Xem Nhiều 4/2023 #️ Visa Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam # Top 11 Trend | Samthienha.com

Xem Nhiều 4/2023 # Visa Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Visa Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam mới nhất trên website Samthienha.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong bối cảnh cả thế giới đang chống chọi với dịch bệnh COVID-19, việc người nước ngoài bị mắc kẹt tại nước sở tại diễn ra khá phổ biến bởi chính sách của một số quốc gia. Thấu hiểu vấn đề này, pháp luật Việt Nam đã kịp thời sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật nhằm đáp ứng, giúp đỡ người nước ngoài trong thời kỳ khó khăn này. Những quy định mới về việc xin visa cho người nước ngoài ở Việt Nam được áp dụng theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 và Luật 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, Xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng chống dịch Covid 19.

Các loại ký hiệu thị thực (Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam) bao gồm

NG1 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

NG2 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

NG4 – Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi cùng đi; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.

LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

LV2 – Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

ĐT – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

ĐT4 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giátrị dưới 03 tỷ đồng.

  DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  DN2 – Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

   NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

   NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

   NN3 – Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

   DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập.

   HN – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.

   PV1 – Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

   PV2 – Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.

   LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khácDL – Cấp cho người vào du lịch.

   LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

    DL – Cấp cho người vào du lịch.

    TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

    VR – Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.

    SQ – Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này:

    Người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại;

    Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại.

     EV – Thị thực điện tử.

     Thời hạn thị thực (Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam)

     Thị thực ký hiệu SQ, EV có thời hạn không quá 30 ngày.

     Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.

     Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng.

     Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.

     Thị thực ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm.

     Thị thực ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm

     Thị thực ký hiệu LS, ĐT1, ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm.

     Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.

     Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

     Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thời hạn thị thực cấp theo điều ước quốc tế.

     Dịch vụ tư vấn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam của Công ty luật Việt An

     Tư vấn những vướng mắc của khách hàng về các quy định của pháp luật về visa cho người nước ngoài;

     Tư vấn các điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp visa;

     Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết để xin cấp visa cho người lao động nước ngoài;

     Hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa tại Việt Nam cho khách hàng;

     Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục cấp visa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

     Hồ sơ khách hàng cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp visa cho người nước ngoài tại Việt Nam

     Hộ chiếu gốc;

     Công văn chấp thuận thị thực;

     02 Ảnh hộ chiếu 4 cm x 6 cm;

     Tờ khai xuất nhập cảnh;

     Trong trường hợp đến Việt Nam ngoài mục đích du lịch thì cần thêm các giấy tờ sau:

     Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương

     Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

     Yêu cầu, điều kiện được cấp visa cho người nước ngoài tại Việt Nam

     Thời hạn giá trị còn lại của hộ chiếu phải dài hơn ít nhất một tháng so với thời hạn giá trị của visa xin cấp.

     Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp vớiCông ty luật Việt An để được tư vấn cụ thể và nhanh nhất!

     Xin Visa Malaysia Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

     Công dân người nước ngoài đang sinh sống, lưu trú tại Việt Nam muốn nhập cảnh Malaysia phải xin visa nếu không nằm trong danh sách quốc gia được nước này miễn thị thực. Vậy điều kiện và cần chuẩn bị giấy tờ gì để xin visa Malaysia cho người nước ngoài tại Việt Nam?

     Chính phủ Malaysia miễn visa dành cho công dân các nước

     Việt Nam cùng với 151 quốc gia/ vùng lãnh thổ khác được miễn visa khi nhập cảnh Malaysia với điều kiện hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng, cụ thể:

     Công dân các quốc gia được miễn visa nhập cảnh Malaysia 90 ngày

     Ai Cập, Nhật Bản, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Morocco, New Zealand, Oman, Peru, Qatar, Nam Phi, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Sudan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Albania, Algeria, Argentina, Úc, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Brazil Canada, Cuba, UAE, Mỹ, Uruguay, Yemen, Syria, Na Uy, Iceland, San Marino, Thụy Sỹ, Vatican City, Monaco, Liechtenstein, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Cộng hòa Séc, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Điển, Slovenia, Slovakia.

