Phát Triển Du Lịch Bạc Liêu Trong Tình Hình Mới

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Du Lịch Biển Đảo Ở Quảng Ngãi Và Các Tỉnh Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Biển Bền Vững Từ Góc Nhìn Chuyên Gia
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Thành Phố Cần Thơ
 • Giải Pháp Để Du Lịch Đà Nẵng Có Khả Năng Cạnh Tranh Quốc Tế
 • Tiềm Năng Và Giải Pháp Định Hướng Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Đồng Tháp Mười
 • Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành du lịch đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo nhiều việc làm; xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựng và quảng bá hình ảnh đất, văn hóa, con người Bạc Liêu năng động, hiếu khách, thân thiện trọng nghĩa, trọng tình. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Bạc Liêu thu nhập xã hội từ du lịch, tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong GDP của tỉnh và năng lực cạnh tranh của du lịch còn thấp so với các tỉnh trong khu vực. Bên cạnh đó nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch còn thấp. Mặt khác, nhận thức về phát triển du lịch ở một số nơi còn hạn chế; sự phối hợp liên ngành chưa hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành chưa phát huy đầy đủ; hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá chưa cao, nguồn nhân lực du lịch và hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đầu tư cho du lịch chưa tương xứng; một số chính sách thúc đẩy phát triển du lịch còn bất cập, chưa tháo gỡ kịp thời; tình hình an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại một số điểm đến chưa được duy trì thường xuyên có hiệu quả.

  Để khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của tỉnh nhà, tận dụng cơ hội thuận lợi trong nước, tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới đưa ngành du lịch Bạc Liêu phát triển nhanh, hiệu quả trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tính chất động lực. Vai trò của Ngành VHTTDL cùng với các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch.

  Tại các địa phương trọng điểm về du lịch như trung tâm thành phố Bạc Liêu, huyện Giá Rai tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

  Thực trạng hiện nay Bạc Liêu là một trong những tỉnh có sản phẩm thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng nhiều nhất trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL khá sinh động theo các dòng sản phẩm như sản phẩm văn hóa lịch sử, tâm linh tín ngưỡng, nghệ thuật đờn ca tài tử, Công tử Bạc Liêu, sinh thái rừng biển, Điện gió, các công trình nghệ thuật kiến trúc lâu đời và hiện đại chính điều đó chúng ta cần quan tâm nhiều hơn về chất lượng để chẳng những được duy trì mà còn phát huy được hiệu quả. Chiến lược chất lượng thể hiện ở từng chi tiết sản phẩm, từng phân khúc trong chuổi dịch vụ và trong tổng thể điểm đến. Chất lượng dịch vụ phải được đo bằng sự hài lòng của khách, chất lượng điểm đến chỉ có thể đánh giá bằng giá trị trãi nghiệm mà du khách tiếp nhận được. Như vậy nhu cầu và sự kỳ vọng của du khách là tối thượng phải được đáp ứng thỏa mãn trong môi trường luôn luôn biến đổi. Du khách là trung tâm thì mục tiêu phát triển bền vững phải đảm bảo sự cân đối giữa việc làm hài lòng khách với lợi ích của điểm đến trong đó chính quyền, doanh nghiệp và người dân đều có vai trò quyết định tạo điều kiện thuận lợi nhất tháo gỡ những rào cản tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và chung tay cải thiện môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn…Chiến lược phát triển tư duy các sản phẩm được chuyển hóa thành chiến lược hành động trong từng lĩnh vực. Về thị trường phân đoạn theo mục đích, động cơ du lịch nhắm tới thị trường khách nghĩ dưỡng dài ngày, do đó cần nghiên cứu những sản phẩm tương ứng với những phân đoạn thị trường mục tiêu hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng, khác biệt huy động mọi người cùng tham gia cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó cần quan tâm quản lý quy hoạch đúng theo định hướng phát triển khu, điểm du lịch tôn trọng tính đa dạng văn hóa, đa dạng sinh học và không gian khác biệt, nhưng đòi hỏi có sự kết nối tinh tế đặc biệt coi trọng các yếu tố bản địa và cuộc sống của cộng đồng dân cư. Đồng thời tập trung phát triển nguồn nhân lực lấy kỷ năng chuyên nghiệp làm trọng trong tương tác với du khách, quản trị liên kết kỷ năng nghề làm nền tảng, tập trung phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỷ thuật kết hợp với các yếu tố truyền thống với các yếu tố hiện đại lồng ghép hài hòa với các yếu tố vùng, địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong cùng một sản phẩm.

  Thực trạng tình hình du lịch tỉnh Bạc Liêu trong những năm gần đây xác định rõ du lịch Bạc Liêu “Điểm hẹn văn hóa” do vậy các ngành chức năng cần tiếp tục nghiên cứu nội hàm sản phẩm nhằm hướng tới bảo tồn sức mạnh văn hóa nội sinh. Đồng thời cải tạo nâng cấp hoàn thiện các công trình dự án, chỉnh trang diện mạo văn minh đô thị, văn hóa nông thôn, kích thích đầu tư phát triển sản phẩm ngành nghề gắn liền với tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện đại hóa các cơ sở vật chất kỷ thuật đáp ứng thỏa mãn tối đa nhu cầu của du khách, tạo ra sức lan tỏa có tầm ảnh hưởng sâu rộng bởi những sản phẩm văn hóa đặc trưng khác biệt làm cho du khách cứ mỗi lần quay lại chiêm ngưỡng và hưởng thụ thấy được chiều sâu của sự tinh tế sáng tạo mới lạ luôn luôn hấp dẫn.

  Bài: Minh Huấn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Tăng Lượng Khách Du Lịch Quốc Tế Đến Với Việt Nam
 • Thẻ Hội Viên Du Lịch – Giải Pháp Thông Minh
 • Ngành Du Lịch Chủ Động Tìm Giải Pháp Phục Hồi
 • Tập Trung Triển Khai Giải Pháp Phục Hồi Hoạt Động Du Lịch Trong Năm 2022
 • Giải Pháp Thúc Đẩy Du Lịch Sinh Thái Nông Nghiệp Phát Triển Trong Bối Cảnh Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu
 • Tình Hình Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Khu Du Lịch Sinh Thái Ở Miền Bắc
 • Du Lịch Bụi Cuba Để Tận Hưởng Thả Ga
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang, Phượt Bụi Nha Trang
 • Nhật Ký Mèo Đi Bụi: Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Cuba
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang, Khánh Hòa (Cập Nhật 09/2020)
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Yokohama Tự Túc 2022
 • Du Lịch Thái Lan Tại Đà Nẵng
 • Top 10 Địa Điểm Du Lịch Phượt Gần Sài Gòn Đang Hấp Dẫn Giới Trẻ
 • Việt Anh Ơi, Đi Du Lịch Đà Nẵng Hết Bao Nhiêu Tiền?
 • Tour Du Lịch Huế Đi Đà Nẵng Chất Lượng Chuẩn Đón Tiễn Tận Nơi
 • Du Lịch Y Tế (Medical Tourism) Là Gì? Tình Hình Phát Triển

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Đảo Phú Quốc Tự Túc Sau Dịch Covid 19
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Đảo Koh Rong Sanloem
 • Cần Thiết Khi Đi Du Lịch Thái Lan
 • Du Lịch Hàn Quốc: Đến Seoul Nên Ở Đâu?
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc, Chi Tiết Từ A
 • Khái niệm

  Du lịch y tế trong tiếng Anh gọi là: Medical tourism.

  Du lịch y tế là khi người tiêu dùng chọn đi du lịch qua biên giới tới các nước khác với mong muốn tiếp cận một số loại hình điều trị y tế. Điều trị này có thể bao gồm đầy đủ các chuyên khoa, nhưng phổ biến nhất bao gồm chăm sóc nha khoa, phẫu thuật thẩm mĩ, phẫu thuật không cấp thiết và điều trị khả năng sinh sản. (Theo OECD, 2010)

  Tình hình phát triển

  Trong khoảng 10 năm trở lại đây, du lịch y tế đã phát triển vô cùng mạnh mẽ như một ngành công nghiệp toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển (Wong 2022).

  Ở lục địa châu Á, du lịch y tế đang mở rộng nhanh chóng, trong đó các quốc gia đang cạnh tranh mạnh mẽ thông qua các nỗ lực dịch vụ và chiến lược tiếp thị trên toàn cầu (Connell 2013: 1-13).

  Hiện tượng toàn cầu về du lịch y tế tập trung cao độ ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Malaysia (Tổ chức Du lịch Thế giới 2022).

