Dự Án Đầu Tư Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng

--- Bài mới hơn ---

 • Du Học Nhật Bản Ngành Du Lịch Và Những Điều Cần Biết
 • 6 Điều Quan Trọng Cần Lưu Ý Khi Du Học Nhật Bản Ngành Du Lịch
 • Đi Du Học Nhật Bản Vào Ngành Du Lịch Thì Nên Chọn Trường Nào?
 • Du Học Nhật Bản Ngành Du Lịch Nên Đi Trường Gì?
 • Du Học Nhật Bản Ngành Du Lịch, Lựa Chọn Đúng Đắn Cho Tương Lai
 • Dự án đầu tư phát triển du lịch cộng đồng

  I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3

  I.2. Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư xây dựng công trình 3

  I.6. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 3

  1.1 Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022 6

  II.2. Nhận định và phân tích tình hình thị trường phát triển du lịch 10

  IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng 19

  IV.2. Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng: 19

  IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 19

  IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 20

  V.2. Lựa chọn mô hình đầu tư 22

  VII.2. Giải pháp thiết kế công trình 27

  VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án 27

  VII.2.3. Giải pháp kiến trúc: 27

  VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật 27

  VII.1. Phương án hoạt động và sử dụng người lao động 29

  VIII.1. Tiến độ thực hiện – Tiến độ của dự án: 31

  IX.1. Đánh giá tác động môi trường 33

  X.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 41

  X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 41

  X.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 41

  X.2.2. Chi phí thiết bị 41

  X.2.3. Chi phí quản lý dự án: 41

  X.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 42

  X.2.5. Chi phí khác 42

  X.2.6. Dự phòng phí: 42

  X.3. Nguồn vốn đầu tư của dự án 45

  Cơ cấu phân bổ nguồn vốn 46

  XI.1. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội 47

  XI.2. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 47

  Bảng tổng hợp chí phí 10 năm đầu của dự án: 48

  Bảng tổng hợp doanh thu của dự án: 51

  XI.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 55

  XI.5. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế – Xã hội 55

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

  I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

  – Tên công ty : Công ty TNHH XD & TV TK Tàu thủy Silicat

  – Địa chỉ: Thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

  – Điện thoại : 84 – 0 Fax: 84- 0

  – Đại diện : Nguyễn Thị Thúy Hằng ; Chức vụ: Giám Đốc

  I.2. Đơn vị tư vấn lập phương án đầu tư xây dựng công trình

  – Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

  – Địa chỉ : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

  – Điện thoại : (08) 22142126 ; Fax: (08) 39118579

  – Giấy CNĐKKD số : 0305986789 do Sở KHĐT chúng tôi cấp lần đầu ngày 01/09/2008, thay đổi lần 11 ngày 21/07/2014.

  I.3. Mô tả sơ bộ dự án

  – Tên dự án: Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng

  – Địa điểm: Tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

  – Dự án đầu tư trên khu đất dự kiến khoảng 10.000 m trong đó bao gồm:

  + Diện tích đất xây dựng khu du lịch: 2.550 m 2

  + Diện tích xây dựng các công trình phụ trợ là: 1.100 m 2

  + Diện tích đường giao thông, vỉa hè cây xanh: 3.200 m 2.

  I.4. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới.

  – Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình nhà nghỉ cộng đồng, các công trình và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của du khách, phù hợp với phát triển du lịch tổng thể của vùng.

  – Dự án được thực hiện theo hình thức : chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

  – Nguồn vốn đầu tư : ( đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay.)

  I.5. Thời hạn đầu tư:

  – Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm và khả năng xin gia hạn thêm trong tương lai.

  I.6. Cơ sở pháp lý triển khai dự án dầu tư phát triển du lịch cộng đồng

  – Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

  – Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  – Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

  – Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

  – Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

  – Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

  – Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về giá đất;

  – Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất;

  – Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  – Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ Về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;

  – Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015, Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

  – Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

  – Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng;

  – Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi ành một số điều của Luật Đầu tư;

  – Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/ 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  – Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng.

  – Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quản lý quy hoạch xây dựng.

  I.5.2. Các tiêu chuẩn, Qui chuẩn xây dựng

  Dự án đầu tư xây dựng Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồngthực hiện trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:

  – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

  – Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

  – TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

  – TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;

  – TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;

  – TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;

  – TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);

  – TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC – Yêu cầu chung về thiết kế;

  – TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng;

  – TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;

  – TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;

  CHƯƠNG II: THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH VIỆT NAM

  1.1 Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022

  Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Sáu ước tính đạt 700,4 nghìn lượt người, giảm 7,5% so với tháng trước và tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khách đến bằng đường hàng không giảm 2,4% và tăng 49,9%; bằng đường bộ giảm 35,1% và giảm 40,2%; bằng đường biển giảm 43% và giảm 39,4%.

  Tính chung 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 4706,3 nghìn lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3920,1 nghìn lượt người, tăng 25,9%; đến bằng đường bộ đạt 711,4 nghìn lượt người, tăng 7,5%; đến bằng đường biển đạt 74,8 nghìn lượt người, giảm 27,8%.

  Trong 6 tháng đầu năm, khách đến nước ta từ châu Á đạt 3342,9 nghìn lượt người, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng: Trung Quốc đạt 1204,5 nghìn lượt người, tăng 47,9%; Hàn Quốc 741,1 nghìn lượt người, tăng 34%; Nhật Bản 355,9 nghìn lượt người, tăng 12,4%; Đài Loan 242,4 nghìn lượt người, tăng 15,8%; Ma-lai-xi-a 199,8 nghìn lượt người, tăng 14,9%; Thái Lan 135,8 nghìn lượt người, tăng 35,3%; Xin-ga-po 124,7 nghìn lượt người, tăng 12,7%.

  Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 780,2 nghìn lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Liên bang Nga đạt 204,4 nghìn lượt người, tăng 21,1%; Vương quốc Anh 128,3 nghìn lượt người, tăng 24,6%; Pháp 124 nghìn lượt người, tăng 13,8%; Đức 86,9 nghìn lượt người, tăng 17,1%; Hà Lan đạt 27,2 nghìn lượt người, tăng 22,3%; I-ta-li-a 24,4 nghìn lượt người, tăng 30,1%; Thụy Điển 23 nghìn lượt người, tăng 24,7%.

  Khách đến từ châu Mỹ đạt 387,1 nghìn lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 293 nghìn lượt người, tăng 14,5%. Khách đến từ châu Úc đạt 182,9 nghìn lượt người, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách đến từ Ôx-trây-li-a đạt 165,1 nghìn lượt người, tăng 6,7%. Khách đến từ châu Phi đạt 13,2 nghìn lượt người, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

  II.1. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam .

  a. Vị trí địa lý

  Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tên gọi Quảng Nam có nghĩa là mở rộng về phương Nam. Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Quảng Nam còn là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều người con ưu tú cho đất nước. Với diện tích 10,440 km2 và dân số trên 1.4 triệu người (2014), Quảng Nam đứng thứ 6 về diện tích, thứ 19 về dân số trong số 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Mật độ dân số trung bình là 140 người/km2 (đứng thứ 45/63) so với 271 người/km2 của cả nước.

  Quảng Nam nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 883 km về phía Nam, cách thành phố Đà Nẵng 68 km về phía Nam và cách Thành phố Hồ Chí Minh887 km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1A. Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Đà Nẵng, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía Tây giáp tỉnh Sekong ( Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), phía Đông giáp Biển Đông. Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 15 huyện với 247 xã/phường/thị trấn. Tỉnh lỵ của Quảng Nam đặt tại thành phố Tam Kỳ.

  Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 10.438 km2. Địa hình thấp dần từ Tây sang Đông và chia làm 3 vùng: vùng núi phía Tây, trung du ở giữa và đồng bằng ven biển phía Đông. Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm trên 25oC, lượng mưa trung bình hàng năm đạt 2.000-2.500mm với hơn 70% tập trung vào 3 tháng mùa mưa (tháng 10, 11 và 12). Vu Gia Thu Bồn và Tam Kỳ là hai lưu vực sông chính.

  Rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh là kiểu sinh thái chủ đạo của Quảng Nam. Quảng Nam là tỉnh giàu tiềm năng rừng nhưng do bị khai thác quá mức trong một thời gian dài nên diện tích rừng nguyên sinh còn ít. Việc đẩy mạnh trồng rừng trong những năm gần đây đã tăng diện tích đất có rừng của Quảng Nam lên hơn 55% vào năm 2014. Đây là một trong những địa phương có diện tích đất có rừng cao nhất cả nước. Rừng đặc dụng Sông Thanh là khu bảo tồn lớn nhất tỉnh, nơi mà các động vật hoang dã khu vực Trung Trường Sơn đang được bảo tồn. Nhân sâm Ngọc Linh là cây dược liệu quý phân bố chủ yếu ở độ cao trên 1,000 m của núi Ngọc Linh.

  Quảng Nam có đường bờ biển dài 125 km, ven biển có nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng, như: Hà My ( Điện Bàn), Cửa Đại ( Hội An), Bình Minh ( Thăng Bình), Tam Thanh ( Tam Kỳ), Bãi Rạng ( Núi Thành)… Cù Lao Chàm là cụm đảo ven bờ với hệ sinh thái phong phú được công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới.

  Nhìn chung, điều kiện tự nhiên của Quảng Nam (thời tiết-khí hậu, địa hình, tài nguyên nước, biển) có nhiều thuận lợi, tiềm năng cho phát triển sự nghiệp văn hóa đa dạng, độc đáo (phát triển những tiểu vùng văn hóa), phát triển ngành du lịch (du lịch văn hóa, du lịch sinh thái), du lịch sông nước.

  b. Điều kiện tự nhiên

  Quảng Nam có hướng địa hình nghiên dần từ Tây sang Đông hình thành 3 kiểu cảnh quan sinh thái rõ rệt là kiểu núi cao phía Tây, kiểu trung du ở giữa và dải đồng bằng ven biển. Vùng đồi núi chiếm 72% diện tích tự nhiên với nhiều ngọn cao trên 2.000m như núi Lum Heo cao 2.045m, núi Tion cao 2.032m, núi Gole – Lang cao 1.855m (huyện Phước Sơn). Núi Ngọc Linh cao 2.598m nằm giữa ranh giới Quảng Nam, Kon Tum là đỉnh núi cao nhất của dãy Trường Sơn. Ngoài ra, vùng ven biển phía đông sông Trường Giang là dài cồn cát chạy dài từ Điện Ngọc, Điện Bàn đến Tam Quang, Núi Thành. Bề mặt địa hình bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi khá phát triển gồm sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ và sông Trường Giang.

  Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, chịu ảnh hưởng của mùa đông lạnh miền Bắc. Nhiệt độ trung bình năm 25,6oC, Mùa đông nhiệt độ vùng đồng bằng có thể xuống dưới 12oC và nhiệt độ vùng núi thậm chí còn thấp hơn. Độ ẩm trung bình trong không khí đạt 84%. Lượng mưa trung bình 2000-2500mm. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12, mùa khô kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8, tháng 1 và tháng 9 là các tháng chuyển tiếp với đặc trưng là thời tiết hay nhiễu loạn và khá nhiều mưa. Mưa phân bố không đều theo không gian, mưa ở miền núi nhiều hơn đồng bằng. Vùng Tây Bắc thuộc lưu vực sông Bung (các huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang) có lượng mưa thấp nhất trong khi vùng đồi núi Tây Nam thuộc lưu vực sông Thu Bồn (các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiê Phước và Hiệp Đức) có lượng mưa lớn nhất. Trà My là một trong những trung tâm mưa lớn nhất của Việt Nam với lượng mưa trung bình năm vượt quá 4,000 mm. Mưa lớn lại tập trung trong một thời gian ngắn trong 3 tháng mùa mưa trên một địa hình hẹp, dốc tạo điều kiện thuận lợi cho lũ các sông lên nhanh.

  Quảng Nam có hai hệ thống sông lớn là Vu Gia Thu Bồn (VGTB) và Tam Kỳ. Diện tích lưu vực VGTB (bao gồm một phần lưu vực thuộc tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng là 10,350 km2 và lưu vực sông Tam Kỳ là 735 km2. Các sông bắt nguồn từ sườn đông của dãy Trường Sơn, chảy chủ yếu theo hướng Tây-Đông và đổ ra biển Đông tại các cửa Hàn (Đà Nẵng), Đại (Hội An) và An Hòa (Núi Thành). Ngoài hai hệ thống sông trên, sông Trường Giang có chiều dài 47 km chảy dọc ven biển theo hướng Bắc Nam kết nối hệ thống sông VGTB và Tam Kỳ.

  Do địa hình đồi dốc và lượng mưa lớn nên mạng lưới sông ngòi của tỉnh Quảng Nam khá dày đặc. Mật độ sông ngòi trung bình là 0.47 km/km2 cho hệ thống VGTB và 0.6 km/km2 cho các hệ thống sông khác. Các sông có lưu lượng dòng chảy lớn, đầy nước quanh năm. Lưu lượng dòng chảy trung bình năm của sông Vu Gia (tính đến Thạnh Mỹ với diện tích lưu vực 1,850 km2) là 127 m3/s, của sông Thu Bồn (tính đến Nông Sơn với diện tích lưu vực 3,130 km2) là 281 m3/s. Chế độ dòng chảy của sông ngòi có sự phân mùa rõ rệt. Dòng chảy 3 tháng mùa lũ (tháng Mười, Mười Một, Mười Hai) chiếm 65 – 70% tổng dòng chảy cả năm trong khi dòng chảy vào mùa kiệt (từ tháng Hai đến tháng Tám) rất thấp. Hai tháng Một và Chính là các tháng chuyển tiếp với dòng chảy thất thường. Lưu lượng cực đại của Thu Bồn tại Nông Sơn là 10,600 m3/s và lưu lượng tối thiểu đo được là 15.7 m3/s trong khi đó lưu lượng cực đại của Vu Gia tại Thạnh Mỹ là 4,540 m3/s và cực tiểu là 10.5 m3/s. Lưu lượng lớn vào mùa mưa và thấp vào mùa khô là nguyên nhân chính gây nên lũ lụt và hạn hán trong vùng .

  Tài nguyên nước phong phú là tiền đề để phát triển thủy điện trên địa bàn. Tính đến 2022, trên địa bàn Quảng Nam có 8 dự án thủy điện có công suất lớn (trên 100 MW) và 35 thủy điện có công suất nhỏ. Nhiều nhà máy thủy điện công suất lớn như Sông Tranh 2, Dak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Kôn 2… đã và đang được xây dựng góp phần cung cấp điện cho nhu cầu ngày càng tăng của cả nước.

  c. Đơn vị hành chính

  Tỉnh Quảng Nam mới có 14 huyện gồm Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Giằng, Hiên, Hiệp Đức, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Trà My và 2 thị xã: Tam Kỳ (tỉnh lị), Hội An.

  CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  I.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án

  Về lĩnh vực du lịch, tỉnh Quảng Nam là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước với các điểm du lịch nổi tiếng như Hội An, Cù Lao Chàm, Mỹ Sơn…. Những năm gần đây lượng du khách đến với du lịch huyện Núi Thành tại Ghềnh đá Bàn Than ngày càng tăng cao với xu hướng chất lượng cao và nhu cầu sử dụng đa dạng các sản phẩm du lịch. Do vậy các cơ sở du lịch phục vụ hiện có trên địa bàn đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế, tỏ ra không phù hợp trong thời kỳ mới, do cơ sở hạ tầng xuống cấp các sản phẩm du lịch chưa đa dạng và phong phú, chất lượng các dịch vụ chưa cao.

  Xuất phát từ nhu cầu đó, việc xây dựng Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồngđáp ứng những nhu cầu và mong đợi của du khách và khai thác tiềm năng du lịch vốn có, tạo ra các cảnh quan du lịch mới góp phần xây dựng, bảo vệ khai thác các nguồn tài nguyên du lịch là rất cần thiết Chính vì những yếu tố trên, Công ty TNHH XD & TV TK Tàu thủy Silicat đề xuất việc xây dựng Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồngvới qui mô đầu tư đạt tiêu chuẩn du lịch sinh thái. Chúng tôi tin rằng dự án ra đời sẽ mang lại những thành quả về mặt kinh tế xã hội, phù hợp với qui hoạch và định hướng phát triển du lịch trong tương lai của tỉnh Quảng Nam.

  Từ thực tế yêu cầu, nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam , việc đầu tư dự án du lịch sinh thái kết hợp các hoạt động văn hoá thể thao tạo ra một dự án mang tính điểm nhấn trong hoạt động kinh tế xã hội của huyện Núi Thành trở thành nguyện vọng nhu cầu khách quan và thiết thực mà vai trò chủ đạo trong thực hiện dự án được gắn liền với trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức xã hội chính trị và nhân dân huyện Núi Thành với sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của nhà đầu tư.

  Thực hiện chiến lược phát triển Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng, chủ đầu tư sẽ tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung của huyện và tỉnh Quảng Nam đặc biệt là du lịch và du lịch sinh thái kết hợp thể thao, giải trí kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái thưởng ngoạn những mô hình du lịch tự nhiên độc đáo,….

  Dự án nhằm thu hút một lượng khách du lịch quốc tế đến với Quảng Nam thông qua các chương trình du lịch lữ hành quốc tế, du khách đến khu du lịch để khám phá một loại hình mới. Do đó, để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng. Công ty đã hoàn thiện phương án đầu tư. Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn, trình UBND tỉnh Quảng Nam cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng dự án Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng, dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung, cho huyện Núi Thành và cũng là thêm một lựa chọn nơi du lịch sinh thái, vui chơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng của nhân dân địa phương và khách du lịch trong và ngoài nước.

  Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồngcó tính khả thi bởi các yếu tố sau:

  Thực hiện chiến lược phát triển Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồngnói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Quảng Nam đưa ra.

  Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và quảng bá du lịch, tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, có thể nói việc đầu tư xây dựng Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồnglà tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển du lịch, thể thao, giải trí, thư giãn vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

  I.2. Mục tiêu đầu tư Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng

  Tận dụng những lợi thế của địa điểm gần cửa sông, cửa biển có tầm nhìn rộng việc xây dựng một dư án dịch vụ du lịch sinh thái, có dấu ấn tri thức tạo ra được sản phẩm là một dự án mang điểm nhấn hội đủ các yếu tố sạch đẹp có không gian văn hóa truyền thống, có hiệu quả kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam .

  Phát triển hệ sinh thái tự nhiên: Tận dụng khai thác các phương tiện thủy của khu du lịch. Áp dụng những kỹ thuật của các nghê nhân đem về lai tạo nhân giống nhằm tạo ra khu Du lịch Sinh thái với các làng nghề truyền thống. Sử dụng bãi đất trống đưa vào sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ đất, phát triển hệ thống sinh thái đa dạng bảo đảm tính bền vững của dự án phù hợp xu thế phù hợp chính sách quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Kết gắn, liên kết và thúc đẩy sự phát triển Du lịch đối với những địa danh và thế mạnh của tỉnh nhà (Phố cổ Hội An, Biển Cửa Đại, Ghềnh Đá Bàn Than, Cù Lao Chàm, Mỹ Sơn…) đồng thời tạo cơ sở hạ tầng phát triển ngành du lịch đối với địa phương tỉnh Quảng Nam. Góp phần đóng góp nguồn ngân sách, tạo việc làm ổn định và lâu dài cho một số lao động trong vùng, thúc đẩy thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội tại địa phương.

  CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

  II.1. Mô tả địa điểm xây dựng

  1. Giới thiệu khu vực dự án tại xã Tam Hải là địa điểm xây dựng dự án Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng:

  Khu đất hiện đã được UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Ban dân chính thôn 6, xã Tam Hải quản lý hợp pháp không tranh chấp. Trong đó:

  Diện tích đất thực hiện dự án khoảng: 10.000 m

  + Diện tích đất xây dựng khu du lịch: 2.550 m 2

  + Diện tích xây dựng các công trình phụ trợ là: 1.100 m 2

  + Diện tích đường giao thông, vỉa hè cây xanh: 3.200 m 2.

  II.2. Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng:

  1. Hiện trạng sử dụng đất đai:

  – Tổng diện tích tự nhiên là 1 0.000 m2. Hiện được người dân địa phương sử dụng làm nông nghiệp và trồng cây lâu năm

  2. Hiện trạng công trình kiến trúc

  + Khu đấu dự kiến lập dự án chưa có công trình xây dựng…..

  3. Hiện trạng dân cư : Trong ranh giới dự án không có hộ dân sinh sống.

  4. Hiện trạng hệ thực vật :

  – Khu vực có hệ thực vật phát triển rất tốt, các loại cây chủ yếu là cây ăn trái và cây tạp bụi cỏ.

  5. Phương án giải phóng mặt bằng

  – Địa điểm được chọn để xây dựng Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồnghiện nay đang thuộc đất của dân chủ đầu tư sẽ đền bù giải phóng mặt bằng khi dự án được phê duyệt.

  – Kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án tạm tính là 1.100.000.000 đồng.

  IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

  IV.4.1. Đường giao thông

  Hệ thống giao thông đường bộ hiện nay của tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Núi Thành nói riêng, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên thôn có chất lượng tốt được nâng cấp và mở rộng tạo điều kiện thuận tiện cho việc lưu thông thuận tiện kết nối các tỉnh lân cân.

  Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

  Hiện trạng: Khu vực dự kiến hiện nay chưa có hệ thống thoát nước thải bẩn.

  Giải pháp thoát nước bẩn : Hệ thống thoát nước bẩn dùng ống BTCT D300 và D400

  Thoát nước bẩn từ các nhà vệ sinh được tập trung ra cống ngầm thu nước và thoát về khu xử lý nước bẩn. Sau khi xử lý, nước được chứa vào các bể nước ngầm, sau đó lấy nước đó tưới vào các bãi cỏ, vườn cây.

  Vệ sinh môi trường: Thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động Môi trường (hoặc bản cam kết bảo vệ Môi trường). Xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, nước thải và chế độ quan trắc hàng năm theo quy định Pháp luật Môi trường.

  Thoát nước mưa:

  * Hiện trạng: Khu vực dự kiến hiện nay chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa tự thấm xuống đất hoặc chảy ra biển

  * Giải pháp thoát nước mưa: Nước mưa từ mái công trình và sân bãi sẽ được chảy về các hố ga thu nước mặt, rồi chảy theo hệ thống ống ngầm thu về hố ga cuối cùng rồi thấm vào cát ở hố tự ngấm. Nước mưa từ các công viên, sân vườn sẽ ngấm trực tiếp vào cát hoặc sẽ được chảy về các hố ga thu nước mặt, rồi chảy theo hệ thống ống ngầm thu về hố ga cuối cùng rồi thấm vào cát ở hố tự ngấm.

  Cây xanh:

  Khu cây xanh công cộng nhằm mục đích tạo bóng mát và cảnh quan môi trường trong lành cho khu du lịch. Dọc theo trục chính bố trí các hàng cây tùng nhằm tạo góc nhìn tập trung hướng về trung tâm. Các lối đi, đường nội bộ được trồng các loại cây như sứ đại, phượng vĩ, hoa sứ… vừa tạo bóng mát vừa có hoa góp phần tăng thêm sự sinh động của khu vực. Xen lẫn các lối đi bộ, lối mòn trong các khu là các cụm cau, tre trúc được bố trí thích hợp tạo nên những điểm nhấn trên lối đi. Dự trù tổng diện tích trồng cây xanh của toàn khu trên dưới 60% nguồn quỹ đất.

  Bưu chính viễn thông:

  Hệ thống bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện Núi Thành hiện nay phát triển khá nhanh và được bố trí đều trong vùng, các mạng điện thoại di động mạng diện thoại hữu tuyến, vô tuyến đã được hoàn chỉnh du khách có thể liên lạc trực tiếp với các nơi khác trong nước và quốc tế với các loại hình đa dạng: telex, fax, nhắn tin, internet, mạng Vinaphone, Mobiphone, S – phone, Viettel đã được phủ sóng.

  Hệ thống chống sét:

  Khu vực được bố trí các kim thu sét cầu có bán kính 85m, 102m bố trí tại các điểm cao khu vực. Trên nóc các công trình có bố trí chống sét đặt kim với cao độ +6m so với điểm cao nhất của công trình. Các biện pháp chống sét được áp dụng ngay khi bắt đầu thi công xây lắp các kết cấu bằng kim loại ở trên cao, ngoài trời .

  IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng

  – Các điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch. Đây là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, thu hút được du khách trong nước và quốc tế. Là một điểm đến du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế trong tương lai.

  – Dự án đầu tư xây dựng Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồngnằm trong khu vực quy hoạch. Với tầm quan trọng to lớn về vị trí chức năng cùng với hiện trạng thực tế đất đai chưa được khai thác đúng mức, thì việc phát triển một Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồngvới các tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu trước mắt và lâu dài của người dân tại địa phương và đón du khách thập phương là tất yếu và cần thiết.

  Đánh giá chung: Nhìn chung huyện Núi Thành hiện tại cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã có hệ thống ở mức độ vừa, hiện nay các dịch vụ du lịch còn manh nha, đơn điệu, sản phẩm du lịch nghèo nàn, nghiệp vụ du lịch hầu như chưa đáp ứng với nhu cầu của khách hàng, vì vậy nhà đầu tư cần xây dựng dự án nhiều loại hình hoạt động bổ trợ lẫn nhau trong đó tập trung xây dựng một số công trình, các dịch vụ du lịch mang tính truyền thống với đa dạng sản phẩm là một nhu cầu cấp bách và cần thiết. Việc nhà đầu tư tiến hành thủ tục đầu tư dự án này là rất phù hợp với nhu cầu phát triển của du lịch.

  CHƯƠNG III: QUI MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  III.1. Phạm vi dự án

  Đầu tư xây dựng Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trên khu đất 10.000m2

  1. Quy mô và tính chất:

  – Diện tích đất: 10.000m2.

  – Công suất phục vụ: khoảng 300 -600 người/ngày.

  – Tính chất quy hoạch: là Khu du lịch sinh thái theo mô hình cộng đồng.

  2. Phân khu chức năng:

  Khu du lịch được chia thành các khu chức năng sau:

  III.2. Lựa chọn mô hình đầu tư dự án phát triển du lịch cộng đồng

  Quy hoạch xây dựng một khu du lịch sinh thái, mang tính đặc trưng riêng biệt, tận hưởng tối đa cảnh quan thiên nhiên xung quanh gồm bến thuyền, cây cảnh…, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng dịch vụ cao, xác định Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng nằm trong tổng thể các khu du lịch Quảng Nam Kết hợp hài hòa giữa các khu vực nghỉ dưỡng và vui chơi thể thao giải trí, không gian liên hoàn, độc đáo, gắn liền với thiên nhiên, mang tính đặc trưng riêng, phục vụ mọi đối tượng khách. Các hoạt động du lịch khai thác triệt để cảnh quan các hình khối kiến trúc được thiết kế hết sức độc đáo và ấn tượng mang phong cách dân tộc truyền thống để tạo các điểm nhấn cho toàn khu du lịch.

  Xây dựng một khu du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách, khu trung tâm gồm: nhà đón tiếp, phục vụ cho nhu cầu ăn uống, giải khát, tham quan, nghỉ dưỡng, ngoài ra còn có các câu lạc bộ vui chơi giải trí, thể thao, các dịch vụ vui chơi chăm sóc sức khoẻ…

  – Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồngcó các tính chất là khu du lịch sinh thái da dạng, một không gian du lịch ấn tượng mang tính đặc trưng để thu hút du khách.

  Tổng diện tích đất của khu du lịch : 10.000(m 2)

  III.2.1. Mô hình các hạng mục đầu tư Mô hình nông nghiệp – Nông thôn kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng

  – Không gian cảnh quan tiếp cận trục đường hình thành khoảng xanh, các khu chức năng như: Khu đón tiếp kết hợp với khu nhà thái, với hành lang có mái che tạo ra một tổ hợp có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ chòi nghỉ, vườn hoa, đường đi dạo, … làm phong phú, sinh động thêm không gian tạo cảm giác thư giãn cho du khách khi tham quan và nghỉ dưỡng.

  – Đất xây dựng các công trình:

  – Do đặc điểm địa hình tạo cho khu du lịch có sắc thái đặc thù, từ đó hình thành các khu chức năng theo địa hình và theo ý đồ phân chia không gian. Toàn bộ khu đất nghiên cứu được chia thành các khu vực chính thể hiện những chức năng cơ bản của khu du lịch.

  – Hạng mục công trình:

  o Khu nhà nghỉ:

  – Hạng mục công trình này được ưu tiên bố trí chiếm phần lớn trong dự án. Toàn bộ khu vực này thiết kế làm điểm nhấn của khu du lịch.

  – Toàn bộ khu trung tâm công cộng tại tầng 1 sẽ được tập trung tại vị trí trung tâm đồng thời tạo ra một không gian trống mở rộng. Chính thiết kế này sẽ mở rộng và tôn tạo không gian tạo cảm giác thoải mái cho du khách.

  – Khu nhà dành cho quản lý được thiết kế hợp khối vào khối nhà. Các thành phần chức năng hỗ trợ bao gồm khu tiền sảnh, khu vệ sinh, phòng kỹ thuật quản lý….

  o Nhà phòng ăn/ khu vực chung

  – Được bố trí hướng nhìn ra biển với qui mô 400 chỗ. Công trình bao gồm khu vực ăn trong nhà và ngoài trời.

  – Công trình thiết kế với hình thức kiến trúc nhiệt đới, không gian mở cho các khu ăn uống, khu phụ trợ, bếp vệ sinh thíêt kế thông thoáng.

  – Giải pháp hoàn thiện: Với tính chất đặc biệt của công trình, vật liệu hoàn thiện sẽ được lựa chọn kỹ càng đảm bảo tính thân thiện với môi trường, ưu tiên vật liệu địa phương. kết hợp với sơn nước, gỗ, mái lợp ngói. Cửa sổ và cửa đi khung gỗ.

  Mô hình nhà nhỉ nhân viên

  o Khu phụ trợ.

  – Nhà nghỉ nhân viên, bếp, phòng ăn nhân viên, phòng nghỉ nhân viên…..

  o Nhà bảo vệ

  – Công trình thiết kế nhẹ nhàng với cột gỗ, mái ngói và thông thoáng tự nhiên.

  o Các chòi nghỉ:

  – Các chòi nghỉ là công trình tạm có thể dễ dàng di chuyển với kết cấu gỗ và mái ngói.

  CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ

  IV.1. Sơ đồ cơ cấu phân khu chức năng

  Trên cơ sở tính chất và hình ảnh chung của toàn khu du lịch, cơ cấu phân khu chức năng được tổ chức như sau:

  – Trong khu đất sau khoảng lùi theo chỉ giới xây dựng tổ chức một trục đường chính ở góc giao nhau đường nội bộ hình thành một quảng trường rộng, thoáng. Toàn bộ phương tiện giao thông từ bên ngoài vào được tập kết tại bãi xe.

  – Nhà đón khách trung tâm có cảnh quan đẹp, tầm nhìn bao quát tạo ra được một không gian ẩm thực độc đáo và thư giãn.

  – Khu giải trí, sinh hoạt ngoài trời: Nằm chen lẫn trong những không gian cây xanh, các khu giải trí như cắm trại, ẩm thực ngoài trời, sân thể thao, sẽ đem lại cho du khách những phút giây hoà mình vào thiên nhiên để có những cảm giác nghỉ ngơi thư giãn thoải mái nhất.

  – Không gian động dành cho sinh hoạt, giải trí (gồm khu cắm trại, thể thao, giải trí …) bố trí gần nhau và các vị trí thuận tiện phục vụ du khách.

