Giới Thiệu Hiệp Hội Du Lịch Bắc Giang

--- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Lâm Đồng
 • Liên Kết Sức Mạnh Du Lịch Đà Lạt
 • Danh Sách Hiệp Hội Du Lịch Các Tỉnh Thành Tại Việt Nam
 • Hiệp Hội Du Lịch Lào Cai Đại Hội Lần Thứ I
 • Thành Lập Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Lào Cai
 • Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang, tên giao dịch tiếng Anh là Tourism Association Of Bac Giang Province (TABAGIP) được thành lập theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 17/05/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và có trụ sở tại tầng 4, Số 74 Nguyễn Thị Lưu, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

  Hiệp hội đã tiến hành Đại hội lần thứ I (ngày 20/07/2014) và tháng 8/2014 bản Điều lệ của Hiệp hội đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang ra đời đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Ngành du lịch Bắc Giang.

  Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cá nhân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch.

  – Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 30 ngày, Hiệp hội phải có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

  – Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hiệp hội, thay đổi trụ sở, sửa đổi , bổ sung Điều lệ, Hiệp hội phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

  – Hiệp hội tiến hành các hoạt động như trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hợp tác hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh du lịch, đoàn kết tương trợ trong nội bộ Hiệp hội tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đấy phát triển ngành du lịch tỉnh Bắc Giang.

  – Hàng năm, Hiệp hội phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hiệp hội với Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực mà hội hoạt động, chậm nhất vào ngày 01/12 hàng năm.

  – Hiệp hội phải chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  – Lập và lưu giữ tại trụ sở Hiệp hội danh sách hội viên, chi hội, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hiệp hội và văn phòng địa diện, biên bản các cuộc họp giao ban lãnh đạo Hiệp hội.

  – Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và nâng cao uy tín, vị thế cho Hiệp hội và hội viên.

  – Việc sử dụng kinh phí của Hiệp hội phải chấp hành quy định của pháp luật.

  – Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên đồng thời ban hành quy tác đạo đức trong hoạt động kinh doanh của Hiệp hội.

  – Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được phê duyệt.

  – Tuyên truyền mục đích của hội.

  – Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội.

  – Tổ chức, hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; hòa giả tranh chấp nội bộ hội.

  – Phổ biến tập huấn kiến thức cho hội viện; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

  – Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước.

  – Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để trang trải về kinh phái hoạt động.

  (Trích từ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 17/05/2013 và Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 22/08/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ I, Nhiệm Kỳ 2022
 • ​thành Lập Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Kiên Giang
 • Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam Vinh Danh Nhiều Cá Nhân, Tập Thể Của Hải Phòng
 • Hội Nghị Lần Thứ 25 Của Hiệp Hội Du Lịch Châu Á
 • Ceo Benthanh Tourist Trúng Cử Ủy Viên Ssr Hiệp Hội Du Lịch Châu Á
 • Giới Thiệu Về Hiệp Hội Du Lịch Tp. Hcm

  --- Bài mới hơn ---

 • Hoạt Động Phong Phú Của Hiệp Hội Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Hiệp Hội Du Lịch Và Công Nghiệp Giải Trí Hàn Quốc Tìm Hiểu Về Du Lịch Đà Lạt
 • Lào Cai Thành Lập Hiệp Hội Du Lịch
 • Hiệp Hội Du Lịch Phản Ứng Giá Tàu Tham Quan Hạ Long Quá Cao
 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Vĩnh Phúc Lần Thứ Iii, Nhiệm Kỳ 2022
 • I. Mục đích – Tôn chỉ

  Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên để hỗ trợ nhau nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

  II. Chức năng – Nhiệm vụ

  1. Chức năng:

  Là đầu mối phối hợp liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên, thúc đẩy liên doanh , liên kết cùng có lợi.

  Tập hợp và nghiên cứu ý kiến hội viên về các chủ trương,chính sách luật pháp và biện pháp để phản ánh , kiên nghị với cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện phát triển ngành Du Lịch thành phố Hồ Chí Minh & Việt Nam.

  Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các hội viên và giữa các hội viên với cơ quan Nhà nước, các tổ chức hiệp hội khác ở trong và ngoài nước theo đúng Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  2. Nhiệm vụ:

  Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp miễn phí thông tin về pháp lý, kinh tế, du lịch cho Hội viên, tổ chức các loại hình huấn luyện đào tạo nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.

  Tạo điều kiện mở rông kinh doanh cho các Hội viên bằng các hoạt động khảo sát xây dựng sản phẩm , phát triển thị trường trong và ngoài nước; các hoạt động xúc tiến du lịch như tổ chức tham gia sự kiện triển lãm, hội chợ, hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế.

  Tổ chức các hoạt động như phát triển thị trường trong và ngoài nước, khào sát xây dựng sản phẩm để hỗ trợ hội viên và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm phát triển kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật và tổ chức các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, đất nước.

  III. Sứ mệnh và tầm nhìn

  Tầm nhìn: Trở thành một Hiệp hội chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển du lịch TP. HCM và Việt Nam.

