Phát Triển Du Lịch Bạc Liêu Trong Tình Hình Mới

--- Bài mới hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Du Lịch Biển Đảo Ở Quảng Ngãi Và Các Tỉnh Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 • Một Số Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Biển Bền Vững Từ Góc Nhìn Chuyên Gia
 • Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Thành Phố Cần Thơ
 • Giải Pháp Để Du Lịch Đà Nẵng Có Khả Năng Cạnh Tranh Quốc Tế
 • Tiềm Năng Và Giải Pháp Định Hướng Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Đồng Tháp Mười
 • Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành du lịch đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư; tạo nhiều việc làm; xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựng và quảng bá hình ảnh đất, văn hóa, con người Bạc Liêu năng động, hiếu khách, thân thiện trọng nghĩa, trọng tình. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Bạc Liêu thu nhập xã hội từ du lịch, tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch trong GDP của tỉnh và năng lực cạnh tranh của du lịch còn thấp so với các tỉnh trong khu vực. Bên cạnh đó nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch còn thấp. Mặt khác, nhận thức về phát triển du lịch ở một số nơi còn hạn chế; sự phối hợp liên ngành chưa hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành chưa phát huy đầy đủ; hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá chưa cao, nguồn nhân lực du lịch và hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đầu tư cho du lịch chưa tương xứng; một số chính sách thúc đẩy phát triển du lịch còn bất cập, chưa tháo gỡ kịp thời; tình hình an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại một số điểm đến chưa được duy trì thường xuyên có hiệu quả.

  Để khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của tỉnh nhà, tận dụng cơ hội thuận lợi trong nước, tạo bước phát triển đột phá cho ngành du lịch trong thời kỳ mới đưa ngành du lịch Bạc Liêu phát triển nhanh, hiệu quả trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tính chất động lực. Vai trò của Ngành VHTTDL cùng với các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch.

  Tại các địa phương trọng điểm về du lịch như trung tâm thành phố Bạc Liêu, huyện Giá Rai tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.

  Thực trạng hiện nay Bạc Liêu là một trong những tỉnh có sản phẩm thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng nhiều nhất trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL khá sinh động theo các dòng sản phẩm như sản phẩm văn hóa lịch sử, tâm linh tín ngưỡng, nghệ thuật đờn ca tài tử, Công tử Bạc Liêu, sinh thái rừng biển, Điện gió, các công trình nghệ thuật kiến trúc lâu đời và hiện đại chính điều đó chúng ta cần quan tâm nhiều hơn về chất lượng để chẳng những được duy trì mà còn phát huy được hiệu quả. Chiến lược chất lượng thể hiện ở từng chi tiết sản phẩm, từng phân khúc trong chuổi dịch vụ và trong tổng thể điểm đến. Chất lượng dịch vụ phải được đo bằng sự hài lòng của khách, chất lượng điểm đến chỉ có thể đánh giá bằng giá trị trãi nghiệm mà du khách tiếp nhận được. Như vậy nhu cầu và sự kỳ vọng của du khách là tối thượng phải được đáp ứng thỏa mãn trong môi trường luôn luôn biến đổi. Du khách là trung tâm thì mục tiêu phát triển bền vững phải đảm bảo sự cân đối giữa việc làm hài lòng khách với lợi ích của điểm đến trong đó chính quyền, doanh nghiệp và người dân đều có vai trò quyết định tạo điều kiện thuận lợi nhất tháo gỡ những rào cản tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và chung tay cải thiện môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn…Chiến lược phát triển tư duy các sản phẩm được chuyển hóa thành chiến lược hành động trong từng lĩnh vực. Về thị trường phân đoạn theo mục đích, động cơ du lịch nhắm tới thị trường khách nghĩ dưỡng dài ngày, do đó cần nghiên cứu những sản phẩm tương ứng với những phân đoạn thị trường mục tiêu hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng, khác biệt huy động mọi người cùng tham gia cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó cần quan tâm quản lý quy hoạch đúng theo định hướng phát triển khu, điểm du lịch tôn trọng tính đa dạng văn hóa, đa dạng sinh học và không gian khác biệt, nhưng đòi hỏi có sự kết nối tinh tế đặc biệt coi trọng các yếu tố bản địa và cuộc sống của cộng đồng dân cư. Đồng thời tập trung phát triển nguồn nhân lực lấy kỷ năng chuyên nghiệp làm trọng trong tương tác với du khách, quản trị liên kết kỷ năng nghề làm nền tảng, tập trung phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỷ thuật kết hợp với các yếu tố truyền thống với các yếu tố hiện đại lồng ghép hài hòa với các yếu tố vùng, địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong cùng một sản phẩm.

  Thực trạng tình hình du lịch tỉnh Bạc Liêu trong những năm gần đây xác định rõ du lịch Bạc Liêu “Điểm hẹn văn hóa” do vậy các ngành chức năng cần tiếp tục nghiên cứu nội hàm sản phẩm nhằm hướng tới bảo tồn sức mạnh văn hóa nội sinh. Đồng thời cải tạo nâng cấp hoàn thiện các công trình dự án, chỉnh trang diện mạo văn minh đô thị, văn hóa nông thôn, kích thích đầu tư phát triển sản phẩm ngành nghề gắn liền với tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện đại hóa các cơ sở vật chất kỷ thuật đáp ứng thỏa mãn tối đa nhu cầu của du khách, tạo ra sức lan tỏa có tầm ảnh hưởng sâu rộng bởi những sản phẩm văn hóa đặc trưng khác biệt làm cho du khách cứ mỗi lần quay lại chiêm ngưỡng và hưởng thụ thấy được chiều sâu của sự tinh tế sáng tạo mới lạ luôn luôn hấp dẫn.

  Bài: Minh Huấn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Pháp Tăng Lượng Khách Du Lịch Quốc Tế Đến Với Việt Nam
 • Thẻ Hội Viên Du Lịch – Giải Pháp Thông Minh
 • Ngành Du Lịch Chủ Động Tìm Giải Pháp Phục Hồi
 • Tập Trung Triển Khai Giải Pháp Phục Hồi Hoạt Động Du Lịch Trong Năm 2022
 • Giải Pháp Thúc Đẩy Du Lịch Sinh Thái Nông Nghiệp Phát Triển Trong Bối Cảnh Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu
 • Tình Hình Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Khu Du Lịch Sinh Thái Ở Miền Bắc
 • Du Lịch Bụi Cuba Để Tận Hưởng Thả Ga
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang, Phượt Bụi Nha Trang
 • Nhật Ký Mèo Đi Bụi: Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Cuba
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang, Khánh Hòa (Cập Nhật 09/2020)
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Yokohama Tự Túc 2022
 • Du Lịch Thái Lan Tại Đà Nẵng
 • Top 10 Địa Điểm Du Lịch Phượt Gần Sài Gòn Đang Hấp Dẫn Giới Trẻ
 • Việt Anh Ơi, Đi Du Lịch Đà Nẵng Hết Bao Nhiêu Tiền?
 • Tour Du Lịch Huế Đi Đà Nẵng Chất Lượng Chuẩn Đón Tiễn Tận Nơi
 • Du Lịch Y Tế (Medical Tourism) Là Gì? Tình Hình Phát Triển

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Đảo Phú Quốc Tự Túc Sau Dịch Covid 19
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Đảo Koh Rong Sanloem
 • Cần Thiết Khi Đi Du Lịch Thái Lan
 • Du Lịch Hàn Quốc: Đến Seoul Nên Ở Đâu?
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Visa Du Lịch Hàn Quốc, Chi Tiết Từ A
 • Khái niệm

  Du lịch y tế trong tiếng Anh gọi là: Medical tourism.

