Top #10 ❤️ Tình Hình Phát Triển Du Lịch Đà Nẵng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Samthienha.com

Phát Triển Du Lịch Bạc Liêu Trong Tình Hình Mới

Một Số Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Du Lịch Biển Đảo Ở Quảng Ngãi Và Các Tỉnh Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)

Một Số Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Biển Bền Vững Từ Góc Nhìn Chuyên Gia

Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Thành Phố Cần Thơ

Giải Pháp Để Du Lịch Đà Nẵng Có Khả Năng Cạnh Tranh Quốc Tế

Tiềm Năng Và Giải Pháp Định Hướng Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Đồng Tháp Mười

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành du lịch đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo nhiều việc làm; xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựng và quảng bá hình ảnh đất, văn hóa, con người Bạc Liêu năng động, hiếu khách, thân thiện trọng nghĩa, trọng tình. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Bạc Liêu thu nhập xã hội từ du lịch, tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong GDP của tỉnh và năng lực cạnh tranh của du lịch còn thấp so với các tỉnh trong khu vực. Bên cạnh đó nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch còn thấp. Mặt khác, nhận thức về phát triển du lịch ở một số nơi còn hạn chế; sự phối hợp liên ngành chưa hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành chưa phát huy đầy đủ; hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá chưa cao, nguồn nhân lực du lịch và hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đầu tư cho du lịch chưa tương xứng; một số chính sách thúc đẩy phát triển du lịch còn bất cập, chưa tháo gỡ kịp thời; tình hình an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại một số điểm đến chưa được duy trì thường xuyên có hiệu quả.

Để khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của tỉnh nhà, tận dụng cơ hội thuận lợi trong nước, tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới đưa ngành du lịch Bạc Liêu phát triển nhanh, hiệu quả trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tính chất động lực. Vai trò của Ngành VHTTDL cùng với các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch.

Tại các địa phương trọng điểm về du lịch như trung tâm thành phố Bạc Liêu, huyện Giá Rai tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

Thực trạng hiện nay Bạc Liêu là một trong những tỉnh có sản phẩm thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng nhiều nhất trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL khá sinh động theo các dòng sản phẩm như sản phẩm văn hóa lịch sử, tâm linh tín ngưỡng, nghệ thuật đờn ca tài tử, Công tử Bạc Liêu, sinh thái rừng biển, Điện gió, các công trình nghệ thuật kiến trúc lâu đời và hiện đại chính điều đó chúng ta cần quan tâm nhiều hơn về chất lượng để chẳng những được duy trì mà còn phát huy được hiệu quả. Chiến lược chất lượng thể hiện ở từng chi tiết sản phẩm, từng phân khúc trong chuổi dịch vụ và trong tổng thể điểm đến. Chất lượng dịch vụ phải được đo bằng sự hài lòng của khách, chất lượng điểm đến chỉ có thể đánh giá bằng giá trị trãi nghiệm mà du khách tiếp nhận được. Như vậy nhu cầu và sự kỳ vọng của du khách là tối thượng phải được đáp ứng thỏa mãn trong môi trường luôn luôn biến đổi. Du khách là trung tâm thì mục tiêu phát triển bền vững phải đảm bảo sự cân đối giữa việc làm hài lòng khách với lợi ích của điểm đến trong đó chính quyền, doanh nghiệp và người dân đều có vai trò quyết định tạo điều kiện thuận lợi nhất tháo gỡ những rào cản tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và chung tay cải thiện môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn…Chiến lược phát triển tư duy các sản phẩm được chuyển hóa thành chiến lược hành động trong từng lĩnh vực. Về thị trường phân đoạn theo mục đích, động cơ du lịch nhắm tới thị trường khách nghĩ dưỡng dài ngày, do đó cần nghiên cứu những sản phẩm tương ứng với những phân đoạn thị trường mục tiêu hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng, khác biệt huy động mọi người cùng tham gia cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó cần quan tâm quản lý quy hoạch đúng theo định hướng phát triển khu, điểm du lịch tôn trọng tính đa dạng văn hóa, đa dạng sinh học và không gian khác biệt, nhưng đòi hỏi có sự kết nối tinh tế đặc biệt coi trọng các yếu tố bản địa và cuộc sống của cộng đồng dân cư. Đồng thời tập trung phát triển nguồn nhân lực lấy kỷ năng chuyên nghiệp làm trọng trong tương tác với du khách, quản trị liên kết kỷ năng nghề làm nền tảng, tập trung phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỷ thuật kết hợp với các yếu tố truyền thống với các yếu tố hiện đại lồng ghép hài hòa với các yếu tố vùng, địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong cùng một sản phẩm.

