Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Thành Ngành Công Nghiệp Văn Hóa Ở Việt Nam

--- Bài mới hơn ---

 • Hàn Quốc Phát Triển Ngành Du Lịch Công Nghiệp Ở Việt Nam
 • Ngành Công Nghiệp Casino Ở Việt Nam Còn Nhiều Thách Thức
 • Ngành Du Lịch Đã Chuẩn Bị Tốt Nhất Để Phục Vụ Nhân Dân
 • Công Bố Biểu Trưng Của Ngành Du Lịch Bến Tre
 • Khai Thác Tài Nguyên Bản Địa Làm Du Lịch
 • Du lịch văn hóa là một trong những hình thức căn bản của du lịch, là loại hình du lịch khai thác các giá trị văn hóa tạo thành sản phẩm du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách, mang lại lợi ích kinh tế – xã hội cho quốc gia, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa Việt Nam trong thời hội nhập. Hơn thế, các giá trị của di sản văn hóa Việt Nam không chỉ tạo nên sự hấp dẫn, sự khác biệt trong sản phẩm du lịch, mà còn là nguồn lực, là sức mạnh mềm cho phát triển bền vững và quảng bá thương hiệu quốc gia. Việc phát triển du lịch văn hóa thành một ngành công nghiệp văn hóa là phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, chiến lược và kiến tạo cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa khác ở nước ta hiện nay. Bài viết nhằm diễn giải và bàn luận về phát triển du lịch văn hóa ở Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa.

  1. Du lịch văn hóa

  Du lịch văn hóa là một trong hai hình thức quan trọng nhất của ngành du lịch, đó là du lịch tự nhiên và du lịch văn hóa. Từ lâu, du lịch văn hóa đã được nhiều tác giả và tổ chức quan tâm kiến giải. Du lịch văn hóa là hình thức du lịch phát triển dựa trên các giá trị văn hóa, đó là việc khai thác các giá trị của di sản văn hóa tạo các thành sản phẩm du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội và góp phần bảo tồn văn hóa. Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) định nghĩa: “Du lịch văn hóa bao gồm hoạt động của những người với động cơ chủ yếu là nghiên cứu, khám phá về văn hóa như các chương trình nghiên cứu, tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn, về các lễ hội và các sự kiện văn hóa khác nhau, thăm các di tích và đền đài, du lịch nghiên cứu thiên nhiên, văn hóa hoặc nghệ thuật dân gian và hành hương”. Luật Du lịch giải thích: “Du lịch văn hóa là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh những giá trị văn hóa mới của nhân loại”. Theo Nguyễn Phạm Hùng: “Du lịch văn hóa là hoạt động đa dạng của du khách rời khỏi nơi cư trú của mình trong một không gian và thời gian nhất định, nhằm thưởng thức, trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ và khác biệt về văn hóa. Du lịch văn hóa là toàn bộ các dịch vụ du lịch do con người tạo ra, các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên văn hóa nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới lạ và khác biệt phục vụ nhu cầu thưởng, trải nghiệm, khám phá của du khách trong một không gian và thời gian nhất định”. Trần Thúy Anh (chủ biên), Du lịch văn hóa những vấn đề lý luận và nghiệp vụ, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2014, tr. 7.

  . Lê Hồng Lý (chủ biên), Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2010, tr. 24.

  . Dương Văn Sáu, Văn hóa du lịch, Nxb Lao động, Hà Nội, 2022, tr. 41.

  . Đặng Hoài Thu và Phạm Bích Huyền, Các ngành công nghiệp văn hóa, Nxb Lao động, Hà Nội, 2012, tr. 9.

  . Hà Giang, Nhà hát múa rối Thăng Long, sáng tạo là mệnh lệnh sống còn, chúng tôi ngày 15/8/2020.

  . Đinh Thị Vân Chi, Nhu cầu trong của du khách trong quá trình du lịch, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2004.

  . Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội, 2022.

  [14]. Phạm Hồng Thái (chủ biên), Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2022.

  Bài viết và hình ảnh: TS. Nguyễn Văn Bốn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Check In Là Gì? Tất Cả Những Khái Niệm Cần Biết Về Check In
 • Những Điều Thú Vị Bạn Nên Biết Khi Đi Du Lịch Singapore
 • 10+ Những Sản Phẩm Đặc Sắc Khi Đi Du Lịch Singapore Bạn Nên Mua?
 • 14 Món Quà Khi Đi Du Lịch Singapore Nên Mua
 • Chọn Mua Máy Ảnh Du Lịch Nên Chọn Mua Hãng Nào Tốt Nhất?
 • Giải Pháp Phát Triển Mô Hình Du Lịch Văn Hóa Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Liên Kết Hợp Tác Phát Triển Du Lịch Vùng Tây Bắc Mở Rộng
 • Tạo Bước Đột Phá Phát Triển Du Lịch Vùng Tây Bắc
 • Tphcm Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Y Tế
 • Tiềm Năng Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tỉnh, Thành Nào Đang Phát Triển Ngành Du Lịch Y Tế Nhất Việt Nam?
 • 1. Du lịch văn hóa: Những chiều tác động và tính bền vững trong phát triển / Nguyễn Thị Phương Châm

  Tóm tắt: Nội dung bài viết trình bày về khái niệm du lịch văn hóa, những chiều hướng tác động của du lịch văn hóa đến các giá trị văn hóa. Từ đó, tác giả cho thấy tính bền vững trong quá trình phát triển du lịch văn hóa hiện nay.

  Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, 2022, Số 3 (183), tr. 3-11

  2. Vai trò của du lịch văn hóa trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam / Nguyễn Anh Tuấn, Lê Hoàng Anh

  Tóm tắt: Bài viết đề cập đến đôi nét về du lịch văn hóa, thực trạng phát triển du lịch văn hóa ở Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra định hướng phát triển du lịch văn hóa trong thời gian tới: (1) tiếp tục đầu tư việc khai thác bảo tồn các giá trị tài nguyên du lịch văn hóa; (2) đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững; (3) tăng cường mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch; (4) đầu tư cho việc bảo tồn và tôn tạo các giá trị văn hóa.

  Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 8/2019, Số 422, tr. 5-8

  3. Phát huy giá trị của bảo tàng trong du lịch văn hóa / ThS. Phan Thị Thái Hà

  Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò của ngành Bảo tàng trong phát triển mô hình du lịch văn hóa. Qua đó, tác giả đưa ra các giải pháp về nguồn nhân lực; đổi mới nội dung trình bày, đa dạng hóa hình thức trưng bày hiện vật tại Bảo tàng; xác định thị trường khách tham quan du lịch; đầu tư xây dựng của hàng lưu niệm; xây dựng biểu tượng độc đáo, đặc trưng cho từng địa điểm; xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá để thu hút khách tham quan, …

  Nguồn trích: Tạp chí Du lịch, 2022, Số 9, tr. 32-33

  4. Những quan điểm tiếp cận mới trong công tác bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa qua con đường du lịch ở Việt Nam hiện nay / Dương Văn Sáu

  Tóm tắt: Bài viết trình bày các quan điểm tiếp cận mới về bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ đó, tác giả đưa ra các nhiệm vụ trong công tác bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị của di sản văn hóa qua con đường du lịch: biến di sản thành tài sản, biến văn hóa thành hàng hóa, biến tài nguyên thành tài chính, biến môi trường thành thị trường, biến nguồn lực thành động lực, biến giá trị thành giá cả.

  Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 9/2019, Số 423, tr. 49-52

  5. Phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững / Tô Đức Hạnh

  Tóm tắt: Bài viết phân tích, đánh giá những thành tựu, những hạn chế và nguyên nhân của du lịch Việt Nam qua các khía cạnh; tốc độ phát triển du lịch; cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch; các điểm đến các sản phẩm du lịch và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một só giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững.

  Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, 2022, Số 7, tr. 74-82

  Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD – Tài liệu KH&CN Việt Nam) Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

  1. Du lịch văn hóa ở Việt Nam – một cách nhìn toàn cảnh / Trần Thúy Anh, Phan Quang Anh

  Tóm tắt: Du lịch văn hóa là hoạt động du lịch khám phá và trải nghiệm bản sắc văn hóa với tham gia của cộng động theo tôn chỉ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Các nước đang phát triển được thế giới công nhận là điểm đến trong thời đại mới của loại hình du lịch này và Việt Nam, với tư cách là một nền kinh tế đang đà đi lên hội nhập quốc tế cũng không phải là ngoại lệ.

  Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa học, 2014, Số 1, tr. 49-54

  2. Hướng tới quy hoạch du lịch văn hóa hiệu quả ở vùng ven biển / Geoffrey Wall

  Tóm tắt: Khu vực duyên hải là môi trường phức tạp về mặt hình thái, văn hóa và hành chính. Về mặt hình thái lãnh thổ, chúng bao gồm cả phần đất liền, biển và làn ranh giới khúc khuỷu ở giữa. Chúng có độ rộng thay đổi tùy theo khu vực và thẩm quyền, cũng như độ cao và chiều sâu. Hơn nữa, khu vực ven biển chịu ảnh hưởng rất lớn từ các quá trình diễn ra sâu trong đất liền mà cụ thể ở đây là những nguồn nước có khối lượng và chất lượng khác nhau từ những con sông tạo ra và những ảnh hưởng này được phân bố bởi các dòng chảy.

  Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa học, 2014, Số 1, tr. 30-36

  3. Nghiên cứu giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với đời sống văn hóa cộng đồng tỉnh An Giang thời kỳ hội nhập / Nguyễn Phú Thắng

  Tóm tắt: An Giang là nơi sinh sống của nhiều thành phần dân tộc, trong đó có người Kinh, Hoa, Chăm, Khơ – me. Các cộng đồng dân tộc với những nét văn hóa phong phú là yếu tố thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm du lịch dựa vào cộng đồng. Trong bối cảnh hoạt động du lịch của tỉnh còn đơn điệu về hình thức, việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với đời sống văn hóa cộng đồng là một hướng đi quan trọng nhằm thu hút khách du lịch, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Trên cơ sở phân tích các lợi thế, thách thức trong phát triển sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng tỉnh An Giang thời kì hội nhập, bài viết đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản để phát triển du lịch cộng đồng ở An Giang.

  Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Giáo dục (Đại học Sư phạm – Đại học Huế), 2022, Số 2, tr. 96-104

  4. Du lịch văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa / Vũ Thị Lương, Nguyễn Thị Thảo

  Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa du lịch và văn hóa, bài viết đánh giá những tác động của toàn cầu hóa tới văn hóa và phát triển du lịch văn hóa. Đồng thời, nhận định việc khai thác các giá trị văn hóa trong du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa.

  Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2022, Số 8, tr. 39-41

  5. Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên đặc thù văn hóa truyền thống, địa lí của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Hằng

  Tóm tắt: Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, hoạt động du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng, ngày càng chiếm vị trí quan trọng. Mỗi quốc gia, vùng, miền đều coi trọng sự phát triển du lịch văn hóa, nhằm góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong qua trình hội nhập. Đồng bằng Sông Cửu Long là một trong bảy vùng du lịch của cả nước có nguồn tài nguyên và văn hóa đa dạng, với các sản phẩm du lịch phong phú. Tuy nhiên, trong hoạt động du lịch, các sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu điểm nhấn. Vì vậy, cần tìm ra giải pháp để phát triển mạnh mẽ du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó, việc tạo ra các sản phẩm du lịch theo hướng du lịch văn hóa, du lịch sinh thái phù hợp với đặc thù Đồng bằng Sông Cửu Long là cấp thiết.