  Sứ mệnh : Tạo mối liên giữa các hội viên và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm đạt mục tiêu chung.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiệp Hội Du Lịch Tp. Cần Thơ Tổ Chức Đại Hội Nhiệm Kỳ Iii (2014
 • Hiệp Hội Du Lịch Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Cụm Hiệp Hội Du Lịch Phía Bắc Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Hiệp Hội Du Lịch Quảng Ninh Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Quảng Ngãi Lần Thứ Ii
 • Những Lễ Hội Kỳ Lạ Nhất Thế Giới

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Philippines Và 10 Lễ Hội Độc Đáo Không Nên Bỏ Qua
 • “điểm Danh” Top 10 Lễ Hội Độc Đáo Ở Kiên Giang Không Phải Ai Cũng Biết
 • Tour Du Lịch Lễ Hội 2022 Giá Rẻ
 • Khai Thác Lễ Hội Du Lịch Ở Việt Nam
 • Tiềm Năng Du Lịch Trong Lễ Hội Dân Gian
 • Một số lễ hội độc đáo, có phần kỳ lạ vẫn diễn ra hàng năm tại nhiều quốc gia trên thế giới.

  1. Lễ hội hóa trang ở Venice, Ý

  Mặc dù trên thế giới có hàng trăm lễ hội hóa trang, nhưng không ở đâu trên thế giới, lễ hội hóa trang lại cầu kỳ và được đẩy lên tầm nghệ thuật như ở Venice, Italia. Lễ hội này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1296. Nó đã bị gián đoạn trong một khoảng thời gian khá dài và đều đặn được tổ chức hàng năm vào tháng 2 từ năm 1980 cho đến nay. Đeo mặt nạ là một trong những cách Venice khiến cho các đẳng cấp xã hội biến mất, xoá bỏ đi khoảng cách tuổi tác, ranh giới giàu nghèo, giới tính… Ngày nay lễ hội hoá trang kéo dài đến hai tuần.

  Khách sạn Venice, Ý

  2. Thaipusam – Malaysia, Singapore, Ấn Độ

  Hàng ngàn tín đồ theo đạo Hindu ở Ấn Độ cũng như Malaysia và Singapore… đã tự hiến dâng cơ thể của mình cho những nghi lễ đau đớn như tự xuyên người bằng móc sắt, xiên, cây giáo nhỏ trong lễ hội tôn giáo Thaipusam, bắt đầu từ ngày 20/1. Người Hindu tin rằng họ sẽ được gột rửa mọi tội lỗi bằng cách thực hiện các nghi thức tôn giáo nghiêm khắc và cầu nguyện trong lễ hội Thaipusam.

  Khách sạn Kuala Lumpur, Malaysia

  3. Lễ hội giả heo – Pháp

  Được tổ chức vào tháng Tám hàng năm ở Trie Sur Baïse, Pháp, những người tham gia lễ hội này cố gắng làm sao để những hành động của mình trông giống… heo nhất. Ngoài ra, người ta còn tổ chức thi ăn để xem ai ăn giống heo nhất, đua heo, hay thậm chí là tiệc thịt heo trong lễ hội. Những người tới xem không tham gia cuộc thi giả heo sẽ được ăn xúc xích miễn phí.

  4. Ngày của nữ hoàng (Queen’s day) – Amsterdam, Hà Lan

  Hiện lễ hội Queen’s Day được tổ chức để mừng sinh nhật nữ hoàng Beatrix. – nữ hoàng trị vì của Hà Lan từ ngày 30- 4-1980 sau khi mẹ bà là nữ hoàng Juliana thoái vị. Tuy sinh ngày 31-1 nhưng bà lại tổ chức mừng sinh nhật chính thức ngày 30-4. Vào ngày này, khắp nơi trên đất nước Hà Lan người dân đổ ra ngoài đường với bia và âm nhạc, làm đường phố tràn ngập sắc màu da cam và đi tàu lên xuống ở các kênh đào để ăn mừng. Lễ hội lớn nhất diễn ra ở thành phố Amsterdam.

  Khách sạn Amsterdam, Hà Lan

  5. Những trò chơi kỳ cục – Bang Georgia, Mỹ

  Cứ vào ngày 10 tháng 7 hàng năm, đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước Mỹ lại tụ hội ở Dublin, Georgia để chứng kiến và tham dự những trò chơi có một không hai trên thế giới như: quẳng phịch người xuống hố bùn, tạo những khúc nhạc từ nách, phun hạt dưa hấu xem ai phun xa hơn, ném nắp bệ bồn cầu vệ sinh. Người thắng cuộc sẽ được nhận giải thưởng và cúp làm từ những lon bia cũ. Những trò chơi độc đáo này được tổ chức thường niên và kéo dài 15 năm qua.