Thực trạng tình hình du lịch tỉnh Bạc Liêu trong những năm gần đây xác định rõ du lịch Bạc Liêu “Điểm hẹn văn hóa” do vậy các ngành chức năng cần tiếp tục nghiên cứu nội hàm sản phẩm nhằm hướng tới bảo tồn sức mạnh văn hóa nội sinh. Đồng thời cải tạo nâng cấp hoàn thiện các công trình dự án, chỉnh trang diện mạo văn minh đô thị, văn hóa nông thôn, kích thích đầu tư phát triển sản phẩm ngành nghề gắn liền với tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện đại hóa các cơ sở vật chất kỷ thuật đáp ứng thỏa mãn tối đa nhu cầu của du khách, tạo ra sức lan tỏa có tầm ảnh hưởng sâu rộng bởi những sản phẩm văn hóa đặc trưng khác biệt làm cho du khách cứ mỗi lần quay lại chiêm ngưỡng và hưởng thụ thấy được chiều sâu của sự tinh tế sáng tạo mới lạ luôn luôn hấp dẫn.

Bài: Minh Huấn

Giải Pháp Tăng Lượng Khách Du Lịch Quốc Tế Đến Với Việt Nam

Thẻ Hội Viên Du Lịch – Giải Pháp Thông Minh

Ngành Du Lịch Chủ Động Tìm Giải Pháp Phục Hồi

Tập Trung Triển Khai Giải Pháp Phục Hồi Hoạt Động Du Lịch Trong Năm 2022

Giải Pháp Thúc Đẩy Du Lịch Sinh Thái Nông Nghiệp Phát Triển Trong Bối Cảnh Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu

Tình Hình Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Ở Việt Nam

10 Khu Du Lịch Sinh Thái Ở Miền Bắc

Du Lịch Bụi Cuba Để Tận Hưởng Thả Ga

Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang, Phượt Bụi Nha Trang

Nhật Ký Mèo Đi Bụi: Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Cuba

Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang, Khánh Hòa (Cập Nhật 09/2020)

Kinh Nghiệm Du Lịch Yokohama Tự Túc 2022

Du Lịch Thái Lan Tại Đà Nẵng

Top 10 Địa Điểm Du Lịch Phượt Gần Sài Gòn Đang Hấp Dẫn Giới Trẻ

Việt Anh Ơi, Đi Du Lịch Đà Nẵng Hết Bao Nhiêu Tiền?

Tour Du Lịch Huế Đi Đà Nẵng Chất Lượng Chuẩn Đón Tiễn Tận Nơi

Phát Triển Loại Hình Du Lịch Bằng Máy Bay Trực Thăng Tại Thành Phố Đà Nẵng

Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Thái Lan Tự Túc: Cần Bao Nhiêu Tiền?

Lần Đầu Du Lịch Tự Túc: Mình Chọn Thái Lan!