  Du lịch y tế là khi người tiêu dùng chọn đi du lịch qua biên giới tới các nước khác với mong muốn tiếp cận một số loại hình điều trị y tế. Điều trị này có thể bao gồm đầy đủ các chuyên khoa, nhưng phổ biến nhất bao gồm chăm sóc nha khoa, phẫu thuật thẩm mĩ, phẫu thuật không cấp thiết và điều trị khả năng sinh sản. (Theo OECD, 2010)

  Tình hình phát triển

  Trong khoảng 10 năm trở lại đây, du lịch y tế đã phát triển vô cùng mạnh mẽ như một ngành công nghiệp toàn cầu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển (Wong 2022).

  Ở lục địa châu Á, du lịch y tế đang mở rộng nhanh chóng, trong đó các quốc gia đang cạnh tranh mạnh mẽ thông qua các nỗ lực dịch vụ và chiến lược tiếp thị trên toàn cầu (Connell 2013: 1-13).

  Hiện tượng toàn cầu về du lịch y tế tập trung cao độ ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Malaysia (Tổ chức Du lịch Thế giới 2022).

  Các nghiên cứu về du lịch y tế giải thích đặc biệt về ý nghĩa của nó đối với kinh tế, nhu cầu và cung cấp của thương mại du lịch y tế, sự tham gia của nhà nước và những lợi thế và bất lợi của sự phát triển du lịch y tế với các quốc gia khác.

  Hiệp hội Du lịch Y tế (2017) định nghĩa du lịch y tế là một quá trình du lịch bên ngoài quốc gia cư trú với mục đích được điều trị chăm sóc y tế. Điều này phù hợp với định nghĩa được cung cấp bởi Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS).

  Một trong những phương thức cung cấp dịch vụ theo qui định của GATS là tiêu dùng ở nước ngoài, theo đó đề cập đến tình huống người tiêu dùng dịch vụ (cụ thể là khách du lịch hoặc bệnh nhân) di chuyển đến lãnh thổ quốc gia khác để có được dịch vụ (BEA 2022).

  Du lịch y tế trong thế kỉ 21 không ngừng phát triển và đã trở thành một ngành rộng lớn, nổi bật và độc lập với ngành du lịch. Nguyên nhân chính của phát triển du lịch y tế là do chi phí điều trị thấp hơn hoặc thiếu các phương pháp điều trị tại các quốc gia bản địa.

  Một nghiên cứu (Abdulrahman Alili – 2022) cho thấy 40% bệnh nhân đi du lịch nước ngoài để điều trị là do muốn sử dụng các công nghệ y khoa tiên tiến ở nước sở tại.

  Trong khi đó, 32% tìm các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt hơn, 15% vì thời gian chờ đợi lâu hơn ở nước sở tại, và 9% khách du lịch đi du lịch nước ngoài là do chi phí y tế ở nước đến thấp hơn.

  Có ba loại du lịch y tế: du lịch y tế trong nước; du lịch y tế xuyên biên giới và du lịch y tế “diaspora”.

  Tuyết Nhi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Lào
 • Tour Du Lịch Hongkong 4 Ngày 3 Đêm Trọn Gói Từ Hà Nội
 • Cẩm Nang Giúp Khách Du Lịch Thái Lan Tránh Bị Lừa Đảo
 • Du Lịch Thái Lan Du Khách Cần Chú Ý Đừng Để Bị Lừa
 • Top 4 Ngọn Núi Gần Sài Gòn Nhất Có Thể Đi Trong Ngày
 • Tình Hình Phát Triển Du Lịch Tại Hàn Quốc Và Những Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trong Thời Gian Tới

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Học Phát Triển Ngành Du Lịch Từ Hàn Quốc
 • Hội An Mừng Vui Với Chỉ Số Phát Triển Du Lịch Và Nỗi Lo Bền Vững
 • Du Lịch Huế Cần Năng Động Hơn
 • Phát Triển Du Lịch Huế Xanh
 • Khánh Hòa: Chung Tay Phát Triển Du Lịch
 • Theo báo cáo UNWTO tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 19 (8-14/10/2011, Gyeongju, Hàn Quốc), dự kiến sẽ có khoảng 1,8 tỷ lượt khách đi du lịch quốc tế vào năm 2030, du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng trong hai thập kỷ tới , thu hút 10% lao động ở các quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… Năm 2022, tổng số khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc đạt 13,3 triệu lượt, giảm 22,7% so với năm 2022 (17,24 triệu lượt), mặc dù số liệu khách du lịch quốc tế năm 2022 tăng 30,3% so với năm 2022. Doanh thu từ du lịch đạt 17,210 triệu USD, GDP trên đầu người của Hàn Quốc là 1.929 USD, dự kiến đến năm 2030 con số này tăng lên 2.651 USD, đến năm 2050 là 3.539 USD.

  Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (Korean Tourism Organisation – KTO), trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thành lập năm 1962, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch. Thứ trưởng phụ trách về du lịch giúp việc cho Bộ trưởng, chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo Cục Du lịch. Cục Du lịch gồm 7 phòng: phòng chính sách du lịch, phòng tài nguyên du lịch, phòng công nghiệp du lịch, phòng hợp tác quốc tế, phòng xúc tiến du lịch, phòng phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. Hiện tổ chức có 27 văn phòng đại diện ở nước ngoài và 5 văn phòng trong nước với tổng số 765 nhân viên. Các Văn phòng đại diện do Cơ quan Du lịch quốc gia KNTO (Korea National Tourism Organization) quản lý và điều hành, nhân sự cũng do KNTO quyết định. Nhiệm vụ chính của KNTO là quảng bá và phát triển du lịch – là ngành kinh tế chiến lược; xây dựng chính sách phát triển du lịch và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đơn vị tư nhân trong lĩnh vực du lịch.

  Sự phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch, trong đó phải kể đến sân bay quốc tế Incheon, cùng với Sân bay quốc tế Hồng Kông và sân bay Changi, đã trở thành những trung tâm vận tải quan trọng ở châu Á. Những thế mạnh của du lịch Hàn Quốc là văn hoá, truyền thống lâu đời mang ảnh hưởng của Trung Hoa; giao thông đi lại thuận tiện; tính hiện đại và đa dạng của các khu vui chơi giải trí; đặc biệt là ngành công nghiệp giải trí (điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn). Hàn Quốc được biết đến với khẩu hiệu ‘Dynamic Korea’ (Hàn Quốc năng động). MICE cũng là một thế mạnh của ngành dịch vụ Hàn Quốc. Điểm yếu và cũng là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của du lịch Hàn Quốc là ngôn ngữ. Tiếng Hàn là ngôn ngữ chính thống duy nhất được sử dụng tại Hàn Quốc. Tiếng Anh và một số thứ tiếng khác như tiếng Trung, tiếng Nhật cũng được sử dụng với phạm vi nhỏ hẹp và chỉ ở các trung tâm du lịch, các cơ sở lưu trú cao cấp.

