tăng dân số cơ học khoảng 5%. Dự báo dân số Đà Nẵng đến năm 2022 khoảng 1 triệu người, đến năm 2022 khoảng 1,38 triệu người. Trong đó, dân số thành thị chiếm khoảng 92% vào năm 2022.

  b) Về phát triển giáo dục và đào tạo

  – Tiếp tục phát triển mạng lưới trường hợp theo cơ cấu hợp lý giữa các ngành học, cấp học vừa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, vừa phù hợp với tỷ lệ định hướng mở rộng mạng lưới các cơ sở ngoài công lập đến năm 2022 là:

  Nhà trẻ 80%, mẫu giáo 70%, tiểu học 5%, trung học cơ sở (THCS) 5%, trung học phổ thông (THPT) 40%, trung học chuyên nghiệp trên 60%, cao đẳng trên 60% và đại học trên 50%. Có 60,3% trường mầm non, mẫu giáo, 85% trường tiểu học, 75% trường THCS và 80,6% trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

  Củng cố và mở rộng các trường có học sinh dân tộc nội trú. Phát triển 2 trường phổ thông khuyết tật thành trường trọng điểm của vùng. Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2010.

  – Mở rộng hợp lý quy mô đào tạo cao đẳng, đại học và dạy nghề. Tạo bước đột phá về dạy nghề, phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo đạt trên 70% vào năm 2022 từ trình độ sơ cấp đến trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học.

  – Đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho y tế cơ sở đảm bảo 100% các trạm y tế phường, xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế.

  – Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ở các tuyến trong lĩnh vực phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng. Chú trọng đẩy mạnh y tế chuyên sâu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thành tựu y tế vào chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

  – Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch; khống chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc và chết do các bệnh tả, thương hàn, sốt xuất huyết, sốt rét, viêm gan B, viêm não Nhật Bản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc HIV/AIDS.

  – Phòng chống và quản lý các bệnh không nhiễm trùng như bệnh tim mạch, bệnh tâm thần, các bệnh ung thư, bệnh đái tháo đường, bệnh béo phì… Tăng cường công tác giám sát và phòng chống các bệnh nghề nghiệp, tai nạn và thương tích, ngộ độc thực phẩm.

  Phấn đấu đến sau năm 2022 có 100% số khu dân cư đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn sức khỏe.

  Phấn đấu đến năm 2022: tiêm chủng cho trẻ em từ 8 – 10 loại vắc xin đạt tỷ lệ trên 95%; tỷ lệ trẻ em sơ sinh có trọng lượng dưới 2,5 kg giảm xuống còn dưới 5%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 10%; có 13 – 14 bác sỹ/1 vạn dân trong đó có 1 tiến sỹ hoặc bác sỹ chuyên khoa cấp 2; 1,5 thạc sỹ hoặc bác sỹ chuyên khoa cấp 1; 10 bác sỹ và 1 dược sỹ đại học/1 vạn dân.

  d) Về văn hóa, thông tin, thể thao

  – Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình lồng ghép cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư. Phấn đấu tăng tỷ lệ hộ gia đình, số thôn, xã đạt chuẩn văn hóa theo quy định và tăng cường kiểm tra đôn đốc giữ vững danh hiệu đã được công nhận.

  – Giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của thành phố nhằm nâng cao lòng tự hào về truyền thống quê hương. Gắn việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa với việc xây dựng các tuyến, điểm du lịch.

  – Thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa. Khuyến khích phát triển phong trào luyện tập thể dục trong mọi tầng lớp dân cư, phát triển các phong trào thể thao quần chúng, lấy các trường học, cơ quan nhà nước làm nòng cốt, thường xuyên tổ chức phong trào thi đấu thể thao.

  đ) Về các vấn đề xã hội khác

  – Giải quyết việc làm giai đoạn 2006 – 2010 bình quân là 3,2 – 3,5 vạn lao động/năm và giai đoạn 2011 – 2022 là 3,5 – 4,5 vạn lao động/ năm.

  – Tiếp tục thực hiện chính sách pháp luật ưu đãi người có công với nước, giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng trong diện chính sách. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm 100% gia đình chính sách có nhà ở ổn định, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

  – Sớm hoàn thành dự án tái định cư, di dời và tái định cư cho những hộ đang ở khu vực ven biển không an toàn.

  – Tiếp tục xây dựng thành phố “5 không” (không có hộ đặc biệt nghèo, không có học sinh bỏ học, không có người lang thang ăn xin, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có tội phạm giết người cướp tài sản).

  Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt xã hội hóa công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt và có hiệu quả các đề án của chương trình thành phố “3 có” (có việc làm, có nhà ở, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị), đặc biệt là chương trình có nhà ở, hoàn thành đúng tiến độ theo phân kỳ của đề án và chất lượng công trình.

  6. Về phát triển khoa học và công nghệ

  Đẩy nhanh lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng đi thẳng vào công nghệ hiện đại, tiên tiến; tăng cường chuyển giao, làm chủ những công nghệ mới nhằm tạo bước tăng trưởng mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả trong nền kinh tế. Đảm bảo tốc độ đổi mới công nghệ trung bình đạt 20 – 30%/năm, riêng các lĩnh vực then chốt phải đạt 30 – 40%/năm.

  7. Về lĩnh vực an ninh – quốc phòng

  Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, quy hoạch hoàn chỉnh kinh tế quốc phòng trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế.

  IV. PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LÃNH THỔ

  1. Hướng phân bố công nghiệp: các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm cao ở gần các khu đông dân sẽ được di chuyển ra khu vực xa trung tâm; các cơ sở công nghiệp sẽ phân bố theo các khu, cụm công nghiệp, phù hợp với tính chất và năng lực sản xuất của từng khu vực; cùng với việc hình thành các khu công nghiệp, sẽ hình thành các khu vực dịch vụ công nghiệp và các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khu vực làng nghề và đặc biệt tập trung phát triển khu công nghệ cao, khu công nghiệp thông tin.

  2. Hướng phân bố nông, lâm, ngư nghiệp: tập trung sản xuất nông nghiệp tại huyện Hòa Vang; nuôi trồng thủy sản tại huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ; lâm nghiệp tập trung tại huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu.

  3. Hướng tổ chức lãnh thổ ngành du lịch

  – Xây dựng khu du lịch quốc tế tại Khu du lịch ven biển Mỹ Khê – Bắc Mỹ An – Non Nước, Làng Vân.

  – Phát triển mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ và Khu du lịch phía Tây thành phố.

  – Tổ chức các khu du lịch sinh thái gắn kết các làng nghề truyền thống tại Khu du lịch phía Nam – Tây Nam thành phố.

  – Bố trí các cơ sở nghỉ ngơi, vui chơi giải trì tại khu dọc sông Hàn.

  – Xây dựng các trung tâm giải trí biển, bố trí các cơ sở nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái tại Khu du lịch Nam Thọ – Sơn Trà.

  – Phát triển theo hình thức kết hợp du lịch biển – núi tại Khu du lịch Hải Vân – sông Trường Định – vịnh Đà Nẵng.

  – Phấn đấu xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng thành phố môi trường”. Tăng cường biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện môi trường, giải quyết một bước cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, nhà máy, ô nhiễm nước thải, rác thải công nghiệp và y tế.

  – Quản lý khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhất như đất đai, nguồn nước ngầm, tài nguyên rừng… đảm bảo phát triển bền vững.

  – Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, ứng cứu kịp thời các sự cố môi trường. Có các dự án phòng chống biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

  V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

  VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH

  Để đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế đạt được mục tiêu đã đề ra thì nhu cầu vốn đầu tư thời kỳ 2010 – 2022 khoảng 573.611 tỷ đồng. Thành phố cần có các giải pháp huy động thích hợp để huy động có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

  – Nghiên cứu phát hành trái phiếu đô thị, thành lập một số công ty tín dụng cổ phần có quy mô lớn để đáp ứng vốn đầu tư các công trình, dự án phù hợp với kế hoạch phát triển của thành phố.

  – Tăng cường các biện pháp để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, vốn ODA phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường.

  – Huy động tốt các nguồn thu từ thuế, phí vào ngân sách; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; xúc tiến việc quảng bá tạo cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  2. Giải pháp phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ

  – Phát triển các sản phẩm công nghiệp mũi nhọn; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, khuyến khích phát triển, mở rộng những dự án đầu tư có hiệu quả hiện có và mở rộng đầu tư thêm các dự án mới theo quy hoạch.

  – Xây dựng chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cải tiến kỹ thuật công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động, công nghệ sinh học…; thực hiện đánh giá, rà soát hiệu quả đầu tư các khu công nghiệp nhằm điều chỉnh, định hướng đầu tư và phát triển sản xuất trong các khu công nghiệp. Xây dựng cơ chế phát triển khu công nghệ cao và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các khu công nghiệp hiện có.

  – Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, khai thác hạ tầng thương mại, dịch vụ; tập trung đầu tư phát triển các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo xu thế phát triển thị trường, quá trình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế, cam kết gia nhập WTO.

  – Tập trung đầu tư, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng du lịch; quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đồng bộ với quy hoạch phát triển không gian đô thị; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính – viễn thông; tạo điều kiện thuận lợi phát triển thị trường tài chính – ngân hàng.

  3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực

  – Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù nhằm khuyến khích và khai thác tốt nguồn lực từ đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật hiện có. Tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục – đào tạo để nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề và sức khỏe cho người lao động. Sắp xếp lại và có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

  – Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo và dạy nghề. Hiện đại hóa công nghệ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập.

  4. Giải pháp về khoa học, công nghệ

  – Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, hệ thống quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo hướng phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, hướng mạnh về cơ sở. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin – truyền thông, công nghệ vật liệu mới, nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

  – Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ dài hạn, trọng dụng nhân tài nhằm khuyến khích và phát huy sáng tạo, tăng nhanh số lượng và chất lượng các phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

  – Xây dựng chương trình hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, rút ngắn khoảng cách về khoa học và công nghệ của thành phố với các thành phố lớn trong nước và các thành phố trong khu vực và thế giới. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học, công nghệ.

  5. Tăng cường hợp tác, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong vùng

  Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết và phối hợp phát triển với các tỉnh, thành phố khác trên cơ sở phát huy thế mạnh địa phương để cùng phát triển trên một số lĩnh vực đầu tư: khai thác, sử dụng các công trình vùng, hệ thống cảng biển, du lịch, đánh bắt thủy hải sản, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực.

  6. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; khuyến khích phát triển kết cấu hạ tầng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau: vốn ngân sách, vốn ODA, vốn ngoài nước, vốn của doanh nghiệp đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT, vốn của dân…

  Tin tức khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Hướng Đầu Tư Du Lịch Đà Nẵng
 • Định Hướng Phát Triển Mới Của Ngành Du Lịch Thành Phố
 • Các Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Côn Đảo Chất Lượng Cao, Xanh, Bền Vững
 • Những Giải Pháp Trọng Tâm, Cơ Bản Để Tập Trung Phát Triển Du Lịch Chất Lượng Cao Có Tính Đặc Thù Riêng Và Khác Biệt Của Du Lịch Côn Đảo
 • Hội Thảo Định Hướng Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Côn Đảo
 • Đà Nẵng Định Hướng Phát Triển Du Lịch Thông Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Vùng Du Lịch Ở Việt Nam
 • Công Ty Du Lịch Uy Tín Đà Nẵng
 • Những Tip Nhỏ Cần Lưu Ý Trước Khi Đi Du Lịch Lào
 • ​du Lịch Nha Trang Có Gì Hay?
 • Đi Du Lịch Nhật Bản Cần Bao Nhiêu Tiền, Chi Phí Đi Tự Túc?
 • Thực trạng phát triển du lịch thông minh ở Đà Nẵng

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang chi phối một cách mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực, các quốc gia trên toàn thế giới, đã mang lại nguồn lợi to lớn. Ngành Du lịch Đà Nẵng cũng đang tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, du lịch thông minh như một giải pháp cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

  Đà Nẵng vốn được biết đến như một thành phố du lịch “nhỏ gọn” nhưng chứa đầy những điều thú vị. Khám phá Đà Nẵng không quá tốn kém, cũng không quá cầu kỳ, bởi nét đẹp tự nhiên ở đây từ cảnh quan đến con người, ẩm thực, vốn đã mang trong mình những sức hút rất riêng. Đa số khách du lịch đến Đà Nẵng, đặc biệt là các bạn trẻ đều muốn trải nghiệm Đà Nẵng theo cách riêng mà không tham gia vào một chương trình tour cụ thể. Nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu và xu hướng “du lịch năng động, thông minh” đó, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng phối hợp với công ty TNHH MTV Gola đã xây dựng ứng dụng “Danang Fantasticity”, có thể tải về trên các hệ điều hành IOS và Android, với hai ngôn ngữ Việt – Anh. Đây là công nghệ được sử dụng đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á (cùng với Singapore). Đà Nẵng cũng là địa phương đi đầu trong phát triển mô hình du lịch thông minh. Ngoài việc thường xuyên sử dụng các phương pháp marketing điện tử để quảng bá du lịch, Đà Nẵng đã xây dựng các hệ thống phần mềm, tiện ích hỗ trợ du khách như “Da Nang Tourism”, “inDaNang”, “Go! Đà Nẵng,” “Da Nang Bus”.

  Thành phố đã xây dựng thành công Hệ thống thông tin chính quyền điện tử, trong đó bao gồm một nền tảng ứng dụng trực tuyến cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích cho người dân. Thành phố cũng đã xác định tiếp tục đầu tư mạnh vào chính quyền điện tử và cụ thể là vào thành phố thông minh. Vì vậy, công nghệ Chatbot chính là một lựa chọn tất yếu của Đà Nẵng. Một số cơ sở trên địa bàn Đà Nẵng đã từng bước ứng dụng công nghệ phục vụ khách du lịch trong việc hướng dẫn tham quan, đặt phòng, đặt tour… Mặc dù mới mẻ, nhưng những nền tảng bước đầu này hứa hẹn những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

  Hiện nay ở Đà Nẵng, bên cạnh việc quảng bá du lịch trên các trang mạng xã hội nổi tiếng như Facebook, Twitter, Instagram thì việc phát triển các công nghệ thông minh trong du lịch sẽ là cầu nối đưa du khách đến với Đà Nẵng. Người dân và du khách có thể sử dụng các tiện ích từ ứng dụng thông minh của ngành Du lịch Đà Nẵng bất cứ lúc nào. Ứng dụng hoạt động liên tục 24/7 và thường xuyên được cập nhật các thông tin mới về các sự kiện văn hóa, du lịch tại thành phố và các vùng lân cận.

  Đà Nẵng cùng với Singapore là những nơi triển khai ứng dụng thông minh Chatbot đầu tiên ở Đông Nam Á. Được triển khai từ tháng 11 năm 2022, Chatpot Đà Nẵng Fanstaticity là một nền tảng tin nhắn tự động cho phép người dùng đặt câu hỏi tra cứu về dữ liệu du lịch ở bất cứ nơi đâu, tại bất cứ thời gian nào. Người sử dụng có thể tra cứu tên khách sạn, nhà hàng, món ăn mà họ muốn tìm. Chatbot tự động đưa ra những thông tin hữu ích. Chatbot có tên đầy đủ là Chatbot Danang Fanstaticity do Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng hợp tác cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Hekate xây dựng và phát triển xuất phát từ thực tế yêu cầu của du lịch thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sản phẩm hoàn toàn miễn phí, được tích hợp ngay trên nền tảng mạng xã hội Facebook và tương thích được với các điện thoại di động thông minh sử dụng hệ điều hành Android, IOS… có kết nối Internet thông qua 3G, Wifi. Người dân và du khách có thể tiếp cận Chatbot bằng thao tác đơn giản là quét mã Messenger Code hoặc truy cập link: Samthienha.com để tương tác và trải nghiệm. Chatbot được thiết kế như một khung chat tin nhắn bình thường, màn hình tương tác thân thiện và thông minh, không cần phải tải về máy. Ứng dụng cũng có thể giao tiếp được bằng 2 ngôn ngữ Anh – Việt góp phần hỗ trợ các du khách quốc tế đến Đà Nẵng.

  Đà Nẵng và FPT đã ký hợp tác về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2022 – 2022 với nội dung: y tế và quản lý du lịch là hai lĩnh vực được ưu tiên phát triển bên cạnh giao thông, nông nghiệp, đào tạo tiếng Anh. Theo đó, trong lĩnh vực du lịch, hai bên sẽ phối hợp xây dựng hệ thống kiểm tra thông tin thẻ hướng dẫn viên, xe vận chuyển du lịch di động, tra cứu thông tin doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch đạt chuẩn, hệ thống thẻ du lịch thông minh… Phát triển du lịch thông minh được xem là một trong những trụ cột để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cả về chiều sâu và chiều rộng. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động và lan tỏa trên phạm vi rất rộng như hiện nay, các doanh nghiệp du lịch chính là những người hưởng lợi và cũng chịu áp lực cạnh tranh.

