Top 6 # Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Đà Nẵng Tuyển Dụng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 4/2023 # Top Trend | Samthienha.com

Thông Báo Tuyển Dụng Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Đà Nẵng

Để đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch trong thời gian đến, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng tổ chức xét tuyển viên chức với các thông tin sau:

Số TT Vị trí xét tuyển Số lượng Yêu cầu

1 Truyền thông du lịch 5 – Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh Marketing, QTKD du lịch, Quản trị du lịch và khách sạn quốc tế, Kỹ thuật phần mềm.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ)

– Tin học (tối thiểu): Tin học văn phòng;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng phù hợp với vị trí việc làm.

2 Xúc tiến thị trường 3 – Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn, Marketing, Quản trị du lịch và khách sạn quốc tế.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ)

– Tin học (tối thiểu): Tin học văn phòng;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng phù hợp với vị trí việc làm.

3 Hỗ trợ du khách 10 – Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Thương mại quốc tế, tiếng Anh thương mại, Quốc tế học, Việt Nam học hoặc chuyên ngành kinh tế khác.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ C); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ)

– Tin học (tối thiểu): Tin học văn phòng;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng phù hợp với vị trí việc làm

4 Tổ chức hành chính 1 – Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ);

– Tin học (tối thiểu): Tin học văn phòng;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng phù hợp với vị trí việc làm

5 Văn thư, lưu trữ 1 – Đại học trở lên chuyên ngành Luật, có chứng chỉ Văn thư lưu trữ.

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ)

– Tin học (tối thiểu): Tin học văn phòng;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng phù hợp với vị trí việc làm

6 Kế toán 1 – Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán;

– Ngoại ngữ: Anh văn tối thiểu Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); (Tốt nghiệp các trường đào tạo ở nước ngoài được miễn ngoại ngữ)

– Tin học (tối thiểu): Tin học văn phòng;

– Có thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng phù hợp với vị trí việc làm.

* Hình thức xét tuyển: phỏng vấn trực tiếp

* Thời hạn nộp hồ sơ: hạn cuối đến ngày 19/4/2018 (nộp trực tiếp, không gửi qua đường bưu điện, không hoàn trả hồ sơ, chỉ liên hệ thông báo các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển)

* Hồ sơ dự tuyển (02 bộ) gồm: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV; Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có), Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định. (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt); 02 ảnh thẻ 3×4.

* Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Nhân sự

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng

Tầng 3, 100 Núi Thành, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3863595

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Nhấn quan tâm và chia sẻ trên Zalo:

Theo dõi tin tức Danang Fantasticity trên các mạng xã hội.

Tin tức – Sự kiện – Khuyến mãi

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác cho Danang Fantasticity.

Email: media@danangfantasticity.com

Bài viết mới cập nhật

Đăng ký nhận bản tin qua email

Đăng ký thành công. Vui lòng check email để xác nhận!

Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Kế toán (01 vị trí): Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán.2. Tổ chức nhân sự (01 vị trí): Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tổ chức nhân sự; quản trị nhân lực, quản trị nguồn nhân lực, luật; hành chính công; quản lý nhà nước.3. Hành chính tổng hợp (01 vị trí): Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Hành chính công; quản lý nhà nước; luật; văn thư lưu trữ; quản trị văn phòng; quản trị nhà hàng – khách sạn.4. Tổ chức Sự kiện (01 vị trí): Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – thương mại; tài chính – kế toán; tổ chức sự kiện.5. Xúc tiến du lịch nước ngoài (03 vị trí): Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị du lịch quốc tế (Marketing du lịch, lữ hành, nhà hàng – khách sạn); quản trị kinh doanh – thương mại; quan hệ quốc tế; Đông Phương học; cử nhân Ngoại ngữ; tài chính – kế toán.6. Thông tin và hỗ trợ khách du lịch (02 vị trí):6.1. Nhân viên IT – quản trị hệ thống thông tin:Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; quản trị mạng; quản trị hệ thống; lập trình.6.2. Tư vấn thông tin và hỗ trợ khách du lịch:Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật; cử nhân tài chính – kế toán; quản trị nhà hàng – khách sạn; du lịch; văn hóa học.* Yêu cầu về ngoại ngữ: Vị trí 1 có ngoại ngữ trình độ A hoặc tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vị trí 2, 3 , 4, 5, 6.2 có ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Vị trị 6.1 có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.* Yêu cầu về tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tin số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.* Hồ sơ dự tuyển: – Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theoNghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo quy định tại Điều 6 và Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.– 02 bao thư đã ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển viên chức.– 02 ảnh 4×6 kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận: Nhận hồ sơ đến hết ngày 26/12/2020 trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM (Số 140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM, ĐT: 0283 8277 371 – 155 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Email: vp.ttxtdl.sdl@tphcm.gov.vn hoặc vptt.ttxtdl@gmail.com).