  – Tổ chức các hội chợ du lịch quốc tế và các sự kiện quảng bá du lịch

  – Xây dựng chiến lược thị trường mới, chú trọng thị trường trọng điểm là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mông Cổ, Kazakhstan… và các thị trường chi trả cao như Trung Đông và Nga. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động trao đổi du lịch giữa Hàn Quốc – Trung Quốc – Nhật Bản

  – Quản lý chặt chẽ các thị trường đang có xu hướng phát triển nhanh như thị trường Đông Nam Á, Đông Bắc Á, có kế hoạch xây dựng thương hiệu chung “Visit East Asia”

  – Phát triển nội dung các loại hình du lịch dựa vào văn hóa “Làn sóng Hàn Quốc”

  – Phát triển các loại hình sản phẩm du lịch gắn với đạo Hồi, như nhà hàng phục vụ người theo Hồi giáo với các bàn, kệ cầu nguyện…

  – Phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe vì sản phẩm có tính cá biệt hóa đối với từng cá nhân và vì vậy chi tiêu của khách tương đối cao.

  – Có chiến lược quảng bá ở nước ngoài, khai thác lợi thế của các sự kiện giao lưu với các quốc gia khác, như sự kiện Thế vận hội mùa đông châu Á

  – Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch (Bộ Tư pháp) thực hiện việc cải thiện thủ tục cấp visa như mẫu đăng ký đơn giản cho các chuyến du lịch khuyến thưởng, ngoại giao, sinh viên các trường đại học danh tiếng trên thế giới, nhân viên các tập đoàn của các quốc gia Đông Nam Á, các quốc gia OECD… Đồng thời, cải tiến thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh dễ dàng, tự động hóa cao.

  – Có chính sách cấp visa điện tử cho các thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Việt Nam và Philippines

  – Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng cho ngành Du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch thông minh, doanh nghiệp số để tạo ra sản phẩm du lịch hội tụ của tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với CMCN 4.0

  – Nâng cao năng lực quản trị chặt chẽ, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm luật Du lịch, ví dụ không cho phép phá giá thị trường…

  – Cải thiện điều kiện giao thông xuyên biên giới, các đường bay, và quảng bá chính sách tự do hóa hàng không

  – Có chiến lược xây dựng mô hình hợp tác đa phương về phát triển du lịch, trong đó, chú trọng kênh đối tác với các tổ chức như UNWTO, PATA, Ủy ban Du lịch của OECD, APEC, và ASEAN…

  – Chủ động trong vai trò chủ chốt thu hút các chuyên gia du lịch, các hội nghị, hội thảo cho ngành Du lịch

  – Phổ biến thông điệp mô hình phát triển du lịch thành công của Hàn Quốc đến từng công ty, viện nghiên cứu của Hàn Quốc.

  – Thúc đẩy các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ODA) để tăng cơ hội đầu tư

  – Hiệp hội du lịch Hàn Quốc quảng bá du lịch thông qua chương trình phát sóng các buổi hòa nhạc K-Pop, phim truyền hình Hàn Quốc, gặp gỡ các ngôi sao, người nổi tiếng Hàn Quốc, gắn với trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc.

  – Phát triển thị trường dựa trên sự lớn mạnh của công ty tư nhân và thúc đẩy mô hình quảng bá du lịch dựa trên mối quan hệ đối tác công tư.

  – Cộng đồng khởi nghiệp Hàn Quốc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thành lập “Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiềm năng” (tourism venture incubation Center), với các dịch vụ tư vấn phù hợp (quản lý tài chính, pháp lý, marketing…)

  Kế hoạch Phát triển Du lịch Tương lai

  – Xây dựng Luật Du lịch sửa đổi, đặt trọng tâm cho nhiệm vụ quảng bá du lịch và Chiến lược Phát triển Du lịch Quốc gia, trong đó tăng cường hơn nữa sự tham gia của công chúng vào phát triển du lịch và nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở đào tạo nghề và cấp chứng chỉ trong ngành Du lịch.

  – Hình ảnh Hàn Quốc đa dạng được thể hiện trong kế hoạch quảng bá khác nhau cho các thị trường chiến lược.

  – Tạo điều kiện thuận lợi cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, đặc biệt thu hút đối tượng khách có khả năng chi trả cao và chú trọng vào các thị trường đang nổi khác.

  – Xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao để phục vụ khách du lịch cao cấp

  – Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với làn sóng Hàn Quốc, lựa chọn “Nhóm sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe”. Ngành công nghiệp sáng tạo sẽ trở thành một ngành mang lại giá trị tạo thêm cho du lịch.

  -Tăng số lượng khách của các thị trường Nhật Bản, Trung Đông, Trung Quốc và các vùng lãnh thổ từ 6,4 triệu lượt năm 2007 lên 8,5 triệu lượt.

  – Tăng số lượt khách quay trở lại từ 7 triệu lên 15 triệu lượt.

  – Tỷ lệ khách du lịch đi lẻ tăng từ 75% lên 80%.

  – Thu nhập từ du lịch tăng từ 17 nghìn tỷ Won (15,42 tỷ USD) lên 28 nghìn tỷ Won (25,40 tỷ USD).

  – Tăng thứ hạng năng lực cạnh tranh về du lịch và lữ hành từ 19 (2016) lên 15

  – Tăng chi tiêu xúc tiến du lịch từ 25% lên 30%

  – Cải cách ngành Du lịch, chú trọng tới việc tăng cường hiệu lực của các quy định

  – Huy động kinh phí cho quỹ phát triển du lịch lên tới 150 nghìn tỷ Won

  – 800 công ty cung cấp dịch vụ du lịch mới của tương lai

  $11.Xây dựng chiến lược phát triển du lịch

  $12.Quan tâm đến bảo vệ khách du lịch

  $13.Nâng cao năng lực phục vụ và nền tảng phát triển du lịch nội địa

  $14.Xây dựng chiến lược riêng biệt cho các thị trường

  $15.Chú trọng thị trường khách du lịch cao cấp

  a.Du lịch bền vững, gắn với

  ii.Du lịch y tế

  iii.Du lịch nông thôn

  iv.Du lịch tàu biển, nâng cấp kết cấu hạ tầng

  1b.Du lịch cao cấp

  $16.Đổi mới du lịch sinh thái

  1a.Công ty du lịch sinh thái sáng tạo, đổi mới

  1b.Ngành Du lịch huy động thêm cho quỹ phát triển du lịch

  1c.Tri trả công bằng cho dịch vụ môi trường

  $17.Hỗ trợ chuyên môn tùy theo loại hình kinh doanh

  1a.Kiến thức, thông tin

  1b.Mở rộng dịch vụ trí tuệ nhân tạo

  $18.Cải cách quy định ngành Du lịch để hỗ trợ tăng trưởng

  1a.Nhanh chóng vượt qua thách thức trong kinh doanh

  1b.Đẩy mạnh xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1c.Cải cách quy định cho ngành Du lịch

  $19.Cải thiện hệ thống pháp lý ngành Du lịch cho tương lai

  1a.Trình Quốc hội Luật Du lịch sửa đổi

  1b.Thường xuyên truyền thông cho chính quyền địa phương

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ẩm Thực: “gia Vị” Cho Phát Triển Du Lịch Hải Phòng
 • Phát Triển Kinh Tế Biển
 • Khai Thác Tiềm Năng Và Lợi Thế Của Ngành Du Lịch Hà Giang
 • Hà Giang: Phát Triển Du Lịch Trải Nghiệm Ba Cùng
 • Để Du Lịch Đồng Tháp Thu Hút Khách Du Lịch
 • Tình Hình Và Cơ Hội Của Ngành Du Lịch Việt Nam Cần Phát Triển Thêm Những Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Thách Thức Mới Của Ngành Du Lịch
 • Cơ Hội Khám Phá Campuchia Cùng Vietravel
 • Tour Du Lịch Campuchia Kohrong Bokor Sinhanouk Ville Tết Nguyên Đán 2022
 • Tour Du Lịch Đà Nẵng Tiết Kiệm 2022
 • Tour Du Lịch Đà Nẵng Hè 2022
 • Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam đang rất phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những điều cần phát triển nhiều hơn. Tình hình và cơ hội của ngành du lịch Việt Nam đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

  Tình hình và cơ hội của ngành du lịch Việt Nam

  Trong những năm gần đây, ngành du lịch của Việt Nam đã thu hút được rất nhiều khách trong và ngoài nước. Năm 2022, Việt Nam đón 13 triệu du khách nước ngoài, tăng 30% so với năm 2022. Con số này là rất cao và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thực sự.