  Khách sạn bang Georgia, Mỹ

  6. Lễ hội lăn pho mát trên đồi Cooper – Gloucester, Anh

  Hàng ngàn người thi nhau lăn từ trên đỉnh đồi, ra sức đuổi bắt 1 miếng pho mát hình tròn. Tất cả những hình ảnh hài hước ấy du khách chỉ có thể thấy tại lễ hội lăn pho mát. Bất cứ du khách nào khi có cơ hội tham dự lễ hội lăn pho mát tại Anh không ai có thể nhịn nổi cười khi chứng kiến cảnh hàng ngàn người thi nhau đuổi theo 1 miếng pho mát tròn nhỏ xíu. Chính vì vậy lễ hội lăn pho mát có tên gọi phổ biến là “Cheese Rolling”. Để tăng hiệu quả đuổi bắt nhiều người tham gia cuồng nhiệt còn “nude” để có thể đạt được tốc độ lăn nhanh hơn. Lễ hội này đã ra đời từ cách đây 200 năm và tồn tại cho tới ngày nay. Lễ hội lăn pho mát được tổ chức định kỳ vào ngày thứ 2 cuối cùng của tháng 5 trên ngọn đồi nổi tiếng Cooper Hill.

  7. Lễ hội chạy trốn bò mộng Pamplona – Tây Ban Nha

  Lễ hội này tôn vinh Sam Fermin, thánh bảo hộ của vùng Navarra. Người tham dự sẽ chạy cùng một lũ bò mộng hung hăng, sẵn sàng húc bất kỳ ai cản đường. Năm nào cũng có người bị thương nhưng không vì thế mà lễ hội giảm nhiệt. Lễ hội chạy trốn bò mộng ở Pamplona (Tây Ban Nha) khai mạc vào ngày 7/7 hàng năm. Ngày đầu tiên của lễ hội này là phần táo bạo vào nguy hiểm nhất khi hàng nghìn người hăm hở một cách điên rồ chạy theo các con bò mộng trên con phố Pamplona.

  8. Lễ hội cõng vợ – Phần Lan

  Được tổ chức vào ngày 4/7 tại Sonkajärvi, Phần Lan, những thí sinh sẽ phải cõng vợ trên vai vượt qua một quãng đường khá xa với nhiều chướng ngại vật. Giải thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là khối lượng bia bằng với trọng lượng người vợ họ cõng trên vai. Tuy khá kì cục nhưng cuộc thi này đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới và nhận được sự hưởng ứng của không ít cặp đôi.

  9. Lễ hội nhảy qua trẻ El Colacho – Tây Ban Nha

  Cứ từ 11 – 15/6 hàng năm, người dân ở thị trấn Castillo de Murcia ở miền Bắc Tây Ban Nha lại tổ chức lễ hội nhảy qua trẻ. Những em bé dưới 1 tuổi sẽ được đặt nằm dưới mặt đất cho những người tham dự lễ hội nhảy qua. Dù vô cùng nguy hiểm nhưng nó vẫn được tổ chức thường niên kể từ năm 1621 ở thị trấn này. Những người dân sống ở phía Bắc Tây Ban Nha quan niệm màu đỏ vàng tượng trưng cho ma quỷ nên khi một người mặc trang phục đó nhảy qua các bé sẽ mang đi những điều xấu xa và bảo vệ những đứa trẻ nhỏ khỏi ốm đau.

  10. Tử lễ El Dia De Los Muertos – Mexico, Guatemala, Brazil

  “Lễ hội người chết” nhằm tưởng nhớ tổ tiên và đón linh hồn những người đã khuất về đoàn tụ với gia đình. Lễ hội này được tổ chức vào ngày 01 và 02 tháng 11 hàng năm. Vào những ngày này, quan tài, đầu lâu, hài cốt làm bằng socola, bánh hạnh nhân, giấy, bìa các tông, đất sét… được bày bán khắp mọi nơi từ cửa hàng nhỏ đến siêu thị lớn, sang trọng. Ngoài ra, các chương trình vui chơi khác như đua xe đạp, ca nhạc, kết hôn cũng diễn ra nhộn nhịp. Các gia đình thường dựng nên một cái cổng vào làm từ cúc vạn thọ vàng-biểu tượng cho cánh cửa địa ngục để đón chào sự trở về của linh hồn những người đã khuất. Đặc biệt hơn là món bánh truyền thống Pan de muertos-bánh mỳ hài cốt được làm từ lòng đỏ trứng gà, hoa quả, rượu tequila, vỏ cam. Và dĩ nhiên món bánh mỳ này cũng mang hình dáng đầu lâu, xương sọ, quan tài….

  11. Lễ hội Buffet cho khỉ – Thái Lan

  Được tổ chức và tháng 11 hàng năm tại Lopburi, Thái Lan, hơn 600 chú khỉ sẽ được đưa tới tham dự bữa tiệc Buffet khổng lồ với hơn hai tấn xúc xích nướng, kem đá, trái cây tươi… Những người dân địa phương coi lễ hội là dịp để trả ơn những con khỉ, loài vật thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tới khu vực mỗi năm.

  12. Lễ hội Cà chua La Tomatina – Tây Ban Nha

  Được tổ chức vào ngày 26/8 hàng năm tại Buñol, Valencia, lễ hội cà chua chào đón tới 20.000 du khách tới tham gia vào một cuộc chiến thực sự bằng cà chua. Hàng tấn cà chua chín đỏ được chuẩn bị sẵn cho người dân địa phương và du khách có thể sử dụng để tấn công nhau tới khi nào tất cả đều bê bết một màu đỏ. Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc lễ hội và một trong số đó cho rằng, nó bắt nguồn từ cuộc biểu tình chống Pháp năm 1945.