  Các khu đều có giao thông riêng biệt tạo sự sang trọng và riêng tư cho khách và liên kết nhau tạo thành một mạng lưới liên hệ các khu một cách hợp lý.

  IV.2. Quy hoạch sử dụng đất cho dự án đầu tư phát triển du lịch cộng đồng

  – Qui hoạch sử dụng đất chủ yếu sẽ bố trí cân đối giữa các mục tiêu sử dụng, sao cho mật độ xây dựng là 22,12% và đáp ứng nhu cầu sử dụng cho du lịch. Bảo tồn và phát triển tối đa những yếu tố tự nhiên như cây xanh, mặt nước nhằm tạo môi trường sinh thái nhiệt đới đặc trưng cho khách du lịch nghỉ ngơi thư giãn.

  – Trong quá trình sử dụng đất và phát triển cần đảm bảo yếu tố không gian xanh đó là viễn cảnh tương lai của khu du lịch biển, không gian cảnh quan tự nhiên và đảm bảo môi trường trong lành mát mẻ để thu hút khách du lịch.

  IV.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

  – Tổng mặt bằng khai thác cảnh quan địa hình các đồi đất và lợi thế về địa lý như: Trục đón tiếp với cảnh quan cận đường, kết hợp các mảng xanh của rừng, hình thành không gian cảnh quan với nhiều cảnh đẹp hấp dẩn thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, lưu trú….trong khu du lịch.

  – Nhà ăn trong khu trung tâm có cảnh quan đẹp, tầm nhìn bao quát nên tạo ra được một không gian ẩm thực độc đáo và thư giãn.

  – Khu nhà sàn: Bao gồm các công trình với thiết kế quay ra thung lũng để khai thác tầm nhìn tốt nhất và tận hưởng luồng gió thổi vào. Xung quanh các công trình được bao bọc bởi những không gian cây xanh, hoa, cây kiểng tạo nên một không gian riêng tư gần gủi, đảm bảo điều kiện lý tưởng cho du khách thư giản nghỉ dưỡng.

  – Khu giải trí, sinh hoạt ngoài trời: Nằm chen lẫn trong những không gian cây xanh, các khu giải trí như cắm trại, ẩm thực ngoài trời,… sẽ đem lại cho du khách những phút giây hoà mình vào thiên nhiên để có những cảm giác nghỉ ngơi thư giãn thoải mái nhất.

  Xen thêm dự án đầu tư phát triển du lịch cộng đồng

  CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

  Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

  Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Triển Du Lịch Đà Nẵng Còn Nhiều Thách Thức
 • Lập Dự Án Đầu Tư Khu Du Lịch Sinh Thái Cao Cấp
 • Hàng Loạt Resort Tại Phú Quốc Sắp Bị Truy Thu Hàng Trăm Tỷ Tiền Sử Dụng Đất
 • Dự Án Khu Du Lịch Hải Giang Merry Land Quy Nhơn
 • Dự Án Khu Du Lịch Đầm Thị Nại
 • 45 Dự Án Phát Triển Du Lịch Biển Tại Bình Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Khu Du Lịch Biển Khai Long Cà Mau
 • Sắp Khai Trương Tuyến Du Lịch Biển Cà Mau
 • Khu Du Lịch Sao Biển Vẻ Đẹp Lãng Mạn “không Thể Chối Từ”
 • Khu Du Lịch Sao Biển
 • “bỏ Túi” Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Biển Cần Giờ Từ A
 • Moitruong24h – 45 dự án về phát triển du lịch, mở ra tiềm năng phát triển thương hiệu du lịch biển đặc trưng riêng đang thực hiện khẩn trương tại Bình Định.

  Từ nay đến năm 2022, có khoảng 45 dự án đầu tư trọng điểm phát triển du lịch Bình Định sẽ được triển khai thực hiện. Nhiều dự án du lịch và hạ tầng lớn đã và đang được triển khai xây dựng như: dự án Quần thể resort, biệt thự, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý; Quần thể du lịch, lịch sử, sinh thái và tâm linh chùa Linh Phong; Quy hoạch không gian du lịch biển Quy Nhơn; Tổ hợp không gian khoa học; Khu kinh tế Nhơn Hội, đầu tư nâng cấp Ga Diêu Trì; cảng hàng không Phù Cát…tạo ra nhu cầu lớn và sự hỗ trợ về kết cấu hạ tầng cho phát triển dịch vụ nói chung và du lịch nói riêng.

  UBND tỉnh cũng đã có kế hoạch đầu tư, tu bổ, nâng cấp một số di tích trọng điểm như: mở rộng Bảo tàng Quang Trung thuộc cấp quốc gia quản lý, xây dựng lại Bảo tàng tổng hợp tỉnh, xây dựng thêm một Bảo tàng Chăm; quy hoạch các làng nghề truyền thống: gỗ mỹ nghệ, chằm nón, nấu rượu Bầu Đá, làm bún Song Thằn.. để phục vụ du lịch.

  Nét quyến rũ của biển Trung Lương – Bình Định. Ảnh: chúng tôi

  Hiện Bình Định đang khẩn trương thực hiện 43 dự án về phát triển du lịch như: Quần thể du lịch, lịch sử, sinh thái và tâm linh chùa Linh Phong, dự án Khu Reort Casa Marina và khu du lịch biển Casa Marinna, tổ hợp khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế và Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở FLC Comple, khu khách sạn cao cấp 5 sao tại số 1 Ngô Mây- Quy Nhơn…

  Tỉnh cũng tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án phát triển tuyến du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi tắm biển Tân Thanh – Vĩnh Hội – Cát Tiến cùng nhiều dự án du lịch sinh thái khác như Mũi Rồng, Vũng Chua, Cồn Chim và Hồ Núi Một.

  Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bình Định là cửa ngõ phía đông của Tây Nguyên và là điểm nối quan trọng trong hành lang kinh tế Đông – Tây. Bình Định còn được mệnh danh là vùng “đất võ, trời văn”, nơi lưu giữ nhiều di tích văn hóa Chămpa; đồng thời cũng là nơi quy tụ nhiều giá trị văn hóa đặc thù như võ cổ truyền, dân ca cổ truyền, lễ hội văn hóa truyền thống… Ngoài những giá trị văn hóa, lịch sử, Bình Định còn chứa đựng những giá trị tự nhiên vô cùng phong phú, đặc biệt là tài nguyên biển với rất nhiều bãi tắm và thắng cảnh đẹp, hoang sơ…

  Theo quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2022 và tầm nhìn 2030, tỉnh sẽ tập trung đầu tư, khai thác tốt tài nguyên du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có thương hiệu, phát triển bền vững, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa Bình Định.

  Trong đó, tỉnh sẽ tổ chức và khai thác tốt các tuyến du lịch biển đảo – du lịch lịch sử văn hóa – danh lam thắng cảnh sinh thái – tâm linh; chú trọng việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái bền vững; phấn đấu đạt trên 5 triệu lượt du khách vào năm 2022, trong đó có khoảng 30% lượng khách quốc tế.

  Thủy Bích/Tổ quốc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 15 Bãi Biển Đẹp Ở Quy Nhơn Bình Định
 • Tour Du Lịch Biển Đảo Bình Ba
 • Lênh Đênh Hoàng Hôn Trên Biển Bình Ba
 • Review Chi Tiết Du Lịch Biển Thạnh Phú
 • Khám Phá Vẻ Đẹp Các Bãi Biển Ở Bến Tre
 • Dự Án Vinpearl Làng Vân Đà Nẵng

  --- Bài mới hơn ---

 • “khu Du Lịch Làng Việt” Tại Thừa Thiên
 • Làng Việt Cổ Cố Viên Lầu
 • Di Sản Nhà Cổ Trong Cố Viên Lầu
 • Cho Thuê Xe Đi Làng Việt Cổ Cố Viên Lầu Ninh Bình
 • 15.000 Tỷ Đồng Xây Dựng Khu Du Lịch Hồ Núi Cốc
 • Dự án Vinpearl Làng Vân Đà Nẵng có quy mô diện tích mặt đất và nước gần 1.500 ha được quy hoạch là Khu du lịch nghỉ dưỡng giải trí tổng hợp cao cấp.

  Mục tiêu dự án Vinpearl Làng Vân là hình thành một khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp phục vụ du lịch với không gian kiến trúc, văn minh, mỹ quan; khai thác các dịch vụ: khách sạn, nhà nghỉ, bãi tắm, thể thao dưới nước, ẩm thực, giải trí… Tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

  Quy hoạch tổng thể Vinpearl Làng Vân – Đà Nẵng

  Khu du lịch nghỉ dưỡng – giải trí Vinpearl Làng Vân có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD và là dự án quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Vinpearl đầu tư phát triển trên diện tích khoảng 1.500 ha. Trong đó, diện tích đất của dự án khoảng 1.000 ha, diện tích mặt nước là 500 ha, gồm các hạng mục chính:

  – Tổ hợp khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế với quy mô hơn 1.000 phòng.

  – Quần thể căn hộ và biệt thự cao cấp.

  – Tổ hợp thương mại và dịch vụ, bao gồm hệ thống cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, quán bar, spa, trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cơ sở y tế, ….

  – Trung tâm nghệ thuật biểu diễn và nhà hát kịch.

  – Trung tâm hội nghị quốc tế.

  – Cơ sở giải trí và tiêu khiển.

  – Sân golf, tổ hợp thể thao, khu câu cá, du thuyền jetsky và các hoạt động thể thao dưới nước.

  – Hệ thống phục vụ đi bộ đường dài.

  – Cáp treo và các phương tiện giao thông nội bộ khác.

  – Bến thuyền và giao thông đường thủy.

  – Khu trò chơi đặc biệt có thưởng dành cho người nước ngoài.

  – Khu giải trí thế giới biển.

  – Khu bến tàu du lịch.

  – Khu đậu đỗ máy bay trực thăng, thủy phi cơ.

  Về pháp lý quy hoạch dự án Vinpearl Làng Vân

  Ngày 14/7/2011, UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 4138/UBND-QLĐTh thống nhất chủ trương chấp thuận để Công ty cổ phần Vinpearl đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân.

  Ngày 19/10/2011, UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Thỏa thuận nguyên tắc với Công ty cổ phần Vinpearl tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

  Ngày 20/12/2013 và ngày 02/01/2014, Công ty Cổ phần Vinpearl đã nộp tiền sử dụng đất dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và tổng hợp Làng Vân là 200 tỷ đồng theo tinh thần Công văn số 10011/UBND-QLĐTh của UBND thành phố Đà Nẵng. (Chia làm 2 đợt).

  Ngày 31/7/2015, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5515/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và tổng hợp Làng Vân.