  Du lịch Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới, nhiều điểm đến trong nước được bình chọn là địa chỉ yêu thích của du khách quốc tế. Du lịch Việt Nam đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

  Ngành du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua đã không ngừng phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình gấp khoảng 1,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP chung cả nước; đóng góp trực tiếp 6,6% và đóng góp chung 13% trong cấu thành GDP của Việt Nam. Riêng trong năm 2022, du lịch là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế đất nước, ước tính du lịch đóng góp 1% vào mức tăng trưởng của GDP của Việt Nam.

  Các điểm đến du lịch, sản phẩm đang được hình thành lớn mạnh

  Quá trình phát triển, các sản phẩm du lịch Việt Nam đã được thị trường nhìn nhận và đánh giá cao như: du lịch tham quan cảnh quan, di sản di tích, nghỉ dưỡng biển, núi, du lịch tâm linh, lễ hội, ẩm thực, du lịch thể thao mạo hiểm, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch MICE,.. Các sản phẩm tham quan cảnh quan như: Vịnh Hạ Long, cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn,..Du lịch thể thao mạo hiểm như khám phá Sơn Đoòng, Phong Nha – Kẻ Bàng,…nghỉ dưỡng biến Phú Quốc, Nha Trang, Mũi Né,…được du khách trong nước và du khách quốc tế yêu thích…

  Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam (dựa vào bảng xếp TTCI của WEF 2022) TTCI đánh giá năng lực cạnh tranh Du lịch và Lữ hành của 141 nền kinh tế, hệ thống tính điểm bao gồm 4 chỉ tiêu chính, 14 mục và 90 chỉ tiêu riêng biệt. Năm 2022, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 75/141 quốc gia trong bảng xếp hạng, tăng 5 bậc so với năm 2013. Trong khu vực, năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam được TTCI xếp hạng 7 trên 9 nước ASEAN (Brunei không xếp hạng).

  Một số nhu cầu phát triển chính của du lịch Việt Nam hiện nay

  Thứ nhất: Đẩy mạnh cải cách, thủ tục, chính sách hệ thống luật, Chiến lược phát triển du lịch, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, chính sách VISA,…đã lỗi thời không còn đáp ứng nhu cầu thực tiễn;

  Thứ hai: đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh bao gồm: hệ thống sân bay, cảng biển, nhà ga…

  Thứ 3: tăng ngân sách cho xúc tiến, quảng bá du lịch, áp dụng cơ chế linh hoạt, mở văn phòng đại diện du lịch Việt Nam trước tiên tại các thị trường trọng điểm;

  Thứ tư: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý, nhân lực có tay nghề.

  Cơ hội của ngành du lịch Việt Nam đang là rất lớn, tuy nhiên cần có được những bước hoàn thiện để phát triển ngành du lịch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Xanh: Cơ Hội Và Thách Thức Đối Với Việt Nam
 • Du Lịch: Làng Cổ Đường Lâm 1 Ngày
 • Du Lịch Làng Cổ Đường Lâm
 • Làng Cổ Đường Lâm, Kinh Nghiệm Du Lich Duong Lam 1 Ngày
 • Du Lịch Phú Quốc Tháng 6 Có Đẹp Không ? Lead Travel
 • Tình Hình Phát Triển Du Lịch Tại Hàn Quốc Và Những Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trong Thời Gian Tới – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Lịch Hàn Quốc 2022 Đạt Kỷ Lục Mới Sau Hai Năm Liền Suy Giảm
 • Để Hội An Phát Triển Bền Vững
 • Tiếp Tục Khai Thác Tiềm Năng Đưa Lai Châu Phát Triển
 • Lễ Hội Với Phát Triển Kinh Tế Du Lịch – Góc Nhìn Từ Quốc Tế
 • Phát Triển Du Lịch Mice Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Du Lịch Việt Nam – Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch (Itdr)
 •    Theo báo cáo UNWTO tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 19 (8-14/10/2011, Gyeongju, Hàn Quốc), dự kiến sẽ có khoảng 1,8 tỷ lượt khách đi du lịch quốc tế vào năm 2030, du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng trong hai thập kỷ tới , thu hút 10% lao động ở các quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…, mặc dù số liệu khách du lịch quốc tế năm 2022 tăng 30,3% so với năm 2022. Doanh thu từ du lịch đạt 17,210 triệu USD

     Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (Korean Tourism Organisation – KTO), trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thành lập năm 1962, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch. Thứ trưởng phụ trách về du lịch giúp việc cho Bộ trưởng, chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo Cục Du lịch. Cục Du lịch gồm 7 phòng: phòng chính sách du lịch, phòng tài nguyên du lịch, phòng công nghiệp du lịch, phòng hợp tác quốc tế, phòng xúc tiến du lịch, phòng phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. Hiện tổ chức có 27 văn phòng đại diện ở nước ngoài và 5 văn phòng trong nước với tổng số 765 nhân viên. Các Văn phòng đại diện do Cơ quan Du lịch quốc gia KNTO (Korea National Tourism Organization) quản lý và điều hành, nhân sự cũng do KNTO quyết định. Nhiệm vụ chính của KNTO là quảng bá và phát triển du lịch – là ngành kinh tế chiến lược; xây dựng chính sách phát triển du lịch và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đơn vị tư nhân trong lĩnh vực du lịch.

     – Tổ chức các hội chợ du lịch quốc tế và các sự kiện quảng bá du lịch

     – Xây dựng chiến lược thị trường mới, chú trọng thị trường trọng điểm là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mông Cổ, Kazakhstan… và các thị trường chi trả cao như Trung Đông và Nga. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động trao đổi du lịch giữa Hàn Quốc – Trung Quốc – Nhật Bản

     – Quản lý chặt chẽ các thị trường đang có xu hướng phát triển nhanh như thị trường Đông Nam Á, Đông Bắc Á, có kế hoạch xây dựng thương hiệu chung “Visit East Asia”

     – Phát triển nội dung các loại hình du lịch dựa vào văn hóa “Làn sóng Hàn Quốc”

     – Phát triển các loại hình sản phẩm du lịch gắn với đạo Hồi, như nhà hàng phục vụ người theo Hồi giáo với các bàn, kệ cầu nguyện…

     – Phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe vì sản phẩm có tính cá biệt hóa đối với từng cá nhân và vì vậy chi tiêu của khách tương đối cao.

     – Có chiến lược quảng bá ở nước ngoài, khai thác lợi thế của các sự kiện giao lưu với các quốc gia khác, như sự kiện Thế vận hội mùa đông châu Á

     – Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch (Bộ Tư pháp) thực hiện việc cải thiện thủ tục cấp visa như mẫu đăng ký đơn giản cho các chuyến du lịch khuyến thưởng, ngoại giao, sinh viên các trường đại học danh tiếng trên thế giới, nhân viên các tập đoàn của các quốc gia Đông Nam Á, các quốc gia OECD… Đồng thời, cải tiến thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh dễ dàng, tự động hóa cao.