  Khách sạn Valencia, Tây Ban Nha

  Điểm danh những lễ hội độc đáo tại châu Á

  Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU – Tổng hợp từ Internet

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Hội Festival Hoa Đà Lạt
 • Du Lịch Festival Hoa Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm
 • Tour Du Lịch Festival Hoa Đà Lạt 3 Ngày 3 Đêm
 • Lễ Hội Festival Hoa Đà Lạt 2022 Du Lịch Đà Lạt Thêm Ý Nghĩa
 • Lễ Hội Tết Nhảy Người Dao
 • Hiệp Hội Du Lịch Nghệ An

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Phú Thọ Nhiệm Kỳ 2022
 • Đồng Chí Hồ An Phong Làm Việc Với Hiệp Hội Du Lịch Quảng Bình
 • Huyện Hải Hà Và Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Quảng Ninh Kí Kết Biên Bản Hợp Tác Phát Triển Du Lịch., Du Lịch Hải Hà
 • Học Tiếng Trung Trực Tuyến, Online Tại Nhà Tốt Nhất
 • Hội Nghị Xúc Tiến Du Lịch Châu Á Lần Thứ 16: Hiệu Quả Từ Quảng Bá Đối Ứng
 • * Lưu ý:

    Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo!

  Thông tin Hiệp hội du lịch Nghệ An hiện có thể đã thay đổi!

    Để liên hệ với Hiệp hội du lịch Nghệ An ở Thành phố Vinh, Nghệ An, quý khách vui lòng

  gọi điện đến số điện thoại của công ty: 0383588343 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Số 03, Trần Phú,, Thành phố Vinh, Nghệ An.

  Thông tin trên được cập nhật tự động từ Tổng cục thuế bởi chúng tôi – website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế nhanh chóng và chính xác nhất!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Về Tràng An – Di Sản Thế Giới Được Unesco Công Nhận
 • Giới Thiệu Về Sài Gòn
 • Du Lịch Lạng Sơn – Tiềm Năng, Thực Trạng Và Định Hướng Phát Triển
 • Du Lịch Kiên Giang
 • Tổng Quan Về Hậu Giang
 • Đại Hội Hiệp Hội Văn Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Tự Làm Hồ Sơ Đi Du Học Hàn Quốc Thế Nào ? Korea.net.vn
 • Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Đi Du Học Hàn Quốc
 • Hồ Sơ Xin Visa Du Lịch Nhật Bản
 • Trọn Bộ Kinh Nghiệm Xin Visa Nhật Bản Tự Túc Năm 2022
 • Xin Visa Đi Du Lịch Pháp Có Khó Không? Cách Chuẩn Bị Hồ Sơ Và Phỏng Vấn
 • Đại hội Hiệp hội Văn hóa – Du lịch Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất

  Hiệp hội Văn hóa – Du lịch Công đoàn Việt Nam (VUCTA) đã được thành lập theo Quyết định số 161/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ. VUCTA là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hóa thuộc Liên đoàn Lao động Việt hoạt động trên lĩnh vực du lịch văn hóa ở Trung ương và các địa phương.

  BCH Hiệp hội Văn hóa Du lịch Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất ra mắt

  Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nêu rõ: mục đích của VUCTA là liên kết hợp tác, phối hợp hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền quảng bá văn hóa – du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ thu hút khách góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên. Hy vọng, VUCTA sẽ liên kết được các đơn vị trong hệ thống Công đoàn cả nước cùng hợp tác, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để đạt được kết quả kinh doanh đem lại nguồn thu và lợi nhuận cho đơn vị và có nguồn kinh phí góp phần phát triển các tổ chức Công đoàn.

  Đại hội đã nhất trí bầu 17 đồng chí đại diện cho các đơn vị trong hệ thống Công đoàn vào Ban Chấp hành VUCTA; trong đó, 01 Chủ tịch Hiệp hội (đ/c Hoàng Minh Chính – Giám đốc Công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam) và 3 Phó Chủ tịch Hiệp hội (đ/c Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Công đoàn Bãi Cháy – Quảng Ninh; đ/c Trần Viết Thành -Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu; đ/c Trịnh Phúc Tuệ – Giám đốc Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng) và 01 Tổng Thư ký Hiệp hội (đ/c Nguyễn Mạnh Hiền – Giám đốc Khách sạn Công đoàn Việt Nam)… Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt là Chủ tịch danh dự của VUCTA.