  Giải pháp phát triển du lịch thông minh tại Đà Nẵng

  Đà Nẵng hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn cần khắc phục để phát triển du lịch theo hướng thông minh. Nguồn nhân lực ngành du lịch, dịch vụ còn thiếu rất nhiều so với sự phát triển của ngành. Do đó, Đà Nẵng đã tiên phong trong việc chuyển đổi du lịch thông minh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Du lịch thông minh sẽ là nền tảng dữ liệu trực tuyến, kết nối các giải pháp, các tổ chức, các phương thức để có hình thức du lịch ngày một hấp dẫn và tiện lợi hơn cho du khách.

  Để Du lịch Đà Nẵng thực sự trở thành trung tâm du lịch của khu vực miền Trung và cả nước, ngoài việc tiếp tục phát huy những thành quả đạt, trong thời gian tới, Du lịch Đà Nẵng tiếp tục cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, cũng như của Trung ương, trong đó việc hình thành các cơ chế chính sách, nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược để xây dựng các sản phẩm mới chất lượng cao, nhất là giải trí, mua sắm, du lịch sinh thái, đầu tư phát triển hạ tầng… là rất quan trọng.

  Để phát triển du lịch theo hướng thông minh trong thời gian tới, ngành Du lịch Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, gìn giữ môi trường du lịch, phát triển du lịch theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch, làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường; bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và đặc biệt sớm xử lý nguy cơ ô nhiễm môi trường biển; tạo môi trường đầu tư tốt cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

  Đặc biệt, cơ cấu lại ngành Du lịch theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng, xác định “ngưỡng phát triển” của du lịch Đà Nẵng để xây dựng chiến lược phát triển bền vững, có chiều sâu và hiệu quả; hỗ trợ doanh nghiệp hình thành các sản phẩm du lịch mới, khác biệt, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch và có sức cạnh tranh cao nhằm xây dựng và giữ gìn thương hiệu du lịch Đà Nẵng.

  Xây dựng “du lịch thông minh” (Smart Tourism), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý hoạt động du lịch; xúc tiến việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để tăng kinh phí đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến Đà Nẵng và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

  1. Lan Dịu (2017), “Đẩy mạnh phát triển du lịch thông minh ở Việt Nam”, https://baomoi.com. Cập nhật ngày 28/10/2017.

  2. Prof. Dr. Angelina Njeguš, Introduction to e-Tourism (ppt), 2014

  3. Tường Nghi, “Mắt xích” quan trọng trong phát triển du lịch 2022, trang 28, Tạp chí Vietnam Traveller, số tháng 1-2/2018

  4. Vũ Thế Bình: “Ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp du lịch” – Tạp chí Du lịch, số 1/2018, trang 38

  5. Ministry of Tourism and Sports Thailand: The Second National Tourism Development Plan (2017 – 2022)…

  ThS. Lê Đức Thọ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xu Hướng Phát Triển Ngành Du Lịch Việt Nam
 • Cách Đi Du Lịch Bụi Thái Lan, Cẩm Nang Hướng Dẫn Kinh Nghiệm Phượt Thái Lan Giá Rẻ 2022
 • Hé Hộ Ngay Những Kinh Nghiệm Du Lịch Hongkong Tự Túc Bạn Nên Biết
 • Cẩm Nang Kinh Nghiệm Du Lịch Hongkong Tự Túc
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Ở Bali
 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Bình Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Hướng Phát Triển Bền Vững Du Lịch Cần Thơ
 • Định Hướng Phát Triển Ngành Du Lịch Cần Thơ Đến Năm 2022 99Trang
 • Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Du Lịch Thành Phố Cần Thơ Thời Kỳ 2010 Định Hướng Đến 2022
 • Định Hướng, Mục Tiêu Phát Triển Côn Đảo Đến Năm 2030 Và Tầm Quan Trọng Của Việc Thu Hút Nhà Đầu Tư Quốc Tế Lớn Phát Triển Du Lịch Côn Đảo
 • Đà Nẵng: Định Hướng Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Gắn Với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng
 • Vài năm gần đây, Bình Định đang trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong nước và nước ngoài. Không chỉ được ưu đãi từ thiên nhiên, Bình Định còn sở hữu các di sản văn hóa – lịch sử hàm chứa nhiều giá trị. Trên các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Bình Định đang định hướng sẽ phát triển du lịch một cách bền vững.

  Ưu Đãi Từ Thiên Nhiên

  Thiên nhiên ban tặng vùng đất này 134 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng, còn rất hoang sơ, cát trắng mịn thoai thoải, nước biển trong xanh, quanh năm tràn ngập ánh nắng. Các dạng địa hình phong phú tạo nên một bức tranh thiên nhiên đặc sắc hòa quyện giữa đồng bằng, đồi núi, song suối, và biển cả với nhiều thắng cảnh hấp dẫn.

  Bình Định sở hữu nhiều biển đảo hoang sơ như Hòn Khô, Eo Gió, Cù Lao Xanh…, tài nguyên văn hóa, lịch sử đa dạng với hệ thống 13 tháp Chăm rất có giá trị; các loại hình nghệ thuật nổi tiếng như bài chòi, tuồng; lễ hội Tây Sơn, võ Bình Định; các lễ hội cầu ngư, làng nghề truyền thống…, cùng nhiều đặc sản ngon, dân dã và con người thân thiện.

  Quy hoạch giao thông đồng bộ, đầu tư nâng cấp hạ tầng:

  • Đường bộ : tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 19B, các tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định, Bình Định – Nha Trang
  • Đường sắt : Đường sắt Bắc – Nam đi qua Bình Định dài 148 km gồm 11 ga. Ga Diêu Trì là một trong 10 ga lớn của Việt Nam
  • Đường hàng không : sân bay Quốc tế Phù Cát được nâng cấp và mở rộng
  • Đường thủy

  Ngoài những điều kiện trên, để phát triển Bình Định thu hút khách du lịch, và hướng đến du lịch bền vững, Bình Định còn có các tiện ích khách đang được xây dựng như : Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Nhà máy điện gió Phương Mai 3, Quy hoạch mở rộng KKT Nhơn Hội,…

  Định Hướng Phát Triển Du Lịch Bình Định

  Thống kê khách du lịch tỉnh Bình Định (Nguồn Sở Du lịch Bình Định)

  Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và UBND tỉnh Bình Định công bố ngày 8/4/2019, tỉnh Bình Định sẽ có 22 đô thị; trong đó thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia, theo định hướng dịch vụ – cảng biển – công nghiệp – du lịch.

  Thành phố Quy Nhơn – Khu kinh tế Nhơn Hội là cực tăng trưởng quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế đô thị của vùng và quốc gia trên tuyến hành lang kinh tế xuyên Á, Bắc – Nam và Đông – Tây, với các tuyến giao thông kết nối Quốc Lộ 1, Quốc Lộ 19 và tuyến Cao tốc Bắc – Nam. Nhằm thu hút khách du lịch đến với Quy Nhơn, Bình Định, chính quyền địa phương đã có những định hướng phát triển du lịch như :

  Bình Định đã quy hoạch lại bờ biển Quy Nhơn, bán đảo Phương Mai và hơn 134 km bờ biển của tỉnh để phát triển du lịch, với những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, khám phá, mới lạ, độc đáo.

  Thứ hai là phát triển du lịch lịch sử, văn hóa. Bình Định có tới hơn 200 di tích lịch sử mang nhiều nét văn hóa độc đáo.Bình Định đang quy hoạch, trùng tu Bảo tàng Quang Trung, hệ thống tháp Chăm, thành Hoàng Đế, các lò võ thuật cổ truyền… để phát triển du lịch lịch sử. Trong thời gian tới sẽ kết hợp các khu di tích tâm linh như Đàn tế trời, chùa Ông Núi… để tạo thành những tua du lịch lịch sử – văn hóa – tâm linh hoàn chỉnh.

  Thứ ba là du lịch hội nghị, khoa học, gắn với Trung tâm Khoa học quốc tế Giáo dục liên ngành (ICISE) của Giáo sư Trần Thanh Vân. Hiện nay, mỗi năm Bình Định đón hơn 1.000 nhà khoa học. Đây là cơ hội để quảng bá du lịch Bình Định rất tốt. Từ thành công của trung tâm này, Bình Định đang xây dựng một tổ hợp không gian khoa học, với các hạng mục như: bảo tàng khoa học, nhà vũ trụ, khu tham quan du lịch.

  Trong thời gian qua,tỉnh Bình Định đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nâng cấp các tuyến đường quốc lộ kết nối từ sân bay, nhà ga đến các danh thắng, di tích, các điểm du lịch. Các tập đoàn hàng đầu về bất động sản ,du lịch, nghỉ dưỡng như Anphanam, Marriott, TMS,Vingroup, FLC,Phát Đạt,… cũng đã đầu tư các dự án lớn tại Bình Định.