  Theo đó, diện tích điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giảm xuống còn 1.145,64 ha trên cơ sở loại bỏ các loại đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ra khỏi ranh giới dự án.

  Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân chủ yếu quy hoạch triển khai ra phía biển và bao gồm cả khu vực Làng Vân (làng phong cùi cũ) dưới chân đèo Hải Vân.

  Vinpearl Làng Vân đã được UBND Đà Nẵng duyệt cho triển khai. Dự kiến dự án sẽ được chủ đầu tư Vinpearl cho triển khai vào cuối năm nay.

  Quý khách quan tâm vui lòng để nhận cập nhật thông tin dự án Vinpearl Làng Vân.

  TIN TỨC LIÊN QUAN:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khu Du Lịch Làng Vân Đà Nẵng
 • Tour Team Building Kdl Làng Tre Việt Đồng Nai (1 Ngày)
 • Thiết Kế Website Khu Du Lịch Làng Tre Việt
 • Review Chi Tiết Khu Du Lịch Làng Tre Phú An: Giá Vé Đường Đi
 • Làng Du Lịch Tre Việt, Sài Gòn: Hướng Dẫn Tham Quan A
 • Dự Án Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Tại Vườn Quốc Gia U Minh Thượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Isuzu Khám Phá Tour Caravan Thái
 • Vietravel Đạt Giải Thưởng “the Friends Of Thailand 2010”
 • Hội Chợ Du Lịch Quốc Tế Thailand Travel Mart 2022 Plus
 • Thời Điểm Đẹp Để Đi Du Lịch Thái
 • 10 Khu Du Lịch Sinh Thái Vũng Tàu Đẹp Nổi Tiếng Yên Bình Giá Từ 200K
 • Trong giai đoạn 2022 – 2022 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Kiên Giang đang và sẽ tiếp tục thực hiện dự án phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

  Dự án phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Thượng bao gồm: tham quan cảnh quan thiên nhiên rừng tràm trên đất than bùn, hệ sinh thái đầm lầy đất ngập nước kết hợp quan sát động vật hoang dã; tham quan sân chim, máng dơi; quan sát động vật hoang dã về đêm; du lịch sinh thái kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử và tham quan cộng đồng dân cư địa phương; du lịch sinh thái trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, giáo dục, vui chơi, giải trí; du lịch sinh thái cộng đồng homestay… Quản lý, bảo vệ khôi phục tài nguyên rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trên diện tích phát triển du lịch sinh thái hơn 8.000 ha, diện tích cho thuê môi trường rừng đến năm 2030 khoảng 195 ha.

  Cùng với đó, xây dựng 9 tuyến tham quan du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng; xây dựng văn phòng, nhà làm việc, cơ sở hạ tầng, nhà nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, khu công năng phục vụ dịch vụ du lịch sinh thái; đầu tư hệ thống đường đi bộ qua các hệ sinh thái rừng đặc sắc, kết nối các điểm cảnh quan tự nhiên và các hệ sinh thái rừng đặc trưng; hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng homestay…

  Dự án này được triển khai nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học gắn với việc khai thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên của rừng đặc dụng một cách hợp lý để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái và giáo dục môi trường tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Đồng thời thiết lập các tuyến du lịch sinh thái, tạo dựng các điểm hấp dẫn làm cơ sở đưa Vườn Quốc gia U Minh Thượng là một trong những Vườn Quốc gia tiêu biểu ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Teambuilding Khu Du Lịch Sinh Thái The Bcr
 • Thưởng Thức Trái Cây Khi Đi Du Lịch Thái Lan Toptravels.vn
 • Kinh Nghiệm Đặt Phòng Khách Sạn Giá Rẻ Khi Du Lịch Tết Thái Lan Pattaya
 • Trải Nghiệm Thú Vị Khi Du Lịch Tết Thái Lan
 • Khái Quát Về Tiềm Năng Du Lịch Thái Bình
 • #1 Dự Án Biệt Thự Biển Non Nước Đà Nẵng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặt Trước Các Hoạt Động Ở Đảo Sentosa – Visit Singapore Trang Chính Thức
 • Đặc Sắc Chợ Phiên Sin Suối Hồ Đầu Năm Mới
 • Công Nhận Khu Ẩm Thực Bình Xuyên 2 Là Điểm Du Lịch Sinh Thái
 • Review Thung Lũng Hoa Hồng Sapa Có Gì Đẹp, Điểm Checkin Cực Chất
 • Khu Du Lịch Sinh Thái Bảo Việt
 • Dự án Biệt thự Non Nước Đà Nẵng được quy hoạch với tổng diện tích toàn khu 7,5 Hecta, tọa lạc tại Mặt tiền Đường Trường Sa, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng. với không gian sống lý tưởng cùng với sự thoáng đãng, xanh mát của mây trời, sông nước nơi đây.

  Dự án ven biển non nước đà nẵng có số lượng sản phẩm ít thu hút lượng đông khách đầu tư quan tâm. Dự kiến sẽ chính thức nhận đặt chỗ trong tháng 8/2019 sắp tới. Dự án được thiết kế đẳng cấp với 2 dạng chính là khu Resort khách sạn với quy mô 230 phòng chuẩn 5 sao và 22 Căn biệt thự Biển cao cấp.

  • Tên dự án: Biệt thự Non Nước Đà Nẵng

  • chúng tôi

   Đơn vị phân phối:

  • Vị trí: 2 Mặt tiền Đường Trường Sa – Mặt tiền Biển, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

  • Quy mô toàn khu: 7,5ha.

  • Thể loại: Biệt thự biển – Resort & Khách sạn 5 Sao

  • Dự án gồm phân khu:

  • Khu khách sạn với quy mô 230 phòng, với tất cả các tiện ích cao cấp phù hợp với tiêu chuẩn khách sạn 5 sao

  • Khu bungalow

  • Khu biệt thự cao cấp 22 căn.

  • Khu thể thao, giải trí

  • Sân vườn, hồ nước cảnh quan

  • Hạ tầng kỹ thuật phục vụ toàn khu resort.

  • Thời gian khởi công: Quý 4/2019

  • Thời gian bàn giao: năm 2022

  // VỊ TRÍ DỰ ÁN BIỆT THỰ BIỂN NON NƯỚC ĐÀ NẴNG

  Khu nghĩ dưỡng Non Nước Đà nẵng có vị trí vô cùng đắc địa, nằm ở mặt tiền Đường Trường Sa – Mặt tiền Biển, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

  Dự án Biệt thự ven biển Non Nước Đà Nẵng nằm ngay bên cạnh núi Ngũ Hành Sơn nổi tiếng. chính vì thế mà được thừa hưởng nhiều lợi thế từ thiên nhiên và các địa điểm trọng yếu của du lịch đà nẵng.

  • Phía Đông giáp Biển với các bãi tắm nổi tiếng như: bãi tắm Non Nước, bãi tắm Sơn Thuỷ, bãi tắm Mỹ khê,…

  • Phía Tây giáp đường Lê Văn Hiến, Nguyễn Duy Trinh,…

  • Phía Nam tiếp giáp Khu đô thị FPT hiện đại và các trường liên cấp đạt chuẩn quốc tế

  • Phía Bắc là danh thắng Ngũ Hành Sơn kỳ vĩ, kết nối trung tâm thành phố và sân bay Quốc tế

  Biển Non Nước đà nẵng là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Tạp chí Forbes đánh giá. Ngoài ra dự án còn kết nối trực tiếp đến trung tâm TP Đà Nẵng và các khu tiện ích, địa điểm du lịch nổi tiếng như: phố cổ Hội An. Cung đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, được Sở Du lịch Đà Nẵng và du khách đánh giá là “đường phố tỷ đô” được quy tụ với hàng loạt khách sạn, biệt thự, resort nghỉ dưỡng đăng cấp tiêu chuẩn 5 sao. Tứ đó giúp du khách có trải nghiệm thật sự hoàn hảo khu ở tại dự án Non Nước đà nẵng.

  // TIỆN ÍCH DỰ ÁN BIỆT THỰ BIỂN NON NƯỚC ĐÀ NẴNG

  Dự án ven biển Non Nước Đà Nẵng với tiêu chuẩn 5 sao nằm ở hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn resort và đặc quyền tiện ích đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng, nơi đây mang lại cho chủ nhân các căn biệt thự 1 đẳng cấp sống xa hoa bậc nhất như: Quảng trường ánh sáng trung tâm, Bến du thuyền 5, Đài phun nước, Siêu thị, rạp chiếu phim, trung tâm thể thao chất lượng cao, bể bơi, nhà hàng, Sky bar, trung tâm chăm sóc sức khỏe, Công viên vui chơi giải trí dành cho trẻ em…

  Dự án Biệt thự Non Nước Ngũ Hành Sơn nằm trên trục đường huyết mạch Bắc – Nam, cách sân bay Đà Nẵng chỉ 15 phút di chuyển bằng ô tô, cách phố cổ Hội An 20 phút và rất gần khu khách sạn đẳng cấp 5 sao cộng Vinpearl Luxury Đà Nẵng, dự án non nước đà nẵng nơi có đầy đủ các dịch vụ, tiện ích, tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế.

  Từ các biệt thự trong dự án ven biển non nước, Quý khách có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố, tới tham quan các địa danh nổi tiếng của miền Trung như: Bà Nà Núi Chúa; Bán đảo Sơn Trà; Thánh địa Mỹ Sơn; Phố cổ Hội An; Ngũ Hành Sơn; Cố đô Huế, v.v…

  + Cách cầu sông Hàn 7km

  + Cách trung tâm TP Đà Nẵng 7km

  + Cách Sân bay quốc tế 10 phút đi xe

  + Cách Trường ĐH Quốc tế Mỹ – Thái Bình Dương 2km

  + Cách Trường quốc tế Singapore KinderWorld 2km

  + Khu giải trí Cocobay 5km

  + Cách khu phức hợp nghỉ dưỡng “Best Goft Development 4km

  + Cách sân golf Đà Nẵng 1,5km

  + Cách Thành phố Hội An 12km

  // MẶT BẰNG THIẾT KẾ DỰ ÁN BIỆT THỰ BIỂN NON NƯỚC ĐÀ NẴNG

  Dự án Biệt thự Non Nước Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và đầy năng lực trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý các dự án bất động sản tầm cỡ trong nước và quốc tế. Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Non Nước bố trí rất thẩm mỹ, hài hòa trong thiết kế theo phong cách Châu Âu, với tất cả các căn biệt thự đều có hướng View Biển.