     – Có chính sách cấp visa điện tử cho các thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Việt Nam và Philippines

     – Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng cho ngành Du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch thông minh, doanh nghiệp số để tạo ra sản phẩm du lịch hội tụ của tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với CMCN 4.0

     – Nâng cao năng lực quản trị chặt chẽ, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm luật Du lịch, ví dụ không cho phép phá giá thị trường…

     – Cải thiện điều kiện giao thông xuyên biên giới, các đường bay, và quảng bá chính sách tự do hóa hàng không

     – Có chiến lược xây dựng mô hình hợp tác đa phương về phát triển du lịch, trong đó, chú trọng kênh đối tác với các tổ chức như UNWTO, PATA, Ủy ban Du lịch của OECD, APEC, và ASEAN…

     – Chủ động trong vai trò chủ chốt thu hút các chuyên gia du lịch, các hội nghị, hội thảo cho ngành Du lịch

     – Phổ biến thông điệp mô hình phát triển du lịch thành công của Hàn Quốc đến từng công ty, viện nghiên cứu của Hàn Quốc.

     – Thúc đẩy các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ODA) để tăng cơ hội đầu tư

     – Hiệp hội du lịch Hàn Quốc quảng bá du lịch thông qua chương trình phát sóng các buổi hòa nhạc K-Pop, phim truyền hình Hàn Quốc, gặp gỡ các ngôi sao, người nổi tiếng Hàn Quốc, gắn với trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc.

     – Phát triển thị trường dựa trên sự lớn mạnh của công ty tư nhân và thúc đẩy mô hình quảng bá du lịch dựa trên mối quan hệ đối tác công tư.

     – Cộng đồng khởi nghiệp Hàn Quốc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thành lập “Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiềm năng” (tourism venture incubation Center), với các dịch vụ tư vấn phù hợp (quản lý tài chính, pháp lý, marketing…)

     Kế hoạch Phát triển Du lịch Tương lai

     – Xây dựng Luật Du lịch sửa đổi, đặt trọng tâm cho nhiệm vụ quảng bá du lịch và Chiến lược Phát triển Du lịch Quốc gia, trong đó tăng cường hơn nữa sự tham gia của công chúng vào phát triển du lịch và nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở đào tạo nghề và cấp chứng chỉ trong ngành Du lịch.

     – Hình ảnh Hàn Quốc đa dạng được thể hiện trong kế hoạch quảng bá khác nhau cho các thị trường chiến lược.

     – Tạo điều kiện thuận lợi cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, đặc biệt thu hút đối tượng khách có khả năng chi trả cao và chú trọng vào các thị trường đang nổi khác.

     – Xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao để phục vụ khách du lịch cao cấp

     – Xây dựng sản phẩm du lịch gắn với làn sóng Hàn Quốc, lựa chọn “Nhóm sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe”. Ngành công nghiệp sáng tạo sẽ trở thành một ngành mang lại giá trị tạo thêm cho du lịch.

     Dự báo đến năm 2022

        – Tăng số lượng khách của các thị trường Nhật Bản, Trung Đông, Trung Quốc và các vùng lãnh thổ từ 6,4 triệu lượt năm 2007 lên 8,5 triệu lượt.

        – Tăng số lượt khách quay trở lại từ 7 triệu lên 15 triệu lượt.

        –  Tỷ lệ khách du lịch đi lẻ tăng từ 75% lên 80%.

        – Thu nhập từ du lịch tăng từ 17 nghìn tỷ Won (15,42 tỷ USD) lên 28 nghìn tỷ Won (25,40 tỷ USD).

        – Tăng thứ hạng năng lực cạnh tranh về du lịch và lữ hành từ 19 (2016) lên 15

        – Tăng chi tiêu xúc tiến du lịch từ 25% lên 30%

        – Cải cách ngành Du lịch, chú trọng tới việc tăng cường hiệu lực của các quy định

        – Huy động kinh phí cho quỹ phát triển du lịch lên tới 150 nghìn tỷ Won

        – 800 công ty cung cấp dịch vụ du lịch mới của tương lai

  Kế hoạch hành động đến năm 2022

  $11.     Xây dựng chiến lược phát triển du lịch

  $12.     Quan tâm đến bảo vệ khách du lịch

  $13.     Nâng cao năng lực phục vụ và nền tảng phát triển du lịch nội địa

  $14.     Xây dựng chiến lược riêng biệt cho các thị trường

  $15.     Chú trọng thị trường khách du lịch cao cấp

  a.      Du lịch bền vững, gắn với

   i.      MICE

  ii.      Du lịch y tế

  iii.      Du lịch nông thôn

  iv.      Du lịch tàu biển, nâng cấp kết cấu hạ tầng

  1b.     Du lịch cao cấp

  $16.     Đổi mới du lịch sinh thái

  1a.      Công ty du lịch sinh thái sáng tạo, đổi mới

  1b.     Ngành Du lịch huy động thêm cho quỹ phát triển du lịch

  1c.      Tri trả công bằng cho dịch vụ môi trường

  $17.     Hỗ trợ chuyên môn tùy theo loại hình kinh doanh

  1a.      Kiến thức, thông tin

  1b.     Mở rộng dịch vụ trí tuệ nhân tạo

  $18.     Cải cách quy định ngành Du lịch để hỗ trợ tăng trưởng

  1a.      Nhanh chóng vượt qua thách thức trong kinh doanh

  1b.     Đẩy mạnh xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

  1c.      Cải cách quy định cho ngành Du lịch

  $19.     Cải thiện hệ thống pháp lý ngành Du lịch cho tương lai

  1a.      Trình Quốc hội Luật Du lịch sửa đổi

  1b.     Thường xuyên truyền thông cho chính quyền địa phương

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  $11.                  

  UNWTO (2017). Tourism Highlights 2022 Edition. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029

   

  $12.                  

  IMF (số liệu năm 2022); PwC (dự báo cho năm 2030 và 2050)

   

  $13.                  

  BOK – Ngân hàng Hàn Quốc (2014): Nghiên cứu Ngành

   

  $14.                  

  Bộ VHTTDL, Báo cáo tổng hợp Đề án Đẩy mạn thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam giai đoạn 2012 – 2022

   

  $15.                  

  Bộ VHDL Hàn Quốc, Ban Hợp tác, Báo cáo phục vụ cuộc họp Bộ trưởng về Kế hoạch Xúc tiến Quảng bá Du lịch Quốc gia, tháng 12/2017

   

  $16.                  