  Tags:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Việt Nam
 • An Giang Định Hướng Phát Triển Du Lịch Đến Năm 2030
 • Định Hướng Tổng Thể Phát Triển Du Lịch Đến Năm 2030
 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Năm 2022
 • 9 Điều Cần Biết Để Xin Visa Trung Quốc Tự Túc Dễ Dàng Năm 2022
 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Hướng Tổng Thể Phát Triển Du Lịch Đến Năm 2030
 • An Giang Định Hướng Phát Triển Du Lịch Đến Năm 2030
 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Việt Nam
 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Bình Định
 • Định Hướng Phát Triển Bền Vững Du Lịch Cần Thơ
 • Để đạt được chỉ tiêu, tỉnh đã đề ra hệ thống các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quyết liệt đưa ngành du lịch phát triển. Trước tiên là tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch tại các điểm đến trọng điểm; tập trung đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia núi Sam. Đẩy mạnh đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch khu vực quản lý nhà nước, khu vực cộng đồng và khu vực doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

  Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch An Giang qua các lễ hội

  Tăng cường tuyên truyền chủ trương của tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang; các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch, quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch An Giang đến năm 2030… Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang bằng nhiều hình thức, duy trì tổ chức thường niên “Tuần văn hóa ẩm thực An Giang” dịp Tết Nguyên đán tại TP. Long Xuyên và “Tuần lễ văn hóa ẩm thực An Giang” gắn liền lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam tại TP. Châu Đốc. Chủ động tham gia các kỳ hội chợ, sự kiện du lịch trong và ngoài nước để tạo mối liên kết với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Tổ chức các chuyến xúc tiến du lịch ngoài nước đến thị trường du lịch trọng điểm của An Giang để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang. Qua đó, tạo nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng, phát triển các dịch vụ hỗ trợ phát triển du lịch, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch.

  Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch

  Ông Triều cho biết, tỉnh tăng cường tổ chức các chương trình biểu diễn lưu động để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang đến du khách trong và ngoài nước. Lồng ghép các chương trình lễ hội, các loại hình văn hóa, giới thiệu nét văn hóa lịch sử để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. Tổ chức các đoàn khảo sát, xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế như: Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Malaysia, Campuchia…. nhằm thu hút, đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch tại các thị trường này. Tỉnh tăng cường kêu gọi đầu tư để xây dựng các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn, hiện đại, gắn với phát triển các dịch vụ ăn uống, mua bán sản phẩm du lịch, các sản phẩm tiêu dùng cần thiết. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh để mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư, tạo ra các sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách.

  Xã hội hóa các hoạt động xúc tiến du lịch. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các mô hình du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… tạo nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến An Giang. “Trong hệ thống các giải pháp, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển du lịch. Nghiên cứu khai thác hợp lý các nguồn lực phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững; đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực du lịch và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về du lịch” – ông Triều thông tin.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, năm 2022, ngành văn hóa – thể thao và du lịch tiếp tục chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản về lĩnh vực văn hóa – thể thao và du lịch, nhất là các chế độ chính sách. Triển khai thực hiện đề án đào tạo nguồn nhân lực của toàn ngành, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ làm công tác du lịch. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa – thể thao, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

  Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

  --- Bài cũ hơn ---

 • 9 Điều Cần Biết Để Xin Visa Trung Quốc Tự Túc Dễ Dàng Năm 2022
 • Điều Kiện Xin Visa Du Lịch Nhật Bản Dành Cho Ai Chưa Biết
 • Điều Kiện Xin Visa Du Lịch Nhật Bản
 • Xin Visa Du Lịch Đài Loan Cần Đáp Ứng Điều Kiện Gì?
 • Những Điều Kiện Phát Triển Của Du Lịch Việt Nam Hiện Nay
 • Định Hướng Phát Triển Ngành Du Lịch Tỉnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Marketing Du Lịch: 8 Yếu Tố Quan Trọng Để Thành Công Hiệu Quả Nhất 2022
 • Các Khái Niệm Trong Marketing Du Lịch Bạn Phải Biết
 • Xúc Tiến Bán Hàng Là Gì? 5 Phương Tiện Xúc Tiến Bán Hàng Hiệu Quả!
 • Định Nghĩa Xúc Tiến Du Lịch Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Xúc Tiến Du Lịch
 • Địa Chỉ Bán Đồ Phượt Hà Nội Cực Chất Hiện Nay
 • STO – Sóc Trăng là vùng đất có lịch sử lâu đời, với những ngôi chùa mang kiến trúc độc đáo và những lễ hội văn hóa đặc sắc của 3 dân tộc Kinh – Khmer – Hoa, cùng với nhiều di tích lịch sử cách mạng, thiên nhiên tươi đẹp và những món ăn đặc sản dân dã. Sau 25 năm tái lập tỉnh, du lịch Sóc Trăng đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong, ngoài nước và được xem là ngành quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

  Trong những năm gần đây, nhiều sự kiện phục vụ quảng bá, xúc tiến du lịch đã được tổ chức rầm rộ, như: Hội thảo phát triển du lịch cộng đồng tại Sóc Trăng; tổ chức lớp tập huấn “Phát triển mô hình du lịch homestay ở Sóc Trăng”; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Du lịch) tổ chức lớp quản lý nhà nước về du lịch tại Sóc Trăng; tổ chức đoàn famtrip (viết tắt của cụm từ familiarization trip, hình thức du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị) cho các công ty du lịch, lữ hành và các cơ quan báo chí tìm hiểu thực tế về du lịch Sóc Trăng…

  Qua các sự kiện, đa phần các chuyên gia về du lịch đều đánh giá cao tiềm năng của Sóc Trăng trong phát triển du lịch. Thạc sĩ Phan Đình Huê – Giám đốc Công ty Du lịch Vòng tròn Việt (TP. Hồ Chí Minh) góp ý: “Đối với Sóc Trăng, muốn thu hút khách du lịch vẫn là yếu tố văn hóa dân tộc thiểu số. Sóc Trăng được định vị như điểm đến gắn với văn hóa dân tộc Khmer. Đây là sự khác biệt lớn so với các tỉnh lân cận. Sóc Trăng còn có đặc sản, có thể mang về là bánh pía của người Hoa. Đây là những tiềm năng to lớn để địa phương có thể phát triển du lịch bền vững”.

  Qua nhận định của các chuyên gia, ngành Du lịch Sóc Trăng nhận thấy còn hạn chế về các sản phẩm du lịch, vì vậy trong thời gian qua, ngành đã có cố gắng trong việc đa dạng hóa các sản phẩm: giữa tháng 12-2016 đã ra mắt Tổ Du lịch cộng đồng Mỹ Phước ở xã Nhơn Mỹ (Kế Sách), sắp tới sẽ cho ra mắt điểm du lịch cộng đồng Hưng Phú ở xã Hưng Phú (Mỹ Tú).

  Sau 2 tháng hoạt động, điểm đến du lịch sông nước miệt vườn cồn Mỹ Phước đã được một số công ty du lịch và du khách các tỉnh, thành phố lân cận trong nước và quốc tế biết đến. Đây là một tín hiệu khởi đầu tốt cho điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh, làm tiền đề cho công tác phát triển mô hình du lịch này.

  Tính từ giữa tháng 12-2016 cho đến đầu tháng 2-2017, điểm du lịch cồn Mỹ Phước đã đón trên 3.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và lưu trú tại các hộ dân. Theo quan sát của UBND xã Nhơn Mỹ, khách đến tham quan không chỉ đến từ các tỉnh, thành phố phía Nam mà còn có cả khách từ các tỉnh, thành phố miền Trung và miền Bắc. Đặc biệt, còn có một số đoàn khách quốc tế đến từ Đài Loan, Pháp, Mỹ và một số Việt kiều về thăm quê nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2022.

  Nói về mô hình du lịch homestay, không thể không nhắc đến Homestay Mai Huyên của cụ ông Mai Huyên người Khmer ở xã Phú Mỹ (Mỹ Tú). Đây là mô hình tự phát cũng đã hoạt động được mấy năm nay và thu hút được nhiều du khách quốc tế đến với Sóc Trăng, đặc biệt là các du khách thích khám phá văn hóa dân tộc thiểu số.

  Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 8 di tích lịch sử cấp quốc gia, 27 di tích cấp tỉnh được công nhận và có 3 điểm được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh (chùa Mahatup, Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt, Tân Huê Viên) và 174 cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó, đã thẩm định được 64 cơ sở, gồm: 1 khách sạn 3 sao, 11 khách sạn 2 sao, 18 khách sạn 1 sao, 34 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch, với 1.327 phòng.