  Các nghiên cứu về du lịch y tế giải thích đặc biệt về ý nghĩa của nó đối với kinh tế, nhu cầu và cung cấp của thương mại du lịch y tế, sự tham gia của nhà nước và những lợi thế và bất lợi của sự phát triển du lịch y tế với các quốc gia khác.

  Hiệp hội Du lịch Y tế (2017) định nghĩa du lịch y tế là một quá trình du lịch bên ngoài quốc gia cư trú với mục đích được điều trị chăm sóc y tế. Điều này phù hợp với định nghĩa được cung cấp bởi Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS).

  Một trong những phương thức cung cấp dịch vụ theo qui định của GATS là tiêu dùng ở nước ngoài, theo đó đề cập đến tình huống người tiêu dùng dịch vụ (cụ thể là khách du lịch hoặc bệnh nhân) di chuyển đến lãnh thổ quốc gia khác để có được dịch vụ (BEA 2022).

  Du lịch y tế trong thế kỉ 21 không ngừng phát triển và đã trở thành một ngành rộng lớn, nổi bật và độc lập với ngành du lịch. Nguyên nhân chính của phát triển du lịch y tế là do chi phí điều trị thấp hơn hoặc thiếu các phương pháp điều trị tại các quốc gia bản địa.

  Một nghiên cứu (Abdulrahman Alili – 2022) cho thấy 40% bệnh nhân đi du lịch nước ngoài để điều trị là do muốn sử dụng các công nghệ y khoa tiên tiến ở nước sở tại.

  Trong khi đó, 32% tìm các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, 15% vì thời gian chờ đợi lâu hơn ở nước sở tại, và 9% khách du lịch đi du lịch nước ngoài là do chi phí y tế ở nước đến thấp hơn.

  Có ba loại du lịch y tế: du lịch y tế trong nước; du lịch y tế xuyên biên giới và du lịch y tế “diaspora”.

  Tuyết Nhi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Lào
 • Tour Du Lịch Hongkong 4 Ngày 3 Đêm Trọn Gói Từ Hà Nội
 • Cẩm Nang Giúp Khách Du Lịch Thái Lan Tránh Bị Lừa Đảo
 • Du Lịch Thái Lan Du Khách Cần Chú Ý Đừng Để Bị Lừa
 • Top 4 Ngọn Núi Gần Sài Gòn Nhất Có Thể Đi Trong Ngày
 • Tình Hình Phát Triển Du Lịch Tại Hàn Quốc Và Những Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trong Thời Gian Tới

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Học Phát Triển Ngành Du Lịch Từ Hàn Quốc
 • Hội An Mừng Vui Với Chỉ Số Phát Triển Du Lịch Và Nỗi Lo Bền Vững
 • Du Lịch Huế Cần Năng Động Hơn
 • Phát Triển Du Lịch Huế Xanh
 • Khánh Hòa: Chung Tay Phát Triển Du Lịch
 • Theo báo cáo UNWTO tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 19 (8-14/10/2011, Gyeongju, Hàn Quốc), dự kiến sẽ có khoảng 1,8 tỷ lượt khách đi du lịch quốc tế vào năm 2030, du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng trong hai thập kỷ tới , thu hút 10% lao động ở các quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… Năm 2022, tổng số khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc đạt 13,3 triệu lượt, giảm 22,7% so với năm 2022 (17,24 triệu lượt), mặc dù số liệu khách du lịch quốc tế năm 2022 tăng 30,3% so với năm 2022. Doanh thu từ du lịch đạt 17,210 triệu USD, GDP trên đầu người của Hàn Quốc là 1.929 USD, dự kiến đến năm 2030 con số này tăng lên 2.651 USD, đến năm 2050 là 3.539 USD.

  Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (Korean Tourism Organisation – KTO), trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thành lập năm 1962, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch. Thứ trưởng phụ trách về du lịch giúp việc cho Bộ trưởng, chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo Cục Du lịch. Cục Du lịch gồm 7 phòng: phòng chính sách du lịch, phòng tài nguyên du lịch, phòng công nghiệp du lịch, phòng hợp tác quốc tế, phòng xúc tiến du lịch, phòng phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. Hiện tổ chức có 27 văn phòng đại diện ở nước ngoài và 5 văn phòng trong nước với tổng số 765 nhân viên. Các Văn phòng đại diện do Cơ quan Du lịch quốc gia KNTO (Korea National Tourism Organization) quản lý và điều hành, nhân sự cũng do KNTO quyết định. Nhiệm vụ chính của KNTO là quảng bá và phát triển du lịch – là ngành kinh tế chiến lược; xây dựng chính sách phát triển du lịch và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đơn vị tư nhân trong lĩnh vực du lịch.

  Sự phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch, trong đó phải kể đến sân bay quốc tế Incheon, cùng với Sân bay quốc tế Hồng Kông và sân bay Changi, đã trở thành những trung tâm vận tải quan trọng ở châu Á. Những thế mạnh của du lịch Hàn Quốc là văn hoá, truyền thống lâu đời mang ảnh hưởng của Trung Hoa; giao thông đi lại thuận tiện; tính hiện đại và đa dạng của các khu vui chơi giải trí; đặc biệt là ngành công nghiệp giải trí (điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn). Hàn Quốc được biết đến với khẩu hiệu ‘Dynamic Korea’ (Hàn Quốc năng động). MICE cũng là một thế mạnh của ngành dịch vụ Hàn Quốc. Điểm yếu và cũng là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của du lịch Hàn Quốc là ngôn ngữ. Tiếng Hàn là ngôn ngữ chính thống duy nhất được sử dụng tại Hàn Quốc. Tiếng Anh và một số thứ tiếng khác như tiếng Trung, tiếng Nhật cũng được sử dụng với phạm vi nhỏ hẹp và chỉ ở các trung tâm du lịch, các cơ sở lưu trú cao cấp.

  – Tổ chức các hội chợ du lịch quốc tế và các sự kiện quảng bá du lịch

  – Xây dựng chiến lược thị trường mới, chú trọng thị trường trọng điểm là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mông Cổ, Kazakhstan… và các thị trường chi trả cao như Trung Đông và Nga. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động trao đổi du lịch giữa Hàn Quốc – Trung Quốc – Nhật Bản

  – Quản lý chặt chẽ các thị trường đang có xu hướng phát triển nhanh như thị trường Đông Nam Á, Đông Bắc Á, có kế hoạch xây dựng thương hiệu chung “Visit East Asia”

  – Phát triển nội dung các loại hình du lịch dựa vào văn hóa “Làn sóng Hàn Quốc”

  – Phát triển các loại hình sản phẩm du lịch gắn với đạo Hồi, như nhà hàng phục vụ người theo Hồi giáo với các bàn, kệ cầu nguyện…

  – Phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe vì sản phẩm có tính cá biệt hóa đối với từng cá nhân và vì vậy chi tiêu của khách tương đối cao.

  – Có chiến lược quảng bá ở nước ngoài, khai thác lợi thế của các sự kiện giao lưu với các quốc gia khác, như sự kiện Thế vận hội mùa đông châu Á

  – Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch (Bộ Tư pháp) thực hiện việc cải thiện thủ tục cấp visa như mẫu đăng ký đơn giản cho các chuyến du lịch khuyến thưởng, ngoại giao, sinh viên các trường đại học danh tiếng trên thế giới, nhân viên các tập đoàn của các quốc gia Đông Nam Á, các quốc gia OECD… Đồng thời, cải tiến thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh dễ dàng, tự động hóa cao.

  – Có chính sách cấp visa điện tử cho các thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Việt Nam và Philippines

  – Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng cho ngành Du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch thông minh, doanh nghiệp số để tạo ra sản phẩm du lịch hội tụ của tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với CMCN 4.0

  – Nâng cao năng lực quản trị chặt chẽ, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm luật Du lịch, ví dụ không cho phép phá giá thị trường…

  – Cải thiện điều kiện giao thông xuyên biên giới, các đường bay, và quảng bá chính sách tự do hóa hàng không

  – Có chiến lược xây dựng mô hình hợp tác đa phương về phát triển du lịch, trong đó, chú trọng kênh đối tác với các tổ chức như UNWTO, PATA, Ủy ban Du lịch của OECD, APEC, và ASEAN…

  – Chủ động trong vai trò chủ chốt thu hút các chuyên gia du lịch, các hội nghị, hội thảo cho ngành Du lịch

  – Phổ biến thông điệp mô hình phát triển du lịch thành công của Hàn Quốc đến từng công ty, viện nghiên cứu của Hàn Quốc.