  Khi khu nghỉ dưỡng sẽ ghi điểm gần như tuyệt đối với khách du lịch trong lẫn ngoài nước, bởi yếu tố vị thế và vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình của bờ biển Non Nước nhưng vẫn không kém phần hiện đại, sang trọng đạt chuẩn phong cách châu Âu của một khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Đà Nẵng. Bất cứ nhà đầu tư thông minh nào cũng khó lòng bỏ qua cơ hội đầu tư lớn này.

  THÔNG TIN VỀ KHU BIỆT THỰ NON NƯỚC ĐÀ NẴNG LIÊN HỆ

  HOTLINE: 0933.403.759

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khu Nghỉ Dưỡng Flc Sầm Sơn Tại Thành Phố Biển Sầm Sơn
 • Dự Án Sài Gòn Suối Nhum Villa Bình Thuận
 • Khách Sạn Sài Gòn Kim Liên
 • ? Chia Sẻ Địa Điểm Du Lịch Sài Gòn – Bình Châu – Hồ Cốc ( Ăn Uống ) Mạng Bán Tour Trực Tuyến Số 1 Tại Việt Nam
 • Khu Vườn Cổ Tích Nằm Trong Cafe Rừng Hoa Dalat
 • Phát Triển Du Lịch Biển Đà Nẵng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Triển Du Lịch Gắn Với Núi, Sông, Rừng, Biển…
 • Tìm Hướng Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Việt Nam
 • Cà Mau: Nhiều Tiềm Năng Để Phát Triển Du Lịch
 • Du Lịch Cần Thơ Phát Triển
 • Dấu Ấn Phát Triển Du Lịch Cao Bằng
 • Đà Nẵng được đánh giá là một trong những thành phố biển xinh đẹp nhất nước và bãi biển Mỹ Khê từng được tạp chí Forber của Mỹ đánh giá là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh. Tiềm năng để khai thác phát triển du lịch biển Đà Nẵng là rất phong phú.

  Lợi thế du lịch biển Đà Nẵng

  Đà Nẵng có đường bờ biển dài, bãi cát trắng mịn, có nhiều bãi tắm nông giúp phát triển du lịch biển tiện lợi. Các hình thức du lịch biển được Đà Nẵng khai thác khá phong phú như: du lịch ngắm xem, du ngoạn, nghỉ dưỡng, tắm biển, văn hóa biển, khoa học biển, du lịch hang động, du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn biển, đảo; du lịch thể thao biển…

  Công tác bảo vệ giữ gìn môi trường biển cũng được chú trọng đầu tư. Các bãi biển tại Đà Nẵng luôn được giữ sạch sẽ phục vụ cho khách du lịch và người dân tham quan biển.

  Những bất cập trong du lịch biển tại Đà Nẵng

  Tuy sở hữu một trong sáu bãi biển đẹp nhất thế giới, nhưng hiện nay tiềm năng du lịch biển Đà Nẵng chưa được khai thác phù hợp để đủ sức thu hút khách du lịch. Vấn đề làm cản trở sức hấp dẫn của du lịch biển Đà Nẵng đã được không ít du khách cho rằng: các dịchvụ vui chơi giải trí ở các khu du lịch biển dường như quá thiếu và nghèo nàn; đồng thời với chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vu ̣tại các khu du lịch biển còn quá nhiều bất cập.

  Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do thiếu ý thức của người dân, của khách du lịch, của việc xử lý nước thải, rác thải của các dịch vu ̣phục vụ du lịch. Cùng với đó là tình trạng chèo kéo khách du lịch vẫn diễn ra tại một số bãi tắm khu du lịch gây nhiều phiền nhiễu cho du kháchđã và đang trở thành yếu tố cản trở sự phát triển du lịch biển Đà Nẵng.

  Vào mùa du lịch biển, các bãi biển Đà Nẵng luôn đông khách, nhưng phần lớn là người dân thành phố, khách nội địa chiếm vị trí thứ hai. Khách du lịch nước ngoài có chăng chỉ tập trung ở khu vực bãi biển trước khách sạn 5 sao Furama.

  Làm thế nào để khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có để phát triển du lịch biển Đà Nẵng và hạn chế những tồn tại đang có là nhiệm vụ cấp bách của thành phố Đà Nẵng.

  Để có thể tiện cho việc tham quan và du lịch biển Đà Nẵng, bạn nên lưu trú tại các khách sạn ven biển Đà Nẵng như Valencia Hotel chúng tôi để tiện lợi nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ifc Hỗ Trợ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Tại Việt Nam Và Lào
 • Bảo Tồn Và Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Cù Lao Chàm
 • Luận Văn Đề Tài Nghiên Cứu Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Và Đề Xuất Giải Pháp Du Lịch Sinh Thái Bền Vững Tại Xã Đảo Cù Lao Chàm
 • Để Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Miền Trung
 • Bến Tre Hướng Đến Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng, Du Lịch Có Trách Nhiệm
 • Quảng Trị: Nhìn Lại Những Dự Án Phát Triển Du Lịch Tại Khu Dịch Vụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Team Miền Trung Sao Có Thể Bỏ Qua Biển Cửa Việt Quảng Trị Đẹp Hoang Sơ Thế Này?
 • Những Con Phố “nhất” Của Vương Quốc Anh
 • Vương Quốc Anh Và Những Điều Thú Vị Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Những Địa Điểm Du Lịch Hấp Dẫn Của Vương Quốc Anh
 • Tìm Hiểu Du Lịch Cuba Có Gì Đặc Sắc
 • (Xây dựng) – Sự phát triển du lịch tại Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị còn nhiều bất cập, để góp phần phát triển du lịch cũng như kinh tế, địa phương cần có các giải pháp mang tính chiến lược ở tầm vĩ mô lẫn vi mô.

  Hàng quán phục vụ du khách tắm biển tại Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

  Quảng Trị có bờ biển dài gần 75km, có nhiều bãi biển đẹp, nước trong xanh bãi cát rộng rãi, thoáng đãng… Ấy vậy mà, nhiều dự án phát triển du lịch tại Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt – một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất của tỉnh Quảng Trị lại không phát huy hiệu quả, có dự án đang xây dựng dở dang phải dừng lại, có dự án không triển khai theo đúng cam kết buộc phải thu hồi đất… Vậy, đâu là nguyên nhân?

  Đến thời điểm hiện tại, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có 15 dự án phát triển du lịch đăng ký đầu tư, trong đó có đến 13 dự án đăng ký đầu tư tại Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt thuộc địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.565,414 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 1.030,2ha. Có 4 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 247,40 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 4,69ha.

  Chúng ta dễ nhận thấy một điều rằng, sau nhiều năm thu hút đầu tư (tính từ năm 2008), nhưng cho đến nay tại Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt mới có 4 dự án chính thức đi vào hoạt động, bao gồm Sepon Boutque Ressort thuộc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, khách sạn Tùng Việt, khu nghỉ dưỡng Cửa Việt của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, khách sạn Phú Mỹ Hoa.

  Phải khẳng định rằng, hiệu quả mang lại từ 4 dự án nói trên chưa được như sự mong đợi. Trong các dự án này thì dự án Sepon Boutque Ressort nằm ở vị trí trung tâm, gần với bờ biển và được đầu tư tương đối quy mô gồm các khu: Khu phục vụ ngủ, khu phục vụ ẩm thực, khu hội nghị, khu phụ trợ… Sau nhiều năm đi vào hoạt động, Sepon Boutque Ressort gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, được sự điều tiết chung của toàn công ty, Sepon Boutque Ressort vẫn tiếp tục hoạt động. Thực tế cho thấy, nếu Sepon Boutque Ressort “đơn thương độc mã” thì khó khăn này chưa biết về đâu.

  Còn khu nghỉ dưỡng Cửa Việt của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị sau khi xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động một thời gian ngắn, đơn vị này đã cho các đối tác khác thuê lại để làm dịch vụ thông thường, tiền thuê hàng năm cũng chẳng đáng bao nhiêu so với nguồn vốn đầu tư, 2 dự án còn lại chủ yếu làm nhà nghỉ thông thường, với phòng ngủ giá rẻ…

  Bên cạnh hoạt động không hiệu quả của các dự án trên, tại Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt có các dự án đang xây dựng dở dang phải dừng lại, có dự án được giao đất nhưng không triển khai như cam kết đã bị thu hồi đất. Xin được đơn cử, đó là Dự án HP Pacifica Hotel của Công ty Cổ phần Hiệp Phú được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 2 vào ngày 13/6/2016; tổng vốn đầu tư là 140 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án đầu tư từ quý III/2016, tiếp tục triển khai xây dựng dự án đến quý IV/2017 hoàn thành đưa vào hoạt động.

  Dự án này được UBND tỉnh Quảng Trị giao đất tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/01/2014. Công ty đã thực hiện xây dựng hoàn thành phần thô một số hạng mục công trình chính. Sau khi được cấp lại Giấy phép xây dựng vào tháng 11/2017, Công ty tiếp tục triển khai xây dựng, nhưng từ quý II/2018 đến quý II/2019 Công ty đã dừng thi công, vì vậy đến tháng 4/2020, hoạt động dự án đầu tư HP Pacifica Hotel đã bị chấm dứt.

  Để tìm hiểu những nguyên nhân tác động trực tiếp đến hoạt động kém hiệu quả của các dự án phát triển du lịch tại Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt, chúng tôi đã gặp gỡ, trò chuyện với những người đã và đang làm công tác quản lý du lịch tại Quảng Trị. Họ đều có những đánh giá chung, đó là: Trước hết, về khách quan mà nói, thời gian qua ngành Du lịch nói chung bị ảnh hưởng không nhỏ đến sự cố môi trường biển do Formosa. Thời điểm dịch Covid-19, riêng Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt còn bị tác động bởi những nguyên chính: Lượng khách du lịch ngoại tỉnh đến Quảng Trị chưa nhiều, khách đến tham quan lưu trú lại Quảng Trị còn rất hạn chế.

  Dự án HP Pacifica Hotel của Công ty Cổ phần Hiệp Phú bị chấm dứt hoạt động khi đang còn xây dựng dở dang.