  Nguồn trích: Tạp chí Khoa học chính trị, 2022, Số 7, tr. 79-83

  Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Đề Tài Lễ Hội Dân Gian Với Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Ở Việt Nam
 • Năm 2022, Năm Bản Lề Phát Triển Mới Của Du Lịch Thừa Thiên Huế
 • Thừa Thiên Huế Hướng Đến Phát Triển Du Lịch Thông Minh Và Bền Vững
 • Bắt Đầu Từ Thế Mạnh Đang Có
 • Đẩy Mạnh Liên Kết Phát Triển Du Lịch Tây Bắc
 • Du Lịch Văn Hóa Tâm Linh – Hướng Phát Triển Bền Vững Du Lịch Ở Thừa Thiên Huế – Trường Du Lịch – Đại Học Huế

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Tâm Linh Lạng Sơn 4+ Địa Điểm Cùng +2 Tour Đi Cầu Công Danh Sự Nghiệp
 • Tìm Hiểu Những Điểm Du Lịch Tâm Linh Nổi Tiếng Miền Bắc
 • 8 Điểm Du Lịch Tâm Linh Không Nên Bỏ Qua Khi Đến Cửa Lò
 • 5 Điểm Du Lịch Tâm Linh Khi Đến Với Côn Đảo
 • Các Địa Điểm Tâm Linh Tại Côn Đảo 2022
 •          Từ lâu, Huế được biết đến như là kinh đô của Phật Giáo, đồng thời là nơi còn lưu giữ những thánh tích của tín ngưỡng thờ Mẫu cũng như những công trình kiến trúc của Thiên Chúa Giáo, Huế hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh. Có thể nói, Huế là vùng đất mà các tôn giáo, tín ngưỡng đặc biệt là Đạo Phật đã ăn sâu bén rễ, tạo nên một không gian văn hóa tâm linh bền vững, phát triển song hành cùng cuộc sống và người dân xứ Huế. Với hệ thống di sản văn hóa tâm linh độc đáo và đa dạng, du lịch văn hóa tâm linh Huế có thể phát triển mạnh mẽ dưới ba hình thức đó là: du lịch tôn giáo tín ngưỡng, du lịch hành hương và du lịch thiện nguyện.

  Những năm gần đây, mô hình du lịch trở về cội nguồn và tìm hiểu các giá trị tinh thần dân tộc nhất là đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để tìm kiếm và được thực hành những giá trị căn bản của cuộc sống con người đã trở nên hấp dẫn với du khách. Vì thế, phát triển mô hình du lịch tôn giáo tín ngưỡng khơi dậy hành trình về cội nguồn văn hóa dân tộc, thẩm thấu giá trị nhân văn vào nếp sống và suy nghĩ của con người là một nhu cầu thưởng ngoạn văn hoá dễ lay động lòng du khách.

           Trong suốt chiều dài lịch sử, Huế từng là kinh đô của triều Nguyễn và cũng là kinh đô một thời của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo truyền vào Thuận Hóa từ thuở vùng đất này còn nằm trong lòng vương quốc Champa và phát triển hưng thịnh khi các chúa Nguyễn chọn nơi này xây dựng thủ phủ của xứ Đàng Trong, rồi các thiền sư Việt Nam kế tục để cho các dòng thiền chảy dài đến ngày nay. Huế cũng là vùng đất số lượng chùa nhiều và mật độ chùa dày nhất của Việt Nam. Không kể các niệm Phật đường, các chùa khuôn hội, hiện nay ở Huế còn lưu giữ, bảo tồn trên 100 ngôi chùa cổ, trong đó có hàng chục Tổ đình, các nghi lễ Phật giáo và hoạt động Phật sự tôn nghiêm. Các tín đồ Phật giáo chiếm 60% dân số toàn tỉnh, trong đó có 1.035 tu sĩ, 563 tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường… Đối với du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Huế nói riêng, Phật giáo có vai trò rất quan trọng. Phật giáo Huế đã khẳng định những bước tiến vững chắc và xác lập vị thế quan trọng trong sự phát triển của Huế, hình thành một di sản văn hóa đa dạng và phong phú trong di sản văn hóa Huế. Đó là hệ thống chùa tháp, pháp khí, tượng, ván khắc đồ sộ; tính đa dạng trong hệ cảnh quan, kiến trúc, trang trí, nội thất của những ngôi chùa Huế, những giá trị trong nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật diễn xướng mang hơi thở của Phật giáo xứ Đàng Trong nói chung và Phật giáo xứ Huế nói riêng, sự đa diện trong sinh hoạt văn hóa thông qua các lễ hội, sinh hoạt của tăng chúng – phật tử, văn hóa ẩm thực chay đặc sắc và độc đáo… phản ánh những ảnh hưởng của giáo lý nhà Phật, được luân chuyển một cách lặng lẽ trong đời sống thường nhật, trong mạch nguồn văn hóa Huế. Như nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông- Phân viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế đã từng khẳng định: “Huế là đất Phật, chùa Huế là một loại hình di sản khó nơi nào ở Việt Nam sánh bằng…

           Chính vì những yếu tố nêu trên, Huế đã trở thành nơi chứa đựng và lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc trong di sản văn hóa dân tộc và đó cũng chính là báu vật có khả năng tạo nên những lực hút trong du lịch, nhất là du lịch văn hóa tâm linh.” cho nên di sản văn hóa Phật giáo Huế cần được chú trọng và quan tâm nhiều hơn, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa nhưng cũng đồng thời quảng bá, khai thác nó dưới nhiều góc độ khác nhau trong chiến lược phát triển, khi Huế trở thành một thành phố du lịch, thành phố festival của cả nước.

           Tín ngưỡng thờ Mẫu là một trong những giá trị văn hoá có sức sống trường tồn, bền vững, có sức hút và đi vào đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Việt Nam. Bên cạnh Phật Giáo thì tín ngưỡng thờ Mẫu ở Huế cũng rất phát triển và có sức hút rất lớn đối với người dân cũng như du khách. Tiêu biểu nhất cho những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Huế đó chính là Điện Hòn Chén và lễ hội Điện Hòn Chén. Tiềm ẩn nhiều giá trị, tín ngưỡng thờ Mẫu là một di sản cần được thẩm định, đánh giá toàn diện hơn để đưa vào khai thác phát triển loại hình du lịch tín ngưỡng giúp du khách trải nghiệm và khám phá những giá trị tâm linh đặc sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu Huế.

  Là một tôn giáo có số giáo dân đông vào hàng thứ 2 (sau Phật giáo) ở Thừa Thiên Huế, Thiên chúa Giáo có lịch sử du nhập và phát triển ở Ðàng Trong khá sớm. Hiện nay, ở Thừa Thiên Huế có 45 giáo xứ với hơn 90 nhà thờ lớn nhỏ khác nhau. Gần trung tâm Huế có 2 ngôi giáo đường lớn được xây dựng vào những năm đầu thập niên 60 là nhà thờ Phủ Cam và nhà thờ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ðó là 2 giáo đường tiêu biểu cho lối kiến trúc roman – gothique và cũng là hai điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá những giá trị văn hóa tâm linh của tôn giáo Thiên chúa giáo tại Huế.

           Bên cạnh đó, nhiều công trình kiến trúc phục vụ cho loại hình du lịch tôn giáo, tín ngưỡng đã được trùng tu, xây mới rất quy mô và hoành tráng như: Khu Văn hóa Đền Huyền Trân, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Thiền viện Hương Vân, Huyền Không Sơn Thượng, Tượng Đài Quang Trung – Nguyễn Huệ, Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Khu văn hóa du lịch tâm linh Quán Thế Âm, chùa Linh Mụ, Hà Trung, Thánh Duyên, Tổ đình Từ Đàm, Thiền Tôn… Ngoài ra, Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tiến hành đầu tư, phục dựng những  công trình thuộc quần thể di tích lịch sử mà hoạt động của nó gắn liền với đời sống tâm linh của đa số quần chúng nhân dân như: Đàn Nam Giao, Đàn Xã Tắc, phục dựng các lễ tế Trời, Đất…

           Với hệ thống di sản văn hóa tâm linh độc đáo trên, du lịch tôn giáo tín ngưỡng Huế đang hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển mạnh mẽ, trở thành hướng phát triển chiến lược của du lịch Thừa Thiên Huế hiện nay. Sự ra đời để đào tạo những Tiến sĩ Phật học của Học Viện Phật Giáo Việt Nam thuộc trường ĐHGQ Hà Nội sẽ là minh chứng cho việc phát triển mạnh mẽ loại hình du lịch văn hóa tâm linh đến với du khách trong tương lai. Chiến lược phát triển du lịch văn hóa tâm linh của Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đi đúng quỹ đạo hòa vào xu thế hội nhập của cả nước nói riêng và của thế giới nói chung.

  Ths Nguyễn Thị Ngọc Cẩm – Bộ môn Lữ Hành và HDDL

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Tâm Linh Ở Huế
 • 6 Ngôi Chùa Ở Hải Phòng Nhất Định Phải Đến
 • Những Địa Điểm Du Lịch Tâm Linh Nổi Tiếng Tại Hải Phòng
 • Top 10 Chùa Gần Hà Nội Thiêng Có Tiếng Cho Chuyến Du Xuân Đầu Năm
 • Côn Đảo – Điểm Du Lịch Tâm Linh Nổi Tiếng, Linh Thiêng.
 • Phát Triển Loại Hình Du Lịch Văn Hóa Tâm Linh Ở Vũng Tàu

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Trạng Phát Triển Du Lịch Di Sản Tại Việt Nam Và Một Số Thách Thức Đối Với Chương Trình Đào Tạo Thuyết Minh Viên
 • Top 16 Lý Do Nên Đến Bình Ba Ít Nhất Một Lần Trong Đời (Phần 1)
 • Điểm Du Lịch Hà Nội
 • Tour Du Lịch Làng Văn Hóa Các Dân Tộc 1 Ngày Giá Rẻ
 • Tour Du Lịch Buôn Mê Thuột Tết Nguyên Đán 2022
 • Phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh ở Vũng Tàu

  Phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh ở Vũng Tàu

  Xưa nay Vũng Tàu được biết đến chủ yếu là nhiều bãi tắm với sinh cảnh đa dạng đan xen giữa núi và biển, tuy không phải là vùng đất tâm linh và lễ hội lớn nổi tiếng nhưng Vũng Tàu được yêu thích bởi những công trình văn hóa lịch sử cũng như những danh thắng trở thành biểu tượng của phố biển. Với không ít những đình chùa, lễ hội, các công trình tâm linh được xây dựng cách đây hơn thế kỷ vừa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân vừa phục vụ nhu cầu tham quan, khám phá của du khách gần xa như tượng chúa Kyto ở núi Nhỏ, tượng Đức Mẹ ở Núi Lớn, Thích ca Phật đài, Linh Sơn Cổ Tự, Hòn Bà, Niết bàn Tịnh xá, Chùa Hải Vân … Khách đi tour hoặc tự túc đến Vũng Tàu chủ yếu là các tỉnh miền Đông Nam Bộ, và thường khách tăng đột biến vào các ngày nghĩ cuối tuần hoặc trong các ngày rằm, hội,lễ lớn lớn của năm

  Du khách Nguyễn Tuấn Linh đến từ Bình Dương cho biết “với áp lực của công việc và cuộc sống nên hàng năm gia đình Tôi đều đến Vũng Tàu đi chùa lễ Phật để cầu sức khỏe, bình an và hơn nữa ở Vũng Tàu có không khí trong lành, cảnh quan đẹp, thoáng đãng, thanh tịnh, không quá chen chúc, lộn xộn mà không phải nơi nào cũng có được”.