Du Lịch Đài Loan Nên Mua Gì Về Làm Quà

Top 31 Địa Điểm Du Lịch Quy Nhơn Được Thu Hút Nhất

Du Lịch Quy Nhơn Nhất Định Phải Check

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

KHOA VĂN HÓA DU LỊCH



PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH

BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG TẠI

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn :

Sinh viên thực hiện : Bùi Bích Phương

HÀ NỘI – 2014

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH BẰNG MÁY BAY

TRỰC THĂNG 4

1.1 Ngành hàng không và vai trò của ngành hàng không với phát triển du lịch 4

1.1.1 Ngành hàng không 4

1.1.2 Vai trò của ngành hàng không với phát triển du lịch 10

1.2 Du lịch bằng máy bay trực thăng 13

1.2.1 Du lịch bằng máy bay trực thăng là gì? 13

1.2.2 Lịch sử phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng 15

1.2.3 Đặc trưng của loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng 22

1.2.4 Điều kiện xây dựng sản phẩm du lịch 27

Tiểu kết chương 1 31

CHƯƠNG 2: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH BẰNG

MÁY BAY TRƯC THĂNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32

2.1. Tổng quan về thành phố Đà Nẵng 32

2.1.1. Tên gọi – Vị trí địa lý 32

2.1.2. Lược sử hình thành và phát triển thành phố Đà Nẵng 34

2.2. Tiềm năng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng 37

2.3 Những thuận lợi khi phát triển du lịch bằng máy bay trực thăng tại Đà Nẵng 39

2.3.1 Những thuận lợi về tài nguyên tự nhiên 39

2.3.2 Những thuận lợi về tài nguyên nhân văn 50

2.3.3 Các điểm du lịch lân cận thành phố Đà Nẵng 67

2.3.4 Những tiền đề hiện có của Đà Nẵng 69

2.4 Những khó khăn khi tổ chức du lịch bằng máy bay trực thăng tại thành phố

Đà Nẵng 71

2.4.1 Các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến chất lượng chuyến bay

71

2.4.2 Nguồn nhân lực du lịch 73

2.4.3 Thị trường khách hẹp 73

2.5. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch 73

2.5.1 Cơ sở hạ tầng 73

Tiểu kết chương 2 81

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH BẰNG MÁY BAY

TRỰC THĂNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU

LỊCH BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 82

3.1 Thực trạng hoạt động du lịch bằng máy bay trực thăng trên thế giới và xu

hướng phát triển du lịch bằng máy bay trực thăng ở Việt Nam. 82

3.1.1 Thực trạng hoạt động du lịch bằng máy bay trực thăng trên thế giới 82

3.1.2 Xu hướng phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng ở Việt

Nam 86

3.2 Thực trạng hoạt động du lịch bằng máy bay trực thăng tại thành phố Đà Nẵng 91

3.2.1 Các tour du lịch bằng máy bay trực thăng 91

3.2.2 Công ty tổ chức loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng 95

3.2.3 Hướng dẫn viên loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng. 96

3.2.4 Khách du lịch của loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng 97

3.3 Một số giải pháp phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại

thành phố Đà Nẵng 98

3.3.1 Giải pháp xây dựng chương trình sản phẩm 98

3.3.2 Đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia du lịch bằng máy bay trực thăng 99

3.3.3 Giải pháp quản lý và bảo vệ tốt các nguồn tài nguyên du lịch 99

3.3.4 Giải pháp xây dựng và phát triển các nguồn nhân lực 101

3.3.5 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch 102

3.3.6 Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm 103

Tiểu kết chương 3 104

KẾT LUẬN 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

PHỤ LỤC 3

1

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn

hóa – xã hội và phát triển với tốc độ ngày càng nhanh trên phạm vi toàn thế giới. Sự

phát triển của khoa học – kỹ thuật và công nghệ đã tạo điều kiện cho nền kinh tế

phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao, nhu cầu của họ cũng

phong phú và đa dạng hơn. Đó không còn là sự thỏa mãn về nhu cầu sinh học như

ăn, mặc, ở mà con người còn có những nhu cầu cao hơn như thưởng thức các giá trị

văn hóa, tham quan, nghỉ dưỡng hay vui chơi giải trí Từ đó, du lịch ra đời và phát

triển rất mạnh cho đến ngày nay.