     Công dân các quốc gia được miễn visa nhập cảnh Malaysia 30 ngày

     Andorra, Antigua and Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brunei, Campuchia, Cape Verde, Chad, Chile, Comoros, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Fiji, Gabon Gambia, Georgia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Sierra Leone, Somalia, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Iraq, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Lào, Lesotho, Macau, Macedonia, Madagascar, Malawi, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Namibia, Nauru, Nicaragua, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Singapore, Solomon Islands, South Sudan, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican City , Venezuela, Việt Nam, Zambia, Zimbabwe.

     Malaysia là đất nước đa dạng về sắc tộc, nền văn hóa trong khu vực Đông Nam Á

     Công dân các quốc gia được miễn visa nhập cảnh Malaysia 14 ngày

     Iran, Libya và người sở hữu Giấy phép nhập cảnh Đặc khu Hành chính Macau (Macau Special Administrative Region Travel Permit).

     Công dân các quốc gia được xin eVisa Malaysia, thời gian lưu trú từ 15-30 ngày tùy loại visa

     Bhutan, Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Montenegro, Myanmar, Nepal, Pakistan, Serbia, Sri Lanka. Công dân Trung Quốc và Ấn Độ có visa ba nước Indonesia, Singapore và Thái Lan và bay thẳng từ ba nước này đến Malaysia có thể xin được visa on arrival với thời gian lưu trú 7 ngày (không được gia hạn) tại các sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching và Penang.

     Điều kiện để xin visa Malaysia cho người nước ngoài tại Việt Nam

     Người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:

     + Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng.

     + Có visa (thị thực) Việt Nam hoặc thẻ tạm trú còn thời hạn.

     + Có giấy phép lao động.

     + Có đơn vị, doanh nghiệp bảo lãnh tại Việt Nam.

     Hồ sơ xin visa Malaysia cho người nước ngoài tại Việt Nam

     Cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau khi xin cấp visa Malaysia cho người nước ngoài:

     + Hộ chiếu gốc còn thời hạn theo quy định;

     + Visa Việt Nam hoặc thẻ tạm trú Việt Nam còn hạn;

     + 2 ảnh màu 4x6cm, phông nền trắng chụp không quá 6 tháng;

     + Tờ khai thông tin xin visa.

     Ngoài ra còn có thêm một số loại giấy tờ khác:

     + Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất.

     + Thư mời giới thiệu công tác.

     + Giấy phép lao động Việt Nam.

     + Thư mời thăm thân.

     + Xác nhận đặt vé máy bay, khách sạn.

     Lưu ý: Những loại giấy tờ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết chính xác hồ sơ cho từng trường hợp như du lịch, công tác, làm việc, thăm thân… bạn vui lòng gọi ngay cho Nhị Gia qua hotline 1900 6654.

     Địa chỉ nộp visa Malaysia cho người nước ngoài tại Việt Nam

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại Trung tâm tiếp nhận thực thực VFS Global:

     + Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà Gelex, 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng.

     + Tại TP HCM: Tầng 4, Tòa nhà Resco, 94 – 96 phố Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1.

     Visa Malaysia cho người mang quốc tịch Trung Quốc

     Thời gian xét duyệt visa Malaysia cho người nước ngoài

     Thông thường, visa Malaysia cho người nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn 3 tháng, được phép nhập cảnh một hoặc nhiều lần, lưu trú tối đa 90 ngày đối với visa một lần nhập cảnh và 30 ngày với visa nhập cảnh nhiều lần.

     Thời gian xét duyệt hồ sơ từ 4 – 5 ngày làm việc.

     Làm visa Malaysia cho người nước ngoài tại Nhị Gia

     Bạn đang có nhu cầu làm visa Malaysia cho người nước ngoài? Hãy để Nhị Gia hỗ trợ bạn thực hiện các thủ tục hành chính xin cấp visa đi Malaysia cho người nước ngoài tại Việt Nam.

     Với 15 năm kinh nghiệm xử lý thành công hàng ngàn hồ sơ xin visa cho người nước ngoài, Nhị Gia cam kết tỷ lệ đậu cao nhất lên đến 99% + báo giá 1 lần duy nhất và không qua khâu trung gian nên sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí. Liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 6654 để tư vấn miễn phí về hồ sơ và dịch vụ!