  Hòn Bà- sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc tại Vũng Tàu

  Theo báo cáo của UBND Thành phố, Vũng Tàu sở hữu 18 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh, cùng với đó là các lễ hội được tổ chức thường niên, đây được xem là lợi thế và tiềm năng lớn để phát triển về loại hình du lịch văn hóa tâm linh của địa phương. Mỗi năm phố biển Vũng Tàu đón hơn 5 triệu du khách thì các điểm du lịch văn hóa tâm linh chiếm lượng lớn khách đến hành hương, tham quan, khám phá, tìm hiểu lịch sử; Như tại Thích ca Phật Đài ở phường 5, thành phố Vũng Tàu, vào dịp Rằm Tháng Giêng hàng năm, bình quân đón khoảng 10 ngàn người đến hành hương, tham quan, lễ Phật; còn tại Miếu Bà nằm trên đảo Hòn Bà cũng không kém bởi sự đặc trưng nơi đây, để ra được Hòn Bà du khách hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào thủy triều vì vậy nơi đây cũng là nét độc đáo, gây sự tò mò thu hút khách thập phương và người dân địa phương đến chiêm bái, khám phá mà không phải lúc nào cũng ra được. Ngoài ra gắn với sản phẩm du lịch di tích thì lễ hội đặc sắc mang màu sắc tâm linh như Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 8 âm lịch tại Đình Thần Thắng Tam là một lễ hội lớn của ngư dân miền biển BR-VT thể hiện nét đẹp nhân văn, một truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc; Lễ hội Miễu Bà Ngũ Hành tổ chức long trọng từ ngày 16 đến 18 tháng 10 âm lịch; Lễ hội Trùng Cửu được tổ chức tại khu nhà Lớn Long Sơn, Vũng Tàu thu hút khá đông du khách thập phương đặc biệt là các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ; Ngoài các lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, hàng năm có nhiều lễ hội được tổ chức như Lễ giỗ ông Trần diễn ra vào ngày 20 tháng 2 âm lịch tại Đền Ông Trần – Khu di tích Nhà Lớn Long Sơn, Vũng Tàu; hay lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo tổ chức vào ngày 20 tháng 8 âm lịch tại Đền Thánh Trần, Vũng Tàu,

  Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam diễn ra tại Đình Thắng Tam Vũng Tàu

  Hơn nữa, các sản phẩm du lịch Vũng Tàu đa dạng, đây được xem là một lợi thế rất quan trọng cho sự phát triển du lịch văn hóa tâm linh của Thành phố. Du khách ngoài việc đến tham quan các di tích lịch sử văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, còn có thể thăm thú phong cảnh thiên nhiên vùng đất con người Vũng Tàu với những bãi biển trong xanh, sạch sẽ, thơ mộng tại Bãi Sau, Bãi Trước, thiên nhiên hoang sơ, sinh thái trên đảo Gò Găng, trải nghiệm làng bè Long Sơn, xem đua chó; tham quan bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor độc đáo bậc nhất Đông Nam Á; Di tích Bạch Dinh, …

  Với sự ưu đãi của thiên nhiên cùng với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật đô thị cùng với môi trường xanh sạch đẹp để phát triển du lịch nói chung và du lịch tâm linh nói riêng, những tour du lịch tâm linh, văn hóa lịch sử chưa thật sự sôi động nhưng bước đầu có sự khởi sắc, mang lại hiệu quả . Thiết nghĩ để phát triển xứng tầm với tiềm năng của Thành phố việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh cần được các cơ quan chức năng của Tỉnh, Thành phố quan tâm để khai thác những tiềm năng, lợi thế của du lịch Vũng Tàu, định hướng được sản phẩm du lịch đặc thù là việc nên làm để đẩy mạnh hơn nữa phát triển du lịch văn hóa tâm linh trong tương lai và mang tính bền vững, hiệu cả cao./.

  Bài, ảnh: Kim Nguyễn, BBT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giá Trị Văn Hóa Trong Phát Triển Du Lịch Bà Rịa Vũng Tàu
 • Nha Trang Địa Điểm Du Lịch Nhiều Màu Sắc Văn Hóa Dân Tộc Việt
 • Văn Hóa Người Đà Lạt Có Gì Đặc Trưng?
 • Du Lịch Di Sản Văn Hóabằng… Con Số Không?
 • Tour Đà Lạt 3 Ngày 3 Đêm
 • Văn Hóa Ẩm Thực Góp Phần Phát Triển Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Bảng Giá Dịch Vụ Văn Thánh
 • Xuýt Xoa Với 35 Món Ăn Đà Nẵng Không Thể Bỏ Qua
 • Đến Đà Nẵng Ăn Gì?? Địa Chỉ Món Ăn Ngon Ở Đâu??
 • Ăn Gì, Chơi Gì Khi Du Lịch Đà Nẵng?
 • 23 Món Ngon Hà Nội Vừa Nghe Tên Đã Thèm
 • Du lịch Đồng Nai với lợi thế được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan đẹp, nhiều khu, điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách gần xa. Bên cạnh đó với khí hậu ôn hòa, thuận lợi nên mỗi điểm đến ở Đồng Nai có rất nhiều đặc sản nổi tiếng hấp dẫn du khách. Nếu bạn đến khám phá huyện Vĩnh Cửu thì sẽ được thưởng thức những đặc sản ngon từ xứ bưởi Tân Triều; nếu bạn đến với vùng đất Long Khánh thì sẽ được thưởng thức nhiều loại trái cây hấp dẫn như: Chôm chôm, sầu riêng, Măng cụt…hay nếu bạn khám phá rừng thì sẽ được thưởng thức những món ăn, đặc sản của núi rừng rất dân dã nhưng cũng không kém phần sang trọng.

  Trong những năm trở lại đây, Đồng Nai đã đẩy mạnh quảng bá đặc sản, ẩm thực địa phương với nhiều loại hình du lịch như: Du lịch cộng đồng, du lịch gắn với nông nghiệp, du lịch miệt vườn …Đặc biệt vào mùa hè khi trái cây chín rộ, là thời điểm rất thuận lợi để phát triển loại hình du lịch vườn trái cây và thưởng thức ẩm thực dân dã của địa phương. Không chỉ mời gọi du khách đến tham quan, thưởng thức trái cây tại vườn mà còn đa dạng hình thức quảng bá để thu hút du khách. Nổi bật là sự kiện tổ chức Lễ hội Trái cây Long Khánh. Lễ hội được tổ chức từ năm 2022 đến nay, thông qua lễ hội du khách được thưởng thức những trái cây đặc sản, giao lưu, tìm hiểu văn hóa của địa phương, đồng thời được tham gia các tour du lịch miệt vườn kiểu mẫu. Điều đó cho thấy việc khai thác các đặc sản ẩm thực ngày càng đa dạng và hiệu quả hơn

  Trong xu thế phát triển ngày càng đa dạng về nhu cầu du lịch, ẩm thực không chỉ đóng vai trò là yếu tố phục vụ khâu ăn uống đơn thuần của du khách, mà còn được xác định là một trong những mục đích chính của các chuyến du lịch. Du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn, đồ uống ngon, độc đáo, mà còn cung cấp những trải nghiệm, khám phá về bản sắc văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của điểm đến gắn với từng món ăn, đồ uống đó

  Có thể nói ẩm thực là con đường tiếp cận nhanh chóng và gần gũi để phát triển du lịch. Do đó để phát triển du lịch, ẩm thực chính là một trong những yếu tố quan trọng làm nên sức hấp dẫn, định vị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến để thu hút du khách đến và trải nghiệm không chỉ một lần mà rất nhiều lần.

  DH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phát Triển Văn Hóa Ẩm Thực Gắn Với Phát Triển Du Lịch Tại Mảnh Đất Sa Huỳnh
 • Top 10+ Địa Điểm Du Lịch Gần Hà Nội Trong 1 Ngày Được Yêu Thích Nhất
 • Top 8 Khu Vui Chơi Dành Cho Trẻ Dịp Cuối Tuần Tại Quận 11
 • Bật Mí Tour Vui Chơi Dịp Tết 2022 Tân Sửu Tại Quận 11
 • Địa Điểm Hẹn Hò Lãng Mạn Vui Chơi Nổi Tiếng Tại Quận 11
 • Phú Thọ Đẩy Mạnh Phát Triển Du Lịch Văn Hóa

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiềm Năng Hấp Dẫn, Thu Hút Đầu Tư Phát Triển
 • Quảng Bình Đa Dạng Sản Phẩm Và Dịch Vụ Du Lịch
 • Điểm Tựa Để Du Lịch Quảng Bình Cất Cánh – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • “Phát Triển Du Lịch Quảng Trị, Cần Những Nhà Đầu Tư Chiến Lược”
 • Đánh Giá Sức Chịu Tải Môi Trường Của Khu Du Lịch Biển Sầm Sơn – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 • Đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch

  Những năm qua du lịch Phú Thọ đã có những bước chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ đạt mức tăng trưởng trên 10%/năm. Năm 2022, đón và phục vụ 8,2 triệu khách tham quan, 610.000 lượt khách lưu trú, trong đó 7.800 lượt khách quốc tế lưu trú, công suất sử dụng phòng đạt 43% với ngày lưu trú trung bình là 1,1 ngày, doanh thu du lịch dịch vụ khách sạn nhà hàng đạt 3.450 tỷ, thu hút 13.400 lao động làm việc trong ngành du lịch, trong đó có 3.850 lao động trực tiếp.

   

  Những năm gần đây, đồi chè Long Cốc, huyện Tân Sơn được khai thác tiềm năng du lịch, thu hút đông đảo khách tham quan.

   

  Đặc biệt, nơi đây đã thu hút được các nhà đầu tư có tiềm năng, kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh du lịch như Tập đoàn Mường Thanh, Tổng Công ty Saigon Tourist, các công ty tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 – 5 sao đã đưa vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu chất lượng cơ sở dịch vụ ngày càng cao của khách du lịch. 

  Đáng mừng nhất là những sản phẩm du lịch đã được đầu tư phát triển theo chiều sâu, tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới đa dạng sản phẩm du lịch, dịch vụ bước đầu khai thác có hiệu quả.

  Sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, được duy trì và phát triển trên cơ sở khai thác giá trị 02 di sản phi vật thể của Phú Thọ được UNESCO công nhận là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ… các điều kiện hạ tầng, hoạt động, dịch vụ đáp ứng yêu cầu, hài lòng khách du lịch khi đến tham quan và thực hành tín ngưỡng, qua đó đã thu hút 6,5 – 7,5 triệu lượt khách hành hương, tham quan du lịch mỗi năm.

  Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, như Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Khu du lịch Vườn Vua, Thanh Lâm (Thanh Thủy)… được nâng cấp hoàn thiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch, xây dựng các điểm nhấn đặc trưng phục vụ khách tham quan chụp ảnh check in điểm đến, bổ sung các dịch vụ bổ trợ… khách tham quan, lưu trú ngày một tăng, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, những ngày cuối tuần công suất sử dụng phòng đạt 100%.

  Sản phẩm du lịch sinh thái – danh thắng, được đầu tư nâng cấp điều kiện hạ tầng kỹ thuật, cải tạo cảnh quan môi trường du lịch điểm đến, hỗ trợ người dân địa phương phát triển hoạt động du lịch cộng đồng tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, xây dựng điểm dừng chân phục vụ khách tham quan chụp ảnh, check-in tăng sức hấp dẫn thu hút khách du lịch đến thăm quan.

  Sản phẩm du lịch MICE: Với việc đầu tư đi vào hoạt động một số công trình du lịch, dịch vụ thương mại; cảnh quan môi trường, hạ tầng giao thông được nâng cấp cải tạo, nhiều nhà hàng cao cấp, khách sạn 3 – 5 sao đi vào hoạt động trên địa bàn thành phố Việt Trì đã thu hút lượng khách du lịch với loại hình du lịch MICE tham gia các sự kiện hội nghị, hội thảo của các cơ quan, ban, ngành đăng cai tổ chức tại Phú Thọ. 