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiềm ẩn của khách du lịch. Ngành du lịch đã và đang

tạo ra nhiều loại hình du lịch, các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn để đáp

ứng nhu cầu đó. Đây là loại hình du lịch độc đáo, hấp dẫn đầy ấn tượng. Nó luôn

tạo ra sức hút đối với du khách. Du lịch bằng máy bay trực thăng đã ra đời và đang

được phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Loại hình này luôn tạo cho du khách

sự tò mò, thích thú khi tham gia.

Du lịch bằng máy bay trực thăng đem lại sự trải nghiệm đầy thú vị cho du

khách. Với một độ cao tương đối du khách sẽ được bay lượn trên bầu trời rộng lớn,

tận mắt ngắm nhìn những dãy núi hùng vĩ, những tòa nhà chọc trời, những cánh

đồng bất tận và sự bao la rộng lớn xanh thẳm của các đại dương. Hơn nữa, tham gia

du lịch bằng máy bay trực thăng còn là sự thỏa mãn nhu cầu khám phá, mạo hiểm

tìm cảm giác mạnh của đa số khách du lịch hiện nay.

Dựa trên những điều kiện tài nguyên du lịch sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có thể

phát triển loại hình du lịch này. Với các trung tâm du lịch của nước ta như: Đà

Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Quảng Ninh loại hình du lịch bằng máy bay trực

thăng có đầy đủ điều kiện để triển khai. Đà Nẵng là nơi tiên phong cho loại hình du

lịch bằng máy bay trực thăng này ở Việt Nam. Là một thành phố biển đa dạng về

địa hình, phong phú về tài nguyên tự nhiên, đây là nơi có nhiều triển vọng để phát

triển loại hình này. Chính vì sự tiện lợi, ấn tượng và hấp dẫn của loại hình du lịch

2

bằng máy bay trực thăng nên em đã mạnh dạn chọn đề tài: ” Phát triển loại hình du

lịch bằng máy bay trực thăng tại thành phố Đà Nẵng” làm đề tài khóa luận tốt

nghiệp chuyên ngành Văn hóa du lịch của mình.

Bài khóa luận của em bước đầu mang tính tiếp cận, chủ yếu phân tích để thấy

được sự mới lạ hấp dẫn của loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng. Phân tích và

chỉ ra những điều kiện thuận lợi, tiềm năng phát triển loại hình du lịch này ở thành

phố Đà Nẵng. Bằng sự cố gắng hết mình với nhiều khó khăn trong việc thu thập tài

liệu từ khi xây dựng đề tài cho tới lúc hoàn thành, em chỉ có một hy vọng nhỏ là đề

tài này sẽ như một lời gợi ý tới các nhà đầu tư và kinh doanh du lịch Việt Nam, để

họ nhận thấy được tiềm năng và cơ hội phát triển loại hình du lịch này ở Việt Nam

mà cụ thể đó là thành phố Đà Nẵng.

2. Tình hình nghiên cứu

Đà Nẵng là một thành phố lớn của nước ta, nó có nền lịch sử lâu đời. Đã có rất

nhiều nguồn tài liệu viết và nghiên cứu về Đà Nẵng, về tiềm năng phát triển du lịch

ở Đà Nẵng nhưng loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng là một loại hình mới lạ

vừa được đưa vào hoạt động. Nó là một loại hình du lịch sử dụng phương tiện chính

là máy bay trực thăng để vận chuyển du khách khi tham gia hoạt động du lịch nên

có rất ít tài liệu nghiên cứu của một tác giả cụ thể nào, bài báo hay trích dẫn nào về

loại hình du lịch này ở Việt Nam. Chính vì vậy, đây là bài khóa luận đầu tiên

nghiên cứu nên khó tránh khỏi những sai sót và cần được bổ sung, góp ý cũng như

sự quan tâm của mọi người để đề tài này có thể phát triển hơn nữa.

3. Mục đích nghiên cứu

– Nghiên cứu tìm hiểu về loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng trên thế giới

và Việt Nam, chỉ ra những đặc trưng của loại hình và lợi ích này mang lại.