  Điều đó cũng dễ hiểu bởi những điểm tham quan ở Quảng Trị chưa có sự thu hút và hấp dẫn đối với du khách; hạ tầng phục vụ du khách thuộc giới thượng lưu hay du khách nước ngooài chưa ngang tầm so với các địa phương khác. Tại Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt chưa có các dự án theo mô hình chuỗi du lịch…

  Bên cạnh đó, các cơ sở phục vụ du khách đến Cửa Việt tắm biển và vui chơi trên biển còn đơn điệu, chưa xứng tầm. Cụ thể, ở bãi biển Cửa Việt các nhà hàng phục vụ du khách vui chơi, tắm biển phần lớn là của người dân địa phương, họ đầu tư khá đơn giản, mang tính chất tạm thời; chưa dành quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư bên ngoài tham gia đầu tư cơ sở phục vụ du khách tắm và vui chơi bên biển…

  Về vấn đề này, phóng viên tìm hiểu được biết: Do việc thuê đất làm nhà hàng trên bãi biển có thời hạn nhất định, hết thời gian thuê đất là phải đấu lại và thay đổi địa điểm, chính vì vậy nên tâm lý e ngại, bà con không đầu tư lớn, không đầu tư có quy mô mà chỉ mang tính “dã chiến” và hoạt động trong mấy tháng hè. Những tháng còn lại trong năm, các cơ sở này gần như “đắp chăn” nằm chờ…

  Cũng xin nhấn mạnh thêm một điều rằng: Do tại Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt chưa có điểm vui chơi, không có các điểm trưng bày và phục vụ mua sắm hàng hóa… mà nơi đây chỉ là đơn thuần thu hút du khách đến tắm biển mùa hè và chủ yếu khách trong tỉnh, còn vào những mùa khác hoặc buổi đêm thì khu này rất vắng người.

  Thực tế phát triển du lịch ở Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt cho thấy còn nhiều điều cần phải ngẫm nghĩ, từ đó cần có các giải pháp mang tính chiến lược ở tầm vĩ mô lẫn vi mô nhằm khắc phục về những tồn tại, bất cập làm ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của du lịch ở Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt, góp phần đưa ngành Du lịch Quảng Trị trở thành một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương.

  Hữu Tiến

  Theo

  Link gốc:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dắt Lưng Cẩm Nang Du Lịch Biển Cửa Tùng
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Biển Cửa Tùng Đẹp Và Hoang Sơ Bậc Nhất Quảng Trị
 • Du Lịch Biển Cửa Tùng
 • Bắc Giang: Đưa Du Lịch Thành Một Trong Những Ngành Kinh Tế Chủ Lực
 • Những Địa Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Ở Pháp Bạn Nên Ghé Thăm
 • Phân Tích Tiềm Năng Phát Triển Của Dự Án Novaworld Hồ Tràm, Bình Châu

  --- Bài mới hơn ---

 • #1 Dự Án Novaworld Hồ Tràm Bình Châu Bà Rịa Vũng Tàu
 • Giá Vé Tham Quan Khu Du Lịch Suối Nước Nóng Bình Châu 2022
 • Hồ Tràm Beach Resort (Ho Tram Beach Resort Spa)
 • Hồ Tràm Beach Resort & Spa
 • Tour Du Lịch Hồ Chí Minh Bình Châu Hồ Tràm 2N1Đ
 • Có Nên Đầu Tư NovaWorld Bình Châu – Hồ Tràm – Vũng Tàu?

  NovaWorld là một trong những thương hiệu sản phẩm của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng mà Tập đoàn Novaland chú trọng đầu tư. Năm 2022 này, dự án NovaWorld Bình Châu (Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ được giới thiệu cùng với dự án NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận). NovaWorld Bình Châu Vũng Tàu có tên đầy đủ là NovaWorld Bình Châu Integrated Resort. Nhiều người vẫn gọi là NovaWorld Hồ Tràm vì nó bao hàm cả khuôn viên du lịch biển Hồ Tràm đang rất được du khách yêu thích.

  Vị trí NovaWorld Hồ Tràm

  Vị trí dự án nằm tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  NovaWorld Hồ Tràm có tổng diện tích dự khiến khoảng 1.000 ha và tọa lạc tại vùng biển Hồ Tràm, nằm trên cung đường Resort. Cung đường này được mệnh danh là cung đường resort tỷ đô nối liền các vùng du lịch nổi tiếng Vũng Tàu – Long Hải – Hồ Tràm – Bình Châu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Dự án có vị trí đắc địa được kết nối với thành phố Hồ Chí Minh qua cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây khoảng 90 phút đi xe, nằm cách thành phố Vũng Tàu khoảng 40 km và Sân bay Quốc tế Long Thành khoảng 45 km.

  Vị trí NovaWorld Hồ Tràm có đường xá lưu thông, thuận tiện di chuyển nên có tiềm năng phát triển trong tương lai. Dự án kết hợp với du lịch suối nước nóng Bình Châu, biển Hồ Tràm tạo nên bước phát triển đột phá cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Các hạng mục dự án được chú trọng đầu tư đảm bảo thúc đẩy hoạt động du lịch Vũng Tàu, mang lại cho du khách một thiên đường nghỉ dưỡng trong tương lai.

  Chủ đầu tư phát triển dự án NovaWorld Hồ Tràm

  Chủ đầu tư dự án NovaWorld Hồ Tràm là Tập đoàn Novaland, một trong những tập đoàn đầu tư bất động sản nổi tiếng nhất Việt Nam. Novaland với hơn 26 năm kinh nghiệm phát triển dự án bất động sản. Tập đoàn đã tạo nên hơn 40 dự án bất động sản thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Hiện nay, Novaland đang từng bước phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với 3 sản phẩm thương hiệu là NovaHills, NovaBeach và NavaWorld tại các thành phố lớn có tiềm năng phát triển du lịch như Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết – Bình Thuận, Cam Ranh – Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Cần Thơ,…

  Dự án NovaWorld Hồ Tràm sẽ mở ra một kỷ nguyên du lịch mới cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hình thức du lịch cao cấp kết hợp với nghỉ dưỡng, thư giãn và giải trí thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. NovaWorld Hồ Tràm được mệnh danh là bản giao hưởng rừng biển kết nối du lịch biển và du lịch sinh thái núi rừng, thiên nhiên hoang dã.

  Tổng quan thiết kế dự án NovaWorld Hồ Tràm

  Không gian tổng thể của dự án NovaWorld Hồ Tràm được thiết kế theo phong cách du lịch nghỉ dưỡng hiện đại đạt chuẩn 5 sao.

  Tiện ích nội khu được bố trí xen kẽ với những khu biệt thự cao cấp mang lại sự tiện lợi khi sử dụng. Thiết kế dự án đa dạng gồm biệt thự song lập và biệt đơn lập. Tất cả đều xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, sang trọng khi mang một nét đẹp riêng biệt không bị nhầm lẫn với bất kỳ dự án nào khác.

  NovaWorld Hồ Tràm có diện tích biệt thự được thiết kế rất hợp lý giúp cư dân thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày và cho xe ra vào nhà, nhất là xe ô tô. Biệt thự nghỉ dưỡng được thiết kế theo theo tiêu chuẩn resort 5 sao vô cùng lý tưởng. Mỗi biệt thự của dự án được thiết kế 1 trệt 1 lầu với 3 phòng ngủ, 3 WC, phòng bếp, phòng khách, sân vườn và garage xe hơi.

  Với thiết kế dự án hiện đại và tiện ích, NovaWorld Hồ Tràm thu hút nhiều người đầu tư. Kể cả những người có nhu cầu mua ở hay những người có nhu cầu đầu tư bất động sản cho thuê để gia nhập ngành kinh doanh dịch vụ trong du lịch Vũng Tàu nói chung và du lịch Hồ Tràm (Bình Châu) nói riêng.

  Những điểm nổi bật của dự án NovaWorld Hồ Tràm

  NovaWorld Hồ Tràm được đầu tư xây dựng thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi và giải trí. Nội khu của dự án có nhiều công trình kiến trúc và các khu tiện ích phục vụ khách du lịch.

  Hình thức lưu trú đa dạng với khách sạn, khu nghỉ dưỡng, căn hộ, nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng. Thiết kế theo mô hình hiện đại và sang trọng.

  Nội khu NovaWorld Bình Châu được đầu tư và vận hành nhiều hoạt động vui chơi giải trí như: khu trò chơi trẻ em và gia đình, quảng trường, nhà hát, sân khấu biểu diễn các show quốc tế, công viên nước, công lạc bộ thể theo, trung tâm thương mại, nhà hàng – ẩm thực,…

  Đặc biệt, dự án NovaWorld Hồ Tràm (Bình Châu) có tổ hợp sân golf thương hiệu quốc tế. Chuỗi sân golf thương hiệu “Greg Norman” là điểm đến thu hút khách du lịch cấp cao, nhất là khách quốc tế.

  Ngoài ra, vườn thú hoang dã (safari) được xây dựng và đầu tư đa dạng loại hình như:

  Với những tiện ích nổi bật trên, NovaWorld Bình Châu là một dự án phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp thu hút nhiều du khách gần xa trong tương lai. Dự án góp phần vào sự phồn thịnh của ngành dịch vụ du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Vườn thú hoang dã Safari Hồ Tràm nằm ở đâu trong dự án của Novaland tại Bình Châu?

  Vườn thú Safari Hồ Tràm là một trong những hạn mục nằm trong dự án NovaWorld Hồ Tràm được Tập đoàn Novaland chú trọng đầu tư.

  Safari được Tập đoàn Novaland hợp tác cùng Công ty TNHH Du lịch thương mại Á Đông Vidotour đầu tư xây dựng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án Safari có quy mô hơn 500 ha. Những hạn mục trong Safari bao gồm:

  • khu vườn thú mở
  • công viên hoang dã đầu tiên của khu vực phía Nam
  • công viên nước
  • tổ hợp giải trí – thương mại – dịch vụ và nghỉ dưỡng sinh thái,…

  Dự án Safari giúp phát triển du lịch sinh thái ở Vũng Tàu, du khách được trải nghiệm khám phá thiên nhiên hoang dã và môi trường trong lành của những cây xanh xinh đẹp. Safari là một trong những dự án bảo tồn môi trường tự nhiên hoang dã của những động thực vật sinh sống trong khuôn viên. Nó không những là nơi tham quan du lịch khám phá mà còn phục vụ hoạt động bảo tồn động thực vật quý hiếm và nghiên cứu khoa học.

  Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu từ trước đến nay được du khách biết đến với biển đẹp, núi non, đồng cừu xanh mát và suối nước nóng dịu êm. Một khi dự án Safari hoàn thành sẽ tạo nên khu du lịch sinh thái và bảo tồn thiên nhiên hoang dã góp phần thu hút nhiều khách hàng hơn vào ngành du lịch Vũng Tàu.

  Mức giá bán dự án NovaWorld Hồ Tràm

  Giá NovaWorld Bình Châu bao nhiêu đang là câu hỏi mà nhiều người đầu tư quan tâm. Mức giá bán căn hộ và biệt thự của dự án NovaWorld Hồ Tràm vẫn chưa được niêm yết cụ thể trên thị trường bất động sản.