  Hoạt động xúc tiến du lịch cũng được tỉnh coi trong triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các tour du lịch phục vụ khách; các đơn vị đã đưa vào khai thác một số chương trình du lịch như: City tour Việt Trì, Tour du lịch hàng ngày Hà Nội – Phú Thọ, Hát Xoan Làng cổ gắn với trải nghiệm làng nghề thu hút được lượng lớn khách tham quan tìm hiểu, Hành trình về nguồn, Chương trình du lịch quốc tế đường sông, duy trì ổn định bình quân 1-2 đoàn khách/tháng với loại hình du lịch văn hóa – trải nghiệm làng nghề, Du lịch sinh thái cộng đồng Xuân Sơn, Nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Thủy – Xuân Sơn, Khám phá di sản – trải nghiệm thiên nhiên Việt Trì – Xuân Sơn, Du lịch cuối tuần sinh thái, nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thủy, Du lịch liên kết – Vòng cung Tây Bắc…

  Bên cạnh đó, công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch dịch vụ được quan tâm chú trọng. Tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi Tay nghề Du lịch tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất với 5 nghề du lịch, tham gia Hội thi Tay nghề du lịch Việt Nam, khu vực miền Bắc đạt nhiều giải cao; tổ chức hội thi Thuyết minh viên du lịch tại điểm năm 2022; mở trên 20 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho gần 2.000 lượt học viên là lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch tham dự, góp phần tăng tỷ lệ lao động trực tiếp trong ngành du lịch đã qua đào tạo và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch từ 45% lên 55%…

  Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng khu vườn Quốc gia Xuân Sơn

  Nằm ở phần cuối của dãy Hoàng Liên Sơn, Vườn Quốc gia Xuân Sơn cách Hà Nội 120km, cách TP. Việt Trì 80km, với diện tích rộng hơn 15.000ha, đứng thứ 12 trong số 15 vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam Vườn được ví là “lá phổi xanh”, là điểm du lịch hấp dẫn nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ. 

   

  Homestay – Điểm đến thu hút khách du lịch nghỉ dưỡng.

   

  Nơi đây có nhiều giá trị đặc sắc về tài nguyên du lịch tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên nổi bật, hệ sinh thái vô cùng phong phú với nhiều loài động, thực vật quý hiếm có giá trị trong nghiên cứu khoa học cũng như bảo tồn nguồn gen, tài nguyên du lịch nhân văn phong phú, độc đáo, những giá trị văn hoá các dân tộc Dao, Mường còn được bảo lưu. Thiên nhiên ở đây vẫn giữ được nguyên vẻ hoang sơ một ngày ở Xuân Sơn, thời tiết có nét đặc trưng của 4 mùa là điểm đến lý tưởng của du khách ưa khám phá và tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số.

  Hiện tại, Vườn Quốc gia Xuân Sơn đã xây dựng được 8 mô hình homestay và dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn đảm bảo phục vụ khoảng trên 300 lượt khách lưu trú du lịch và 500 lượt khách phục vụ ăn uống, hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phục vụ khách như kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn, pha chế đồ uống, chế biến và trình bầy món ăn… cho trên 200 lượt người tham gia.

  Xây dựng một số mô hình tạo điểm nhấn phục vụ du khách thăm quan chụp ảnh check-in điểm đến như các chòi nghỉ chân; “Cọn nước Xuân Sơn”, “Đường hoa du lịch Xuân Sơn”; biển “Du lịch Xuân Sơn”; “Đôi tượng gà nhiều cựa”…; xây dựng điểm tư vấn hỗ trợ khách du lịch gắn trưng bày, hoạt động văn hóa du lịch cộng đồng tại xóm Dù, xã Xuân Sơn; cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái khu vực xóm Dù, xã Xuân Sơn với các hạng mục bồn hoa cây cảnh, hệ thống tường rào, cổng hoa dây leo đồng nhất tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng địa phương chung tay phát triển sinh thái cộng động…

  Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn bước đầu được đầu tư, sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng đang hình thành rõ nét đã thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan trải nghiệm, ước khoảng 60 ngàn lượt khách mỗi năm.

  Homestay ở Phú Thọ níu chân du khách

  Đồi chè Long Cốc được coi là đồi chè đẹp nhất Việt Nam với hàng trăm quả đồi như những chiếc bát úp màu xanh khổng lồ, xen kẽ nhau tạo nên khung cảnh độc đáo nhất là trong những thời điểm có sương mù huyền ảo bao quanh. Món quà thiên nhiên ban tặng cho Long Cốc chính là chất liệu đẹp thu hút du khách đến “săn” những khoảnh khắc đẹp ở đồi chè.

  Muốn săn được khoảnh khắc đẹp, người chụp phải lên đồi chè từ khoảng 4h sáng, chờ đợi những ánh bình minh đầu tiên nên du khách thường đến Long Cốc từ chiều hôm trước. Nắm bắt được nhu cầu của du khách nên một số hộ ở đây đã mở homestay để đáp ứng nhu cầu này. Một trong những hộ sớm nắm bắt cơ hội này là gia đình anh Hà Văn Luận – chủ homestay Tony Luận (khu Bông 1 xã Long Cốc, Tân Sơn); không chỉ làm dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi với quy mô khoảng hai chục khách, chàng trai dân tộc Mường Hà Văn Luận còn tìm hiểu về nhiếp ảnh, những thời điểm, góc chụp đẹp để làm “hướng dẫn viên” cho những người lần đầu đến Long Cốc.

   

  Chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho khách tại các homestay Tony Luận ở xã Long Cốc

   

  Ông Hà Văn Luận chia sẻ: Ban đầu, du khách đến với Long Cốc gần như chỉ để chụp ảnh, sau một thời gian tham gia làm du lịch cộng đồng, chúng em đã cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ từ cách chế biến món ăn đặc trưng, sửa sang phòng ở, công trình phụ đảm bảo tiện nghi mà vẫn giữ được nét văn hóa dân tộc và liên kết với các hộ sản xuất chè để du khách có thêm các hoạt động trải nghiệm, dần dần đã thu hút được nhiều khách đến nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần.

  Cách Long Cốc gần 20km, vườn Quốc gia Xuân Sơn là nơi có hệ sinh thái phong phú với nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm, nhiều suối, thác nước, hang động. Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc Mường, Dao sinh sống trong vùng lõi của Vườn Quốc gia còn bảo tồn được những nét văn hóa đặc trưng phù hợp phát triển nhiều loại hình du lịch. Hiện nay, trên địa bàn xã Xuân Sơn (Tân Sơn) có gần 20 hộ tham gia mô hình homestay phục vụ du khách; đa phần các cơ sở lưu trú được xây dựng theo hình thức nhà sàn của người dân bản địa, có khuôn viên đẹp, nhiều hoa, cây cảnh, khung cảnh thoáng đãng, các công năng sử dụng đáp ứng nhu cầu của du khách nhưng vẫn đảm bảo hài hòa với thiên nhiên và giữ được nét truyền thống.

  Chị Nguyễn Thị Phương Nhung (Cổ Nhuế, Hà Nội) cho biết: Tôi cùng những người bạn đã có những trải nghiệm thú vị tại homestay Xuân Sơn và thưởng thức các món ăn đặc trưng như cá suối, măng chua, rau sắng và chắc chắn chúng tôi sẽ có dịp trở lại đây.

  Hạ Hòa phát huy tiềm năng du lịch

  Là huyện cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh, Hạ Hòa được thiên nhiên ban tặng nhiều địa điểm có cảnh đẹp tự nhiên và lịch sử lâu đời của nhiều khu di tích, tạo tiềm năng, lợi thế phát triển về du lịch rất lớn.

  Với tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai chạy qua, nhất là khi nút giao IC11 đưa vào sử dụng đã tạo nên lợi thế về giao thông để thu hút đông đảo du khách trong cả nước về với địa phương.

   

  Hát Xoan Phú Thọ – Trải nghiệm hấp dẫn khách du lịch quốc tế đến với Đất Tổ

  Điểm đến nổi bật nhất của du lịch tâm linh ở huyện Hạ Hòa được nhiều du khách biết đến là Đền Mẫu Âu Cơ – Di tích lịch sử văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được xếp hạng năm 2022, gắn với truyền thuyết Âu Cơ – Lạc Long Quân nằm ở xã Hiền Lương.

  Trong các điểm du lịch sinh thái của huyện có Đầm Ao Châu nằm trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa và các xã Y Sơn, Ấm Hạ và Phụ Khánh. Cách thành phố Việt Trì 70km, Ao Châu được ví như Vịnh Hạ Long của Phú Thọ. Với diện tích mặt nước khoảng 300ha và khoảng 100 hòn đảo lớn, nhỏ được bao phủ bởi một thảm thực vật đa loài dày đặc và phong phú, khu du lịch Ao Châu đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Hiện nay, tỉnh đã quy hoạch chi tiết Khu du lịch Đầm Ao Châu với diện tích khoảng 1.500ha; đồng thời phát triển thành Khu du lịch sinh thái với các loại hình du lịch như: Nghỉ dưỡng, bơi thuyền, câu cá, leo núi… 

  Trong Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030, Hạ Hòa được xác định là một trong 5 trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh và huyện đã tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề, sức hút lớn đối với các nhà đầu tư “rót” vốn vào các khu du lịch như Đầm Ao Châu, Đầm Vân Hội, Ao Giời – Suối Tiên,…

  Bà Hà Thị Phương Bắc- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Để khai thác tiềm năng phát triển du lịch, Hạ Hòa đã và đang tập trung nguồn lực xây dựng mới và nâng cấp hệ thống hạ tầng du lịch tại một số điểm du lịch trọng tâm của huyện; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, tâm linh. Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với các hoạt động trải nghiệm thâm nhập thực tế, ẩm thực. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch cộng đồng và tạo môi trường thuận lợi, huy động các nguồn vốn, thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào phát triển du lịch, dịch vụ…

  Xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội

  Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 817/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

  Hiện tại, Việt Trì đã xây dựng không gian trung tâm lễ hội từ Khu di tích lịch sử đền Hùng – Trung tâm thành phố – Bến Gót, Bạch Hạc. Bên cạnh đó, các phường, xã và khu dân cư có kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; đồng thời tạo dựng môi trường sinh thái chất lượng nhằm tăng cường cảnh quan du lịch, tận dụng không gian xanh để phát triển các khu chức năng dịch vụ. Công viên Văn Lang cùng các công trình công cộng khác đã và đang được hoàn thiện cùng với quy hoạch kết nối liên hoàn hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh tự nhiên xung quanh.

   

  Nghi lễ rước kiệu ở Đền Hùng

   

  Thời gian tới, theo Quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ tiếp tục được triển khai xây dựng với nhiều hạng mục; các kết cấu hạ tầng đô thị và mạng lưới giao thông tiếp tục được hoàn thiện. Các tuyến đường nội thị như: Nguyệt Cư, Tô Vĩnh Diện, Vũ Duệ, Thạch Khanh, Nguyễn Tất Thành, Thụy Vân, Vũ Thê Lang, Phù Đổng, Tiên Sơn… và trên 130km đường giao thông nội bộ, nhiều tuyến đường quốc lộ, cầu và đường đối ngoại như đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Quốc lộ 2, cầu Hạc Trì, cầu Văn Lang… tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới, giúp kết nối giao thông, thúc đẩy kinh tế, tạo thành điểm nhấn cho thành phố. 