  Nhìn chung, các cơ sở lưu trú du lịch từng bước được chỉnh trang, đầu tư trang thiết bị hiện đại, tình hình vệ sinh môi trường, an ninh trật tự được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được nâng cao, số lượng cơ sở lưu trú được đánh giá là đáp ứng đủ phục vụ du khách. Hiện tỉnh cũng đã có 4 công ty lữ hành nội địa tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Qua đó, chỉ riêng năm 2022 đã thu hút được hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch đến với Sóc Trăng, trong đó có gần 282.000 lượt khách lưu trú với tổng doanh thu ngành du lịch đạt 460 tỉ đồng.

  Tính từ khi tái lập tỉnh đến nay, tổng số lượt khách lưu trú đạt trên 2 triệu lượt (trong đó, khách quốc tế gần 200.000 lượt, khách trong nước gần 1,8 triệu lượt), tổng lượt khách tham quan trên 10 triệu lượt (khách quốc tế gần 2,5 triệu lượt, khách nội địa gần 7,5 triệu lượt). Qua đó, doanh thu của ngành du lịch trong 25 năm đạt trên 20.000 tỉ đồng.

  Đồng chí Trịnh Công Lý nhận định: “Lượng khách lưu trú tại Sóc Trăng còn khá thấp, chúng ta cần có thêm nhiều sản phẩm du lịch phục vụ ban đêm để thu hút khách lưu trú tại tỉnh, điều này cần sự nỗ lực của toàn ngành văn hóa – thể thao và du lịch, như: nâng chất các chợ đêm hiện có; mở thêm dịch vụ vui chơi, giải trí tại Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt về đêm; tổ chức sân khấu văn nghệ dân tộc tại Bảo tàng tỉnh hoặc Nhà trưng bày văn hóa Khmer; phát huy công năng sử dụng của khán đài đua ghe ngo, tổ chức định kỳ các cuộc đua vỏ lãi, chèo xuồng tam bản tại đường đua phục vụ du khách…”.

  Sau 25 năm tái lập tỉnh, ngành du lịch tỉnh nhà cũng đã gặt hái được những kết quả nhất định. Hy vọng rằng, những dự định, kế hoạch của ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh trong thời gian tới sớm được triển khai, để Sóc Trăng không chỉ là điểm dừng chân trên con đường du lịch mà phải là điểm đến của du khách.

  Thuận Lợi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Việt Nam Có Chiều Sâu Và Chất Lượng Cao
 • Định Hướng Cho Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp Việt Nam
 • Tổng Cục Du Lịch Định Hướng Phục Hồi Và Phát Triển Du Lịch Phú Quốc
 • Phú Quốc Định Hướng Phát Triển Du Lịch Gắn Với Bảo Vệ Môi Trường
 • Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Phú Quốc
 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Đà Nẵng Theo Hướng Bền Vững, Hài Hòa Với Thiên Nhiên Và Môi Trường

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Triển Du Lịch Đô Thị
 • Phát Triển Du Lịch Huế Bền Vững
 • “định Hướng Phát Triển Du Lịch Huế Và Vùng Duyên Hải Miền Trung
 • Cổng Điện Tử Tỉnh Kiên Giang
 • Định Hướng Phục Hồi Và Phát Triển Du Lịch Kiên Giang
 • Kế hoạch gồm các nhiệm vụ chính như: đổi mới, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng theo hướng bền vững, hài hòa với thiên nhiên và môi trường, cân đối quỹ đất và địa điểm cho phát triển du lịch với các ngành kỉnh tế khác; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch phù hợp định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW và tiềm năng, thế mạnh của thành phố, khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch của Đà Nẵng và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

  Đồng thời, đẩy mạnh liên kết trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh hạt nhân của thành phố Đà Nẵng và lợi thế vùng; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đăng cai tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực, đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế; xây dựng môi trường du lịch và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong ngành du lịch, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và chất lượng dịch vụ, phục vụ; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch, triển khai hiệu quả các hoạt động phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước về du lịch.

  UBND thành phố giao Sở Du lịch theo dõi, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chương trình số 38-CTr/TU và Kế hoạch thực hiện của UBND thành phố; định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện để trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố việc tổ chức sơ kết sau 3 năm triển khai thực hiện và tổng kết định kỳ 5 năm một lần.

  Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công; định kỳ báo cáo UBND thành phố tiến độ thực hiện hàng năm. Trên cơ sở nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan được phân công chủ trì xây dựng các nội dung hoạt động hàng năm, đề xuất dự toán kinh phí đảm bảo triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

  THÁI BÌNH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Hướng Phát Triển Của Đà Nẵng Đến 2022
 • Định Hướng Đầu Tư Du Lịch Đà Nẵng
 • Định Hướng Phát Triển Mới Của Ngành Du Lịch Thành Phố
 • Các Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Côn Đảo Chất Lượng Cao, Xanh, Bền Vững
 • Những Giải Pháp Trọng Tâm, Cơ Bản Để Tập Trung Phát Triển Du Lịch Chất Lượng Cao Có Tính Đặc Thù Riêng Và Khác Biệt Của Du Lịch Côn Đảo
 • Đà Nẵng: Định Hướng Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Gắn Với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng

  --- Bài mới hơn ---

 • Ninh Bình Phát Triển Du Lịch Bền Vững
 • Thừa Thiên Huế: Định Hướng Phát Triển Du Lịch Là Kinh Tế Mũi Nhọn
 • Định Nghĩa, Mục Đích Của Marketing Du Lịch
 • Các Khái Niệm Khái Niệm Phổ Biến Trong Marketing Du Lịch
 • 5 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đi Du Lịch Nước Ngoài & Trong Nước Chuẩn Nhất
 • Theo đó, mục tiêu xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống, có tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

  TP. Đà Nẵng về đêm. (Ảnh: Internet)

  Giai đoạn 2022 – 2030, TP. Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 12%/năm. Cơ cấu kinh tế: ngành dịch vụ 67 – 68%, công nghiệp và xây dựng 31 – 32%, nông nghiệp 1%. Dự báo dân số khoảng 2,5 triệu người, trong đó dự báo dân số chính thức (không bao gồm khách vãng lai) khoảng 1,5 triệu người.

  Tỷ lệ việc làm tăng thêm đạt 5 – 5,5%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70% vào năm 2030. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 100%, tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường đạt 80%, tỷ lệ cây xanh đô thị 6 – 8m2/người; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Độ che phủ rừng đạt khoảng 45%.

  Xác định 4 trọng tâm đầu tư du lịch chính

  Quy hoạch đề ra định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực như dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông nghiệp, định hướng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và các vấn đề xã hội.

  Trong đó, về dịch vụ, Đà Nẵng sẽ phát triển dịch vụ du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; bao gồm việc nghiên cứu quy hoạch đầu tư xây dựng Vịnh Đà Nẵng với kiến trúc và dịch vụ đặc sắc tạo điểm nhấn cho TP. Đà Nẵng; phát triển cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics.

  Các nhóm sản phẩm du lịch chính gồm có: Du lịch biển với các mô hình nghỉ dưỡng đa dạng; du lịch MICE thúc đẩy bởi việc tổ chức sự kiện quốc tế và môi trường kinh doanh có năng lực cạnh tranh cao và du lịch sinh thái, tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng; loại hình dịch vụ vui chơi giải trí có hoạt động cá cược theo quy định.

  4 trọng tâm đầu tư du lịch chính là: 1- Sơn Trà thành khu du lịch sinh thái cao cấp; gắn kết du lịch với bảo tồn thiên nhiên, sự đa dạng sinh học; 2- Vịnh Đà Nẵng thành “đô thị biển” mang tính chất độc đáo, tạo nên điểm nhấn về kiến trúc và dịch vụ; 3- Khu trung tâm thành phố (downtown), phố mua sắm và nhà hàng truyền thống; 4- Các dự án vui chơi, giải trí, điểm du lịch ngoại vi và liên kết vùng.

  Duy trì phát triển hài hòa các hoạt động thương mại, tài chính – ngân hàng, kinh doanh bất động sản, thông tin và truyền thông đáp ứng nhu cầu đa dạng trong sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm phục vụ du lịch.

  Về thương mại, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên 8% trong giai đoạn đến năm 2022 và được đẩy nhanh hơn trong giai đoạn 2022 – 2030 khoảng 8,4 – 11,0%; chiếm tỷ trọng trong GRDP của thành phố khoảng 12,9% vào năm 2022 và 15,4% vào năm 2030.

  Đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp sinh thái

  Về công nghiệp – xây dựng, Đà Nẵng sẽ chú trọng quy hoạch phát triển công nghiệp, không để xung đột các mục tiêu giữa phát triển công nghiệp và du lịch. Thúc đẩy nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, tập trung phát triển các dự án công nghiệp sạch, phù hợp với thế mạnh của thành phố. Đẩy mạnh phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng khu công nghiệp sinh thái; chú trọng phân khu chức năng để tạo điều kiện hình thành các cụm liên kết ngành, hướng tới gia nhập các chuỗi cung ứng toàn cầu.

  Đồng thời, tiếp tục rà soát, có cơ chế chính sách khuyến khích hơn nữa thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI từ các tập đoàn xuyên quốc gia, đa quốc gia thuộc top 500 của thế giới. Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh; tạo lập cơ chế cho sự liên kết chặt chẽ, thường xuyên hơn giữa doanh nghiệp kinh doanh với các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

  Trong nông nghiệp, TP. Đà Nẵng sẽ hình thành các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch để tạo ra các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. Tập trung quản lý, bảo vệ diện tích 3 loại rừng, triển khai thực hiện đúng quy định về chính sách trồng rừng thay thế và phát triển trồng rừng kinh tế.

  Phát triển toàn diện và bền vững hoạt động đánh bắt xa bờ để có thể khai thác hết tiềm năng biển, đặc biệt là gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá, hoàn thành mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  Dự kiến trong giai đoạn 2022 – 2030 tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt 2,2%, chiếm khoảng 1% trong cơ cấu GRDP của Đà Nẵng vào năm 2030.

  Các chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng:

  – Phát triển Đà Nẵng xứng đáng với vai trò đô thị hạt nhân trong chuỗi đô thị miền Trung; bảo tồn và phát triển bản sắc đặc trưng của đô thị biển – sông – núi; phát triển Đà Nẵng theo hướng bền vững, với quy hoạch xanh và kiến trúc xanh; phát triển Đà Nẵng thành đô thị văn minh hiện đại, đại diện cho phát triển đô thị Việt trong thế kỷ 21.

  – Phát triển Đà Nẵng thành đô thị đáng sống (Livable City).

  – Phát triển Đà Nẵng theo hướng đô thị thông minh (Smart City).

  – Phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị toàn cầu (Global City).

  – Phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo.

  https://batdongsan.petrotimes.vn/

  chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Hướng, Mục Tiêu Phát Triển Côn Đảo Đến Năm 2030 Và Tầm Quan Trọng Của Việc Thu Hút Nhà Đầu Tư Quốc Tế Lớn Phát Triển Du Lịch Côn Đảo
 • Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Du Lịch Thành Phố Cần Thơ Thời Kỳ 2010 Định Hướng Đến 2022
 • Định Hướng Phát Triển Ngành Du Lịch Cần Thơ Đến Năm 2022 99Trang
 • Định Hướng Phát Triển Bền Vững Du Lịch Cần Thơ
 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Bình Định
 • Đà Nẵng: Quy Hoạch Phát Triển Du Lịch Theo Hướng Biển

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Hoạch Chung Tp.hội An: Cân Bằng Giữa Bảo Tồn Và Phát Triển
 • Quy Hoạch Du Lịch Hội An: Nỗ Lực Thu Hút Nđt Địa Phương
 • Điều Chỉnh Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Du Lịch Tỉnh Khánh Hòa Đến Năm 2010 Và Định Hướng Đến 2022
 • Thông Tin, Bản Đồ Quy Hoạch Tỉnh Khánh Hòa 2022
 • Khảo Sát Quy Hoạch Khu Du Lịch Quốc Gia Mộc Châu Và Cao Tốc Hòa Bình
 • {mosimage}Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đã xác định, sau năm 2010, kinh tế thành phố chuyển sang cơ cấu Dịch vụ-Công nghiệp-Nông nghiệp; trong đó, du lịch có vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, tạo nền tảng để phát triển mạnh các ngành dịch vụ. Do vậy, phát triển du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, phấn đấu đến năm 2010 thu hút khoảng 2 triệu khách du lịch.

  Theo đó, từ nay đến năm 2010, thành phố sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát triển du lịch một cách đồng bộ theo hướng đa dạng hóa các loại hình du lịch, đồng thời chú trọng một số trọng điểm nhằm tạo những bước phát triển đột phá, đưa ngành du lịch phát triển với tốc độ cao và bền vững. Như vậy, để phát triển du lịch ổn định, bền vững về lâu dài thì trước mắt vấn đề quy hoạch được đặt lên hàng đầu. Một số vùng trọng điểm cần được tập trung như tuyến đường du lịch ven biển Nguyễn Tất Thành, Sơn Trà-Điện Ngọc và 6 cụm du lịch trọng điểm, trong đó có 3 cụm du lịch biển : cụm Non Nước-Ngũ Hành Sơn-Bắc Mỹ An ; cụm Mỹ Khê-Sơn Trà ; cụm Xuân Thiều-Nam Ô-Hải Vân.

  Theo Sở Du lịch cho biết, đến nay, việc quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2010 cơ bản đã hoàn thành, như hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch gồm: Sơn Trà, khu Công viên đường 2-9, khu Bà Nà-Suối Mơ ; quy hoạch sử dụng đất dọc đường du lịch Nguyễn Tất Thành và các khu Nam Thọ, Mỹ Khê, Bắc Mỹ An và Non Nước. Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi và có nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư như về thủ tục theo cơ chế một cửa, thành phố chịu chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, miễn, giảm tiền thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp…

  Năm 2007, thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2010 và xây dựng chiến lược phát triển du lịch đến năm 2022 như hoàn thành và triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết khu du lịch Ngũ Hành Sơn; xin chủ trương và tiến hành các quy hoạch chi tiết: Quy hoạch mạng lưới khách sạn và cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng, quy hoạch du lịch các quận, huyện ; lập các dự án kêu gọi đầu tư một số khu vực, vùng trọng điểm về du lịch: khu du lịch Bà Nà-Suối Mơ, Công viên Nước, suối nước nóng Đồng Nghệ, Phước Nhơn… Và tiếp tục rà soát, phân loại các dự án đầu tư du lịch; qua đó có biện pháp tháo gỡ khó khăn và đề xuất cơ chế, chính sách để đẩy nhanh việc khai thác và sớm đưa vào sử dụng một số dự án du lịch ven biển trong năm 2007 như Sơn Trà Resort&Spa, KDL Bãi Bụt, Khách sạn Hoàng Anh Plaza, khách sạn Green Plaza, khu du lịch nước khoáng nóng Ngũ Hành Sơn.

  Theo website chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bản Đồ Quy Hoạch Thành Phố Đà Nẵng Năm 2022
 • Bình Định: Quy Hoạch Khu Du Lịch Núi Xuân Vân Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Và Cảnh Quan Thiên Nhiên
 • Quy Hoạch Phát Triển Du Lịch Tỉnh Bình Định
 • Phải Tôn Trọng Quy Hoạch Du Lịch Biển
 • Quy Hoạch Và Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Việt Nam
 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Vùng Tây Bắc

  --- Bài mới hơn ---

 • Tour Du Lịch Nhật Bản Tháng 8 Có Gì Hấp Dẫn?
 • Du Lịch Vũng Rô
 • Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch Đài Loan Nhanh Chóng, Thành Công, Tiết Kiệm
 • Du Lịch Sa Mạc Israel: Trở Về Vùng Sa Mạc Arava Rộng Lớn
 • Du Lịch Hà Giang Mùa Xuân Có Gì Hấp Dẫn?
 • Thị trấn Sa Pa – Lào Cai

  Tiềm năng du lịch Tây Bắc

  Vùng đất Tây Bắc sở hữu nguồn tiềm năng du lịch rất lớn với thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa đặc sắc và lịch sử hào hùng. Được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp hùng vĩ, riêng có về địa hình, khí hậu, địa chất, cảnh quan và hệ sinh thái, Tây Bắc có sức hấp dẫn du lịch đặc biệt. Tây Bắc có đỉnh Fansipan được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, là niềm khát khao chinh phục của rất nhiều người; Sa Pa – Thị trấn trong mây với khí hậu quanh năm mát mẻ; Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Căng Chải với những khu ruộng bậc thang nổi tiếng; Hồ Pá Khoang rộng lớn nằm giữa một vùng thiên nhiên cảnh đẹp hùng vĩ với thảm thực vật phong phú, khí hậu ôn hòa; rừng Mường Phăng là một trong những khu bảo tồn tự nhiên với nhiều loại động thực vật quý hiếm của tỉnh Điện Biên; Thung lũng Mai Châu bình yên với sắc màu của cây cỏ, đồng lúa và xen lẫn những mái nhà nhỏ; Cao nguyên Mộc Châu rộng lớn và tươi đẹp với những loài hoa nở rất nhiều ở vùng núi Tây Bắc như hoa ban, hoa mận, hoa đào… Vẻ đẹp không đâu có của núi rừng và văn hóa Tây Bắc luôn thôi thúc lữ khách lên đường rời xa những đô thị sôi động để đến với vùng đất trời rộng mở, hùng vĩ, bình yên và bí ẩn.