  – Thúc đẩy các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ODA) để tăng cơ hội đầu tư

  – Hiệp hội du lịch Hàn Quốc quảng bá du lịch thông qua chương trình phát sóng các buổi hòa nhạc K-Pop, phim truyền hình Hàn Quốc, gặp gỡ các ngôi sao, người nổi tiếng Hàn Quốc, gắn với trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc.

  – Phát triển thị trường dựa trên sự lớn mạnh của công ty tư nhân và thúc đẩy mô hình quảng bá du lịch dựa trên mối quan hệ đối tác công tư.

  – Cộng đồng khởi nghiệp Hàn Quốc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thành lập “Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiềm năng” (tourism venture incubation Center), với các dịch vụ tư vấn phù hợp (quản lý tài chính, pháp lý, marketing…)

  Kế hoạch Phát triển Du lịch Tương lai

  – Xây dựng Luật Du lịch sửa đổi, đặt trọng tâm cho nhiệm vụ quảng bá du lịch và Chiến lược Phát triển Du lịch Quốc gia, trong đó tăng cường hơn nữa sự tham gia của công chúng vào phát triển du lịch và nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở đào tạo nghề và cấp chứng chỉ trong ngành Du lịch.

  – Hình ảnh Hàn Quốc đa dạng được thể hiện trong kế hoạch quảng bá khác nhau cho các thị trường chiến lược.

  – Tạo điều kiện thuận lợi cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, đặc biệt thu hút đối tượng khách có khả năng chi trả cao và chú trọng vào các thị trường đang nổi khác.

  – Xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao để phục vụ khách du lịch cao cấp

  – Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với làn sóng Hàn Quốc, lựa chọn “Nhóm sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe”. Ngành công nghiệp sáng tạo sẽ trở thành một ngành mang lại giá trị tạo thêm cho du lịch.

  -Tăng số lượng khách của các thị trường Nhật Bản, Trung Đông, Trung Quốc và các vùng lãnh thổ từ 6,4 triệu lượt năm 2007 lên 8,5 triệu lượt.

  – Tăng số lượt khách quay trở lại từ 7 triệu lên 15 triệu lượt.

  – Tỷ lệ khách du lịch đi lẻ tăng từ 75% lên 80%.

  – Thu nhập từ du lịch tăng từ 17 nghìn tỷ Won (15,42 tỷ USD) lên 28 nghìn tỷ Won (25,40 tỷ USD).

  – Tăng thứ hạng năng lực cạnh tranh về du lịch và lữ hành từ 19 (2016) lên 15

  – Tăng chi tiêu xúc tiến du lịch từ 25% lên 30%

  – Cải cách ngành Du lịch, chú trọng tới việc tăng cường hiệu lực của các quy định

  – Huy động kinh phí cho quỹ phát triển du lịch lên tới 150 nghìn tỷ Won

  – 800 công ty cung cấp dịch vụ du lịch mới của tương lai

  $11.Xây dựng chiến lược phát triển du lịch

  $12.Quan tâm đến bảo vệ khách du lịch

  $13.Nâng cao năng lực phục vụ và nền tảng phát triển du lịch nội địa

  $14.Xây dựng chiến lược riêng biệt cho các thị trường

  $15.Chú trọng thị trường khách du lịch cao cấp

  a.Du lịch bền vững, gắn với

  ii.Du lịch y tế

  iii.Du lịch nông thôn

  iv.Du lịch tàu biển, nâng cấp kết cấu hạ tầng

  1b.Du lịch cao cấp

  $16.Đổi mới du lịch sinh thái

  1a.Công ty du lịch sinh thái sáng tạo, đổi mới

  1b.Ngành Du lịch huy động thêm cho quỹ phát triển du lịch

  1c.Tri trả công bằng cho dịch vụ môi trường

  $17.Hỗ trợ chuyên môn tùy theo loại hình kinh doanh

  1a.Kiến thức, thông tin

  1b.Mở rộng dịch vụ trí tuệ nhân tạo

  $18.Cải cách quy định ngành Du lịch để hỗ trợ tăng trưởng

  1a.Nhanh chóng vượt qua thách thức trong kinh doanh

  1b.Đẩy mạnh xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1c.Cải cách quy định cho ngành Du lịch

  $19.Cải thiện hệ thống pháp lý ngành Du lịch cho tương lai

  1a.Trình Quốc hội Luật Du lịch sửa đổi

  1b.Thường xuyên truyền thông cho chính quyền địa phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ẩm Thực: “gia Vị” Cho Phát Triển Du Lịch Hải Phòng
 • Phát Triển Kinh Tế Biển
 • Khai Thác Tiềm Năng Và Lợi Thế Của Ngành Du Lịch Hà Giang
 • Hà Giang: Phát Triển Du Lịch Trải Nghiệm Ba Cùng
 • Để Du Lịch Đồng Tháp Thu Hút Khách Du Lịch
 • Phát Triển Loại Hình Du Lịch Bằng Máy Bay Trực Thăng Tại Thành Phố Đà Nẵng

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Đi Du Lịch Thái Lan Tự Túc: Cần Bao Nhiêu Tiền?
 • Lần Đầu Du Lịch Tự Túc: Mình Chọn Thái Lan!
 • Du Lịch Đài Loan Nên Mua Gì Về Làm Quà
 • Top 31 Địa Điểm Du Lịch Quy Nhơn Được Thu Hút Nhất
 • Du Lịch Quy Nhơn Nhất Định Phải Check
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

  KHOA VĂN HÓA DU LỊCH

  

  PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH

  BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG TẠI

  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Giảng viên hướng dẫn :

  Sinh viên thực hiện : Bùi Bích Phương

  HÀ NỘI – 2014

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH BẰNG MÁY BAY

  TRỰC THĂNG 4

  1.1 Ngành hàng không và vai trò của ngành hàng không với phát triển du lịch 4

  1.1.1 Ngành hàng không 4

  1.1.2 Vai trò của ngành hàng không với phát triển du lịch 10

  1.2 Du lịch bằng máy bay trực thăng 13

  1.2.1 Du lịch bằng máy bay trực thăng là gì? 13

  1.2.2 Lịch sử phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng 15

  1.2.3 Đặc trưng của loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng 22

  1.2.4 Điều kiện xây dựng sản phẩm du lịch 27

  Tiểu kết chương 1 31

  CHƯƠNG 2: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH BẰNG

  MÁY BAY TRƯC THĂNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32

  2.1. Tổng quan về thành phố Đà Nẵng 32

  2.1.1. Tên gọi – Vị trí địa lý 32

  2.1.2. Lược sử hình thành và phát triển thành phố Đà Nẵng 34

  2.2. Tiềm năng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng 37

  2.3 Những thuận lợi khi phát triển du lịch bằng máy bay trực thăng tại Đà Nẵng 39

  2.3.1 Những thuận lợi về tài nguyên tự nhiên 39

  2.3.2 Những thuận lợi về tài nguyên nhân văn 50

  2.3.3 Các điểm du lịch lân cận thành phố Đà Nẵng 67

  2.3.4 Những tiền đề hiện có của Đà Nẵng 69

  2.4 Những khó khăn khi tổ chức du lịch bằng máy bay trực thăng tại thành phố

  Đà Nẵng 71

  2.4.1 Các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến chất lượng chuyến bay

  71

  2.4.2 Nguồn nhân lực du lịch 73

  2.4.3 Thị trường khách hẹp 73

  2.5. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch 73

  2.5.1 Cơ sở hạ tầng 73

  Tiểu kết chương 2 81

  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH BẰNG MÁY BAY

  TRỰC THĂNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU

  LỊCH BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 82

  3.1 Thực trạng hoạt động du lịch bằng máy bay trực thăng trên thế giới và xu

  hướng phát triển du lịch bằng máy bay trực thăng ở Việt Nam. 82

  3.1.1 Thực trạng hoạt động du lịch bằng máy bay trực thăng trên thế giới 82

  3.1.2 Xu hướng phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng ở Việt

  Nam 86

  3.2 Thực trạng hoạt động du lịch bằng máy bay trực thăng tại thành phố Đà Nẵng 91

  3.2.1 Các tour du lịch bằng máy bay trực thăng 91

  3.2.2 Công ty tổ chức loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng 95

  3.2.3 Hướng dẫn viên loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng. 96

  3.2.4 Khách du lịch của loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng 97

  3.3 Một số giải pháp phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại

  thành phố Đà Nẵng 98

  3.3.1 Giải pháp xây dựng chương trình sản phẩm 98

  3.3.2 Đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia du lịch bằng máy bay trực thăng 99

  3.3.3 Giải pháp quản lý và bảo vệ tốt các nguồn tài nguyên du lịch 99

  3.3.4 Giải pháp xây dựng và phát triển các nguồn nhân lực 101

  3.3.5 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch 102

  3.3.6 Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm 103

  Tiểu kết chương 3 104

  KẾT LUẬN 105

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

  PHỤ LỤC 3

  1

  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Ngày nay du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn

  hóa – xã hội và phát triển với tốc độ ngày càng nhanh trên phạm vi toàn thế giới. Sự

  phát triển của khoa học – kỹ thuật và công nghệ đã tạo điều kiện cho nền kinh tế

  phát triển, đời sống con người ngày càng được nâng cao, nhu cầu của họ cũng

  phong phú và đa dạng hơn. Đó không còn là sự thỏa mãn về nhu cầu sinh học như

  ăn, mặc, ở mà con người còn có những nhu cầu cao hơn như thưởng thức các giá trị

  văn hóa, tham quan, nghỉ dưỡng hay vui chơi giải trí Từ đó, du lịch ra đời và phát

  triển rất mạnh cho đến ngày nay.

  Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiềm ẩn của khách du lịch. Ngành du lịch đã và đang

  tạo ra nhiều loại hình du lịch, các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn để đáp

  ứng nhu cầu đó. Đây là loại hình du lịch độc đáo, hấp dẫn đầy ấn tượng. Nó luôn

  tạo ra sức hút đối với du khách. Du lịch bằng máy bay trực thăng đã ra đời và đang

  được phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Loại hình này luôn tạo cho du khách

  sự tò mò, thích thú khi tham gia.

  Du lịch bằng máy bay trực thăng đem lại sự trải nghiệm đầy thú vị cho du

  khách. Với một độ cao tương đối du khách sẽ được bay lượn trên bầu trời rộng lớn,

  tận mắt ngắm nhìn những dãy núi hùng vĩ, những tòa nhà chọc trời, những cánh

  đồng bất tận và sự bao la rộng lớn xanh thẳm của các đại dương. Hơn nữa, tham gia

  du lịch bằng máy bay trực thăng còn là sự thỏa mãn nhu cầu khám phá, mạo hiểm

  tìm cảm giác mạnh của đa số khách du lịch hiện nay.

  Dựa trên những điều kiện tài nguyên du lịch sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có thể

  phát triển loại hình du lịch này. Với các trung tâm du lịch của nước ta như: Đà

  Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Quảng Ninh loại hình du lịch bằng máy bay trực

  thăng có đầy đủ điều kiện để triển khai. Đà Nẵng là nơi tiên phong cho loại hình du

  lịch bằng máy bay trực thăng này ở Việt Nam. Là một thành phố biển đa dạng về

  địa hình, phong phú về tài nguyên tự nhiên, đây là nơi có nhiều triển vọng để phát

  triển loại hình này. Chính vì sự tiện lợi, ấn tượng và hấp dẫn của loại hình du lịch

  2

  bằng máy bay trực thăng nên em đã mạnh dạn chọn đề tài: ” Phát triển loại hình du

  lịch bằng máy bay trực thăng tại thành phố Đà Nẵng” làm đề tài khóa luận tốt

  nghiệp chuyên ngành Văn hóa du lịch của mình.

  Bài khóa luận của em bước đầu mang tính tiếp cận, chủ yếu phân tích để thấy

  được sự mới lạ hấp dẫn của loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng. Phân tích và

  chỉ ra những điều kiện thuận lợi, tiềm năng phát triển loại hình du lịch này ở thành

  phố Đà Nẵng. Bằng sự cố gắng hết mình với nhiều khó khăn trong việc thu thập tài

  liệu từ khi xây dựng đề tài cho tới lúc hoàn thành, em chỉ có một hy vọng nhỏ là đề

  tài này sẽ như một lời gợi ý tới các nhà đầu tư và kinh doanh du lịch Việt Nam, để

  họ nhận thấy được tiềm năng và cơ hội phát triển loại hình du lịch này ở Việt Nam

  mà cụ thể đó là thành phố Đà Nẵng.

  2. Tình hình nghiên cứu

  Đà Nẵng là một thành phố lớn của nước ta, nó có nền lịch sử lâu đời. Đã có rất

  nhiều nguồn tài liệu viết và nghiên cứu về Đà Nẵng, về tiềm năng phát triển du lịch

  ở Đà Nẵng nhưng loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng là một loại hình mới lạ

  vừa được đưa vào hoạt động. Nó là một loại hình du lịch sử dụng phương tiện chính

  là máy bay trực thăng để vận chuyển du khách khi tham gia hoạt động du lịch nên

  có rất ít tài liệu nghiên cứu của một tác giả cụ thể nào, bài báo hay trích dẫn nào về

  loại hình du lịch này ở Việt Nam. Chính vì vậy, đây là bài khóa luận đầu tiên

  nghiên cứu nên khó tránh khỏi những sai sót và cần được bổ sung, góp ý cũng như

  sự quan tâm của mọi người để đề tài này có thể phát triển hơn nữa.

  3. Mục đích nghiên cứu

  – Nghiên cứu tìm hiểu về loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng trên thế giới

  và Việt Nam, chỉ ra những đặc trưng của loại hình và lợi ích này mang lại.

  – Phân tích các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên du lịch

  nhân văn để thấy được khả năng phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực

  thăng ở thành phố Đà Nẵng, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của

  địa phương cũng như nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

  – Tìm hiểu thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển loại hình du lịch bằng

  máy bay trực thăng tại thành phố Đà Nẵng.

  3

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  – Bài khóa luận tập trung tìm hiểu loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại

  thành phố Đà Nẵng.

  5. Phương pháp nghiên cứu

  Để hoàn thành đề tài khóa luận này em đã sử dụng các phương pháp:

  – Phương pháp thu thập thông tin, xử lý tài liệu.

  – Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn: sách, báo, tạp chí,

  các website về du lịch bằng máy bay trực thăng, website vè du lịch Đà Nẵng.

  6. Bố cục của đề tài khóa luận tốt nghiệp

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khóa luận gồm 3 chương:

  Chương 1: Tổng quan về loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng

  Chương 2: Tiềm năng phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại

  thành phố Đà Nẵng.

  Chương 3: Thực trạng hoạt động du lịch bằng máy bay trực thăng và một số

  giải pháp phát triển loại hình du lịch bằng máy bay trực thăng tại Đà Nẵng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Nguồn Sách

  1, Lê Duy Anh (2006), Lược sử Đà Nẵng 700 năm (1306 -2006), NXB Đà Nẵng,

  Đà Nẵng

  2, Phan Diễn (2000), Đà Nẵng thành tựu và triển vọng, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng

  3, Phạm Hoàng Hải (2004), Đà Nẵng trên con đường di sản, NXB Đà Nẵng, Đà

  Nẵng.

  4, Nguyễn Thiện Tống (1999), Hàng không qua một thế kỷ phát triển, NXB Trẻ, TP

  Hồ Chí Minh.

  5, Thúc Tuy (1964), Máy bay lên thẳng, NXB Quân Đội Nhân dân

  6, Nguyễn Thắng Vu (2006), Kiến trúc và cảnh quan Đà Nẵng, NXB Kim Đồng.

  7, Trần Quốc Vượng (2000), Đà Nẵng bước vào thế kỷ 21, NXB Văn Nghệ, TP Hồ

  Chí Minh.

  Nguồn Báo, tạp chí

  8, Nguyễn Thị Tường Vi, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh (2010), Tổng quan về

  đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn, tạp chí

  “Khoa học và công nghệ”, Số 5 (40).

  Nguồn Internet

  9, Air Việt Nam, http://vi.wikipedia.org/wiki/Air_Viet_Nam, 01/03/2014.

  10, Cầu Rồng vào top công trình chiếu sáng xuất sắc thế giới,

  http://vnexpss.net/tin-tuc/thoi-su/cau-rong-vao-top-cong-trinh-chieu-sang-xuat-

  sac-the-gioi-2943786.html, 23/01/2014

  11, Du lịch – Hàng không liên kết cùng phát triển, http://vantaidvn.com/kien-

  thuc/hang-khong-viet-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-nhu-the-nao.aspx, 01/01/2010.

  12, Du lịch trực thăng: tiềm năng và chông gai, http://dantri.com.vn/doanh-

  nghiep/du-lich-truc-thang-tiem-nang-va-chong-gai-501065.htm, 22/07/2011.