  Cùng với đó, Việt Trì tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tăng cường hợp tác, liên kết với các địa phương, quốc gia có các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính dân tộc và tính hiện đại, tạo sự hòa quyện, kết dính giữa các chức năng của thành phố công nghiệp và lễ hội du lịch.

  Ông Đặng Trần Minh – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cho biết: Thời gian tới, Việt Trì tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn. Trong đó đặc biệt chú ý đến thực hiện các khâu đột phá về kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và xây dựng đô thị văn minh văn hóa; khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững; hướng tới phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 – 2022 đã xác định mục tiêu phát triển du lịch là một trong bốn khâu đột phá phát triển kinh tế – xã hội; Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 14-NQ/TU ngày 15/7/2016 về phát triển du lịch giai đoạn 2022 – 2022. Với những định hướng rõ ràng và sự nỗ lực của chính quyền các cấp và nhân dân toàn tỉnh, tin tưởng Phú Thọ sẽ sớm khẳng định là vị trí trung tâm du lịch của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tiềm Năng Du Lịch Phú Thọ
 • Đề Tài Phát Triển Du Lịch Outbound Đến Nhật Bản
 • Kinh Nghiệm Quốc Tế Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Malaysia – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 • Phát Triển Du Lịch Nông Nghiệp Ở Cao Bằng
 • Ninh Bình: Tiềm Năng Phát Triển “Du Lịch Xanh”
 • Phát Triển Du Lịch Di Sản Văn Hóa Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Khoa Du Lịch, Trường Đh Văn Hóa Hà Nội: Ngôi Nhà Tri Thức Của Sinh Viên Du Lịch
 • Thuê Xe Giá Rẻ Hà Nội Đi Thanh Hóa, Cho Thuê Xe Du Lịch Hà Nội Thanh Hóa Giá Rẻ, Thue Xe Ha Noi Thanh Hoa Gia Re
 • Du Lịch Hà Nội Bằng Tàu Hỏa
 • Vé Tàu Hà Nội Đi Nha Trang Cập Nhật
 • Hà Nam: Đại Hội Đảng Bộ Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Lần Thứ Iv, Nhiệm Kỳ 2022
 • Di sản văn hóa – lực hút hấp dẫn của Du lịch Hà Nội

  Theo số liệu thống kê, Hà Nội là địa bàn có số lượng di tích lịch sử nhiều nhất toàn quốc với 5.316 di tích (trong đó khoảng 1.151 di tích đã được xếp hạng quốc gia, 929 di tích cấp thành phố). Di tích Hà Nội đa dạng về chủng loại, phong phú về loại; chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu cho các giai đoạn lịch sử, là một bộ phận của di sản văn hóa dân tộc, tiêu biểu như khu di tích thành cổ, khu di tích Cổ Loa, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đền Ngọc Sơn, chùa Kim Liên, chùa Tây Phương, Văn Miếu – Quốc Tử Giám…, đặc biệt là Hoàng thành Thăng Long – di tích đã được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới.

  Hệ thống các bảo tàng cũng là một trong những điểm mạnh của Hà Nội, cả về số lượng, chủng loại cũng như chất lượng. Các bảo tàng đã được du khách quan tâm và đánh giá tốt là Dân tộc học, Lịch sử Quân sự, bảo tàng Hồ Chí Minh, Mỹ thuật, bảo tàng Đường Hồ Chí Minh… Những công trình mới đi vào hoạt động chắc chắn cũng là những bổ sung rất đáng kể như: bảo tàng Hà Nội, làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

  Gắn bó chặt chẽ với hệ thống di tích là những lễ hội truyền thống với những quy mô, hình thức khác nhau nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của một làng, xã hay cả một vùng rộng lớn, tiêu biểu như: chùa Hương (Mỹ Đức), Đống Đa (Đống Đa), chùa Thầy (Quốc Oai), chùa Tây Phương (Thạch Thất), chùa Bối Khê (Thanh Oai), chùa Trăm Gian (Chương Mỹ)…

  Hà Nội cũng là địa phương rất phong phú và đặc sắc về các loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và sinh hoạt văn nghệ dân gian, trên cơ sở lao động sáng tạo qua bao thế hệ, cũng như tiếp thu và phát triển các loại hình từ vùng khác du nhập về đất kinh kỳ. Ngoài những loại hình đã nổi tiếng, được vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới như ca trù, xẩm, hát văn… còn phải kể đến rối nước, hát dô, chèo tàu, trống quân, hò cửa đình, múa hát bài bông…

  Văn hóa vật thể và phi vật thể của Thăng Long – Hà Nội còn có thể được tìm thấy ở mọi chỗ, mọi nơi, từ kiến trúc, chữ viết cổ (đặc biệt là các văn bia như 82 bia đá thời Lê – Mạc ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Di sản Tư liệu thế giới), không gian văn hóa làng nghề, văn hóa ẩm thực đến phong tục tập quán, tín ngưỡng, lối sống, kinh nghiệm sản xuất…

  Nhiều địa danh văn hóa đã trở thành “điểm đến du lịch” hấp dẫn. Nhiều hoạt động văn hóa đã trở nên không thể thiếu trong chương trình du lịch Thủ đô. Những cái tên như phố cổ, Hoàn Kiếm, hồ Tây, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, bảo tàng Dân tộc học, bảo tàng Lịch sử Quân sự, Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm, rối nước, phở, nem, chả cá… đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các sách hướng dẫn du lịch cũng như trong các chương trình tour mà các công ty du lịch chào bán và phục vụ du khách. Du khách đã trở thành nguồn khách (cũng là nguồn thu) chủ yếu của các điểm đến văn hóa. Du lịch cũng tạo thêm nhiều việc làm (trực tiếp và gián tiếp). Các di sản văn hóa thực sự là “lực hút” hấp dẫn cho ngành Du lịch, đóng vai trò quyết định làm cho sản phẩm du lịch của Hà Nội ngày càng phong phú, đa dạng và có bản sắc riêng.

  Định hướng phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Nội trong du lịch

  Tuy nhiên, việc phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Hà Nội. Ngoài các điểm đến và các hoạt động văn hóa được giới thiệu và biết đến nhiều, còn rất nhiều các địa điểm, di tích, hoạt động và sản phẩm khác chưa được “phát lộ”. Những địa danh rất hấp dẫn, độc đáo như chùa Đậu với 2 pho “tượng táng” của 2 thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, đình cổ Chu Quyến, làng cổ Đông Ngạc, Cự Đà, nhiều làng nghề giàu tiềm năng như Phú Vinh, Chuôn Ngọ, Hạ Thái… những bộ môn nghệ thuật truyền thống như: ca trù, chèo, xẩm…, vốn quý về võ thuật cổ truyền, và ngay cả Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, thành Cổ Loa… cũng chưa được tổ chức, quảng bá và giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước. Nói cách khác, chúng ta còn “bỏ sót” nhiều tài nguyên di sản văn hóa rất quý giá. Hiệu quả khai thác kinh doanh và quảng bá du lịch, các điểm đến đã được đưa vào khai thác cũng còn những bất cập, hạn chế…

  Thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, tuy nhiên có hai nguyên nhân không thể không nhắc đến, đó là nhận thức và hành động. Từ nhận thức chưa đầy đủ về các mối quan hệ biện chứng giữa bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch (ở các cấp, các ngành, từ cấp lãnh đạo đến cộng đồng dân chúng địa phương) dẫn đến việc chưa có những hành động cần thiết một cách thích hợp và có hiệu quả.

  Trong giai đoạn phát triển mới, với bản “Quy hoạch phát triển Du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND Thành phố phê duyệt, định hướng phát triển xuyên suốt của ngành Du lịch Thủ đô sẽ là phát triển du lịch văn hóa dựa trên nền tảng các giá trị di sản văn hóa nghìn năm văn hiến, lấy du lịch văn hóa làm cơ sở, nền tảng chủ đạo, từ đó phát triển các loại hình khác như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí…

  Ở góc độ quản lý ngành Du lịch Hà Nội, chúng tôi xin đề xuất một số định hướng bước đầu trong việc phát huy các giá trị di sản văn hóa trong phát triển Du lịch Hà Nội, đó là:

  Trước hết, cần xác định rõ nhận thức và quan điểm về mối quan hệ biện chứng và tương hỗ giữa di sản văn hóa và du lịch, giữa khôi phục – bảo tồn – giới thiệu các di sản văn hóa truyền thống dân tộc với phát triển du lịch; từ đó có định hướng chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở để phát huy các giá trị di sản văn hóa trong phát triển Du lịch Hà Nội.

  Phải tạo dựng sự hợp tác, gắn kết rộng rãi giữa các điểm đến văn hóa với các doanh nghiệp du lịch. Nhận thức của các điểm đến văn hóa nói chung về vai trò, vị trí của ngành Du lịch trong việc góp phần khôi phục, bảo tồn và giới thiệu văn hóa truyền thống còn hạn chế. Mặt khác, các doanh nghiệp du lịch cũng chưa thực sự quan tâm tìm hiểu, đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới dựa trên khai thác giá trị đích thực của các điểm đến văn hóa, chủ yếu vẫn là tận dụng một vài điểm đến đã có “thương hiệu”. Đây cũng là trách nhiệm của ngành Văn hóa – Du lịch và Công thương trong việc chủ động tăng cường hợp tác, phối hợp liên ngành và hợp tác công – tư một cách hiệu quả, nhằm định hướng và tạo tiền đề thuận lợi cho sự kết nối giữa điểm đến văn hóa với doanh nghiệp du lịch.

  Bảo đảm hài hòa lợi ích mang lại từ phát triển du lịch văn hóa. Điểm đến văn hóa nói chung và những người trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào các hoạt động văn hóa ở đó phải được thụ hưởng một cách xứng đáng hơn những lợi ích mang lại từ du lịch. Đối với các điểm đến văn hóa có phí vào cửa thì đơn giản hơn nhưng đối với những điểm đến khác như làng cổ, làng nghề, võ đường… thì đây là bài toán cần được phối hợp giải quyết thỏa đáng, hài hòa, không cứng nhắc. Có như vậy thì phát triển du lịch mới thực sự gắn với bảo tồn văn hóa, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và TP. Hà Nội.

  Huy động tối đa nguồn nhân lực địa phương. Đây vừa là giải pháp tốt cho nhu cầu sử dụng lao động, vừa góp phần quan trọng gắn kết người dân tại các điểm đến văn hóa với du lịch, góp phần tăng thu nhập từ du lịch cho nhân dân địa phương. Tuy nhiên, phải có sự hỗ trợ của Nhà nước cùng với các doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghề du lịch cho người dân ở đây. Các kỹ năng nghề cần chú trọng đào tạo là đón tiếp, hướng dẫn tại chỗ và phục vụ ăn nghỉ, vận chuyển (trong phạm vi điểm đến văn hóa và phụ cận): kỹ năng trình diễn và giới thiệu tài nguyên và sản phẩm du lịch bản địa; các hoạt động biểu diễn văn hóa – nghệ thuật; kỹ năng bán hàng; kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử…

  Nghiên cứu, đầu tư, xây dựng các loại hình, sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp để đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hiệu quả khai thác kinh doanh du lịch và tăng thu nhập trực tiếp cho người dân tại các điểm đến văn hóa. Chẳng hạn, liên kết tổ chức các hoạt động sản xuất và bán đồ lưu niệm phù hợp tâm lý, thị hiếu và xu thế mua của khách, có tính đặc trưng cho mỗi điểm đến, hoặc phát triển hình thức lưu trú tại nhà dân (homestay), kết hợp tham quan điểm đến văn hóa với các hoạt động du khác ở đồng quê, dã ngoại, gắn với các tour “du lịch nông nghiệp”, “du lịch trang trại”, “du lịch tín ngưỡng”, “du lịch kết hợp nâng cao sức khỏe”…

  Khuyến khích doanh nghiệp du lịch đầu tư trực tiếp vào các điểm đến văn hóa hoặc khu vực lân cận để phát triển du lịch văn hóa cũng như các loại hình du lịch khác. Nên nghiên cứu ban hành những cơ chế thích hợp để thực sự thu hút đầu tư (về đất đai, thuế, nghĩa vụ nộp ngân sách thời gian đầu và những ưu đãi khác…) thực sự tạo nên sự hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch với điểm đến văn hóa một cách triệt để và bền vững nhất.