  Cùng với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa truyền thống của các dân tộc cũng là điểm nổi bật trong tài nguyên du lịch nơi đây. Tây Bắc là nơi sinh sống của nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Dao, Kinh, Hoa, Khơ Mú, Lào, Lự, Hà Nhì, Kháng, La Hủ, Si La, Phù Lá, Bố Y, Mảng, Giáy, Xơ Đăng, Lô Lô, Pà Thẻn, Phù Lá, Cờ Lao, La Chí… với một không gian văn hóa rộng lớn và phong phú. Nhiều dân tộc còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa truyền thống của mình trong phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, nhạc cụ, các điệu dân ca, dân vũ như lễ hội Lồng Tồng, chợ tình Khâu Vai, múa sạp, múa xòe, hát then, nhạc cụ Pí cặp, pí sên, khèn môi… hay trong ứng xử cộng đồng, kiến trúc nhà ở, các phiên chợ bản… Ẩm thực Tây Bắc mang những nét đặc trưng, khác biệt hẳn so với các vùng khác với gà mọ, cá suối nướng úp, nộm da trâu, thịt trâu gác bếp, thắng cố… là tiềm năng du lịch hấp dẫn cho những du khách thích khám phá và trải nghiệm.

  Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát nằm ở trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

  Cùng với đó là những giá trị văn hóa, lịch sử thiêng liêng gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc như: Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ minh chứng của một thời “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ghi lại chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Khu di tích lịch sử Mường Phăng nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ; Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ – nơi đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt và chiến thắng năm 1952 giải phóng Nghĩa Lộ; Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La – nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ…

  Hiệu quả thu hút khách du lịch

  Những năm gần đây, khách du lịch đến với Tây Bắc ngày một tăng, nhưng lượng khách phân bổ không đều giữa các địa phương, tính mùa vụ cao, tập trung vào các lễ hội đầu năm (Năm 2022, Lào Cai đón gần 2 triệu lượt khách; Hòa Bình đón hơn 2,5 triệu lượt khách; Sơn La đón gần 1,6 triệu lượt khách; Yên Bái đón khoảng 466.000 lượt khách; Điện Biên đón khoảng 420.000 lượt khách; Lai Châu đón 182.400 lượt khách); Thời gian lưu lại trung bình rất ngắn, dưới 1,5 ngày; Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp chiếm tỷ trọng không đáng kể, do đó, nguồn thu từ du lịch chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Gần đây, khách nội địa đến từ các thị trường xa như các tỉnh phía Nam đang có xu hướng tăng. Tỷ trọng khách quốc tế chủ yếu đến từ châu Âu, Úc và Nhật Bản đến Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai; khách Trung Quốc qua các cửa khẩu Lào Cai là chủ yếu. Phương tiện tiếp cận các điểm đến Tây Bắc chủ yếu theo đường bộ.

  Hiện tại, toàn vùng có 307 cơ sở lưu trú được xếp hạng với gần 9.000 buồng. Trong đó, có 3 cơ sở 4 sao, 13 cơ sở 3 sao, 94 cơ sở 2 sao và 197 cơ sở 1 sao và chưa có cơ sở nào đạt tiêu chuẩn 5 sao. Hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống, giải trí tại Tây Bắc vẫn còn thiếu. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn yếu. Hệ thống giao thông vùng Tây Bắc chưa được đầu tư đồng bộ, đường xá đi lại còn gặp nhiều khó khăn.

  Vẻ đẹp bình yên của lòng hồ Hòa Bình

  Định hướng giải pháp phát triển du lịch Tây Bắc

  Về phát triển sản phẩm, để du lịch vùng Tây Bắc phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có thì cần có các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, thương hiệu riêng, tạo điểm nhấn, điểm khác biệt đối với du khách dựa trên các tiềm năng thế mạnh nổi trội của từng nơi.

  Điện Biên có thể tập trung phát triển du lịch tìm hiểu lịch sử trên cơ sở khai thác các giá trị lịch sử hào hùng của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.Cùng với đó là phát triển du lịch sinh thái dựa trên tiềm năng lớn về hệ sinh thái rừng, sông, suối, hang động, hồ nước ở Pá Khoang, Him Lam. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

  Đối với Hòa Bình, du lịch văn hóa cộng đồng đang ngày càng thu hút khách du lịch. Nhiều điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến như Bản Lác, Bản Poong Cọm (Mai Châu). Bên cạnh đó, Hòa Bình còn có nguồn nước khoáng phong phú, chất lượng như suối khoáng Kim Bôi, khoáng nóng xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn), xã Ngọc Lương (huyện Yên Thủy)… là những điều kiện tốt để phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng.

  Đồi chè trên Cao nguyên Mộc Châu

  Có thể nói Cao nguyên Mộc Châu là nơi nổi bật nhất, tập trung nhiều nhất tài nguyên du lịch của Sơn La với địa hình và khí hậu đặc trưng. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển Mộc Châu trở thành một trung tâm du lịch lớn trong vùng và cả nước. Tại đây được định hướng tập trung phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, điều dưỡng chữa bệnh, du lịch tham quan sinh thái, dã ngoại gắn với nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó gắn với du lịch giáo dục truyền thống cách mạng với tham quan di tích nhà tù Sơn La.

  Yên Bái nổi tiếng với địa danh hồ Thác Bà – một biển hồ trong lòng Tây Bắc, Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, Vùng văn hóa Mường Lò… Trong đó, hồ Thác Bà đã được quy hoạch là địa điểm có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Do vậy cần khai thác tối đa tiềm năng, tập trung phát triển mạnh loại hình du lịch sinh thái ở hồ Thác Bà. Cần tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác du lịch ở Mù Căng Chải với loại hình du lịch thể thao bay dù lượn tại đèo Khau Phạ, tham quan thắng cảnh ruộng bậc thang vào các thời điểm khác nhau trong năm.

  Có thể thấy, trong số 6 tỉnh Tây Bắc thì Lai Châu có điều kiện khó khăn nhất trong phát triển du lịch, là một trong số những tỉnh nghèo nhất, xa xôi, địa hình hiểm trở, không có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như các tỉnh khác, chưa có sản phẩm du lịch đặc thù, làm du lịch ở quy mô nhỏ, lượng khách đến và nguồn thu từ du lịch còn rất thấp. Trong bối cảnh đó, ngành Du lịch Lai Châu đã xác định văn hóa dân tộc Lự sẽ đóng vai trò quan trọng tạo dấu ấn thực sự khác biệt trên tuyến du lịch “Vòng cung Tây Bắc” và đã từng bước hỗ trợ Bản Hon xây dựng nghề dệt truyền thống. Một điểm du lịch đáng chú ý nữa là bản Sin Súi Hồ cùng với văn hóa dân tộc Mông đã dần hình thành được mô hình du lịch cộng đồng dù còn ở quy mô nhỏ nhưng được đánh giá là khá bài bản và thuần khiết. Cùng với việc mở rộng khai thác các chợ phiên Sìn Hồ, San Thàng, các lễ hội Hạn Khuống, Hoa Ban, Ném còn… thì phát triển du lịch cộng đồng sẽ là hướng đi đúng đắn với Lai Châu. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh cao với đỉnh Putaleng và đỉnh Mộc Lương Tử đều cao trên 3.000m… thu hút đối tượng khách thích chinh phục, thích “phượt” vốn đang là trào lưu trong giới trẻ ở Việt Nam và du khách nước ngoài.

  Cô gái dân tộc Lự ở Bản Hon bên khung cửi (Lai Châu)

  Mới đây, nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút nhiều khách du lịch, đồng thời hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2022 Tây Bắc – Lào Cai, Tổng cục Du lịch đã tổ chức đoàn famtrip cho gần 70 doanh nghiệp lữ hành và đại diện cơ quan thông tấn, báo chí khảo sát Vòng cung Tây Bắc. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp lữ hành khảo sát, tìm hiểu điểm đến và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc và quảng bá vẻ đẹp tiềm năng của Tây Bắc.