– Phân tích các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên du lịch

nhân văn để thấy được khả năng phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực

thăng ở thành phố Đà Nẵng, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của

địa phương cũng như nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

– Tìm hiểu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển loại hình du lịch bằng

máy bay trực thăng tại thành phố Đà Nẵng.

3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Bài khóa luận tập trung tìm hiểu loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại

thành phố Đà Nẵng.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài khóa luận này em đã sử dụng các phương pháp:

– Phương pháp thu thập thông tin, xử lý tài liệu.

– Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn: sách, báo, tạp chí,

các website về du lịch bằng máy bay trực thăng, website vè du lịch Đà Nẵng.

6. Bố cục của đề tài khóa luận tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khóa luận gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng

Chương 2: Tiềm năng phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại

thành phố Đà Nẵng.

Chương 3: Thực trạng hoạt động du lịch bằng máy bay trực thăng và một số

giải pháp phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại Đà Nẵng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguồn Sách

1, Lê Duy Anh (2006), Lược sử Đà Nẵng 700 năm (1306 -2006), NXB Đà Nẵng,

Đà Nẵng

2, Phan Diễn (2000), Đà Nẵng thành tựu và triển vọng, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng

3, Phạm Hoàng Hải (2004), Đà Nẵng trên con đường di sản, NXB Đà Nẵng, Đà

Nẵng.

4, Nguyễn Thiện Tống (1999), Hàng không qua một thế kỷ phát triển, NXB Trẻ, TP

Hồ Chí Minh.

5, Thúc Tuy (1964), Máy bay lên thẳng, NXB Quân Đội Nhân dân

6, Nguyễn Thắng Vu (2006), Kiến trúc và cảnh quan Đà Nẵng, NXB Kim Đồng.

7, Trần Quốc Vượng (2000), Đà Nẵng bước vào thế kỷ 21, NXB Văn Nghệ, TP Hồ

Chí Minh.

Nguồn Báo, tạp chí

8, Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh (2010), Tổng quan về

đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn, tạp chí

“Khoa học và công nghệ”, Số 5 (40).

Nguồn Internet

9, Air Việt Nam, http://vi.wikipedia.org/wiki/Air_Viet_Nam, 01/03/2014.

10, Cầu Rồng vào top công trình chiếu sáng xuất sắc thế giới,

http://vnexpss.net/tin-tuc/thoi-su/cau-rong-vao-top-cong-trinh-chieu-sang-xuat-

sac-the-gioi-2943786.html, 23/01/2014

11, Du lịch – Hàng không liên kết cùng phát triển, http://vantaidvn.com/kien-

thuc/hang-khong-viet-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-nhu-the-nao.aspx, 01/01/2010.

12, Du lịch trực thăng: tiềm năng và chông gai, http://dantri.com.vn/doanh-

nghiep/du-lich-truc-thang-tiem-nang-va-chong-gai-501065.htm, 22/07/2011.

13, Du ngoạn bằng trực thăng, http://nld.com.vn/kinh-te/du-ngoan-bang-truc-thang-

20110916113330611.htm, 16/09/2011.

14, Hàng không Việt Nam hình thành và phát triển như thế nào,

http://vantaidvn.com/kien-thuc/hang-khong-viet-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-nhu-

the-nao.aspx.

15, Hội thảo phát triển dịch vụ trực thăng trong hoạt động du lịch,

http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/9420, 07/06/2013.

16, Máy bay trực thăng,

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_bay_tr%E1%BB%B1c_th%C4%83ng,

21/05/2014.

17, Tổng quan thành phố Đà Nẵng, http://www.ytuong.danang.vn/gioi-

thieu/28/201/tong-quan-thanh-pho-da-nang/

18, Vietnam Airlines – những trang sử,

http://www.vietnamairlines.com/wps/portal/vn/site/about_us/our_background, 2012.