  Chủ tịch VUCTA Hoàng Minh Chính cho biết: hiện nay, VUCTA đã có trên 80 đơn vị thành viên gồm các khách sạn, nhà nghỉ, trung tâm điều hành dịch vụ du lịch, nhà văn hóa, cung văn hóa lao động… Dự kiến đến hết năm 2007, VUCTA có thể sẽ có 200 thành viên. Mục tiêu trong thời gian tới của VUCTA là tuyên truyền các đường lối, định hướng phát triển du lịch; quảng bá Hiệp hội và các thành viên; xây dựng các kiost thông tin văn hóa – du lịch tại các địa phương… và làm cầu nối liên kết giữa các đơn vị trong hệ thống Công đoàn để cùng phát triển…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Du Lịch Mới “ép” Hướng Dẫn Viên Vào Hội Với Mức Phí Quá Cao?
 • Tổ Chức Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Vĩnh Phúc Lần Thứ Iii
 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Sơn La Lần Thứ Ii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Về Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Sơn La
 • Quảng Nam Muốn Tái Cơ Cấu Thị Trường Du Lịch
 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Lâm Đồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Liên Kết Sức Mạnh Du Lịch Đà Lạt
 • Danh Sách Hiệp Hội Du Lịch Các Tỉnh Thành Tại Việt Nam
 • Hiệp Hội Du Lịch Lào Cai Đại Hội Lần Thứ I
 • Thành Lập Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Lào Cai
 • Hiệp Hội Du Lịch Sa Pa
 • (LĐ online) – Ông Đặng Quốc Chính – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) vừa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch (HHDL) Lâm Đồng trong Đại hội được tổ chức ngày 19/8/2016. Hội nghị có sự tham dự của 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và khách mời từ các Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa.

  Ban chấp hành mới của Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt

  Sau 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ V (2011-2016), tổng số hội viên của HHDL Lâm Đồng hiện là 140 tổ chức, 110 cá nhân và 13 đơn vị liên kết; bao gồm 5 chi hội trực thuộc là Chi hội Khách sạn – Nhà hàng, Chi hội Danh lam thắng cảnh, Chi hội Lữ hành vận chuyển, Chi hội Du lịch phía Nam và CLB Đầu bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng.

  HHDL tỉnh Lâm Đồng đã trải qua 5 kỳ đại hội, là một trong những hiệp hội ra đời sớm nhất cả nước. HHDL Lâm Đồng đã góp phần cùng ngành du lịch địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đào tạo, phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động của ngành du lịch… góp phần vào tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, ngành du lịch tỉnh có 1.070 cơ sở lưu trú – gần 16 ngàn phòng, với sức chứa khoảng 40 ngàn khách; 42 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 10,5 ngàn lao động trực tiếp phục vụ ngành du lịch…

  Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – Nguyễn Văn Yên thẳng thắn đánh giá những mặt làm được và chưa làm được của HHDL Lâm Đồng trong thời gian qua; đồng thời, nêu những thách thức của Hiệp hội trong giai đoạn phát triển mới của ngành du lịch. Ông yêu cầu, mỗi năm, ngành du lịch và Trung tâm XTĐTTM&DL Lâm Đồng chỉ cần làm một việc lớn thôi, nhưng phải cụ thể và thiết thực, chẳng hạn, tổ chức một sàn giao dịch du lịch hay kết nối tour đi nước ngoài…

  Đại hội lấy ý kiến quyết định đổi tên Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng thành Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt và sửa đổi, bổ sung một số điều – khoản trong Điều lệ Hội… Đại hội cũng thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành mới gồm 17 thành viên. Ông Đặng Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT Dalattourist được bầu làm Chủ tịch HHDL Lâm Đồng – Đà Lạt.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Hiệp Hội Du Lịch Bắc Giang
 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ I, Nhiệm Kỳ 2022
 • ​thành Lập Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Kiên Giang
 • Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam Vinh Danh Nhiều Cá Nhân, Tập Thể Của Hải Phòng
 • Hội Nghị Lần Thứ 25 Của Hiệp Hội Du Lịch Châu Á
 • Hiệp Hội Du Lịch Nha Trang

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiệp Hội Du Lịch Kiên Giang Tổ Chức Đại Hội Lần Thứ I Nhiệm Kỳ 2022
 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Phú Thọ Lần Thứ Ii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Chung Tay Xây Dựng Hiệp Hội, Đưa Du Lịch Phú Yên Phát Triển
 • Củng Cố Hiệp Hội Du Lịch Quảng Nam
 • Hhdl Quảng Ninh Đại Hội Nhiệm Kỳ Iv
 • Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đang chuẩn bị Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2023. Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cho biết:

  – Theo kế hoạch, đại hội sẽ tổ chức vào đầu năm 2022, nhưng vì muốn củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động nên Ban chấp hành đã thống nhất sẽ tổ chức đại hội vào cuối tháng 8-2018. Ngoài đại hội chính thức với khoảng 350 đại biểu, hiệp hội còn tổ chức chương trình Gala Dinner vinh danh các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu; tổ chức đoàn famtrip khảo sát và trải nghiệm các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Khánh Hòa.

  – Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đã có những hoạt động gì nổi bật, thưa ông?