     Dịch Vụ Visa Nhập Cảnh Việt Nam Cho Người Nước Ngoài

     Dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, làm công văn nhập cảnh có nhanh chỉ sau 1 tiếng kể từ lúc chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn. Hỗ trợ dán visa tại sân bay các loại visa Việt Nam mục đích du lịch, công tác, thăm thân,.. cho người nước ngoài và Việt kiều. 

     Nếu bạn cần có công văn nhập cảnh gấp, cấp tốc cho người nước ngoài vào Việt Nam ngay, bạn vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn, hỗ trợ giải quyết khẩn cấp mọi trường hợp, bất kỳ thời gian nào của VISANGON theo số:

     Hotline hỗ trợ 24/7: 0904 386 229 – 0917 163 993.

     Email: cskh@visangon.com

     Mỗi ngày chúng tôi nhận đều được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn trò chuyện trực tuyến, email gửi về và các câu hỏi trực tiếp từ người Việt Nam và người ở nước ngoài, doanh nghiệp và cơ quan du lịch trong và ngoài nước để tìm kiếm thông tin về thị thực nhập cảnh Việt Nam, giấy phép, lao động, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực,… có giá trị cư trú lâu dài tại Việt Nam.

     Ngoài ra, mỗi ngày chúng tôi cũng xử lý số lượng lớn những yêu cầu về công văn nhập cảnh, thị thực lưu trú ngắn hạn, dài hạn Việt Nam cho hầu hết người quốc tịch nước ngoài ở mọi quốc gia. Trong đó thời gian giải quyết ưu tiên đáp ứng theo yêu cầu của khách bao gồm nhanh trong tháng, trong tuần hoặc gấp trong ngày.

     VISANGON – Đơn vị đại diện hợp pháp xin thị thực nhập cảnh Việt Nam

     VISANGON là thành viên thương hiệu thuộc về Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thực Visa thuộc về CÔNG TY TNHH GREENCANAL VIỆT NAM.

     Được thành lập từ năm 2006 bởi những người sáng lập là chuyên gia về thị thực xuất nhập cảnh. Với trụ sở chính tại Hà Nội và các chi nhánh dịch vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Lào Cai, và các trung tâm bổ sung tại các tỉnh, thành phố quan trọng của quốc gia. VISANGON cùng Greencanal Travel là một trong những tên tuổi lớn nhất và có uy tín nhất trong lĩnh vực Thị thực ở Việt Nam. Với lịch sử hoạt động lâu dài, VISANGON đã gây dựng và có được một đội ngũ chuyên gia tận tâm, sẵn sàng đưa ra nhiều phương án để giải quyết tốt nhất vấn đề mà người nước ngoài đang gặp phải.

     VISANGON với tư cách là Đại diện được ủy quyền của người nước ngoài ở Việt Nam, theo luật xuất nhập cảnh của Việt Nam cho phép được đại diện cho các cá nhân là người nước ngoài trong và ngoài nước xin visa xuất nhập cảnh và các giấy tờ cư trú Việt Nam trước các cơ quan, cục xuất nhập cảnh ở tỉnh và thành phố.

     Chúng tôi sử dụng kinh nghiệp và nghiệp vụ được tích lũy hơn 12 năm để điều hành dịch vụ thị thực xuất nhập cảnh tốt nhất ở Việt Nam với tiêu chí phát triển Công ty dựa trên sự an tâm và tin tưởng của khách hàng, các đối tác.

     Lợi ích khi sử dụng dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam VISANGON

     Được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc miễn phí

     Hotline hỗ trợ 24/7 qua (Tel/zalo/whatsapp): (+84)904 386 229 – (+84)917 163 993.

     Email: cskh@visangon.com

     Dịch vụ tiết kiệm chi phí:

     Làm tự túc có thể khiến bạn gặp rủi ro và tốn kém chi phí không được hoàn lại. Với VISANGON, thông thường bạn trả tiền khi bạn đã nhận được kết quả trong tay, chúng tôi không tính phí cho bạn trước tất cả các khoản phí. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, yêu cầu đóng trước một khoản phí là bắt buộc để có lợi cho công việc, và chúng tôi cũng hết sức hạn chế.