  ThS. Mai Tiến Dũng

  (Nguồn: Tạp chí Du lịch)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Văn Hóa Việt Tại Hà Nội
 • Cổng Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
 • Làng Hoa Hạ Lũng Hải Phòng
 • Tuyển Sinh Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch Hoa Sữa
 • Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị Số 46
 • Lễ Hội Dân Gian Với Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Suối Tiên Kích Cầu Du Lịch Nội Địa Mừng Tết Dương Lịch 2022
 • Kinh Nghiệm Leo Fansipan An Toàn, Thú Vị Nhất 2022
 • Top 10 Địa Điểm Leo Núi Hot Nhất Với Dân Phượt
 • Tổng Hợp 19 Cung Đường Trekking Đẹp Nhất Việt Nam
 • “Note” Ngay 10 Điểm Lý Tưởng Leo Núi Miền Bắc.
 • 1. Đặc điểm của lễ hội dân gian ở Việt Nam

  Các lễ hội dân gian ở Việt nam đều được tạo thành bởi một chuỗi các cảnh diễn liên tiếp, theo một kịch bản quy định. Những cảnh diễn, cũng như những quy định của kịch bản, lại xuất phát từ chính cuộc sống sinh hoạt và lao động của những người nông dân, nên chúng có nhiều điểm chung. Mỗi cảnh diễn được tạo thành bởi sự tập trung và tập hợp của nhiều loại hình văn hóa, để diễn tả một hoạt động, một sinh hoạt vật chất nào đó của người nông dân. Đương nhiên, sự diễn tả ấy là nhằm vào một mục đích nhất định: nói lên một nguyện vọng, một mong ước của cộng đồng vào thế giới siêu nhiên. Chính những quy tắc và quy định này đã làm cho các hoạt động lễ hội được cấu tạo theo cơ chế mô hình, nghĩa là chúng bao gồm những yếu tố có tính chất “bộ xương”, còn phần “thịt”, tức các chi tiết thì do các cá nhân, cộng đồng sáng tạo bồi đắp khi thực hiện. Điều này khiến các lễ hội dân gian nông nghiệp dù giống nhau về bộ khung, nhưng về chi tiết thể hiện thì khác nhau.

  Cũng phải nói thêm rằng, chính vì được sản sinh trong những môi trường tự nhiên và xã hội tương đồng, mà các loại hình văn hóa trong lễ hội luôn gắn bó hữu cơ với nhau đến mức: nếu tách một loại hình văn hóa nào đó ra khỏi cảnh diễn, hoặc một cảnh diễn ra khỏi lễ hội thì chúng không còn ý nghĩa như nó vốn có trong cảnh diễn và trong lễ hội nữa. Ở đây, lễ hội đã bộc lộ rõ nét một đặc điểm trong phương thức nhận thức và phản ánh của văn hóa dân gian là phương thức tổng thể nguyên hợp. Vậy mới nói, lễ hội dân gian là một loại hình văn hóa dân gian tiêu biểu.

  Khi nói lễ hội dân gian thực chất là các lễ hội nông nghiệp cũng là muốn nói chúng là sản phẩm văn hóa của những người nông dân. Họ là những người sáng tạo, nhưng đồng cũng là người tiêu dùng, hưởng thụ các lễ hội dân gian. Các hoạt động lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu không phải cho một cá nhân, mà cho cả cộng đồng. Nó là sáng tạo của cả cộng đồng người nông dân. Vì thế mọi tri thức, tư tưởng, tình cảm… cũng như những hành vi, quy ước, ước lệ… trong lễ hội dân gian đều được biểu tượng hóa bằng những hình ảnh, những dấu hiệu quen thuộc của cộng đồng. Mọi thành viên trong cộng đồng đều có thể cảm nhận được chúng. Cũng vì nhằm đáp ứng nhu cầu cho cả cộng đồng người nông dân mà lễ hội được lưu truyền chủ yếu qua trí nhớ chứ không phải qua chữ viết (đa số người nông dân xưa không biết chữ), nên quá trình sáng tạo ra lễ hội, cũng đồng thời là quá trình lễ hội đó được phân phối đến từng người và từng người tiếp nhận tiêu thụ.

  Tóm lại, do được cấu thành bởi sự tham gia của nhiều loại hình văn hóa dân gian mà lễ hội dân gian có mọi đặc điểm của văn hóa dân gian. Vì thế, muốn tìm hiểu được văn hóa dân gian Việt Nam, không thể không tìm hiểu các lễ hội dân gian. Và để phát triển loại hình du lịch văn hoá ở Việt Nam, không thể bỏ qua được nguồn tài nguyên văn hóa hết sức quan trọng đó là các lễ hội dân gian.

  2. Khái quát về du lịch văn hóa

  Có thể hiểu, du lịch văn hoá là một loại du lịch mà mục đích chính là nâng cao hiểu biết cho cá nhân các giá trị văn hóa nhân văn khi họ trải nghiệm ở những vùng đất mới, cộng đồng mới. Đó có thể là những di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuât, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư nơi mà du khách đặt chân đến. Xu thế quốc tế hoá trong sinh hoạt văn hoá giữa cộng đồng và các dân tộc trên thế giới được mở rộng, dẫn tới việc giao lưu văn hoá, tìm kiếm những giá trị về nền văn hoá nhân loại, về những miền đất lạ đã trở thành một nhu cầu cho nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội. Du lịch không còn hoàn toàn là nghỉ ngơi giải trí đơn thuần, mà còn là hình thức nghỉ ngơi tích cực có tác dụng bổ sung tri thức, làm phong phú đời sống tinh thần của con người. Đó chính là nội hàm của khái niệm du lịch văn hoá.

  Du lịch văn hoá vừa là phương tiện, vừa là mục đích của kinh doanh du lịch. Du lịch văn hoá nhằm chuyển hoá các giá trị văn hoá, các giá trị vật chất cũng như tinh thần cho hoạt động du lịch. Tuỳ theo các tiêu thức khác nhau mà người ta có thể phân chia du lịch văn hoá ra nhiều loại:

  – Du lịch tìm hiểu bản sắc văn hoá: khách đi tìm hiểu các nền văn hoá là chủ yếu mục đích chuyến đi mang tính chất khảo cứu, nghiên cứu. Đối tượng khách chủ yếu là các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên – đó là các chương trình du lịch dã ngoại đến các làng dân tộc ít người thuộc các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu,… để khách tìm hiểu phong tục tập quán, lối sống văn hoá của các dân tộc đó. Khách sẽ đi bộ khi tham quan các bản làng và thường nghỉ qua đêm tại các bản làng đó.

  – Du lịch tham quan văn hoá: Đây là loại hình du lịch phổ biến nhất. Du khách thường kết hợp giữa tham quan với nghiên cứu tìm hiểu văn hoá trong một chuyến đi. Đối tượng tham gia vào loại hình du lịch này rất phong phú, bên cạnh những khách vừa kết hợp đi để tham quan, vừa để nghiên cứu còn có những khách chỉ để chiêm ngưỡng để biết, để thoả mãn sự tò mò,… Do vậy, trong một chuyến du lịch, du khách thường đi đến nhiều điểm du lịch, trong đó vừa có những điểm du lịch văn hoá, vừa có những điểm du lịch núi, du lịch biển, du lịch dã ngoại, … Đối tượng khách là những người ưa mạo hiểm, thích tìm cảm giác mới và chủ yếu là những người trẻ tuổi.

  – Du lịch kết hợp giữa tham quan văn hoá với các mục đích khác: mục đích chính của khách là trong chuyến đi nhằm thực hiện công tác hoặc nghề nghiệp nào đó và có kết hợp với tham quan văn hoá. Đối tượng của loại hình này là những người đi tham dự hội nghị, hội thảo, kỷ niệm những ngày lễ lớn, các cuộc triển lãm. Loại khách này đòi hỏi trình độ phục vụ hiện đại, phong phú, có chất lượng cao, qui trình phục vụ đồng bộ, chính xác, họ có khả năng thanh toán cao nhưng nói chung thời gian dành cho du lịch của họ rất ít. Thể loại du lịch cụ thể của loại hình du lịch này là du lịch công vụ.

  Tuy nhiên, sự phân loại du lịch văn hoá thành các loại hình trên chỉ là tương đối. Vì trong một chương trình du lịch thường được kết hợp nhiều hoạt động khác nhau như: Kết hợp đi du lịch dã ngoại với du lịch theo chuyên đề văn hoá, hoặc du lịch săn bắn,… trong một chuyến hành trình nhằm tránh gây cho khách cảm giác nhàm chán.

  Du lịch văn hoá là loại hình du lịch chịu sự tác động của các yếu tố:

  – Yếu tố thời vụ du lịch: so với các loại hình du lịch khác, du lịch văn hoá mang tính đại chúng. Tuy có chịu ảnh hưởng tính thời vụ nhưng không phụ thuộc hoàn toàn. Những đặc điểm này thể hiện rất rõ ở loại hình du lịch lễ hội. Đồng thời mức độ chênh lệch cung cầu của du lịch văn hoá thường không lớn.

  – Các yếu tố nhân khẩu học:

  + Yếu tố giới tính: Có tác động đến động cơ đi du lịch và động cơ đi du lịch văn hoá là một trong những nguyên nhân chủ yếu của nam giới vì đối với họ ít chịu sự ràng buộc của gia đình, thường có trình độ học vấn cao, có địa vị xã hội,…

  + Yếu tố độ tuổi: Tham gia vào các chuyến du lịch văn hoá chủ yếu vẫn là những khách du lịch cao tuổi và thanh niên. Đối với khách cao tuổi họ thường có nhiều thời gian rỗi,… thường có kinh nghiệm trong việc đi du lịch, họ thích tìm hiểu về âm nhạc, nghệ thuật quần chúng, các món ăn đậm đà tính dân tộc,… và họ quan tâm nhiều đến chất lượng phục vụ. Ngược lại, đối với khách du lịch thanh niên đây là nhóm có số lượng đông đúc với các đặc trưng của thanh niên như: ưa khám phá, thích tìm tòi, muốn thử sức mình, thích đi xa, thích sự tự do, thích thay đổi điểm du lịch và thường đi thành nhóm lẻ,… Do đó, họ có xu hướng đòi hỏi tính mới mẻ, đa dạng trong dịch vụ du lịch, họ có khả năng thanh toán thấp, ít có kinh nghiệm trong đi du lịch, họ thường quan tâm đến giá cả nhưng ít quan tâm đến yêu cầu về chất lượng dịch vụ. Khách du lịch thanh nhiên thường tham gia vào các chuyến du lịch dã ngoại, săn bắn mạo hiểm, tham quan văn hoá,… Đối với những khách trung niên thường là những người có địa vị xã hội có khả năng thanh toán cao, có sự tự chủ lớn trong khi đi du lịch. Họ quan tâm nhiều đến chất lượng phục vụ,… họ thường kết hợp giữa đi công tác với đi du lịch.