  – Nhiệm kỳ qua, hiệp hội đã xây dựng được cơ cấu tổ chức khá toàn diện với 9 ban và 4 chi hội trực thuộc; nâng cấp website của hiệp hội. Trong những năm qua, hiệp hội đã đại diện cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh có được tiếng nói của mình, nhất là việc góp ý các chính sách phát triển du lịch của tỉnh. Hàng năm, hiệp hội phối hợp với Sở Du lịch trong các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh như: vận động, tổ chức các đoàn tham gia các hội chợ du lịch ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các hội thảo du lịch; tổ chức đón các đoàn famtrip trong và ngoài nước…

  – Có ý kiến cho rằng, vai trò của Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa còn mờ nhạt, chưa tương xứng với sự phát triển du lịch của tỉnh. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

  – Tuy đã có những cố gắng, nhưng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động của hiệp hội trong thời gian qua chưa có nhiều sự đổi mới, chưa tạo được dấu ấn như một số hiệp hội ở các tỉnh, thành trong khu vực. Tiếng nói của hiệp hội đối với cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn vẫn còn hạn chế. Một số nhiệm vụ lãnh đạo tỉnh giao phó như: thiết lập giá sàn khách sạn, nâng cao chất lượng tour 4 đảo… hiệp hội vẫn chưa thực hiện được.

  Việc hiệp hội hoạt động chưa được như kỳ vọng có nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề nhân sự. Hiện nay, Ban chấp hành hiệp hội rất đông người nhưng chỉ có 2 người làm việc chuyên trách; nhiều ban lập ra nhưng gần như không hoạt động. Trong nhiều hoạt động của hiệp hội, từ ý tưởng đến triển khai chỉ có vài người có trách nhiệm, nhiệt tình đứng ra làm nên hiệu quả chưa cao… Đó là những vấn đề mà chúng tôi phải giải quyết trong đại hội sắp tới. Quan điểm của chúng tôi sẽ là hướng đến lựa chọn những người có tâm và có tầm vào vị trí chủ chốt, bên cạnh đó sẽ là những gương mặt trẻ giàu nhiệt huyết và sức sáng tạo để tạo ra sức bật mới cho hoạt động của hiệp hội. Ngoài ra, hiệp hội cũng sẽ xây dựng chương trình hoạt động hàng năm một cách chặt chẽ hơn, chọn lựa những hoạt động có tính thực chất, phù hợp để tập hợp hội viên tham gia.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Thơ : Thành Lập Hiệp Hội Du Lịch
 • Du Lịch Biển Và Hiện Trạng Bùng Nổ Các Khu Nghỉ Dưỡng Ven Biển
 • Thủ Tục Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế
 • Du Lịch Sapa Mùa Đông “lạc Trôi” Tại Xứ Sở Sương Mù Mơ Mộng
 • Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Tiêu Dùng Của Khách Du Lịch
 • Hiệp Hội Du Lịch Lâm Đồng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiệp Hội Du Lịch Phú Thọ Tổ Chức Hội Nghị Triển Khai Nhiệm Vụ Công Tác 6 Tháng Cuối Năm 2022
 • Xây Dựng Sản Phẩm Mới Cho Du Lịch Phú Yên
 • Phú Yên Kích Cầu Du Lịch Nội Địa, Nối Tour Biển Cả
 • Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Phú Yên
 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Quảng Ngãi Lần Thứ I
 •  

  Với mong muốn kết nối để phát triển các tuyến điểm, dịch vụ du lịch giữa Malaysia và các doanh nghiệp du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 12-14/11/2019, Đoàn Famtrip của Hiệp hội du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt đã tổ chức chương trình xúc tiến du lịch vào tỉnh Lâm Đồng tại Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia).

   

  Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc TTXTĐTTM&DL Lâm Đồng phát biểu tại Chương trình xúc tiến du lịch tại Kuala Lumpur

   

  Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt, Trung tâm XTĐTTM&DL Lâm Đồng, đại diện các doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng là công ty lữ hành, điểm đến như: Dalattourist, Long Phú, Tâm Anh Travel, Collin Hotel, Golf Valley Hotel, Phat Tire chi nhánh Đà Lạt cùng các công ty lữ hành Malaysia tìm hiểu, giới thiệu về tiềm năng du lịch, vẻ đẹp của đất nước, con người giữa hai bên… nhằm quảng bá, điểm đến, thu hút khách du lịch trước khi đường bay thương mại Đà Lạt – Malaysia chính thức cất cánh ngày 20/12/2019.

   

  Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại Malaysia, Đoàn Famtrip của Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt đã đến thăm Đại sự quán Việt Nam tại Malaysia. 

   

  Đoàn Famtrip của Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt chụp ảnh lưu niệm của Hiệp hội Du lịch Kuala Lumpur và các doanh nghiệp lữ hành Malaysia

   