  Trang web https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto?func_name=3

  Truy cập ngày 15/6/2018

  https://www.linkedin.com/pulse/current-status-future-outlook-koreas-tourism-leisure-industry-kim/

  Truy cập ngày 15/6/2018

  Trang web http://www.joneslanglasalle.com.vn/vietnam/en-gb/Research/Vietnam-Spotlight%20on%20the%20Accommodation%20and%20Tourism%20Industry.pdf

  Truy cập ngày 15/6/2018

   

  https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto?func_name=3

  IMF (số liệu năm 2022); PwC (dự báo cho năm 2030 và 2050)

  https://www.linkedin.com/pulse/current-status-future-outlook-koreas-tourism-leisure-industry-kim/

  2014, BOK – Ngân hàng Hàn Quốc: Nghiên cứu Ngành: tỷ số tạo thêm việc làm cho ngành dịch vụ: 17.3; sản xuất: 8.8; du lịch: 18.9

  Bộ VHDL Hàn Quốc, Ban Hợp tác, Báo cáo phục vụ cuộc họp Bộ trưởng về Kế hoạch Xúc tiến Quảng bá Du lịch Quốc gia, tháng 12/2017

  [11] Đối với thị trường khách Hồi giáo, tranh thủ quảng bá vào tháng ăn kiêng Ramadan

  Chiến Thắng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lý Sơn: Cơ Hội Để Trở Thành Khu Du Lịch Quốc Gia
 • Gợi Nghĩ Về Tiềm Năng Di Sản Gắn Với Phát Triển Du Lịch Ở Lý Sơn, Quảng Ngãi
 • Lý Sơn: Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Gắn Với Cộng Đồng
 • Khai Thác “Kho Tàng Di Sản” Cố Đô Huế Để Phát Triển Du Lịch Bền Vững
 • Quảng Ninh: Sức Hút Từ Ngành Du Lịch Không Khói
 • Vai Trò Của Doanh Nghiệp Trong Việc Thúc Đẩy Du Lịch Phú Thọ Phát Triển Đáp Ứng Tình Hình Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Phú Thọ Hưởng Ứng Chương Trình “du Lịch Chung Tay Bảo Vệ Môi Trường, Hạn Chế Rác Thải Nhựa’
 • Hiệp Hội Du Lịch Tỉnh Tổ Chức Hội Nghị Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022
 • Chủ Tịch Hiệp Hội Du Lịch Phú Yên Nguyễn Thành Tâm: Còn Nhiều Việc Phải Làm Để Du Lịch Phát Triển
 • Điều Lệ Hiệp Hội Du Lịch Quảng Bình
 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Quảng Bình Lần Thứ Iii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Phú Thọ được đánh giá là có tiềm năng để phát triển du lịch cả về tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn. Du lịch Phú Thọ trong những năm qua đã có nhiều khởi sắc, dần ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam.Lượng khách đến PhúThọ không ngừng tăng qua cácnăm ( mỗi năm đón từ 6,0 – 8,0 triệu lượt khách tham quan), các điểm đến mới dần được hình thành ( Vườn quốc gia Xuân Sơn, làng cổ Hùng Lô…), cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ngày càng được hoàn thiện ( toàn tỉnh có 42 khách sạn từ đạt tiêu chuẩn đến 5 sao, hàng trăm nhà hàng lớn, trung tâm tổ chức sự kiện lớn có quy mô đón hàng ngàn lượt khách ). Doanh nghiệp du lịch đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển đó của ngành du lịch tỉnh Phú Thọ. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 8.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa lêntới 7.500 doanh nghiệp, doanh nghiệp du lịch chiếm khoảng gần 10%, đa số quy mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ nhưng đang góp phần tô vẽ cho bức tranh du lịch Phú Thọ ngày càng tươi sáng hơn.

  Doanh nghiệp du lịch tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, khu điểm du lịch làm thay đổi diện mạo du lịch Phú Thọ. Các tập đoàn lớn như Mường Thanh, Saigontourist, Vingroup, Sông Hồng Thủ Đô… và các công ty như Công ty CP Ao Vua, Công ty CP Đầu tư Thăng Long, Công ty TNHH Kim Thành Nam và nhiều doanh nghiệp tư nhân khác tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, tăng sức hấp dẫn của Du lịch Phú Thọ với du khách.

  Doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dịch vụ, xây dựng sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng thịhiếu khách du lịch. Các khách sạn, nhà hàng không ngừng đổi mới chất lượng dịch vụ, phát huy sản phẩm ẩm thực Đất Tổ chiều lòng những thực khách khó tính nhất. Các doanh nghiệp lữ hành đã tăng cường xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh, bước đầu khai thác có hiệu quả các điểm du lịch, tour du lịch phục vụ du khách.Tiêu biểu như các chương trình “City tour Việt Trì”, “Tour du lịch hàng ngày Hà Nội – Phú Thọ”, “Hát Xoan làng cổ”, chương trình du lịch quốc tế đường sông, du lịch sinh thái cộng đồng Vườn quốc gia Xuân Sơn, nghỉ dưỡng sinh thái Thanh Thủy – Xuân Sơn, du lịch liên kết “Vòng cung Tây Bắc”…được các đơn vị lữ hành nội tỉnh và các đơn vị lữ hành Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh liên kết khai thác bước đầu để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

  Doanh nghiệp du lịch Phú Thọ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều đối tượng lao động, từ trình độ kỹ năng thấp tới trình độ cao và gián tiếp thúc đẩy chất lượng nguồn nhân lực du lịch phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Giai đoạn 2005-2019, du lịch Phú Thọ giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần xóa đói giảm nghèo ở những vùng sâu, xa và đóng góp phát triển kinh tế địa phương có tiềm năng phát triển du lịch như thành phố Việt Trì, huyện Thanh Thủy, Tân Sơn, Hạ Hòa.

  Doanh nghiệp du lịch Phú Thọ góp phần cải tạo kinh tế địa phương có tiềm năng phát triển du lịch và khôi phục các làng nghề truyền thống. Các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tiêu thụ khối lượng nông sản, thực phẩm lớn đã giúp bà con nông dân tại các địa phương như Việt Trì, Thanh Thủy, Tân Sơn… giải quyết một nguồn cung lớn vào thị trường tiềm năng này. Với nhu cầu mua sắm quà tặng lưu niệm, đặc sản địa phương ngày càng tăng trong mỗi chuyến du lịch đã góp phần khôi phục và phát triển một số làng nghề truyền thống tại các địa phương như làng nghề: tương Dục Mỹ, tương Thạch Đồng, nón lá Gia Thanh, mỳ, miến Hùng Lô, rau sạch Tân Đức, thịt chua Thanh Sơn, dệt thổ cẩm Chiềng, chè sạch Tân Sơn… Sản phẩm lưu niệm cao cấp như Khăn ấm mẹ Âu Cơ, sản phẩm gốm, sứ của Đại học Hùng Vương và Công ty CP Đất Việt Xanh, các sản phẩm mạ vàng, đồng của Hoàng Phúc Luxury đã được khách du lịch tin tưởng lựa chọn.

  Doanh nghiệp du lịch tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, ứng dụng công nghệ 4.0 tuyên truyền về đơn vị góp phần nâng cao hình ảnh Du lịch Phú Thọ. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tích cực tham gia các chương trình tập huấn, hội thi tay nghề do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các cơ quan khác tổ chức góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Tích cực tham gia các diễn đàn du lịch, hội thảo khoa học trong và ngoài tỉnh để đóng góp các ý kiến, đề xuất các giải pháp thúc đẩy Du lịch Phú Thọ phát triển.Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội góp phần hỗ trợ bà con khỏi khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, ảnh hưởng di chứng chiến tranh, đã xây dựng hình ảnh doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

  Doanh nghiệp du lịch Phú Thọ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh hiện nay có quy mô nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh thấp, nguồn vốn chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nhanh thu hồi vốn hoặc khai thác những sản phẩm sẵn có, thiếu các doanh nghiệp có đủ tiềm lực đầu tư xây dựng các dự án du lịch quy mô lớn tạo chuyển biến mạnh mẽ cho phát triển du lịch. Vì vậy, để từng bước đạt các mục tiêu Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ và để Du lịch Phú Thọ có thể cất cánh trong tương lai, mỗi doanh nghiệp du lịch Phú Thọ cần đổi mới mạnh mẽ nhận thức về vai trò và trách nhiệm lớn lao của mình, cần xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế, tăng cường liên kết, tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường tiếp cận cập nhật thông tin thời đại 4.0 để tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt là tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức hội ngành nghề nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Phú Thọ để nâng cao tính liên kết vùng, hoạt động có định hướng, thích ứng tình hình mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổ Chức Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Phú Thọ Lần Thứ Ii, Nhiệm Kỳ 2022
 • Hiệp Hội Du Lịch Ninh Thuận Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Hoạt Động Năm 2022
 • Hiệp Hội Du Lịch Ninh Thuận Tặng Quà
 • Đại Hội Hiệp Hội Du Lịch Ninh Thuận Nhiệm Kỳ Ii
 • Hiep Hoi Du Lich Ninh Thuan
 • Phát Triển Du Lịch Huế Xanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Khánh Hòa: Chung Tay Phát Triển Du Lịch
 • Kiên Giang ‘tính Kế’ Phát Triển 3 Vùng Du Lịch Trọng Điểm
 • Kiêm Giang: Tìm Giải Pháp Phát Triển 3 Vùng Du Lịch Trọng Điểm
 • Phát Triển Du Lịch Bền Vững (Sustainable Tourism Development) Là Gì?
 • Khái Niệm Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch
 • Thế nào là thành phố xanh sạch sáng?