     Dịch vụ visa nhập cảnh cho người nước ngoài của VISANGON là trực tiếp, không qua trung gian nên bạn chỉ phải bỏ ra một chi phí rất nhỏ là có thể yên tâm và hài lòng về kết quả đạt được.

     Bảo mật thông tin cá nhân

     VISANGON luôn cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

     Đáp ứng thời gian nhanh gọn

     Các dịch vụ đáng tin cậy, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả của chúng tôi giúp cho người nước ngoài ở nhiều quốc gia sẽ không bao giờ lỡ chuyến đi vì giấy tờ không đầy đủ hoặc không tuân thủ hầu hết các yêu cầu gần đây.

     Các yêu cầu xử lý gấp về thời gian, nhanh khẩn chỉ 1-3 ngày của bạn sẽ được đáp ứng khi bạn lựa chọn sử dụng Dịch vụ cấp tốc cấp độ 1.

     Dịch vụ thị thực cho người nước ngoài của VISANGON

     Xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam là bắt buộc đối với người nước ngoài nằm trong số các nước không được miễn visa du lịch ngắn hạn. Việc chọn loại thị thực phù hợp, hiểu về các loại thị thực và thời gian lưu trú, hiểu quy trình cách thức xin thị thực là một vấn đề phức tạp nếu bạn chưa quen với các yêu cầu.

     Mục tiêu của VISANGON là làm cho việc xuất nhập cảnh vào Việt Nam của bạn trở nên đơn giản nhất có thể. Nghe tư vấn từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi là cách để bạn chọn đúng loại visa phù hợp với mục đích nhập cảnh, nhận những lời khuyên chính xác cho từng quốc tịch, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cần thiết để đạt kết quả nhanh nhất.

     Các chuyên gia của VISANGON tận tâm làm tất cả các nghiệp vụ hồ sơ, chịu trách nhiệm đối với thị thực nhập cảnh và lưu trú của bạn. Dịch vụ thị thực của chúng tôi luôn cập nhật các nghị định, chính sách thị thực  nhập cư Việt Nam mới nhất để có ngay giải pháp thiết thực hỗ trợ mọi nhu cầu.

     1. Dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam:

     Duyệt Công văn nhập cảnh.

     Thời hạn visa Việt Nam 1 tháng giá chỉ từ 18USD cho quốc tịch thường, thời hạn 3 tháng nhập cảnh nhiều lần và quốc tịch khó vui lòng liên hệ qua Tel/Zalo/whatsapp: (+84)904 386 229, hoặc gửi email tới visa@greencanal.com.

     Dán thị thực khi đến (Vietnam Visa on arrival). Các loại visa cho người Việt Nam và nước ngoài về thăm thân, du lịch, công tác, kinh doanh, đầu tư,… với thời hạn từ 1- 3 tháng, nhập cảnh 1 lần, nhiều lần.

     Miễn thị thực 5 năm dành cho người Việt Nam sống ở nước ngoài và vợ, chồng con, cái mang quốc tịch nước ngoài của người đó.

     2. Dịch vụ visa cho người nước ngoài đi các nước:

     Visa cho người nước ngoài đi các nước trong khu vực châu Á, Trung Đông, Châu Âu, Mỹ, Anh, Úc, Canada, v..v …

     Yêu cầu cần có visa Việt Nam còn hạn, hoặc thẻ tạm trú, hoặc Work Permit còn hạn.

     3. Dịch vụ thị thực lưu trú ở Việt Nam.

     Giấy phép lao động.

     Thẻ tạm trú.

     Visa cho thuyền viên người nước ngoài.

     4. Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam.

     Gia hạn thị thực nhập cảnh Việt Nam loại du lịch, công tác, thăm thân.

     Gia hạn giấy phép lao động.

     Gia hạn thẻ tạm trú.

     Gia hạn miễn thị thực 5 năm.

