Top 12 # Hiệp Hội Du Lịch Sinh Thái Thế Giới Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Samthienha.com

Giới Thiệu Hiệp Hội Du Lịch Bắc Giang

Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang, tên giao dịch tiếng Anh là Tourism Association Of Bac Giang Province (TABAGIP) được thành lập theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 17/05/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và có trụ sở tại tầng 4, Số 74 Nguyễn Thị Lưu, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hiệp hội đã tiến hành Đại hội lần thứ I (ngày 20/07/2014) và tháng 8/2014 bản Điều lệ của Hiệp hội đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang ra đời đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Ngành du lịch Bắc Giang.Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cá nhân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch.

– Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 30 ngày, Hiệp hội phải có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

– Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hiệp hội, thay đổi trụ sở, sửa đổi , bổ sung Điều lệ, Hiệp hội phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

– Hiệp hội tiến hành các hoạt động như trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hợp tác hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh du lịch, đoàn kết tương trợ trong nội bộ Hiệp hội tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đấy phát triển ngành du lịch tỉnh Bắc Giang.

– Hàng năm, Hiệp hội phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hiệp hội với Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực mà hội hoạt động, chậm nhất vào ngày 01/12 hàng năm.

– Hiệp hội phải chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Lập và lưu giữ tại trụ sở Hiệp hội danh sách hội viên, chi hội, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hiệp hội và văn phòng địa diện, biên bản các cuộc họp giao ban lãnh đạo Hiệp hội.– Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và nâng cao uy tín, vị thế cho Hiệp hội và hội viên.– Việc sử dụng kinh phí của Hiệp hội phải chấp hành quy định của pháp luật.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên đồng thời ban hành quy tác đạo đức trong hoạt động kinh doanh của Hiệp hội.

– Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được phê duyệt.

– Tuyên truyền mục đích của hội.

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội.

– Tổ chức, hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; hòa giả tranh chấp nội bộ hội.

– Phổ biến tập huấn kiến thức cho hội viện; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

– Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước.

– Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để trang trải về kinh phái hoạt động.

(Trích từ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 17/05/2013 và Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 22/08/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

Giới Thiệu Về Hiệp Hội Du Lịch Tp. Hcm

I. Mục đích – Tôn chỉ

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên để hỗ trợ nhau nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

II. Chức năng – Nhiệm vụ

1. Chức năng:

Là đầu mối phối hợp liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên, thúc đẩy liên doanh , liên kết cùng có lợi.

Tập hợp và nghiên cứu ý kiến hội viên về các chủ trương,chính sách luật pháp và biện pháp để phản ánh , kiên nghị với cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện phát triển ngành Du Lịch thành phố Hồ Chí Minh & Việt Nam.

Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các hội viên và giữa các hội viên với cơ quan Nhà nước, các tổ chức hiệp hội khác ở trong và ngoài nước theo đúng Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2. Nhiệm vụ:

Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp miễn phí thông tin về pháp lý, kinh tế, du lịch cho Hội viên, tổ chức các loại hình huấn luyện đào tạo nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.

Tạo điều kiện mở rông kinh doanh cho các Hội viên bằng các hoạt động khảo sát xây dựng sản phẩm , phát triển thị trường trong và ngoài nước; các hoạt động xúc tiến du lịch như tổ chức tham gia sự kiện triển lãm, hội chợ, hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế.

Tổ chức các hoạt động như phát triển thị trường trong và ngoài nước, khào sát xây dựng sản phẩm để hỗ trợ hội viên và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm phát triển kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật và tổ chức các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, đất nước.

III. Sứ mệnh và tầm nhìn

Tầm nhìn: Trở thành một Hiệp hội chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện chiến lược phát triển du lịch TP. HCM và Việt Nam.

Sứ mệnh : Tạo mối liên giữa các hội viên và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm đạt mục tiêu chung.