  Tuy nhiên, khi bắt đầu khởi động dự án, Tập đoàn Novaland sẽ đưa ra mức giá bán cụ thể cho những căn hộ và biệt thự trong dự án NovaWorld Hồ Tràm. Mức giá này sẽ không quá cao so với các căn hộ và biệt thự du lịch tại các dự án của Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long hay Đà Nẵng để thu hút người đầu tư.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tour Hồ Tràm 2 Ngày 1 Đêm Resort 4 Sao
 • Du Lịch Hồ Tràm 2 Ngày 1 Đêm Hoàn Hảo Cho Nghỉ Dưỡng Ngắn Ngày
 • 1# Chủ Đầu Tư Dự Án Hồ Tràm Complex Là Ai ?
 • Dự Án Khu Du Lịch Sinh Thái Nghĩ Dưỡng Hồ Tràm
 • Dự Án Kdl Hồ Tràm Vũng Tàu
 • Các Dự Án Khu Du Lịch Cần Giờ Đang Được Đầu Tư Phát Triển Mạnh Mẽ

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Khu Du Lịch Sinh Thái Cần Thơ Đang Chờ Bạn Khám Phá (Phần I)
 • Các Khu Du Lịch Sinh Thái Cần Thơ
 • Giá Vé Khu Du Lịch Ninh Bình? Các Địa Điểm Nổi Tiếng Nhất
 • Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt Ra Trong Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Du Lịch Của Vĩnh Phúc
 • Khai Mạc Mùa Du Lịch Vĩnh Phúc 2022
 • Các dự án khu du lịch Cần Giờ đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Cần Giờ Tourist cung cấp các tour du lịch sinh thái Cần Giờ giá rẻ, chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp cho cả khách du lịch trong và ngoài nước. Với đặc trưng là một huyện biển duy nhất tại chúng tôi Cần Giờ có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch trong những năm trở lại đây, các cấp chính quyền đã quan tâm hơn đến việc đầu tư cho các dự án khu du lịch Cần Giờ với mong muốn đưa địa danh này trở thành tâm điểm du lịch trong tương lai gần.

  Nhiều lợi thế lớn khi xây dựng những dự án khu du lịch Cần Giờ

  Về đặc trưng địa lý, đường bờ biển của Cần Giờ dài 23km và có các cửa sông lớn từ những dòng sông như Thị Vải, Đồng Tranh, Cái Mép… cùng với đó là khoảng 71.361 ha rừng tự nhiên chứa đựng tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú có thể phát triển du lịch sông, rừng và biển. Đặc biệt tại Cần Giờ còn có nhiều làng nghề truyền thống và bảo tồn được các lễ hội văn hóa dân gian rất đặc sắc nên lại có thêm một ưu điểm vàng nữa cho việc đầu tư phát triển du lịch.

  Một số dự án khu du lịch Cần Giờ đáng chú ý nhất cho đến hiện nay

  Để tạo tiền đề cho phát triển du lịch thì các dự án về hạ tầng giao thông đã được đầu tư với quy mô lớn, đây sẽ là cơ sở giúp cho việc khách du lịch tiếp cận với Cần Giờ trở nên dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện hơn. Bên cạnh đó thì một dự án rất đáng chú ý khác tại xã Long Hòa, Thị trấn Cần Thạnh là Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ cũng đã được UBND chúng tôi thông qua, quy mô của dự án này lên tới 2.870 ha, hứa hẹn mức độ hoành tráng và sang trọng bậc nhất.

  Cần Giờ Tourist chia sẻ thông tin các dự án khu du lịch Cần Giờ

  Liên hệ CẦN GIỜ TOURIST để được tư vấn và đặt tour du lịch với giá ưu đãi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Cà Mau
 • 6 Địa Điểm Du Lịch Cà Mau
 • 5 Khu Du Lịch Cà Mau Nhất Định Phải Đến
 • Thực Trạng Xử Lý Nước Thải Ở Các Khu Du Lịch Ven Biển
 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Du Lịch Biển Đảo Ở Quảng Ngãi Và Các Tỉnh Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
 • Đà Nẵng: Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch ” Đô Thị & Phát Triển

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Của Tp. Đà Nẵng
 • Phát Triển Thương Hiệu Du Lịch Đà Nẵng: Phải Có Sản Phẩm Đặc Trưng
 • Đà Nẵng Có Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Kinh Tế Đêm
 • Tiềm Năng Phát Triển Vận Tải Du Lịch Hải Phòng
 • Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Giáo Dục
 • Theo thống kê của Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổng lượt khách đến Đà Nẵng năm 2022 đạt hơn 5,5 triệu lượt, tăng 18,4% so với năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt 1,67 triệu lượt, tăng 32,4% so với năm 2022. Tổng thu du lịch đạt 16.082 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2022. Dự kiến năm 2022, thành phố Đà Nẵng sẽ đón được 6,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế. Tính đến tháng 9/2017, tổng số lưu trú trên địa bàn thành phố lên 653 cơ sở lưu trú với 25.756 phòng. Tổng số đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố là 313 đơn vị; thành phố có trên 3.158 hướng dẫn viên, 730 xe đạt chuẩn phục vụ du lịch. Hiện thành phố có 83 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch dịch vụ với tổng vốn đầu tư khoảng 7,3 tỷ USD (tương đương 153 ngàn tỷ đồng).

  Với những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực du lịch, ông Vinh chia sẻ, thời gian qua Đà Nẵng đã được nhiều du khách, doanh nghiệp, các tổ chức du lịch, các tạp chí, trang mạng chuyên về du lịch trên thế giới bình chọn và đánh giá cao, đặc biệt năm 2022 thành phố Đà Nẵng nhận được giải thưởng danh giá “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á” góp phần định vị hình ảnh và từng bước khẳng định vị trí thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng nâng tầm quốc tế.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đó là các dự án quy hoạch điểm xây dựng cầu tàu, bến du thuyền đã có, nhưng các dự án chậm triển khai, ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch đường sông; thiếu chính sách ưu đãi đầu tư phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí; sự phát triển nhanh của khách sạn, condotel, một số thị trường khách tăng nhanh đã có những phức tạp quá tải, không đáp ứng kịp về cơ sở hạ tầng và nhân lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố…

  Bên cạnh đó, Bà Dương Thùy Dung – Giám đốc cấp cao của Công ty kinh doanh Dịch vụ bất động sản CBRE Việt Nam cho biết trong những năm qua lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng đã tăng trưởng rất nhanh nhưng so với các thành phố biển khác trong khu vực như: Phuket, Pattaya (Thái Lan) hay Bali (Indonesia) thì số lượng còn khiêm tốn gấp nhiều lần. Trong năm 2022, thị trường cho thấy sự dịch chuyển rõ nét hơn về quốc tịch khách quốc tế đến Đà Nẵng, du khách đến từ Hàn Quốc đã bắt đầu vượt du khách Trung Quốc về số lượt khách. Nếu trong năm 2022, khách Hàn Quốc chiếm 17,2% thì trong nửa đầu năm 2022 tỷ lệ này tăng lên 30%.

  Tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng trong quý 3/2017 có 133 khách sạn từ 3- 5 sao, trong đó có 14.419 phòng , 771 biệt thự nghỉ dưỡng bán, 7.697 căn hộ nghỉ dưỡng bán. Tổng nguồn cung khách sạn từ 3 đến 5 sao ở Đà Nẵng là 14.000. Còn ở Phuket (Thái Lan), theo thống kê lên tới 81.000 phòng khách sạn. Số lượng nhiều như thế là để phục vụ tăng trưởng du lịch cũng rất là cao. Tiềm năng phát triển của Đà Nẵng còn rất là nhiều, và nếu chúng ta phát triển đúng hướng, tham khảo bài học thành công ở trong khu vực thì chúng tôi tin rằng trong thời gian không xa, Đà Nẵng sẽ đuổi kịp thị trường Phuket.

  Hiện nay tiềm năng phát triển du lịch của Đà Nẵng còn rất lớn, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch tại Đà Nẵng đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, Đà Nẵng hiện đang thiếu các tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là giải trí về đêm, khu mua sắm, ẩm thực cũng như các show diễn nghệ thuật có quy mô lớn, đặc sắc nhằm thu hút và giữ chân du khách. Thành phố cũng thiếu chính sách ưu tiên cho việc đầu tư vào lĩnh vực này, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Empire Trịnh Việt Hưng cho hay.

  Ngoài ra, các dự án xây dựng cầu tàu, bến du thuyền đang trong tình trạng triển khai chậm, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch đường sông.

  Gửi đến Hội nghị bài tham luận đề tài “Phát triển du lịch Đà Nẵng bắt kịp phát triển du lịch toàn cầu” Ông Nguyễn Quang Hải- Trưởng ban Phát triển dự án của Tập đoàn Sun Group nhìn nhận, hiện nay và trong tương lai, xu thế du lịch MICE (du lịch hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng) trên thế giới phát triển mạnh. Đà Nẵng có đủ mọi yếu tố, tiềm năng để phát triển loại hình du lịch này, có thể trở thành một trung tâm du lịch MICE mới của châu Á nếu tận dụng hợp lý những thế mạnh đang có về sông nước, biển, núi để tạo nên những sản phẩm du lịch mới, độc đáo, mang lại những trải nghiệm khác biệt; Cần xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ từ cảng hàng không, cảng biển cho tới hệ thống cơ sở lưu trú hạng sang với các tiện nghi vật chất và sức chứa tới hàng ngàn người cùng lúc. Đây là loại hình rất tiềm năng, có khả năng mang lại doanh thu cao hơn cả và đối tượng khách cũng yêu cầu cao hơn nhiều so với khách du lịch tham quan thông thường, lại không chịu tác động bởi yếu tố vụ mùa; Đầu tư phát triển du lịch ẩm thực, mua sắm, khu vui chơi giải trí ban đêm.

  Cũng như đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Đầu tư vào ngày 15/10, Thủ tướng đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách thủ tục hành chính, thu hút nhiều dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố cảng biển lớn, đô thị trung tâm quốc gia, là một trong những trọng điểm phát triển của đất nước.

  Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 diễn ra tại Đà Nẵng đến gần. Đây là cơ hội để Đà Nẵng giới thiệu, quảng bá và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế, giới thiệu đến các nhà đầu tư quốc tế một thành phố trẻ, năng động, hiếu khách, một điểm đến đầu tư nhiều triển vọng, một điểm đến du lịch hấp dẫn.

  Bích Phượng ĐTPT/Số – 70

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bình Định Với Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Về Ngành Du Lịch
 • Phát Huy Tiềm Năng Phát Triển Đô Thị Du Lịch Biển Của Phú Quốc
 • Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Của Bến Tre
 • Du Lịch Bến Tre Phát Triển Chưa Tương Xứng Tiềm Năng
 • Du Lịch Thể Thao: Tiềm Năng Phát Triển Của Việt Nam
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100