  + Yếu tố trình độ học vấn: Những người có trình độ học vấn cao là loại khách được các nhà kinh doanh du lịch quan tâm nhiều vì những nhà học vấn cao thường thường là những người có địa vị xã hội cao, thu nhập cao, trình độ văn hoá cao nên có nhu cầu mở rộng sự hiểu biết tìm hiểu thế giới xung quanh cao hay có thể nói họ có động cơ văn hoá cao trong nhu cầu đi du lịch.

  3. Mối quan hệ giữa lễ hội dân gian và phát triển du lịch văn hóa ở Việt Nam

  – Tác động của lễ hội dan giân đến du lịch văn hóa

  Trong điều luật 79 của luật du lịch Việt Nam đã xác định rõ, Nhà nước tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch xúc tiến du lịch với các nội dung tuyên truyền giao tiếp rộng rãi về đất nước, con người Việt Nam, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử,… Do đó, lễ hội sẽ làm cho du lịch phát triển hơn, lễ hội làm cho du lịch trở nên hấp dẫn tạo cho số lượng khách đông hơn. Du khách đến lễ hội đông kéo theo những nhu cầu khác nhau, khi đó những mặt hàng ngành du lịch tăng lên.

  Thực tiễn phát triển ngành du lịch trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy, du lịch Việt Nam muốn phát triển tất yếu phải khai thác sử dụng giá trị văn hoá truyền thống, cách tân và hiện đại hoá sao cho phù hợp hiệu quả, trong đó có kho tàng âm nhạc dân gian, lễ hội dân gian truyền thống. Đây là một thành tố đặc sắc văn hoá Việt Nam cho nên phát triển du lịch lễ hội chính là lễ hội sử dụng ưu thế của du lịch Việt Nam trong việc thu hút và phục vụ  khách du lịch. Mùa lễ hội cũng là mùa du lịch tạo nên hình thức du lịch lễ hội mang bản sắc văn hóa dân tộc được thể hiện qua các sắc thái văn hoá các địa phương, vùng miền phong phú đặc sắc.

  – Tác động của du lịch văn hóa đến lễ hội dân gian

  Lễ hội dân gian và du lịch văn hóa luôn luôn có sự tác động qua lại với nhau và cùng nhau phát triển làm hoàn thiện hơn ngành du lịch. Trước hết, hoạt động du lịch văn hóa có nhiều tác động tích cực đối với lễ hội. Du lịch văn hóa có những đặc trưng riêng làm cải biến hay làm hấp dẫn hơn lễ hội dân gian truyền thống. Du lịch mang đến nguồn lợi kinh tế và các loại hình sinh kế mới có khả năng tạo ra thu nhập cao cho các địa phương có lễ hội. Du lịch văn hóa nói riêng, du lịch nói chung tạo việc làm cho người dân địa phương thông qua dịch vụ như: Vận chuyển khách, bán hàng hoá, đồ lưu niệm,… Nhân dân vùng có lễ hội vừa quảng bá hình ảnh văn hoá về đời sống mọi mặt của địa phương mình, vừa có dịp giao lưu hoa văn hoá được du khách mang đến.

  Bên cạnh những tác động tích cực, du lịch văn hóa còn có những tác động tiêu cực đối với lễ hội dân gian. Với thời gian và không gian hữu hạn của các lễ hội truyền thống vốn chỉ phù hợp với điều kiện riêng của các địa phương, thực tế, khi khách du lịch tới đông sẽ làm thay đổi, đôi khi đảo lộn các hoạt động bình thường của địa phương nơi có lễ hội. Đồng thời, hoạt động du lịch với những đặc thù riêng của nó có khả năng làm biến dạng các lễ hội dân gian truyền thống. Vì lễ hội truyền thống có đặc tính mở thì vẫn còn những hạn chế nhất định về điều kiện kinh tế, văn hoá xã hội cổ truyền. Nay hoạt động du lịch mang tính liên chất, liên ngành, liên vùng, xã hội hoá cao,… sẽ làm mất đi sự cân bằng dẫn đến phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống của địa phương trong quá trình diễn ra lễ hội. Hiện tượng thương mại hoá các hoạt động lễ hội như: Lừa đảo, bắt chẹt khách để thu lợi nhuận tạo hình ảnh xấu làm cho du khách có cảm giác hụt hẫng trước một không gian linh thiêng mà tính tôn nghiêm vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, làm cho khách đi mà không muốn quay lại lần sau. Du khách đến với lễ hội kéo theo những nhu cầu mất cân đối trong quan hệ cung cầu dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái nhân văn. Bản sắc văn hoá của vùng miền có nguy cơ bị “mờ” do kết quả của sự giao thoa văn hoá thiếu lành mạnh không thể tránh khỏi đem đến từ một bộ phận du khách.

  4. Tạm kết

  Tóm lại, phát triển du lịch văn hóa là xu hướng phát triển tất yếu và mang tính bền vững trong chiến lược phát triển du lịch của mỗi quốc gia. Phát triển du lịch văn hóa sẽ tạo nên điều kiện sinh kế thuận lợi cho người dân địa phương. Việt Nam có 54 dân tộc cùng sinh sống qua hàng nghìn năm lịch sử với những giá trị, bản sắc văn hóa riêng. Đó chính là tài sản quan trọng và rất tiềm năng để Việt Nam có thể thúc đẩy phát triển loại hình du lịch văn hóa. Tuy nhiên, để phát triển du lịch văn hóa thành công, ít để lại những hệ lụy mà do tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch của du khách để lại, Nhà nước Việt Nam cần xây dựng hoàn chính những thể chế chính sách phù hợp. Trong đó, đặc biệt lưu tâm là hệ thống pháp luật và hành lang pháp lý khác.

   

  Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Văn hóa với du lịch trong thế giới hội nhập” tổ chức tại Phú Yên ngày 18- 19/02/2017.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Sách Các Lễ Hội Ở Việt Nam Nổi Tiếng Nhất Trên Cả Ba Miền
 • Những Lễ Hội Đầu Năm Ở Miền Bắc Không Nên Bỏ Qua
 • 8 Lễ Hội Tiêu Biểu Ở Lạng Sơn
 • Top 7 Lễ Hội Ở Kiên Giang Thu Hút Đông Đảo Du Khách
 • Du Lịch Lễ Hội: Đền Bà Chúa Kho – Quan Họ Làng Diềm Bắc Ninh
 • Phát Triển Văn Hóa Ẩm Thực Gắn Với Phát Triển Du Lịch Tại Mảnh Đất Sa Huỳnh

  --- Bài mới hơn ---

 • Văn Hóa Ẩm Thực Góp Phần Phát Triển Du Lịch
 • Bảng Giá Dịch Vụ Văn Thánh
 • Xuýt Xoa Với 35 Món Ăn Đà Nẵng Không Thể Bỏ Qua
 • Đến Đà Nẵng Ăn Gì?? Địa Chỉ Món Ăn Ngon Ở Đâu??
 • Ăn Gì, Chơi Gì Khi Du Lịch Đà Nẵng?
 • Văn hóa ẩm thực là một nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền, mỗi địa phương trên lãnh thổ đất nước Việt Nam từ vùng núi cho đến miền biển.

  Với những nét đặc trưng riêng biệt của mỗi vùng miền, tạo nên một nền văn hóa ẩm thực đa dạng, đặc sắc tạo được ấn tượng với mọi người và đặc biệt là trong lòng du khách khi đến tham quan tại đất nước Việt Nam. Những món ăn truyền thống của Việt Nam như phở, bún chả, nem, các loại bánh… đã nằm trong rất nhiều cuốn cẩm nang du lịch của nước ngoài tạo nét hấp dẫn cho khách du lịch, cả khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa.

  Nền văn hóa ẩm thực hiện nay là một nhân tố thu hút khách du lịch khi đến với mỗi vùng miền, mỗi địa danh du lịch. Để phát triển du lịch nhanh và bền vững, việc xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc biệt là các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống của dân tộc có vai trò quyết định. Trong các sản phẩm đó, ẩm thực đang nổi lên là một thế mạnh của du lịch Việt Nam.

  Ngoài các loại hình du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch chữa bệnh… du lịch ẩm thực ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò không nhỏ trong sự phát triển du lịch của nhiều địa phương, nhiều quốc gia. Ẩm thực trở thành một thế mạnh góp phần tạo nên sự khác biệt, thu hút du khách.

  Khi đến một vùng đất mới, khách du lịch bao giờ cũng muốn được trải nghiệm những dấu ấn văn hóa khác nhau và văn hóa ẩm thực đã góp phần tạo nên những điều đó. Nhiều khách du lịch, chuyên gia báo chí quốc tế đã ghi nhận và đánh giá cao những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

  Ẩm thực Việt Nam mang tính vùng miền rõ nét, các món ăn truyền thống được chế biến và kết hợp hương vị một cách hài hòa, tinh tế. Khi đến với một vùng đất, ẩm thực là cách tốt nhất để tìm hiểu về về đất nước, con người hay một nền văn hóa.

  Chính vì lẽ đó, ẩm thực có vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch tại một vùng, một địa phương, với những nét riêng biệt ắt hẳn đối với mỗi nơi trên đất nước Việt Nam, ẩm thực luôn là một bức tranh đầy màu sắc mà bất kỳ du khách nào đến với vùng đất xinh đẹp nãy cũng muốn được thưởng thức những hương vị đặc sắc, say đắm lòng người.

  Tại mảnh đất Sa Huỳnh, một mảnh đất đầy nắng mưa, bão gió của vùng đất Quảng Ngãi thân thương. Nơi chưa đựng những nền văn hóa đặc sắc từ văn hóa Chăm pa đến văn hóa của người Việt, nơi ghi trong mình những trang sử hào hùng của bao thế hệ ông cha ta đời trước. Vùng đất đó ngày nay du lịch đã bắt đầu gõ cửa, với đảo Lý Sơn thức tỉnh bao tâm hồn du khách đam mê du lịch trải nghiệm, du lịch biển đảo thì khi đến với vùng đất Sa Huỳnh du khách sẽ được đắm mình trước những bãi biển, những bãi cát vàng, những khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.

  Đặc biệt hơn khi đến với vùng đất Sa Huỳnh, du khách còn được đắm chìm vào nền văn hóa cổ đại, với đặc trưng là nền văn hóa Sa Huỳnh, hiện nay nơi đây còn khá nhiều những di chỉ cũng như những hiện vật của người Sa Huỳnh xưa. Điều đó cho thấy, vùng đất này là vùng đất của người xưa, vùng đất của những văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa. Nơi đây ắt hẳn sẽ là một điểm tham quan thú vị đối với du khách, đặc biệt là những du khách thích khám phá những điều kỳ bí về văn hóa cũng như những loại hình du lịch tâm linh, mạo hiểm.

  Ngoài những loại hình du lịch đặc sắc hấp dẫn du khách, ẩm thực là một nền văn hóa mang những nét đặc trưng khác nhau cho mỗi vùng miền. Đối với vùng biển Sa Huỳnh của tỉnh Quảng Ngãi, khi du khách đến thăm quan ắt hẳn sẽ được thưởng thức những món ăn mang hương vị của vùng biển, hương vị của nắng và gió kết hợp với những cách chế biến đặc trưng của những nghệ nhân ở vùng đất thanh bình xứ Quảng này. Khi nói đến những món ăn đặc trưng của vùng biển, chúng ta không thể không nhắc đến những loại hải sản như cá, ốc, tôm, cua, ghẹ, mực, nhum, hàu… vào những mùa khác nhau sẽ có những loại nguyên liệu khác nhau phù hợp với ẩm thực vùng biển nhưng chung quy lại tất cả những món ăn đó đều mang hương vị của biển cả, hương vị mặn nồng chỉ đặc trương riêng có của khu vực vùng biển.