  13, Du ngoạn bằng trực thăng, http://nld.com.vn/kinh-te/du-ngoan-bang-truc-thang-

  20110916113330611.htm, 16/09/2011.

  14, Hàng không Việt Nam hình thành và phát triển như thế nào,

  http://vantaidvn.com/kien-thuc/hang-khong-viet-nam-hinh-thanh-va-phat-trien-nhu-

  the-nao.aspx.

  15, Hội thảo phát triển dịch vụ trực thăng trong hoạt động du lịch,

  http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/9420, 07/06/2013.

  16, Máy bay trực thăng,

  http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_bay_tr%E1%BB%B1c_th%C4%83ng,

  21/05/2014.

  17, Tổng quan thành phố Đà Nẵng, http://www.ytuong.danang.vn/gioi-

  thieu/28/201/tong-quan-thanh-pho-da-nang/

  18, Vietnam Airlines – những trang sử,

  http://www.vietnamairlines.com/wps/portal/vn/site/about_us/our_background, 2012.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc Cho Sinh Viên Dễ Dàng Nhất
 • Bí Quyết Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc Cho Sinh Viên Dễ “như Trở Bàn Tay”
 • 18 Lý Do Bạn Nên Đi Du Lịch Indonesia
 • Có Nên Đi Du Lịch Indonesia Không?
 • Kinh Nghiệm Làm Visa Israel Tự Túc
 • Tình Hình Và Cơ Hội Của Ngành Du Lịch Việt Nam Cần Phát Triển Thêm Những Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Thách Thức Mới Của Ngành Du Lịch
 • Cơ Hội Khám Phá Campuchia Cùng Vietravel
 • Tour Du Lịch Campuchia Kohrong Bokor Sinhanouk Ville Tết Nguyên Đán 2022
 • Tour Du Lịch Đà Nẵng Tiết Kiệm 2022
 • Tour Du Lịch Đà Nẵng Hè 2022
 • Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam đang rất phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những điều cần phát triển nhiều hơn. Tình hình và cơ hội của ngành du lịch Việt Nam đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

  Tình hình và cơ hội của ngành du lịch Việt Nam

  Trong những năm gần đây, ngành du lịch của Việt Nam đã thu hút được rất nhiều khách trong và ngoài nước. Năm 2022, Việt Nam đón 13 triệu du khách nước ngoài, tăng 30% so với năm 2022. Con số này là rất cao và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thực sự.

  Du lịch Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới, nhiều điểm đến trong nước được bình chọn là địa chỉ yêu thích của du khách quốc tế. Du lịch Việt Nam đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

  Ngành du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua đã không ngừng phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình gấp khoảng 1,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP chung cả nước; đóng góp trực tiếp 6,6% và đóng góp chung 13% trong cấu thành GDP của Việt Nam. Riêng trong năm 2022, du lịch là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế đất nước, ước tính du lịch đóng góp 1% vào mức tăng trưởng của GDP của Việt Nam.

  Các điểm đến du lịch, sản phẩm đang được hình thành lớn mạnh

  Quá trình phát triển, các sản phẩm du lịch Việt Nam đã được thị trường nhìn nhận và đánh giá cao như: du lịch tham quan cảnh quan, di sản di tích, nghỉ dưỡng biển, núi, du lịch tâm linh, lễ hội, ẩm thực, du lịch thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch MICE,.. Các sản phẩm tham quan cảnh quan như: Vịnh Hạ Long, cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn,..Du lịch thể thao mạo hiểm như khám phá Sơn Đoòng, Phong Nha – Kẻ Bàng,…nghỉ dưỡng biến Phú Quốc, Nha Trang, Mũi Né,…được du khách trong nước và du khách quốc tế yêu thích…

  Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam (dựa vào bảng xếp TTCI của WEF 2022) TTCI đánh giá năng lực cạnh tranh Du lịch và Lữ hành của 141 nền kinh tế, hệ thống tính điểm bao gồm 4 chỉ tiêu chính, 14 mục và 90 chỉ tiêu riêng biệt. Năm 2022, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 75/141 quốc gia trong bảng xếp hạng, tăng 5 bậc so với năm 2013. Trong khu vực, năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam được TTCI xếp hạng 7 trên 9 nước ASEAN (Brunei không xếp hạng).

  Một số nhu cầu phát triển chính của du lịch Việt Nam hiện nay

  Thứ nhất: Đẩy mạnh cải cách, thủ tục, chính sách hệ thống luật, Chiến lược phát triển du lịch, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, chính sách VISA,…đã lỗi thời không còn đáp ứng nhu cầu thực tiễn;

  Thứ hai: đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh bao gồm: hệ thống sân bay, cảng biển, nhà ga…

  Thứ 3: tăng ngân sách cho xúc tiến, quảng bá du lịch, áp dụng cơ chế linh hoạt, mở văn phòng đại diện du lịch Việt Nam trước tiên tại các thị trường trọng điểm;

  Thứ tư: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý, nhân lực có tay nghề.

  Cơ hội của ngành du lịch Việt Nam đang là rất lớn, tuy nhiên cần có được những bước hoàn thiện để phát triển ngành du lịch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Xanh: Cơ Hội Và Thách Thức Đối Với Việt Nam
 • Du Lịch: Làng Cổ Đường Lâm 1 Ngày
 • Du Lịch Làng Cổ Đường Lâm
 • Làng Cổ Đường Lâm, Kinh Nghiệm Du Lich Duong Lam 1 Ngày
 • Du Lịch Phú Quốc Tháng 6 Có Đẹp Không ? Lead Travel
 • Tình Hình Phát Triển Du Lịch Tại Hàn Quốc Và Những Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trong Thời Gian Tới – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Hàn Quốc 2022 Đạt Kỷ Lục Mới Sau Hai Năm Liền Suy Giảm
 • Để Hội An Phát Triển Bền Vững
 • Tiếp Tục Khai Thác Tiềm Năng Đưa Lai Châu Phát Triển
 • Lễ Hội Với Phát Triển Kinh Tế Du Lịch – Góc Nhìn Từ Quốc Tế
 • Phát Triển Du Lịch Mice Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Du Lịch Việt Nam – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 •    Theo báo cáo UNWTO tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 19 (8-14/10/2011, Gyeongju, Hàn Quốc), dự kiến sẽ có khoảng 1,8 tỷ lượt khách đi du lịch quốc tế vào năm 2030, du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng trong hai thập kỷ tới , thu hút 10% lao động ở các quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…, mặc dù số liệu khách du lịch quốc tế năm 2022 tăng 30,3% so với năm 2022. Doanh thu từ du lịch đạt 17,210 triệu USD

     Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (Korean Tourism Organisation – KTO), trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thành lập năm 1962, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch. Thứ trưởng phụ trách về du lịch giúp việc cho Bộ trưởng, chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo Cục Du lịch. Cục Du lịch gồm 7 phòng: phòng chính sách du lịch, phòng tài nguyên du lịch, phòng công nghiệp du lịch, phòng hợp tác quốc tế, phòng xúc tiến du lịch, phòng phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. Hiện tổ chức có 27 văn phòng đại diện ở nước ngoài và 5 văn phòng trong nước với tổng số 765 nhân viên. Các Văn phòng đại diện do Cơ quan Du lịch quốc gia KNTO (Korea National Tourism Organization) quản lý và điều hành, nhân sự cũng do KNTO quyết định. Nhiệm vụ chính của KNTO là quảng bá và phát triển du lịch – là ngành kinh tế chiến lược; xây dựng chính sách phát triển du lịch và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đơn vị tư nhân trong lĩnh vực du lịch.

     – Tổ chức các hội chợ du lịch quốc tế và các sự kiện quảng bá du lịch

     – Xây dựng chiến lược thị trường mới, chú trọng thị trường trọng điểm là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mông Cổ, Kazakhstan… và các thị trường chi trả cao như Trung Đông và Nga. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động trao đổi du lịch giữa Hàn Quốc – Trung Quốc – Nhật Bản

     – Quản lý chặt chẽ các thị trường đang có xu hướng phát triển nhanh như thị trường Đông Nam Á, Đông Bắc Á, có kế hoạch xây dựng thương hiệu chung “Visit East Asia”

     – Phát triển nội dung các loại hình du lịch dựa vào văn hóa “Làn sóng Hàn Quốc”

     – Phát triển các loại hình sản phẩm du lịch gắn với đạo Hồi, như nhà hàng phục vụ người theo Hồi giáo với các bàn, kệ cầu nguyện…

     – Phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe vì sản phẩm có tính cá biệt hóa đối với từng cá nhân và vì vậy chi tiêu của khách tương đối cao.