  Về kết nối giao thông, Tây Bắc là vùng rộng lớn với địa hình hiểm trở, rừng núi chập chùng, vì vậy để liên kết và phát triển du lịch về không gian thì điều kiện tiên quyết là phải có sự kết nối của các tuyến đường giao thông thuận lợi. Tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến vùng Tây Bắc” do Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức ngày 15/4/2016 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, thời gian tới, ngành giao thông vận tải tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp phát triển hạ tầng giao thông các tỉnh Tây Bắc đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số tuyến đường có vốn đầu tư nước ngoài; tiếp tục đầu tư các dự án mới…

  Từ cuối tháng 9/2015, khi cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua 5 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai đi vào hoạt động đã tạo ra tác động mạnh mẽ đến hoạt động du lịch nói riêng, tạo đà dịch chuyển và góp phần thay đổi diện mạo kinh tế – xã hội khu vực nói chung. Năm 2022, lượng khách du lịch đến Sa Pa tăng 1,5 lần, tăng trưởng kinh tế của Lào Cai đạt 14,1%… Và dĩ nhiên, các địa phương nằm trên trục Nội Bài – Lào Cai cũng sẽ được hưởng lợi khi cao tốc này đi vào vận hành. Đường cao tốc này có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao khả năng tiếp cận các tỉnh vùng Tây Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

  Với vị trí là một trọng điểm du lịch ở khu vực Tây Bắc, trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát triển du lịch tỉnh Lào Cai năm 2022, tỉnh Lào Cai đã kêu gọi đầu tư vào các dự án tiềm năng như: Cảng hàng không Lào Cai; tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội tốc độ cao; hoàn thiện tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai giai đoạn 2… Cũng trong hội nghị này đã diễn ra hoạt động ký kết thoả thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Lào Cai và các tỉnh có thế mạnh về du lịch nhằm sẵn sàng phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2022. Đây là cơ hội lớn để Lào Cai bứt phá trong phát triển du lịch.

  Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

  Về xúc tiến quảng bá, các cơ quan du lịch của địa phương thuộc vùng Tây Bắc cần tích cực tham gia vào các hội chợ du lịch lớn ở trong và ngoài nước; Tận dụng sự hỗ trợ của cơ quan du lịch quốc gia, các tổ chức trong và ngoài nước triển khai e-marketing, ứng dụng công nghệ truyền thông, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả quảng bá; tích cực tổ chức đón các đoàn fam&psstrip đến khảo sát, xây dựng sản phẩm và quảng bá hình ảnh Tây Bắc đến với du khách trong nước và quốc tế.

  Về liên kết hợp tác, đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc phát triển du lịch Tây Bắc. Việc liên kết giữa các điểm đến, các địa phương trong khu vực sẽ tạo ra được những tour, tuyến du lịch độc đáo trên cơ sở khai thác những điểm đến nổi bật và khác biệt của từng địa phương. Bên cạnh việc liên kết nội vùng, các tỉnh Tây Bắc còn cần phải liên kết với những địa phương trọng điểm du lịch như Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và liên kết phát triển du lịch qua biên giới thu hút khách du lịch từ Trung Quốc, Lào nhất là các địa phương có cửa khẩu quốc tế là Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Hệ thống doanh nghiệp làm du lịch ở các tỉnh Tây Bắc còn ít và chủ yếu quy mô nhỏ nên bên cạnh việc tự nâng cao năng lực thì yếu tố liên kết có ý nghĩa rất quan trọng để tận dụng thế mạnh của nhau về thông tin, sản phẩm, quảng bá…

  Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, khối hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với sự quan tâm của Trung ương, sự chủ động sáng tạo của các địa phương trong vùng, sự hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức như Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), Dự án EU… đã thu được những kết quả rất tích cực: Góp phần phát triển du lịch bền vững, giảm nghèo cho các cộng đồng được hỗ trợ trực tiếp từ phát triển du lịch; Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và nhân lực du lịch tại các địa phương 8 tỉnh; Xây dựng những sản phẩm du lịch đặc thù, độc đáo, không trùng lặp ở các địa phương… mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần vào sự thúc đẩy phát triển du lịch vùng và của từng địa phương.

  Phát triển nguồn nhân lực du lịch luôn là một trong những yếu tố quyết định của quá trình phát triển du lịch, đặc biệt đối với các tỉnh Tây Bắc thì đây là một vấn đề then chốt do du lịch cộng đồng, tìm hiểu văn hóa là một sản phẩm đặc thù và chủ lực của Tây Bắc. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng là người dân bản địa, am hiểu về văn hóa bản địa và được đào tạo bài bản về nghề du lịch để bảo đảm du khách vừa được phục vụ tốt vừa có được trải nghiệm nguyên bản về văn hóa địa phương. Cần bảo đảm cả hai yếu tố này để tránh sự cực đoan hoặc là nguyên sơ quá không biết làm du lịch, hoặc là thương mại hóa quá mất đi tính thuần khiết của văn hóa vùng cao. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ ngành Du lịch cũng cần được quan tâm nâng cao trình độ, kỹ năng, đặc biệt là năng lực sáng tạo trong tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, chuyên nghiệp và tiếp cận với tri thức, công nghệ mới trong xúc tiến, quảng bá truyền thông.

  Hương Lê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Udon Thani Tự Túc 2022
 • Hướng Dẫn Các Phương Tiện Đi Đến Sihanoukville Từ Tphcm 2022
 • Bay Thẳng Đến Thiên Đường Sihanoukville
 • Khám Phá Những Địa Điểm Tham Quan Du Lịch Ở Huế Đầy Hấp Dẫn
 • Xây Dựng Chương Trình Tour Du Lịch Người Cao Tuổi Tại Công Ty, Hay!
 • An Giang Định Hướng Phát Triển Du Lịch Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Và Định Hướng Quy Hoạch Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Của Man
 • Luận Văn Định Hướng Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Tỉnh Nghệ An Đến Năm 2022
 • Định Hướng Phát Triển Hạ Tầng Du Lịch Bình Định Giai Đoạn 2022
 • Cần Thơ Phát Triển Du Lịch Thành Ngành Kinh Tế Mũi Nhọn
 • Luận Văn Luận Văn Định Hướng Phát Triển Ngành Du Lịch Cần Thơ Đến Năm 2022
 • Để đạt được chỉ tiêu, tỉnh đã đề ra hệ thống các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quyết liệt đưa ngành du lịch phát triển. Trước tiên là tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch tại các điểm đến trọng điểm; tập trung đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia núi Sam. Đẩy mạnh đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch khu vực quản lý nhà nước, khu vực cộng đồng và khu vực doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

  Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch An Giang qua các lễ hội

  Tăng cường tuyên truyền chủ trương của tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang; các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh phát triển du lịch, quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch An Giang đến năm 2030… Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang bằng nhiều hình thức, duy trì tổ chức thường niên “Tuần văn hóa ẩm thực An Giang” dịp Tết Nguyên đán tại TP. Long Xuyên và “Tuần lễ văn hóa ẩm thực An Giang” gắn liền lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam tại TP. Châu Đốc. Chủ động tham gia các kỳ hội chợ, sự kiện du lịch trong và ngoài nước để tạo mối liên kết với các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng. Tổ chức các chuyến xúc tiến du lịch ngoài nước đến thị trường du lịch trọng điểm của An Giang để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang. Qua đó, tạo nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng, phát triển các dịch vụ hỗ trợ phát triển du lịch, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch.

  Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch

  Ông Triều cho biết, tỉnh tăng cường tổ chức các chương trình biểu diễn lưu động để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang đến du khách trong và ngoài nước. Lồng ghép các chương trình lễ hội, các loại hình văn hóa, giới thiệu nét văn hóa lịch sử để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. Tổ chức các đoàn khảo sát, xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế như: Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Malaysia, Campuchia…. nhằm thu hút, đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch tại các thị trường này. Tỉnh tăng cường kêu gọi đầu tư để xây dựng các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn, hiện đại, gắn với phát triển các dịch vụ ăn uống, mua bán sản phẩm du lịch, các sản phẩm tiêu dùng cần thiết. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh để mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư, tạo ra các sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách.

  Xã hội hóa các hoạt động xúc tiến du lịch. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các mô hình du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… tạo nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến An Giang. “Trong hệ thống các giải pháp, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển du lịch. Nghiên cứu khai thác hợp lý các nguồn lực phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững; đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực du lịch và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về du lịch” – ông Triều thông tin.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, năm 2022, ngành văn hóa – thể thao và du lịch tiếp tục chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản về lĩnh vực văn hóa – thể thao và du lịch, nhất là các chế độ chính sách. Triển khai thực hiện đề án đào tạo nguồn nhân lực của toàn ngành, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ làm công tác du lịch. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa – thể thao, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

  Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Trong Thời Đại Mới
 • Định Hướng Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp Từ Góc Độ Sản Phẩm Và Thị Trường
 • Phát Triển Du Lịch Việt Nam Hướng Đến Tầm Nhìn 2030
 • Điều Kiện Xin Visa Hàn Quốc 5 Năm Và Những Điều Cần Biết Trước Khi Đi Du Lịch
 • Điều Kiện Xin Visa Hàn Quốc
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100