  Với những loại nguyên liệu từ những loại hải sản kể trên những người nghệ nhân tại khu vực vùng biển Sa Huỳnh có thể chế biến thành những món ăn ấm lòng du khách phương xa, những ăn món ăn đó phải kể đến như: mực nhồi thịt, mực nước, mực làm gỏi; cá hấp, cá nướng, cá nấu canh chua; cua rang me, cua hấp; nhum nước mỡ hành, nhum nấu cháo; các loại ốc xào, ốc hấp; tôm nướng, tôm rim… Tất cả những món ăn đặc sắc đó khi qua bàn tay chế biến của những đầu bếp thành thục của vùng đất Sa Huỳnh, tất cả đều trở nên hài hòa, mang những hương vị, những dư vị đặc trưng riêng chỉ có ở vùng đất Sa Huỳnh.

  Cũng như nhiều vùng biển khác trên đất nước Việt Nam, vùng biển Sa Huỳnh cũng chỉ mang trong mình những loại đặc sản vốn có của những vùng biển quen thuộc nhưng đâu đó vẫn có những nét riêng biệt từ hương vị hải sản đến cách chế biến của những nghệ nhân tại vùng đất này. Đặc biệt hơn cả ở vùng biển Sa Huỳnh phải kể đến một nguyên liệu mang đặc trưng riêng của vùng – lưỡi long. Lưỡi long là một loài thực vật đặc trưng của khu vực vùng biển, thân cây mọng nước. Lưỡi long có tính giải nhiệt rất tốt vào mùa hè và có thể nấu kết hợp với một số loại hải sản khác tạo ra những món ăn đặc trưng của vùng ven biển.

  Người dân khu vực Sa Huỳnh thường dùng Lưỡi long để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau nhưng đặc biệt là món “canh lưỡi long nấu cá thuẩn” . Đặc biệt, canh lưỡi long được nấu vào các buổi khác nhau sẽ đem lại những hương vị khác nhau cho người thưởng thức. Nếu nấu canh Lưỡi long vào buổi sáng sẽ có màu xanh cùng vị chua thanh nhẹ, nhưng nấu vào buổi chiều thì lại mang một hương vị khác vị chua sẽ ít đi và canh có màu vàng. Đây chắc chắn sẽ là một món ăn hấp dẫn và đặc sắc đem lại hương vị khó quên cho thực khách khi đến với vùng biển Sa Huỳnh.

  Ngoài những món ăn được chế biến từ những loại hải sản thì những món ăn tráng miệng cũng được những nghệ nhân ở đây chế biến thành những món ăn tinh tế, tốt cho sức khỏe giúp giải nhiệt cơ thể vào mùa hè nắng nóng. Những món ăn đó, được chế biến từ những loại rau dưới biển có tên là rau chân vịt, sương sa, những nguyên liệu này được chế biến thành những món chè hay nhưng loại nước mát lạnh giúp giải độc và thanh lọc cơ thể, còn có thể giúp hạn chế được một số bệnh.

  Đặc biệt hơn, một món tráng miệng chắc hẳn sẽ được nhiều thực khách yêu thích – món sương sâm. Sương sâm là một loại thức ăn giải nhiệt vào mùa hè rất tốt cho cơ thể, giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Món sương sâm bắt nguồn từ loài cây có tên “sương sâm”, đây là một loài cây thân leo, sống chủ yếu trên những bụi râm, tập trung ở những khu vực cây cối nhiều. Lá sương sâm có hình trái tim, trên một mặt lá được phủ một lớp lông.

  Người dân khu vực Sa Huỳnh hái lá sương sâm trên những bụi cây rậm ở xung quanh nhà và ở vùng rừng khu vực họ sinh sống. Lá sương sâm được vò sau đó vắt lấy nước, để đông lại sẽ có một món giải nhiệt vào mùa hè mà ắt hẳn khi ai thưởng thức cũng sẽ cảm nhận được vị mát lạnh, tươi mát giữa thời tiết oi bức của mùa hè. Sương sâm được ăn với nước đường và nước cốt dừa càng làm tăng thêm độ béo ngậy, vị tươi mát của món ăn. Ắt hẳn đây là món ăn được rất nhiều thực khách ưa thích khi đến với vùng đất Sa Huỳnh.

  Ngoài những món ăn được chế biến từ những loại hản sản hay những loại thực vật dưới biển đặc trưng của vùng, khu vực Sa Huỳnh còn là nơi lưu giữ những thức uống đặc trưng riêng có của vùng như nước dứa rừng, đây là loại cây sống chủ yếu ở vùng ven biển, quả của cây dứa rừng sau khi phơi khô đun nước uống, thực khách sẽ được thưởng thức một loại nước uống tươi mát, mang hương vị đặc biệt không vùng nào có được.

  Văn hóa ẩm thực được xem là yếu tố không thể tách rời của du lịch. Hoạt động ẩm thực không chỉ đáp ứng như cầu ăn uống cho khách du lịch, tạo ra việc làm và mang lại thu nhập cho một bộ phận người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn có vai trò quan trọng trong việc giới thiệu đến du khách những nét đặc trưng trong bản sắc văn hóa dân tộc.

  Đối với vùng biển Sa Huỳnh, ngoài việc tập trung phát triển các loại hình du lịch phổ biến thì cũng cần phải tập trung phát triển loại hình du lịch ẩm thực. Cần phát huy những lợi thế sẵn có của vùng, từ những nguyên liệu đặc trưng của thiên nhiên đến những nguyên liệu đặc trưng riêng có của vùng. Ắt hẳn nơi đây sẽ là một điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến với vùng đất Quảng Ngãi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10+ Địa Điểm Du Lịch Gần Hà Nội Trong 1 Ngày Được Yêu Thích Nhất
 • Top 8 Khu Vui Chơi Dành Cho Trẻ Dịp Cuối Tuần Tại Quận 11
 • Bật Mí Tour Vui Chơi Dịp Tết 2022 Tân Sửu Tại Quận 11
 • Địa Điểm Hẹn Hò Lãng Mạn Vui Chơi Nổi Tiếng Tại Quận 11
 • Phê Duyệt “chiến Lược Phát Triển Du Lịch Việt Nam Đến Năm 2030”
 • Khai Thác Văn Hóa Ẩm Thực Để Phát Triển Du Lịch

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Huy Giá Trị Ẩm Thực Việt Nam Trong Phát Triển Du Lịch Tphcm
 • Văn Hóa Ẩm Thực: Sản Phẩm Du Lịch Việt Đặc Sắc
 • Ăn Gì Khi Du Lịch Đà Nẵng? Hãy Đến Nơi Đây!
 • Ăn Đặc Sản Gì Khi Đi Du Lịch Đà Nẵng 3 Ngày 2 Đêm?
 • Ăn Gì Khi Du Lịch Đà Nẵng Hội An 3 Ngày 2 Đêm Ngon Bổ Rẻ?
 • Để đến một đất nước, khu, điểm DL nào đó, ngoài việc tìm hiểu những thông tin quảng bá DL, như: khách sạn, điểm DL, cảnh quan, các phương tiện vận chuyển, điều kiện giao thông… thì ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng, được rất nhiều du khách quan tâm nhằm thưởng thức các món ăn, đồ uống đặc trưng, tiêu biểu, phù hợp với hành trình DL nhằm trải nghiệm những khía cạnh văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, văn hóa ẩm thực còn tác động đến tâm lý, kích thích tính tò mò và kích cầu khách DL tiềm năng. Do đó, thông tin về vấn đề ăn, uống không kém phần quan trọng vì nhiều khách DL rất quan tâm đến vấn đề này.

  Mắm – một trong những món đặc sản của An Giang

  Theo các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực DL, trong xu thế phát triển đa dạng trong nhu cầu DL, thời gian tới, loại hình DL ẩm thực sẽ phát triển mạnh mẽ bằng những tour ẩm thực. Bởi, ẩm thực là văn hóa tinh tế, đóng vai trò nhất định, làm tăng hiệu quả, tạo nên thành công chung cho mỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh DL của địa phương. Ẩm thực không chỉ là đại diện cho văn hóa của từng địa phương mà còn là bản sắc văn hóa, là phần hồn của cả dân tộc.

  Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lữ hành trong nước đã tổ chức những chương trình DL ẩm thực với mục đích chủ yếu phục vụ nhu cầu du khách về thưởng thức những hương vị truyền thống đặc sắc tại các khu, điểm DL. An Giang là tỉnh có 4 dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer cùng sinh sống với những nền văn hóa đa dạng. Vì thế, những món ngon của An Giang đều mang đậm bản sắc riêng, đặc biệt. Một số món ăn đã đi vào tiềm thức của người dân địa phương nói chung và du khách nói riêng mỗi khi có dịp đến An Giang tham quan DL đã thưởng thức sẽ nhớ mãi, như: bánh bò thốt nốt, mắm ruột, lẩu mắm, bún cá Châu Đốc, tung lò mò, gà đốt Ô Thum, gỏi sầu đâu, cá lóc nướng trui… Vào mùa nước nổi, nhiều món ăn phong phú được chế biến từ cá linh, như: canh chua cá linh bông súng, điển điển; cá linh kho mía; cá linh chiên bột; lẩu mắm cá linh, cá linh non kho xả…

  Chị Võ Trần Mỹ Tiên (du khách đến từ Phan Thiết) cho biết: “Ở quê tôi thì khô, cá biển rất nhiều, món ăn cũng phong phú, đa đạng. Tuy nhiên, cách nêm nếm, khẩu vị của mỗi vùng, miền khác nhau. Hàng năm, tôi thường tổ chức chuyến đi vài ngày cho gia đình và mấy bạn làm ăn đến An Giang. Trước là để cúng Bà Chúa Xứ núi Sam đã phù hộ trong việc kinh doanh mua, bán. Sau là du ngoạn và thưởng thức các món ăn đặc trưng của An Giang. Tôi thường đến đây vào mùa hè, nghe nói canh chua cá linh và các món ăn từ cá linh ngon lắm nhưng chưa có dịp thưởng thức. Năm sau, tôi sẽ chọn đi vào mùa nước nổi để có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng của miền Tây nói chung và An Giang nói riêng”.

  Trong xu thế phát triển DL, ẩm thực không chỉ đóng vai trò phục vụ về ăn uống đơn thuần mà đã trở thành mục đích của du khách trong các chuyến DL. Chính vì thế, để phát huy tiềm năng và khai thác thế mạnh của ẩm thực, góp phần phát triển DL, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của du khách, ngành DL tỉnh cần đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm ẩm thực, tạo sản phẩm DL mới phù hợp thực tế của địa phương. Đồng thời, quảng bá các ấn phẩm tuyên truyền về ẩm thực để cung cấp cho du khách địa chỉ và các món ngon trong các tuyến tham quan DL. Nâng cao kỹ năng nghề pha chế, quan tâm đến chất lượng phục vụ, nội dung trình bày bắt mắt… và thỏa mãn nhu cầu thưởng thức ẩm thực của du khách. Mặt khác, phối hợp các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành xây dựng các chương trình tham quan, mua sắm các đặc sản truyền thống giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm hành trang của du khách khi đến tham quan DL và thưởng thức ẩm thực.

  MINH THƯ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khám Phá Khu Du Lịch Bình Quới 3 Độc Đáo Quên Lối Về
 • Các Món Ăn Ngon Ở Lạng Sơn (Cập Nhật 01/2021)
 • Du Lịch Lạng Sơn Và Văn Hóa Ẩm Thực
 • Ngành Du Lịch Việt Nam
 • Khám Phá 5 Hòn Đảo Thiên Đường Cho Chuyến Du Lịch Gần Hà Nội
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100