     – Có chiến lược quảng bá ở nước ngoài, khai thác lợi thế của các sự kiện giao lưu với các quốc gia khác, như sự kiện Thế vận hội mùa đông châu Á

     – Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch (Bộ Tư pháp) thực hiện việc cải thiện thủ tục cấp visa như mẫu đăng ký đơn giản cho các chuyến du lịch khuyến thưởng, ngoại giao, sinh viên các trường đại học danh tiếng trên thế giới, nhân viên các tập đoàn của các quốc gia Đông Nam Á, các quốc gia OECD… Đồng thời, cải tiến thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh dễ dàng, tự động hóa cao.

     – Có chính sách cấp visa điện tử cho các thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Việt Nam và Philippines

     – Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng cho ngành Du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch thông minh, doanh nghiệp số để tạo ra sản phẩm du lịch hội tụ của tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với CMCN 4.0

     – Nâng cao năng lực quản trị chặt chẽ, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm luật Du lịch, ví dụ không cho phép phá giá thị trường…

     – Cải thiện điều kiện giao thông xuyên biên giới, các đường bay, và quảng bá chính sách tự do hóa hàng không

     – Có chiến lược xây dựng mô hình hợp tác đa phương về phát triển du lịch, trong đó, chú trọng kênh đối tác với các tổ chức như UNWTO, PATA, Ủy ban Du lịch của OECD, APEC, và ASEAN…

     – Chủ động trong vai trò chủ chốt thu hút các chuyên gia du lịch, các hội nghị, hội thảo cho ngành Du lịch

     – Phổ biến thông điệp mô hình phát triển du lịch thành công của Hàn Quốc đến từng công ty, viện nghiên cứu của Hàn Quốc.

     – Thúc đẩy các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ODA) để tăng cơ hội đầu tư

     – Hiệp hội du lịch Hàn Quốc quảng bá du lịch thông qua chương trình phát sóng các buổi hòa nhạc K-Pop, phim truyền hình Hàn Quốc, gặp gỡ các ngôi sao, người nổi tiếng Hàn Quốc, gắn với trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc.

     – Phát triển thị trường dựa trên sự lớn mạnh của công ty tư nhân và thúc đẩy mô hình quảng bá du lịch dựa trên mối quan hệ đối tác công tư.

     – Cộng đồng khởi nghiệp Hàn Quốc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thành lập “Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiềm năng” (tourism venture incubation Center), với các dịch vụ tư vấn phù hợp (quản lý tài chính, pháp lý, marketing…)

     Kế hoạch Phát triển Du lịch Tương lai

     – Xây dựng Luật Du lịch sửa đổi, đặt trọng tâm cho nhiệm vụ quảng bá du lịch và Chiến lược Phát triển Du lịch Quốc gia, trong đó tăng cường hơn nữa sự tham gia của công chúng vào phát triển du lịch và nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở đào tạo nghề và cấp chứng chỉ trong ngành Du lịch.

     – Hình ảnh Hàn Quốc đa dạng được thể hiện trong kế hoạch quảng bá khác nhau cho các thị trường chiến lược.

     – Tạo điều kiện thuận lợi cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, đặc biệt thu hút đối tượng khách có khả năng chi trả cao và chú trọng vào các thị trường đang nổi khác.

     – Xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao để phục vụ khách du lịch cao cấp

     – Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với làn sóng Hàn Quốc, lựa chọn “Nhóm sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe”. Ngành công nghiệp sáng tạo sẽ trở thành một ngành mang lại giá trị tạo thêm cho du lịch.

     Dự báo đến năm 2022

        – Tăng số lượng khách của các thị trường Nhật Bản, Trung Đông, Trung Quốc và các vùng lãnh thổ từ 6,4 triệu lượt năm 2007 lên 8,5 triệu lượt.

        – Tăng số lượt khách quay trở lại từ 7 triệu lên 15 triệu lượt.

        –  Tỷ lệ khách du lịch đi lẻ tăng từ 75% lên 80%.

        – Thu nhập từ du lịch tăng từ 17 nghìn tỷ Won (15,42 tỷ USD) lên 28 nghìn tỷ Won (25,40 tỷ USD).

        – Tăng thứ hạng năng lực cạnh tranh về du lịch và lữ hành từ 19 (2016) lên 15

        – Tăng chi tiêu xúc tiến du lịch từ 25% lên 30%

        – Cải cách ngành Du lịch, chú trọng tới việc tăng cường hiệu lực của các quy định

        – Huy động kinh phí cho quỹ phát triển du lịch lên tới 150 nghìn tỷ Won

        – 800 công ty cung cấp dịch vụ du lịch mới của tương lai

  Kế hoạch hành động đến năm 2022

  $11.     Xây dựng chiến lược phát triển du lịch

  $12.     Quan tâm đến bảo vệ khách du lịch

  $13.     Nâng cao năng lực phục vụ và nền tảng phát triển du lịch nội địa

  $14.     Xây dựng chiến lược riêng biệt cho các thị trường

  $15.     Chú trọng thị trường khách du lịch cao cấp

  a.      Du lịch bền vững, gắn với

   i.      MICE

  ii.      Du lịch y tế

  iii.      Du lịch nông thôn

  iv.      Du lịch tàu biển, nâng cấp kết cấu hạ tầng

  1b.     Du lịch cao cấp

  $16.     Đổi mới du lịch sinh thái

  1a.      Công ty du lịch sinh thái sáng tạo, đổi mới

  1b.     Ngành Du lịch huy động thêm cho quỹ phát triển du lịch

  1c.      Tri trả công bằng cho dịch vụ môi trường

  $17.     Hỗ trợ chuyên môn tùy theo loại hình kinh doanh

  1a.      Kiến thức, thông tin

  1b.     Mở rộng dịch vụ trí tuệ nhân tạo

  $18.     Cải cách quy định ngành Du lịch để hỗ trợ tăng trưởng

  1a.      Nhanh chóng vượt qua thách thức trong kinh doanh

  1b.     Đẩy mạnh xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1c.      Cải cách quy định cho ngành Du lịch

  $19.     Cải thiện hệ thống pháp lý ngành Du lịch cho tương lai

  1a.      Trình Quốc hội Luật Du lịch sửa đổi

  1b.     Thường xuyên truyền thông cho chính quyền địa phương

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  $11.                  

  UNWTO (2017). Tourism Highlights 2022 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029

   

  $12.                  

  IMF (số liệu năm 2022); PwC (dự báo cho năm 2030 và 2050)

   

  $13.                  

  BOK – Ngân hàng Hàn Quốc (2014): Nghiên cứu Ngành

   

  $14.                  

  Bộ VHTTDL, Báo cáo tổng hợp Đề án Đẩy mạn thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam giai đoạn 2012 – 2022

   

  $15.                  

  Bộ VHDL Hàn Quốc, Ban Hợp tác, Báo cáo phục vụ cuộc họp Bộ trưởng về Kế hoạch Xúc tiến Quảng bá Du lịch Quốc gia, tháng 12/2017

   

  $16.                  

  Trang web https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto?func_name=3

  Truy cập ngày 15/6/2018

  https://www.linkedin.com/pulse/current-status-future-outlook-koreas-tourism-leisure-industry-kim/

  Truy cập ngày 15/6/2018

  Trang web http://www.joneslanglasalle.com.vn/vietnam/en-gb/Research/Vietnam-Spotlight%20on%20the%20Accommodation%20and%20Tourism%20Industry.pdf

  Truy cập ngày 15/6/2018

   

  https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto?func_name=3

  IMF (số liệu năm 2022); PwC (dự báo cho năm 2030 và 2050)

  https://www.linkedin.com/pulse/current-status-future-outlook-koreas-tourism-leisure-industry-kim/

  2014, BOK – Ngân hàng Hàn Quốc: Nghiên cứu Ngành: tỷ số tạo thêm việc làm cho ngành dịch vụ: 17.3; sản xuất: 8.8; du lịch: 18.9

  Bộ VHDL Hàn Quốc, Ban Hợp tác, Báo cáo phục vụ cuộc họp Bộ trưởng về Kế hoạch Xúc tiến Quảng bá Du lịch Quốc gia, tháng 12/2017

  [11] Đối với thị trường khách Hồi giáo, tranh thủ quảng bá vào tháng ăn kiêng Ramadan

  Chiến Thắng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Sơn: Cơ Hội Để Trở Thành Khu Du Lịch Quốc Gia
 • Gợi Nghĩ Về Tiềm Năng Di Sản Gắn Với Phát Triển Du Lịch Ở Lý Sơn, Quảng Ngãi
 • Lý Sơn: Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Gắn Với Cộng Đồng
 • Khai Thác “Kho Tàng Di Sản” Cố Đô Huế Để Phát Triển Du Lịch Bền Vững
 • Quảng Ninh: Sức Hút Từ Ngành Du Lịch Không Khói
 • Phát Triển Du Lịch Biển Đà Nẵng

  --- Bài mới hơn ---

 • Phát Triển Du Lịch Gắn Với Núi, Sông, Rừng, Biển…
 • Tìm Hướng Phát Triển Du Lịch Biển Đảo Việt Nam
 • Cà Mau: Nhiều Tiềm Năng Để Phát Triển Du Lịch
 • Du Lịch Cần Thơ Phát Triển
 • Dấu Ấn Phát Triển Du Lịch Cao Bằng
 • Đà Nẵng được đánh giá là một trong những thành phố biển xinh đẹp nhất nước và bãi biển Mỹ Khê từng được tạp chí Forber của Mỹ đánh giá là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh. Tiềm năng để khai thác phát triển du lịch biển Đà Nẵng là rất phong phú.