  Bạn hiểu thế nào là thành phố xanh – sạch – sáng? Thực tế nói một cách dễ hiểu, thành phố xanh – sạch – sáng sẽ hội tụ đủ 3 yếu tố sau đây: đó chính là thành phố được bao phủ bởi nhiều cây xanh, thành phố với môi trường sạch đẹp, người dân có ý thức và văn minh.

  Làm gì để thành phố Huế dần trở nên xanh sạch sáng?

  Để làm được điều này đòi hỏi phải có sự chung tay của tất cả mọi người. Mỗi đoàn thể, xã, phường, hay cụ thể hơn là mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức của mình trong việc bảo vệ môi trường hay thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

  Đối với những cơ quan đoàn thể cần đảm bảo vệ sinh trong và ngoài cơ quan, tăng cường cây xanh, thảm cỏ và đèn trang trí, đèn chiếu sáng. Vận động mọi người thực hiện chiến dịch “60 phút sạch nhà đẹp ngõ” tại nơi làm việc hay nơi sinh hoạt.

  Cùng với đó mỗi người cần hạn chế việc sử dụng bao nilon , thay vào đó sử dụng các loại bao bì thân thiện với môi trường hơn như túi giấy, túi vải. Tham gia hoặc kêu gọi cộng đồng tạo ra các chiến dịch môi trường xanh, nhặt rác làm sạch sông Hương. Ở những khu vực chợ cần tăng cường thu gom rác thải, kêu gọi mọi người tự giác sắp xếp các phương tiện ( xe máy, xe đạp, xe máy điện, xe đạp điện) đỗ và dừng đúng quy định, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường… Đối với những địa điểm du lịch như lăng tẩm, đền đài cần bố trí thêm nhiều thùng đựng rác, khuyến khích trồng thêm nhiều cây xanh và điểm nghỉ chân cho du khách.

  Để góp một phần nhỏ trong việc đưa Huế trở thành thành phố du lịch xanh – sạch – sáng, Huế Smile Travel đã mở ra thêm các loại hình du lịch xanh, như khuyến khích khách du lịch đi lại và tham quan thành phố Huế bằng xe đạp, giới thiệu đến du khách những hoạt động bảo vệ môi trường ở Huế như chương trình “cảm ơn dòng Hương”… hay những tour du lịch về nguồn, để qua đó du khách có thể hiểu rõ hơn về nếp sống cũng như nâng cao ý thức về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên.

  Huế có trở thành thành phố du lịch xanh – sạch – sáng được hay không là nhờ vào ý thức của mỗi cá nhân chúng ta. Hãy ra sức tuyên truyền, giữ gìn và bảo vệ môi trường để thành phố Huế có thể xứng đáng với tên gọi là thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường.

  Hue Smile Travel tổ chức chương trình đạp xe ” Tuổi Thơ Cho Một Màu Xanh”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Lịch Huế Cần Năng Động Hơn
 • Hội An Mừng Vui Với Chỉ Số Phát Triển Du Lịch Và Nỗi Lo Bền Vững
 • Bài Học Phát Triển Ngành Du Lịch Từ Hàn Quốc
 • Tình Hình Phát Triển Du Lịch Tại Hàn Quốc Và Những Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trong Thời Gian Tới
 • Ẩm Thực: “gia Vị” Cho Phát Triển Du Lịch Hải Phòng
 • Phát Triển Mô Hình Du Lịch Tàu Năm Sao

  --- Bài mới hơn ---

 • Cuộc Sống Sang Chảnh Của Ceo Jason Nguyen: Dùng Đồ Hiệu, Đi Xe Sang Và Những Chuyến Du Lịch Đắt Đỏ
 • Tour Du Lịch Nhật Bản ( 5 Ngày 5 Đêm )
 • Du Lịch Canada Cùng Hoàng Việt Travel
 • Du Lịch Mỹ Cùng Hoàng Việt Travel
 • Du Lich Dubai ( 5 Ngày 4 Đêm )
 • Đây cũng là xu hướng du lịch đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, với sự tham gia tổ chức tour tuyến của nhiều công ty du lịch lữ hành lớn. Và đội ngũ tàu du lịch năm sao đến Việt Nam có xuất xứ ngày càng đa dạng, với điểm đến phong phú, gần gũi với du khách Việt.

  Quantum of the Seas là một trong những con tàu du lịch biển hiện đại và đẳng cấp nhất thế giới

  Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị – Truyền thông, Công ty Du lịch lữ hành Saigontourist cho biết, dịch vụ du lịch tàu biển cao cấp hiện đang được rất nhiều du khách Việt Nam ưa chuộng.

  Từ đầu năm 2022 đến nay, Saigontourist dẫn đầu về số lượng khách Việt Nam đăng ký đi du lịch bằng tàu biển năm sao, với gần 700 du khách tham gia với các tàu năm sao hàng đầu thế giới như Quantum of the Seas, Mariner of the Seas, hay mới nhất là tàu du lịch năm sao tiên tiến và lớn nhất thế giới Ovation of the Seas.

  Những năm gần đây, tên tuổi của những tàu du lịch năm sao thuộc các hãng tàu hàng đầu thế giới như Star Cruises, Hapag- Lloyd Cruises, Royal Caribean International… đã trở nên quen thuộc với người Việt Nam. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Saigontourist đã có tổng cộng 91 lượt chuyến tàu cập cảng.

  Ngoài việc ngành du lịch trong nước đón thêm trên 120 nghìn du khách đến từ khắp thế giới, các DN du lịch lữ hành trong nước có thể khai thác tàu tour du lịch bằng tàu năm sao, mở ra lựa chọn mới cho du khách Việt. Và sự hiện diện ngày càng nhiều của những hãng tàu du lịch lớn khiến giá tour ngày càng giảm, phù hợp túi tiền nhiều đối tượng du khách trong nước hơn.

  Ông Nguyễn Thanh Liêm (ngụ tại đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), du khách vừa kết thúc tour châu Á trên tàu năm sao Quantum of the Seas (thuộc tập đoàn tàu biển Hoa Kỳ Caribean International) phấn khởi cho biết, trải nghiệm du lịch trên tàu năm sao hoàn toàn khác biệt với những tour du lịch khác.

  Ban đầu, du khách có thể có cảm giác quan ngại giữa biển trời mênh mông, nhưng khi đặt chân lên tàu, thì không còn gì lo lắng. Nhìn toàn cảnh, tàu như một hòn đảo giải trí hiện đại, với sức chứa đến trên 3.000 khách và thủy thủ đoàn.