     5. Xử lý quá hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài.

     Xin visa xuất cảnh

     Xử lý gia hạn visa Việt Nam quá hạn.

     Cam kết của chúng tôi.

     Chịu trách nhiệm cho visa nhập cảnh vào Việt Nam và xuất cảnh, thị thực lưu trú Việt Nam ngắn hạn và dài hạn, chúng tôi rất coi trọng nhiệm vụ của mình. Cam kết của chúng tôi là cung cấp cho bạn dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín, hiệu quả cao dựa trên kế hoạch của bạn tới Việt Nam. Chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc và cập nhật cho bạn tình trạng hồ sơ và tiến trình giải quyết đơn xin thị thực của bạn khi được nộp cho Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam.

     VISANGON là một công ty chuyên giúp bạn lấy visa. Chúng tôi không phải là Đại sứ quán và chúng tôi không cấp thị thực. Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc xử lý đơn xin thị thực của bạn để đạt kết quả mong muốn theo cách đơn giản dễ dàng nhất.

     Thủ Tục Xin Visa Vào Việt Nam Cho Người Nước Ngoài

     Có 2 cách để xin visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

     Người nước ngoài muốn đi du lịch hay công tác ở Việt Nam hoặc Việt Kiều không còn mang quốc tịch Việt Nam bắt buộc phải xin thị thực trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện nay, có 2 nơi để xin visa Việt Nam:

     – Tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại

     – Tại các sân bay quốc tế của Việt Nam (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng)

     Cách 1: Xin visa tại cơ quan lãnh sự Việt Nam nước sở tại

     Để xin visa Việt Nam tại nước sở tại, bạn phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau và nộp cho Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam để được xét duyệt:

     – Hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 06 tháng, không bị rách nát hoặc bị mờ số.

     – Đơn xin visa Việt Nam theo mẫu được điền đầy đủ.

     – Bản photo các loại giấy tờ chứng minh mục đích vào Việt Nam

     – Nộp lệ phí visa tại tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán theo quy định.

     Thủ tục xin visa Việt Nam cho người nước ngoài

     Cách 2: Xin thị thực Việt Nam tại sân bay

     Để xin visa Việt Nam tại nước sân bay, bạn phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

     – Hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 06 tháng, không bị rách nát hoặc bị mờ số.

     – Công văn nhập cảnh do Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ công an của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt cho phép bạn nhập cảnh và nhận visa tại sân bay quốc tế tại Việt Nam. Công văn này được Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp do một cá nhân hoặc tổ chức bảo lãnh. ( Trường hợp được miễn thị thực thì không yêu cầu công văn nhập cảnh.)

     THỦ TỤC XIN VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM KHẨN

     Đối với các trường hợp cần vào Việt Nam gấp nhưng chưa có visa, hãy liên hệ ngay với dịch vụ làm visa trọn gói Liên Đại Dương để có công văn bảo lãnh, sau đó nhân viên Visa Liên Đại Dương sẽ đón bạn tại sân bay và hỗ trợ làm thủ tục.

     Thủ tục cần thiết để xin visa nhập cảnh Việt Nam khẩn tại sân bay:

     Họ và tên, ngày tháng năm sinh.

     Quốc tịch.

     Ngày hết hạn của hộ chiếu.

     Ngày nhập cảnh dự kiến.

     Địa điểm lấy visa (cửa khẩu, Lãnh sự quán,…)

     Dịch vụ xin visa Việt Nam cho người nước ngoài uy tín

     DỊCH VỤ LÀM VISA VIỆT NAM UY TÍN

     Với 15 năm kinh nghiệm, Visa Liên Đại Dương là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực làm visa đi các nước và làm visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài. Đặc biệt, chúng tôi còn có cách dịch vụ hỗ trợ khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam như đón khách tại sân bay, hỗ trợ nhận visa trong 15 phút, hỗ trợ nhận hành lý và check-in hải quan, xử lý các trường hợp khó,…

     Gọi ngay Hotline 1900 6859 hoặc số điện thoại : +84 968 18 77 18 để được tư vấn.

     Bạn đang xem bài viết Visa Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam trên website Samthienha.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!