  Lợi thế du lịch biển Đà Nẵng

  Đà Nẵng có đường bờ biển dài, bãi cát trắng mịn, có nhiều bãi tắm nông giúp phát triển du lịch biển tiện lợi. Các hình thức du lịch biển được Đà Nẵng khai thác khá phong phú như: du lịch ngắm xem, du ngoạn, nghỉ dưỡng, tắm biển, văn hóa biển, khoa học biển, du lịch hang động, du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn biển, đảo; du lịch thể thao biển…

  Công tác bảo vệ giữ gìn môi trường biển cũng được chú trọng đầu tư. Các bãi biển tại Đà Nẵng luôn được giữ sạch sẽ phục vụ cho khách du lịch và người dân tham quan biển.

  Những bất cập trong du lịch biển tại Đà Nẵng

  Tuy sở hữu một trong sáu bãi biển đẹp nhất thế giới, nhưng hiện nay tiềm năng du lịch biển Đà Nẵng chưa được khai thác phù hợp để đủ sức thu hút khách du lịch. Vấn đề làm cản trở sức hấp dẫn của du lịch biển Đà Nẵng đã được không ít du khách cho rằng: các dịchvụ vui chơi giải trí ở các khu du lịch biển dường như quá thiếu và nghèo nàn; đồng thời với chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vu ̣tại các khu du lịch biển còn quá nhiều bất cập.

  Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do thiếu ý thức của người dân, của khách du lịch, của việc xử lý nước thải, rác thải của các dịch vu ̣phục vụ du lịch. Cùng với đó là tình trạng chèo kéo khách du lịch vẫn diễn ra tại một số bãi tắm khu du lịch gây nhiều phiền nhiễu cho du kháchđã và đang trở thành yếu tố cản trở sự phát triển du lịch biển Đà Nẵng.

  Vào mùa du lịch biển, các bãi biển Đà Nẵng luôn đông khách, nhưng phần lớn là người dân thành phố, khách nội địa chiếm vị trí thứ hai. Khách du lịch nước ngoài có chăng chỉ tập trung ở khu vực bãi biển trước khách sạn 5 sao Furama.

  Làm thế nào để khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có để phát triển du lịch biển Đà Nẵng và hạn chế những tồn tại đang có là nhiệm vụ cấp bách của thành phố Đà Nẵng.

  Để có thể tiện cho việc tham quan và du lịch biển Đà Nẵng, bạn nên lưu trú tại các khách sạn ven biển Đà Nẵng như Valencia Hotel chúng tôi để tiện lợi nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ifc Hỗ Trợ Phát Triển Du Lịch Bền Vững Tại Việt Nam Và Lào
 • Bảo Tồn Và Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Cù Lao Chàm
 • Luận Văn Đề Tài Nghiên Cứu Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Và Đề Xuất Giải Pháp Du Lịch Sinh Thái Bền Vững Tại Xã Đảo Cù Lao Chàm
 • Để Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Miền Trung
 • Bến Tre Hướng Đến Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng, Du Lịch Có Trách Nhiệm
 • Đà Nẵng: Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch ” Đô Thị & Phát Triển

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Của Tp. Đà Nẵng
 • Phát Triển Thương Hiệu Du Lịch Đà Nẵng: Phải Có Sản Phẩm Đặc Trưng
 • Đà Nẵng Có Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Kinh Tế Đêm
 • Tiềm Năng Phát Triển Vận Tải Du Lịch Hải Phòng
 • Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Giáo Dục
 • Theo thống kê của Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổng lượt khách đến Đà Nẵng năm 2022 đạt hơn 5,5 triệu lượt, tăng 18,4% so với năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt 1,67 triệu lượt, tăng 32,4% so với năm 2022. Tổng thu du lịch đạt 16.082 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2022. Dự kiến năm 2022, thành phố Đà Nẵng sẽ đón được 6,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế. Tính đến tháng 9/2017, tổng số lưu trú trên địa bàn thành phố lên 653 cơ sở lưu trú với 25.756 phòng. Tổng số đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố là 313 đơn vị; thành phố có trên 3.158 hướng dẫn viên, 730 xe đạt chuẩn phục vụ du lịch. Hiện thành phố có 83 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch dịch vụ với tổng vốn đầu tư khoảng 7,3 tỷ USD (tương đương 153 ngàn tỷ đồng).

  Với những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực du lịch, ông Vinh chia sẻ, thời gian qua Đà Nẵng đã được nhiều du khách, doanh nghiệp, các tổ chức du lịch, các tạp chí, trang mạng chuyên về du lịch trên thế giới bình chọn và đánh giá cao, đặc biệt năm 2022 thành phố Đà Nẵng nhận được giải thưởng danh giá “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á” góp phần định vị hình ảnh và từng bước khẳng định vị trí thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng nâng tầm quốc tế.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đó là các dự án quy hoạch điểm xây dựng cầu tàu, bến du thuyền đã có, nhưng các dự án chậm triển khai, ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch đường sông; thiếu chính sách ưu đãi đầu tư phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí; sự phát triển nhanh của khách sạn, condotel, một số thị trường khách tăng nhanh đã có những phức tạp quá tải, không đáp ứng kịp về cơ sở hạ tầng và nhân lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch còn hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố…

  Bên cạnh đó, Bà Dương Thùy Dung – Giám đốc cấp cao của Công ty kinh doanh Dịch vụ bất động sản CBRE Việt Nam cho biết trong những năm qua lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng đã tăng trưởng rất nhanh nhưng so với các thành phố biển khác trong khu vực như: Phuket, Pattaya (Thái Lan) hay Bali (Indonesia) thì số lượng còn khiêm tốn gấp nhiều lần. Trong năm 2022, thị trường cho thấy sự dịch chuyển rõ nét hơn về quốc tịch khách quốc tế đến Đà Nẵng, du khách đến từ Hàn Quốc đã bắt đầu vượt du khách Trung Quốc về số lượt khách. Nếu trong năm 2022, khách Hàn Quốc chiếm 17,2% thì trong nửa đầu năm 2022 tỷ lệ này tăng lên 30%.

  Tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng trong quý 3/2017 có 133 khách sạn từ 3- 5 sao, trong đó có 14.419 phòng , 771 biệt thự nghỉ dưỡng bán, 7.697 căn hộ nghỉ dưỡng bán. Tổng nguồn cung khách sạn từ 3 đến 5 sao ở Đà Nẵng là 14.000. Còn ở Phuket (Thái Lan), theo thống kê lên tới 81.000 phòng khách sạn. Số lượng nhiều như thế là để phục vụ tăng trưởng du lịch cũng rất là cao. Tiềm năng phát triển của Đà Nẵng còn rất là nhiều, và nếu chúng ta phát triển đúng hướng, tham khảo bài học thành công ở trong khu vực thì chúng tôi tin rằng trong thời gian không xa, Đà Nẵng sẽ đuổi kịp thị trường Phuket.

  Hiện nay tiềm năng phát triển du lịch của Đà Nẵng còn rất lớn, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch tại Đà Nẵng đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, Đà Nẵng hiện đang thiếu các tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là giải trí về đêm, khu mua sắm, ẩm thực cũng như các show diễn nghệ thuật có quy mô lớn, đặc sắc nhằm thu hút và giữ chân du khách. Thành phố cũng thiếu chính sách ưu tiên cho việc đầu tư vào lĩnh vực này, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Empire Trịnh Việt Hưng cho hay.