Đại Hội Hiệp Hội Văn Hóa

Đại hội Hiệp hội Văn hóa – Du lịch Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất

Hiệp hội Văn hóa – Du lịch Công đoàn Việt Nam (VUCTA) đã được thành lập theo Quyết định số 161/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ. VUCTA là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hóa thuộc Liên đoàn Lao động Việt hoạt động trên lĩnh vực du lịch văn hóa ở Trung ương và các địa phương.

BCH Hiệp hội Văn hóa Du lịch Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất ra mắt

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nêu rõ: mục đích của VUCTA là liên kết hợp tác, phối hợp hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền quảng bá văn hóa – du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ thu hút khách góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên. Hy vọng, VUCTA sẽ liên kết được các đơn vị trong hệ thống Công đoàn cả nước cùng hợp tác, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để đạt được kết quả kinh doanh đem lại nguồn thu và lợi nhuận cho đơn vị và có nguồn kinh phí góp phần phát triển các tổ chức Công đoàn.

Đại hội đã nhất trí bầu 17 đồng chí đại diện cho các đơn vị trong hệ thống Công đoàn vào Ban Chấp hành VUCTA; trong đó, 01 Chủ tịch Hiệp hội (đ/c Hoàng Minh Chính – Giám đốc Công ty Du lịch Công đoàn Việt Nam) và 3 Phó Chủ tịch Hiệp hội (đ/c Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Công ty Khách sạn Du lịch Công đoàn Bãi Cháy – Quảng Ninh; đ/c Trần Viết Thành -Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu; đ/c Trịnh Phúc Tuệ – Giám đốc Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng) và 01 Tổng Thư ký Hiệp hội (đ/c Nguyễn Mạnh Hiền – Giám đốc Khách sạn Công đoàn Việt Nam)… Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt là Chủ tịch danh dự của VUCTA.

Chủ tịch VUCTA Hoàng Minh Chính cho biết: hiện nay, VUCTA đã có trên 80 đơn vị thành viên gồm các khách sạn, nhà nghỉ, trung tâm điều hành dịch vụ du lịch, nhà văn hóa, cung văn hóa lao động… Dự kiến đến hết năm 2007, VUCTA có thể sẽ có 200 thành viên. Mục tiêu trong thời gian tới của VUCTA là tuyên truyền các đường lối, định hướng phát triển du lịch; quảng bá Hiệp hội và các thành viên; xây dựng các kiost thông tin văn hóa – du lịch tại các địa phương… và làm cầu nối liên kết giữa các đơn vị trong hệ thống Công đoàn để cùng phát triển…

Hiệp Hội Du Lịch Lâm Đồng

Với mong muốn kết nối để phát triển các tuyến điểm, dịch vụ du lịch giữa Malaysia và các doanh nghiệp du lịch tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 12-14/11/2019, Đoàn Famtrip của Hiệp hội du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt đã tổ chức chương trình xúc tiến du lịch vào tỉnh Lâm Đồng tại Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia).

Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc TTXTĐTTM&DL Lâm Đồng phát biểu tại Chương trình xúc tiến du lịch tại Kuala Lumpur

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt, Trung tâm XTĐTTM&DL Lâm Đồng, đại diện các doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng là công ty lữ hành, điểm đến như: Dalattourist, Long Phú, Tâm Anh Travel, Collin Hotel, Golf Valley Hotel, Phat Tire chi nhánh Đà Lạt cùng các công ty lữ hành Malaysia tìm hiểu, giới thiệu về tiềm năng du lịch, vẻ đẹp của đất nước, con người giữa hai bên… nhằm quảng bá, điểm đến, thu hút khách du lịch trước khi đường bay thương mại Đà Lạt – Malaysia chính thức cất cánh ngày 20/12/2019.

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại Malaysia, Đoàn Famtrip của Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt đã đến thăm Đại sự quán Việt Nam tại Malaysia. 

Đoàn Famtrip của Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng – Đà Lạt chụp ảnh lưu niệm của Hiệp hội Du lịch Kuala Lumpur và các doanh nghiệp lữ hành Malaysia

Thành viên Đoàn công tác thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia

 http://baolamdong.vn/