  Thành viên Đoàn công tác thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia

   http://baolamdong.vn/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhìn Lại Một Năm Hoạt Động Của Hội Lữ Hành Lâm Đồng
 • Hiệp Hội Pata Đề Xuất Tổ Chức Các Sự Kiện Lớn Tại Việt Nam – Vietcharmtour
 • Quy Định Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa Và Quốc Tế
 • Hành Trình Tuyệt Vời Khám Phá Mùa Đông Nhật Bản
 • Du Lịch Côn Đảo – Hành Trình Đến Với Thiên Nhiên Kỳ Thú
 • Hiệp Hội Du Lịch Cần Thơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Cần Thơ Đón Hơn 8,8 Triệu Lượt Khách Trong Năm 2022
 • Ceo Benthanh Tourist Trúng Cử Ủy Viên Ssr Hiệp Hội Du Lịch Châu Á
 • Hội Nghị Lần Thứ 25 Của Hiệp Hội Du Lịch Châu Á
 • Hiệp Hội Du Lịch Việt Nam Vinh Danh Nhiều Cá Nhân, Tập Thể Của Hải Phòng
 • ​thành Lập Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Kiên Giang
 • Năm 2022, du lịch Cần Thơ đón 7,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 2.900 tỉ đồng, mức tăng trưởng về lượng khách và doanh thu đều vượt ngưỡng 40%. Đây là kết quả khả quan một năm phấn đấu của ngành du lịch Cần Thơ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Hiệp hội du lịch TP Cần Thơ. Các trò chơi dưới nước tại Làng du lịch Mỹ Khánh.

  Với chức năng là hội nghề nghiệp, trong những năm qua Hiệp hội du lịch TP Cần Thơ đã phát huy vai trò, tạo sân chơi cho những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng du lịch.

  Trước hết, đó chính là hình thành nên hệ thống Điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố, cơ sở để có được những điểm du lịch tiêu biểu cấp ĐBSCL. Các điểm được công nhận phải đảm bảo các tiêu chí về số lượng, chất lượng chung- đây cũng là tiêu chuẩn để nâng chất, cũng như thay đổi diện mạo ở điểm, vườn, khu du du lịch. Điển hình, Làng du lịch Mỹ Khánh đã không ngừng mở rộng diện tích, đa dạng hóa các dịch vụ, đảm bảo các yếu tố về môi trường, vệ sinh, an toàn cho du khách. Hiện, Làng du lịch Mỹ Khánh có quy mô khoảng 20ha, hơn 30 sản phẩm và dịch vụ. Trong đó, nổi bật là vườn trái cây có hơn 20 loại giống cây ăn trái đặc sản vùng ĐBSCL, các dịch vụ: đua heo, đua chó địa hình, xiếc khỉ, chương trình “Một ngày làm điền chủ”, “Một ngày làm nông dân”… Ông Lê Văn Sang, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh, cho biết: “Năm 2022, có khoảng 400.000 lượt khách đến Làng du lịch Mỹ Khánh, tăng 20% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng về lượng khách mỗi năm của đơn vị luôn dao động từ 15- 20%. Sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng thêm 10ha vườn cây ăn trái, phát triển làng nghề truyền thống, đưa khu du lịch trở thành Làng văn hóa truyền thống Nam bộ”.

  Làng du lịch Mỹ Khánh cũng là điểm du lịch đầu tiên của Cần Thơ được công nhận Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL và vẫn đang duy trì danh hiệu này trong nhiều năm. Từ công tác này của Hiệp hội du lịch thành phố, tính đến nay Cần Thơ đã có 11 điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố: nhà cổ Bình Thủy, đình Bình Thủy, khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, vườn trái cây Ba Cống (Bình Thủy), Pizza hủ tiếu Sáu Hoài (Ninh Kiều), Homestay Út Hiên, du lịch sinh thái Lê Lộc, vườn sinh thái Bảo gia trang viên (Cái Răng), vườn trái cây Vàm Xáng, khu du lịch Lung Cột Cầu, vườn sinh thái Giáo Dương (Phong Điền) và 4 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL: Làng du lịch Mỹ Khánh, Chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, Bến Ninh Kiều.

  Một hoạt động nổi bật khác của Hiệp hội du lịch TP Cần Thơ thành lập các Câu lạc bộ (CLB) nghề nghiệp. Năm 2022, hiệp hội thành lập mới CLB Điểm vườn du lịch huyện Phong Điền, nâng tổng số CLB hiện có lên 7, bao gồm các CLB: Khách sạn, Lữ hành, Vận chuyển, Hướng dẫn viên du lịch, Quần vợt, Điểm vườn du lịch quận Cái Răng. Các CLB hoạt động không chỉ là nơi để các hội viên trao đổi thông tin, kinh nghiệm mà còn cùng ngồi lại tìm ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải trong ngành du lịch Cần Thơ.