Hướng Dẫn Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc Cho Sinh Viên Dễ Dàng Nhất

Bí Quyết Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc Cho Sinh Viên Dễ “như Trở Bàn Tay”

18 Lý Do Bạn Nên Đi Du Lịch Indonesia

Có Nên Đi Du Lịch Indonesia Không?

Kinh Nghiệm Làm Visa Israel Tự Túc

Phát Triển Du Lịch Biển Đà Nẵng

Phát Triển Du Lịch Gắn Với Núi, Sông, Rừng, Biển…

Tìm Hướng Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Việt Nam

Cà Mau: Nhiều Tiềm Năng Để Phát Triển Du Lịch

Du Lịch Cần Thơ Phát Triển

Dấu Ấn Phát Triển Du Lịch Cao Bằng

Đà Nẵng được đánh giá là một trong những thành phố biển xinh đẹp nhất nước và bãi biển Mỹ Khê từng được tạp chí Forber của Mỹ đánh giá là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh. Tiềm năng để khai thác phát triển du lịch biển Đà Nẵng là rất phong phú.

Lợi thế du lịch biển Đà Nẵng

Đà Nẵng có đường bờ biển dài, bãi cát trắng mịn, có nhiều bãi tắm nông giúp phát triển du lịch biển tiện lợi. Các hình thức du lịch biển được Đà Nẵng khai thác khá phong phú như: du lịch ngắm xem, du ngoạn, nghỉ dưỡng, tắm biển, văn hóa biển, khoa học biển, du lịch hang động, du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn biển, đảo; du lịch thể thao biển…

Công tác bảo vệ giữ gìn môi trường biển cũng được chú trọng đầu tư. Các bãi biển tại Đà Nẵng luôn được giữ sạch sẽ phục vụ cho khách du lịch và người dân tham quan biển.

Những bất cập trong du lịch biển tại Đà Nẵng

Tuy sở hữu một trong sáu bãi biển đẹp nhất thế giới, nhưng hiện nay tiềm năng du lịch biển Đà Nẵng chưa được khai thác phù hợp để đủ sức thu hút khách du lịch. Vấn đề làm cản trở sức hấp dẫn của du lịch biển Đà Nẵng đã được không ít du khách cho rằng: các dịchvụ vui chơi giải trí ở các khu du lịch biển dường như quá thiếu và nghèo nàn; đồng thời với chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vu ̣tại các khu du lịch biển còn quá nhiều bất cập.

Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do thiếu ý thức của người dân, của khách du lịch, của việc xử lý nước thải, rác thải của các dịch vu ̣phục vụ du lịch. Cùng với đó là tình trạng chèo kéo khách du lịch vẫn diễn ra tại một số bãi tắm khu du lịch gây nhiều phiền nhiễu cho du kháchđã và đang trở thành yếu tố cản trở sự phát triển du lịch biển Đà Nẵng.

Vào mùa du lịch biển, các bãi biển Đà Nẵng luôn đông khách, nhưng phần lớn là người dân thành phố, khách nội địa chiếm vị trí thứ hai. Khách du lịch nước ngoài có chăng chỉ tập trung ở khu vực bãi biển trước khách sạn 5 sao Furama.

Làm thế nào để khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có để phát triển du lịch biển Đà Nẵng và hạn chế những tồn tại đang có là nhiệm vụ cấp bách của thành phố Đà Nẵng.

Để có thể tiện cho việc tham quan và du lịch biển Đà Nẵng, bạn nên lưu trú tại các khách sạn ven biển Đà Nẵng như Valencia Hotel chúng tôi để tiện lợi nhất.

Ifc Hỗ Trợ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Tại Việt Nam Và Lào

Bảo Tồn Và Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Cù Lao Chàm

Luận Văn Đề Tài Nghiên Cứu Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Và Đề Xuất Giải Pháp Du Lịch Sinh Thái Bền Vững Tại Xã Đảo Cù Lao Chàm

Để Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Miền Trung

Bến Tre Hướng Đến Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng, Du Lịch Có Trách Nhiệm

🌟 Home
🌟 Top