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung Tâm Thông Tin &Amp; Xúc Tiến Du Lịch

Giám đốc: Đàm Thị Hằng.

ĐT CQ: 0211.211.657

Email: hangDT5@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Thị Bích Thảo

ĐT CQ: 0211.211.637

Email:thaoPTB3@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, đề xuất với Sở xây dựng, ban hành chính sách, định hướng hoạt động thông tin xúc tiến du lịch. Xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ về thông tin xúc tiến du lịch được giao:

a) Tham mưu cho Sở các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ, khuyến khích hoạt động xúc tiến du lịch của doanh nghiệp tỉnh ra các địa phương khác và ra nước ngoài;

b) Phối hợp với các đơn vị, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đề xuất các chương trình, kế hoạch ngắn và dài hạn về hoạt động thông tin xúc tiến của tỉnh;

c) triển khai các giải pháp nhằm thực hiện các chương trình thông tin xúc tiến du lịch do tỉnh giao;

d) Tổ chức thực hiện công tác thông tin xúc tiến du lịch theo chương trình hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch của các tỉnh, thành trên cả nước.

2. Thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin và nghiên cứu về thị trường, xu hướng và cơ hội hợp tác xúc tiến du lịch:

a) Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin trong và ngoài nước. Xây dựng cơ sở dữ liệu để tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực thông tin xúc tiến du lịch;

b) Tổ chức thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin về du lịch theo nhiều hình thức cho các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức điều hành trang website chúng tôi và trang tin http://vinhphuc.tourism.vn để cung cấp thông tin thị trường, sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp, du khách, cơ quan;

c) Phối hợp với các đơn vị, các trường đào tạo nghề về du lịch để mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh;

d) Tổ chức quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo đúng quy định;

đ) Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thông tin về các hoạt động, dịch vụ, sản phẩm, dự án, triển khai dự án về du lịch.

3. Xây dựng, đề xuất các hình thức thông tin xúc tiến du lịch. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động thông tin xúc tiến theo quy định.

4. Triển khai các chương trình của Sở và tỉnh nhằm cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện và nâng cao hiệu quả các hoạt động, hình thức thông tin xúc tiến du lịch:

a) Tổ chức và giới thiệu các đơn vị cung cấp các dịch vụ về bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu thị trường, tiếp thị, kỹ thuật, ngoại ngữ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tư vấn hoặc giới thiệu tư vấn cho doanh nghiệp về công tác thông tin xúc tiến du lịch;

b) Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức và tham gia các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước;

c) Tổ chức đón tiếp, thực hiện chương trình cho các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước tìm hiểu về du lịch của tỉnh; tìm kiếm cơ hội hợp tác theo kế hoạch của Sở và theo đề nghị của đối tác;

d) Tổ chức và tham gia hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị trường, sản phẩm; giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch;

đ) Là đầu mối tổ chức, điều hành, thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó kiến nghị với Sở về công tác xúc tiến đầu tư du lịch.

5. Tổ chức giao lưu, hợp tác với các tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Tổng cục Du lịch.

7. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định hiện hành.

8. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Thông tin du lịch;

c) Phòng Xúc tiến du lịch.

Mỗi tổ chức trực thuộc Trung tâm có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung Tâm Thông Tin Xúc Tiến Du Lịch Bình Định

* Lưu ý:  Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo! Thông tin TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH hiện có thể đã thay đổi!   Để liên hệ với TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH ở Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, quý khách vui lòng gọi điện đến số điện thoại của công ty: 3818109 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Số 187 Phan Bội Châu,, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định.   Ngoài ra, quý khách có thể liên hệ với ông/bà Huỳnh Thị Kim Bình tại địa chỉ 236 B Lê Thánh Tôn–Thành phố Quy Nhơn-Bình Định. để được hỗ trợ.

  Thông tin trên được cập nhật tự động từ Tổng cục thuế bởi chúng tôi – website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế nhanh chóng và chính xác nhất!