  Trên tàu hội đủ các tiện ích, dịch vụ phục vụ cao cấp chuẩn quốc tế như spa, rạp chiếu phim, bể bơi ngoài trời, sân tập golf, sân trượt băng nghệ thuật, đại lộ hoàng gia… Từ nội thất phòng, tiện nghi sinh hoạt cá nhân của khách đến nhà hàng ẩm thực, phòng dạ tiệc, hành lang ngắm biển… đều được thiết kế sang trọng, hiện đại, ấn tượng.

  Trong suốt chuyến hải trình, du khách có thể tham gia nhiều chương trình như tập yoga, học cắm hoa, gấp khăn kiểu Nhật, hay khiêu vũ, tham gia gameshow… Những bỡ ngỡ ban đầu do không biết ngoại ngữ của du khách cũng trôi qua nhanh chóng, vì luôn có hướng dẫn viên theo sát khách nhà, tận tình hướng dẫn, phiên dịch…

  Điều đặc biệt nhất là du lịch bằng tàu năm sao hiện nay quá dễ dàng, vì giá cả phải chăng, với tour trọn gói 4 ngày đi khu vực châu Á với mức giá khoảng 19 triệu đồng là chấp nhận được.

  Từ trước tới nay, loại hình tàu du lịch tại Việt Nam phát triển tương đối manh mún, chủ yếu là dạng tàu cải tạo công năng, cùng với chất lượng phục vụ kém. Nay thì những chi phí trên các chuyến hải trình du lịch 5 sao đã ở mức chấp nhận được với những người có mức thu nhập trung lưu. Nếu so sánh với các dịch vụ du lịch bằng tàu biển khác, có thể nói với mức giá chưa tới 30 triệu đồng mà được hưởng những dịch vụ cực kỳ cao cấp, người tiêu dùng sẽ có lý do thuyết phục để chọn lựa mô hình này.

  Chính vì thế, các công ty du lịch đang phát triển mạnh sự liên kết với các hãng tàu du lịch hàng đầu thế giới. Điều này không những hút được lượng khách du lịch trong nước mà còn “kéo” thêm hàng ngàn lượt khách nước ngoài tới Việt Nam.

  Về phía ngành du lịch của Việt Nam, việc phát triển loại hình du lịch hợp tác với tàu năm sao của các DN lữ hành cũng tạo điều kiện để địa phương tăng đầu tư phát triển hạ tầng du lịch ngày càng hoàn chỉnh.

  Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong buổi lễ đón tàu năm sao Ovation of the Seas châu Á hồi đầu tháng 6/2016 tại cảng Phú Mỹ, lãnh đạo tỉnh đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn của loại hình du lịch cao cấp này khi làm việc với Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean International (Hoa Kỳ). Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch tại địa phương để đón du khách từ tàu du lịch cỡ lớn đến Việt Nam.

  Thanh Trà

  Nguồn:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lễ Ký Hợp Đồng Đóng Tàu Khách Du Lịch 5 Sao
 • Bật Mí Cách Phối Đồ Đi Du Lịch Mặc Sao Để Xinh Đẹp Nhất
 • Đi Du Lịch Mặc Gì Đẹp? Sao Phải Suy Nghĩ Khi Đã Có “bí Kíp Thần Sầu” Trong Tay!
 • Vì Sao Đà Lạt Được Gọi Là Thành Phố Ngàn Hoa
 • Đi Từ Thiện, Mỹ Tâm, H’hen Niê Giản Dị Bao Nhiêu, Quay Sang Ngọc Trinh ‘cạn Lời’
 • Luận Văn Ảnh Hưởng Của Tình Hình Kinh Tế , Chính Trị Đến Sự Phát Triển Du Lịch Ở Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Với Con Người Việt Nam
 • Ảnh Hưởng Của Phật Giáo Đến Đời Sống Tinh Thần Người Việt
 • Sự Du Nhập Của Phật Giáo Vào Nước Ta Và Ảnh Hưởng Của Nó Trong Tk 10
 • Luận Văn Tiểu Luận Ảnh Hưởng Của Triết Học Phật Giáo Đến Đời Sống Tinh Thần Của Người Việt Nam
 • Toàn Cảnh Khu Du Lịch Lá Phong Với Bộ Album Ảnh Cực Chất
 • Xu thế hội nhập , quốc tế hoá trong khu vực và trên thế giới đang diễ ra hết sức mạnh mẽ . Hoà trong xu thế này , du lịch Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ cũng nhu thách thức mới trong quá trình phát triển và khẳng định mình . Sự bất ổn về kinh tế chính trị tại một loạt các quốc gia trên thế giới trong những năm gần đây , phần nào có những tác động xấu đến du lịch Việt Nam . Tình hình này đặt nghành du lịch non trẻ của nước ta trước những thách thức khó khăn lớn . Nhưng bên cạnh đó , chính những bất ổn này , ở một khía cạnh nào đó lại là một cơ hội cho du lịch Việt Nam có những bước bứt phá . Để làm được điều đó , không phải dễ , nó đòi hỏi nguồn lực từ nhiều cơ quan , bộ , nghành , từ phía doanh nghiệp và chính những ngừơi dân . Tình hình kinh tế chính trị của mỗi quốc gia ảnh hưởng đến du lịch của quốc gia đó như thế nào và ở Việt Nam ra sao . Phân tích những tác động này, không chỉ cho chúng ta thấy được thực trạng đó , mà quan trọng hơn chúng ta thây được nhứng điểm mạnh , điểu yếu của du lịch Việt nam , đâu là thời cơ và đâu là thách thức . Chỉ có hiểu rõ như thế , chúng ta mới có thể đưa ra các đường lối , chính sách phát triển đúng đắn , nhằm khai thác và tận dụng tốt những nguồn lực , tiềm năng của đất nước phục vụ phát triển nhân lực . Phát triển du lịch là phát triển trong một tổng thể của nền kinh tế quốc dân , ổn định và hài hoà đối với các nghành , lĩnh vực kinh tế khác , phát triển du lịch đồng thời phải đảm bảo giữ gìn tình hình chính trị , an toàn xã hội của đất nước . Có thể nói phân tích những ảnh hưởng của nền kinh tế ,chính trị đến sự phát triển du lịch Việt Nam là một yêu cầu tất yếu trong bất cứ giai đoạn nào nhất là giai đoạn hiện nay , là một sinh viên em mong muốn được đặt mình và cương vị một nhà quản lý du lịch , nhìn nhận và đánh giá thực trạng này ở Việt Nam , đưa ra một vài kiến nghị nhỏ . Không phải với hy vọng định hướng cho du lịch Việt Nam phát triển mà là hy vọng qua đây có thể nhận thức đúng đắn hơn về tầm quan trọng của tình hình kinh tế chính trị với sự phát triển của du lịch . Đó là lý do em chọn đề tài “Ảnh hưởng của tình hình kinh tế , chính trị đến sự phát triển du lịch ở Việt Nam I, C¬ së lý luËn chung

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tác Động Của Du Lịch Đến Kinh Tế
 • 10 Nguyên Tắc Du Lịch Một Mình
 • Là Người Trẻ, Hãy Thử Đi Du Lịch Một Mình Ít Nhất Một Lần Trong Đời
 • Xem Ngày Đẹp Đi Du Lịch Và Giờ Xuất Hành Tốt Nhất Tháng 1/2021 * Du Lịch Số
 • Cuối Năm Nên Đi Du Lịch Ở Đâu? Chọn Điểm Đến Theo Phong Cách Của Bạn!
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100