  Chẳng hạn, tình trạng phá giá trong hệ thống lưu trú, cạnh tranh thiếu lành mạnh tồn tại trong ngành du lịch Cần Thơ nhiều năm qua và tạo ra không ít bức xúc cho các đơn vị doanh nghiệp khách sạn. Đứng trước vấn đề này, CLB Khách sạn đã phối hợp với Hiệp hội du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố để tìm những giải pháp, thông qua các kỳ hội nghị, tọa đàm trong nhiều năm. Nhất là sau tọa đàm Thống nhất giá sàn cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Cần Thơ vào tháng 4- 2022, các doanh nghiệp khách sạn đã cùng ngồi lại, tìm tiếng nói chung. Mới đây, CLB Khách sạn cũng đã có sự ký kết trong nội bộ để thỏa thuận thống nhất giá sàn cơ sở lưu trú. Theo đó, các khách sạn từ 1- 5 sao, sẽ có mức giá sàn cụ thể riêng, khách sạn 1 sao có mức giá sàn là 200.000 đồng/khách/ngày, các khách sạn từ 2- 5 sao, có mức giá sàn từ 350.000- 1.300.000 đồng/khách/ngày, có bao gồm ăn sáng. Ông La Minh Hồng- Phó Chủ nhiệm CLB Khách sạn, cho biết: “Mặc dù đây chỉ là thống nhất chung trong CLB, nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng để góp phần làm thay đổi chất lượng của hệ thống cơ sở lưu trú, dần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh”. Ngoài ra, CLB Khách sạn còn đang triển khai và thực hiện chương trình an toàn thực phẩm ký kết với các nhà phân phối lớn, sản phẩm có nguồn gốc.

  Cùng với những hoạt động tích cực của CLB Khách sạn, CLB Lữ hành cũng đang tạo ra sự thay đổi qua khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn và xây dựng các tour định kỳ tại Cần Thơ. Còn CLB Hướng dẫn viên du lịch đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng với nhiều hoạt động tích cực. Từ 20 hội viên, hiện CLB đã có 55 hội viên, trở thành CLB có thành viên đông nhất trong các CLB trực thuộc Hiệp hội du lịch thành phố. CLB Hướng dẫn viên đóng góp thiết thực cho ngành du lịch Cần Thơ qua việc quản lý các hướng dẫn viên đang hoạt động trên phạm vi Cần Thơ, nhất là khi Luật Du lịch Việt Nam áp dụng từ ngày 1-1-2018, có quy định mới về việc quản lý hướng dẫn viên du lịch. Ông Trần Mạnh Khang, Chủ nhiệm CLB Hướng dẫn viên du lịch, cho biết: “Bên cạnh việc hỗ trợ các hướng dẫn viên hoàn thành các thủ tục để hoạt động hợp pháp, CLB còn hỗ trợ về thông tin để xây dựng đề cương giới thiệu các điểm đến, di tích lịch sử – văn hóa của Cần Thơ. CLB cũng tiếp tục khảo sát các điểm đến mới, những tour, tuyến mới để kịp thời giới thiệu, quảng bá về du lịch Cần Thơ đến với du khách”. Mỗi CLB đều có những hoạt động riêng, nhưng cái hay đó là sự liên kết giữa các CLB hoạt động trong Hiệp hội du lịch thành phố, đã tạo ra sự kết nối hướng tới chất lượng sản phẩm. Hiện các CLB Lữ hành, Khách sạn, Vận chuyển đều có sự kết nối để sử dụng các sản phẩm của nhau.

  Ông Đặng Tấn Hùng- Chủ tịch Hiệp hội du lịch thành phố, thông tin: “Năm 2022, Hiệp hội tiếp tục phát triển thêm 10 hội viên mới, nâng tổng số lên 82 hội viên; thành lập thêm một CLB nghề nghiệp trực thuộc hiệp hội; tiếp tục khảo sát, nâng chất và xây dựng hệ thống các điểm du lịch tiêu biểu của thành phố, các điểm du lịch tiêu biểu cấp ĐBSCL; tăng cường sự liên kết giữa các CLB, liên kết với các tỉnh, thành có kết nối với du lịch Cần Thơ; cũng như lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các hội viên để cùng tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn”.

  Bài, ảnh: ÁI LAM

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiệp Hội Du Lịch Bình Ðịnh: Nỗ Lực Góp Phần Phát Triển Du Lịch Thành Ngành Kinh Tế Quan Trọng Của Tỉnh
 • Hiện Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Các Khu Du Lịch Biển Qg Tại Vùng Du Lịch Bắc Trung Bộ
 • Những Yếu Tố Cần Thiết Để Trở Thành Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Sapa Mùa Đông Chi Tiết Nhất Dành Cho Bạn
 • Du Lịch Sapa Mùa Đông Có Gì Hấp Dẫn
 • Hiệp Hội Du Lịch Quảng Ngãi

  --- Bài mới hơn ---

 • Đi Du Lịch Sapa Cần Mang Theo Những Gì
 • Du Lịch Sapa Cần Mang Theo Những Gì
 • Tour Serena Resort 1 Ngày Giá Rẻ
 • Tour Du Lịch Châu Âu: Hà Nội
 • Tour Du Lịch Vườn Vua Resort 1 Ngày Giá Rẻ
 • (1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

  (2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

  (4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  (5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

  (6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

  1. Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Phụ lục II-5;
  3. Phụ lục II-6.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Rừng U Minh Hạ: Đường Đi, Ăn Chơi Giá Rẻ
 • Phương Tiện Đi Lại Tại Huế
 • Du Lịch Ẩm Thực
 • Lịch Trình Chi Tiết Du Lịch Đà Nẵng 3 Ngày 2 Đêm Ở Sang Chảnh Chơi Tẹt Ga
 • Tour Du Lịch Nha Trang Giá Rẻ Chỉ Từ 1.290.000Vnđ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100