  Ngoài ra, các dự án xây dựng cầu tàu, bến du thuyền đang trong tình trạng triển khai chậm, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch đường sông.

  Gửi đến Hội nghị bài tham luận đề tài “Phát triển du lịch Đà Nẵng bắt kịp phát triển du lịch toàn cầu” Ông Nguyễn Quang Hải- Trưởng ban Phát triển dự án của Tập đoàn Sun Group nhìn nhận, hiện nay và trong tương lai, xu thế du lịch MICE (du lịch hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng) trên thế giới phát triển mạnh. Đà Nẵng có đủ mọi yếu tố, tiềm năng để phát triển loại hình du lịch này, có thể trở thành một trung tâm du lịch MICE mới của châu Á nếu tận dụng hợp lý những thế mạnh đang có về sông nước, biển, núi để tạo nên những sản phẩm du lịch mới, độc đáo, mang lại những trải nghiệm khác biệt; Cần xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ từ cảng hàng không, cảng biển cho tới hệ thống cơ sở lưu trú hạng sang với các tiện nghi vật chất và sức chứa tới hàng ngàn người cùng lúc. Đây là loại hình rất tiềm năng, có khả năng mang lại doanh thu cao hơn cả và đối tượng khách cũng yêu cầu cao hơn nhiều so với khách du lịch tham quan thông thường, lại không chịu tác động bởi yếu tố vụ mùa; Đầu tư phát triển du lịch ẩm thực, mua sắm, khu vui chơi giải trí ban đêm.

  Cũng như đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Đầu tư vào ngày 15/10, Thủ tướng đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách thủ tục hành chính, thu hút nhiều dự án đầu tư trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố cảng biển lớn, đô thị trung tâm quốc gia, là một trong những trọng điểm phát triển của đất nước.

  Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 diễn ra tại Đà Nẵng đến gần. Đây là cơ hội để Đà Nẵng giới thiệu, quảng bá và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế, giới thiệu đến các nhà đầu tư quốc tế một thành phố trẻ, năng động, hiếu khách, một điểm đến đầu tư nhiều triển vọng, một điểm đến du lịch hấp dẫn.

  Bích Phượng ĐTPT/Số – 70

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bình Định Với Nhiều Tiềm Năng Phát Triển Về Ngành Du Lịch
 • Phát Huy Tiềm Năng Phát Triển Đô Thị Du Lịch Biển Của Phú Quốc
 • Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Của Bến Tre
 • Du Lịch Bến Tre Phát Triển Chưa Tương Xứng Tiềm Năng
 • Du Lịch Thể Thao: Tiềm Năng Phát Triển Của Việt Nam
 • Phát Triển Du Lịch Đà Nẵng Bền Vững

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Đà Nẵng Vươn Mình Phát Triển
 • Du Lịch Đài Loan 4 Ngày 3 Đêm Cao Hùng
 • Hướng Dẫn Du Lịch Khám Phá Sapa 2 Ngày Cuối Tuần Trải Nghiệm Thú Vị
 • Giật Mình Trước Đà Lạt Tháng 4
 • Chương Trình Du Lịch Vinh( Nghệ An) Đà Nẵng Nha Trang Đà Lạt
 • Du lịch trách nhiệm không phải là một loại hình du lịch mới, nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu làm tốt loại hình du lịch này, ngoài những lợi ích của điểm đến du lịch bền vững hơn, nó còn được khắc họa bởi môi trường trong sạch, nền văn hóa mạnh mẽ và sôi động với ít xung đột hơn và người dân nhận được các lợi ích kinh tế công bằng được phổ biến rộng rãi.

  Theo đó, phát triển du lịch có trách nhiệm cần tuân thủ những nguyên tắc chủ yếu sau:

  Cần có trách nhiệm về môi trường…

  Chúng ta cần đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạch định và thiết kế dự án du lịch. Đồng thời, sử dụng tài nguyên hợp lý và bền vững, giảm chất thải và tiêu thụ quá mức tài nguyên và năng lượng.

  Bên cạnh đó, cần quản lý đa dạng tự nhiên, sinh thái theo hướng bền vững; phục hồi những khu vực tài nguyên tự nhiên bi xâm hại và xác định rõ các loại hình du lịch gắn với môi trường để có hướng bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái dễ bị phá hủy và các khu phòng hộ.

  Mặt khác, tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức cho mọi chủ thể về phát triển bền vững.

  Nâng cao năng lực về du lịch cho mọi chủ thể và cần phải tuân thủ những mô hình phát triển du lịch lành mạnh và hiệu quả nhất. Để đạt được mục tiêu trên, cần phải thường xuyên tham vấn các chuyên gia môi trường và bảo tồn.

  Trách nhiệm về xã hội…

  Tích cực thu hút cộng đồng dân cư địa phương tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và ra quyết định, nâng cao năng lực để cho họ hiện thực hóa các sáng kiến đề ra.

  Biến du lịch là nhu cầu trải nghiệm chung của toàn xã hội, nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là những nhóm người và cá nhân dễ bị tổn thương và thiệt thòi.

  Đánh giá tác động xã hội thông qua các chu kỳ vận động dự án, ngay từ khâu lập kế hoạch, thiết kế dự án nhằm giảm thiểu các tác động xã hội và tối đa hóa yếu tố tích cực.

  Tôn trọng văn hóa bản địa, bảo tồn và phát huy tính đa dạng về văn hóa và xã hôi. Đồng thời, đảm bảo du lịch đóng góp đáng kể vào cải thiện y tế và giáo dục.

  Và trách nhiệm về kinh tế…

  Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, khi phát triển các dự án du lịch, cần phải đánh giá tác động kinh tế, xác định rõ ưu tiên loại hình nào phát triển phù hợp, sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư địa phương và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới đời sống của họ, ví dụ: phát triển dự án du lịch có dẫn tới hậu quả làm tổn hại và cạn kiệt các nguồn lực, tài nguyên? Đồng thời, cũng cần phải xác định rõ phát triển du lịch có phải là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương mình hay không?

  Tăng cường liên kết nhằm khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ hơn của các cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch; giảm thiểu sự thiệt hại trong quá trình khai thác và sử dụng các nguồn lực; phát triển du lịch gắn chặt với mục tiêu vì người nghèo và hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo.

  Xúc tiến quảng bá du lịch phải đảm bảo tôn trọng tính nguyên vẹn về văn hóa, kinh tế, tự nhiên và xã hội; khuyến khích phát triển các loại hình du lịch phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

  Tôn trọng phong tục, tập quán của cư dân bản địa, kinh doanh bình đẳng, xây dựng giá cả hợp lý và xây dựng mối quan hệ kinh doanh chia sẻ trách nhiệm cả trong rủi ro và thành công. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên làm việc có tay nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế.

  Tại TP. Đà Nẵng, du lịch Đà Nẵng có trách nhiệm thân thiện với môi trường và xã hội đang là một hướng đi mới mẻ. Vì vậy, các nhà làm du lịch và chính quyền địa phương cũng đang từng bước tiếp cận với loại hình này. Thời gian qua, các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú tại Đà Nẵng cũng đã đưa vào chương trình những tour như: đi bộ, đạp xích lô, đi xe đạp đồng hành,… kết hợp với các hoạt động bảo vệ môi trường và nhận được sự hưởng ứng cao từ cộng đồng dân cư và du khách. Bên cạnh đó, các tour ngắm voọc, lặn ngắm san hô, câu cá đã được Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xây dựng nhằm đưa vào khai thác góp phần giúp du khách ý thức hơn trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn môi trường.

  Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của thời đại. Hầu hết các quốc gia có ngành du lịch phát triển cũng như một số nước đang phát triển trên thế giới đã và đang tập trung nhiều nỗ lực để phát triển mô hình du lịch này và gặt hái được nhiều thành công. Với những định hướng cơ bản trên, vận dụng và thực thi tốt chắc chắn sẽ là những nền móng quan trọng để thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng chất lượng, bền vững, có trách nhiệm.

  Nguồn: http://www.cst.danang.gov.vn ( Đình Phong )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhật Ký Du Lịch Tây Tạng
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Đài Loan Tự Túc Giá Rẻ 5 Ngày 4 Đêm ! Blog Du Lịch.
 • Giới Thiệu Các Khu Du Lịch Ở Cam Ranh
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Nhật Bản Tiết Kiệm
 • Du Lịch Nhật Bản Tiết Kiệm Nhất Chỉ 10 Triệu
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100